Schoolfeestboekje 2012

schoolfeest.com

Schoolfeestboekje 2012

1

feest

2012

-

www.schoolfeest.com


Beste Schoolfeestvierder!

Voor u ligt het programmaboekje van de 137e editie van het Goors School- en

Volksfeest. Voor het tweede jaar geheel in kleur en met afscheurbare achterflap.

Door alle commissies is een jaar lang weer keihard gewerkt aan een aantrekkelijke,

afwisselende en vooral feestelijke invulling van het Schoolfeestweekend.

Zo zijn er weer vier toporkesten gecontracteerd, die met hun livemuziek

de Tent weer zullen laten dampen.

Ook het Schoolfeest-Familie-Festijn op zaterdagmiddag belooft weer een

fantastische happening te worden. Na afloop van dit Familiefestijn hebben

we nog een ‘Goorse verrassing’ in petto.

Twee onderdelen lijken elk jaar weer heel vanzelfsprekend, maar kunnen uitsluitend

mogelijk gemaakt worden door een nimmer aflatende creativiteit,

een enorm enthousiasme en een grote inzet van hun deelnemers: namelijk de

Kinderoptocht en de Grote Allegorische Optocht. Aan alle betrokkenen zeggen

wij daarom speciaal heel, heel veel dank!

Dit Schoolfeest zal ook voor het eerst gedronken worden uit plastic ‘glas’

waarop het vertrouwde logo uiteraard niet zal ontbreken!

In dit boekje leest u er meer over.

Bijzonder is ook dat het centrum van Goor dit jaar geheel geel zal kleuren en

natuurlijk hangen we met z’n allen in Goor de Schoolfeestvlaggen weer uit.

Wij wensen u een geweldig Schoolfeest toe en zeggen graag ‘tot ziens in de

Tente’!

Een hartelijke Schoolfeestgroet

Het Bestuur

2


3

Kinderfeest

Kermisbonnen

Alle Goorse (basisschool)kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar krijgen 4 kermisbonnen.

Deze bonnen worden op maandag of dinsdag in de week van het Goorse

school- en Volksfeest op de school bezorgd. De Goorse kinderen,

die niet op een van de Goorse scholen zitten, ontvangen

thuis in de brievenbus een envelop met 4 kermisbonnen.

mocht u deze bonnen woensdagochtend 20 juni nog niet ontvangen

hebben, mail dan de naam, geboortedatum en het

adres van uw kind naar p.smit@schoolfeest.com en u ontvangt

alsnog de bonnen z.s.m. in de bus.

bij deelname aan de kinderoptocht ontvangen de kinderen

nog eens 4 bonnen. De bonnen zijn alleen te gebruiken op

vrijdag en zaterdag tot 19.00 uur. De bonnen kunnen worden

ingeleverd bij de deelnemende attracties die te herkennen

zijn aan het raambiljet. op de donderdagmiddag van 15.00

uur tot 18.00 uur zijn er de Piekenuren en kunnen de kinderen

bij de deelnemende kermisattracties voor slechts 1 euro terecht!

DonDerDAG 21 JUni KinDerVoorsTeLLinG

net als ieder jaar worden er voor de kinderen van de Goorse basisscholen weer

prachtige voorstellingen georganiseerd in de Goorse schoolfeesttent. Dit jaar zullen

alle groepen getrakteerd worden op de voorstelling ‘Dolle Pret met bart

Juwett’. ongetwijfeld wordt het weer één groot feest!!

in de uitnodigingsfolder die de kinderen krijgen via de scholen kunnen jullie allemaal

vinden wanneer de voorstelling is voor jouw school en jouw groep.

ZATerDAG 23 JUni KinDeroPToCHT (deelname vanaf 2 jaar)

Het reglement van de Kinderoptocht is op de Schoolfeestsite te zien.

Alle deelnemende kinderen krijgen natuurlijk weer 4 bonnen voor de kermis.

oPsTeLLinG

De opstelling zal om 12.30 uur plaatsvinden in de Stationslaan, Het Jannink en in de

Waterstraat. Zie bijgevoegde plattegrond. Er is vorig jaar voor deze opstelling gekozen

om de loopafstand voor de kinderen te verkorten en de verkeersveiligheid te

vergroten.


Opstelling Kinderoptocht

inDiViDUeeL/KLeine GroePJes

De kinderen die individueel of in kleine groepjes meedoen starten voor in de optocht ter

hoogte van Eshuis in de Stationslaan. Voor Eshuis kunnen zij zich tot 12.45 uur inschrijven bij

de Schoolfeest-Kinderoptocht-Stand en ontvangen daar dan meteen een deelname-nummer

die ze zichtbaar moeten dragen. Om een goede doorloop naar de opstellingsplaats te

organiseren vragen wij de individuen en kleine groepen via de Diepenheimseweg te komen.

sCHoLen

De opstellingsplaats van de scholen wordt aangegeven d.m.v. borden en markeringen op de

straat. Om een goede doorloop naar de opstellingsplaats te organiseren vragen wij u via de

volgende route te komen:

- Pr. Constantijn en Gijmink : via de Waterstraat

- Albatros en Heeckeren : via de Irisstraat

- Wiekslag en Puntdak : via de Waterstraat en Het Jannink

LooProUTe

Gezien de beperkte ruimte op het Jannink hebben wij ervoor gekozen om afzettingslinten op

te hangen. We vragen alle ouders en kinderen via de rechterstoep (volg pijlen) naar de opstellingsplaats

te lopen. De straat is alleen bestemd voor de kinderen en de leerkrachten van de

scholen die zich daar opstellen.

VeiLiGHeiD

Aan de ouders wordt gevraagd om hun kinderen niet met de auto tot de opstelplaats te brengen!

Hier is geen ruimte voor en levert tevens gevaar op voor de reeds aanwezige kinderen en

volwassenen. Tevens worden er rond 12.15 uur hekken geplaatst ter hoogte van de Diepenheimseweg,

Waterstraat, Het Jannink en Schoolstraat om de veiligheid te verhogen.

De aanwonenden van de opstelplaats en van de route verzoeken wij vriendelijk hun auto te

verplaatsen zodat de kinderen maximale bewegingsruimte hebben en schade wordt voorkomen.

Hiervoor reeds onze hartelijke dank!

4


5

roUTe KinDeroPToCHT

Om 13.00 uur zal het startsein worden gegeven en gaat de Kinderoptocht van start. De route

zal zijn: Stationslaan, Diepenheimseweg, Kerkplein, Kerkstraat, Grotestraat, Herman Heijermansstraat.

Op de hoek van de Herman Heijermansstraat zullen de eerste, de derde en de

vijfde school rechtdoor lopen richting Het Schild, en gaan de overige scholen linksaf de

Herman Heijermansstraat in richting de Schoolfeestweide om filevorming voor de Schoolfeestweide

te voorkomen.

na afloop van de Kinderoptocht is er natuurlijk weer een spetterend optreden in de Feesttent

van het duo simone en maureen. om 15.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats op het

podium in de Feesttent.

Prins Constantijnschool

Thema: ‘Een nieuwe school vissen’

Dit jaar komt de school terug met een vervolg op de nieuwbouw van onze school. Het is al

weer een jaar geleden dat ze zich bezig hielden met de voorbereiding voor de optocht van

2011. Toen was het een thema dat paste bij de nieuwe

school. Inmiddels voelen de kinderen zich als een vis in

het water in de nieuwe school, vandaar het thema voor

2012: ‘Een nieuwe school vissen’. Het was voor de kinderen,

ouders, maar vooral voor de leerkrachten wel

wennen om na zo’n lange tijd in het oude gebouw over

te gaan naar iets nieuws. De kinderen van de school

gaan dit uitbeelden in de betekenis van een school vissen.

Elke groep zal iets uitbeelden met het gebeuren in

en om de zee. Hierbij kunt u denken aan ‘De mooiste

vis van de zee’ of aan koning ‘Neptunes’, god van de

Zee. Alle kinderen beelden iets unieks uit waarmee zij zich als een vis in het water voelen. U

kunt zich vast wel voorstellen wat er allemaal gebeurd in en om de zee, jammer dat er zoveel

mooie kleuren onder water blijven. Maar de kinderen van de Prins Constantijnschool laten dit

jaar al het moois boven water schitteren…

Laat u verrassen met het thema, ‘Een nieuwe school vissen’ anno 2012.

Gijmink Thema: ‘’t Gijmink is in beweging’

De Gijminkschool is dit jaar letterlijk in beweging geweest door de verhuizing in december,

onderwijskundig in beweging doordat ze bezig zijn Daltonschool te worden, enz. Hoe dat

verder ingevuld wordt, is nog niet bekend. We willen wel zorgen dat er in de Optocht ook veel

beweging te zien is.


Albatros

Thema: ‘De Albatros in het Spreukjesbos’

Dit thema is ontstaan samen met de leerlingen en leerkrachten in het kader van het zoeken

naar spreekwoorden waarin dieren centraal staan. Uitbeelding en betekenis vormen samen

ook het educatieve karakter. Kinderen hebben zelf diverse spreekwoorden uit- en/of opgezocht

en een brede selectie daarvan zal op straat te zien zijn. Uiteraard zal de Albatros ook

muzikaal weer een duit in het zakje doen want ‘Ieder vogeltje zingt immers zoals het gebekt

is’. Met veel zelfwerkzaamheid van de allerkleinsten tot aan de ‘oudere garde’ die voor het

spektakel zullen zorgen, zal De Albatros - evenals vorig jaar - laten zien waar een kleine, creatieve

school, groot in kan zijn.

Heeckeren

Thema: ‘Memories binnen de gracht’

De school is tot dit thema gekomen vanwege de komende verhuizing van de Heeckerenschool

die hoogstwaarschijnlijk dit jaar plaats zal vinden. Wat ze uit gaan beelden is:

Heeckeren van vroeger tot aan 2012, o.a.: Nonnetjes, griffel en lei, komst van de computer,

verhuizing etc. Hoe de uitwerking eruit gaat zien weet men nog niet exact.

Wiekslag

Thema: ‘De middeleeuwen’

De Wiekslag denkt hierbij aan: Hofnarren, ridders en jonkvrouwen, monniken en vaandelzwaaiers.

Geschiedenis hoort nou eenmaal bij de basisschool en het thema leent zich goed

voor wat variatie en beweging.

Puntdak

Thema: ‘Lezen altijd en overal’

Aan het leesonderwijs op de Puntdakschool wordt

veel aandacht besteed. Leesbevor-dering is hierbij

een belangrijk aspect. Graag wil de school dat alle

kinderen plezier beleven aan het lezen en organiseert

dan ook allerlei activiteiten zodat het ‘lezen

altijd en overal’ nog leuker wordt. Zo is er o.a. een

schoolbibliotheek gerealiseerd met deelcollecties in

de klassen en hebben ze aandacht besteed aan het goede doel ‘My Book Buddy’. Dit goede

doel stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te

zetten. Elke klas krijgt daar de beschikking over een verrijdbare, afsluitbare boekenkast met

boeken die afgestemd zijn op de doelgroep. De Puntdak draagt ook zo bij aan het realiseren

van ‘lezen altijd en òveral’. Over de precieze uitwerking van het thema wordt nog nagedacht.

Te denken valt aan letters, boeken, plekken waar zoal gelezen wordt, etc.

6


7

Interview

Groep Alwie Hoek

Alwie Hoek, Alex aan de stegge, Conrad moormann, ronald Hoek, ben Leusink en

Jeroen moormann deden in 1981 voor het eerst mee aan de Allegorische optocht,

die toen gehouden werd op 5 juli. een groepsnaam was er niet. er werd ingeschreven

onder de naam van Alwie Hoek.

De titel van de wagen was ‘Vie kommt d’r eerluk veur oet’. Dit had te maken met het

er eerlijk voor uitkomen dat Schoolfeest gewoon feestvieren is en dat bier drinken

een grote rol heeft. De wagen viel op, omdat

het de eerste keer was dat er live-muziek op

de wagen te horen was. De inmiddels overleden

zanger Tonnie Mengerink zong live z’n

nieuwe single ‘Gait-Jan, ie liekt wal gek’ en

‘Nog eentje dan…’. De groep vond dat het

feestgevoel meer op een Optochtwagen tot

uitdrukking moest komen, want tot dan toe

was de Optocht een meer statisch gebeuren,

behalve de Rellie dan. Geen praalwagen, maar

een feestwagen, was het motto, iets wat de Partygangsters jaren later aanhingen.

Het platform was een oude tankwagen van

oliehandel Hoek, waarvan de tank afgehaald

was en daarna een plateau van 4 bij 10 meter

werd opgebouwd. Gebouwd werd er bij Aan De

Stegge. Op de wagen was een biertent met een

werkende tap neergezet.

Conrad kan zich nog herinneren dat bij het

wegrijden van de opstelling de groep positieve

reacties kreeg van de Rellie. ‘Zij vonden onze

wagen prachtig’, aldus Conrad.

Ze hebben ook meegedaan tot en met 1988. Alleen in 1984 niet, toen werd er een

traantje weggepinkt na het bekijken van de opstelling bij het bier drinken op het terras

bij de Bistro: de groep was er niet bij. Met het niet meer meedoen na 1988 had de


Groep Alwie Hoek

in de jaren 80

groep vrede mee. Sommige leden hebben na die tijd in andere groepen meegedaan,

mee helpen bouwen of doen dit jaar weer mee.

In 1981 kende de Optocht nog geen thema, dat werd in 1984 ingevoerd. Ook waren er

geen inspecties van de Optochtcommissie. Rudolf Walhof kwam wel kijken en zei :

‘Doo good oe beste, en maak er gin pruttel van’. Ook werd in 1981 voor het eerst het

huidige Schoolfeestlogo gebruikt, de posters werden duidelijk op de wagen aangebracht.

Verder presenteerde de groep een andere primeur: een eigen bedrukt T-Shirt

met de tekst ‘Vie kommt d’r eerluk veur oet’, naar de titel van de wagen.

De jury vond overigens de live-muziek en het drinken op de wagen maar niks en

mede daardoor belandde de groep op een 24e plaats. Later was toch twijfel bij de

jury, want er kwam toch een extra prijs voor de show bij…

Groep Alwie Hoek

anno 2012

8


9

21.00 – 01.00 uur

Travelin Band

De vertrouwde Schoolfeestband nu een keer op de donderdagavond!

De Travelin’ Band is de ‘live experience’ voor ieder feest!. Niet meer weg te slaan uit

de Schoolfeesttent. De band die als geen ander weet hoe de Goorse feestvierders in

vervoering te brengen zijn. Met een geheel vernieuwd repertoire voor jong en oud,

waarbij natuurlijk de Goorse Schoolfeestnummers niet zullen ontbreken, kan het

niet anders dan dat de Tent op de eerste avond al op z’n kop zal staat.

Kijk ook op: www.travelinband.nl

16.30 uur

Donderdag 21 juni

Vrijdag 22 juni

Borreluurtje

met de Perfect Showband

Traditiegetrouw de opening van het bedrijvenuurtje met aansluitend voor de eerste

keer een grote band bij het BORRELUURTJE voor de Goorse bedrijven.

De Perfect Showband, toegegeven: de naam is wellicht een tikje gewaagd, maar

sinds het ontstaan van de band in 1992 kunnen zij terugzien op vele geslaagde

optredens. Of het nu een feesttent, diner dansant, personeelsfeest of bruiloft betreft,

het woord ‘perfect’ staat hoog in het vaandel.

We maken graag gebruik van de mogelijkheden van dit orkest, mede vanwege het

gevarieerde repertoire van rock tot feest, waaronder een Nederpop en een 60-, 70-er

Entree: natuurlijk alle dagen gratis!


jarenset. Door hun rijke ervaring en flexibiliteit neemt de Perfect Showband u mee

op een reis vol muzikale hoogstandjes. Perfectie vindt u ook terug in de subtiele

combinatie van kleding, presentatie en de fantastische belichtings- en geluidsvoorzieningen.

Wellicht de succesvolste Gelderse band met de meeste fans. De rode

vleugel is het gloedvolle middelpunt van elke show. Overtuig u zelf en laat u verrassen

en overrompelen door de power van talent, enthousiasme en ervaring!

Kijk ook op: www.perfect-showband.nl

21.00 – 02.00 uur

Daverend Feest

met de Perfect Showband

Behalve het borreluurtje zal de Perfect Showband ook ’s avonds de tent op z’n kop

zetten.

Zaterdag 23 juni

16.00 – 19.00 uur

Groots

Schoolfeest-Familie-Festijn

Reünie en Familiemiddag met Apollo

Zaterdagmiddag in de Tent. De plek om oude bekenden weer te ontmoeten. Oude

foto’s worden getoond op de grote schermen. En welke muziek past er nu beter bij

deze familiemiddag dan van onze eigen trots: Apollo! Vorig jaar voor het eerst in een

‘Night of the Proms’-achtige setting samen met een combo van hoofdzakelijk Goorse

muzikanten. Het succes van vorig jaar zal dit jaar zeker overtroffen worden. Wij

zijn dan ook apetrots dat ‘onze’ Goorse muzikanten ook dit jaar weer van de partij

zullen zijn. Onder leiding van de Goorse Maestro Carl Wittrock wordt u een muzikaal

programma voorgeschoteld dat z’n weerga niet kent!

Kom op tijd want van dit spektakel mag u echt niks missen!

10

Entree: natuurlijk alle dagen gratis!


Ook zullen er op de zaterdagmiddag extra zitplaatsen zijn om nog beter van dit speciale

familiegebeuren te kunnen genieten!

Kijk ook op: www.apollogoor.nl

19.00-21.30 uur: Lekker blijven hangen, want we feesten we vrolijk door

met deze ‘verrassingsact’! Wat dat is? Dat houden we nog even geheim.

21.30-02.00 uur

Beat It BEAT IT is de nieuwe sensationele band/act

waar Nederland niet omheen kan. Energiek, aantrekkelijk,

high-performance met daarbij een niet te evenaren sound van internationale allure,

dat is BEAT IT.

BEAT IT beschikt over ruime ervaring binnen de wereld van professioneel top-entertainment.

De bandleden, inclusief onze eigen Goorse Femke Bleeker, hebben grote

projecten achter hun naam staan en hebben gerenommeerde artiesten begeleid. De

meeste leden van BEAT IT zult u ook herkennen van de bekende formatie BEETHOVEN.

Professionaliteit, jonge energie en een vernieuwende visie zorgen ervoor dat BEAT IT

in staat is om zeer doeltreffend in te spelen op alle wensen van het publiek.

Beleef vanavond een spectaculaire show van BEAT IT en u waant zich bij een internationaal

popconcert. De sprankelende persoonlijkheden gecombineerd met een wervelende

lichtshow en luxueuze sound staan garant voor een daverend feest in de

Goorse Feesttent. Kijk ook op: www.beatitontour.com

11

Entree: natuurlijk alle dagen gratis!


14.00 – 24.00 uur

Tilt

Al ruim 25 jaar aan de top

Een band waar we regelmatig een beroep

op doen is de Brabantse formatie TILT.

Uitgangspunt bij elk TILT-optreden is dat de Tent op z’n kop moet en daar kunnen

we in Goor over meepraten. Ze begonnen als kwartet maar gaan alweer jarenlang

met zijn vijven door het leven. De mannen van Tilt zijn met hun coverrepertoire

graag geziene gasten in feesttenten. We zijn een allround band en we passen ons

altijd aan, aan de locatie waar we spelen”, vertelt bandlid Frank. Al jarenlang speelt

de groep meer dan 100 optredens per jaar.

Vanmiddag en vanavond zijn ze in onze Feesttent aanwezig om het Schoolfeest 2012

op een geweldige manier af te sluiten.

Kijk ook op www.tiltmusic.nl

19.30 uur

Prijsuitreiking optocht

Vanaf 20.30 uur tot 24.00 uur

Zondag 24 juni

Afscheid

van het School- en Volksfeest 2012

met Tilt

Entree: natuurlijk alle dagen gratis!

12


13

Het is zondag 24 juni…

Vanaf 13.00 uur

vertrekt vanuit de stationslaan

door de straten van Goor

een bonte stoet praalwagens,

grote en kleine groepen.

Grote Optocht

Prachtig aangekleed

geven zij gaandeweg de route

hun show

en laten u zien

waar zij maanden aan gewerkt hebben.

Ook muziekkorpsen marcheren al musicerend door de straten.

Naast Apollo Goor, de Harmonie uit Diepenheim en de Fanfare uit Markelo

is het internationaal genieten van Marching La Vaillante Saint Quentin uit Frankrijk

en Advendo uit Sneek, welke korpsen vanaf 12.00 uur opmarcheren vanuit het centrum

van Goor naar de opstelling in de Stationslaan en Irisstraat.

Het thema van de optocht is

‘mACHTiG PrACHTiG’

en aan het eind van de optocht

De Goorsche biertent rellie

Deze 80 man vermaken u onder het motto

Wild West

route van de optocht:

stationslaan, Diepenheimseweg, Kerkplein, Kerkstraat, Van Kollaan, H. Heijermansstraat,

Laarstraat, Grotestraat, schoolstraat, iependijk, Lindelaan, Deldensestraat,

Julianaplein, Hengevelderstraat, molenstraat, waarna de ontbinding van

de optocht plaatsvindt bij de kruising Voorstraat/molenstraat.


U bevindt zich regelmatig in

‘de Tente’

route Grote optocht

14


15

einde

opstelling

Centrum Goor

route Kinderoptocht


Over de optocht...

1 Drum- en showfanfare Apollo Goor

Voorop in de optocht gaan dit jaar de Nederlands Kampioenen van Apollo! De slagwerkgroep,

onderdeel van Apollo’s Drum- en Showfanfare, behaalde op zaterdag 21 april 2012 in het Limburgse

Nederweert de nationale titel tijdens het NK Mars-Concert in de derde divisie, sectie slagwerkkorpsen.

Een geweldige prestatie waar we in Goor trots op kunnen zijn!

De Drum- en Showfanfare inclusief majorettes van Muziekvereniging Apollo Goor trakteert het

publiek op een variatie van mars, populaire muziek en show. Met de swingende show ‘Soultime’

was de Drum- en Showfanfare onlangs nog te gast in buurgemeente Borne en in het Duitse

Eilshausen. Met enthousiasme werd het optreden ontvangen door de talrijke toeschouwers.

Apollo: een vertrouwd gezicht in de Grote Allegorische Optocht.

Kijk ook op www.apollogoor.nl

2 Krange

Vorig jaar het Wilde Westen, dit jaar gaat Krange nog verder terug in de tijd, naar het stenentijdperk,

749 jaar geleden. Hier op de plek waar nu Goor gevestigd is, woonden en werkten twee families,

de familie Flint en Stone. De twee hard zwoegende werkers bouwden zelfstandig uit het rotsengebied

een plaats om met hun gezinnen te wonen: Goor. Toen dit bekend werd bij andere harde

werkers, werd Goor groter en groter! Het was er niet alleen leuk wonen, maar één keer in het jaar

wordt ook daar flink feestgevierd. In 1263 werd het jaarlijkse feestje uitgeroepen tot het Goorse

schoolenvolksfeest! Dit jaar zal krange u meenemen naar dit eerste spetterende schoolenvolksfeest!

Kijk ook op www.wagenbouwgroepkrange.nl

3 Kom’t d’r ma op

“Kom’t d’r ma op” is een nieuwe loopgroep bestaande uit 12 vaste leden. De groep beeldt “kleine

mensen” uit die groots zijn in hun doen en laten. Hun uitstraling treft alle doelgroepen: jong, oud,

groot en klein. Doordat de mannen uit de groep met hamer en decoupeerzaag iets vrolijks gecreeerd

hebben, wat een ieder zeker aanspreekt, en door de aanvulling van de dames, loopt hier het

nieuwste sprookje door Goor.

4 noe he’j wat!

The X-Factor, The Voice of Holland, Holland’s Got Talent en Idols zijn zo weer vergeten. Noe he’j wat

trekt zijn beste artiesten uit de kast voor een spectaculaire nieuwe talentenshow.

Ze zijn trots u te mogen te presenteren: Talent zonder band!!

5 Dom Vedan

Het keizerlijk leven van Sissi groeit door tot een groot machtige keizerin en trouwt met Franz-

Jozef de 1e , die de grote leider van Oostenrijk wordt. Op de wagen wordt een keizerlijk paleis afgebeeld

waar het kersverse paar te bewonderen is, met lakeien en gasten die dansend door de straten

van Goor trekken.

Kijk ook op www.domvedan.nl

16


17

6 Advendo sneek

Advendo staat bekend als een vooruitstrevend en vernieuwend

korps en benadrukt dit in haar shows door verrassende elementen

en figuraties. Het uitgangspunt blijft daarbij altijd dat nooit tweemaal

hetzelfde wordt uitgevoerd en de beleving van het publiek van

verbijstering moet overgaan naar bewondering. De effecten worden

niet in de laatste plaats versterkt door de opvallende uniformering

die altijd in de kleuren zwart/wit is uitgevoerd.

7 De Dellie(s)

De Dellie(s) 2012 proudly presents: “Niets is wat het lijkt”. Deze zes

“Machtig Prachtig(e)” dames (zijn het wel dames???) tonen hun pracht en praal aan het Goorse

publiek. Pracht en praal: wat bedoelen ze daar dan mee? “Niets is wat het lijkt”. De toeschouwers

worden getrakteerd op oogstrelende taferelen en meer... Wordt men hier op het verkeerde been

gezet? En wat doen die twee tuinmannen tussen dit gezelschap? Ze verklappen in ieder geval dat

de dames dit jaar de bloemetjes buiten zetten!!! “NIETS IS WAT HET LIJKT, ALS JE MAAR GOED KIJKT”.

8 Hirbintwi

Hirbintwi, een enthousiaste groep van familie en vrienden die zeven jaar bestaat en nu al zes jaar

een wagen bouwt. Wanneer de heren met de ruwbouw bezig zijn, maken de dames de kleding.

Titel van de wagen is “De Macht en Pracht van Duizend en EEN Nacht”. Rondom de wagen ziet u

kooplieden met geurige kruiden en specerijen en natuurlijk buikdanseressen. Op de wagen is de

Sultan en een slangenbezweerder met een zeer gevaarlijk bewegende cobra te zien.

Kijk ook op www.hirbintwi.hyves.nl

9 Firma Vingerplant

De titel van Firma Vingerplant is dit jaar “De brandweer, machtig prachtig”. De aanrijdtijd. Een

heikel punt op de Goorsche politieke en maatschappelijke agenda. De aanrijdtijd voor de brandweer

vanaf een nieuw te bouwen locatie zou niet binnen de wettelijke normen vallen. Pure onzin

vindt de Firma Vingerplant. Om dit te bewijzen zullen zij op zondag 24 juni bewijzen dat deze aanrijdtijd

ruim binnen de wettelijke norm valt. Vanaf hun nieuwe mobiele brandweerkazerne zal

onomstotelijk vastgesteld worden dat ruim op tijd de brandende kelen van dorstige Schoolfeestbezoekers

geblust kunnen worden. Dus wees niet bang, de redding is nabij!!!

10 Het Goorse schlagerkoor

Een nieuwe wagenbouwgroep dit jaar bij de Goorse Optocht is Het Goorse Schlagerkoor. Het

enthousiaste koor was echter ook al eerder te bewonderen: in 2007 liepen de zangers vóór de

Optocht uit om het publiek op te warmen met het zingen van bekende Duitse Schlagers. Een jaar

later waren de 30 mannen een succesvol onderdeel van de Goorse Rellie bij het thema Duitsland.

Dit jaar pakt het koor groots en indrukwekkend uit en laat de toeschouwers zien en vooral horen

hoe “Machtig Prachtig” de wereld is. Geen zee is te hoog voor deze mannen. Met de wind in de

zeilen kan het publiek bij hun muzikale reis om de wereld beslist niet stil blijven staan. Want kijken

en luisteren naar Het Goorse Schlagerkoor betekent altijd gezelligheid, meezingen, meeklappen

en meedansen met het populaire Schlagerrepertoire. Herken-baar voor iedereen! Het Goorse

Schlagerkoor: “Stimmungsmachers für viel Spass und Vergnügen.”

Kijk ook op www.hetgoorseschlagerkoor.nl


11 Fanfare markelo

De Fanfare is aangesloten bij de KNF (Koninklijke Nederlandse Federatie) en komt uit in de 3de

divisie afdeling Fanfare. Op het laatste concours te Eibergen in 2010 werd een eerste prijs behaald

met 81,50 punten en handhaving in de 3de divisie. Mevrouw Jansen-Klumpers is beschermvrouwe

van deze muziekvereniging. Het streven is om in de nabije toekomst een boekwerk(je) uit te brengen

waarin de historie uitgebreid zal worden beschreven, compleet met foto’s en anekdotes.

Kijk ook op www.fanfaremarkelo.nl

12 Party People

Het jaar 2012 is een bewogen jaar voor de Party People. Tot nu

toe al machtig prachtig, dat mag gezegd worden. Wat is machtig

vraagt u zich dan af, daar zijn verschillende synoniemen

voor: beheersend, invloedrijk, potent, puisant, veelvermogend.

En wat is prachtig vraagt u zich dan ook af. Het is niet zomaar

een rijmwoordje, er is over nagedacht namelijk. Prachtig wil

ook zeggen: eindeloos, fantastisch, geweldig, groots, heerlijk,

kostelijk, magnifiek, oogverblindend, subliem. Dit zijn maar

een paar woorden die de groep de Party People beschrijven. Het thema van de Party People is dit

jaar “Machtig prachtig ’70 en ’80”.

13 GFC

In 2007 liep GFC voor het laatst mee in de Optocht van het Goorsche School- en Volksfeest. Met

maar liefst honderd deelnemers haalde de Oudste Goorsche toen de eerste prijs in het jaar van het

eeuwfeest. Ondertussen is GFC koninklijk en is - na een aantal jaren zonder Optocht - dit jaar er

weer bij. De zondagochtend was leeg en werd elk jaar leger, hier moest iets aan gedaan worden.

Gelukkig is een nieuwe generatie opgestaan die de kar gaat trekken. Ze zijn al maanden nijver

bezig om Goor weer te verrassen. De oudste voetbalclub van Goor komt weer met nieuw volk, dat

zich netjes aan het thema “Machtig Prachtig” zal houden. De optocht zal weer zoet zijn, GFC is er

weer bij!

14 Da kriej d’r van

Door de eeuwen heen kennen we veel legendes, bouwwerken en mythes. De wagen die u gaat

zien is een samensmelting hiervan. Laat u meevoeren met de meeslepende muziek voor een

betoverend schouwspel van wagen en dansgroep. Aan u om te beoordelen of het geheel machtig

of prachtig is. Of misschien is het wel allebei...?!

15 Ze noaberz

De Titel van de Noaberz is dit jaar: “Het Jaar van de Draak”. 2012, het jaar waarin wij Wester-lingen

rampspoed en Apocalyps voorspellen, kortom pessimisme troef... Maar, 2012 is ook het jaar van de

draak in de Oosterse Astrologie. De draak belichaamt yang energie en is een teken van geluk.

Daarnaast is de draak trots en levendig, enthousiast, onweerstaanbaar, geestdriftig, succesvol,

krachtig, extravert, inspirerend en uitverkoren. Draken hebben een grote hartstocht voor het

leven, zijn gastvrij, vrolijk, vriendelijk, dynamisch, flamboyant en uiterst optimistisch!

Oosterlingen adoreren de draak onder andere met muziek en dans dus laten wij dit dan ook maar

gaan doen dit jaar, want dan wordt 2012 zeker machtig prachtig ...

Kijk ook op www.zenoaberz.nl

18


19

16 Harmonie Diepenheim

In de Optocht is het A-orkest van de Harmonie te zien. Dit is het hoogste wat je kunt bereiken binnen

de vereniging. Het A-orkest wordt gezien als het gevorderden orkest, hiermee worden regelmatig

concerten georganiseerd. Het A-orkest kan deelnemen aan muziekconcoursen. Het doel

hiervan is om de kwaliteit van het orkest op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Het is dus goed mogelijk om in meerdere orkesten te participeren binnen de harmonie.

Kijk ook op www.harmonie-diepenheim.nl

17 De Goorsche Gekte

Het thema van de groep De Goorsche Gekte is dit jaar “Over de andere boeg”.

Boeren zijn machtig,

Gay is prachtig.

Vorig jaar was “het glas” niet goed genoeg,

Nu gooien ze het over een andere boeg.

Vroeger was Goor en de Regge één,

Amsterdam heeft z’n grachten

en nu willen ze feesten voor iedereen.

Water is en blijft noodzakelijk voor scheepvaart

en de innerlijke mens,

Een groot feest, in combinatie met water blijft

voor Goor de wens.

18 Kon’t nit loat’n

“We zijn voor het blok gezet. Tja… we zijn gewoon voor het blok gezet. Wat moeten we nou met

het thema “Machtig Prachtig”? Nou, het bouwen met blokken is een machtig prachtig iets. Tetris

en Rubik’s kube zijn hier goede voorbeelden van. Op straat zullen jullie kunnen genieten van een

prachtige combinatie van deze spelen waardoor wij letterlijk en figuurlijk voor het blok zijn

gezet”, aldus de groep Kon’t nit loat’n.

Kijk ook op www.kontnitloatn.nl

19 obs ’t Gijmink

Daltonschool ’t Gijmink : “Grimmachtig Prachtig”. Er was eens... een hele klas van Openbare Daltonschool

’t Gijmink die wonderbaarlijk veranderde. De jongens en meisjes van groep 8 zijn ineens

“Grimmachtig Prachtig”!

De sprookjesboeken van de gebroeders Grimm zijn in Goor tot leven gekomen. Doornroosje,

Assepoester, de heks en de boze wolf komen rechtstreeks uit het volkssprookje in de Optocht van

het School- en Volksfeest. Laat u tijdens de Optocht meeslepen met de bekendste sprookjes aller

tijden. Bewonder de schoonheid van Sneeuwwitje en proef eens een lekker snoepje van het huis

van de heks. Iedereen, van groot tot klein weet dat de sprookjes van de gebroeders Grimm machtig..

prachtig zijn! Kijk, ontdek en geniet!

Kijk op http://gijminkschoolfeest.webklik.nl/page/homepage

of http://gijminkschoolfeest.hyves.nl

20 Kump Wa Good

“Schaak Ma(ch)t(ig)“ is de titel dit jaar. Na het Romeinse imperium ontstaat er in Groot Brittannië

een lange strijd om de macht, waarin vele volkeren tegenover elkaar kwamen te staan. Kump wa


Good geeft een abstracte “knipoog” naar de eerlijke strijd – man tegen man – in de tijd van Koning

Arthur. Een tijd waarin over en weer in vele kastelen het prachtige schaakspel werd gespeeld.

Kijk ook eens op www.kump-wa-good.nl

21 showband “La Vaillante” saint Quentin

Ook vorig jaar was dit korps te zien in de Allegorische Optocht. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit

korps buiten Frankrijk meer bekendheid geniet dan in eigen land. Niet zo gek als je weet dat vele

prijzen gewonnen zijn in Nederland, België en Duitsland. Uniek voor de Optocht, een showband

uit het buitenland wat maar weer aangeeft dat de muziekcommissie elk jaar weer op zoek is naar

bijzondere korpsen die voor een unieke sfeer zorgen en wat de stoet altijd weer apart muzikaal

omlijst.

22 De stamgasten

In een tijd dat schilders zich beperkten tot landschappen, stillevens en

staatsieportretten, stond er een schilder op, die het leven schilderde

zoals werkelijk was: Jan Steen. Het dagelijks leven was Steen’s belangrijkste

onderwerp. Veel van de taferelen waren levendig, zelfs chaotisch en

wellustig. Dergelijke taferelen waren zo kenmerkend dat “een huishouden

van Jan Steen” een veelgebruikt Nederlands gezegde is geworden.

Veel van Steen’s schilderijen refereren aan oude Nederlandse spreekwoorden

of literatuur.

Dit gegeven is dit jaar het uitgangspunt van de wagen van de Stamgasten.

Het geheel is letterlijk omlijst met een vergulde baroklijst en op

de wagen ziet u een combinatie van verschillende schilderijen van deze

17e-eeuwse schilder. Deze creatie, met als titel “verSteend”, zal in de

Optocht op gezette tijden tot leven komen en dat het op de wagen dan een “Huishouden van Jan

Steen” zal worden, is natuurlijk alleen maar Machtig Prachtig!

Kijk ook op: www.destamgasten.nl

23 Loat Goan

Loat Goan!!! Vorig jaar heeft deze damesgroep voor het eerst meegedaan aan de Schoolfeestoptocht

en ook dit jaar zijn ze weer van de partij!! De wereld wordt overspoelt met social media

zoals Hyves, Twitter en Facebook. In het Twentse Haagje Goor kennen wie ’t woord: “Face-boek”.

En wat is dat “Face-boek” toch een MACHTIG PRACHTIG systeem! Zelfs Loat Goan doet mee aan

het ‘Face-boeken’. De titel is “ In Twente kennen wie ook wa Face-boek!”

24 ik en de rest

“Het Machtig Prachtige Terracottaleger!” is de titel van de creatie van Ik en de Rest. Tijdens een

boswandeling in de buurt van Goor stuitte de groep op een stenen terracotta gekleurd gezicht. Na

opgravingen op dit stuk land kwam een complete terracotta man uit het zand. Het bleek een soldaat

uit het leger van de beroemde Chinese Qin-dynastie van keizer Qin Shi Huangdi, de eerste

keizer van China. Hij liet een mausoleum voor zichzelf bouwen en na z’n dood is dit mausoleum

en z’n terracottaleger begraven in een 76 meter hoge grafheuvel. Dit werd in 1974 bij toeval ontdekt

door een boer. Archeologen zijn al jaren bezig met het opgraven van dit immense leger.

Duidelijk werd dat een aantal soldaten spoorloos was, totdat Ik en de Rest tijdens de bewuste boswandeling

tegen de terracotta-stenen liepen.

Kijk ook op www.ikenderest.com

20


21

25 Have Fun

Dit jaar wil “Have Fun” u meenemen naar de straten van New York, waar twee bendes elkaar het

leven zuur maken. De van oorsprong Poolse Jets en de Sharks uit Puerto Rico staan lijnrecht tegenover

elkaar. De twee willen de macht overnemen.Wanneer tijdens een dansavond Jet Tony verliefd

wordt op Maria, de zus van Shark Bernardo, wordt de spanning tussen de bendes alleen maar groter.

Het verliefde koppel wil de bendes tot kalmte manen, maar tijdens een gevecht gaat het helemaal

verkeerd… West Side Story, gebaseerd op de liefdestragedie Romeo en Julia wordt zowel op

het toneel als op het witte doek een daverend succes. West Side Story draait om de macht van de

straat en de pracht van het meisje!

Kijk ook op http://members.home.nl/vriesdergh

26 t/m 80 De Goorsche biertent rellie

De bekende traditionele afsluiting van de jaarlijkse Optocht wordt uiteraard gevormd door de

alom befaamde knetterende, beweeglijke en fantasierijke Relliegroep.

Ze gaat overzee om diep te graven in historie van het land der onbegrensde mogelijkheden.

Uiteraard komen ze uit bij pioniers, verentooien en rokende pistolen. Een uitgebreid, bijna universeel

wetenschappelijk onderzoek heeft de groep ongekende inzichten gegeven in het leven van de

oerbewoners. Als geen ander kan het Relliekorps zich inleven in de gedragingen, gewoontes en

leefwijze van deze zeer gevarieerde mensengroep. Op een niet mis te verstane manier zal het

publiek vermaakt worden met pikante, levensechte en gevaarlijke uitvoeringen en bedenksels

van de bijna uitzinnig magische groep.

De toeschouwers zullen ogen en oren tot op het scherpst van de zinnen moeten activeren om

alles tot op de ziel te kunnen doorgronden. Zeer gevarieerde voorstellingen van het leven in ultimate

vormgevingen zullen tot nadenken stemmen. Houdt de kinderen van de straat, geniet, huiver

en bewonder. Verwondert u niet, verbaast u slechts. “De Rellie is ouderwets on Toer”.

Kijk ook op : www.relliegoor.nl.

Optocht “Losse Flodder”

Voor mensen die met de auto naar de optocht komen een vriendelijk verzoek om deze zo

veel mogelijk buiten het centrum en buiten de route van de optocht (zie bladzijde 14 en 15)

te parkeren. ook graag de aan- en afrijroute zo veel mogelijk vrij houden.


Interview Frits Bauhuis

en Bart Aaldering

reggestad Automatisering uit Goor is een computer- en netwerkbedrijf dat zich richt op

particulieren en het midden- en kleinbedrijf. opgericht in 2004 en destijds gehuisvest in

de vroegere muziekzaak van Tonny mengerink aan de Grotestraat. een paar jaar geleden

verhuisde het bedrijf naar de Kerkstraat. een gesprek met de eigenaren Frits bauhuis en

bart Aaldering.

Jullie zijn met z’n tweeën begonnen, hoe verliep dat?

Bart (27): “We zijn kleinschalig begonnen met het verkennen van je klantenkring, waarbij ik verantwoordelijk

ben voor het technische gedeelte, terwijl Frits het commerciële gedeelte voor z’n rekening

neemt.”

Frits (30): “Ik ben het aanspreekpunt voor de klanten zowel in de winkel als telefonisch en zorg voor

de offertes van de klanten. Tegenwoordig werken we met vier fulltime krachten.”

Aan de archiefcommissie hebben jullie een grote bijdrage geleverd, welke?

Frits: “Alle apparatuur die nodig is om een archief te digitaliseren. We zijn bij meer Goorse verenigingen

en stichtingen betrokken om tegen een gereduceerd tarief diensten te verlenen, bijvoorbeeld

aan Hofstreek Omroep en klanten van Aveleijn, maar ook aan tennis- en voetbalverenigingen”.

Bart: “Met zo’n rijk archief als wat het Schoolfeest heeft, is het belangrijk dat de techniek zo goed is

dat historische foto’s makkelijk voor het publiek naar boven te halen is!”

Hoe beleven jullie het jaarlijkse schoolfeest?

Bart: “Ik ben er met het borreluurtje en de Grote Optocht. Ik woon nu vier jaar in Goor, maar kom

oorspronkelijk uit Ootmarsum en daar heeft men de

Koale Kermis, dus ik weet wel wat feestvieren is. Het

feest in Goor en met name de inzet van de deelnemers

van de Optocht heeft wel iets van een Brabantse carnavalsmentaliteit.

Ik woon al 4 jaar in Goor.”

Frits:”Ik ben Hengeveldenaar van oorsprong en m’n

vriendin komt uit Usselo. Met het borreluurtje en de

Optocht zijn we in Goor, op zaterdag- en zondagavond

zijn we in Usselo, omdat het feest daar ieder jaar

samenvalt met het Schoolfeest. Wij wonen al 5 jaar in

Goor.”

Tot slot, hebben jullie nog leuke anekdotes omtrent het schoolfeest?

Frits: “ Ik heb een keer meegemaakt dat tijdens het Schoolfeest in het portiek van m’n buren ’s nachts

een onbekend stel elkaar nogal luidruchtig wel heel lief vond.”

Bart: “Een anekdote heb ik niet echt, maar vind één van de bijzondere elementen van het Feest is,

dat de inkomsten weer naar de Goorse verenigingen en stichtingen terugvloeien.”

22


23

Schoolfeest T-shirt

verkiezing

Het Dier medisch Centrum Hof van Twente is

winnaar van de T-shirtverkiezingen geworden

tijdens het borreluurtje. De jury oordeelde dat

zij de meeste pakkende tekst hebben met zowel

een relatie naar het schoolfeest als de dierenartsenpraktijk.

met de tekst “morgen ook zo’n last

van een kater? Laat hem dan castreren bij het

Dier medisch Centrum Hof van Twente” kwamen ze als beste uit de bus. De winnaars

sleepten daarmee 40 penningen en een trofee in de wacht.

om in aanmerking te komen van de 40 penningen en de

prachtige bokaal moet het T-shirt een duidelijke link met het

schoolfeest hebben en uiteraard spitsvondige teksten.

“Losse Flodder”

Tijdens de prijsuitreiking ontstond er verwarring

bij de medewerkers van het medisch Centrum de

oliphant, die dachten dat zij de prijs in de wacht

hadden gesleept en dus naar het podium gingen.

men droop weer teleurgesteld af toen bleek dat

zij toch niet tot de gelukkigen behoorden.

nieuw het afgelopen jaar is dat naast bedrijven

ook particulieren mee kunnen dingen, omdat de

afgelopen jaren veel mensen niet als bedrijf met

speciaal bedrukte schoolfeest T-shirts het borreluurtje

bezochten.

Toiletten

ook dit jaar kan er weer gratis gebruik gemaakt worden van de toiletten aan beide kanten

van de Tent, in de kelder van appartementencomplex De Gruyt en in De reggehof.

er is ook weer een speciaal toilet voor invalide mensen. Zij kunnen bij de eHbo de sleutel

van dat toilet krijgen.


Zaterdagmiddag:

De zaterdagmiddag is weer als vanouds Goors Grootste reünie!

Eerst naar de Kinderoptocht kijken, dan naar de Tent voor de prijsuitreiking en daarna

met familie of (oude) bekenden gezellig Schoolfeest vieren: op de kermis en in de

Tent onder het genot van de klanken van Apollo!

Op de grote schermen kunnen weer herinneringen

aan oude tijden worden opgehaald aan de

hand van foto’s uit het Schoolfeestarchief. Ook

dit jaar worden op zaterdagmiddag weer veel

“nieuwe” oude foto’s getoond. Na zaterdagmiddag

zijn de in de Tent getoonde foto’s ook te zien

op de Schoolfeestsite.

Muziekvereniging Apollo en het Goorse School- en Volksfeest zijn onlosmakelijk met

elkaar verbonden. Nadat jarenlang de zaterdagmiddag werd ingevuld door d’Oale

Big Band is vorig jaar het Schoolfeest-Familie-Festijn met het harmonieorkest van

Apollo geïntroduceerd. Een succesvolle formule die dit jaar in herhaling gaat op

zaterdag 23 juni 2012. Onder leiding van dirigent Carl Wittrock staat het harmonieorkest

opnieuw garant voor een swingend optreden met begeleiding van een gelegenheidscombo.

Maar liefst 80 muzikanten begeleiden een keur aan lokaal en getalenteerd

zangtalent. Mirjam Zwierink, Femke Bleeker, Ramon Freriksen en Robbie Rouwhof

zijn opnieuw van de partij naast Ellen Verdriet en Hoftalent 2011 Mart Hakkert.

Ook voor deze editie van het Schoolfeest-Familie-Festijn

schreef Carl Wittrock een grote verscheidenheid

aan arrangementen van pop tot en met bekende bigband-nummers.

Een prachtige bewerking van Tiger

Feet, de tweede succesvolle hit van de Britse glamrockband

Mud uit 1974 en het bekende ‘Music’ van

John Miles. Van de hand van Jos Pijnappel, in het verleden

ook dirigent van Apollo’s Bigband, een prachtige

medley van Frank Sinatra-nummers, zoals door Robbie Williams uitgevoerd in de

Royal Albert Hall in Londen. En een medley van Schoolfeestnummers uit vroeger tijden

mag uiteraard niet ontbreken. Dit mag u niet missen! De presentatie van deze

middag is in handen van de Goorse journalist en sportverslaggever Paul Schabbink.

Apollo: Toonaangevend Veelzijdig!

Kijk voor meer informatie op www.apollogoor.nl

24


25

Plastic /

Voor het eerst een biertje uit ons eigen plastic “glas”

Het Schoolfeest 2012 wordt een bijzonder Schoolfeest. Dit is het eerste jaar waarin

de consumpties niet meer in glas worden geschonken. Al (meer dan) 20 jaar werd in

de Schoolfeesttent geschonken in veiligheidsglazen. Dat waren extra geharde glazen

die tegen een stootje konden. En als ze toch kapot gingen dan vielen ze uiteen in

vele kleine stukjes.

Dergelijke glazen waren niet goedkoop, maar de investering was zijn geld dubbel en

dwars waard. Jaarlijks waren er gemiddeld zo’n 10 tot 15 glasgerelateerde behandelingen

bij de EHBO op ruim 250.000 consumpties. Van deze behandelingen was ongeveer

de helft “bedrijfsongevallen” (bij glazenophalers en -spoelers). Daarbij kwam

dan nog dat de meeste behandelingen met een pleister verholpen konden worden.

Ondanks deze feiten werd het veiligheidsglas niet veilig genoeg geacht.

Nadat de gemeente het besluit had genomen om het veiligheidsglas te verbieden,

heeft een speciale werkgroep binnen de Schoolfeestorganisatie nader onderzoek

gedaan naar alles wat met de invoering van plastic bekers te maken had. Zo moeten

deze bekers passen in de houders van de tapmachines en in de bekende oranje treefjes.

Ook is gekeken naar de hoeveelheid afval die meer dan 250.000 plastic bekers

met zich meebrengen. Wanneer dit aantal plastic bekers worden aangevoerd dan

beslaat dit al zo’n 10 m3. Na gebruik zal dit

een veelvoud aan volume met zich mee

brengen. In de Tent worden daarom extra

afvalcontainers geplaatst waar de bezoekers

de lege bekers in kwijt kunnen. Gelet

op deze gigantische hoeveelheid bekers

doen we dan ook een beroep op alle bezoekers

om de bekers niet op de grond, maar

in deze afvalcontainers te doen om zo

samen er voor te zorgen dat de Feesttent

niet verandert in een grote zee van plastic.

De nieuwe plastic bekers zijn overigens net als de oude vertrouwde veiligheidsglazen

voorzien van het Schoolfeestlogo.

Zo houden we toch nog ons eigen “glas”, al is deze van plastic…


Het Schoolfeestfonds

Het Schoolfeestfonds is een fonds, waar Goorse verenigingen en instellingen een

beroep op kunnen doen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of

investeringen. Het Schoolfeestfonds wordt gevoed uit de opbrengsten van het

Schoolfeest. In een “slecht” jaar kan het dus gebeuren, dat er geen bedrag voor het

Schoolfeestfonds beschikbaar komt. Om te voorkomen dat er dan helemaal geen

uitkeringen kunnen worden gedaan, zal het Schoolfeestfonds jaarlijks maximaal

twee/derde van haar vermogen uitkeren.

Voor 2012 heeft het bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest een bedrag

van € 30.000 beschikbaar gesteld aan het Schoolfeestfonds. Samen met het geld uit

voorgaande jaren zat er ruim € 56.000 in het Fonds. Hiervan is begin 2012 is een

bedrag van € 36.000 teruggevloeid naar de Goors gemeenschap. Het ging daarbij

om de volgende bijdragen: zie de pagina hiernaast.

om volgend jaar in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het schoolfeestfonds

kunnen Goorse verenigingen en instellingen vóór 1 januari 2013 daartoe een

verzoek indienen.

De criteria waaraan een verzoek moet voldoen, alsmede het aanmeldingsformulier

zijn te vinden op de schoolfeestsite (www.schoolfeest.com).

Enkele reacties:

Het Klompenmuseum

Het Klompenmuseum is zeer verheugd met de toekenning van de bijdrage uit

het Schoolfeestfonds.

Hiervoor onze hartelijke dank.

ditis Gôôrus

Het bestuur en leden van Smartlappenkoor “ditis Gôôrus”, bedankt het bestuur

van het Schoolfeestfonds hartelijk voor de toegekende bijdrage ten

behoeve van onze jubileumvoorstelling ‘Plastic Rozen’.

26


Vereniging / instelling / club Doel Toegezegde bijdrage

Goorse Oranjevereniging Activiteiten Koninginnedag € 1.500,-

Stichting Kindvriendelijk Goor Palmpasen- en Foekepottenoptocht 1.000,-

v.v. Twenthe Goor Handveegmachine met opvangbak 1.250,-

Speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor Zitmaaier 2.000,-

Aveleijn Dagcentrum De Roos Vogelnestschommel 1.250,-

Stichting Kunstuitleen Hof van Twente LCD T tbv presentatie collectie 500,-

Stichting Goorse Sociëteit voor Ouderen Brandveiligheidsmaatregelen 600,-

Stichting Historisch Goor Verbetering automatisering 800,-

Goorse Pluimvee en Konijnenvereniging Jubileumshow ivm 100-jarig bestaan 1.000,-

Circus Caroly Circusattributen 1.000,-

Aveleijn Het Reef Tandem 700,-

Stichting Klompenmuseum Goor Zes Tv’s met Dvd-speler 1.200,-

Stichting Welzijn Ouderen HvT Uitstapjes HofCultuurBus 750,-

Hofstreek Omroep Maatwerksystemen t.b.v. uitzending 2.000,-

Stichting voor wonen en zorg Herfstzon Duo-fiets 1.250,-

Goorse IJsclub Inventaris nieuwe werkplaats 1.500,-

Tennisvereniging de Mossendam Twee terrasparasols 2.000,-

Stichting De Goorse Braakmolen Renovatie voegwerk (2e fase) 1.400,-

Goors Smartlappenkoor ditis Góórus Theatervoorstelling Plastic Rozen 750,-

Bowlsclub Goor Bowlsmat 1.500,-

Scouting Stoevelaargroep Goor Vier tenten t.b.v. de jeugd 1.100,-

SV Hector Beveiligingscamera’s Hector-complex 1.000,-

Muziekvereniging Apollo Lessenaarsverlichting/slagwerkbeugels 1.350,-

NBvP Vrouwen van Nu, afd. Goor Maatschappelijke/culturele activiteiten 350,-

Basisschool Heeckeren Uitbrengen CD ‘afscheid Heeckeren’ 750,-

Handbalvereniging Dynamiek Trainingsmateriaal jeugd 500,-

Buurtvereniging Gijmink Podium met toneelverlichting 3.000,-

Trimclub Kariboes Goor (Herhalings)cursus hartreanimatie 500,-

Stichting Wielerevenementen Goor Organiseren wielerronde 500,-

Tatsujin dojo Goor Junior Trainingsmateriaal jeugd 10-16 jaar 500,-

Belangen Commissie ‘t Gijmink Verplaatsen sgrafitto ’t Gijmink 2.500,-

Totaal € 36.000,-

27


l Openingstijden School- en Volksfeest 2012

Feesttent Kermis open vanaf

Donderdag 21 juni 20.00 – 01.00 uur 15.00 uur

Vrijdag 22 juni 16.00 – 02.00 uur 14.00 uur

Zaterdag 23 juni 14.00 – 02.00 uur 14.00 uur

Zondag 24 juni 14.00 – 00.00 uur 14.00 uur

Het betreden van het feestterrein en de feesttent geschiedt geheel op eigen risico

l Penningen

“Losse Flodders”

Ook dit jaar kunnen bedrijven penningen verkrijgen via ABN-AMRO Bank en Rabobank. De

penningen kunnen tot en met 15 juni 2012 per e-mail (penningmeester@schoolfeest.com)

worden besteld door middel van het speciale bestelformulier, dat u kunt aanvragen via de

Schoolfeestsite (www.schoolfeest.com). Daarbij moet een eenmalige machtiging worden

meegezonden. De bestellingen kunnen worden afgehaald bij de bank, die men heeft opgegeven

en wel van woensdag 20 t/m vrijdag 22 juni tot 13.00 uur.

De prijs van de penning is dit jaar € 1,65.

l Schoolfeest Radio en TV bij Hofstreek Omroep

Ook in 2012 verzorgt Hofstreek Omroep weer vele Schoolfeestuitzendingen

op Radio en TV. Bij het ter perse gaan

van dit Schoolfeestboekje is nog niet bekend hoe de programmering

er precies komt uit te zien. Wel kunt u vele bijdrages

van in en om de Tent verwachten, bijvoorbeeld van

de opening van het borreluurtje, de kinder- en de grote

optocht, en de prijsuitreiking van beide optochten. Kijk

voor meer informatie op Hofstreek Tekst TV of www.hofstreek.nl

l Openingstijden Goorse winkels tijdens Schoolfeest

In verband met het School- en Volksfeest zijn de openingstijden van de winkels in Goor aangepast.

Vrijdag 22 juni zijn de winkels tot 17.00 uur geopend en is er geen koopavond. Zaterdag

23 juni zijn de winkels tot 13.00 uur geopend.

l Taxi

Tijdens het Schoolfeest rijden er taxi’s om u binnen Goor te halen en te brengen. De prijs

bedraagt 2 penningen per persoon per rit.

28

Similar magazines