Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

40

6.5 DIRECTIE AMBTSHALVE POLITIONEEL ONDERZOEK (APO) Kader 31 december 2011

Het debat is niet nieuw. De parketten van ons land hebben steeds minder en minder

tijd om de dossiers die ze ontvangen te behandelen. En toch betekent dit niet

dat het belang van elk dossier afneemt. Het is vanuit deze vaststelling dat de

Directie ambtshalve politioneel onderzoek ontstond. De procureurs-generaal en

de procureurs des Konings introduceerden een nieuw beheer van dossiers met

het oog op een tweeledig doel.

Ten eerste de werklast binnen de parketten en politiezones

terugdringen en ten tweede de magistraten toelaten

om meer tijd te besteden aan prioritaire zaken. Dit nieuwe

beheer vertaalde zich in het ontstaan van het ambtshalve

politioneel onderzoek (APO) en het vereenvoudigd procesverbaal.

Het ambtshalve politioneel onderzoek bestaat uit een

gedeeltelijke overgang naar de politie van de taken, die

voorheen werden uitgevoerd door het parket. De dossiers

worden er van A tot Z beheerd en de onderzoeksplichten

worden er voorgeschreven. Uiteraard keert het dossier uiteindelijk

altijd terug naar de parketmagistraat. De uiteindelijke

beslissing behoort hem nog steeds toe.

Het vereenvoudigd proces-verbaal refereert naar feiten die

minder “belangrijk” zijn en die vervolgens worden verstuurd

naar het parket. Ieder politiekorps beschikt over een politiefunctionaris

die verantwoordelijk is voor het APO.

Alvorens te beginnen bij de Brusselse gemeentepolitie was

ik 6 jaar rijkswachter en meteoroloog bij het leger. Bij de

dienst APO ben ik de “hersteller van dienst” want ik hou me

bezig met delicate dossiers, het verbeteren van fouten en ik

neem de moeilijke dossiers over. Ik hou me bezig met alle

dossiers die buiten de routine vallen of die een grondiger

onderzoek vergen. Als “documentalist” van de dienst maak

ik deel uit van de personen die men kan contacteren bij problemen,

wanneer men meer informatie wil of wanneer men

raad nodig heeft over de APO-procedure. Gelukkig beschik

ik over veel praktijkervaring en ervaring op gerechtelijk vlak,

dit is een enorm voordeel in mijn functie. Wie op de dienst

APO werkt moet veel gezond verstand hebben, ordentelijk

kunnen werken en in staat zijn een proces-verbaal op dergelijke

wijze te kunnen lezen dat men er snel de constitutieve

6 commissarissen

1 hoofdinspecteur

13 inspecteurs

1 CALog

Binnen onze zone werd het territorialiteitsprincipe bevoorrecht:

de dossierbeheerder is de verantwoordelijke van de afdeling

binnen dewelke de feiten werden gepleegd. De directeur

van de Directie ambtshalve politioneel onderzoek volgt

het contact tussen de dossierbeheerder en het parket op.

Een kwaliteitscontrole wordt eveneens verzekerd door deze

dienst. Concreet, gaat het hier over het informeren van de

dossierbeheerders over de te volgen richtlijnen en het overmaken

van alle nuttig geachte informatie aan het parket.

2010 2011

Ontvangen dossiers 14 966 14 966

Uitgaande dossiers 15 192 16 749

Dossiers in beheer 16 391 15 720

delen en andere nuttige gegevens kan uithalen die nodig

zijn om het te begrijpen en te beheren. Men moet ook bestand

zijn tegen de stress die een toevloed aan dossiers en

de repetitieve aard van sommige feiten zoals vechtpartijen

en diefstallen met zich kan meebrengen. Een goede kennis

van het strafrecht en van de gerechtelijke structuren zijn

onontbeerlijk in deze job.

Wij zijn in feite de laatste fase in het gerechtelijk optreden

van de politie, namelijk de schakel tussen politie en parket.

Aangezien het werk van APO gebaseerd is op het aanvankelijk

proces-verbaal dient dit opgesteld te worden volgens de

regels van de kunst; een moeilijke opgave! Dit mag dan wel

niet evident zijn maar het is een conditio sine qua non om

een degelijk dossier op te stellen dat nuttig zal zijn voor de

slachtoffers. Het beheren van dossiers en het bepalen van

bijkomende taken is niet het enige wat we doen. Wij proberen

op onze manier het werk te optimaliseren door bepaalde

initiatieven te nemen zoals bijvoorbeeld het opzoeken

van elementen om een link te kunnen leggen tussen

de verschillende daden die een individu pleegt, het beheren

van bepaalde dossiers door dezelfde persoon, ... . Dankzij

onze regelmatige contacten met het parket en andere politiezones

van het arrondissement kunnen we onze violen

op elkaar afstemmen en bepaalde informatie uitwisselen.

Daarnaast doen wij ook voorstellen binnen het kader van

de ons toegekende bevoegdheden, om de dienstverlening

aan de bevolking te verbeteren.

More magazines by this user
Similar magazines