Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

12

Dit jaar vier ik mijn twintigste verjaardag op het operationeel

secretariaat. Ik mag wel zeggen dat onze dienst tijdens

die twee decennia een echte evolutie heeft meegemaakt,

zeker op het gebied van personeel, maar evenzeer voor

wat betreft het aantal evenementen van allerlei die op

ons grondgebied plaatsvinden. We halen jaarlijks een

gemiddelde van 700 manifestaties, daar waar er 20 jaar

geleden slechts één of twee voorzien waren per maand. Hier

moet ik erop wijzen dat Brussel, als hoofdstad van Europa

en zetel van de Europese instellingen, een soort sociaalpolitiek-economische

barometer voor de wereld is en dus als

het ware een verzamelplaats is geworden voor het uiten van

allerlei emoties. Als lid van het operationeel secretariaat laat

dit mij toe een overzicht te hebben van wat er zich zoal in de

wereld afspeelt.

Wanneer er in Brussel of in Elsene een aanvraag wordt

ingediend 2 Banque de tot données het organiseren nationalevan

een evenement wordt die

eerst geïndexeerd en vervolgens uitgedeeld aan de officieren

DGO. Deze aanvragen worden onderverdeeld in zeven

types evenementen: revindicatieve, culturele, protocollaire,

sociaal-culturele en sportieve, Europese toppen, bescherming

en acties verbonden aan het zonaal veiligheidsplan. Wij

krijgen de instructies betreffende voornoemde evenementen

toegestuurd. Ofwel maken we het dossier over aan de

afdelingen, ofwel behandelen we dit zelf. Vervolgens stelt

de betrokken dienst de IO1 op. Indien het dossier door een

afdeling behandeld wordt, gaat dit terug naar het SecOps om

herlezen te worden en eventueel aangepast of verbeterd te

worden in functie van nieuwe gegevens. Elke inspecteur van

het SecOps die belast is met een dossier handelt het volledig

1 Interne ordedienst

af. Om een goede opvolging van de dossiers te verzekeren

wordt wekelijks een operationele vergadering gehouden in

aanwezigheid van operationele diensten en steundiensten.

Tijdens deze vergadering wordt het programma van de tien

komende dagen besproken en vindt er een debriefing van

de voorbije acties plaats. Het is voor ons essentieel om een

globaal overzicht te hebben van de komende activiteiten

en feedback te hebben van de evenementen die zich op ons

grondgebied hebben afgespeeld.

De evenementen die haar opvielen in 2011

• De oprichting van het beheerscomité binnen de stad

Brussel dat de openbare ruimte beheert en beslist of

culturele evenementen al dan niet mogen doorgaan.

Alle dossiers waarmee dit comité belast is worden

overgemaakt aan het SecOps, wat ons de mogelijkheid

geeft om onmiddellijk een antwoord te geven aan de

organisatoren van culturele manifestaties die wensen te

weten of een evenement wel degelijk op een bepaalde

dag mag plaatsvinden. Dit comité heeft wekelijks een

vergadering waarbij alle diensten van de stad Brussel en

ons politiekorps aanwezig zijn. Een dergelijke structuur

werd eveneens opgezet binnen de gemeente Elsene,

waar onze zone vertegenwoordigd wordt door het Sec-

Ops van DCT3.

• De avant-première van de film “ De avonturen van Kuifje:

het geheim van de Eenhoorn”. De organisatie van

dit grootscheepse evenement weerspiegelt goed de

Amerikaanse gedachte “Everything is possible”. Het is

onze taak om iedereen tevreden te stellen, enerzijds de

organisatoren en anderzijds de handelaars, pendelaars

en inwoners van Brussel, allemaal zijn ze even

belangrijk. Ons doel is pas bereikt als we erin slagen

de verwachtingen van de organisatoren te verzoenen

met onze behoeften als vertegenwoordigers van de

openbare orde.

• De toename van revindicatieve manifestaties in Brussel:

Zodra er ergens op de wereld iets gebeurt, krijgen de

emoties die hierdoor veroorzaakt worden, vorm in

Brussel. Deze reacties zijn natuurlijk een gevolg van het

bijzondere statuut van onze hoofdstad maar ook van het

feit dat we bijzonder openstaan voor ieders vrijheid van

mening en van meningsuiting.

More magazines by this user
Similar magazines