Download het e-book (pdf) - Sde

sde.website12.natchcloud.com

Download het e-book (pdf) - Sde

Toekomsttrends in ERP-software

#erptrends

@sofdevelopments


Zaakvoerder

Edward Claeys

@edwardclaeys

( 0495 58 06 00

+ edward.claeys@sde.be

The future of ERP is n(w)ow!

De tijd dat ERP-software een gesloten

fort was en daarom zoveel mogelijk

functionaliteiten moest bevatten is

voorbijgestreefd. De nieuwe generatie

ERP is open en koppelt gemakkelijk

met andere bedrijfstoepassingen

voor maximaal rendement. In deze

gids reiken we 7 toekomsttrends aan

die op korte termijn realiteit zullen

zijn voor de betere administratieve

software-pakketten.

Indien u twijfelt of u in deze

uitdagende tijden überhaupt wel

moet investeren in business software

dan geef ik graag het volgende

mee. Als u nu op investeringsvlak

de financiële ruimte heeft dan is er

geen beter moment. U wint namelijk

dubbel: in deze rustigere periode kunt

u beter focussen op de implementatie

en uw concurrenten die niet de extra

ademruimte hebben fietst u dankzij

uw geoptimaliseerde administratie

gemakkelijker uit het wiel.


1 Multi-device

De notebook- en pc-verkoop is

nu reeds in vrije val. Iedereen wil

werken via zijn of haar smartphone,

iPad, of andere tablet… Dus ook uw

medewerkers! Uw administratieve

software kan dus maar beter mobile

proof zijn. Bovendien blijft het hier

natuurlijk niet bij, de weg ligt open

voor tal van andere nieuwe

toestellen en schermformaten.


Vraag het onze specialist

Kristof Pieters

@kristofpieters

( 0474 44 20 76

+

kristof.pieters@sde.be

Alsof de mobiele uitdaging nog niet

genoeg is, zal u te maken krijgen met

een hele trits toestellen, merken,

besturingssystemen enzovoort.

De nieuwe trend is namelijk Bring

Your Own Device. Hierbij gebruiken

werknemers hun persoonlijke

toestel voor werkdoeleinden. Uw

toekomstige ERP-toepassing kan dus

maar beter flexibel genoeg zijn om op

zoveel mogelijk devices te draaien.

ERP is al langer geconnecteerd

met andere toepassingen zoals

intranetsoftware (bijvoorbeeld

Sharepoint), e-mail, warehousesturing

en ga zo maar door. Ook deze

geconnecteerde diensten moeten dus

vlot bereikbaar zijn via deze toestellen.

Zorg daarom voor een virtuele

werkplek die bruikbaar is op elk

toestel. Extra voordeel is dat er

geen bedrijfsgegevens achterblijven

op privétoestellen die vaak minder

beveiligd zijn.


Cloud

De cloud is een trend die eigenlijk al

lang is ingeburgerd, alleen beseffen

we het niet. Als we mailen via Gmail

of Hotmail, als we een bestand delen

via Dropbox of Skydrive, … dan werken

we in de cloud. Wanneer we dus

gegevens opslaan op gecentraliseerde

servers die we bereiken via het

internet, werken we in de cloud. Ook

sommige ERP-toepassingen

zullen naar de cloud verhuizen.

2

Vraag het onze specialist

Chris De Witte

@dewittechris

( 0477 28 10 40

+

chris.dewitte@sde.be


In werkelijkheid worden de gegevens

opgeslagen op een server die gehuurd

kan worden voor een vast bedrag per

maand. In dat maandelijks bedrag zit

meteen ook de aankoopprijs van de

softwarelicentie vervat. Hierdoor kan

u als bedrijf netjes uw kosten spreiden.

De cloud zal steeds meer uitdagingen

van de traditionele ERP-software

opvangen, zoals:

• snelle implementatie

• flexibele configuratie en

prijsmodellen

• snel schaalbaar

• eenvoudig te onderhouden, te

veranderen en up te graden

• lagere IT-kosten

• lagere cost of ownership en

minder kosten bij verandering

Indien u meer geheugen,

processorkracht, bandbreedte

of opslag nodig heeft, kan dit

onmiddellijk worden uitgebreid in de

cloud.


Meer leesvoer nodig over ERP?

10 netelige vragen

die u moet stellen

aan ERP-aanbieders

voor u een pakket

selecteert!


1. Sluit uw ERP aan bij hoe wij werken of moet ik mijn

bedrijfsprocessen aanpassen aan uw software?

2. Kan uw ERP-systeem flexibel worden uitgerold zowel op mijn

eigen servers, als in de cloud alsook op hosted servers?

3. Welk deployment model (on premise, cloud of hosted) is het

beste voor mijn bedrijf?

4. Op welke manieren kan uw ERP systeem gekoppeld worden

met andere administratieve software?

5. Zal uw ERP-pakket mijn reeds gemaakte investeringen

in Microsoft-oplossingen zoals bijvoorbeeld Office

maximaliseren?

Bezoek het ERP- en IT-blog voor de overige 5 vragen en leer er

meteen het antwoord van SDE & Microsoft Dynamics NAV op

deze vragen:

www.sde.be/10neteligevragen


3 Web

In veel gevallen dekken huidige ERPsystemen

alle administratieve

processen binnen het bedrijf, maar

wat met externe processen? In de

toekomst wordt een koppeling met

het web vanzelfsprekend. Deze nieuwe

trend zal er dus voor zorgen dat uw

webshop, customer service portal of

partnerkanaal op een zeer efficiënte

manier kan gekoppeld worden

aan uw ERP-systeem.


Door een koppeling te maken tussen

uw administratieve toepassing en

internetapplicaties breidt u op een

gecontroleerde manier het bereik van

uw ERP-pakket uit.

Een webshop of e-commerce site

opzetten waar uw klanten kunnen

bestellen wordt kinderspel. U hoeft

zich geen zorgen te maken over

het beheren van prijzen, voorraad,

ordergegevens of artikelinformatie op

de webshop want die vloeien vlotjes

uit uw ERP.

Portaalsites waar klanten via selfservice

eigen klantenfiche, orders,

facturen, planning, artikelen etc

kunnen beheren zullen niet langer

enkel weggelegd zijn voor grote

ondernemingen.

Een web-integratie zal uw efficiëntie

verhogen en de investering die u

maakt in een toekomstgerichte ERPtoepassing

nog beter laten renderen.

Vraag het onze specialist

Jeroen Persyn

@jeroenpersyn

( 0474 74 60 20

+

jeroen.persyn@sde.be


4 Maatwerk

De eerste generatie ERP-software

werd 100 % op maat van de klant

ontwikkeld. Dat bracht heel wat

onderhouds- en upgrade-perikelen

met zich mee. Als tegenreactie volgden

de standaard-oplossingen waarbij

bedrijven hun werking aanpasten

aan de software. Tegenwoordig is er

opnieuw ruimte voor maatwerk, maar

dan wel maatwerk dat verder

bouwt op een solide basislaag.

Vraag het onze specialist

Willy De Corte

@sofdevelopments

( 0475 76 31 16

+

willy.decorte@sde.be


Uw volgende ERP moet over een uit de

kluiten gewassen basislaag beschikken

die bedrijfsbreed dekkend is. Dit wil

zeggen van financiëel beheer over

productie tot voorraad en distributie.

Die basislaag kan vervolgens

gefinetuned en uitgebreid worden

om volledig aan te sluiten bij uw

bedrijfsprocessen en de manier

waarop u succesvol zaken doet.

Zo geniet u 2 voordelen, namelijk een

oplossing op maat en het beperken

van de ontwikkelingskost omdat reeds

heel wat beschikbaar is in de basislaag.

Bovendien zullen de grotere ERPspelers

zich in de toekomst meer

en meer gaan onderscheiden van

de lokale ERP-pakketten door het

optimaliseren en versnellen van het

implementatieproces. Zij zullen hun

partners tools aanreiken waardoor

ERP-pakketten efficiënter opgezet

kunnen worden en dat zal de klant

voelen in tijd en kostprijs.


5 Social media

Sociale media brengen mensen niet

alleen dichter bij elkaar op persoonlijk

vlak maar ook op professioneel vlak.

LinkedIn is voor velen ondertussen

een echt werkinstrument geworden.

Het ligt voor de hand dat ook binnen

bedrijven de samenwerking tussen

personen kan verbeterd worden als

sociale media geïntegreerd worden in

de nummer 1 bedrijfsapplicatie:

het ERP-pakket.


Vraag het onze specialist

Sven Bries

@svenbries

( 0498 21 36 23

+

sven.bries@sde.be

Uw werknemers zitten nu reeds bijna

allemaal op Facebook, Twitter of

LinkedIn. Ook uw klanten en

leveranciers zijn ondertussen allemaal

uitgerust met bedrijfspagina’s op

deze sociale sites. Ze delen er op dit

ogenblik info die voor uw business

relevant is.

Is het dan niet logisch dat u deze info

capteert en verwerkt in de applicatie

waarop uw bedrijf vertrouwt?

Dergelijke connectie kan barrières

opheffen in uw supply chain, u helpen

in uw verkoop en kan u business

inzicht geven én dat allemaal realtime.

Naast een technische integratie van

deze nieuwe informatiekanalen zult u

uiteraard ook een beleid moeten

ontwikkelen. Welke bedrijfsdata mag

ontsloten worden via sociale media,

welke niet? Hoe gaat u om met

klantencontact via deze kanalen, heeft

u interne sociale media applicaties

nodig zoals Lync of Sharepoint?


6

Apps

ERP beheert complexe bedrijfsprocessen.

Die vergen gedetailleerde

werkschermen waar veel ingave van

gegevens gebeurt. Ondanks dat dataingave

net een zwakte is van mobiele

apps zal er in de toekomst toch

veel gebruik gemaakt van worden.

Enerzijds in de vorm van dashboards

om te consulteren en anderzijds om

eenvoudige, veelal mobiele,

deeltaken uit te voeren.


De huidige apps voor ERP-oplossingen

als Dynamics NAV proberen nog al te

vaak simpelweg alle functionaliteiten

van de desktopapplicatie na te

bouwen. De touch-screen interface

zonder toetsenbord is hier echter niet

goed genoeg voor.

In de toekomst zullen we echter meer

en meer applicaties zien ontstaan die

fungeren als een soort van tweede

scherm dat zal gebruikt worden om te

consulteren in plaats van ingave op te

doen. We denken dan bijvoorbeeld

aan real-time dashboards. Windows

8 zal bovendien ondersteuning bieden

voor zowel apps als full blown desktop

applicaties waardoor gebruikers met 2

schermen nog efficiënter zullen

kunnen werken.

Een tweede app-evolutie verwachten

we in zeer specifieke apps voor

kleine ERP-handelingen als

voorraadscanning, opnemen van

bestellingen of visueel plannen.

Vraag het onze specialist

Dieter Verbeken

@dieter_verbeken

( +32 9 340 66 76

+

dieter.verbeken@sde.be


Meer leesvoer nodig over ERP?

E-book:

10 tips voor

succesvolle ERPimplementaties


Onze consultants staken de koppen bij elkaar en

gingen na wat de kritische succesfactoren zijn

om een ERP-project vlot te laten verlopen. Bereid

jouw project goed voor aan de hand van dit

gratis e-book!

1. Heb een gameplan

2. Kies een interne projectleider

3. Doel voor ogen

4. Mijlpalen aftoetsen

5. Betrek alle niveau’s

6. CEO’s onder elkaar

7. Laat je opleiden

8. Communiceer intern

9. Manage verandering

10. Kijk vooruit

www.sde.be/10tips


7 CRM

In de huidige ERP-systemen zit vaak

een module voor CRM vervat. Deze

module is echter niet zo uitgebreid

als een volledig CRM-systeem maar

voorziet in de basis. Professionele

relaties worden echter steeds

complexer en de kanalen diverser.

Daarom zullen meer en meer

bedrijven een gespecialiseerd CRMsysteem

opzetten naast hun

ERP-pakket.


Vraag het onze specialist

Wendy Naesens

@wendynaesens

( 0495 55 98 00

+

wendy.naesens@sde.be

Een integratie van CRM en ERP zal de

return van de investeringen die

gemaakt zijn voor zowel ERP als CRM

verder vergroten.

Welke data u wil synchroniseren

tussen beide pakketten hangt af van

de noden van uw interne teams. In het

algemeen zien we 4 domeinen:

• Contact & account-informatie:

beide systemen bevatten

klanten-informatie. In de ERP

voor facturen, in CRM voor het

contacteren en offreren.

• Productinformatie: als je echte

procesintegratie wenst waar

verkopers mee het orderproces

kunnen sturen.

• Orders en offertes:

Verkoopoffertes uit CRM

dienen omgezet te worden in

bestellingen in het ERP-systeem.

• Facturen: Als verkopers inzicht

nodig hebben in de status van

hun offertes die eerder orders

werden.


Meer leesvoer nodig over ERP?

Boek:

“Haal meer uit uw

ERP-investering”

Vraag uw gratis exemplaar aan van deze

unieke bundel van 20 columns over ERPprojecten.

www.sde.be/boekERPinvestering


Meer info over ERP nodig?

Volg ons op Twitter, Facebook of

LinkedIn of via onze website en

blog!

(

+

7

@sofdevelopments

facebook.com/softwaredevelopments

linkedin.com/company/sde

+32 9 340 66 76

info@sde.be

www.sde.be

More magazines by this user
Similar magazines