VOM Forum 2013 juni (downloadversie) - Vereniging van Oud ...

vom.aventus.nl

VOM Forum 2013 juni (downloadversie) - Vereniging van Oud ...

2

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Activiteitenagenda 2013 Activiteit Plaats

16 jan.

12 febr.

27 maart

24 april

13 mei

21 mei

19 juni

Juli 17 juli

Augustus

September

Oktober

November

December

6 aug.

3 sept.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Ontmoeting + drankje/ hapje

en een praatje

Touwslagerij Steenbergen

Lunch

Glasblazerij Martorell

Jaarvergadering (+ vooraf lunch)

Dansgroep (studenten Aventus)

Drankje/ hapje

Textielmuseum

De Rooi Pannen (mbo/ vmbo)

Diner (verzorgd door leerlingen)

Pitch & Putt

Uitblazen op het terras

Synagoge (rondleiding)

Lunch

Reisopera (kijkje achter de schermen)

Rioolwaterzuivering (rondleiding)

Ruimte voor de rivier: Munnikenhank

(uitgesteld: veiligheidsonderzoek in RWZI)

Erve Kots: Brouwhoes (bierbrouwerij)

Mini 'proeverij'

Kaasboerderij Weenink

West-Friesland:

Zuiderzeemuseum

Reis in de tijd (per stoomtram + boot)

Museum Het Schip

Noord/Zuidlijn

Apeldoorn

Gorssel +

Laren (Gld)

Apeldoorn

Tilburg

Bussloo

Enschede

Deventer

Lievelde

(nabij Groenlo)

Enkhuizen +

Hoorn +

Medemblik

Amsterdam

15 okt. Paddenstoelentocht Veluwe

7 nov. Bakkerij Fuite Apeldoorn

... dec. Kerstactiviteit: Aviodrome Lelystad

Deelname aan de excursies die de VOM via de Activiteitencommissie aanbiedt, is voor eigen risico.

De VOM of de Activiteitencommissie kunnen in deze niet worden aangesproken; de verantwoordelijkheid berust bij de deelnemers

zelf. De VOM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt

met deze zelf geboekte excursies.

Activiteitenagenda:

bijgewerkt op

11 juni 2013

Jubileumviering VOM ► zal gepland worden 'ergens' in 2014 (NB. Oprichtingsvergadering VOM: maart 2004)


STRALENDE ERVARINGEN

Tekst: van de voorzitter (ad interim)

Het zonnetje, waar we zo verlangend naar uitkijken elk voorjaar, laat

nu wel erg lang op zich wachten. Gaan we daarbij stilstaan of kijken

we positief naar wat het leven ons wél te bieden heeft.

Elke dinsdagmorgen ga ik naar Tai Chi Tao, een uurtje per week. Ik doe

daar oefeningen die je 'denkhoofd' tot rust brengen. Je leert de dagelijkse

beslommeringen en spanningen terzijde te schuiven en ontspanning

toe te laten. Je gaat naar huis met nieuw geladen energie!

Weten jullie wat dan zo mooi is, je ziet in de ogen van je medecursisten

dezelfde uitstraling: 'rust en energie'.

Dat brengt me op mijn ervaringen met twee VOM-excursies.

De eerste was naar Tilburg. Een bezoek aan het Textielmuseum en ja

echt waar, koesteren in de zon! Maar ook genieten van de passie, die

ik voelde en zag bij De Rooi Pannen - een scholengemeenschap voor

vmbo- en mbo-opleidingen (sectoren handel, horeca, toerisme/ recreatie

en vormgeving). De gastvrije ontvangst, de passie waarmee

het onderwijsconcept wordt uitgedragen is hartverwarmend. Deze

passie weet men over te dragen op de totale schoolbevolking, zowel

personeel, studenten, als op alle gasten. De wijze waarop de studenten

hun onderwijs en het diner wisten te presenteren, was als een

warme deken en deed ons stralend huiswaarts keren.

De tweede excursie was een bezoek aan Enschede, aan de synagoge.

De ontvangst door de eerste (!) vrouwelijke voorzitter was verrassend,

ze straalde trots en kracht uit. Terecht, de synagoge is prachtig gerestaureerd

met erg mooie accenten; een waardig huis voor de Joodse

gemeenschap en allen die daarvan willen meegenieten. ‘s Middags

bezochten we de Nationale Reisopera. Jan de Boer (educatief medewerker)

ontving ons. Met niet te stoppen enthousiasme vertelde hij

over de passie van de mensen op de voor- en achtergrond en het vele

denkwerk dat aan een voorstelling vooraf gaat. Zijn fascinatie voor de

beleving van kinderen was bijna ontroerend. Aan het eind van de

ontvangst zei hij tegen ons: 'Ik zie jullie stralen en weet dat ik een deel

van mijn enthousiasme heb overgebracht.' Had hij in de spiegel gekeken,

dan had hij zijn eigen stralende passie waargenomen!

Met deze stralende ervaringen kan ik over al het ons omringende

negativisme heen kijken en vertrouwen hebben in de toekomst.

Terug naar het voorjaar,

na een korte stilstand, nu

een explosie van groen

en bloemen, een stralende

natuur die wacht op

extra glans van de zon.

Maar ook zonder de zonnestralen

is de ontluikende

natuur weer een belofte

voor de naderende

zomer.

Ik wens jullie allen een

stralende zomer, met of

zonder zon!

Nel Visscher

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

12

Activiteitenagenda 2013

Van de voorzitter / Colofon

Van het bestuur

Groene vingers

Van de activiteitencommissie

Geschiedenis Aventus in kaart

Beweging + rust

De Estafette

Rood als leidraad

Pensioen: de stand na ... jaar

Keppeltjes en pruiken

Vragen over het VOM Forum (FAQ)

Algemene informatie

COLOFON

VOM Forum

Een blad voor en door leden van de Vereniging

van Oud-Medewerkers (VOM) Aventus.

Verschijning

Elk kwartaal

VOM FORUM: INHOUD

Verspreiding

Leden VOM Aventus en belangstellenden

College van Bestuur Aventus

Sectoren en Diensten van Aventus

Redactie

Jeanne Wesseldijk (redacteur)

jwesseldijk@hetnet.nl // 055 5335543

Riet de Kwant (plaatsvervangend redacteur)

Drukwerk

Editoo B.V. te Arnhem

Op de voorpagina

De Rooi Pannen, Tilburg

3


4

Van het bestuur

Jubileumviering VOM

Bestuursvacature / Jaarcontributie

Promotie VOM Aventus

Onze naam: VOM Aventus!

Logo en promotie

Ons nieuwe logo is een feit: in nauw

overleg met Aventus tot stand gekomen.

Dat was tevens een goede aanleiding om

ook ons promotiepakketje onder de loep

te nemen.

Zo gezegd, zo gedaan. Het nieuwe promotiepakketje

omvat een welkomstbrief,

een inschrijvingskaart (kan dubbelgevouwen

geretourneerd worden naar

ons antwoordnummer) en een exemplaar

van het VOM Forum.

Werving leden

Dankzij de contacten met Annelies Bakelaar

van HRM (Human Resource Management)

is eind mei een 'inhaalactie' tot

stand gekomen ten behoeve van de

promotie van de VOM.

Meer dan zestig Aventus 'verlaters' van

de afgelopen 2 à 3 jaar zijn aangeschreven

en hebben samen met een begeleidend

briefje van Aventus ons promotiepakketje

mogen ontvangen. Aventus wil

ook in de toekomst de 'verlaters' blijven

voorzien van ons pakketje - goed nieuws

dus!

Inschrijvingsactie: zegt het voort!

Om het lidmaatschap van de VOM extra

aantrekkelijk te maken is er op dit moment

een inschrijvingsactie gaande.

Wanneer iemand zich nu inschrijft, is het

lidmaatschap het eerste half jaar gratis.

Daarnaast wordt er een kortingsbon van

€ 5,- verstrekt, te gebruiken t.b.v. een

VOM-activiteit (deze kortingsbon wordt

na inschrijving toegestuurd, samen met

de inschrijvingsbevestiging).

Hopelijk trekt deze actie mensen over de

streep! Wie weet, afwachten maar...

Jubileumjaar/ jubileumactiviteiten

We hebben heel wat ideeën of wensen ontvangen!

Onze activiteitencommissie gaat ermee aan de slag.

Lees vooral ook het stukje op deze pagina: 'Jubileumviering VOM'!

Jubileumviering VOM

Ideeën of wensen

In het vorige VOM Forum (maartnummer)

hebben we gevraagd naar ideeën of

wensen die bij u leven t.a.v. ons 10-jarig

jubileum.

Ook hebben we tijdens de ledenvergadering

van 27 maart jl. alle aanwezigen

(schriftelijk) naar hun ideeën of wensen

gevraagd.

Oprichting VOM

Informeel werd er al in 2003 stevig vergaderd

door een kleine groep en een resonansgroep.

Bestuursvacature 2013

We hebben nog steeds een vacature!

In de ledenvergadering van 27 maart jl.

heeft Nel Visscher zich bereid verklaard

om het voorzitterschap ad interim voort

te zetten. Dat is heel fijn, maar dat betekent

niet dat we nu achterover kunnen

leunen met de gedachte: ziezo dat is dan

mooi geregeld!

Wie neemt de uitdaging aan!

Hebt u belangstelling voor een functie

binnen het bestuur, dan verzoeken wij u

vóór 31 juli 2013 te reageren.

De bestuursleden bepalen samen de

functieverdeling.

De VOM-oprichtingsvergadering vond

plaats op 31 maart 2004.

De statuten werden, door omstandigheden,

pas bijna een jaar later ondertekend

(15 februari 2005).

Jubileum naar 2014

Het bestuur heeft de volgende besluiten

genomen t.a.v. jubileumjaar/ jubileumactiviteiten.

De gedachte om dit jaar (oorspronkelijk

door ons geadopteerd als informeel jubileumjaar)

al jubileumactiviteiten te ontplooien,

laten we los.

We houden als 'jubileumpunt' aan: de

VOM-oprichtingsvergadering op 31 maart

2004.

Dat betekent dat het 10-jarig jubileum

van de VOM officieel in 2014 wordt bereikt.

Er is dus royaal tijd voor onze activiteitencommissie

om uw voorstellen, ideeën of

wensen naast elkaar te leggen, misschien

te combineren, te verwerken en zo te

komen tot een fantastische jubileumviering

in 2014!

Informatie

Nel Visscher

Tel.: 0314 382119

E-mail: ph.visscher@planet.nl


Groene vingers

Tekst: Lucie Harkema

Zomer!

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben

we de eerste officiële zomerse dag achter

de rug. Hopelijk volgen er meer. Intussen

is vastgesteld dat de lente van 2013 de

koudste was in 40 jaar! 'Maart eindigde

met een gemiddelde temperatuur van

2,5 graden tegen normaal 6,2 graden',

aldus het KNMI. 'Ook mei was een koele

maand met een gemiddelde temperatuur

die met 11,5 graden, 1,6 graden

onder het gemiddelde lag’.

Op 23 mei was ik net weer binnen in het

Theehuis met een grote groep Duitse

gasten die ik had rondgeleid door Tuinen

Mien Ruys in Dedemsvaart, toen er een

gigantische hagelbui losbarstte. Het leek

wel of het gesneeuwd had! Meer dan een

uur later lag er nog ijs op het groot hoefblad

in de Kruidentuin.

Jaarcontributie 2013 - herinnering

Extra informatie

Beste leden van de Vereniging Oud-Medewerkers Aventus,

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Frank Spallek

1e penningmeester VOM Aventus

www.tuinenmienruys.nl

www.youtube.com > zoek naar 'Opening Kennishuis Wiekend'

De lange winter en het koude voorjaar

baarden ons grote zorgen in Tuinen Mien

Ruys. De natuur liep minstens vier weken

achter op het normale schema. De tulpen

hebben wel heel lang gebloeid. Elk nadeel

heeft zijn voordeel… Deze lange

winter hebben we heel hard gewerkt aan

de totstandkoming van een prachtig

Kennishuis in het voormalige Wiekend

(huis) van Mien Ruys. Met respect voor

oude waardevolle elementen en nieuwe

vormgeving door architect Henk Hamhuis

is er iets moois tot stand gebracht.

Binnen is veel informatie te vinden over

het werk van Mien Ruys, beplanting, onderhoud

en tuinarchitectuur op vier

werkstations. De database wordt geleidelijk

aan verder uitgebreid. Daarnaast

draait er een videopresentatie over de

Tuinen. Ook is er voor kinderen een

mooie werkhoek ingericht waar ze spelenderwijs

van alles over planten en dieren

te weten komen.

Zondag 2 juni is het Kennishuis feestelijk

geopend op een van de eerste zonovergoten

dagen. Ik nodig iedereen van harte

uit om deze zomer een bezoek te brengen

aan Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart!

In de vorige editie van het VOM Forum stond een bericht van de penningmeesters

waarin gevraagd werd de jaarcontributie 2013 vóór 1 mei 2013 over te maken.

Het blijkt dat per 31 mei een aantal leden deze bijdrage van € 15,- nog niet heeft

laten overschrijven. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt. Wij vragen u om,

indien van toepassing, deze contributie per omgaande over te maken op:

ING bank nummer 3290651

T.n.v. Vereniging van Oud-medewerkers ROC Aventus.

De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn

Onder vermelding van: contributie 2013

NB. Ons nieuwe IBAN rekeningnummer is: NL16INGB0003290651

Ben Klei

2e penningmeester VOM Aventus

Kennishuis Wiekend

Wiekend in de vijftiger jaren

5


6

Van de activiteitencommissie

Tekst: Joost Versterre

Verguld met vele reacties

In het VOM forum van afgelopen december

heeft de activiteitencommissie om

uw medewerking gevraagd.

Mocht u een uitgelezen activiteit kennen

en die met de VOM-leden willen delen

dan is deze geste van harte welkom bij

de commissie.

Oké, dat hebben we geweten: er zijn veel

reacties op binnen gekomen!

Bekend uit diverse magazines

Zelfs ontvingen we een complete lijst

met activiteiten en bezoeken over het

hele land verdeeld. Fantastisch dus! Maar

wat bleek? Toen we enkele dagen daarna

de post uit de brievenbus haalden, zat

hierbij ook het periodiek verschijnend

blad voor abonnementhouders van de

Nederlandse Spoorwegen. En u begrijpt

het al… exact waren daarin vermeld de

diverse aanbiedingen waarnaar een uitstapje

met korting werd aangeboden.

Nog meer geweldig: ze stonden zelfs in

identieke volgorde zoals we die van ons

VOM-lid als suggesties mochten ontvangen.

Wij allen begrijpen - op die ene met

goede bedoelingen opererende man/

vrouw na - dat ook wij Artis, het Begijnhofje,

de indoorkarting, het Anne Frankhuis

of Duinrell al ooit eens hebben bezocht.

Kortom, we zijn ervan overtuigd

dat onze leden minder belangstelling

hebben voor de aanbiedingen afkomstig

uit magazines als Kampioen, Libelle, Elegance,

Spoor, Ouders van nu, en wat dies

meer zij.

Bedrijfsbezoek: lastig te realiseren

Helaas moeten we ervaren dat het steeds

moeilijker wordt om het echte bedrijfsleven

met een groepsbezoek te verblijden.

Steeds vaker krijgen we als antwoord, dat

men uit bezuinigingsoverwegingen niet

meer open staat voor rondleidingen. Ook

moeten we constateren dat we als doelgroep

niet meer commercieel interessant

zijn om het bedrijfsproces door dure

arbeidskrachten aan ons te laten aanschouwen.

Ja, die standpunten zijn evident

en zullen we als VOM moeten respecteren.

Maar we blijven hopen…

De Activiteitenagenda? Kijk regelmatig op onze website!

www.vom-aventus.nl > Activiteitenagenda

Hier vindt u de meest recente activiteitenagenda (let op de bijwerkdatum!).

Toekomstig bedrijfsbezoek: oproep!

Kent u zelf, uit uw omgeving of binnen

uw relaties toch iemand die een interessant

bedrijfsbezoek kan regelen, dan is

de gehele VOM-bemensing u absoluut

erkentelijk. Wij zullen dan, altijd in overleg,

een dergelijke 'echte' excursie proberen

in gang te zetten.

Het leeuwendeel van het VOM-gezelschap

heeft uit hoofde van haar onderwijstaak

veel te maken gehad met vooral

'techniek'. Juist daarin zijn wij, namens

onze vereniging en als gezelschap in het

bijzonder, onmiskenbaar geïnteresseerd.

Als commissie hopen we zóveel mailtjes

te ontvangen, dat het jaar 2014 voor een

substantieel gedeelte kan worden ingevuld

met een immer bijzonder bedrijfsbezoek.

Geschiedenis Aventus in kaart

Ondergetekenden willen proberen om

de geschiedenis van Aventus, OverGelder

en voorlopers in kaart te brengen.

Wij zoeken daarom:

1. Nog 2 à 3 enthousiastelingen om een

kerngroep te vormen. Liefst uit een

andere richting dan de onze, respectievelijk

educatie en de laboratoriumschool.

En liever ook uit een andere

vestigingsplaats dan Deventer.

2. Naam en adres van collega’s die (nog)

geen lid zijn van de VOM.

3. Naam, school en functie van inmiddels

overleden collega’s

4. Al dan niet gepubliceerde, complete

of incomplete stukjes geschiedschrijving

over Aventus en voorlopers. Wij

kennen het boek over de Autotechnische

school (Van boeg tot bumper),

over de Gelderse Vereniging en het

Etty Hillesum Lyceum.

5. Allerlei materialen zoals foto’s (collega’s,

leerlingen, gebouwen, ook interieurs),

klassenlijstjes, boekenlijsten,

pennen, tasjes, proefwerkpapier,

GSM-standaards, eigen archiefjes,

etc. etc. Liefst met het wat-wanneerwaar.

Bijvoorbeeld: wijnglas met inscriptie

OverGelder College uit het

kerstpakket van 1996. Maar ook alleen

kerstpakket is goed. Een collega weet

dan misschien 1996.

Kortom alles wat met Aventus, Over­

Gelder en de voorlopers te maken

heeft. Probeer bij de foto’s de opnamedatum

en een, al dan niet compleet,

overzicht met namen te geven.

Reacties op de punten 1 t/m 4 kunt u nu

al naar ons sturen.

Stuur de materialen zoals bedoeld in

punt 5 s.v.p. nog niet op, maar gooi ze

ook niet weg bij het opruimen.

Houd ze apart!

Piet de Noord + Ad de Goede

pietdenoord@concepts.nl

apdegoede@ziggo.nl


Pitch & Putt: beweging + rust

Foto's: Jeanne Wesseldijk

Fotoverslag van13 mei 2012

Het spel spelen

Lopen, stilstaan,

afstand schatten,

slaghouding aannemen,

concentreren en...

Sláán!

Juichen!

Of zoeken, zoeken

naar dat ene, kleine,

ineens o zo miezerige

balletje...

Daarna rust - gezelligheid!

Extra informatie

www.pitch-putt.nl/ Bussloo > kies Locaties > Pitch & Putt Golf Bussloo

http://www.rgv.nl/index > kies Bussloo

7


8

De Estafette: Frans

Wanneer heb je je loopbaan beëindigd?

Ik heb mijn loopbaan bij Aventus en zijn

wettige voorgangers per 1 september

2004 beëindigd.

Wat heb je gedaan bij Aventus?

Per 1 januari 1971 ben ik begonnen aan

de Christelijke Scholengemeenschap

voor mavo en meao te Apeldoorn.

Toen deze scholengemeenschap werd

ontbonden, ben ik verdergegaan aan de

meao. Ik ben begonnen als leraar lichamelijke

opvoeding. Later ben ik assurantie

gaan studeren en heb ook een aantal

jaren assurantie als vak gegeven.

Bij welk onderdeel of welke onderdelen

van Aventus heb je gewerkt?

Na de fusie tot Pascal College ben ik gaan

werken bij Pascal Opleidingen. Daar heb

ik zelf ook diverse cursussen gevolgd.

Na de fusie van COS en Pascal College

ben ik weer gaan lesgeven en gaf ik management

aan de Middelbare Detailhandelsschool.

Na daar enige jaren te hebben gewerkt

ben ik eerst half, en een jaar later helemaal,

overgestapt naar de sector GDW

(Gezondheidszorg, Dienstverlening en

Welzijn). Ik was op de afdeling SPW (Sociaal

Pedagogisch Werk) speldocent en

gaf daar ook nog enige jaren economie.

Ook heb ik op de afdeling Facilitaire

Dienstverlening logistiek gegeven.

Toen Heimen van Andel, na overleg met

CIOS Arnhem (Centraal Instituut Opleiding

Sportleiders), CIOS Apeldoorn wilde

introduceren en deze werd gestart vanuit

GDW, was ik er natuurlijk als de kippen

bij om hier mijn medewerking aan te

verlenen. Ik gaf daar atletiek, turnen en

trainingsleer.

Op deze afdeling ben ik tot het einde van

mijn loopbaan gebleven.

Hoe heb je het eerste jaar na je pensionering

ervaren?

Ik deed al vrij veel vrijwilligerswerk en na

4 maanden zei ik al: 'Ik weet niet waar ik

de tijd vandaan haalde om te werken.'

Wel werkte ik de eerste twee jaar één dag

in de week op een vmbo-school in Leeuwarden.

Extra informatie

De Estafette is een terugkerende rubriek met vaste vragen.

De vragen zijn deze keer beantwoord door Frans van Melsen.

Wat miste je?

Zeker in het begin, miste ik mijn collega’s.

Gelukkig mocht ik nog wel een paar keer

terugkomen om mee te gaan met het

'waterkamp' en als Sinterklaas op het

CIOS.

Waar houd je je nu mee bezig?

Ik houd me nu als vrijwilliger bezig met

een behoorlijk aantal besturen van verenigingen

en stichtingen. Daar heb ik een

redelijke dagtaak aan en ook de kleinkinderen

zijn heel belangrijk.

Welke tip zou je aan een 'nieuwe gepensioneerde'

willen meegeven?

Iedereen die voor zijn pensioen staat

geef ik het advies: zorg dat je tijdens je

werkzame leven een hobby hebt of dat

je al vrijwilligerswerk doet - zodat je, als

de vrije tijd komt, al wat te doen hebt.

Dank voor je antwoorden Frans!

Tip van een van onze leden - Zomerdrives (bridge)

Wilt u nog blijven bridgen in juni, juli en augustus?

Dat kan - bridgeclub Entre Nous organiseert Zomerdrives vanaf 10 juni.

Maandagmiddag 13.25 - 16.30 u. / dinsdag- en donderdagavond 19.25 - 22.30 u.

Locatie: Denksport Centrum aan de Dubbelbeek 24 te Apeldoorn.

Kosten : € 3.- per persoon/ passe-partout € 25,- (10 x) of € 75,- (hele zomer).

Leuke prijzen en meesterpunten!

Informatie bij Luc Tack: e-mail luctack@hetnet.nl of per telefoon 055-5064454.


Rood als leidraad in Tilburg!

Tekst en foto's: Paul Orth

Eindelijk zon!

Na weken van kou zag het er dan toch

naar uit, dat onze excursie naar Tilburg

bij goed weer zou plaatsvinden. En inderdaad,

toen wij het Textielmuseum daar

bereikten, zaten de mensen op het terras

voor het museum heerlijk in de zon, genietend

van een kopje koffie. Die aangename,

natuurlijke warmte verleidde ons

langer op dat terras te vertoeven dan een

kop koffie. En ja hoor, enkelen besloten

zelfs hun tweede bonnetje maar meteen

in te ruilen voor een tweede kopje.

Schering en inslag

Het gros echter, de echte cultuur geïnteresseerden,

spoedden zich naar de eerste

spaarzaam verlichte ruimte waar ouderwetse

weefgetouwen stonden opgesteld.

Op een foto waren vrouwen noppen

uit een tapijt aan het verwijderen.

Nel Visscher merkte toen op, dat 'in zijn

nopjes zijn' vermoedelijk hier vandaan

kwam. Inderdaad, stemden anderen in

en kwamen ook nog met: bij schering en

inslag, ergens garen bij spinnen, de draad

kwijt zijn, aan de touwtjes trekken, door

de wol geverfd zijn en iemand over de

hekel halen. Bij enkele machines waren

werkneemsters bezig linnen draden aan

te sluiten, om even later ook werkelijk het

geheel in actie te zetten. Speciaal voor de

bezoekers dachten wij, maar in de hel

verlichte hal er naast werd ons blikveld

gevuld met een eindeloze reeks hypermoderne

weef- , brei- en andere machines.

Hier werden kleine bestellingen

uitgevoerd, vernamen wij. Producten in

beperkte oplage, die voor een groot

textielbedrijf niet interessant zijn, worden

juist hier vervaardigd. Wij zagen hoe

een in kleur uitgebracht ontwerp in A4-formaat

digitaal werd verwerkt tot een

reusachtig kleed of tapijt. Een schitterend

gezicht om dat allemaal in bedrijf te

zien. Alleen jammer, dat wij niet van elke

opdracht het eindresultaat konden

zien. We moesten verder, naar een andere

ruimte waar een kleine stoommachine

met ketel stond opgesteld. Een verdieping

lager - hiermee verbonden - bevonden

zich de stookplaats en de steenkolenopslagplaats.

Ten slotte nog een expositieruimte

met werken van kunstenaars

aan de muur: in textiel, hout en

Extra informatie

www.textielmuseum.nl www.youtube.com > zoek 'Tilburg textiel'

www.derooipannen.nl

andere materialen. En in de ruimte:

vreemdsoortige blaasbalgen, die verschillende

geluiden gevend steeds werden

opgepompt en ook weer leegliepen.

Dat textiel een niet weg te denken plaats

heeft ingenomen in de geschiedenis van

Tilburg liep wel als een rode draad door

dit historische gebouw.

De passie van De Rooi Pannen

Wij moesten echter verder naar een

ander rood: 'De Rooi Pannen', een kwartiertje

lopen van het museum vandaan.

Een middelbaar beroepsopleidingeninstituut

met vmbo- en mbo-opleidingen

in de sectoren handel, horeca, toerisme/

recreatie en vormgeving, die klein bleef

in zijn keuze, maar groot werd in kwaliteit

en toestroom van leerlingen. Het was

allemaal begonnen op een vmbo-school

in 1967 met 43 leerlingen. Die groeide uit

tot een instituut met de genoemde richtingen

tot bijna 8000 leerlingen nu, op

drie vestigingen: Tilburg, Breda en Eindhoven.

Hoe is het gelukt uit het dwingende

keurslijf van de overheid te blijven?

Door slim en doeltreffend tegenwicht te

bieden: door structureel goed onderwijs

en herkenbaarheid via presentatie naar

buiten. Verder bleef men vasthouden

aan autonomie van de school en kleinschaligheid.

Dit allemaal wordt gedragen

door gedreven mensen, die originele

ideeën ontwikkelen en uitdragen (niet

die van ingehuurde, externe adviesbu­

reaus!) en die enthousiast gestalte geven

voor de klas. Een school waarbij verantwoordelijkheid

wordt gelegd bij ouderejaars,

die leiding geven aan eerstejaars.

Waar docenten hun eigen leerlingen

vanaf het eerste begin nauwlettend en

blijvend begeleiden. 'De Rooi Pannen' is

een begrip geworden, een voorbeeldmodel

voor het hele land. Ik hoorde onze

mensen al denken: waren wij ook maar

zo slim en weerspannig geweest.

Wij kregen van charmante leerlingen een

rondleiding door het gebouw, een voormalig

seminarie van de paters van Mill

Hill. Vanuit de foyer naar heel ruime en

luxe hotelkamers (prijs: ca. € 50,- per

nacht), studie- en vergaderruimten, een

kombuis waar ons een amuse-gueule

werd aangeboden en uiteindelijk het

restaurant, waar wij een smakelijk vijfgangenmenu

kregen te verwerken.

Het was zo gezellig, dat wij onze geplande

vertrektijd van half acht uit het oog

verloren en pas na negenen opstapten.

Hierdoor misten wij de eerste bus naar

het station. De volgende sloot niet aan

op de trein naar Deventer en Zwolle. Dat

werd dus een half uurtje wachten. Bovendien

deed de trein onderweg 9 tussenstations

aan. Al met al bereikten wij net

voor middernacht Apeldoorn, maar konden

voldaan terugzien op een geslaagde

excursiedag. Hulde aan Joost Versterre

(hij had in zijn werkzame leven veel contact

met De Rooi Pannen!) en anderen,

die dit uitstapje mogelijk maakten.

9


10

Pensioen: de stand na ... jaar!

Aan het woord: Maria Aartsen

Hoe ben je met je pensioen omgegaan?

Mijn vervroegd pensioen heb ik zelf laten

ingaan toen ik 56 was. Er stonden nog

zoveel leuke en interessante dingen op

mijn lijstje waar ik nooit echt aan toegekomen

was tijdens mijn werk voor Aventus

of haar voorgangers. Dat moest nu

eens gaan gebeuren. Mijn man was ook

met vervroegd pensioen, kinderen de

deur uit en afbetaalt; een prima uitgangspositie.

Het eerste jaar viel echter zo uit mijn

hand. Van alle goede voornemens kwam

bar weinig terecht. We kregen ons 1e

kleinkind en hebben dat eerste jaar wegens

zijn ziekte heel veel opgepast in

Gouda. We kenden de dokter en de apotheek

beter dan dat onze dochter hen

kende. Na 1 jaar was onze kleinzoon zoals

de verwachting was gelukkig weer helemaal

gezond. Dat jaar had ik de rust niet

om mij ergens echt op te focussen. Aldus

vergleed het eerste jaar.

In hoeverre ziet je leven er anders uit

dan toen je nog werkte?

Misschien ziet het er voor de buitenstaander

niet zo uit, maar mijn leven

verschilt behoorlijk met 9 jaar geleden.

De druk is weg. Tegenwoordig bepaal ik

niet alleen mijn eigen tempo, ik ben ook

uitgesprokener naar zaken die ik wel of

niet meer wil doen. Zo zijn bijvoorbeeld

de meeste bestuursfuncties afgebouwd.

Daarvoor in de plaats zijn in tijd overzichtelijke

organisatorische klussen gekomen.

En die zijn er genoeg. Zo is mijn

Rotaryclub altijd in de weer voor 'goede

doelen'. Fundraising is er een hot item.

Op 8 juni jl. hebben we voor het tweede

jaar een driegangendiner voor 500 personen

georganiseerd in de stallen van

Paleis Het Loo. Alle leden hebben zich

maandenlang ingezet. Het geld gaat

naar 'Stichting Leergeld'. In september

staat het volgende project al weer op het

programma.

Ik besteed veel meer tijd aan mijn vriendinnen.

Met de meeste ben ik al wel 30

jaar of langer bevriend. We hebben elkaars

kinderen zien opgroeien, onze

'carrières' uit en te na besproken, gefeest

en lief en leed gedeeld.

Mijn leven is enorm veranderd door de

kleinkinderen. We hebben er 7 en de

Extra informatie

www.rotaryclubapeldoorn.nl www.apeldoorndineert.nl

www.veluwsegolfclub.nl

oudste is net 9, de jongste 1. Als iedereen

er is, zijn we met 8 volwassenen en 7

kinderen. Mudvol dus. Al onze dochters

wonen op tenminste 100 km afstand.

Onze kleinkinderen kunnen niet even

langsfietsen. Maar in de schoolvakanties

is het vaste prik om bij ons te komen logeren.

Nu ze ouder worden kun je ze

meenemen naar een museum of voorstelling

of naar ons huis in Frankrijk. Ik

weet niet wie meer geniet: de kids of

oma.

De grootste drijfveer voor mijn vertrek bij

Aventus was de interesse die ik had om

het bedrijf, dat al langer in de familie is

en dat onroerend goed beheert, weer te

gaan leiden. Gedurende de tijd dat we

beiden in loondienst waren, hebben we

het bedrijf op afstand gezet. Het werk

werd door derden uitgevoerd. Toen ik 9

jaar geleden de draad weer oppakte, was

nog niet te voorzien dat het zo turbulent

zou worden in het onroerendgoedwereldje.

Het is een geweldige uitdaging!

Eigenlijk vind ik dit leuker dan dat het een

kabbelend bestaan leidt. Ik kanker wel

eens op mijn werk want er gebeurt altijd

iets op een onmogelijk moment maar

eerlijk is eerlijk ik zou het geen dag willen

missen.

Heb je nieuwe hobby’s ontwikkeld en

zo ja, vertel er eens over?

Ja, drie: schilderen, bridge en golf.

Een tweede reden om met pensioen te

gaan was mijn wens om nog eens redelijk

te kunnen tekenen/ schilderen. Als kind

kon ik me daar al helemaal in uitleven.

Ooit was ik aangenomen op de kunstacademie

maar mijn vader vond dat volstrekt

geen opleiding waarmee je de kost

kon verdienen. Nee, dat ging het niet

worden. In de schilderlessen die ik volg,

mogen wij geen schilderijen van anderen

kopiëren. Alleen eigen onderwerpen.

Dat leert je beter kijken naar dingen. Om

iets dat je ziet/ treft vast te leggen grijp

je naar een fotocamera.

Bridgen doen we als huiskamerbridge.

Voor de niet kenners: dit staat gelijk aan:

kaartje leggen en de politiek hervormen

onder het genot van een glaasje wijn. De

echte bridgers onder ons zullen hiervan

gruwelen.

Golf is weer een ander verhaal.

Na het behalen van het golfvaardigheidsbewijs

zijn we zijn lid geworden van de

Veluwse Golfclub. Inmiddels ben ik twee

nekhernia’s verder en heeft dit mijn spel

niet echt bevorderd. Als het koud of

vochtig weer is dan wil mijn lijf niet. Mijn

ambities heb ik drastisch naar beneden

moeten bijstellen maar het blijft heerlijk.

Over die prachtige banen te lopen in alle

rust. Gewoon genieten.

Ben je het eens met de stelling van een

van onze VOM'ers dat je je in de pensioentijd

geestelijk, lichamelijk en sociaal

moet ontwikkelen?

Ontwikkelen: is dat niet een logisch proces

bij interesses? Dat gaat vanzelf. Wij

reizen best veel en zijn altijd geïnteresseerd

in de historie. Dus lezen, lezen, kijken

(bijvoorbeeld Arte) en bespreken

met vrienden. Alles wat onroerendgoed

betreft lees ik. Gewoon geïnteresseerd!

Aan de andere kant staat dat ik eigenlijk

al 10 jaar geleden weer naar de Franse les

moest. Maar ik ga niet.

Op welk gebied zou VOM Aventus

meer voor je kunnen betekenen?

Hierop moet ik het antwoord schuldig

blijven.


Keppeltjes en pruiken in

Enschede

Tekst en foto's: Marleen Houben +

Corlène van den Camp

De synagoge

De een komt met de trein, de ander met

de auto, maar rond 10.15 u. verzamelen

we ons voor de synagoge in Enschede.

Een van buiten imposant gebouw, waar

verschillende VOM-leden wel eens langs

zijn gekomen, zonder te beseffen dat het

hier een synagoge betreft.

Joodse tradities

We worden gastvrij ontvangen met koffie

en zelfgebakken koek. De mannen in

ons gezelschap krijgen een keppeltje.

Daarna geeft de voorzitster van de Joodse

gemeenschap ons een rondleiding,

waarbij ze veel verhalen heeft over het

gebouw, de sjoel en Joodse tradities.

Bijvoorbeeld over een granaatappel,

verwerkt in een detail, omdat deze granaatappel

631 pitjes heeft, en er zoveel

ge- en verboden bestaan in het Joodse

geloof. We zien de kleine sjoel, enkele

ruimtes die ook wel verhuurd worden en

uiteraard de imposante grote gebedsruimte.

Ooit telde deze Joodse gemeenschap

1200 leden. Nadat enkele synagogen

uit de regio gesloten zijn, bestaat de

groep op het ogenblik uit 90 personen.

Samen proberen ze, met behulp van vele

vrijwilligers, de Joods orthodoxe gemeenschap

en de synagoge in stand te

houden. Daarbij de verscheidenheid accepterend

die er is tussen de diverse

leden.

De koosjere lunch bestaat onder andere

uit warme preitaart, speciaal uit Amsterdam

komen de broodjes met daarop

eier- of vissalade. Na een gezellige maaltijd

en nog even rondneuzen in het winkeltje

lopen we, met nog veel vragen,

naar onze tweede afspraak van die dag.

Extra informatie

www.synagogeenschede.nl

www.nationalereisopera.nl > educatie > volwassenen

Reisopera: alles reist mee!

We bezoeken het gebouw van de Nationale

Reisopera. Hier zijn geen uitvoeringen,

maar zien we wel alle facetten die

aan zo’n uitvoering vooraf gaan. Na een

kopje koffie of thee krijgen we in een

klein theater uitleg over het proces. De

regisseur die samen met een ontwerper

de basis legt voor het decor en de kleding.

Decorstukken die allemaal demontabel

zijn, want het is tenslotte een reisopera.

We zien het naaiatelier, het magazijn

met talloze kostuums en schoenen.

Verwonderen ons over de vaardigheden

van de pruikenmaker. Dit alles overgoten

met een heel prettige saus door Jan Boer,

die een ware verteller blijkt te zijn en die

vindt dat jongeren tegenwoordig met

hun vingers kijken. Hij boeit ons dermate,

dat we een uur na de planning het gebouw

verlaten. Maar niet nadat hij nog

even zijn mimekunsten heeft vertoond.

Zeer tevreden, maar ook behoorlijk moe,

keren we huiswaarts. Pierre en Annette,

bedankt voor de organisatie.

11


Indien onbestelbaar retour:

Oranjestraat 27,

7331 BS Apeldoorn

'Veel gestelde vragen' over het VOM Forum (FAQ)

Ik wil een bijdrage leveren aan het VOM Forum, in de vorm van een artikel

en/ of foto, kan dat?

Ja, dat kan - uw bijdrage is van harte welkom!

Waar moet ik m'n bijdrage naar toe sturen?

Graag per mail naar de redactie: jwesseldijk@hetnet.nl .

Als dat niet kan/ niet lukt, kunt u de redactie bellen: 055 5335543 (Jeanne Wesseldijk).

NB. Als uw bijdrage per mail is aangekomen, krijgt u altijd een ontvangstbevestiging.

Voor welke datum moet m'n bijdrage binnen zijn?

Uw bijdrage voor het septembernummer moet binnen zijn

op vrijdag 6 september 2013 (uiterste datum).

Waar moet ik rekening mee houden als ik een bijdrage aanlever?

Maak uw tekst niet te lang (hooguit een A4'tje).

Tekst gemaakt met het programma Word is erg handig.

Als u foto's per mail meestuurt, is het prettig wanneer u het formaat 'normaal' of

'groot' gebruikt.

Het is niet noodzakelijk om foto's mee te sturen (de redactie zorgt dan voor foto's).

En als een A4'tje tekst voor m'n verhaal niet toereikend is?

Dan tóch niet meer dan een A4'tje tekst sturen... maar wel met uw (mail)adres erbij,

zodat geïnteresseerden u kunnen benaderen om de rest van uw verhaal te horen.

NB. U kunt uw A4 tekst dan b.v. beëindigen met een 'cliffhanger' - succes verzekerd!

Moet ik m'n bijdrage 'mooimaken'?

Nee, dat is niet nodig. Om de opmaak hoeft u zich helemaal niet te bekommeren.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte zal er met uw tekst worden geschoven en

zullen foto's worden verkleind of vergroot.

Hebt u bij een stukje tekst een heel speciale foto in gedachten, dan kunt u dat (tussen

haakjes) gewoon vermelden in de tekst (bv. hier foto 'Mambo met PatrickSwayze!').

Daar wordt dan zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Wordt een bijdrage altijd (onverkort)

geplaatst?

De redactie behoudt zich het recht voor

om een bijdrage (nog) niet te plaatsen of

in te korten.

U krijgt dan even een berichtje.

Ik twijfel over...

Bij twijfel... aarzel niet en mail of bel met

de redactie (mail: jwesseldijk@hetnet.nl

of tel.: 055 5335543).

www.editoo.nl

Belangrijk!wijzigingen in (e-mail)adressen;

belangrijke gebeurtenissen.

Algemene informatie

Contactgegevens VOM Aventus

Aventus

T.a.v. de Vereniging Oud-Medewerkers

Laan van de Mensenrechten 500

7331 VZ Apeldoorn

Tel.: 088-283 68 87 (= alg. Aventus)

E-mailadressen

Algemeen : vomroc@aventus.nl

VOM Forum : jwesseldijk@hetnet.nl (red.)

Website www.vom-aventus.nl

Leden

Iedereen die haar/ zijn loopbaan bij Aventus

(of een voorganger daarvan) heeft

beëindigd, kan lid worden van de Vereniging

Oud-Medewerkers (VOM).

Belangstellenden

Hebt u belangstelling voor de VOM, maar

wilt u (nog) geen lid worden, dan kunt u

eenmalig een VOM Forum aanvragen via

vomroc@aventus.nl.

Contributie per kalenderjaar

€ 15,- (bij aanmelding na 1 juli € 7,50).

Bankrekening 32 90 651 t.n.v. Vereniging

van Oud-Medewerkers ROC Aventus.

Deelname leden aan VOM activiteiten

Aanmelding via vomroc@aventus.nl

(en vergezeld gaande van uw betaling op

bankrekening 32 90 651 t.n.v. Vereniging

van Oud-Medewerkers ROC Aventus).

Bestuurssamenstelling

Nel Visscher

Ruud Liebrechts

Ben Pelster

Jan Vegelin

Frank Spallek

Ben Klei

Annette Reyes

voorzitter (ad interim)

vicevoorzitter

secretaris

2e secretaris

penningmeester

2e penningmeester

lid

Ondersteuningsgroep

Anneke Bosman (ledenadministratie)

Leo van Oene

Annette Reyes

Pierre Verstegen

Joost Versterre

Jeanne Wesseldijk (redacteur)

Riet de Kwant (plv. redacteur)

We stellen het erg op prijs als u ons op de hoogte houdt van:

Denk bij belangrijke gebeurtenissen aan jubileum, huwelijk e.d. of berichten over

ziekte of overlijden, die u ter ore zijn gekomen.

Similar magazines