Verwerkers vinden nieuwe toepassingen voor ... - Solids Processing

solidsprocessing.nl

Verwerkers vinden nieuwe toepassingen voor ... - Solids Processing

Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux www.solidsprocessing.nl © Vezor Media

RECYCLING

Pieter van den Brand

‘PET van grote

statiegeldflessen

is goud’

Steeds meer PET (Polyethyleentereftalaat) uit het verpakkingsafval

van huishoudens vindt zijn weg naar recyclingbedrijven.

En dat zal over twee jaar, wanneer de hoge kwaliteit statiegeld-

PET ook die kant op gaat, alleen maar meer worden. Het bedrijf

4PET Recycling wil dit ‘goud’ graag verwerken. Het hightech

recyclingproces levert PET-recyclaat op met de sterkte van

virgin-materiaal. In plaats van het gerecyclede PET toe te passen

in nieuwe petflessen geeft het bedrijf echter de voorkeur aan

financieel interessantere alternatieven.

Op het Arnhemse bedrijventerrein De

Kleefse Waard laat directeur Hans Kuipers

van 4PET Recycling zien hoe de recycling

van PET in zijn werk gaat. Buiten staan de

balen geplette petflessen hoog opgetast.

Duidelijk zichtbaar zijn transparante

flessen, maar ook groene en blauwe

exemplaren. Binnen in de hal gaat het

PET-afval door twee reusachtige shredders.

Magneten en wervelbanden

halen het metaal en aluminium eruit.

De fracties zijn dan klaar voor

de maalmolen.

In de kelder volgt een was-

straat (85 graden Celsius) met

loog. In de drijfzinkbak worden

de lichtere PP/PE-fracties (doppen,

etiketten) van het PET

gescheiden. De flakes krijgen

een tweede behandeling met

magneet en eddy-current om

het ijzer en aluminium te scheiden. Een

scheider met cameradetectie blaast

donkergekleurde stukjes PET uit de transparante

PET-stroom. Het eindresultaat is

een halffabricaat dat geschikt is voor tal

van toepassingen.

Kuipers: “Ons voordeel ten opzichte van

de concurrentie is dat we in onze holding

een aantal bedrijven hebben die ons een

brede afzet van PET-recyclaat garanderen.”

De namen staan op het visitekaartje

dat hij laat zien. Zo maakt Snelcore dikke

folie van de flakes die de recycling van

transparant PET opleveren. Kunststofverwerkende

bedrijven maken hier

bijvoorbeeld vleesschaaltjes of bekertjes

van. Van het ‘bonte’ PET maakt Sneltray

weer plantentrays voor tuincentra.

Verwerkers vinden nieuwe toepassingen voor recyclaat

Tweede leven voor PET

recycling bevindt zich op de bovenste

verdieping van de bedrijfshal in Arnhem.

Een proces van extrusie en nacondensatie

in een zogeheten tuimeldroger

(inhoud: 13,5 ton) levert PET-recyclaat

op met de sterkte van virgin-product

(viscositeit: 0,95; het gemiddelde bij

gerecycled PET is 0,65). In deze enorme

‘cementmolen’ die schuin om zijn as

draait, wordt het PET tegen het smeltpunt

aan gebracht, zodat alle vocht eruit

wordt geperst. Een geijkte toepassing

van het groene granulaat zijn straps,

draagbanden die een gewicht van twee

ton kunnen dragen en in trek zijn in onder

meer de baksteenindustrie en om zware

machines in te pakken. “Dat brengt veel

meer op dan er weer petflessen van

maken”, zegt Kuipers.

Regie

Het verpakkings-PET wordt door 4PET

Recycling gekocht van organisatie Kunststof

Hergebruik van het verpakkende

bedrijfsleven (supermarkten en levensmiddelenindustrie),

dat de regie voert

over inzameling en hergebruik van het bij

de huishoudens in ons land ingezamelde

verpakkingskunstststof. De stroom verpakkings-PET

beslaat zo’n 10 procent

van de totale instroom aan PET (30.000

ton) van het bedrijf. Kuipers schat in dat

5 procent van zijn PET afkomstig is van de

in 2011 in gebruik genomen sorteerinstallatie

van afvalconcern SITA in de Waalhaven

in Rotterdam. Daar laat Kunststof

Hergebruik een kwart van de zo’n

100.000 ton kunststof die in 2012 is opgehaald,

uitsorteren. De rest vindt via België

Op het terrein van 4PET Recycling staan de balen

geplette petflessen hoog opgetast

Kuipers verwacht veel meer PET te gaan

verwerken als de statiegeldplicht vervalt

en de grote petflessen ook met het

verpakkingsafval worden ingezameld.

“Het PET van de grote statiegeldflessen is

goud. Je hoeft het niet eens te wassen.

We willen die stromen hier graag hebben.”

Volgens gegevens van Agentschap

NL gaat er in het statiegeldsysteem rond

de 26.000 ton PET om. De hoeveelheid

kleine petflessen die nu met het restafval

van huishoudens ingezameld worden,

bedraagt 13.000 ton.

Het sorteren van het kunststof verpakkingsafval

door de installatie van SITA in

Rotterdam heeft de kwaliteit van het PET

aanzienlijk doen toenemen, stelt Kuipers.

“Hiervoor was die ronduit slecht.”

Van de stroom PET van SITA en ook van die

van de twee Duitse sorteerders van wie

Kuipers zijn PET koopt, valt desondanks nog

zo’n 30 procent uit. “Als het scheidingsresultaat

een hogere kwaliteit oplevert, zijn

wat ons betreft mogen de vleesschaaltjes

binnen de productspecificaties van

Kunststof Hergebruik blijven. Ons bedrijf kan

die namelijk prima aan. Maar dat geldt

niet voor alle kunststofrecyclers.”

Kritiek

Over het populaire PET is veel discussie.

Er is kritiek op het wegvallen van de

statiegeldplicht. Recycling Netwerk, een

samenwerkingsverband van de milieubeweging,

stelt dat de samen met andere

verpakkingen ingezamelde petflessen

een laagwaardigere herbestemming

krijgen, zodat recycling veel minder

milieuwinst oplevert. Ook zou de PETrecycling

financieel minder opleveren.

Het bewijs zou komen van het Europese

onderzoeksbureau

Euwid, dat

voorrekent dat

voor gerecycled

PET, afhankelijk

van de kwaliteit,

€ 250 tot € 550 per

ton wordt betaald,

tenzij het om

statiegeldflessen

gaat. Die leveren

rond de € 600 tot

€ 700 euro per ton

op.

Desgevraagd ziet

‘Kwaliteitseisen van

frisdrankindustrie te hoog’

Kunststof Hergebruik evenwel

geen belemmeringen

om de statiegeldplicht af te

schaffen: “Statiegeld-PET is

waardevol en dat zal een

aanzuigende werking hebben.

Ik stel me zo voor dat

dit materiaal straks apart

gesorteerd gaat worden, als

de grote petflessen bij het

verpakkingsafval terechtkomen.

En wat is nou een

laagwaardige of een hoogwaardige

toepassing? Daar

kun je uren over discussiëren.

Belangrijk is dat het kunststof

hergebruikt wordt, dat is de

winst.”

Kuipers stelt dat van een

laagwaardigere recycling

helemaal geen sprake is.

“Dat is pertinente onzin. Wij

kunnen bottle-to-bottle

recyclen als dat moet. In ons

geval vervangen we een

hoogwaardig product als

staalband door strapping

gemaakt van een hoge kwaliteit gerecycled

PET”, wijst hij op een dikke haspel

met het groene verpakkingsband.

Ontoereikend

Voor de industrie zelf lijkt de weg terug

niet zo gemakkelijk. In het magazine

Uitpakken 2012 merkt directeur Raymond

Gianotten van de Nederlandse vereniging

van Frisdranken, Waters en Sappen

(FWS) op dat zijn branche ‘niet zomaar

van vandaag op morgen meer recyclaat

kan verwerken’. Volgens Gianotten is er

onvoldoende kwalitatief goede rPET, dus

gerecycled PET, beschikbaar. Directeur

Van der Meulen van Kunststof Hergebruik

zegt zich de opmerkingen van Gianotten

aan te trekken. “Deze komt tenslotte uit

onze eigen achterban. Mogelijk is bij de

recyclers een optimalisatieslag nodig,

maar ik constateer niet dat onze kunststofstromen

onvoldoende worden hergebruikt.

Onze productkwalificaties bieden

een constante kwaliteit. Goed genoeg

voor recyclers om ermee aan de slag te

Solids Processing

De extruder produceert groene PET-recyclaatkorrels die worden toegepast in directeur Joris van

Solids Processing

52 Nr. 2 - april 2013 Maar er is meer. De hightech van de PET- en Duitsland zijn weg naar Arnhem. we bereid er meer voor te betalen. En

onder meer straps

der Meulen van gaan.”

Nr. 2 - april 2013 53

g


Solids Processing Benelux www.solidsprocessing.nl © Vezor Media

54

RECYCLING

Nacondensatie in de

tuimeldroger levert

PET-recyclaat op

met de sterkte van

virgin-product

(viscositeit: 0,95)

Dit is het tweede van twee

artikelen over de verwerking

van kunststofafval.

Deel een, over de recycling

van verpakkingsmateriaal,

stond in het vorige nummer

van Solids Processing.

Verder, stelt Van der Meulen, houdt de

verantwoordelijkheid van Kunststof Hergebruik

op bij de poort van de recycler.

“Wij bepalen niet hoe het kunststof

verder wordt toegepast, dus of er fleecetruien

of nieuwe petflessen van gemaakt

worden.” Dat laatste is echter wel een

0206_Bienfait.qxd 09-03-2006 09:39 Pagina 1

Tweede leven voor PET

belangrijke voorwaarde voor het

afschaffen van het statiegeld op grote

petflessen. In 2015 moet de petfles voor

een kwart uit recyclaat bestaan. De

hoop is nu gevestigd op het nog op te

richten Kennisinstituut Duurzaam Verpakken,

dat de toepassingsmogelijkheden

(advertentie)

Stofafzuiging

Waarderweg 54, 2031 BP Haarlem tel +31(0)23-5530321 fax +31(0)23-5422480

Website: www.bienfait.nl E-mail: info@bienfait.nl

van rPET verder gaat onderzoeken.

Volgens recycler Kuipers is er genoeg PETrecyclaat.

“Alleen zijn de kwaliteitseisen

van de frisdrankindustrie te hoog en heb

je een grote kans dat je een claim aan je

broek krijgt als je daar als recycler niet aan

blijkt te voldoen. Om dat uit de weg te

gaan, maken we een folieproduct van het

transparante PET dat we recyclen en een

strapping van de groene ge-upcyclede

PET-stromen. Andere recyclers maken er

onder meer vezels van voor het stofferen

van meubels of non-food verpakkingen.

Allemaal prima toepassingen waar

wereldwijd volop vraag naar is. In ons

geval is dat de financieel meest interessante

oplossing. Sommigen vinden deze

toepassingen laagwaardig. Ik vind dat

absoluut niet. Een dergelijke kwalificatie

is erg arbitrair. De frisdrankindustrie is hier

komen kijken en wilde onze fabriek inzetten

voor het maken van recyclaat voor

nieuwe petflessen. Daar hebben we voor

bedankt, want we willen ons niet aan

één toepassing ophangen. Dat haalt alle

flexibiliteit uit ons bedrijf en maakt van

ons een soort loonwerkers.”n

BIENFAIT biedt u de juiste oplossingen voor o.a. al

uw stofoverlast problemen.

Met een schat aan ervaring en een enthousiast jong

team, assisteren wij u bij het oplossen van de problemen

die binnen uw bedrijf kunnen voorkomen.

Onze trajecten bestaan uit: advisering, engineering,

levering en montage van de in onze site genoemde

zaken.

Kwaliteit en betrouwbaarheid hebben al jarenlang

de hoogste prioriteit binnen onze bedrijfsvoering

More magazines by this user
Similar magazines