sepTemBer - Chiro

static.chiro.be

sepTemBer - Chiro

dubbel

België -Belgique

P.B.

8000 Brugge 1-2

punT

4/121

P409362

Tijdschrift van en voor Chiroleiding | verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus | nr. 1 | september 2007 | Chirojeugd Vlaanderen vzw | v.u. & afzendadres: H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen|

CHI-RO-LA-LA-LA

het nieuwe jaarthema

BCV*

Sjorhout Werchter


INhouD

4 dossier: Lees alles over

het jaarthema

Figuren, lied, spelletjes

8 start goed met je groep:

De eerste Chironamiddag

3 peace please! Iets over

vrede in Dubbelpunt, huh?

spelvoer voor je afdeling

16 speelclub

18 rakwi

0 Tito

Keti

8 Aspi’s

met steun van de vlaamse gemeenschap

IN Deze DubbelpuNt

Net leiding geworden en toch krijg je al

Dubbelpunt in de bus? Dat klopt. We

sturen naar alle nieuwe leiding die twee

jaar aspi geweest is een exemplaar van

Dubbelpunt. Zo kun je zelf zien of het

de moeite is, in plaats van naar de oudgedienden

te luisteren. Bestellen kan

via de achterflap,

of op www.chiro.be/eloketdubbelpunt.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

De druppel

Tenten in de bomen, tenten onder water, bivakken die worden

stopgezet. Dat is wat ik in juli op nieuwssites las in een

internetcafé in het Griekse Thessaloniki. Het is er meer dan veertig

graden in de schaduw en dat zijn ze hier ook niet gewoon. Dat

het klimaat zou veranderen, werd al in de jaren negentig voorspeld,

maar toen leek dat allemaal nog heel veraf. In 2007 kunnen

we alleen maar zeggen dat het klimaat aan het veranderen is. Zijn

wij ondertussen ook aan het veranderen? Niet echt: wat vroeger

veraf was, lijkt nu onomkeerbaar, dus wat helpt het als ik een

spaarlamp indraai en met de tram naar mijn lief ga? Ook ik heb

om de uitstoot van mijn vliegtuigreis naar Griekenland te compenseren

geen boom of wat dan ook gekocht via één of ander

ecologisch initiatief.

Ik wacht op het moment dat we echt geen stap meer verder

kunnen: dat delen van West-europa constant onder water blijven

staan en Zuid-europa een woestijn is geworden. misschien dat we

dan beseffen dat we veel vroeger in actie hadden moeten schieten

en radicalere maatregelen hadden moeten nemen.

mensen hebben een stel fantastische oogkleppen. Zo hoeven ze

niet bij elk probleem stil te staan en kunnen ze recht op hun doel

afgaan. Dat is natuurlijk goed, want anders raak je in deze wereld

nergens. Het is alleen jammer dat sommigen ze nooit afzetten en

dat hun blik altijd gericht is op oneindig.

Bruno

dubbelpunt september 007

Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. een jaarabonnement kost € 10,50 en kan aangevraagd

worden bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. ]Tel.[ 03-231 07 95 ]Fax[ 03-232 51 62 ]E-mail[

abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.

be ]Eindredactie[ merijn Gouweloose ]Redactie[ Katrijn Geldof, Bruno pierloot, Ilse Cox, Ilona Daemen en marieke De Vos

]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ Tom Adriaenssen, archief, plaatselijke groepen ]Tekeningen jaarthema[ Jel ]Vormgeving[

saskia rogge en Jan Van Bostraeten ]Drukkerij[ Vanden Broele, Brugge - Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt

papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.


]foto: jan van bostraeten[

4

DOssIer JAArtHemA

Kun jij het je voorstellen: Chiro zonder muziek? Wij alvast niet. Zelfs de meest onmuzikale

Chiroleid(st)er moet toegeven dat Chiro zonder typische Chiroliedjes, muzikale spelletjes,

zelfgemaakte instrumenten, volksdansen, enz. heel wat minder groove zou hebben.

Daarom besteden we dit werkjaar extra aandacht aan muziek. In deze Dubbelpunt vind je

alvast de basiselementen om aan de slag te gaan met het nieuwe jaarthema Chi-ro-la-lala.

x Geen jaarthema zonder basistekst. Geen theoretische gezwets over musicologie, maar

een inspirerende tekst die ook jou ertoe zal aanzetten om er een swingend Chirojaar

van te maken.

x maak kennis met wereldster en jaarthemafiguur mC sollami en zijn entourage. Zij

gaan het komende jaar op zoek naar de meest uiteenlopende deuntjes, melodietjes en

geluiden. misschien komen ze op een dag wel eens langs om het unieke geluid van

jouw Chirogroep te samplen.

x Je kunt natuurlijk ook spelen met muziek. en daarvoor hoef je echt geen muzikaal

wonderkind te zijn. Voor elke afdeling werd een aangepast muzikaal spel

gecomponeerd.

x Begin alvast het jaarthemalied te oefenen. Wees gerust, zelfs dit jaar zijn valse noten

toegestaan.

chIro, Daar zIt muzIek IN!

Sta zelf IN DubbelpuNt!

Dubbelpunt, een tijdschrift

voor en door Chiroleiding?

Inderdaad! Jij kunt de redactie

helpen om Dubbelpunt nóg

beter en interessanter te maken.

Voor het themanummer

‘Creatief’ zijn we op zoek naar

foto’s, ideeën en spelen waarbij

creatief omspringen met

materiaal centraal staat. Het

mag gaan over lokalen inkleden,

chi-ro-la-la-la

6

10

6

jaarthema Chirojeugd Vlaanderen 2007-2008

zelfgemaakt spelmateriaal,

knotsgekke kerstfeesten of

zelfontworpen kunstwerken.

Heb jij nog iets liggen?

stuur het op naar dubbelpunt@

chiro.be en laat de wereld

meegenieten van jouw

creativiteit.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

3


DOssIer JAArtHemA

chI-ro-la-la-la!

De baSIStekSt

Chiro en muziek, het is altijd al een

combinatie geweest die kli(n)kt.

We zijn vaak muzikaal bezig, we doen

het met velen en we doen het hard,

creatief, overtuigd, in totale chaos, met

sterke teksten, met originele instrumenten

en uit volle borst.

muziek verbindt mensen en past daardoor

prima in wat we als Chiro willen

bereiken. Vanzelfsprekend zit er muziek

in de Chiro. met dit jaarthema

gaan we bewuster ‘spelen’ met bestaande

muziek, maar we gaan muziek

ook eens toepassen op minder voor de

hand liggende domeinen en activiteiten.

Bovendien willen we jullie uitdagen

om muziek zo breed mogelijk te

ontdekken.

de wereld om ons heen:

daar zit muziek in!

Muziek is... genieten.

Muziek is... ritme.

Muziek is... melodie.

Muziek is... jezelf oppeppen.

Muziek is... dansen

Muziek is... fluiten

Muziek is... mijmeren.

Muziek is... te luid.

Muziek is... te zacht.

Muziek is... leuk om te spelen.

Muziek is... niet te beschrijven met woorden!

4 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

In alles zit muziek

een wereld zonder muziek?

Die bestaat toch niet?! Onze

hele maatschappij is doordrongen

van muziek. Als je even

goed luistert, hoor je overal

geluiden en ritmes. Klakkende

hakken in de winkelstraat, honderdenéén

beltonen van gsm’s,

tsjilpende mussen in de tuin, de

cadans van een voorbijrijdende

tram, enz.

In onze maatschappij wordt

muziek ook voor heel uiteenlopende

dingen gebruikt.

Onze kamerplanten zouden

bijvoorbeeld onder invloed

van popmuziek beter groeien.

Daarnaast wordt muziek

dikwijls gebruikt als drager

van boodschappen. Denk

maar aan de vredesconcerten,

waarop muzikanten via hun

songs een krachtig signaal de

wereld insturen.

muziek is een universele taal en

maakt al eeuwenlang deel uit

van ons bestaan. maar muziek

is vooral: wat jij wilt dat het is.

Muziek buitenstebinnen:

Muziek doet iets met ons.

Nostalgisch worden wanneer

je de hit hoort die je als puber

grijs draaide, in trance geraken

wanneer je op de eerste rij staat

bij een liveoptreden of opgehitst

worden door loeiharde

technobeats? Wat muziek

met een mens kan doen, is

ongelooflijk. Groot of klein,

zwart, geel of wit: iedereen kan

genieten van muziek.

Muziek binnenstebuiten:

Wij doen iets met muziek.

spelen met geluiden, ritme,

klanken en melodie is makkelijker

dan je soms wel denkt.

Je hoeft geen 10 jaar muziekacademie

gedaan te hebben

om iets met muziek te doen!

muziek biedt ontelbare kansen

om je creatief uit te leven.

met twee takken uit het bos

schud je vlotjes een drumsolo

uit je mouw. Tijdens de playbackshow

voeren de kindjes

hun ingeoefende danspasjes

op de laatste kinderhit uit. In

een voetbalstadion zingen we

met honderden tegelijkertijd uit

volle borst het supporterslied

wanneer onze ploeg nog eens

gewonnen heeft. We maken

overal muziek en iedereen

kan het.

Chiro: daar zit muziek in!

De ene Chirogroep heeft een

muziekkapel die steevast elk

feest inblaast, in een andere

groep weerklinken de technobeats

uit het leidingskot. In

de Chirogroep enkele dorpen


verder zullen ze dan weer

zweren bij een zelf gecomponeerd

themalied op bivak of bij

een dansmarathon op ‘foute’

muziek.

In de Chiro is iedereen op de

één of andere manier met

muziek bezig. Op een speelse,

intuïtieve en vaak spontane

manier hoort muziek in elke

Chirogroep thuis.

‘C-H, C-H-I, C-H-I-R-O! We

zijn een toffe bendeeuh,

we zijn van de CHIRO!’

een luid scanderende Chirogroep

op de trein of langs de

straat: het is een vertrouwd

tafereel. De ene passagier of

voorbijganger zie je geërgerd

de wenkbrauwen fronsen, bij

iemand anders zal het een

glimlach op zijn of haar gezicht

toveren. maar één iets is zeker,

als zingende zotte Chirobende

voel je waarover het gaat: je

vormt één groep. muziek

brengt sfeer in de Chiro. Het

schept een band en maakt de

groep nog meer tot groep.

met de aspi’s rockklassiekers

zingen aan het kampvuur, in

de zomer met de leidingsploeg

naar een festival afzakken, met

de rakwi’s ritmeliederen brullen

op tocht, ‘s ochtends met iedereen

in een grote kring verzamelen

als je het bivaklied door

de boxen hoort galmen, enz.

er zijn honderdenéén mogelijkheden

om met muziek

dat wonderlijke gevoel op te

wekken dat we in de Chiro

sAmen-Horen.

Schreeuw het uit of zing!

muziek is een uitlaatklep bij

uitstek. muziek kan zonder

omwegen tonen wie je bent.

Voor veel jongeren is muziek

het houvast bij het zoeken naar

een eigen identiteit. Ook in de

Chiro wordt dat duidelijk. Het

ene moment viert de ‘hiphoprage’

hoogtij, het andere moment

gaan de keti’s uit de bol op

dancebeats. muziek is dus

ook geconfronteerd worden

met smaken, opvattingen en

kwaliteiten van de anderen.

We vinden het in de Chiro

een belangrijk uitgangspunt

om altijd het nodige respect

op te brengen. Ook met onze

omgeving moeten we rekening

houden. muziek kan de zeden

verzachten maar muziek kan

ook onder het etiket overlast

thuishoren. ’t Is maar hoe je het

bekijkt – of beluistert.

Vaak gebruiken we muziek om

onze boodschappen kracht

bij te zetten. Zo gaat de

bedanking voor de kookploeg

vaak gepaard met een liedje en

bestekpercussie!

Speel met muziek (da’s

Chirotaal)

met een huishoudelastiekje en

een smeerkaasdoosje construeren

we moeiteloos een

stradivarius. Door te trommelen

op olievaten laten we de

energie uit ons lijf stromen. De

titomeiden geven het beste van

zichzelf in de idoolwedstrijd.

muziek maken en beleven

in de Chiro is spelen. muziek

vormt een onderdeel van onze

spelvisie: experimenteren, ont-

dekken, beleven, genieten.

Wie wil, mag met

muziek spelen. met een

gezonde dosis durf en

creativiteit kan iedereen

een zangstonde leiden

of uit volle borst zijn of

haar lievelingssong vertolken.

Anders gewaagd: in de

stilte duiken voor een dauwtrip

of een bivakdag in gebarentaal

en mime. Je kunt aan de slag

met bestaande muziekvormen,

maar je kunt ook zelf muziek

maken en muziek gebruiken

bij andere spelletjes. Ooit al

eens in tutu rugby gespeeld

terwijl er mozartsonates over

het speelterrein weerklinken?

Een nieuwe Chiro-cd!

DOssIer JAArtHemA

]foto: jan van bostraeten[

er is vanaf dit Chirojaar een

nieuwe cd te koop in De

Banier, tjokvol Chiroliedjes.

De grootste hits van de afgelopen jaren, nieuwe

liedjes en minder bekende liedjes. Bovendien krijg

je ook alle teksten en partituren van alle liedjes van

de afgelopen jaren erbij.

Je koopt de cd in alle winkels van De Banier, voor 14

euro.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

]foto: saskia rogge[


DOssIer JAArtHemA

6 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

De jaarthemafIg

mc SollamI, fa muzz, Veer -l

mC sollami, mC voor

de vrienden, is de ‘master

of ceremony’ (a.k.a. ‘microphone

coordinator’, ‘music

commentator’, ‘moves the

crowd’). Hij gaat op zoek

naar verschillende geluiden,

muziekjes, samples

en deuntjes om te mixen. Zijn

doel is zoveel mogelijk genres

en stijlen ontdekken. Hij focust

zich niet op één soort muziek,

zoals jullie gauw zullen merken.

Zijn wieg staat in de worstenfabriek.

een arbeider uit die worstenfabriek

stopte mC sollami

in zijn rugzak. Daar ontdekte

mC een ipod en een hoofdtelefoon.

Hij hoorde enkele

muziekjes en zijn levensdoel

was duidelijk. Hij zou vanaf

nu geluidjes verzamelen en

plaatjes draaien, want uiteindelijk

zat het draaien hem al in het

bloed. Dat maakte hem tot een

gegeerde dj.

mC groeide uit tot een toffe

gast, categorie fijne vleeswaren

en dus uiterst aangenaam in

de omgang: zéér sociaal en erg

geliefd bij zijn drie boezemvrienden.

Fa muzz is het prototype van

de showbizzpresentator. Hij

kent alle populaire genres

van naaldje tot draadje en

opent door zijn connecties

vele deuren voor mC.

samen doorkruisen ze het

hele land naar verschil-

lende concerten, afterparty’s en

optredens.

enkel zijn grote liefde voor

Vlaamse schlagers heeft Fa

muzz nog niet kunnen overbrengen

op mC. Zoals bij alle

worsten zit de schrik voor

slagers er nog te diep in.

sollami zat te

genieten van een

middagdutje in zijn

zetel toen hij iets

vreemds voelde. Hij

schoof wat op om te

kunnen kijken en

DOING! Veer-le,

een hyperactieve

springveer,

sprong tot aan

het plafond,

boinkte verder

door de gang en zat in enkele

ogenblikken al op straat. mC

vond DOING zo’n tof geluidje

dat hij haar achtervolgde om

haar beter te leren kennen.

echt gemakkelijk was dat niet,

want Veer-le sprong razendsnel

vooruit. Door haar felle kleuren

verloor hij haar gelukkig niet uit

het oog.

Veer-le vond mC in het begin

maar niks. Geluidjes opsporen

om er niks mee te doen,

leek haar een saaie bezigheid.

Ze daagt mC sollami uit om

origineel te zijn met muziek,

er dolkomische dingen mee te

doen en er met je hele lichaam

mee bezig te zijn.

Kees Kaas is een wat teruggetrokken

jongenskaasje dat in

stilte van het leven geniet. Hij

loopt niet zo warm voor muziek

als mC sollami en Fa muzz

(anders smelt hij). Hij wordt

echter meegesleurd door mC

en geniet ervan. Hij gaat in de

eerste plaats mee omdat hij

vooral samen met

mC dingen wil

doen. mC en Kees

Kaas leerden elkaar kennen

op een cd -voorstelling

met bijbehorende receptie.

mC vluchtte weg, want

zag overal cocktailprikkers

(en daar is hij als de

dood voor), dus verstopte

hij zich onder

een tafel (zo’n hoge

ronde, met een

doek tot op de grond

erover). Toen bleek dat hij niet

de enige was die vluchtte: de

hele familie Kaas was

ook present.

Daar is hij

aan het praten

geraakt

met Kees,

en hij is er

nog altijd

vriend aan

huis.


ureN

e aND keeS

Zin in muzikale avonturen

met MC?

Lees Dubbelpunt, want vanaf

nu vind je daar de avonturen

van sollami!

Je kunt het jaarthemalied en de

figuren Een salamiworst,

downloaden op www.

chiro.be/chirolalala. een stuk kaas en Ze een staan

ook stomme op de aansluitings-cd. springveer: Op

de onmogelijk nieuwe cd “meer om moet je te dat

niet verkleden, zijn” vind je denk het jaarthema- je?

lied ook terug.

Hier wat ideale tips voor de

geen-helden-in-het-verkleden-Chirogroepen.

mC sollami: nylonkous

over het hoofd, koptelefoon

op de oren of in de nek,

netkousen op alle delen

van het lichaam met salamiprint

als effect.

Fa muzz: veel blink en glitter,

micro in de hand, een te

gekke pruik of liters gel in

het haar. Vergeet vooral de

eeuwige vlotte smile niet.

Veer-le: felle kleuren, haar

in alle richtingen, springt

voortdurend.

Hier kun je met ijzerdraad

je creativiteit de vrije loop

laten.

Kees Kaas: oude gele kleren,

die je kunt verknippen

als je kaas met gaatjes wilt.

Je kunt het jaarthemalied en de figuren downloaden

op www.chiro.be/chirolalala. Ze staan ook op de

aansluitings-cd. Op de nieuwe cd “meer moet dat niet

zijn” vind je het jaarthemalied ook terug.

DOssIer JAArHtemA

JAArtHemA

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

7


DOssIer JAArtHemA

Een muzikale start in je eigen

Het nieuwe Chirojaar is begonnen. Je hebt op de

verbondelijke Startdag kennisgemaakt (of gaat

kennismaken) met het nieuwe jaarthema. Nu

laten wij onze leden ook even proeven van Chiro-la-la-la.

Er zit veel muziek in de Chiro, dus waarom laten

we dat niet zien in een groot groepsspel?

8 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

Je speelt bij voorkeur met de

afdelingen als ploegen. Die

groepjes moeten geld verzamelen

in verschillende kamers

om materiaal en instrumenten

te kopen, zodat ze op het einde

van het spel een optreden kunnen

geven. elke groep treedt

met hetzelfde liedje op. Tijdens

het spel moeten ze uitzoeken

op welk liedje ze gaan optreden.

De kamerS

E donkere kamer

pictionary, estafette, raadsels

oplossen, enz.

E instrumentenkamer

Geluidenmemory, ik ga naar

de muziekwinkel en ik koop

daar... (onthouden wat iedereen

gekocht heeft), enz.

E Kamer-der-muziekquiz

Allerlei vragen over muziek,

zangers en zangeressen,

Chiroliedjes, stop-debandronde,

liedjes zoeken

waarin bepaalde woorden

voorkomen, muziekfragmenten,

geluiden herkennen,

enz.

E radio GAGA-kamer

Zelf radiopresentator

spelen, een nieuw radioprogramma

bedenken,

een programma bedenken

dat jouw Chirogroep zou

presenteren, meedoen aan

radiowedstrijden, enz.

E Actiekamer

Actieve opdrachten en

spelen: dingen zoeken, renje-rot,

enz.

E extra competitiekamer

In elke kamer worden er opdrachten

gedaan op leeftijd,

behalve in de extra competitiekamer.

E Zorg voor een doorschuifsysteem

bij de kamers.

E spreek af hoeveel mensen

je nodig hebt voor je spel,

zodat de anderen verder

kunnen doen met de zoekopdrachten

en de groepsopdracht.

E Bij elke kamer kunnen

andere mensen aan bod

komen.

Doorheen het spel moet elke

groep een algemene opdracht

uitvoeren. Hiermee kunnen ze

extra geld verdienen.

De opDrachteN:

E ribbels: De zijkanten van

het podium zoveel mogelijk

versieren.

E speelclub: Veiligheidshekken

voorzien om de fans op

afstand te houden (eventueel

inkleden).

E rakwi: een groot stuk

karton beschilderen als achtergrond

voor het podium.

E tito: Zorgen voor special

effects bij de optredens.

E Keti: Zorgen voor muziek.

E Aspi: De lichtinstallatie in

elkaar steken.

elke afdeling krijgt uitleg en

eventueel een plan als ondersteuning

bij deze opdracht.


Chirogroep

er zijn ook zoekopdrachten

tijdens heel het spel. De

leefgroep moet aan de hand

van codes (met spiegel, code,

lucifers, uischrift) het lied zien

te vinden en een verlengdraad,

cd-speler, boxjes, enz. om hun

act voor te bereiden.

Variatie

Je kunt nog extra massaopdrachten

invoeren zodat ze meer geld kunnen

verdienen, zoals het wekkerspel.

Op bepaalde tijdstippen gaat er een

wekker of een signaal af. Wanneer ze

dat horen, moeten ze een bepaalde

opdracht uitvoeren (bv. loeien als

koeien, in de modder rollen als varkens).

Degenen die deze opdracht op de

afgesproken plaats en binnen de 10

seconden uitvoeren, krijgen geld. elke

groep kan beslissen hoeveel mensen

hieraan meedoen. meer mensen leveren

meer geld op.

bij de ribbels kan best leiding meevolgen,

zodat alles goed gecoördineerd

wordt.

Als elke groep in elke kamer

geweest is, zet je een muziekje

op. Als het liedje ten einde is,

moeten de activiteiten afgelopen

zijn: de zoekopdrachten, de

groepsopdracht. Dan kunnen

de groepen geen geld meer

verdienen.

Iedereen krijgt 20 minuten om

hun optreden voor te bereiden

(met eventuele hulp voor de

jongste afdelingen).

De grote ShoW

Alle groepen geven hun optredens

en ook de groepsopdrachten

worden beoordeeld. De

winnaar wordt bekendgemaakt,

maar er komt nog een ‘special

guest’ optreden als verrassing,

namelijk de leiding!

Zo kun je de leidingsverdeling

bekend

maken tijdens jullie

optreden.

Je kunt met kleuren

werken in je kleding:

gekleurde shorts onder

het rokje/onder de

Chiroshort, verschillende

kleuren sokken.

een speciale dansmove

of accessoires tonen dan

voor welke afdeling je

staat.

Je kunt de act natuurlijk

ook interactiever maken

door met de kleuren

te spelen en ze door te

geven en dan kunnen

de leden na de act raden

welke leiding nu bij welke

groep staat.

Met dank aan kevin HerMans en sB LiMBurg

Andere ideeën

om je nieuwe leidingploeg

bekend te maken:

E Geef de leden tips waarmee ze de

nieuwe leiding moeten raden.

E speel een kort spel waarbij de

leden eventueel de tips of de

namen kunnen verdienen. Bijvoorbeeld

door ballonnen met

een kaartje in aan een draad te

hangen en die moeten ze dan

kapot gooien.

E mastermind: de leiding hangt de

gekleurde fluitkoorden willekeurig

om de nek. De leden mogen

ze nu veranderen en dan zegt de

leiding hoeveel er juist zijn.

E Koningenjacht: een massaspel

waarbij de leden tegen de leiding

spelen. De kleinste afdelingen

worden eventueel geholpen door

enkele groteren. elke afdeling

heeft haar kussen, dat is hun

kamp. elke afdeling probeert

te gokken welke leiding bij hun

groep staat. Ze kunnen dat

controleren door de leiding op

hun kussen te trekken. eens de

leiding op het kussen zit, moet die

de waarheid spreken of hij/zij bij

die afdeling staat. Is dat zo, dan is

die leiding gered; is het fout, dan

moeten ze verder zoeken. Het

spel duurt tot al de leiding bij de

juiste afdeling staat.

DOssIer JAArtHemA

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [


DOssIer JAArtHemA

eeN meDley VaN Spel

10 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

Bij verschillende spelen

moet je heel wat opdrachten

zoeken. Hier vind je

enkele voorbeelden van

muzikale opdrachten die

je eens in een spel kunt

verwerken.

Cd blijft hangen

Het afgebakende terrein

wordt in tweeën verdeeld,

net zoals de groep. elke

ploeg blijft op zijn deel van

het terrein. Om beurten mag

iemand op de helft van de

andere ploeg komen en daar

zoveel mogelijk spelers tikken:

zij worden dan lid van de ploeg

van de tikker. Zodra die tikker

het eigen terrein verlaat, moet

hij of zij een geluid maken en

aanhouden (alsof de cd blijft hangen,

of een repetitief geluid zoals

een kiestoon). Wanneer het geluid

stilvalt vóór de tikker weer op de

eigen speelhelft is, wordt hij of zij lid

van de andere ploeg.

Handtekeningensessie

Componeren

maak een klankstuk met de lettergrepen van het

woord pingpong of orang-oetan.

Danse à l’original

Dans in duo’s, verbonden via de neus met een

luciferdoosje of door allebei een uiteinde van

een (ongekookte) spaghettistok in de mond te

nemen.

Doe een linedance in een kring of volksdans

met hoogteverschillen.

Fotoquiz

De orkestleden moeten aantonen dat ze handtekeningensessies

vlot aankunnen. Om het

snelste moeten de groepjes hun handtekening

plaatsen op: een buik van een voorbijganger,

een cd-hoesje, een zakdoek, een T-shirt, een

agenda en een pet.

Tik-tik, sta stil

Bij elke succesvolle opdracht of gespeeld spel

krijgen de ploegjes een stuk van een foto van

een artiest. Wie als eerste weet over welke

artiest het gaat, krijgt een extra punt. Wie als

eerste hun artiest volledig verzameld heeft,

wint.

In de jungle

Iedereen die meedoet, krijgt een letter en kiest

een dier uit de jungle. eén speler wordt even

geblinddoekt, de anderen verstoppen zich op

het terrein. De parkwachter roept een letter.

Wie die letter gekozen had, maakt het geluid

van zijn of haar dier. Als de wachter raadt over

welk dier het gaat, mag hij of zij die speler

proberen te tikken. Wanneer dat niet lukt binnen

de minuut, mogen ze samen een volgende

letter kiezen en als ze het dierengeluid juist

raden, proberen ze samen te tikken. Als het

tikken lukt, wordt de getikte wachter.

(niet zo makkelijk)

Wie meedoet, wandelt rustig over het afgesproken terrein. Iemand

denkt aan de melodie van een liedje, wandelt naar iemand

anders en klopt ritmisch de melodie op de rug. Wie trommelde,

blijft dan staan. Wie het ritme ontving, geeft het door en blijft

dan ook staan. De laatste op wie er getrommeld werd, mag

verklappen over welk liedje het gaat.


letjeS

Ketelmuziek

probeer met je eigen stem de meest eigenaardige

klank voort te brengen. Die opdracht

kan in je thema van de Chiroactiviteit passen:

griezelbos, oertijd, enz.

Memory

Teken een groot raster op het speelplein, met wat meer

vakjes dan spelende leden. In de helft van de vakjes

plaats of teken je een muziekinstrument. Verzin met je

groep symbolen voor de geluiden van de instrumenten

en teken die in de andere helft van de vakjes. Dan

worden er duo’s gevormd, die zich willekeurig over het

muzikale raster verspreiden. een geblinddoekt lid slaat

1 tot 6 keer op een gong of een trom. elk lid mag zich

zoveel vakjes verplaatsen als er slagen geweest zijn.

spreek af of je in alle richtingen mag bewegen, of je met

meerderen in één vakje mag, wie voorrang heeft, enz.

Het duo dat het eerst een combinatie instrument–geluid

kan maken, wint.

Organische muziek

Iemand tekent een groot raster op een flap of met krijt

op het plein. Iedereen die meespeelt, gaat in een vakje

staan (de lege liefst niet allemaal naast elkaar) en maakt

om beurten een geluid. Bij elk geluid verzint de groep

samen een symbool om het weer te geven en dat wordt

in het vakje genoteerd. Alles even oefenen en dan gaat

iedereen op een afstandje van de partituur bij elkaar

staan, als in een koor. Iemand is dirigent en wijst de

volgorde aan op de partituur: van links naar rechts, van

boven naar beneden, in canon, achterstevoren, enz.

Sambaballen

Je kunt zelf sambaballen maken met flesjes,

potjes en papier-maché, met rijst of parels erin.

Plankgeluiden

Hang allerlei (metalen) voorwerpen met een

touwtje op aan een plank met haakjes, zodat

ze kunnen bewegen. speel hierop xylofoon

en laat geblinddoekte leden het liedje en de

voorwerpen raden.

Luisteren doe je met je ogen

DOssIer JAArtHemA

De groep zit in een niet te grote kring op stoelen. een speler wordt

geblinddoekt in het midden geplaatst. De spelleid(st)er geeft iedereen

een nummer: de blinde weet dus niet wie welk cijfer heeft. Dan noemt

de blinde twee nummers. De twee personen met dat nummer moeten

nu proberen zo stil mogelijk van plaats te verwisselen, terwijl de blinde

moet proberen één van die twee te tikken, afgaande op wat hij of zij

hoort. Bij het wisselen mag je niet teruglopen naar je eigen stoel. Zodra

je weer zit, kun je niet meer getikt worden. Als het de blinde lukt iemand

te tikken, moeten die twee van rol wisselen.

Muzikaal ganzenbord

(aanbevolen voor de jongste afdelingen)

Bij elk vakje op het ganzenbord hoort een geluidsopdracht. Wanneer

je die goed vervult, mag je je pion naar die plek verplaatsen.

Om te beginnen hou je een minuut stilte, waarin iedereen zeer

aandachtig luistert naar de geluiden in de omgeving of buiten

(wanneer je binnen speelt).

Opdrachten: Luister naar de geluiden in de omgeving – Zoem

zachtjes – mompel – Neurie een melodie – Trappel zachtjes met je

voeten – schuif met je voeten – Trommel met je vingers op tafel

– maak hetzelfde geluid als de vorige – maak 25 keer hetzelfde

geluid – Boots een omgevingsgeluid na – Verscheur langzaam een

blad papier – Trommel met je handen – Klap zo vaak in je handen

als het aantal ogen dat je gooide met de dobbelsteen – Zing een

liedje – Knipper met je vingers – Laat de ‘r’ rollen – Klik met je tong

– sis – Klap hard in je handen – Klap snel in je handen – Klap zacht

in je handen – maak in 1 minuut zoveel mogelijk geluiden – Lach

heel zacht – Lach heel hard – Lach op een speciale manier – Fluister

een verhaal – Wees een minuut muisstil – Knip met je vingers

Viool-cello-contrabas

(blad-steen-schaar)

Twee deelgroepen staan elk aan een kant van

het afgebakende terrein en spreken onder

elkaar af welk instrument ze zullen bespelen.

De groepen lopen langzaam naar elkaar, tot

aan een afgesproken lijn. Daar begint elke

groep het gekozen instrument te bespelen. De

cello verliest van de viool, de contrabas van de

cello en de viool verliest van de contrabas. De

verliezers moeten hard naar hun kamp teruglopen.

Wie getikt wordt, sluit aan bij de andere

groep.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

11


DOssIer JAArtHemA

Instrumentenregen

Iedereen krijgt tien minuten om een ‘instrument’ te

zoeken, samen te stellen of te maken. Dan is er repetitie:

alle orkestleden bespelen hun instrument op een willekeurige

manier, allemaal samen, allemaal door elkaar.

er wordt een dirigent gekozen, zodat alle instrumenten

een keer op de voorgrond komen, ook diegene die niet

veel lawaai maken. De dirigent kan de instrumenten ook

groeperen: je maakt muziek door te blazen, te tokkelen,

te wrijven, te schudden, enz. sommige instrumenten

kunnen misschien meerdere geluiden produceren, waarvan

je een serie kunt maken.

Nieuwste hit!

[foto: flickr]

1 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

Bewegen op een muziekmedley

Laat je leden op de tippen (of hielen) stappen bij hoge tonen. Bij vrolijke

muziek moeten ze als een nar rondspringen. enkel als er muziek klinkt,

mogen ze bewegen. Als er geen muziek is, moeten ze stokstijf stilstaan

of alles bewegen zonder hun voeten te verplaatsen. Als het ritme van

de muziek verandert, reageren je leden daarop door van beweging of

van richting te veranderen. Laat ze ook eens per twee in spiegelbeeld

tegenover elkaar bewegen op muziek.

Verdeel je afdeling in kleine groepjes. elk groepje mag

een liedje kiezen en er een andere versie van maken.

Wordt het slipknot of K3? Of een mengeling? Vergeet

het resultaat niet op te nemen, als het mogelijk is.

Luchtfanfare

een fanfare met je leden? Het kan.

Laat je leden een fanfare nabootsen

met klanklettergrepen (tetteretterettereraa,

dzing, toet toet, enz.).

Roadies mogen ook iets dragen

Artiesten hebben heel wat materiaal bij zich.

Hun roadies helpen maar wat graag om dat op

de juiste plaats te krijgen. Voorzie grote dozen

waarmee een bepaald parcours afgelegd

moet worden. Verdeel je afdeling in ploegjes

roadies. Zij proberen zoveel mogelijk materiaal

over te brengen voor hun eigen artiest.

per doos die ze heelhuids (zonder de grond

te raken) door het parcours loodsen, krijgt

de ploeg punten. Hoe groter en zwaarder de

doos, hoe meer punten ze ervoor krijgen. Als

je leden al wat ouder zijn, kun je hen ook het

podium, de dranghekken of zelfs de tourbus

laten overbrengen.


SchrIjf IN Voor

Op 15 september 2007 zijn er op 4 plaatsen startdagen. Je

kunt in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-

Vlaanderen en West-Vlaanderen naar de startdag.

Voor limburg kun je helaas niet meer inschrijven. Die

startdag vindt plaats op 8 september, in Villa Basta in Houthalen.

Praktische info

startdag regio Antwerpen: verbonden Antwerpen, Kempen,

Mechelen

Zaterdag 15 september – Herentals – 13 tot 21 uur

x meer info: 03-231 07 95 of regioANT@chiro.be

startdag regio brabant: verbonden Leuven en Brussel

Zaterdag 15 september – erps Kwerps – 13 tot 18 uur

x meer info: bel Benny 0498-24 67 57

of mail Benny.keyaerts@telenet.be

07

DOssIer biVAK

op WWW.chIro.be/StartDag07

startdag regio oost-Vlaanderen: verbonden Heuvelland,

Reinaert en Roeland

Zaterdag 15 september – Gent – 10 tot 18.15 uur

x meer info: 09-225 52 80 of regioOVL@chiro.be

startdag verbond West-Vlaanderen

Zaterdag 15 september – Tielt – 10.15 uur tot 18.30 uur

x meer info: 051-20 25 20 of regioWVL@chiro.be

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [ 13


De stemvork

muzIkale fruItpap

Elke zomer hoor je vele kinderstemmetjes aanstekelijke deuntjes zingen. Ik vroeg me af wat

daar achter zat. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waarom doen ze het? Ik ging op onderzoek uit op

het zomer-sb van verbond limburg en vond direct mensen die me wilden helpen. Roel,

die heel graag in Dubbelpunt wil staan, kon niet wachten om me verder te helpen, en de rest

van zijn leefgroep was meteen even enthousiast. roel en fruitpap (Schulen), Leen (verbond

Limburg), eva en Jolien (Meisjes St.-Hubertus Hern), Annik en elke (Duffel-Oost), niels (Berkenbos),

margot (Heusden), tom (Neeroeteren), Candy (Ambiorix Mol-Gompel)

14 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

dubbelpunt: “Wie zijn jullie?

en wie zingt er?”

“Wij zijn de speelclubleefgroep:

FrUITpAp! speelclub rules!

Çavakes en alriiighhht!”

“Wij, als leiding zingen heel

graag, maar we merken dat

sommige leden niet meer zo

graag zingen. soms zingen de

jongens niet meer mee, soms

zingen de jongens meer dan

de meisjes. Dat vinden wij wel

jammer.”

dubbelpunt: “Wat zingen

jullie?”

roel: “In onze Chirogroep

zingen we vooral oude liedjes,

maar nu hebben we ons

zangboekje aangepast zodat er

meer nieuwe liedjes bij kunnen.

Want nieuwere liedjes zijn ook

heel mooi, zoals ‘met liefs’. er

zijn zoveel liedjes dat het soms

wel wat veel wordt. Het is wel

jammer dat de jaarthemaliedjes

soms wat hoog of wat moeilijk

zijn voor de kleintjes.”

Candy: “Wij maken zelf heel

veel liedjes, zowel voor het

bivak als door het jaar. We kennen

dus ook heel weinig echte

Chiroliedjes.”

leen: “Ik heb alle liedjes pas

leren kennen toen ik bij het gewest

ging, want in onze groep

werd er heel weinig gezongen.

Ik vind dat wel jammer, want

die liedjes zijn heel tof. Zeker

de laatste nieuwe afdelingsliedjes,

want dat zijn echt zo

van die schlagers die je kunt

meezingen of roepen, zoals het

Aspilied.”

Annik: “Het jaarthemalied is bij

ons een vaste waarde in onze

groep. elk jaar leren wij het

lied aan bij de startdag en zelfs

de speelclubbers kunnen het

vanbuiten zingen.”

dubbelpunt: “Waar halen jullie

de liedjes?”

“Uit de boekjes van de Chiro

zoals ‘De Notenkraker’, ofwel

kennen we ze uit ons hoofd van

op een cursus of op startdag,

ofwel gaan we op zoek op

internet. Via de Chirosite vind

je heel veel liedjes.”

Candy: “Ik heb hier al enkele

liedjes bijgeleerd die ik totaal

niet kende, want wij schrijven

onze liedjes zelf.”

dubbelpunt: “Wanneer zingen

jullie?”

“Aan het begin en op het einde

van de werking, bij de formatie.

sommige Chirogroepen zingen

het meer traditionele lied ‘Wij

hijsen de vlag...’ en andere groepen

kiezen zelf welke liedjes ze

zingen. Bij sommigen wordt er

ook gezongen voor de jarigen

van die week.”

“Af en toe houden we een zangstonde.

Dan worden alle liedjes

nog eens even opgehaald en

dat is altijd heel tof. De leden

vragen er ook om.”

“Op bivak wordt ook heel veel

gezongen. elke morgen en

avond, elke keer voor en/of na

het eten, tijdens de tocht, enz.”

dubbelpunt: “Waarom zingen

jullie?”

“Omdat het leuk is, het zorgt

voor heel veel sfeer, zowel tijdens

een zangstonde als tijdens

de vrije momenten en het zorgt

voor afleiding tijdens een tocht.”

De antwoorden sussen mijn

nieuwsgierigheid en de volgende

keer als ik die aanstekelijke

liedjes nog eens hoor, brul ik

keihard mee! Dankjewel!


Chir oolalaala

De leidingsploeg van Chiro melody was

dolenthousiast toen ze op de startdag

kennismaakten met het nieuwe jaarthema.

muziek, daar kon je in de Chiro nog

eens echt iets mee doen. Dat was wat

anders dan die goed gevonden maar

vage woordspelingen. Ze waren er na

een jaar nog altijd niet achter wat er nu

precies bedoeld werd met ‘Geksentriek’.

Leuke pinguïn, dat wel.

Bij Chiro melody wisten ze goed

genoeg wat er met muziek in de

Chiro bedoeld werd: hun zangstondes

waren legendarisch. Alle leden kenden

de liedjes uit de Notenkraker en

de Notelaar uit hun blote hoofd. Ze

waren dan ook de enige Chirogroep uit

het gewest waar de nieuwe leiders en

leidsters een zangboekje meenamen

op IK in de plaats van een werktuig om

noten te kraken wanneer hen gevraagd

werd een ‘notenkraker’ mee te nemen.

Bovendien voert Chiro melody elke

twee jaar een musical op die – ondanks

de budgettaire beperkingen – de

vergelijking met studio 100-producties

doorstaat.

Om het nieuwe jaarthema in de verf

te zetten, besloten ze bij Chiro melody

om hun muziekkapel nieuw leven in

te blazen. De muziekkapel was tien

jaar geleden een stille dood gestorven

omdat er nog maar weinig leiding

bereid was om de wekelijkse repetities

te leiden. Gelukkig waren er nu wel

genoeg vrijwilligers met de nodige

muzikale achtergrond om die taak op

te nemen. In een kast achteraan in het

materiaalhok stonden de oude instrumenten

nog. Alle tito’s, keti’s en aspi’s

werden opgetrommeld voor een eerste

repetitie.

De leden waren erg blij met de nieuwe

muziekkapel. Alleen Katrien zag die

Chirofanfare’ helemaal niet zitten. Ze

was een half jaar geleden voor het

eerst naar de Chiro gekomen. Ze vond

de Chiro wel plezant, maar ze had een

hekel aan zangstondes. In tegenstelling

tot haar medeleden kende ze de zangboekjes

niet uit het hoofd. Bovendien

had Katrien ontzettend veel moeite om

maat te houden en de juiste toonhoogte

aan te houden. meestal lipte ze de

liedjes mee, want niet meedoen met de

zangstonde was taboe bij Chiro melody.

Katrien was niet op haar gemak op de

eerste repetitie van de muziekkapel. In

het begin viel het allemaal nogal mee.

De muziekinstrumenten moesten eerst

grondig opgeknapt worden. Katrien

hielp ijverig mee met het koperpoetsen

en vellen aanspannen. Wanneer

de muziekinstrumenten uitgedeeld

werden onder de aanwezige leden,

ontsnapte Katrien even naar het toilet.

Ze had al snel door dat er niet genoeg

muziekinstrumenten waren voor alle leden.

Toen ze van het toilet terugkwam,

had ook de leiding dat begrepen. Ze

hadden dan maar besloten om naast

de muziekkapel ook een Chirokoor op

te richten. Het Chirokoor en de muziekkapel

zouden vandaag samen hun

eerste repetitie houden. Zo konden

ze samen het nieuwe jaarthemalied

instuderen en opvoeren bij de opening

van het nieuwe Chirojaar. Katrien

werd ingedeeld bij het koor, omdat alle

instrumenten uitgedeeld waren. Bij

het koor kon ze opgaan in de massa en

zoals gewoonlijk een beetje meelippen,

zonder echt te hoeven zingen. Dat was

buiten de groepsleider gerekend die

bij de repetitie naast haar kwam zitten

en al snel doorhad dat Katrien niet echt

meezong. Na de repetitie sprak hij Katrien

aan over haar geplayback. Hij had

het over zelfvertrouwen, durven zijn

wie je bent in de Chiro, enz. een valse

noot hier en daar is zelfs bij Chiro melody

toegestaan. Hij voegde eraan toe

dat hij hoopte dat Katrien in het vervolg

wel echt zou meezingen. De volgende

repetities zong Katrien stilletjes mee

met de rest van het koor. stil genoeg

om de andere koorleden niet uit hun

lood te slaan met haar valse noten,

maar toch overtuigend genoeg om de

groepsleider om de tuin te leiden.

Katrien begon zich langzaamaan ook

beter te amuseren op de repetities.

Ze begon dat jaarthemalied zelfs leuk

te vinden. een paar dagen geleden

betrapte ze er zichzelf op dat ze het

zachtjes zat te neuriën in de wiskundeles.

Het melodietje bleef toch zo goed

in je hoofd hangen.

Op de opening van het Chirojaar zong

Katrien uit volle borst mee. Ze ging helemaal

op in het liedje. misschien had

ze haar enthousiasme beter wat getemperd,

want op het einde van het lied

geraakte ze onvermijdelijk het juiste

tempo kwijt. Het was voor haar ook

niet zo eenvoudig met dat versnellende

refrein. Toen de laatste noot weerklonken

had, kwam Katrien vier tellen te laat

met een luide en vals gezongen Chi – ro

– la – la – la.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

1


De producer en zijn studio

16 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

De gele Muzi

Elke week verschijnt er wel een nieuw aanstormend talent in de

media. Als je een week geen tv kijkt of het laatste poptijdschrift

niet koopt, ben je niet meer mee. Iedereen kan het tegenwoordig

maken in de ‘showbizz’, maar niet iedereen heeft

het talent van je speelclubbers. Een producer ontdekte

het, en heeft zijn tent op jullie terrein opgeslagen. Hij is er

rotsvast van overtuigd dat er in jouw groep nieuwe supersteridolen

te ontdekken zijn.

een producer heeft een sigaar in de mond en een

Amerikaans accent. Hij droomt van glamour en glitter.

Hij heeft de looks van het monopolymannetje.

richt je lokaal in als een hippe idoolstudio. Zorg voor

affiches, een logo en gadgets van de populaire kidsgroepen,

muziek- en tv-zenders. Voorzie de nodige

spiegels waarin de speelclubbers zichzelf kunnen

bewonderen. een spiegelbol is die middag

zeker op z’n plaats.

De eerSte keer

Velen zullen voor de eerste keer

naar de Chiro komen. misschien

voelen ze zich niet thuis

in de groep! speel eerst enkele

gekende muzikale kennismakingsspelletjes.

Hopelijk breekt

dat het ijs.

7 dirigentje.

Iedereen zit in de kring. Iemand

verlaat de kring terwijl

iemand anders als ‘dirigent’

wordt aangeduid. Hij of zij

bepaalt welk instrument

iedereen uitbeeldt. Af en

toe verandert de dirigent het

instrument, dan verandert de

rest mee. De speler die de

kring verliet en ondertussen

in het midden staat, moet

raden wie de dirigent is.

7 1- -3 piano

Iemand staat tegen de muur.

Terwijl hij naar de muur kijkt

en aftelt ‘1-2-3-piano’,mag

de rest van een lijn zo dicht

mogelijk naar de muur

lopen. Zodra degene tegen

de muur zich omdraait, moet

iedereen stokstijf stil zijn.

Wie beweegt, moet terug

naar de startlijn.

7 ritme-klaar

Iedereen klapt mee in het

ritme. De speler die aan de

beurt is, zegt daar ook iets

bij: “ritme (klap op de billen)

klaar (klap in de handen)”, de

eigen naam (linkerduim wijst

over linkerschouder) en de

naam van een andere speler

(rechterduim wijst over

rechterschouder). Nu is die

andere speler aan de beurt,

de groep blijft in het ritme

meedoen. De uitdaging is

om telkens sneller te spelen.

7 Wie is het?

De speelclubbers zoeken

een artiestennaam die

rijmt op hun eigen naam

of die begint met dezelfde

letter. De rest zoekt met

ja-neevragen de artiestennaam.

Vervolgens kun je zelf

artiestennamen uitdelen die

ze dan moeten raden door

om beurten een ja-neevraag

te stellen. Tijdens dat laatste

spel kun je ze al in groepjes

verdelen door alle artiesten

van een bepaalde categorie

bij elkaar te zetten: bijvoorbeeld

alle gitaristen en alle

zangers vormen een groepje.

Als je speelclubbers in groepen

verdeeld zijn, moeten ze zoveel

mogelijk geld verdienen.

Daarmee kunnen ze een naam,

een genre of een liedjestekst

kopen op de muziekmarkt.

Hebben ze alle ingrediënten,

dan moeten ze hun liedje en instrumenten

volledig uitwerken

om een liveshow te geven voor

de andere speelclubbers.


ekMarkt

gelD VerDIeNeN

De leiding verspreidt zich over

het Chiroplein. De groepjes

kunnen bij hen terecht om een

opdracht uit te voeren en daarmee

geld te verdienen. Hoe

beter ze hun opdracht uitvoeren,

hoe meer ze verdienen.

elk groepje gaat naar de

producer en krijgt daar hun

startpakket. Daarin zit wat geld

en al het nodige materiaal om

basisinstrumenten te produceren,

zoals stukken karton, stiften

en/of verf, touw, elastieken,

schoendozen, enz.

7 Handtekeningen

er liggen A4-bladeren verspreid

over het plein, met

daarop telkens de tekening

van een hand. De bedoeling

is dat de speelclubbers zo

snel mogelijk zoveel mogelijk

handtekeningen zetten

op de handen (bladen) van

hun toekomstige fans. Als ze

geen handtekening hebben,

schrijven ze gewoon hun

naam met een streep eronder

(en drie kusjes).

7 sterrenspullen herkennen

In een voeldoos of jutezak

zitten heel wat spullen van

bekende artiesten. Bijvoorbeeld:

een micro, een

drumstok, een plectrum, een

trompet, een zonnebril, een

rappersmuts, een skateschoen,

juwelen, enz. Hoe

meer spullen ze herkennen

en kunnen benoemen, hoe

meer geld ze kunnen verdienen.

7 donkere zonnebril

Artiesten dragen meestal

een zonnebril, ook ‘s avonds

of wanneer het regent. Ze

kunnen door het donker dus

soms moeilijk hun weg vinden.

De speelclubbers krijgen

een zonnebril waarvan

de glazen met plakband zijn

dichtgeplakt. Binnen een

beperkte tijd moeten ze zo

een foutloos parcours afleggen.

Het enige houvast dat

ze hebben, is een touw dat

langs het parcours gespannen

is.

7 dronken na een party

sterren hebben soms een

glaasje te veel op. Het is niet

eenvoudig om zo je voordeur

open te krijgen. De

speelclubbers draaien tien

keer rond hun as en lopen

vervolgens naar de deur.

Daar ligt een sleutel onder

een mat, waarmee ze zo snel

mogelijk de deur openen.

muzIekmarkt

Wat kunnen ze kopen?

7 Groepsnaam

Aan dat kraampje kunnen ze

een naam kopen voor hun

groep. Hoe langer de naam,

hoe duurder.

7 Kledij

Aan dat kraampje worden

er verschillende fancy

outfits te koop aangeboden.

Accessoires zoals zonnebril,

hoeden en bling-bling zijn

het duurst. een broek of vest

zijn te verkrijgen aan een

schappelijk prijsje.

7 liedjes

Hier worden singles te koop

aangeboden. De singles uit

de top 50 kosten opmerkelijk

meer dan de oudere nummers.

creatIef momeNt

Tijdens het creatief moment

kunnen ze hun instrumenten

fabriceren en hun liedjes leren

playbacken. Om beurten mag

een groepje naar de muziekstudio

komen, waar ze hun

videoclip kunnen maken. enkel

hier kunnen ze de aangekochte

single beluisteren.

De grote lIVeShoW

Na heel wat oefenen, kunnen

de nieuwe idolen eindelijk het

podium op. Het is leuk om de

ouders te ontvangen tegen het

einde van je activiteit. Zo kunnen

ook zij de nieuwe sterren

bewonderen. Op dat moment

kunnen de ouders ook nog eens

kennismaken met de leiding en

weten ze dat hun kinderen in

goede gele handen zijn.

Speelclub

]foto: chiro de schakel[

]foto: photospin[

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

17


Het schlagerfestival

Allerlei popsterren en muziekgroepen in Vlaanderen

proberen hun liedjes aan de man te brengen.

Maar met titels als “Johny, rij zo snel niet met je

motor”, “Geld is maar papier” of “In mijn kussen

hangt nog jouw parfum” (P. Severs) wil de verkoop

van de singles al een keertje tegenvallen. Hét

redmiddel van de Vlaamse artiest is een zo groot

mogelijke schare ‘diehard’ fans achter zich te

verzamelen. Hoe beter die fans de geheimen van

de muziek onder de knie hebben, hoe beter ze hun

artiest kunnen bijstaan op weg naar die felbegeerde

platinaplaat.

c

a

e

f

h

j

l

b

D

g

I

k

18 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

Ploegen

3 tot 5 ploegen met max. 7

rakwi’s per ploeg (voor kleine afdelingen

eventueel 2 ploegen)

Terrein

plein of bos

Materiaal

x Alcoholstiften

x etiketten

x Voldoende balpennen

x Voldoende notenbalkpapier

x Knutselen: notenkrakers,

codes, melodietjesdatabank,

platinaplaat

Voorbereiding

beginkamp: elke ploeg kiest

een schlageridool, met een

daarbij horende schlagerhit.

Dat wordt het lijflied van de

ploeg. In elke ploeg worden de

rakwi’s genummerd van 1 tot

(max.) 7. Het nummer wordt

zichtbaar aangebracht bij elke

rakwi (voorhoofd, etiketje op

kledij). elke ploeg trekt naar een

andere hoek van het terrein en

bakent daar een kamp af. Daar

leggen ze hun ‘notenkraker’.

Dat is een groot blad dat aan

elke ploeg meegegeven wordt.

Hierop staat een decodering:

elke letter van het alfabet wordt

voorgesteld door een bepaalde

noot. Zie hiernaast.

Centraal punt: Dat punt wordt

beheerd door iemand van de

leiding, hier bevinden zich de

melodietjesdatabank en de muziekarena

voor de muziekduels.

melodietjesdatabank: Op dat

grote blad staan 5 verschillende

melodietjes, elk melodietje is

een notenbalk lang.

1

2

3

4

5

Codes: Verspreid door het bos

hang je grote papieren waarop

notenbalken met noten staan.

Dat zijn de teksten van de

melodietjes uit de melodietjesdatabank,

die je in noten hebt

omgezet met de ‘notenkraker’.

Via de notenkraker in hun eigen

kamp kunnen je rakwi’s letters

vinden en woorden vormen.

De teksten zijn:

x melodie 1: Altijd is Kortjakje

ziek, midden in de week

maar ‘s zondags niet

x melodie 2: een, twee, drie,

vier, hoedje van papier

x melodie 3: Het regent, het

regent, de pannetjes worden

nat

x melodie 4: ‘k zag twee beren

broodjes smeren, oh dat was

een wonder

x melodie 5: In het bos daar

staat een huisje, keek eens

even door het raam

Spelverloop

Tijdens het spel proberen de

fanclubs zoveel mogelijk melodietjes

en teksten te verzamelen.

Daarnaast moeten ze proberen

hun fanclub zo groot mogelijk te

maken.

1. Zoveel mogelijk juiste

melodietjes bij de juiste

woorden plaatsen

De rakwi’s moeten 2 dingen

zoeken: de melodieën en de

teksten.

Om de melodieën te vinden,

lopen ze naar het centrale punt

en vragen om bijvoorbeeld

melodie 1 te mogen zien. De

leid(st)er van het centrale punt

laat melodie 1 zien gedurende

30 seconden. Het is nu aan de

rakwi’s om die melodie te onthouden.

Zodra ze terug in hun

kamp komen, proberen ze de

melodie op te schrijven.

Om de teksten te vinden, zoeken

de rakwi’s de codes die over

het terrein verspreid zijn. De codes

zijn opnieuw notenbalken

met reeksen noten. De rakwi’s

proberen die te onthouden.

Terug in het kamp zetten ze elke

noot om naar een letter met


m

N

behulp van hun ‘notenkraker’.

Als ze alle noten goed gekraakt

hebben, krijgen ze een tekst.

De ploeg die op het eind van

het spel de meeste juiste woorden

bij de juiste melodieën kan

plaatsen, heeft gewonnen.

. de eigen fanclub zo groot

mogelijk maken via muziekduels

Om de 10 minuten fluit de

leid(st)er van het centrale punt.

Het aantal fluittonen duidt het

nummer van de rakwi’s aan.

Als er drie keer gefloten wordt,

dan komen de rakwi’s met het

nummer drie naar het centrale

punt. Daar bevindt zich de

muziekarena. Als er meer dan

twee ploegen zijn, doen de

rakwi’s een eerste proefje om

uit te maken welke twee rakwi’s

uiteindelijk in duel treden. Dat

o

p

q

is de Aaaa!–proef. De 2 rakwi’s

die het langst Aaaah kunnen

zeggen, blijven in de arena voor

het muziekduel.

Nu worden de muziekduels

uitgevochten.

x De 2 rakwi’s noemen afwisselend

liedjes op van een

bepaalde muziekgroep.

Degene die het langste kan

doorgaan, wint.

x Dat kan ook met engelse

liedjes of bijvoorbeeld muziekgroepen

met beginletter

r.

x Krijs om het hoogst.

x maak een zo origineel mogelijk

liedje met de geluiden

van een krant (geef even

voorbereidingstijd).

x Zoek voor elke letter

van het alfabet een

muziekinstrument

r S

(a=altviool, b=bastuba, enz. )

De rakwi die het duel verliest,

gaat naar de ploeg van de winnaar.

Op die manier wordt de

fanclub van de winnaar groter.

Op het eind van het spel wordt

die ploeg beloond: alle andere

ploegen zingen een hit van het

idool met de grootste fanclub.

Einde van het spel

Aan de winnende ploeg wordt

de platinaplaat uitgereikt. Alle

rakwi’s zingen als afsluiter de

schlagerhit van de ploeg met de

grootste fanclub.

rakWI

t

u

W

y

V

x

z

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

1


Benodigdheden

NIet zomaar eeN lIeDje!

DÉ tItohIt op fleSjeS

Hallo titofanaten! Het nieuwe knalfelrode Chirojaar is officieel van

start gegaan. Wat dacht je ervan om de tito’s nu al een hit te leren

kennen? We dagen je uit om het Titolied zelf eens aan den lijve te

ondervinden, zodat je het de rest van het jaar luid kunt meekwelen!!

missie: toon je (muzikale) vaardigheden en voer zelf het Titolied

uit! elke muzieknoot is verbonden aan een groepsopdracht. Als de

opdracht gelukt is, krijgen de tito’s een glazen flesje, wat water en

de juiste hoogte die het water in het flesje moet bereiken. Door de

juiste hoeveelheid water in het flesje te gieten, bekom je de toonhoogte

van een noot. Door op het flesje te blazen, produceer je

het juiste muzikale geluid. Geef alle tito’s de verantwoordelijkheid

over een noot, en bespeel zo alle flesjes. met een hele grote groep

voorzie je gewoon meerdere flesjes per noot of extra instrumentjes

(kookpotdeksel als cimbaal, olievaten voor de zwaardere drums,

filmrolpotje met rijst).

Groepsopdrachten

do van domino

Vorm met dominosteentjes

de T van tito’s. Duw het eerste

steentje om. De opdracht is

geslaagd als alle blokjes omver

zijn gevallen.

re van reebok

Zoek een niet-tito met reebokschoenen.

8 glazen flesjes (of meer) – Water – Trechtertje – rietjes

– Liniaal – Dominosteentjes – spaghetti – Deodorant

of wc-verfrisser – speelkaarten – Afbakenmateriaal

– emmers met zand – materiaal om te verstoppen

– partituur

0 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

mi van noedels

Laat de tito’s met een niet-gekookte

spaghettispriet in de

mond een parcours afleggen of

met z’n allen in een wc-hokje

kruipen. Het is de bedoeling

dat na afloop nog minstens

de helft van de sprieten niet

geknakt zijn.

FA van hygiëne

De tito’s verstoppen zich. De

leiding heeft bussen deodorant

en probeert de leden te zoeken

en te bespuiten. een bespoten

tito is er natuurlijk aan. De tito’s

kunnen op een centrale plaats

wel zelf een bus deodorant

veroveren en iemand van de

leiding bespuiten, zodat die

uitgeschakeld is. moeilijker

wordt het nog als de leid(st)ers

elk met een specifieke geur

bespoten moeten worden. Als

alle tito’s weer bij elkaar komen,

kun je ruiken wie uitgeschakeld

is en beslissen of de opdracht

geslaagd is.

sol van bodem in het Frans

Geraak met heel de titoploeg

van de ene hoek van je lokaal

naar de andere zonder de vloer

te raken!

lA van lalala

Liedjescompetitie van de tito’s

tegen de leiding. elke ploeg

begint om beurten een liedje te

zingen, de andere ploeg mag


Extraatjes

si mol: eigenlijk is de si uit het Titolied een si mol en

die klinkt net iets lager dan een gewone si. De juiste

hoeveelheid water voor die noot komen de tito’s te

weten via een extra groepsopdracht! Geef alle tito’s een

plannetje van het terrein, waarop enkele muziekinstrumenten

getekend zijn. Als de tito’s het geluid horen van

één van de instrumenten, lopen ze om het snelst naar

de juiste plek op het terrein en zoeken ze het voorwerp

dat daar verstopt is (bv. tennisbal, kurk, enz.). Wanneer

ze een volgend geluid horen, moeten ze stoppen met

zoeken en naar de volgende plaats lopen. De tito’s

moeten genoeg voorwerpen verzamelen om de juiste

maat te krijgen.

partituur: Tijdens het hele spel maak je verschillende

herkenbare geluiden, zonder er uitleg bij te geven

(bv. kwaken, niezen, een trein nabootsen, een paard,

okselscheet, enz). Op het einde van het spel vraag je

de tito’s welke geluiden ze gehoord hebben. Als ze het

merendeel van de geluiden herkennen, dan krijgen ze

de partituur.

op elk moment overnemen.

Wie geen liedje meer kan bedenken,

verliest het spel.

si van ja in het italiaans

Iedereen krijgt een speelkaart.

Als je een vraag beantwoordt

met ja, moet je jouw speelkaart

afgeven aan de leiding. Als je

er zelf in slaagt om iemand van

de leiding ja te laten zeggen,

win je een speelkaart. Je kunt

maximaal twee kaarten hebben.

Op het einde tel je hoeveel tito’s

een speelkaart hebben. De

opdracht is zeker geslaagd als

de helft van de tito’s nog een

kaart heeft. Je kunt dat spel

tijdens het vieruurtje of tijdens

de andere opdrachten spelen.

do(8) van dodo

Heel wat gestresseerde, slapeloze

mensen zijn jaloers op

het slaapzand van het zandmannetje.

De tito’s helpen

het zandmannetje en brengen

het zand naar de andere kant

van de aarde, waar iedereen

net moet gaan slapen. De

slapeloze leiding probeert dat

te verhinderen. maak een hindernissenparcours

met enkele

tussenstops waar de tito’s veilig

zijn. De tito’s proberen het

zand over te brengen zonder

getikt te worden. Als minstens

2/3 van de emmer zand de

overkant bereikt, is de opdracht

geslaagd.

Hoeveelheid water per noot

NTitolied

op flesjes

aSpI tIto

Opgelet! Die hoeveelheden gelden voor glazen Coca-

Colaflesjes (25 cl). Waarschijnlijk zijn er klankafwijkingen

als je andere flesjes gebruikt, dus test dat even voor

gebruik. De verschillen zijn erg miniem, dus gebruik

een rietje om het waterniveau met kleine beetjes aan te

passen. De bodem van de flesjes is meegerekend in de

afmetingen.

Do: 0 cm (leeg flesje) – re: 3,7 cm – mi: 6 cm – Fa: 7,2 cm

– sol: 8,6 cm – La: 9,6 cm –

si mol: 10,5 cm – si: 10,8 cm – Do8 (hoog): 11,2 cm

We zijn heel boei end en ver moe iend,

si mol La sol Fa Fa Fa sol La La

val len mee, maar zel den stil.

La La sol Fa mi Fa sol

Al wie met ons mee wil trek ken,

si mol Fa Fa Fa si mol Fa Fa Fa

kan best we ten wat hij wil.

Do8 Do8 Do8 si mol La si mol Do8

We zoe ken ac tie en re ac tie,

si mol La sol Fa Fa Fa sol La La

Val len op, maar zel den uit.

La La sol Fa mi Fa sol

Gaan ons ei gen nieu we weg je,

si mol Fa Fa Fa si mol Fa Fa Fa

ook al klinkt het fluit ge luid.

Do8 Do8 Do8 si mol La sol Fa

refrein:

Fram boos, da’s eer der roos.

Do Fa Fa mi Fa sol

Ver mil joen, da’s niet te doen.

Do Do sol sol Fa sol La

ma gen ta en bor deaux,

La si mol si mol si mol si mol si mol

schar la ken so wie so.

si mol Do8 Do8 Do8 Do8 Do8

su per flu o, me ga sjiek,

Do8 Do8 Do8 Do8 Do8 Do8 Do8

knal fel rood.

La Fa Fa

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

1


[foto: flickr]

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

Enkele hippe Jamaicanen (leiding) komen het ketilokaal binnengelopen.

Ze zingen en dansen op reggaemuziek en vragen

de keti’s om mee wat gek te doen. Na een tijdje vinden ze het

toch maar niks en zeggen ze dat de keti’s helemaal niet hip zijn

en niet kunnen dansen. Maar dat is natuurlijk niet erg, want zij

zullen daar wel eens voor zorgen!

We gaan vandaag op muziektocht door je gemeente.

Je kunt ervoor kiezen om je keti’s in één

groep te laten gaan, maar het is leuker als je

ze opsplitst in kleinere groepen. Je kunt dan

verschillende tochten door elkaar laten lopen.

De Jamaicanen

vertellen dat de

keti’s op tocht moeten

gaan om daarna

terug te keren als echte

dans- en zanghelden. Via

cryptische omschrijvingen

zullen de verschillende

groepjes door de gemeente

geleid worden.

Onderweg vinden ze

verschillende muziekinstrumentjes.

Die kan

de leiding eenvoudig

zelf maken.

Als iedereen veilig

en wel teruggekeerd

is naar het Chirolokaal,

krijgen ze

een half uur de tijd

om een liedje te

maken met die

verschillende

instrumenten.

Het is dus belangrijk

dat alle

groepjes de

tochten goed afleggen zodat ze

alle instrumentjes vinden. De

keti’s zullen pas slagen in hun

uitdaging als zij ook de maakeens-een-liedjeproef

tot een

goed einde brengen.

De verschillende groepjes

krijgen elk een cd (en misschien

een draagbare cd-speler?).

Op die cd staan verschillende

liedjes en/of ingesproken boodschappen

van de Jamaicanen.

Om te beginnen krijgt elk

groepje een nummer van de Jamaicanen

en luistert elk groepje

naar dat liedje/die boodschap

op de cd. Dat is een aanwijzing

van de plaats waar zij naartoe

moeten gaan. Daar aangekomen

vinden zij een envelop

met daarin het nummer van

het volgende lied/de volgende

ingesproken boodschap op de

cd.

Door de volgorde van de

nummers van de verschillende

groepjes te wijzigen, moet je


eeN paraplu tegeN De regeN?

Een paraplu beschermt je tegen de regen. Maar veel mensen hebben

niet enkel tegen regen bescherming nodig. Wereldwijd zijn miljoenen

mensen op de vlucht voor geweld, natuurrampen of andere

zaken. Daarvan vluchten duizenden mensen elk jaar naar België.

Dat zijn mannen, vrouwen en kinderen, dikwijls in hele gezinnen.

Ze vragen in België asiel aan, in de hoop hier een nieuw en beter

leven te kunnen beginnen.

Veel vluchtelingen worden

teleurgesteld. De voorwaarden

waar je aan moet voldoen

om te mogen blijven, zijn heel

streng. Tot vorig jaar kon je

enkel als vluchteling erkend

worden als je in je eigen land

vervolging riskeerde wegens je

religie, je ras, je nationaliteit, je

lidmaatschap van een bepaalde

sociale groep of je politieke

overtuiging. sinds 2006 zijn er

nog 3 extra beschermingsvoorwaarden

bijgekomen. Je krijgt

nu ook bescherming:

x als je de doodstraf riskeert bij

je terugkomst;

x als je folteringen of een onmenselijke

behandeling zou

ondergaan bij je terugkomst;

x als je leven in je land bedreigd

wordt omdat er willekeurig

geweld heerst door

een gewapend conflict.

Je ziet, de voorwaarden zijn

streng. Het overgrote deel van

de mensen die asiel aanvragen,

mag niet in België blijven.

Wat met die paraplu?

De Vlaamse Vredesweek heeft

een aantal eisen. Ze vinden dat

er nog een aantal zaken fout

lopen in de asielprocedure.

x Die 3 nieuwe beschermingsvoorwaarden

moeten ook

gelden voor mensen die voor

10 oktober 2006 asiel aanvroegen.

Nu is dat niet zo.

x Ze willen duidelijke en

heldere regels voor de

regularisatie van mensen die

ziek zijn, mensen voor wie

de procedure al veel te lang

duurt en mensen die zodanig

geïntegreerd zijn dat je hen

niet meer zou kunnen terugsturen.

x De opsluiting van kinderen

(in gesloten opvangcentra)

moet stoppen.

x Iemand die al een keer asiel

heeft aangevraagd in een

europees land mag momenteel

geen nieuwe aanvraag

indienen in een ander land,

zelfs niet als de omstandigheden

veranderd zijn. De

Vlaamse Vredesweek wil dat

dat verandert.

Dat is de extra bescherming

die de partners van de Vlaamse

Vredesweek eisen.

Wat gebeurt er

tijdens de Vlaamse Vredesweek?

x West-Vlaanderen

x 8 september 007: de Vlaamse Vredesweek start

in Diksmuide met een colloquium en een bezoek

aan de IJzertoren, de Dodengang, het Käthe Kollwitzmuseum

en het lokaal opvangcentrum. Het is

bedoeld voor laatstejaars secundair onderwijs.

Inschrijven: info@ijzertoren.org

x 29 september – van 9.30 tot 12 uur – Grote markt,

Ieper.

x 29 september – van 14 tot 17 uur – vredesactie op

het s. stevinplein, Brugge

x 29 september – van 19 tot 22 uur – tsjetsjeense

kinderdansgroep lArAm in stadsschouwburg,

Kortrijk

x 28 september – 20 uur – “scala van de vrede”

(Bernard de Cock en mark Joly), kapel st.-Leocollege,

Brugge

x 4 oktober – 20 uur – filmavond – sint-Leocollege,

Brugge.

x oost-Vlaanderen

x 3 oktober – 12 tot 14 uur vredesactie – Korenmarkt,

Gent

x 4 oktober – voormiddag – marktdag – sint-Niklaas

(www.vlos.be)

x 4 oktober – van 12 tot 13 uur – debat vluchtelingenthematiek

– Arteveldehogeschool, Gent

x Antwerpen

x 3 oktober – 19 uur (parking) - 21 uur (film) – Vredesweekfilmproject

– Italiëlei 98 A, Antwerpen

x 4 oktober – 20 uur – uitreiking Vredesprijs 007

– Vredescentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen

x 6 oktober – groots stadsspel en activiteiten vanaf

10 jaar! (info: www.jeugdenvrede.be)

x Vlaams-brabant

x 5 september – 20 uur – zaal ACW, Bondgenotenlaan

131, Leuven

x 5 oktober – 10 tot 13 uur – Vredesactie – Hooverplein,

Leuven

x limburg

x Dinsdag 2 oktober – van 10 tot 13 uur – Vredesactie

– Grote markt, Hasselt.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

3


4 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [


Daar zIt je DaN!

Tijdens hun asielprocedure zitten asielzoekers in een open opvangcentrum.

In dat opvangcentrum zitten ook kinderen: sommige zijn

met hun familie gevlucht, andere zijn hier alleen. Die kinderen gaan

naar school, ze spelen met hun vriendjes in het centrum, ze msn’en en

mailen naar vrienden en kennissen.

De Chiro is er voor alle kinderen, dus ook voor hen. De meeste opvangcentra

hebben een dienst die de animatie voorziet. Je kunt met

hen perfect afspraken maken om een middag samen te spelen. met

de begeleid(st)ers van de alleenstaande kinderen kun je ook eens

babbelen. Kinderen die hier alleen verblijven, zitten vaak een paar

jaar in het centrum. Ze kunnen zonder al te veel problemen Chirolid

worden. De adressen en contactgegevens van de opvangcentra vind

je op www.fedasil.be en op www.rodekruis.be.

geeN VreemDeN mee op bIVak

een aantal Chirogroepen heeft het al gedaan: kinderen meenemen

op bivak die in een opvangcentrum verblijven. In januari 2007 kon je

in Dubbelpunt lezen over Chiro Ilse en Chiro Bloemkine. Zij namen

vluchtelingenkindjes mee op bivak, en waren daar zeer tevreden over.

Lies van Chiro Bloemkine: “We hebben eigenlijk niet gemerkt dat we

‘vreemden’ mee hadden op bivak, het waren voor ons kinderen onder de

andere kinderen.” Ze vertelden ook dat het OCmW en de Asielwerking

van Gent hen zeer hard gesteund en geholpen hebben.

Ben je ook geïnteresseerd om volgend jaar vluchtelingenkindjes van

jullie bivak te laten genieten? Vraag dan het stappenplan aan. Daarin

ontdek je stap voor stap wat je allemaal kunt doen om je voor te bereiden.

Het stappenplan krijg je als je belt naar 03-231 07 95 en naar

pieter vraagt, of stuur een e-mail naar diversiteit@chiro.be.

[foto: chiro sint jan]


op voorhand maar één tocht

uitstippelen en krijg je toch verschillende

routes voor verschillende

groepjes.

Opgelet: je kunt de cd ook

vervangen door mp3-spelers.

Als je leden er hebben, kun je

hen die laten meebrengen naar

de Chiro. Daar zet je er dan de

liedjes op.

De leiding fietst ook rond in

het dorp. Als zij een groepje

tegenkomen, moet dat groepje

binnen de 5 seconden een

liedje zingen en dansen. Als zij

dat niet doen, moeten ze een

instrument afgeven en zal hun

liedje op het einde niet meer zo

mooi klinken.

Onderweg komen de keti’s dus

verschillende instrumenten

tegen. Die kun je in de enveloppen

steken bij de nummertjes

of onderweg als verrassing

ergens ophangen.

Voorbeelden

van instrumentjes:

x potjes gevuld met rijst

x Glazen flesjes gevuld met

water

x een oude gitaar

x speelgoedtrompetjes en

andere instrumentjes

x Twee houten blokjes

enkele voorbeelden van cryptische

muziekomschrijvingen

ter inspiratie:

x ‘Tele-romeo’ (K3) x telefoonhokje

x ‘Kvraagetaan’ (Fixkes) x de

lagere school

x ‘God is a dj’ (Faithless) x de

kerk

x ‘run to you’ (Brian Adams) x

atletiekpiste

x ‘Blauw’ (The scene) x een

opvallend blauw gebouw in

je gemeente

Op het einde komen de verschillende

groepjes terug naar

de Chirolokalen en moeten zij

goed samenwerken om een

lied in elkaar te steken. De

Jamaicanen zijn jury en de

Chironamiddag eindigt met een

groot hip dansfeest (eventueel

met kampvuur en Jamaicaanse

hapjes en drankjes).

extra

ketI

We willen jullie ook nog een tip meegeven om dit

jaar met muziek te werken. De eerste Chirodag

vertrekken jullie met een lege cd. elke week krijgt

een andere keti die cd mee naar huis. Tegen de

week erna moet hij/zij haar favoriete liedje op

die cd gezet hebben. Na enkele maanden hebben

jullie dan de enige echte geweldige keti-cd.

superleuk voor op weekend of bivak! Hou er wel

rekening mee dat misschien niet al je leden een

computer met cd-schrijver hebben.


Een jaarthema over muziek, een jaar vol melodieën en deuntjes. Het kan al

niet meer stuk! Zeker niet als we zelf voor de fantastische deuntjes zorgen

van CHiro-La-La-La. Nog nooit stonden zo veel a’s in een jaarthema.

“Maar ik heb geen instrument!” hoor ik je zeggen? Geen probleem!

Kijk rond in je nieuwe lokaal, het aspilokaal. Je zou verbaasd zijn hoeveel dingen

een ‘muzikaal’ geluid hebben: zelfs de kleinste peuter tovert een vuilnisbak

om tot een drumstel of maakt van lege en halfvolle flesjes een panfluit.

Geen orkest zonder snaarinstrumenten. Die zijn niet echt voorhanden in het

lokaal, dus maak je er zelf. Zorg zo voor het aspi-instrument van het jaar: de harp.

De harp

x Visdraad

x Dogvijzen (1 per snaar)

x 3 vleugelmoeren

x 2 lange planken

x 1 plankje van ongeveer 2/3

van de lengte van de 2 andere

planken

x enkele nagels en vijzen

x schroevendraaiers en

eventueel een hamer en een

boormachine

8 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

De ‘IK eN De ASpI’S’-gIDS

Hoe begin ik eraan?

stAp1

Neem de 2 lange plankjes en leg die

in een V-vorm. Daarna neem je het

kortere plankje en legt het boven

op de 2 andere plankjes. Zo krijg

je een driehoek. Je kiest zelf hoe

groot je de harp maakt. Dat doe je

door het korte plankje te schuiven

van helemaal het uiteinde van de

V-vorm tot ergens halverwege.

Als je plankjes goed liggen, boor je op de plaatsen

waar ze elkaar kruisen een gat. Hierdoor komen

de vleugelmoeren. Zij zorgen ervoor dat de planken

op hun plaats blijven, zodat je een stevige

vorm hebt.

De omlijsting is af. Versier ze zoals je zelf wilt: een

opvallend kleurtje geven, bestickeren met foto’s

of er houtsnijwerkjes in maken.

stAp

De snaren ontbreken nog. Hiervoor boor je in

je korte plankje een zevental gaatjes op gelijke

afstand van elkaar. Wanneer dat klaar is, boor je

recht tegenover ieder gat een gat in de langere

planken.

met visdraad verbind je de

gaatjes. Zo besnaar je je harp.

Wanneer je in de gaten op de

langere planken de visdraad

bevestigt aan dogvijzen die in

de gaten gedraaid zijn, kun je je

snaren nog aanspannen. Zo kun

je je harp stemmen en hemelse

klanken produceren.

stAp 3

enkele uitdagingen

x Lukt het om met de hArp als

begeleidend instrument het

Aspilied te zingen? Begeleid de

hArp met lege, halfvolle en volle

flesjes als panfluit. Zo krijg je

verschillende tonen en kun je dus

ook liedjes componeren.

x maak een levensgrote hArp

waarvan de lange benen

minstens 2 meter zijn.


aSpI

]foto: saskia rogge[

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [


Het deint over grenzen heen...

Ons partnerschap? Daar z

deze maand wordt niet alleen het startschot gegeven voor een nieuw Chirowerkjaar.

over de Chirogrenzen heen beginnen we ook aan iets nieuws: een partnerschap.

30 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

Muziki napenda sana*

* We houden veel van

muziek

Net zoals bij ons houden ze

bij Kiro Congo van muziek. Zo

zijn er de ‘cliques’ die je kunt

vergelijken met de muziekkapellen

van bij ons. met trommels

en vaandels stappen ze

op in optochten terwijl ze uit

volle borst Kiroliederen zingen.

Ook zijn heel wat spelen en

marsen gebaseerd op ritmes en

liederen. muziekspelen vinden

Congolezen lollig. Niet alleen

heb je er heel weinig materiaal

voor nodig (vaak enkel je stem)

maar je kunt je er ook helemaal

in uitleven. Congolezen beschouwen

muziek als een zegen

van boven die een deel van de

moeilijkheden compenseert

waarmee ze iedere dag geconfronteerd

worden. Kinderen

leren op jonge leeftijd zingen in

de Kiro, en geloof ons: ze kunnen

er wat van!

in je groep aan de slag

met Congolese muziek

Hieronder vind je enkele

ideeën om je startdag of

Chironamiddag met als

thema muziek een Congolese

touch te geven. Je

kunt ook een beroep doen

op professionals, die vind je via

de Kleur Bekennen-databank

(www.kleurbekennen.be). Als

Chirogroep heb je daar misschien

niet het budget voor.

Dat is helemaal niet erg, je kunt

ook zelf aan de slag. Vermijd

Karibuni rafiki na Kiro Flandres*

* Welkom, vrienden van de Chiro

De Chiro bestaat niet alleen in Vlaanderen: wereldwijd hebben

we maatjes waarmee we samenkomen in de Fimcap.

In die club zit ook Kiro Congo, een jeugdbeweging in het

hart van Congo. met onze Congolese vrienden willen we

vooral gaan uitwisselen over onze bewegingen. We hadden

al eerder een partnerschap met Jupach in Chili, met

Chiro Zuidelijk Afrika en met Ateitis in Litouwen. Nu keren

we dus terug naar Afrika. Nieuwsgierig naar meer? Op

www.chiro.be/internationaal vind je de laatste nieuwtjes

over onze partners.

daarbij clichés: in Afrika lopen

de mensen al lang niet meer

in strooien rokjes rond en de

meeste mensen wonen ook niet

meer in hun traditionele hutten.

Als je meer informatie wilt over

een Congolese inkleding kun

je altijd terecht bij de Internationale

Commissie: internationaal@chiro.be

‘Clique’

Ook in de Chiro zijn er nog heel

wat groepen die een muziekkapel

hebben. Je vindt de lijst

met adressen op de Chirowiki:

http://wiki.chiro.be. Je kunt

hen vragen om de plechtige

formatie te openen op

de startdag, om jullie groep te

begeleiden naar de lokalen of

om een spetterend optreden te

geven tijdens jullie spektakel.

soukous?

Nee hoor, ’t is geen exotische

maaltijd. soukous is de muziek

waarop Congolezen volledig

uit de bol gaan. Het woord is

eigenlijk afgeleid van ‘secouer’

en het staat voor echte ambiancemuziek.

Je hoort dan ook

bijna niets anders in Congolese

disco’s en cafés. In de hitparade

staan Werason, papa Wemba en

Kofi Olomide, die als halfgoden


it muziek in!

worden beschouwd in Congo.

In de bibliotheek vind je zeker

cd’s van die mannen, dé muziek

voor je fuif, als afsluiter van je

startdag of als basis voor een

workshop dansen.

Zangstonde ‘si si si si si si tunata

ya ku sengela tu banana’

Klinkt dat melodietje je bekend

in de oren? Jawel, je bent Congolees

aan het zingen. Het is

altijd leuk om Afrikaanse nummers

op te nemen in je zangstonde.

misschien niet zo’n

gemakkelijke zoektocht maar

misschien kent iemand wel nog

zo’n wijsje? een ander idee is je

zangstonde te begeleiden op

de ritmes van

de djembé

of de

duimpiano

(likembé).

Zelf instrumenten

maken

Als je meer tijd hebt, kun je op

een eenvoudige manier zelf een

aantal muziekinstrumenten maken

om de Afrikaanse ritmes te

versterken. De volgende instrumenten

komen overeen met

instrumentjes die ze in Congo

en West-Afrika ook gebruiken

als ze muziek maken.

Wist je dat...

Regenbuis

een regenbuis maken vraagt

wel enige voorzichtigheid en is

dus niet geschikt voor jongere

afdelingen. Hiervoor heb je een

plastieken koker nodig, zoals

een smalle afvoerpijp, waarin je

op verschillende plaatsen nagels

slaat. met papierplakband

sluit je eerst de ene kant af.

Giet rijst in de pijp. Daarna plak

je ook de andere kant af. De

regenbuis maakt een heerlijk

ritselend geluid.

Schudkokers – Muchakayi’s

met de kleintjes kun je met wcrolletjes

muchakayi’s maken.

Je plakt één van de openingen

van het rolletje dicht en doet

maïs of rijst in de kokertjes. Je

kunt de kokertjes in thema

versieren met verf of papier.

Belletjesband

Je begint een macramébandje

te maken en schuift om de drie

centimeter een belletje op het

bandje zodat ze stevig vastzitten.

Je kunt ze dragen rond je

pols, maar ook aan je enkels.

Belletjes vind je in De Banier.

... ‘jambo’ swahili is voor goeiedag?

... Westlife hier de topper is?

... mannen elkaar groeten door 3 tikken te geven met

het voorhoofd (2 rechts, 1 links)?

... je nooit een drankje mag weigeren?

... de scholen een verplicht uniform hebben maar ook

een verplicht kapsel (ingevlochten haren)?

ONZE REPORTER

TER PLAATSE

een reporter ter plaatse? Ja echt!

sarah Bauwens uit Wingene is via

Broederlijk Delen voor een jaar vrijwilliger

bij Kiro Congo. In deze rubriek zal ze elke maand

een stukje vertellen over haar avonturen bij de Kiro.

Haar uitgebreide verhalen en vele foto’s kun je op haar

blog vinden: www.bloggen.be/congo.

Jambo!

Het is dan eindelijk zover: Umoja, het partnerschap

tussen Kiro Congo en Chirojeugd Vlaanderen is van

start gegaan. Joepie!

Ik hoor jullie al komen: “Een partnerschap, wat is dat?”

Het houdt in dat twee jeugdbewegingen uit verschillende

landen elkaar gedurende drie jaar ondersteunen

door uit te wisselen. Een partnerschap heeft dus niets

te maken met financiële ondersteuning.

Vanuit Chiro Vlaanderen is er een partnerschap ontstaan

met Kiro Congo. Bij de start van zo’n partnerschap

is het altijd zoeken naar het juiste ritme. Congo

is tenslotte nog altijd 6000 km verwijderd van België.

E-mail en telefoon zijn de beste communicatiemiddelen

over lange afstand maar natuurlijk kunnen we elkaar

tijdens het partnerschap ook ontmoeten in levenden

lijve!

De start van het partnerschap moest ook hier gevierd

worden! Daarom heb ik voor iedereen die op het bureau

werkt een feestje georganiseerd. Ik heb mijn beste

Belgische kookkunsten bovengehaald en eerlijk, mijn

vogelnestjes met puree en tomatensaus smaakten héérlijk.

Met een frisse Simba* hebben we geklonken op een

boeiend partnerschap!

Kwa herini! **

Sarah

* EEn CongolEEs pintjE

** tot binnEnkort (als jE tEgEn

mEErdErE mEnsEn sprEEkt)

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

31


WWW.chIro.be/INzIcht

24 stellingen om te ontdekken wat er leeft in jouw Chirogroep.

Bezorg ons je mening en timmer mee aan Chiro in 2010.

meer info op www.chiro.be/inzicht, op het nummer 03-231 07 95 of via inzicht@chiro.be.

Op 12 april is iedereen (ook alle leiding) uitgenodigd op uitzicht, een dag waarop we de resultaten

bekijken en via workshops een paar stellingen beoordelen.

3 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [


Beste Miek

Met onze aspi’s willen we dit jaar een fuif

organiseren, met schoon vrouwvolk en coole

muziek. Maar welke zaken moeten we in de

eerste plaats in orde brengen hiervoor?

De aspi’s

Chiro Ter Plekke

Beste aspi’s

vraag & antwoord

Wie muziek speelt op een fuif moet zeker aan twee

dingen denken: sabam en de Billijke Vergoeding.

sabam is de bijdrage die je betaalt voor de auteurs

van de muziek. Hardnekkige geruchten zeggen dat je

sabam kunt ontwijken als je met uitnodigingen werkt,

of als je geen inkom vraagt, enz. Dat klopt allemaal

niet. enkel voor feesten in strikt familiale kring ben

je vrijgesteld van sabam, voor alle andere ben je in

principe een bijdrage verschuldigd.

Welk bedrag je moet betalen, hangt af van verschillende

factoren, zoals de prijs van drank en inkomkaarten,

en de grootte van de zaal. Ga naar www.sabam.

be en bekijk op voorhand in welke schaal je valt. Zo

kun je misschien inspelen op het tarief. Als je bv. enkel

die ruimte van de zaal gebruikt die je nodig hebt, en

je verlaagt de inkomprijs met een paar eurocent, kom

je misschien in een lagere schaal terecht? Bekijk op

www.chiro.be/sabam de tips over sabam.

billijke Vergoeding betaal je voor de uitvoerders van

de muziek. Je moet die betalen als je gebruik maakt

van opgenomen muziek (bv. cd’s).

Ga eerst na in welke situatie je zit.

1. De zaaluitbater betaalt een jaartarief:

Als de zaaluitbater voor het hele jaar betaalt, moet

jij uiteraard niet meer betalen. Lees dat goed na

in het contract! Het komt vaak voor dat een groep

Maandelijks geven wij hier het antwoord op een vraag

die we via jeugdbeleid@chiro.be binnenkrijgen. Waarom

doen we dat? omdat die vraag ook voor jou interessant én

bruikbaar kan zijn. En misschien werpen we op die manier

wel licht op een probleem waar je al lang mee worstelt.

Laat ondertussen de vragen maar komen!


Sjorhout Werc

Bij Studio Brussel lopen heel wat mensen rond

met een verleden bij de Chiro. Denk maar aan

Peter Van de Veire of Otto-Jan Ham. Dat ze hun

jeugdbewegingsjaren nog niet vergeten zijn,

kon je al lezen in Dubbelpunt. Gelukkig denken

ze ook af en toe aan jou: aan Chiroleiding

en –leden. Daarom geven ze tijdens “Sjorhout

Werchter” een pak artiesten weg. Je moet ze

verdienen in een wedstrijd, en dan krijg je een

optreden op je bivak cadeau. Wie wil er nu geen

Tom Helsen aan het kampvuur?

34 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

“’t Was superleuk, de muziek was goed,

’t was een goeie sfeer”

Tom Helsen

bij Chiro Rumbeke

De Chiromeisjes van rumbeke

gingen lopen met Tom Helsen.

Ze hadden zich ingeschreven

via de site van studio Brussel

en uitgelegd waarom ze

Tom Helsen zo graag zouden

‘winnen’. Hun bivakthema was

(toevallig?) ‘Festival’. studio

Brussel had hen al verwittigd

dat de kans groot was dat ze in

de finale zouden zitten, maar

toch kwam het verlossende

telefoontje een beetje onverwacht:

midden in de fietstocht

naar het bivak. Ze zaten in de

finale!

Dubbelpunt: “Kimberly, hoe is het

om sjorhout Werchter te Winnen?”

Kimberly: “De finale was héél

spannend. We zaten in de

studio samen met de Chiro van

retie. De opdracht die we kregen

was ‘De juiste prijs’: van een

aantal typische bivakproducten

moesten we de prijs raden.”

Blijkbaar gaan de dames van

Chirumbero vaak shoppen,

want ze zaten maar 10 cent

naast de juiste prijs!

Dubbelpunt: “Wisten De leDen Dat

tom helsen ging Komen?”

Kimberly: “Nee, de leden

wisten van niets tot de leiding

zeker wist dat we in de finale

zaten. Ze waren allemaal dolenthousiast.

Ook de kleinste

leden, hoewel die geen flauw

benul hadden wie Tom Helsen

eigenlijk is.”

Dubbelpunt: “Wij Kennen tom

helsen niet persoonlijK. Wat voor

iemanD is hij eigenlijK?”

Kimberly: “Tom Helsen is heel

vriendelijk. Hij is tussen de

leden gaan zitten en heeft meegegeten.

Tom Helsen was eigenlijk een

stukje van het themaverhaal.

elke dag speelde de leiding een

stukje toneel, en op het einde

zou de leiding een echt festivalletje

spelen. Dat festivalletje

hebben we dan wat verplaatst

voor Tom Helsen. We hebben ‘s

morgens kraampjes gebouwd.

Daar konden onze leden activiteiten

doen om drankbonnetjes

voor ‘s avonds te verdienen.

‘s Avonds gaf Tom Helsen op

een podium van een paar bakken

bier en frisdrank een meer

dan geslaagd bivakoptreden.

Achteraf is iedereen nog met

Tom op de foto gegaan.”

Dubbelpunt: “Wat is jullie inDruK

na sjorhout Werchter?”

Kimberly: “We zullen dat nooit

vergeten. Het was écht héél

leuk. We praten er nu nog over.


hter

en op 25 augustus komt Tom

Helsen optreden in Hooglede.

We gaan zéker kijken!”

Dubbelpunt: “beDanKt, en geniet

ervan!”

De Fixkes

bij Chiro Arika

De laatste artiesten die studio

Brussel dit jaar weggaf met sjorhout

Werchter waren de Fixkes.

Chiro Arika uit Herk-de-stad

ging de strijd aan tegen de KsA

van Nazareth. Ook zij moesten

voor ‘De Juiste prijs’ 4 typische

bivakproducten raden. en ze

wonnen!

Hun bivakthema heette

‘moorsrock’, jawél, ook een

festivalthema! Blijkbaar is dat

toch een troef als je wilt winnen.

Op hun bivakterrein stond

dan ook al een podium, een

aparte parking, een festivalbus

en hekken. “een sympathiek

klein lokaal festival”, volgens

peter Deckers van de Fixkes. “Ze

hebben er werk van gemaakt!”

Zelfs studio Brussel sprak van

“een pro-

fessioneel

nagebouwd

festivalpodium”.

reden

genoeg om Chiro Arika eens op

te bellen op hun bivakplaats.

Dubbelpunt: “hoe voelt het om

sjorhout Werchter te Winnen?”

bregje (groepsleidster Chiro

Arika): Het is fantastisch. We

doen nu al een paar jaar mee,

maar het is ongelooflijk om bij

de laatste twee in de finale te

zitten.”

Dubbelpunt: “vertel eens, hoe zijn

De FixKes?”

bregje: “Heel vriendelijk. Ze

zijn om zes uur aangekomen

op ons bivakterrein. Ze hebben

zich tussen de leden gezet en

vrolijk meegegeten. Na hun

opgetreden hebben ze nog

een match gevoetbald tegen

de leiders en daarna nog een

akoestische set gespeeld vanuit

de koffer van hun auto, met alle

“Een sympathiek klein lokaal festival”

(Peter Deckers, de Fixkes)

leden errond! Daarna wilden ze

nog niet weg, ze zijn tot 2 uur ‘s

nachts blij-

ven plakken.

een paar

‘Fixkes’ hebben

zelfs nog

meegedaan met de schriktocht!

De leden vonden het alvast héél

leuk.”

Dubbelpunt: “hebben jullie eigenlijK

een cD van De FixKes bij op bivaK?”

bregje: “Ja, zodra we wisten dat

we gewonnen hadden, zijn we

de liedjes bij iemand thuis gaan

afhalen. Ondertussen staat de

cd hier al een heel bivak op!”

Dubbelpunt: “iK zag in het Filmpje

op De roDe loper Dat jullie

KooKouDers ooK Wat meeWiegDen.

vonDen zij het goeD?”

bregje: “Ja hoor, zij vonden het

perfect. De Fixkes mochten

mee blijven eten. ‘s Avonds

hebben de Fixkes trouwens nog

mee paprikasoep gegeten.”

Dubbelpunt: “Doe ze De groetjes, en

maaK er nog een toF bivaK van!”

bcV *

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

* BEKENDE CHiro VLAMiNG


Dag VaN De jeugDbeWegINg – 19 oktober 2007

De jeugdbewegingen léven in Vlaanderen, en hoe! Op

vrijdag 19 oktober 2007 stapt, fietst, tramt en treint heel

jeugdbewegend Vlaanderen naar school of werk in een

grote verscheidenheid aan uniformen, sjaaltjes en T-shirts.

Laat zien dat je lid bent van de Chiro: trek je Chirokledij aan

om naar school of werk te gaan!

36 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

In elke provincie wordt alvast één stad ingepalmd door

de jeugdbewegingen. Zo kun je in Antwerpen, Brussel,

Gent, Hasselt, Leuven en roeselare genieten van een gratis

ontbijt tussen 7 en 9 uur.

meer info? www.dagvandejeugdbeweging.be!


zIcht op 2010

Zondag 25 mei 2010:

Chiro Weetikveel uit

Toeternietoe komt

samen voor wat weer een

geweldige namiddag zal

worden!

Sven en Nele draaien in

hun nieuwe Hummer

vlot de ruime, nieuwe

parking op naast het

lokaal (vroeger nog een

speelbosje) en zetten

zich naast de andere

auto’s. Het is 14.05

uur: bijna op tijd, dus.

Nele denkt: ‘Hé, onze

bak heeft nog geen

Chirospoiler, straks

eens een bestelling

plaatsen op de site van

De Banier.” Svens gsm

gaat af: de Chirotune,

tof! Sinds vorig jaar

krijgt iedereen van de

leiding per sms het

wekelijkse programma

doorgestuurd. Het

duurde wel een paar

jaar voor dat systeem

de CHIrOGAZet

goed draaide, maar

nu is het toch wel een

groot gemak. Zo kan er

wat meer tijd gestoken

worden in de organisatie

van de MEEEGAdag.

De halve stad

zal er weer zijn om

te eten, te drinken

en niet onbelangrijk:

Madonna komt ook.

Zo kan Toeternietoe

ook een ouder publiek

aanspreken. De

jeugddienst weet perfect

welke doelgroepen het

meeste geld hebben.

Als ze aankomen in het

lokaal staat de rest van

de leidingsploeg al klaar.

Leden zijn er nog niet.

Ah ja, da’s juist: gisteren

heeft de VB weer

een aantal ouders de

Chiroregels ‘ingepeperd’,

dan zijn ze altijd wat

bang om weer vóór de

leiding aan het lokaal

te zijn. Die VB is echt

wel wijs: hij mist geen

enkele VB-dag en kent

zo ondertussen al bijna

elke gevechtstechniek.

Ja, drie jaar geleden is

dat ingevoerd: de leiding

had te veel werk met al

die klagende ouders.

“Zeg, Dirk, hoe was ‘t

op cursus vorige week?”

vraag Peter.

“De max, man, ik weet

nu perfect hoe we de

stad nog wat meer

subsidies kunnen laten

ophoesten voor ons. Ze

zullen het zelf niet echt

beseffen, maar ja, dat

is hun eigen probleem,”

antwoordt Dirk lachend,

“Het verbond weet ons

echt wel te ondersteunen

met dat ‘fraude kun je

leren’-blok. De beste

beslissing van 2008!”

Cindy heeft het

programma al gecheckt:

“De ene helft van de

tito’s zal – verkleed als

Steenmannen – oude

dametjes pootjelappen

en hun handtas

afpakken, terwijl

de andere helft – in

Chirokledij natuurlijk

– hen weer op de been

helpt en de handtas

teruggeeft. Volgens de

sms zou dat toch een

paar tientallen euro’s

moeten opleveren als

CHIrOGAZet

de dametjes dankbaar

genoeg zijn. En

dat hebben ze dan

weer nodig om in de

nachtwinkel een bak bier

te kopen.”

“Schitterend, het

vieruurtje zit dus al in de

activiteit! Waar halen

ze toch al die goede

ideetjes?” glundert Cindy

tevreden.

Lijkt je dat de ideale Chironamiddag in 2010?

Erg waarschijnlijk niet. Nog werk aan de winkel

dus!

Doe daarom mee aan inZicht, geef jullie eerlijke

mening over de Chiro en timmer

zo mee aan Chiro in 2010!

Hou in september jullie

brievenbussen/mailbox/

favoriete website in de

gaten!

Al nieuwsgierig? Kijk op

www.chiro.be/inzicht of email

naar inzicht@chiro.be.

Dag van de Jeugdbeweging: start zelf een actie!

Ook JIJ kunt zelf een

lokale actie uitwerken in

je wijk of op je school.

Vorig jaar waren er op

verschillende plekken

lokale acties. In

Heist-op-den-Berg

organiseerde het gewest

bijvoorbeeld een grote

show mét bekende

Vlaming. In Mechelen

trokken de scouts dan

weer aan de touwtjes

met een ochtend vol

spelletjes. Organiseer een

competitie in je school

tussen leerkrachten

en leerlingen. Of

tussen de verschillende

jeugdbewegingen. Of

gebruik die honderden

stoelen in de school voor

massa-stoelspelen. Nog

voorbeelden van wat je

zelf kunt doen, vind je op

www.jeugdbeweging.org.

Steek de koppen bij

elkaar en breng een

stukje jeugdbeweging in

je school of gemeente.

Meer info? www.

dagvandejeugdbeweging.

be! Hier kun je ook je

eigen actie invullen op

het forum, de affiche

downloaden en ideeën

opdoen voor lokale

acties.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

37


38

CHIrOGAZet

geflItSt?

De Dubbelpuntredactie

loopt tijdens de

zomervakantie rond met

een fototoestel. Elke

Chirogroep die ons pad

kruist, hangt eraan.

Soms zijn het er veel,

soms zeer weinig. Ben

jij geflitst door onze

fotografen?

fooDhuNt 2015

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

In het voorjaar

organiseerde

Vredeseilanden een

wedstrijd ‘Foodhunt’.

Het heeft niets te maken

met jouw kennis van

de Brusselse frituren.

Integendeel: de wedstrijd

draait volledig rond

het voedselprobleem

wereldwijd.

Vredeseilanden: “We

produceren meer

voedsel dan nodig om

negen miljard mensen

te kunnen voeden.

Toch moeten elke dag

ongeveer één miljard

mensen, waarvan de

meerderheid zelf boeren

zijn, maar hópen dat hun

bord gevuld zal zijn.“

Wekenlang hebben 110

groepen foto’s gemaakt,

opdrachten vervuld en

filmpjes gemaakt. 17

groepen hebben de

jacht tot een goed einde

gebracht. Al die groepen

krijgen een pakket

duurzame voeding mee

op bivak ter waarde van

500 euro. Elf groepen

streden ook mee voor de

superbonusprijs: voor

2015 euro aan duurzame

voeding, te besteden

tijdens het volgende

werkjaar.

Sinds 11 juni weten

de kwiks van Chiro

Sint-Lutgardis uit

Overpelt dat ze dit

Chirojaar voor 2015

euro duurzame voeding

zullen mogen opeten.

Ze krijgen geen 2000

wereldwinkelkoeken,

maar ze mogen voor

2015 euro eten kopen bij

wereldwinkels en boeren

in de buurt. Volgens

Lene Hoeben is het een

aanrader om deel te

nemen aan de wedstrijd.

Er zijn niet zoveel

groepen die deelnemen,

dus de kans dat je wint,

is zeer groot. Ze vertelt

er ook bij dat “de kwiks

zelf zeer goed hebben

meegeholpen. Ze


hebben al hun vrienden

ingeschakeld om

stemmen te verzamelen

voor hun filmpje.” Ze

waren dan ook blij dat ze

gewonnen hadden.

De kwiks van Chiro

Sint-Lutgardis gaan hun

2015 euro niet helemaal

zelf opeten, de rest van

de Chirogroep mag

gerust mee-eten.

Bij de andere

winnaars zaten nog 6

Chirogroepen die elk een

bivakpakket meekregen:

- De rakwi’s van Chiro

Dolfijn uit Antwerpen

- Chiro Zilverberg uit

Roeselare

- De tippertiens van

Chiro Sint-Theresia

uit Turnhout

- De tiptiens van Chiro

Boekt uit Heusden-

Zolder

- De jongens van

Chiro Berkenbos uit

Heusden-Zolder

- De tiptiens en de aspi’s

van Chiro Schulen uit

Herk-de-Stad.

De winnaars werden

bovendien uitgenodigd

voor een kookworkshop

‘duurzame lekkere hapjes

maken’.

CHIrOGAZet

Yevgueni op bezoek

Yevgueni is een Vlaamse

groep, waarvan je

misschien al een paar

nummers gehoord

hebt. “Manzijn” of “Als

ze lacht” zijn redelijk

bekend. Wat hen

ook bekend maakt,

is de wedstrijd die ze

georganiseerd hebben.

Jeugdbewegingen

mochten een nieuwe

videoclip maken voor

één van hun nummers.

De makers

van de beste,

meest originele

videoclip kregen

dan op bivak

een dag bezoek

van Yevgueni.

Er waren veel

inzendingen,

maar uiteindelijk

hebben ze

besloten dat de clip

“Marcel” van Chiro

Kadee uit Appels de

winnaar was.

Klaas, Geert en Maarten

– die alle drie zelf een

Chiroverleden hebben –

konden genieten van een

typische dag op bivak.

Van de geur van de tentmet-sokken

‘s morgens,

over de massaspelen tot

het akoestische optreden

‘s avonds: een hele dag

Chiro. Hoewel ze zich

een beetje oud voelden,

hebben ze zich geweldig

goed geamuseerd.

Je kon hun bezoek

bekijken in het

programma “De Rode

Loper”. Alle videoclips

die Chirogroepen in

elkaar gebokst hebben,

kun je terugvinden

op www.chiro.be/

yevgueniclip. Meer info

over Yevgueni lees je op

www.yevgueni.be.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

3


[foto: chiromeisjes peer]

40

CHIrOGAZet

Aangeboden

er is nog een bivakplaats

vrij in Dessel. Bivakplaats

Catico is vrij in 2008 van 1 tot

11 juli en van 20 tot 31 juli.

In 2009 is de bivakplaats vrij

van 21 tot 31 juli, en van 10

tot 20 augustus. Alle informatie

krijg je op het nummer

014-377465.

Chiro Jochi(m) in Zele heeft

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

nieuwe lokalen en verhuurt

die zowel voor weekends als

voor bivakken. Voor volgende

zomer is alles nog vrij,

voor weekends is het meeste

ook nog vrij. er zijn 6 lokalen

(waarvan er twee tot een

grote refter samengevoegd

kunnen worden), 3 toiletten,

3 douches, volledig nieuwe

keuken, berging, tentengrond

en een groot speelterrein.

Voor info kun je bellen

naar Johan Heirwegh, 0474-

87 34 57 of 052-44 80 64.

Gezocht

Chiro mengelmoesh

zoekt leiding (m/v)

Chiro mengelmoesh is

ongeveer 6 jaar actief in de

rabotwijk in Gent, waar we

sinds vorig jaar om de twee

weken activiteit geven in

drie afdelingen (speelclub

– rakwi’s – tito’s). Onze bedoeling

is om op termijn een

Chirogroep te zijn met alle

afdelingen en waar je na de

aspi’s doorgroeit tot leiding,

zoals meestal het geval is.

Zover zijn we echter nog

niet, integendeel. Om onze

afscheidnemende leiding

van waardige opvolgers te

voorzien, zijn we dringend

op zoek naar nieuwe geën-


gageerde krachten die Chiro

willen waarmaken op het

rabot.

studeer je in Gent of woon

je in de buurt en heb jij nog

wat tijd over en zin om twee

keer per maand werking te

geven, laat je dan horen!

Neem contact op met

lien_claes@hotmail.com

(groepsleiding) of anthony.

deproft@kahosl.be (VB; 0475

26 80 54) voor meer info.

Familienieuws

Trouwen? Ja!

“If the rose puzzled its mind

over the question how it

grew, it would not have been

the miracle that it is.” (J.B.

Yeats)

Joost ringoot en rosemary

Newton (oud-groepsleidster

Chiro pro-jong uit schepdaal,

medewerkster boekhouding

Chirojeugd Vlaanderen) hebben

op 4 augustus ja gezegd

tegen elkaar.

met hun kast vol schoenen

en laarsjes kunnen ze elke

weg aan. sinds 11 augustus

2007 gaan Klaartje Brits

(oud-leidster van Chiro Niel,

oud-medewerkster gewest

rupel, educatief medewerkster

Chirojeugd Vlaanderen)

en Joost Claessens (oudscoutsleider)

samen op pad.

Zij breiden uit

Niet in een glas water, maar

in een bedje ligt storm sinds

14 juli 2007. mama Lieselot

De puysseleyr (oud-leidster

scouts sint-rumoldus (43) en

sint-Bernadette (49-80), assistent-gouwcommisarisvorming

Gouw Heide) en papa

Jeroen van Hove (oud-leider

Chiro Don Bosco uit schoten,

gewest Zip en verbond

Antwerpen, medewerker

commissie Vorming) gaan

drukke tijden tegemoet.

Na wat wachten, was daar op

18 juni 2007 Axel Agten. Zus

esther, papa Freek en mama

Liesbeth Van schoote (oudmedewerkster

Chirojeugd

Vlaanderen) hebben hun

handen vol met hun nieuwe

spruit.

Na lang wachten op een

broer om mee te spelen

en koeken mee te delen,

kreeg pé zijn zin. Fin kwam

meespelen op 10 juli 2007.

mama sylvie Bultinck

(oud-leiding Chiro Innejo

uit sleidinge) en papa Filip

(“Bruno”) Bruneel (oud-leiding

Chiro sint-Joris uit

sleidinge, oud-gewestleider

gewest Houtland, oud-verbondsmedewerker

roeland)

zijn in de wolken met hun

twee jongens.

Nog even en ibe kan mee in

het kartonnendooshuis en

in die zandbak waar grote

broer Wolf al weken wild

over doet. sinds 8 juli 2007

toetert Ibe daarom vol ongeduld

in de oren van mama

saskia rogge (oud-leidster

Chiro Kanjo uit Zulte, oudmedewerksterDubbelpuntredactie,

oud-medewerkster

gewest Leiestreek, oud-medewerkster

verbond Heuvelland,

lay-outster Chirojeugd

Vlaanderen) en papa Wouter

Debaene (oud-lid van de

pedagogische Leiding, oudmedewerker

van de Dienst

Avontuurlijke Activiteiten).

Hij speelt, zingt en straalt,

schrijft zijn eigen verhaal.

Klaas mag net zo blij zijn

als broer Jannes, zus Hanna,

mama miet Timmers (oudmedewerkster

Internationale

Commissie) en papa Ward De

Boe (oud-voorzitter pedagogische

Leiding, voorzitter

beheersgroep Huizen).

Afscheid nemen

Op 26 mei moest Anita

Jansens voor altijd rusten.

Ze is de moeder van Katrien

(oud-verbondsleidster

Kempen) en Liebeth Geens

(lid commissie Continuïteit,

medewerkster verbond

Kempen). De Chiro leeft mee

met hen.

CHIrOGAZet

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

41


4 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

Gesprokkeld

Berichten uit de Buitenwereld

NIeuWe uItDagINg NoDIg?

Word speltrAin(st)er biJ Het Cis

Het werkjaar zit er voor

sommigen onder ons

alweer op. Ben jij op

zoek naar een nieuwe en

boeiende uitdaging? Ja?

Het Centrum Informatieve spelen vzw

(C.I.s.) biedt de oplossing aan! Ter voorbereiding

van het nieuwe werkjaar zoekt het C.I.s. nieuwe

speltrain(st)ers. Ben jij door spel gebeten en wens je graag

een aantal spelbegeleidingen van het C.I.s. in goede banen

te leiden? Aarzel dan niet, surf naar www.spelinfo.be

en word speltrain(st)er!

Meer informatie: www.spelinfo.be

prop Wat eNgagemeNt

IN je bIVakkoffer

Geef je volgende buitenlands bivak een extra dimensie

met een sociaal project: een echte meerwaarde voor je

bivak en meteen de ideale manier om in contact te treden

met de lokale bevolking en cultuur! JeKA organiseert op

vraag een sociaal project in samenspraak met en op maat

van jouw groep. een buurtschooltje opknappen, tuinieren

in een opvangtehuis, of een uitstap met een groepje

mensen met een handicap? Het kan allemaal! Bovendien

draagt JeKA met plezier de kosten van de voorbereiding

en het transport ter plaatse.

Interesse? Stuur een mailtje naar Kristof, onze jeugdbewegingsconsulent

(kristof.thues@jeka.be).

Voor meer info over onze bivakplaatsen,

surf naar www.jeka.be of mail: info@jeka.be.

jeS (Jeugd en stad)

organiseert een aantal

boeiende vormingen.

Conflicthantering en

omgaan met agressie

Je raakt ook wel eens

verzeild in een conflict.

Die confrontaties kunnen je machteloos, bang of

boos maken. Toch kunnen conflicten ook leerrijk zijn.

Hoe conflicten tot stand komen, welke rol je daar zelf in

speelt, welke de verschillende stijlen zijn om conflicten te

hanteren en hoe je constructiever om kunt gaan met die

conflicten, zijn het onderwerp van die vorming.

Wanneer? Dinsdag 25 september + dinsdag

2 oktober 2007, van 19 uur tot 21.30 uur

Waar? De Waterman, Werkhuizenstraat 3,

1080 Molenbeek

Prijs? Voor de 2 vormingsavonden: € 8 voor vrijwilligers, € 16

euro voor beroepskrachten uit het stedelijk jeugdwerk (Antwerpen,

Gent of Brussels Hoofdstedelijk Gewest), € 20 voor

beroepskrachten buiten het stedelijk jeugdwerk

Creatieve en actieve evaluatietechnieken

Je organiseert vaak activiteiten voor en met jongeren.

maar worden die activiteiten en projecten ook goed

geëvalueerd? In die vorming wordt het nut van evalueren

benadrukt, en worden een aantal creatieve en actieve

evaluatietechnieken aangereikt. Tot slot gaan jullie zelf

aan de slag en gaan jullie naar huis met een rugzak vol

praktische tips.

Wanneer? Dinsdag 13 november 2007 van 19 uur tot 21.30

uur

Waar? De Waterman, Werkhuizenstraat 3, 1080 Molenbeek

Prijs? € 4 voor vrijwilligers, € 8 euro voor beroepskrachten uit

het stedelijk jeugdwerk (Antwerpen, Gent of Brussels Hoofdstedelijk

Gewest), € 10 voor beroepskrachten buiten het

stedelijk jeugdwerk

Inschrijven? Via vormingbrussel@jes.be of op 02-411 68 83

(vragen naar Elke Van Grimbergen). Meer informatie vind je

op www.jes.be, of bel naar 02-411 68 83 en vraag naar Elke

Van Grimbergen.


oppaS gezocht

IN WeSt-VlaaNDereN

Niet zomaar een oppas, maar een Oppas+. Oppas+ is

een organisatie die een oppas voorziet voor kinderen en

jongeren met een handicap of chronische ziekte. Ben je

18 (of word je het dit jaar) en heb je een hart voor kinderen

en jongeren? Dan is dat iets voor jou. Je bepaalt zelf

hoe vaak en wanneer je oppast, je krijgt een verzekering,

onkostenvergoeding, basisopleiding, vorming (als je dat

wilt) en ondersteuning op maat. Tijdens de basisopleiding

kom je alles te weten over deontologie, handicaps, de

ontwikkeling van het kind en veel meer.

Interesse? Laat iets weten via oppas.brugge@advalvas.be

(regio Brugge-Oostkust), thuisoppas.oostende@cm.be (regio

Oostende-Veurne-Diksmuide), vzwoppas@skynet.be (regio

Roeselare-Izegem-Tielt) of info@oppasenvervoer.be (regio

Kortijk-Ieper)

bucheNWalD?

samen met één van de laatste

getuigen trekt JCW (jeugd, cultuur

en wetenschap) met de bus

naar de concentratiekampen van

Buchenwald en Dora. Hoe zag het leven in een concentratiekamp

eruit? Waar werden de vliegende bommen

gemaakt? Kijk, beleef en luister vooral mee! In de prijs

zijn zowel het vervoer als de overnachtingen in de jeugdherberg

en de maaltijden inbegrepen. schrijf je snel in, de

plaatsen zijn beperkt (je inschrijving geldt pas definitief

bij overschrijving). meer info via sven@jcweb.be.

Wanneer? Vrijdag 26 oktober (vertrek 7.30 uur ‘s ochtends)

t.e.m. maandag 29 oktober 2007

Kostprijs? € 120 niet-leden / € 114 leden (voorschot inschrijving:

€ 80, incl. vervoer, overnachtingen, maaltijden)

op zoek Naar eeN Spel?

Op zoek naar leuke natuuractiviteiten voor je leden?

Neem eens een kijkje op www.devroente.be/devroente/

jeugdwerk.htm voor een greep uit het aanbod van het

NeC De Vroente in Kalmthout: natuurspelen, speurtochten,

aqua-speur-o-magie of macro-micro. Of ben je op

zoek naar een vorming voor de leiding? Kijk eens op

www.devroente.be/devroente/jeugdwerk.htm (ga naar

monitorenvorming).

(Je betaalt maar 25 euro voor een groep van max 25 kinderen!

Kleinere groepen betalen 1,25 euro per deelnemer

voor een halve dag.)

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [ 43


44 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

iK (inleidinGsCursus)

De Inleidingscursus is een must voor iedereen die het eerste

jaar in leiding staat. samen met leidingsmensen uit de buurt

vertrek je op weekend. De IK is gekend voor z’n ‘vlieg erin’aanpak.

Alles draait er rond spel en spelen. Je ontdekt verschillende

soorten spelen, leert nieuwe spelen maken en tot

in het oneindige variëren. Je creativiteit en fantasie worden

geactiveerd, je krijgt een heleboel begeleidingstips mee en

met hopen frisse ideeën bereid je zelf een programma voor.

Om vingers en duimen van af te likken!

De kleine letters

prijs?

€ 33

Wie mag mee?

Iedereen die in leiding staat. Je eigen

(prille) leidingservaring staat centraal.

Let wel: wie een attest van animator wil

behalen, moet minstens 16 jaar zijn of

worden in het lopende kalenderjaar.

VORMING

praktisch?

De organisatie van de IK ligt in handen

van het gewest. Zij bezorgen je dus

een uitnodiging met data en praktische

informatie. Als je niet mee kunt met

je eigen gewest, kun je aansluiten bij

de IK van een buurgewest. raadpleeg

de gewestleiding of het regionaal

Chirosecretariaat.

Attest van Animator:

De IK leidt samen met het sB en enkele

weken stage in je eigen Chirogroep tot

het attest van Animator in het Jeugdwerk.

AFdelinGsbiVAK “die é-teAm”

Beeld je in: vijf dagen

x die beginnen met heimwee en eindigen in een geel spektakel

van de speelclub,

x als een rakwi in de groene bomen ravotten met sjoepap,

x met een rode blos op de wangen roddelen over de jongens

of meisjes bij de tito’s,

x let me blauw your mind met de keti’s,

x aspi zijn, maar dan echt 5 op 5.

We stappen binnen in de leefwereld van je leden. Van ’s morgens

tot ’s avonds spelen op maat van je afdeling, stilstaan bij

een kippenvelverhaal en nadenken over begeleidingshouding.

prijs?

€ 75

Wanneer?

29 oktober tot 2 november

Wie mag mee?

Iedereen die IK en sB heeft gevolgd en 18

jaar is of wordt in 2007. Wie nog geen IK

of sB volgde, moet 19 jaar zijn of worden.

Hoofdanimatorattest

Het Afdelingsbivak leidt samen met het

hoofdanimatorweekend en 30 uur stage

in de eigen groep tot het attest van

Hoofdanimator in het Jeugdwerk.


5 dagen kleur bekennen en Chiro ademen. Je beleeft het

op het Afdelingsbivak 2007 in Heibrand met ‘die é-team’,

dieetteam, the A-team en het Afdelingsteam. schrijf je

als de bliksem in, want: AB, je gaat er naartoe of je bent er

geweest. Die é-team legt je het vuur aan de schenen

vanaf maandag 29 oktober. Op vrijdag 3

november gooien we je er onverbiddelijk

weer uit, willen of niet.

Al je vragen over cursussen en vorming kan je

sturen naar VorminG@CHiro.be. Om

je in te schrijven voor een cursus mag je mailen

naar Cursus@CHiro.be, en als je

vragen hebt over de attesten, dan helpen we je

graag op Attesten@CHiro.be.

Vb-dAG

va, VB, vc, enz.

een heleboel kleine ukjes leren lezen en schrijven bij het

begin van dit nieuwe werkjaar, en een hele horde jonge

mensen wagen hun eerste stappen in het leiding zijn.

en jij als VB? Wat is jouw plaats in de leidingsploeg? Want

anders dan die zoveelkoppige ploeg waar jij een beetje over

waakt, heb jij binnen je eigen Chirogroep niet echt iemand

om uit te wisselen over je taak.

Daar hebben we gelukkig op een oplossing voor. Op de VB-

DAG krijg je een stoel naast een soortgenoot en mag je de

hele dag praten over je eigen VB-schap, en vissen naar tips

en valkuilen van andere VB’s.

meer praktische info krijg je later nog, beloofd, maar maak

alvast plaats in je agenda op 1 december 2007. plaats van

het gebeuren: Heibrand, Westmalle.

Voor Alle CHiroCursussen Geldt

insCHriJVen

per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer,

mailadres, de naam en periode en plaats van de cursus, naar

cursus@chiro.be.

met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

betAlen

Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.

respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen

voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt € 7,50 extra voor

een weekend of vijfdaagse.

Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat

indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt

die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs helemaal of gedeeltelijk

terug.

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [ 4


oi mensjes van Chiro Kanjo uit Zulte

Na 17 jaar in de Chiro was het afgelopen bivak

mijn laatste.

Ik heb er volop van genoten en ik moet eerlijk

toegeven dat Zonderschot 2007 toch wel één van

de beste bivakken was als leidster!

Langs deze weg wil ik jullie nog eens bedanken

voor alle geniale momenten die we beleefd hebben!

Vergeet me niet te bellen als jullie mij nodig

hebben!

merci, Fien

ps: hihih op die manier sta ik nogmaals in Dubbelpunt

:-p

46 ] dubbelpunt sepTemBer 2007 [

Via deze weg had ik

graag een grote pLUIm

geschonken aan onze

supertoffe en megacoole

en ongelooflijk

luisterend-oorachtige

groepsleidster LIes! Je

bent goed bezig!!

met liefs, elke (Chiro De

schakel)

Het nationaal secretariaat

is ook dit jaar

weer volgestroomd met

postkaartjes en groetjes.

Bedankt allemaal!

Ik wou toch even iedereen bedanken

die mee was op het bivak van

Chiro Dolfijn in Dorne (maaseik).

Keuken, leden, de mannen van de

voorwacht, enz. en natuurlijk al de

leiding!!! ‘t Was weer een écht dolfijn

bivak maar deze keer met vijf

afdelingen! merciekes voor alles!

xXx Jerry


chi-ro-la-la-la

Er zit muziEk in DE BaniEr!

19-delige ritmeset in een stevige nylontas

inhoud:

1 schellentamboerijn, 1 schellenkrans, 5 triangels (10-20 cm), 2 gekleurde houten maraca’s, 1

grote guiro met schraper, 2 houten buistrommels, 1 houten bloktrom, 2 gekleurde castagnetten,

1 steelcastagnet, 1 woodblock, 1 paar slagstaven, 1 metalen shaker

promotie geldig tot 31 oktober 007 (bonnr. 810 7 )

75 euro i.p.v. 99 euro

(enkel geldig op vertoon

van je lidkaart!)

Aalst, Molenstraat 65, tel. 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, tel. 03-202 24 71 | Brugge, Katelijnestraat 67, tel. 050-33 86 51 | Brussel,

Kolenmarkt 85, tel. 02-511 44 31 | Gent, Hoefslagstraatje 1, tel. 09-233 87 87 | Hasselt, Vaartstraat 14, tel. 011-23 14 89 | Leuven, J.P.

Minckelersstraat 29, tel. 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34, tel. 015-41 02 34 | Roeselare, Delaerestraat 16, tel. 051-24 35 11 |

St.-Niklaas, Nieuwstraat 13, tel. 03-766 07 66 | Turnhout, Warandestraat 97, tel. 014-42 15 13

met je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!

] dubbelpunt sepTemBer 2007 [ 47


Als je’t mij vraagt:

CHiro

AD-nr Naam en Voornaam Straat Nr Postnr. Gemeente

Aantal x € 10,5 = €

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen

[ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62

[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

DUBBELPUNTabonnement

met dit formulier abonneer je je op een jaargang van Dubbelpunt

die loopt van oktober tot en met september.

Naam van de groep

plaats

stamnummer

naar Chirojeugd-Vlaanderen vzw

Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

(invullen in drukletters a.u.b.)

x In de eerste kolom komt het persoonlijke AD-nummer, dat je kunt vinden op het aansluitingsformulier van de leiding (bij de groepsleid(st)er

of op de omslagband van Dubbelpunt). Doe een inspanning om het AD-nr te vinden. Vind je het niet en was je al geabonneerd, noteer dan:

“al abonnee”. Als je dit jaar in de leiding komt, noteer dan hier “nieuw”.

x Gebruik liefst per groep één abonneringsformulier.

x stuur dit formulier zo snel mogelijk op. De financieel verantwoordelijke van de groep krijgt van het nationaal secretariaat een factuur

toegezonden. snel betalen binnen de veertien dagen na ontvangst van de factuur. Combineer deze betaling niet met andere!

Het bedrag zal betaald worden door AD-nr.

Naam

Adres

Tel

(invullen in drukletters a.u.b.)

More magazines by this user
Similar magazines