Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

Cel “wapens”

2010 2011

Aanvankelijke processen-verbaal 82 72

Navolgende processen-verbaal 180 122

Cel “tags”

Secretariaat

2010 2011

Aanvankelijke processen-verbaal 186 139

Navolgende processen-verbaal 439 206

Dossiers behandeld in de “tagotheek” 917 532

MIVB Securail-dossiers 295 63

Gepleegde tags 948 1 047

Gepleegde graffitiwerken 289 154

Diverse opschriften 68 157

2010 2011

Aantal behandelde dossiers 1 636 1 544

Aantal dossiers “alternatieve maatregelen” 208 214

Aantal administratieve rapporten - 79

Brieven verstuurd naar het buurtcommissariaat in het kader van administratieve en

gerechtelijke enquêtes

203 188

Brieven verstuurd buiten onze politiezone 1 200 750

Vergunningsaanvragen voor het installeren van een terras afkomstig van de stad Brussel 127 150

Betekeningen van besluiten van de burgemeester afkomstig van het Departement

Stedenbouw

31 20

Onderzoeken voor het afleveren van uittreksels uit het strafblad – Brussel - 3 994

Onderzoeken voor het afleveren van uittreksels uit het strafregister – Elsene - 1 772

Cel “Herscham-team”

Geleverde bijstand (op het vlak van interventies) 2011

Voor de cel vermiste personen (JUD) 7

Voor de cel ADM/horeca 6

Voor andere diensten van de zone 31

Voor andere diensten buiten de politie 15

Interventies en acties (eigen initiatief) 18

Vergaderingen en voorstellingen van de cel 2011

Politiediensten 16

Sociale sector 11

Externe diensten (NMBS, enz.) 9

39

More magazines by this user
Similar magazines