Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

10

We willen een fietsbrigade per district creëren met goed

uitgeruste en opgeleide fietsers die tussenkomen op

plaatsen waar de auto niet langer is toegestaan of op

plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met de wagen.

2011 was ook het jaar van een nieuwe benadering binnen de

wijkwerking. Naast ons toekomstig zonaal veiligheidsplan,

worden er ook actieplannen ontwikkeld op maat van

lokale specificaties. Het doel is om beter te voldoen aan de

verwachtingen van de burgers. Deze actieplannen zullen

worden afgerond in 2012.

Op het gebied van noodplanning werd, onder impuls van

de Algemene operationele directie, een multidisciplinaire

werkgroep (discipline D1 - D2 - D3 - stad Brussel) opgericht

om “standaard” plannen te definiëren per locatie in geval

er zich een bepaald evenement voordoet. Deze plannen

vormden ook de basis voor de bijzondere nood- en

interventieplannen (BNIP).

2.2 ALGEMEEN FUNCTIONEEL DIRECTEUR (DGF)

De opdracht van de DGF, rechtstreeks medewerker van

de korpschef, is het verzekeren van de opvolging en het

toezicht op de werking van alle functionele diensten.

Voor de coördinatie en organisatie van deze functionele

branche kan de DGF enerzijds rekenen op de steun van de

directeur human resources en anderzijds op de steun van

de DGF/M, die de DGF vervangt in geval van afwezigheid

en die dossiers betreffende telematica, logistiek, financiën

en aankopen opvolgt.

2.3 DIRECTEUR-GENERAAL BELEID (DGB)

Aan het hoofd van deze jonge directie staat de directeur-generaal

beleid. Hij wordt bijgestaan door twee commissarissen

van politie om de twee cellen die onder deze beleidstak vallen

te beheren, namelijk de beleidscel en de communicatiecel.

Beleidscel

De beleidscel heeft als opdracht bij te dragen tot de

organisatieontwikkeling en de kwaliteitszorg door:

• het inzamelen en analyseren van beleidsgegevens;

• het uitvoeren van audits in het kader van

organisatieontwikkeling;

• het voorbereiden en opstellen van het zonaal

veiligheidsplan;

• het formuleren van adviezen en verbetervoorstellen op het

gebied van organisatieontwikkeling en interne processen;

• het leggen en onderhouden van contacten met

externe partners waaronder de federale politie, andere

politiekorpsen, … .

1 Algemene nationale gegevensbank

Met betrekking tot de codering in de ANG 1 , moeten we de

enorme inspanning benadrukken die werd geleverd door

de vele medewerkers van alle operationele diensten. Onder

leiding van de directeur van het lokaal informatiekruispunt

en zijn personeel heeft men bijgedragen tot het wegwerken

van de vertraging in de dossiers die moeten worden

gecodeerd in de ANG. In het begin van 2011 was er sprake

van een vertraging van 80 000 stukken en ongeveer acht

maanden later zijn het er minder dan 20.000 - wat een

aanvaardbare norm is voor een zone als de onze.

Zoals u kunt zien, zowel in termen van gebeurtenissen

als in termen van fenomenen, 2011 was een druk jaar

waarin onze diensten werden geconfronteerd met nieuwe

situaties en talloze problemen. Telkens was er de wil om

naar oplossingen te zoeken, zelfs als de middelen soms

onvoldoende leken. Dat is dan ook de kracht van ons

politiekorps.

DGF verzekert eveneens de dagelijkse leiding over

het secretariaat van de Algemene directie en de

directieassistenten. Voor juridisch advies kan de DGF

beroep doen op de juristen van de zone. Deze functie

ondergaat in 2012, net zoals de onthaalmedewerkers

binnen de commissariaten, een “calogisering”. Dit zal niet

enkel en alleen toegepast worden op de functie van de DGF

maar ook op de leidinggevende betrekkingen die afhangen

van de algemeen functioneel directeur.

De dienst bestaat uit: een politiecommissaris bijgestaan door

drie strategische analisten (CALog niveau A) en een auditor

(Calog niveau A).

More magazines by this user
Similar magazines