Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

18

4 DE ZONE SAMENGEVAT IN ZES DATA

12 februari 2011: Go For Police @ Brussels

Op 12 februari 2011 vond de eerste editie van de

jobbeurs “Go For Police @ Brussels” plaats op de Heizel.

Dit evenement, georganiseerd door de zes Brusselse

politiekorpsen, de federale politie en de Gewestelijke en

Intercommunale Politieschool, in samenwerking met

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, was erop gericht

om meerdere kandidaten aan te trekken, maar in het

bijzonder Brusselaars, om de politie te vervoegen. Tijdens

deze dag kregen duizenden aanwezigen een totaalbeeld

te zien van de vele carrièremogelijkheden en voordelen

die de Brusselse politiediensten te bieden hebben. Men

kon er eveneens deelnemen aan preselectiestests.

22 maart 2011: Ondertekening van de overeenkomst tussen onze zone en de

cavalerie van de federale politie.

Onze politiezone heeft op 22 maart het eerste protocolakkoord

ondertekend met de federale politie betreffende het ter

beschikking stellen van politieruiters. Dit protocol laat toe

om 7 dagen op 7 over zes politieruiters te beschikken. Deze

ruiters patrouilleren voornamelijk op drukke plaatsen,

zoals bijvoorbeeld de omgeving van de Grote Markt en de

UNESCO-perimeter, de Europese wijk en het stadscentrum.

In tweede instantie zal de federale politie ruiters van onze

zone opleiden en tevens zal men hiervoor paarden, stallen

en andere benodigdheden ter beschikking stellen. Met onze

ruiters en deze van de andere lokale politiezones betrokken in

dit partnerschap, kan de federale politie zo het vereiste aantal

ruiters in zijn escorte op peil houden.

1 juni 2011: Oprichting van FOR en IDPBW

Sinds 1 juni 2011 beschikt onze politiezone over zijn eigen

documentatie- en opleidingscentrum (FOR). Dit centrum

heeft als missie de personeelsleden te voorzien van

informatie, vorming en voortgezette opleiding die nodig

en nuttig zijn om een goede verwezenlijking te verzekeren

van de toegewezen taken van elke dienst. Praktischer

gezien verzekert de dienst FOR: de totstandkoming van

plannen voor de ontwikkeling van vaardigheden; de organisatie

en coördinatie van vormingen op lokaal niveau;

de coördinatie van inschrijvingen voor erkende of nuttig

geachte opleidingen; het onderhoud van de contacten

met de externe partners; de opvolging van de stages

van de aspiranten van de politiescholen samen met de

mentors; de organisatie en coördinatie van de opleidingen

“Geweldbeheersing” en van het logistiek beheer;

het opmaken, actualiseren en verspreiden van interne

instructies; de aankoop en het bijhouden van bruikbare

documentatie bestemd voor de leden van het personeel;

het verlenen van medewerking bij de oprichting van het

zonaal veiligheidsplan. Op 1 juni 2011 werd eveneens

de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het

De opleiding van de eerste ruiters van de zone Brussel

HOOFDSTAD Elsene zal eindigen in de loop van 2012.

Werk opgericht (IDPBW). Deze dienst houdt zich bezig

met de tussenkomst en individuele bijstand voor leden

van de zone die slachtoffer zijn geworden van pesterijen,

seksuele intimidatie of van geweld en van traumatische

gebeurtenissen (in private of professionele sfeer), alsook

de psychosociale problemen. De informatie toevertrouwd

aan de IDPBW worden immers niet doorgegeven aan de

hiërarchische lijn, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de

betrokkene.

More magazines by this user
Similar magazines