12.09.2013 Views

ADVERTENTIETARIEVEN VANAF 1 JANUARI 2012 ... - t Groentje

ADVERTENTIETARIEVEN VANAF 1 JANUARI 2012 ... - t Groentje

ADVERTENTIETARIEVEN VANAF 1 JANUARI 2012 ... - t Groentje

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>ADVERTENTIETARIEVEN</strong> <strong>VANAF</strong> 1 <strong>JANUARI</strong> <strong>2012</strong> <strong>ADVERTENTIETARIEVEN</strong> <strong>VANAF</strong> 1 <strong>JANUARI</strong> <strong>2012</strong><br />

Wij verschijnen op woensdag, en in een flink aantal wijken al op dinsdagavond, met<br />

ons gratis huis-aan-huisblad, in drie edities: Bunniks nieuws, Houtens nieuws en Wijks<br />

nieuws.<br />

Oplage:<br />

• BUNNIK editie opl. 7500<br />

• HOUTEN editie opl. 21.200<br />

• WIJK BIJ DUURSTEDE editie opl. 11.400<br />

• REGIO totaal exemplaren: opl. 40.100<br />

prijzen (in €): R* H* B / W*<br />

Losse mm prijs 0,57 0,49 0,37<br />

bij 1.000 mm 0,53 0,45 0,33<br />

2.500 mm 0,51 0,43 0,31<br />

5.000 mm 0,49 0,41 0,29<br />

10.000 mm 0,47 0,39 0,27<br />

25.000 mm 0,46 0,38 0,26<br />

50.000 mm 0,45 0,37 0,25<br />

100.000 mm 0,44 0,36 0,24<br />

mm binnen 1 jaar afnemen en geldt per<br />

advertentiekolom.<br />

* R = Hele Regio, H = Houten, B / W = Bunnik of<br />

Wijk bij Duurstede<br />

zetspiegel: Advertenties IM-ers<br />

1 kolom 36 mm 49 mm<br />

2 kolommen 74 mm 102 mm<br />

3 kolommen 112 mm 155 mm<br />

4 kolommen 150 mm 208 mm<br />

5 kolommen 188 mm 261 mm<br />

6 kolommen 226 mm ----------<br />

7 kolommen 264 mm ----------<br />

Paginabreedte 264 mm<br />

Paginahoogte 390 mm<br />

Witruimte 3 mm<br />

Voorpagina-advertenties:<br />

6x genoemd tarief*<br />

Tekstpagina-advertenties:<br />

3x genoemd tarief**<br />

* max. 150 mm, ** max. 250 mm<br />

Kleurtarief:<br />

De kleurtoeslag wordt als volgt berekend:<br />

Full Colour: 25 % toeslag op advertentieprijs,<br />

ongeacht formaat.<br />

Steunkleur wordt uit FC opgebouwd.<br />

Er kan hierdoor een licht kleurverschil<br />

ontstaan.<br />

succesjes (rubrieksadvertenties):<br />

Succesjes per regel van 19 tekens €1,89<br />

(excl. BTW ) per regel.<br />

Bij tien achtereenvolgende plaatsingen of meer<br />

10% korting. Plaatsingen dienen contant voldaan te<br />

worden of per automatische incasso.<br />

uitsluitend regiO editie-pagina’s:<br />

zie hiervoor prijzentabel Regio editie<br />

• Groen Natuurlijk<br />

Pagina 2<br />

Auto’s / Occasions<br />

• Personeel<br />

Familieberichten<br />

Onroerend Goed<br />

• Succesjes / advertentieblokjes (tot 75 mm)<br />

teKstpagina’s:<br />

Pagina’s met nieuws, activiteiten etc.<br />

worden per editiegebied geplaatst, of in<br />

regio-editie.<br />

Plaatsing onder voorbehoud van ruimte e.d.<br />

Advertorials alleen in de regio-editie.<br />

Prijs: 6 eurocent per teken.<br />

de gemeenterubriek van Houten vindt u<br />

wekelijks in onze krant.<br />

Eventuele sterke papierprijsstijgingen en/<br />

of ons door de overheid opgelegde toeslagen<br />

kunnen een tussentijdse aanpassing<br />

van de tarieven noodzakelijk maken.<br />

VerspreidingsgeBied:<br />

• editie BUNNIK: Bunnik, Odijk en<br />

Werkhoven.<br />

• editie HOUTEN: Houten, Schalkwijk,<br />

Tull en ’t Waal en ’t Goy.<br />

• editie WIJK: Wijk bij Duurstede, Cothen,<br />

Langbroek, Ravenswaay, Rijswijk (Gld.)<br />

Uiteraard verschijnen wij ook in alle<br />

buitengebieden hiervan.<br />

aanleVering adVertenties<br />

Digitale aanlevering dient zoveel mogelijk<br />

in PDF of EPS te geschieden.<br />

Full Colour advertenties: in PDF of EPS, in<br />

CMYK.<br />

Voor alles geldt zonder paskruizen en<br />

juiste zetspiegel aan houden.<br />

Aanleveren in PDF alleen mogelijk bij<br />

grijswaarden en FC bestanden in CMYK.<br />

Lever printuitdraai voor controle mee!<br />

Voor nog op te maken advertenties:<br />

Lever alle illustraties of foto’s apart aan,<br />

niet in Word! Opslag in PDF, EPS, AI, TIFF<br />

of JPG-formaat. Ontwerpkosten kunnen<br />

in rekening gebracht worden.<br />

advertenties opgemaakt in freehand,<br />

corel draw, excel, powerpoint worden<br />

niet geaccepteerd. schrijf deze weg als<br />

pdf of eps.<br />

facturering:<br />

Bij facturen beneden de €25,00 brengen<br />

wij €5,00 administratiekosten in rekening.<br />

deze kosten worden ook berekend<br />

als wij na facturering de adressering aan<br />

moeten passen en deze vooraf niet correct<br />

is doorgegeven.<br />

deadline:<br />

VP en IM advertenties reserveren:<br />

Vrijdag voor 17.00 uur. Maximaal formaat<br />

op voorpagina 2 x 75 mm, op tekstpagina<br />

2 x 125 mm.<br />

Advertenties - kopij maandag voor 10.00<br />

uur op de redactie.<br />

BijzOnderHeden:<br />

• Achterpagina beschikbaar in overleg.<br />

• Editiewisselingen kunnen meerkosten<br />

met zich meebrengen.<br />

• Folderverspreiding op aanvraag.<br />

Alle genoemde prijzen zijn excl. 19% btw<br />

en in Euro; zetfouten voorbehouden.<br />

Bdu-KrantencOmBinatie:<br />

Koninklijke BDU Uitgevers is een multimediaal<br />

bedrijf met 25 kranten met elk<br />

hun eigen website, tientallen tijdschriften,<br />

boeken en folders. Deze kranten<br />

hebben een totale oplage van 650.000.<br />

Voor mogelijkheden, doorplaatsingen en<br />

tarieven kunt u vrijblijvend contact met<br />

ons opnemen. Info op: www.bdu.nl.<br />

OVer lmp:<br />

Lokale Media Partners is de nummer 1<br />

verkooporganisatie voor nationale adverteerders<br />

in huis-aan-huisbladen, professioneel,<br />

transparant, toegankelijk en met<br />

landelijk dekking en de juiste prijs/kwaliteit<br />

verhouding.<br />

LMP is het loket voor nationale adverteerders<br />

in huis-aan-huisbladen.<br />

Info: www.lmp.nl


mEER MEER INFo INFO oVER OVER REDAcTIE REDACTIE EN ADVERTENTIEs<br />

ADVERTENTIES<br />

teKst en fOtO aanleVering:<br />

Teksten: wegschrijven als Word-bestand<br />

of als e-mailbericht.<br />

Logo’s: aanleveren in EPS, AI formaat.<br />

Foto’s: TIFF of JPG-formaat.<br />

Lever teksten aan zonder opmaak (marges,<br />

lettertypes, tabs en harde returns, etc.).<br />

Om herkenning van de digitale bestanden,<br />

zowel kant & klaar als deelbestand,<br />

mogelijk te maken gelieve deze weg te<br />

schrijven met de extensie van het gebruikte<br />

programma.<br />

tekstbestanden, illustraties en foto’s<br />

graag apart aanleveren!<br />

Digitale deelbestanden:<br />

*.WP5 = Wordperfect 5<br />

*.WP6 = Wordperfect 6<br />

*.WP7 = Wordperfect 7<br />

*.DOC = Word<br />

*.DOCX = Word 2007<br />

*.JPG = JPEG weggeschreven<br />

*.PDF = PDF weggeschreven<br />

*.EPS = EPS weggeschreven<br />

*.TIF = TIFF weggeschreven<br />

*.AI = Illustrator<br />

Alle teksten, logo’s en afbeeldingen dienen rechtenvrij<br />

te zijn of vergezelt met schriftelijk toestemming<br />

van de oorspronkelijke rechthebbende.<br />

algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar<br />

via info@groentje.nl en staan ook op<br />

www.groentje.nl.<br />

Openingstijden KantOOr:<br />

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur<br />

(te bereiken via Achterdijk 22).<br />

Woensdag en donderdag:<br />

beperkt aanwezig.<br />

redactie en adVertenties:<br />

Achterdijk 22a, 3981 HB Bunnik<br />

Tel: 030-6561305<br />

Fax: 030-6564857<br />

e-mail: info@groentje.nl<br />

administratie:<br />

Tel: 030- 6562029<br />

e-mail: adm@groentje.nl<br />

Postbus 89, 3980 CB Bunnik<br />

www.groentje.nl<br />

adVertentie aquisitie:<br />

Houten:<br />

Henk Koetsier<br />

Boekweit-oord 19, 3991 XL Houten<br />

tel. 030-6372778<br />

e-mail: h.koetsier@kpnmail.nl<br />

LimeMedia, Jeroen van der Wiel<br />

tel. 06-18809605<br />

e-mail: info@limemedia.nl<br />

www.limemedia.nl<br />

Betsy Breedijk-Pater<br />

Lupine-oord 16, 3991 VJ Houten<br />

tel. 030-6372782<br />

e-mail: bbreedijk@planet.nl<br />

Wijk bij duurstede:<br />

Freek Hazejager<br />

Nachtegaal 38, 3962 TM Wijk bij Duurstede<br />

tel. 0343-572610<br />

e-mail: freek@groentje.nl<br />

Bunnik & provincie utrecht m.u.v. Wijk bij<br />

duurstede:<br />

Jos Jansen Salesconnect<br />

Smalleweg 2, 3981 EG Bunnik<br />

tel. 030-2523984, 06-29535265<br />

e-mail: groentje@josjansen.nl<br />

www.josjansen.nl<br />

’t <strong>Groentje</strong> is een uitgave van J.M. Pater en J. Pater-Blind.<br />

De meest uitgelezen<br />

krant in de regio!<br />

Volg ons op<br />

www.twitter.com/tgroentje<br />

Verschijnt in Wijk bij Duurstede - Cothen - Langbroek - Rijswijk - Ravenswaaij en in alle buitenwijken hiervan.<br />

Uitgave: ‘t <strong>Groentje</strong>, J.M. Pater / J. Pater-Blind, tel 030-6561305, info@groentje.nl (voor verdere contactgegevens zie één-na-laatste pagina).<br />

Een kijkje in het nieuwe Revius<br />

Unieke school<br />

WWW.FOTOVANKESTEREN.NL<br />

Uw digitale fotoboek klaar in 1 uur<br />

jaargang 46 ● nr 44 ● 2 november 2011<br />

oplage 38..445<br />

Wethouder Jan van der Laag<br />

stopt vanwege gezondheid<br />

WIJK BIJ DUURSTEDE - De<br />

fractie van de VVD Wijk heeft<br />

met spijt bericht dat de VVDwethouder<br />

Jan van der Laag<br />

definitief stopt om gezondheidsredenen.<br />

Wethouder Van<br />

der Laag wordt sinds juni door<br />

Carel van Gelder vervangen,<br />

maar deze heeft aangekondigd<br />

per december op Bonaire een<br />

baan te hebben aanvaard. Jan<br />

van der Laag gaf nog onlangs<br />

aan per december zijn werk als<br />

wethouder te willen hervatten,<br />

maar heeft dat besluit inmiddels<br />

herzien.<br />

Er ligt op het gemeentehuis voor<br />

de wethouder een zware opgave<br />

om te bezuinigingen. Concreet is<br />

de opdracht een bezuiniging te<br />

realiseren voor een bedrag van<br />

1 miljoen euro op de ambtelijke<br />

organisatie en 400.00 euro op de<br />

gemeentelijke inkoop. Van de met leedwezen ontvangen, en te-<br />

wethouder bedrijfsvoering, wordt gelijk groot respect voor het be-<br />

daarom een zware inzet en een sluit van Jan van der Laag. De frac-<br />

volledige aanwezigheid gevraagd. tie wenst Jan van der Laag sterkte<br />

Van der Laag zegt hierover: 'Ik wil toe met het terugkrijgen van zijn<br />

de uitdaging op zich graag aan- gezondheid.<br />

gaan. Ik kan echter mijn volledige<br />

aanwezigheid in de toekomst nu<br />

helaas niet garanderen. Ik herstel<br />

Een kijkje in het nieuwe Revius Lyceum. Foto: Ali van Vemde<br />

gestaag van de operaties eerder dit<br />

jaar. Het risico blijft echter bestaan,<br />

WIJK BIJ DUURSTEDE - Er wordt nog volop prachtige hal, met daaromheen de ruimtes waar klas- dat mijn gezondheid mij opnieuw<br />

gebouwd, maar de voltooiing nadert met rasse sikaal les zal worden gegeven in bijvoorbeeld tekenen, in de steek laat en ik wederom uit-<br />

schreden. Donderdag kon een kijkje worden ge- biologie, scheikunde etc. Boven zijn verschillende kleival. Dat kan en wil ik de gemeente<br />

nomen in het nieuwe Revius onderkomen, onder nere ruimtes te vinden voor de onderbouw en nog een in deze moeilijke tijd niet aandoen.<br />

het genot van een erwtensoeplunch, oftewel een etage hoger voor de bovenbouw. Ook de buitenzijde Dat wil ik ook mijzelf niet aandoen.<br />

'snertlunch'. Het dak is dicht, de vloeren zijn ge- zal straks duidelijk herkenbaar zijn. De kleur blauw Met pijn in het hart heb ik daarom<br />

stort en de indeling wordt steeds meer zichtbaar. is inmiddels al goed zichtbaar en de heldere Revius moeten besluiten om, als ik weer<br />

In de krokusvakantie <strong>2012</strong> zal de verhuizing gaan kleuren zullen straks het pand voor iedereen duidelijk beter ben, niet opnieuw het wet-<br />

plaatsvinden.<br />

herkenbaar maken. Niet alleen de leerkrachten, maar houderschap op te pakken.'<br />

vooral ook de leerlingen waren zichtbaar blij met de<br />

nieuwe school. "De school lijkt wel twee keer zo groot De VVD-fractie heeft het bericht<br />

Het beloofteen bijzondere school te worden. De als het 'oude' Revius," zo was volop te horen. (AvV)<br />

WIJK BIJ DUURSTEDE - Hoseenlopende werkzaamheden, van zich melden via www.lionsdiner.nl WIJK BIJ DUURSTEDE - Het colpice<br />

Duurstede is inmiddels gastheer/gastvrouw tot eenvou- of via het e-mailadres reserveren@ lege van b&w heeft zaterdag 26<br />

begonnen met de werving van dige onderhoudswerkzaamheden', lionsdiner.nl. Deze zomer zijn er november als collectieve festiviteit<br />

vrijwilligers. Er zijn er in totaal zegt Jaap Remme als voorzitter. Het grote stappen gezet voor de rea- in de kern van Wijk bij Duurstede<br />

45 nodig.<br />

hospice biedt de vrijwilligers, waar lisatie van Hospice Duurstede, de vastgesteld. Op die dag wordt<br />

dat nodig is, ondersteuning en nieuwe naam van het Wijks Bijna door de Stichting BLUESinWIJK een<br />

Hospice Duurstede wordt einde deskundigheidsbevordering door Thuis Huis. Het begrip 'hospice' is blueskroegentocht georganiseerd.<br />

<strong>2012</strong> geopend aan de David van scholing en persoonlijke coaching. inmiddels maatschappelijk inge- De kroegentocht start 's middags<br />

Bourgondiëweg en biedt mensen Bent u geïnteresseerd, of wilt u burgerd. Met de toevoeging van in theater Calypso. In de avond<br />

de mogelijkheid, die thuis niet zich aanmelden als vrijwilliger, dan Duurstede is er nu sprake van een vinden er live optredens plaats in<br />

kunnen sterven in een waardige kunt u mailen naar: vacature@hos- mooie ingetogen naam. De eerste verschillende deelnemende hore-<br />

en huiselijke omgeving, in alle rust piceduurstede.nl . Meer informatie grote stap was natuurlijk de oncagelegenheden. Dit houdt in dat<br />

afscheid te nemen van het leven en is te lezen op de website www.hosdertekening van de huurovereen- de horecabedrijven ontheffing<br />

hun naasten. Het kleinschalige huis piceduurstede.nl.komst<br />

op 23 juni jl., waardoor het hebben van de geldende geluids-<br />

heeft twee gastenkamers waar in<br />

hospice Duurstede volgend jaar voorschriften.<br />

samenwerking met het naastge-<br />

aan de David van Bourgondiëweg<br />

legen E&E Gasthuis continue zorg<br />

geopend kan worden.<br />

kan worden gegarandeerd. Zonder Wegens het grote succes, houdt<br />

vrijwilligers in Hospice Duurstede de Lionsclub Levefanum op 4 no-<br />

kunnen artsen, verpleegkundigen vember wederom een diner in de Een deel van de kosten van<br />

en (geestelijk) verzorgenden hun Grote Kerk aan de Markt, waarbij Hospice Duurstede wordt gedekt<br />

werk in het hospice niet doen. 'Wij een gedeelte van de opbrengst door donaties van particulieren en<br />

zijn dan ook permanent op zoek ten goede zal komen aan Hospice sponsoren. Giften en donaties zijn<br />

naar mensen die onbetaald bijdra- Duurstede. De aanvang is om 18.30 dan ook van harte welkom t.n.v.<br />

gen aan de activiteiten binnen het uur. Belangstellenden die actief als Hospice Duurstede banknummer<br />

hospice. Het gaat hierbij om uit- sponsor willen optreden kunnen 11.18.28.392.<br />

Hospice Duurstede zoekt vrijwilligers<br />

Wijk onder de norm<br />

<strong>ADVERTENTIETARIEVEN</strong> <strong>2012</strong><br />

Lions club Levefanum werft<br />

voor Hospice<br />

Donateur worden<br />

Aanrijtijden ambulances<br />

Onrechtmatige daad<br />

Blueskroegentocht<br />

26 november<br />

WIJK BIJ DUURSTEDE - In de De gedeputeerde mw. Pennarts gebieden heeft de provincie een<br />

provinciale commissievergade- van GroenLinks heeft geantwoord plan in voorbereiding om beter te<br />

ring Wonen, Maatschappij en dat de norm gemiddeld 95% is scoren. Er wordt dus gewerkt om<br />

Cultuur van 3 oktober heeft voor de gehele regio. De ambulan- de responstijd in Wijk te verbe-<br />

Hans Marchal namens de SGPcedienst RAVU voldoet aan deze teren. De PCG-fractie wil van het<br />

fractie gevraagd naar de aan- norm. Voor een klein aantal ge- Wijkse college van b&w weten of<br />

rijdtijden van ambulances. Met bieden, waaronder Wijk bij Duur- de gemeente betrokken is bij de<br />

name ging het Marchal om de stede, liggen de responstijden om planvorming en welke maatrege-<br />

Wijkse aanrijdtijden. Deze aan- tal van redenen lager. Redenen len nodig zijn om de responstijd te<br />

ijtijden blijken onder de norm zijn divers, zoals de gelijktijdigheid verbeteren. (PeP)<br />

oor zowel aan lokale van incidenten en snelheidsbe-<br />

tjes te trekperkende maatregelen (rotondes,<br />

d- wegopbrekingen, drempels).Wijk<br />

uurstede is een van deze geop<br />

tijd. Voor deze<br />

Burgerrechten<br />

Basic<br />

A-B-C zwemdiploma<br />

Elke maand direct starten;<br />

vanaf 4,5 jaar<br />

VIP-AVOND<br />

Basic<br />

H a i r s t y l i n g f o r m e n<br />

www.basic2basic.nl<br />

Woensdag 9 november<br />

van 18.00-20.00 uur.<br />

Zwembad de Rumpst Zwembad Woestduin<br />

Rumpsterweg 15 Mariniersweg 3a<br />

Bunnik Doorn<br />

030-6562860 0343 414350<br />

rumpst@laco.eu woestduin@laco.eu<br />

Kom Etos ervaren, beleven,<br />

proeven én ruiken!<br />

www.laco.eu<br />

DURF en DOE<br />

ROOD<br />

Bij besteding van €20,een<br />

gratis goodybag.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Spoorhaag/Het Rond Houten<br />

<br />

<br />

<br />

Volg ons op<br />

www.twitter.com/tgroentje<br />

Verschijnt in Bunnik - Odijk - Werkhoven en in alle buitenwijken hiervan.<br />

Uitgave: ‘t <strong>Groentje</strong>, J.M. Pater / J. Pater-Blind, tel 030-6561305, info@groentje.nl (voor verdere contactgegevens zie één-na-laatste pagina).<br />

Meester Peter is Koninklijk<br />

onderscheiden<br />

BUNNIK - Peter Lissenberg,<br />

voor de kinderen van de Anne<br />

Frankschool 'meester Peter',<br />

gaat met prepensioen. Hij<br />

werd afgelopen maandag toegezongen<br />

door zijn leerlingen<br />

en collega's, maar de grootste<br />

verrassing was wel die van burgemeester<br />

Hans Martijn Ostendorp.<br />

Hij benoemde Peter, namens<br />

de Koningin, tot Lid in de<br />

Orde van Oranje Nassau.<br />

Ruim veertig jaar zat Peter Lissenberg<br />

in het onderwijs, waarvan<br />

34 jaar op de Anne Frankschool in<br />

Bunnik. Hij wil toch nog graag de<br />

35 jaar volmaken, dus blijft hij nog<br />

tot de zomervakantie elke dinsdag<br />

terugkomen voor extra rekenlessen.<br />

Al die jaren zette hij zich in<br />

voor het onderwijs, op velerlei vlak.<br />

Zo zat Peter 25 jaar in de medezeggenschapsraad.<br />

Verschijnt in Houten - ‘t Goy - Schalkwijk - Tull en ’t Waal en in alle buitenwijken hiervan.<br />

Uitgave: ‘t <strong>Groentje</strong>, J.M. Pater / J. Pater-Blind, tel 030-6561305, info@groentje.nl (voor verdere contactgegevens zie één-na-laatste pagina).<br />

De kinderen van groep 7 en 8,<br />

'zijn' kinderen, zongen hem toe en<br />

beschreven Peter daarmee kort en<br />

treffend.<br />

Wie staat er voor dag en dauw<br />

in dit grote schoolgebouw?<br />

Dat is onze meester Peter.<br />

Wie gaat er van allemaal<br />

't laatste weg uit zijn lokaal?<br />

Dat is onze meester Peter.<br />

Veertig jaar in het onderwijs,<br />

en een beetje grijs.<br />

Maar zoals u allen ziet, zit<br />

hij nog vol energie.<br />

Directeur Karen Peters sprak<br />

Peter ook even toe. Dat hij gemist<br />

gaat worden is zeker. "Peter is vaak<br />

als eerste op school. Vandaag was<br />

hij er om 6.15 uur. En dan staat de<br />

Pelgrimsroute<br />

door Werkhoven,<br />

Odijk en<br />

Bunnik,<br />

loop mee!<br />

koffie klaar tegen de tijd dat wij op lopen heeft hij altijd meegenomen<br />

school aankomen. Dat wordt mor- in het onderwijs. Peter leerde de<br />

gen wel even een issue." Maar ook kinderen genieten van de buiten-<br />

op andere vlakken was Peter zeer lucht en voornamelijk het waterle-<br />

waardevol voor de school. Karen: ven. Hij was initiator van de 80 kilo-<br />

"Hij is er niet alleen het eerst en meter van Werkhoven en is elk jaar<br />

gaat als laatste weg, hij is er ook de speaker bij Bunniks Mooiste.<br />

in de pauzes om kinderen naar bin- De komende jaren gaat Peter genen<br />

te halen als hij het idee heeft nieten van zijn welverdiende vrije<br />

dat er iets niet is blijven hangen. tijd samen met zijn vrouw Ria. Op<br />

Alle kinderen is Peters klas gaan vakantie, zijn hobby fotografie op-<br />

vooruit, altijd."<br />

pakken, tijd doorbrengen met zijn<br />

NL DOET<br />

Krachtig Krommerijn<br />

netwerkbijeenkomst op<br />

21 november<br />

Verzamelbeurs<br />

Munten,<br />

Postzegels,<br />

Oude bankbiljetten<br />

Tevens gratis taxatie<br />

Zondag 6 november<br />

Munten- en PostzegelOrganisatie<br />

Energieweg 7, IJsselstein<br />

van 10.00 tot 16.00 uur<br />

Info: 030-6063944 / www.mpo.nl<br />

Onwezen<br />

Odijk<br />

Peter Lissenberg laat de kinderen de onderscheiding zien.<br />

Foto: Agnes Corbeij<br />

moeder en als de knieblessure over<br />

Ook zijn passies natuur en hard- is, weer hardlopen. (AC)<br />

BUNNIK - De heer Hubert<br />

Morel is in september vanuit<br />

Tours vertrokken en loopt de<br />

nieuwe pelgrimsroute van Tours<br />

naar Utrecht: Sint Maartensroute.<br />

Op 11 november (Sint<br />

Maarten) wordt hij officieel verwelkomd<br />

in Utrecht. Woensdag<br />

9 november loopt Morel door<br />

de gemeente Bunnik, langs de<br />

Kromme Rijn. Wandelaars zijn<br />

van harte uitgenodigd om mee<br />

te lopen. Morel start de dag in<br />

Doorn en wordt 's middags ver- WERKHOVEN/ODIJK/BUNNIK De organisatie is in de gemeente<br />

wacht op het Kromme Rijnpad. - Krachtig Krommerijn houdt Bunnik in handen van de stichting<br />

Vanaf de Leemkolkweg gaat hij op maandagavond 21 novem- Krachtig Krommerijn.<br />

meteen na de brug door het hek ber van 19.15 tot 22.00 uur bij<br />

het voetpad op. Zijn dag eindigt Postillion Hotel Bunnik een Net- Heeft uw organisatie een aantal<br />

op het landgoed Amelisweerd. werk Themabijeenkomst over klussen op de wensenlijst staan?<br />

De verhalen van de heer Morel NL DOET. Hier krijgt u tips hoe Wacht dan niet langer en meld uw<br />

(in het Frans) zijn te volgen op u van de klus een geslaagde klus zo snel mogelijk aan op www.<br />

lechemindutrecht.blogspot.com dag voor iedereen kunt maken. nldoet.nl/krommerijn. De datum<br />

Daarnaast wordt uitleg gege- van 16 en 17 maart <strong>2012</strong> lijkt ver<br />

ven over de mogelijkheid om weg, maar ervaring heeft geleerd<br />

van het Oranje Fonds een finan- dat hoe eerder uw klus aangemeld<br />

ciële bijdrage van maximaal wordt, hoe meer kans u maakt dat<br />

500 euro te ontvangen om de er voldoende vrijwilligers zijn om<br />

klus te klaren.<br />

de klus voor u te klaren.<br />

HOUTEN - Bij een aantal De bezwaren tegen het plan die zal zo'n risico willen nemen en dat bouwplan lijkt in niets op de oor-<br />

omwonenden van de Ooster- door de Bezorgde Burgers Houten geldt ook voor mij".<br />

spronkelijk geplande woontorens.<br />

laakplas, beter bekend als de bij de gemeente werden ingediend,<br />

Er zou niet de plas in gebouwd<br />

Bezorgde Burgers Houten, viel zijn door het college ongegrond<br />

worden en de natuur zou behou-<br />

vorige week een aangetekende verklaard. Ook de Raad van State Dura Vermeer omschrijft de actie den blijven. De gemeente komt<br />

brief op de deurmat waarin een kende in april geen voorlopige niet als intimiderend maar als een haar afspraken niet na en is boven-<br />

advocaat van Dura Vermeer voorziening toe. Het toch doorzet- duidelijke waarschuwing voor de dien de partij die debet is aan alle<br />

dreigt hen persoonlijk aanspraten van bezwaar of beroep wordt mogelijke gevolgen. Niels Schols, vertragingen in de procedures tot<br />

kelijk te stellen indien zij hun daarom door Dura Vermeer gezien directeur Dura Vermeer Bouw Hou- op heden. Pas deze week besloot<br />

bezwaren tegen het bouwplan als misbruik van bevoegdheid en is ten: "Het gaat ons er helemaal niet zij negatief op ons bezwaar en<br />

van achttien villa's in de plas daarom volgens het bouwbedrijf om mensen bang te maken. Door kunnen wij in beroep bij de rechter<br />

doorzetten. Het bezwaar zou een onrechtmatige daad. Dura het sturen van de brief wijzen wij in Utrecht. Dat Dura Vermeer ons<br />

onrechtmatig zijn en misbruik Vermeer overweegt alle financiële de Bezorgde Burgers Houten alleen dusdanig op persoonlijke titel pro-<br />

van bevoegdheid. Alle schade schade die door hen zelf én door de op de schade die zij anderen met beert te intimideren dat we onze<br />

die daardoor uit verdere ver- achttien kopers van de villa's wordt hun acties berokkenen. Wij komen burgerrechten niet meer durven<br />

traging van het project voort- geleden als er nog meer vertraging alleen maar op voor het belang uitoefenen, is van de zotte!"<br />

vloeit, zou voor rekening van optreedt te verhalen op de mensen van ons bedrijf, onze werknemers,<br />

de bezwaarmakers komen. die hun bezwaren desondanks toch en de kopers van het plan. Het is<br />

doorzetten. Dat zou per Bezorgde in deze zaak goed om te realiseren Welke juridische procedure nu<br />

Burger, die ieder afzonderlijk in dat het maar om een beperkt aan- kansrijk is of juist kansloos kan al-<br />

Volgens de advocaat van Dura dat geval aansprakelijk wordt getal bezwaarmakers gaat en er zijn leen de tijd uitwijzen. En wel de<br />

Vermeer is vast komen te staan dat steld, wel eens flink in de papieren nog altijd veel meer mensen die tijd die nodig is voordat een rech-<br />

beroep tegen de omgevingsver- kunnen gaan lopen.<br />

rondom de plas wonen die zich heter een uitspraak kan doen. Een<br />

gunning bij voorbaat kansloos is.<br />

lemaal niet roeren. Wij willen ook geraadpleegde onafhankelijk jurist<br />

nog steeds graag in gesprek komen acht de kans dat Dura Vermeer een<br />

Uiteraard zorgde de bewuste met de Bezorgde Burgers Houten dergelijke aansprakelijkheidsclaim<br />

brief voor stevige opschudding om tot een goede oplossing te ko- aan het adres van de Bezorgde Bur-<br />

rondom de plas. Een aantal Bemen. Daartoe hebben wij al meergers zou winnen 'nihil'. (SV)<br />

zorgde Burgers is toch flink gedere pogingen ondernomen maar<br />

schrokken en overweegt uit de pro- tot op heden helaas nog zonder<br />

cedure te stappen. Marco Spelten: resultaat."<br />

"In Nederland heb je alle recht als<br />

D<br />

Volg ons op<br />

www.twitter.com/tgroentje<br />

Platform Maatschappelijk Ondernemen is "dik tevreden"<br />

Een record van 50 matches op jaarlijkse<br />

Meet & Match<br />

HOUTEN - Het Platform<br />

Maatschappelijk Ondernemen<br />

(PMO) organiseerde afgelopen<br />

donderdag weer de jaarlijkse<br />

Meet & Match. Op deze bijeenkomst<br />

kunnen organisaties met<br />

wensen in contact komen met<br />

bedrijven en organisaties die<br />

kunnen helpen de wensen te<br />

realiseren. Bedrijven en organisaties<br />

helpen elkaar met gesloten<br />

beurs in het kader van<br />

maatschappelijk ondernemen.<br />

Uiteindelijk werden er die middag<br />

50 matches gemaakt. Veel<br />

matches worden uitgevoerd<br />

tijdens de jaarlijkse dagen van<br />

'NL DOET', in <strong>2012</strong> op 16 en 17<br />

maart, maar bij verschillende<br />

matches kozen de organisaties<br />

en bedrijven zelf een datum om<br />

de match uit te voeren. PMO<br />

voorzitter Niels van Dongen<br />

toonde zich "dik tevreden".<br />

Na een welkomstwoord gingen<br />

de vertegenwoordigers van<br />

organisaties en bedrijven de zogenoemde<br />

beursvloer op om elkaar<br />

te ontmoeten en te kijken of ze<br />

een match konden maken tussen<br />

vraag en aanbod. Bij elke nieuwe<br />

match werd een bel geluid. Met<br />

50 matches was de bel regelmatig<br />

te horen in raadzaal van het ge- De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties waren druk met elkaar in gesprek op de 'beursvloer'.<br />

meentehuis waar de Meet & Match<br />

plaatsvond. Veel mensen slaagden<br />

er in om elkaar te vinden en afspra- te maken. Het Theater gaat een verzorgen van drukwerk voor het gegeten door gasten van de Zonken<br />

te maken om elkaar te helpen avondje uit in het theater verzor- Repaircafé. Een derde voorbeeld nebloem Houten.<br />

of een bijdrage te leveren. De gegen voor bewoners, familie en is de match tussen Zonnebloem Het komende half jaar blijft het<br />

maakte matches zijn heel verschil- personeel van Houtens Erf. Naar Houten en het Wellantcollege voor Platform volop partijen met elkaar<br />

lend van aard.<br />

verwachting zal deze match begin het organiseren van een stamppot- het verbinden om tijdens NL Doet<br />

<strong>2012</strong> uitgevoerd worden. Ook was tenmiddag waarbij leerlingen van <strong>2012</strong> zoveel mogelijk matches te<br />

Houtens Erf en Theater Aan er een match tussen het Repair- het Wellantcollege stamppotten realiseren. (JvA)<br />

de Slinger wisten ook een match café en drukkerij Karaat voor het maken die dan zullen worden op-<br />

Woensdag 9 november<br />

van 18.00-20.00 uur.<br />

Kom Etos ervaren, beleven,<br />

foto: John van Amerongen<br />

Doorzetten 'kansloos' bezwaar bouwplan kan bezwaarmakers duur komen te staan<br />

Dura Vermeer dreigt Bezorgde Burgers Houten<br />

met schadeclaim als zij doorgaan met bezwaren<br />

Waarschuwing<br />

NL DOET is er voor stichtingen Voor inspiratie en voorbeelden<br />

en verenigingen die wat extra hulp kunt u kijken op www.nldoet.nl/<br />

kunnen gebruiken. Op 16 en 17 krommerijn . U kunt zich nú aan-<br />

maart <strong>2012</strong> gaan de handen uit de melden of vragen stellen over NL<br />

mouwen. Het gaat hier om een lan- DOET via info@krachtigkrommedelijk<br />

evenement dat dit jaar voor rijn.nl of 06-40224404.<br />

de tweede keer ook in Bunnik,<br />

Odijk en Werkhoven gehouden<br />

wordt. Tijdens NL DOET worden zo<br />

veel mogelijk mensen, bedrijven en<br />

verenigingen gestimuleerd aan de<br />

slag te gaan voor een goed doel.<br />

Singel 43,<br />

3984 NV Odijk<br />

tel: 030 - 656 1938<br />

info@onwezenodijk.nl<br />

www.onwezenodijk.nl<br />

Kansrijk versus kansloos<br />

Tevreden op weg!<br />

jaargang 46 ● nr 44 ● 2 november 2011<br />

oplage 38..445<br />

Basic<br />

H a i r s t y l i n g f o r m e n<br />

www.basic2basic.nl<br />

WWW.FOTOVANKESTEREN.NL<br />

Uw digitale fotoboek klaar in 1 uur<br />

Basic<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

A-B-C zwemdiploma<br />

Elke maand direct starten;<br />

vanaf 4,5 jaar<br />

Zwembad de Rumpst Zwembad Woestduin<br />

Rumpsterweg 15 Mariniersweg 3a<br />

Bunnik Doorn<br />

030-6562860 0343 414350<br />

rumpst@laco.eu woestduin@laco.eu<br />

www.laco.eu<br />

Verzamelbeurs<br />

Munten,<br />

Postzegels,<br />

Oude bankbiljetten<br />

Tevens gratis taxatie<br />

Zondag 6 november<br />

Munten- en PostzegelOrganisatie<br />

Energieweg 7, IJsselstein<br />

van 10.00 tot 16.00 uur<br />

Info: 030-6063944 / www.mpo.nl<br />

nu online bestellen:<br />

www.brunospizza.nl<br />

WWW.FOTOVANKESTEREN.NL<br />

Uw digitale fotoboek klaar in 1 uur<br />

Meidoornkade 31 Houten T 030 6 777 666 E info@scappi.nl<br />

Onwezen<br />

Odijk<br />

Singel 43,<br />

Odijk<br />

"Veiligheid is van iedereen"<br />

WERKHOVEN/ODIJK/BUNNIK<br />

- Burgemeester Hans Martijn<br />

Ostendorp wil via de krant nog<br />

eens benadrukken dat zoveel<br />

mogelijk mensen met Burgernet<br />

mee zouden moeten doen:<br />

"Hoe meer mensen meedoen,<br />

hoe groter de pakkans!" In november<br />

start Burgernet in de<br />

gemeente Bunnik - het is gericht<br />

op samenwerking van politie,<br />

gemeente en inwoners.<br />

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp<br />

legt uit: "Bunnik is natuurlijk<br />

een veilige gemeente. Maar<br />

toch gebeurt er iedere dag wel<br />

iets. Bij een misdrijf op heterdaad is<br />

een signalement van een persoon<br />

of voertuig bekend. Op zo'n moment<br />

hebben we zoveel mogelijk<br />

oren en ogen nodig. Bunnik heeft<br />

betrokken bewoners, daarom verwacht<br />

ik meer deelnemers dan de<br />

kleine 500 die zich nu hebben aangemeld.<br />

Ik vind dat 1000 tot 1500<br />

ook mogelijk moet zijn - ik wil naar<br />

de 10 procent. En waarom zou je<br />

niet meedoen? We vragen alleen<br />

wat betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.<br />

Veiligheid is niet<br />

iets van de politie, maar dat is van<br />

ons allemaal, van iedereen."<br />

Bij elk huishouden viel onlangs<br />

een brief met folder in de bus. Opgeven<br />

kan via www.burgernet.nl .<br />

Na een paar dagen krijg je een bevestiging<br />

thuis dat de aanmelding<br />

is verwerkt.<br />

Als er een misdrijf is met een sig-<br />

Onwezen<br />

Odijk<br />

Singel 43,<br />

3984 NV Odijk<br />

tel: 030 - 656 1938<br />

info@onwezenodijk.nl<br />

www.onwezenodijk.nl<br />

Tevreden op weg!<br />

jaargang 46 ● nr 44 ● 2 november 2011<br />

oplage 38..445<br />

Burgemeester roept op: doe<br />

mee met burgernet!<br />

Meidoornkade 31 Houten T 030 6 777 666 E info@scappi.nl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Huis-aan-Huis streekblad van het Kromme rijngebied verschijnt in:<br />

Bunnik - Odijk – Werkhoven - Houten -Schalkwijk - ‘t Goy - Tull en ’t Waal<br />

Wijk bij Duurstede - Langbroek – Cothen - Ravenswaay - Rijswijk (Gld.) e.o.<br />

A-B-C zwemdiploma<br />

Elke maand direct starten;<br />

vanaf 4,5 jaar<br />

Zwembad de Rumpst Zwembad Woestduin<br />

Rumpsterweg 15 Mariniersweg 3a<br />

Bunnik Doorn<br />

030-6562860 0343 414350<br />

rumpst@laco.eu woestduin@laco.eu<br />

www.laco.eu<br />

Foto: gemeente Bunnik<br />

nalement, of als iemand is vermist,<br />

krijg je een ingesproken bericht of<br />

een SMS via uw (mobiele) telefoon<br />

met het verzoek uit te kijken naar<br />

een bepaald persoon of voertuig.<br />

"Als je wat ziet, mag je absoluut<br />

niet zelf wat ondernemen. Je moet<br />

in zo'n geval 0800-0011 (gratis) bellen.<br />

Na afloop krijg je te horen dat<br />

de actie is beëindigd en een terugkoppeling<br />

van het resultaat", zo<br />

legt de burgemeester uit. "Zowat<br />

de gehele provincie doet met Burgernet<br />

mee, maar u krijgt alleen<br />

een oproep binnen een bepaalde<br />

straal van uw woonplaats. Als u<br />

s 'nachts geen berichten wilt ontvangen,<br />

of juist wel, dan kunt u dat<br />

aangeven."(KJ)<br />

Basic<br />

Basic<br />

H a i r s t y l i n g f o r m e n<br />

www.basic2basic.nl<br />

Verzamelbeurs<br />

Munten,<br />

Postzegels,<br />

Oude bankbiljetten<br />

Tevens gratis taxatie<br />

Zondag 6 november<br />

Munten- en PostzegelOrganisatie<br />

Energieweg 7, IJsselstein<br />

van 10.00 tot 16.00 uur<br />

Info: 030-6063944 / www.mpo.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!