Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

16

Een territoriale herstructurering in constante evolutie en een nieuw aantrekkelijk carrièreplan

De herstructurering van de zone, die aanving in het

najaar van 2009, streefde een aantal doelstellingen na

waaronder het verstrekken van een betere dienstverlening

aan de burgers. De oprichting van de territoriale

veiligheidsbrigades (wijkpolitie) zorgt voor een duidelijke

verbetering van deze service. Dit resulteerde ook in een

nieuw integratiebeleid voor nieuwe politie-inspecteurs

rechtstreeks afkomstig van de politiescholen. Een nieuw

carrièreplan werd opgesteld binnen de zone.

Vanaf hun aankomst binnen de zone gaan deze jonge

politiebeambten werken bij de directie interventies en

operationele steun (dienst openbare orde). De opdrachten

van deze dienst zijn drieledig: interventie, openbare orde

en deelname aan acties en operaties. Het leek heel logisch

voor de directie van het politiekorps om deze inspecteurs

hun carrière te laten aanvatten binnen deze dienst.

Verschillende redenen hebben geleid tot deze keuze van

intern beleid. Ten eerste is deze dienst redelijk polyvalent

en laat de nieuwe rekruten toe om in contact te komen

met een aantal domeinen die verband houden met de

uitvoering van de basisfunctionaliteiten en ook om kennis

te maken met de vele aspecten van het politieambt.

Een volgende reden is dat deze dienst als voordeel

heeft dat men mag tussenkomen op het volledige

grondgebied van onze politiezone, waardoor men de

kans krijgt om in contact te komen met verschillende

bevolkingstypes. Ten slotte is er een sterke teamgeest en

een permanente omkadering door de officieren. De wens

van de korpsleiding is dat deze “nieuwe” inspecteurs ten

minste een volledig jaar bij deze dienst blijven. Zo kunnen

ze deelnemen aan alle jaarlijkse activiteiten waarbij de

Directie interventies en operationele steun betrokken is

en kunnen ze genieten van een bijkomende opleiding,

namelijk de applicatieschool. Deze bijscholing laat hen toe

om de specificiteiten van de zone onder de knie te krijgen.

De tweede stap in dit nieuwe carrièreplan bestaat uit het

lid worden van de territoriale brigades interventie (BTI).

De ervaring verworven bij de Directie interventies en

operationele steun wordt nadien ten dienste gesteld van

deze dienst. Hier wordt van de patrouilleleden verwacht

dat ze over voldoende terreinkennis beschikken. Deze BTI

komt men niet tussen op het ganse grondgebied van de

zone, maar heeft als werkgebied één van de drie districten

(DCT1: het centrum van Brussel, DCT2: Laken, Neder-

Over-Heembeek en Haren en DCT3: de gemeente Elsene).

De taken zijn vooral gericht op nood- en preventieve

patrouilles.

Ten slotte is er nog de derde en laatste stap binnen dit

carrièreplan, namelijk integreren in de wijkwerking. Het

werkgebied van de wijkwerking is nog kleiner dan een

district. De leden van de territoriale veiligheidsbrigades

(BTS) voeren in de eerste plaats proactief werk uit,

nabijheidspolitie in perfecte synergie met de lokale

bevolking. De wijkinspecteur moeten hun wijk zeer goed

kennen maar ook specifieke criminogene fenomenen en

More magazines by this user
Similar magazines