Fichet Diva Folder 08-2004

meletout.net

Fichet Diva Folder 08-2004

EUROPESE NORM

EN 1047-1

ECB.S EUROPEAN CERTIFICATION

BOARD • SECURITY SYSTEMS

KWALITEITSKLASSE S

120 DIS

DIVA

DIVA

In het heetst van de vlammen

bewaart DIVA haar koelte

MULTIMEDIA BRANDVRIJE KAST


DIVA

Alle gevoelige opslagmedia

De opslagmedia die u vandaag gebruikt voor

het verwerken en opslaan van uw gegevens

worden hoe langer hoe doeltreffender en

functioneler, maar ze zijn ook kwetsbaar. Het

geheugen van uw bedrijf is nooit beschut

tegen twee grote risico’s.

Brand :

• Elke 2 minuten breekt er een brand uit in

Frankrijk

• Jaarlijks worden 7000 bedrijven getroffen

• 3/4 daarvan lijdt meer dan 1 miljoen euro

schade

• 80 % van de getroffen bedrijven legt binnen

de 5 jaar de boeken neer

• Een brand bereikt 556°C in 5 minuten

• Een magnetisch opslagmedium wordt ver-

nietigd bij meer dan 50°C en papier ontbrandt

spontaan op 170°C

De degradatie van opslagmedia met de tijd :

• Door de inwerking van temperatuurvariaties

of vochtigheid, stof en licht, ondergaan som-

mige opslagmedia onherstelbare schade.

Daarom ontwierp Fichet-Bauche de DIVA

brandvrije kasten.

BRANDVRIJE KAST

Design

Uitgedacht voor een functioneel en ergono-

misch gebruik, beschikken de DIVA-kasten

over een gebruikerinterface waarin vergrende-

ling en deurklinken voor openen en trekken

centraal geplaatst zijn. Voor nog meer comfort

zijn de DIVA-kasten uitgerust met een hulpsys-

teem voor sluiting van de deur.

Sloten

DIVA is verkrijgbaar met door Fichet-Bauche

gepatenteerde mechanische of elektronische

sloten en combinatiesloten.

Het zeer veilige, mechanische sluits-

teem M3b (Niveau B, A2p)

Het dubbele Win’Xn-combinatieslot

Twee soorten invoer:

- directe modus van 0 tot 9 cijfers

- discrete modus, IVX.

Dit biedt 111 miljoen verschillende combina-

ties (Niveau B, A2p).

Het mechanische combinatieslot

Monèo levert 63 miljoen mogelijke combina-

ties. Zijn inbraakwerend mechanisme en zijn

verklikker bieden een zeer hoog niveau van

veiligheid (Niveau C, A2p).

M3b Win’Xn Monéo


Normen en testen

Om kwaliteit en veiligheid te garanderen, werden de producten Fichet-Bauche getest en gecertificeerd. Zij voldoen

strikt aan de vereisten van de diverse Europese reglementeringen.

Het DIVA-assortiment voldoet aan de norm EN 1047-1, de meest veeleisende voor brandwerende producten. Het is

gecertificeerd door de ECB.S (European Certification Board - Security System) voor een brandweerstand S 120 DIS.

Om deze certificatie te behalen werden zeer strenge testen uitgevoerd:

Een hittetest

Een eerste kast wordt in de

oven gebracht en gedurende

twee uur verhit volgens de

standaardbrandcurve DIN 4102.

Na twee uur verhitting begint

de afkoelingsperiode. De proef

is ten vroegste 12 uur na het

stopzetten van de branders

voltooid en onder voorbehoud

dat alle binnenin de kast

gemeten temperaturen beginnen

af te nemen.

DIVA heeft zijn uitzonder-

lijke brandbestendigheid

volgens de norm EN

1047-1 bewezen. Bij

blootstelling aan vuur van

meer dan 1000°C, bewaart

DIVA uw gegevens op

een temperatuur van niet

meer dan 50°C en een

luchtvochtigheid onder de

85%.

Een test op thermische schok en impact (valsimulatie van een hoogte van 3 verdiepingen)

1 2 3 4 5

1 - Voorverwarming van de oven. 45 min - 1090°C

2 - Plaatsing van de kast in de oven. 4 min

3 - Verhitting van de kast (thermische schok). 45 min - 1090°C

4 - Verwijdering van de kast uit de oven (4 min). Valtest (9,15m)

en terugplaatsing in de oven (16 min)

5 - Tweede verhitting. 45 min - 840°C

Tenslotte worden de producten geanalyseerd door een

De oven wordt voorverwarmd op 1090°C. Een tweede kast

wordt erin geplaatst en ondergaat een thermische schok.

Ze wordt gedurende 45 minuten verhit op 1090°C. Na

het openen van de oven wordt ze 9,15 meter boven de

grond geheven, en boven een bedding van keien gelost.

Vervolgens wordt de kast na 20 minuten natuurlijke

afkoeling opnieuw in de oven geplaatst voor een tweede

periode van verhitting gedurende 45 minuten op 840°C.

De afkoeling en het einde van de test hangen af van

het resultaat verkregen met de hittetest (dezelfde

afkoelingsperiode zal toegepast worden)

testlaboratorium om hun conformiteit qua constructie te verifiëren

ten opzichte van de ontwerpen die voor de test zijn voorgelegd.

Blootstelling

aan de vlammen

Afkoelingsperiode

In de oven


Technologie Fichet-Bauche

De DIVA-kasten beschikken over de nieuwste brandwerende technologie van Fichet-Bauche. Dankzij hun ontwerp

(sponning, uit één stuk gegoten koffer, plaatsing van de dichtingen), garanderen de DIVA-kasten een stabiele

temperatuur en luchtvochtigheidsgraad voor uw opslagmedia.

Mirium

Brandwerend composietmateriaal dat gewicht paart aan

thermische isolatie. De nieuwste generatie van deze

composiet liet ons toe het gewicht van onze kasten

met 25% te verminderen. Tenslotte biedt dit materiaal,

dankzij zijn versterkte cellenstructuur, een opmerkelijke

mechanische cohesie in geval van schok of val.

1090°C

100°C

Isolerend

materiaal

< 50°C

Brandwerend composiet

Mirium

De brandbestendigheid van de

DIVA-informaticakasten

Materiaal met

faseverandering

Opmerking, de genoemde

temperaturen zijn

indicatief. Zij dienen enkel

om het principe van de

Fichet-Bauche-bescherming

toe te lichten.

Garantie Fichet-Bauche

De producten Fichet-Bauche zijn ontworpen en geproduceerd volgens de IS0 9001 norm voor Kwaliteitszorg

en ISO 14000 voor Milieuzorg. Alle onderdelen van de DIVA-kasten werden in het Laboratorium van Fichet-

Bauche volgens de geldende Europese normen getest.

De sponningen

Een ontwerp van sponningen met een meervoudige

zigzagstructuur, voorzien van meerdere lagen met

afdichtingen, verhindert de doorgang aan vlammen,

hete gassen, stof en vochtigheid.

Gegalvaniseerd plaatstaal

De buiten- en binnenmantels van de DIVA-kasten

uit gegalvaniseerd plaatstaal garanderen een zeer

lange bestendigheid.

Thermische onderbreking

op de brandvrije

kast zelf (geleiding)

Sponning met

meervoudige

zigzagstructuur

om convectie te

vertragen

Thermische

onderbreking

op de deur

van de brandvrije

kast (geleiding)

Bij het verlaten van de oven Val van 9,15 meter

2 lagen permanent

waterdichte afdichtingen

(luchtvochtigheid)

De rol van de dichtingen, sponningen en

onderdelen in de DIVA-kasten

2 lagen opzwellende

afdichtingen die uitzetten

bij 100/120° (convectie)

Cilindervormige grendels

om de mechanische

verbinding van de

deur op de koffer te

verzekeren.


Moduleerbare indelingen

De inrichting binnenin de DIVA is moduleerbaar.

Naar behoefte, bergen ze CD-R, DAT, optische schijven, DVD, ZIP, ...

Binnenkast met sleutel

Enkelvoudig :

D100-D350 254 x 440 x 325

Dubbel :

D650 254 x 440 x 355 (par)

Afmetingen : hoogte x lengte x diepte in mm

D100-D350 : DIVA 100, 150, 250, 350

D650 : DIVA 650

Uitschuifbare bak

Enkelvoudig :

D100-D350 70 x 440 x 374

D650 70 x 730 x 444

Legbord :

D100-D350 70 x 434 x 392

2 scheidingen, 9 tabs

D650 70 x 724 x 452

4 scheidingen, 15 tabs

DIVA volume en opslagcapaciteit

Legbord

Enkelvoudig :

D100-D350 17 x 474 x 395

D650 17 x 764 x 445

Versterkt voor

hangdossiers :

D100-D350 26 x 474 x 380

D650 26 x 764 x 445

Te beschermen medium Capacitiet per bak DIVA DIVA DIVA DIVA DIVA

100 150 250 350 650

Type media Afmetingen Aantal Totale Aantal Totale Aantal Totale Aantal Totale Aantal Totale

(HxBxD in mm) Diva 100 tot 350 Diva 650 bakken opslag bakken opslag bakken opslag bakken opslag bakken opslag

CD/DVD (RW en RAM) 142 x 124 x 10 117 225 4 468 6 702 8 936 12 1404 12 2700

Diskette 3 1/2 94 x 90 x 3 596 1124 5 2980 8 4768 11 6556 15 8940 15 16860

Optische schijf 3,5 94 x 90 x 6 296 560 5 1480 8 2368 11 3256 15 4440 15 8400

Optische schijf 5,25 135 x 153 x 11 112 214 3 336 5 560 6 672 9 1008 9 1926

ZIP 103 x 104 x 12 135 256 5 675 7 945 10 1350 14 1890 14 3584

MO - R/W (Magneto Optische schijf) 157 x 143 x 16 62 122 3 186 5 310 7 434 10 620 10 1220

DLT - Cassettes 110 x 112 x 30 48 94 4 192 7 336 9 432 13 624 13 1222

LTO Cassettes 110 x 112 x 30 48 94 4 192 7 336 9 432 13 624 13 1222

DDS 4 mm (DC 4) 80 x 58 x 16 124 239 8 992 12 1488 16 1984 22 2728 22 5258

DDS 8 mm (DC 8) 102 x 68 x 20 79 148 7 553 10 790 14 1106 19 1501 19 2812

DAT Cassettes 80 x 60 x 15 134 260 8 1072 12 1608 16 2144 22 2948 22 5720

Data Cartridges 3,5” 96 x 100 x 12 144 274 5 720 7 1008 10 1440 14 2016 14 3836

Data Cartridges 5,25” 141 x 159 x 17 69 130 3 207 4 276 6 414 9 621 9 1170

AIT Data Cartridge (Sony) 67 x 112 x 21 108 216 4 432 7 756 9 972 13 1404 13 2808

Travan Data Cartridge (Sony) 78 x 100 x 19 100 212 5 500 7 700 10 1000 14 1400 14 2968

On Stream ADR (Verbatim) 129 x 95 x 15 89 162 5 445 7 623 10 890 14 1246 14 2268

SLR / MLR 5,25” (Imation) 116 x 161 x 21 54 126 3 162 4 216 6 324 9 486 9 1134

PD Cartridge (Fuji) 135 x 124 x 8 153 227 4 612 6 918 8 1224 12 1836 12 2724

IBM 3480 / 3490 127 x 110 x 25 51 99 4 204 7 357 9 459 13 663 13 1287


Technische specificaties

Technische specificaties DIVA 100 DIVA 150 DIVA 250 DIVA 350 DIVA 650

Hoogte buitenkant 920 1200 1480 1950 1950

Breedte buitenkant 750 750 750 750 1050

Breedte buitenkant met open deur bij 120°C1280 1280 1280 1280 1741

Diepte buitenkant (buitenmaat) 790 790 790 790 850

Diepte buitenkant met open deur bij 90° 1360 1360 1360 1360 1734

Hoogte binnenkant 570 850 1130 1575 1575

Breedte binnenkant 490 490 490 490 780

Diepte binnenkant 400 400 400 400 460

Volume binnenkant (in liter) 112 167 220 310 565

Gewicht, bij benadering (in Kg) 315 395 495 650 865

De sloten DIVA 100 DIVA 150 DIVA 250 DIVA 350 DIVA 650

M3b alleen ja ja ja ja ja

Monèo alleen ja ja ja ja ja

Win’Xn alleen ja ja ja ja ja

M3b + M3b ja ja ja ja ja

M3b + Monèo ja ja ja ja ja

M3b + Win’Xn ja ja ja ja ja

De keurmerken DIVA 100 DIVA 150 DIVA 250 DIVA 350 DIVA 650

Certificatie ECB.S EN 1047-1 ECB.S EN 1047-1 ECB.S EN 1047-1 ECB.S EN 1047-1 ECB.S EN 1047-1

Klasse S 120 DIS S 120 DIS S 120 DIS S 120 DIS S 120 DIS

Deze opslagmedia zijn niet tegen de hitte en vochtigheid bestand

Soort opslagmedia Maximaal toegelaten temeperatuur Maximaal toegelaten vochtigheid

Informaticamedium 50° C 85%

Fotografich medium 65° C 85%

Radiographisch document 65° C 85%

Audio- en videomedia 70° C 85%

Thermisch papier, overtrekpapier,

speciale papieren

I S O 9 O O1

QUAL N° 1995 / 4782 B

Site industriel

de Bazancourt

1360

790

720

1734

850

780

1280

928

750

1741

1228

1050

100° C 85%

Avenue de Sellies de Moranvillelaan 31

Bruxelles 1082 Brussel - Belgique/België

info@fichet.be

www.fichet-bauche.com

13

1734

850

780

1741

1228

1050

Fichet Sécurité Physique : 15, rue Fichet-Bauche - 51100 Bazancourt - France

407 703 354 RCS Reims - Niet-contractueel document. De hierin opgesomde informatie is niet exhaustief en kan worden gewijzigd. 06 04 300 319

Vormgeving en realisatie : Nuages Blancs - Foto’s : Fichet-Bauche, X

Similar magazines