Infomagazine juni 2012 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Infomagazine juni 2012 - Stad Oudenaarde

Pamele

Vernieuwt!

Pamele vroeger

Pamele is een stadsdeel met een rijke

en bewogen geschiedenis, een wijk

van mensen met een hart, van ridders,

hertogen en rebellen, van soldaten en

ambachtslieden, een wijk die heel erg

de geschiedenis van onze stad bepaald

heeft.

Pamele ligt op de rechteroever van de

Schelde en ontwikkelde zich langzaam

tijdens de 12de eeuw. Ze kreeg in 1166

haar eigen stadsrechten – voor Oudenaarde

gebeurde dat pas in 1190.

Al vlug zou Pamele een begrip worden

en een eeuw later verheven worden tot

baronie.

De heren van Pamele behoorden tot

de toparistocratie en waren huisvrienden

van de graven van Vlaanderen. Ze

verzamelden lenen en heerlijkheden

en hadden dus heel wat gronden in hun

bezit.

Het hoogtepunt van de macht van de

heren van Pamele situeert zich in de

13de eeuw, onder Arnulf IV (1242) en

zijn zoon Jan.

In het 13de eeuwse Pamele maakt men

melding van de porte de le berstrate

(Bergstraat), rue de la bare

4 - infomagazine - juni - 2012

(Baarstraat), een fauconerie, plaats

waar de valken van de heer gehouden

werden (rond Tussenbruggen). De

grens tussen Oudenaarde en Pamele

was de Burgschelde, de oudste loop

van de Schelde.

Het huidige stratenpatroon wijkt dus

niet zo sterk af van het 13de eeuwse.

Een eeuw later zal Jan II van Pamele

geschiedenis schrijven. Zijn huishoudboekje,

bewaard in het archief in Gent,

beschrijft de toch wel uitbundige

levensstijl van de jonge ridder.

Maar uiteraard bestond de bevolking

van Pamele niet alleen uit edelen. In

de 14de eeuw was er grote artisanale

bezigheid. Door boedelbeschrijvingen

weten we dat er een uitbater van een

kalkoven woonde, een daklegger, een

steenkapper, timmerlieden, slagers,

bakkers en meerdere tapijtwevers.

In de 15de eeuw was Pamele vooral

de verblijfplaats der edelen. Het

kasteel van Bourgondië, dat rond 1960

gesloopt werd, werd gebouwd door

Filips de Stoute.

Rond 1560 is Oudenaarde een zeer

welvarende stad met een bloeiende

Oude foto Louise Marie-kaai

wandtapijtnijverheid. Het protestantisme

wordt vlug verspreid, vooral onder

de tapijtwevers van Pamele. Een kern

van onafhankelijk denkenden woonde

op rechteroever. In 1566 woedt overal

de beeldenstorm en dus ook in

Oudenaarde.

Margaretha van Parma, landvoogdes

der Nederlanden en dochter van keizer

Karel, geboren in Pamele, zal daarna

toegeven aan de eisen van de beeldenstormers.

De inquisitie wordt voorlopig

opgeschort en er komt een zekere vorm

van onafhankelijkheid in godsdienstbeleving.

De versoepeling van de plakkaten en

de nieuwe vrijheden zijn niet naar de

zin van Filips II en hij stuurt al vlug een

bezettingsleger naar de Nederlanden;

de repressie is verschrikkelijk.

In 1567 krijgt Oudenaarde 150 Spaanse

huurlingen over de vloer. In die periode

is een van de voornaamste figuren in

Pamele een zekere Jacob Blommaert,

een van de rijkste tapijtwevers, lid van

de koopmansgilde en ingeschreven in

het poortersboek van Oudenaarde.

Hij is lid van de Calvinistische kerk.

More magazines by this user
Similar magazines