Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

6.6 DE ZONALE DISPATCHING (DPZ) Kader op 31 december 2011

Het vertrekpunt van alle interventies die verwezenlijkt worden binnen de zone.

De zonale dispatching is uiteraard 365 dagen per jaar operationeel en dit 24u op

24u. Met andere woorden, de deur van deze eenheid sluit nooit want achter de

radio is er steeds een operator.

Dagelijks verzekert de zonale dispatching “de normale dienst” en “het verkeer”.

Zij behandelen alle interventies en operaties, beheren alle patrouilles op het terrein,

verdelen alle essentiële informatie naar de juiste kanalen en voorzien de

patrouilles van diverse inlichtingen. Deze directie voorziet eveneens het telefonisch

onthaal van de zone en oriënteert dus alle binnenkomende oproepen naar

de juiste persoon, commissariaat of dienst. Naast deze permanente opdrachten

wordt de zonale dispatching ingezet tijdens allerlei acties en operaties die georganiseerd

worden door de verschillende diensten van de zone. Uiteraard wordt

de zonale dispatching ook ingezet tijdens betogingen en ordediensten. Ieder jaar

wendt deze directie nieuwe werkinstrumenten aan om zo de geleverde diensten

continu te blijven perfectioneren. De reorganisatie van de territoriale diensten

heeft tevens geleid tot kortere interventietermijnen, een onmiskenbare verbetering

die de dispatching met veel belangstelling blijft opvolgen.

Na een passage op de Directie verkeer en de 2de afdeling

ben ik - juist na Euro 2000 - begonnen op de dispatching

“verkeer”. Deze is verantwoordelijk voor alle problemen inzake

verkeer en het is mijn taak om zo goed mogelijk een patrouille

te oriënteren naar de plaats van de feiten. Praktisch

gezien, een persoon die zich op het grondgebied van de stad

Brussel of de gemeente Elsene bevindt die geconfronteerd

wordt met een probleem, belt naar de 101 waar de call-taker

een fiche opstelt waarin de gegevens van de persoon en de

reden van de oproep worden opgenomen. Deze fiche wordt

ons overgemaakt via elektronische weg (Astrid-systeem).

Dan stuur ik de patrouille die het dichts in de buurt is of die

het meest in staat is om het probleem in kwestie aan te pakken.

Met andere woorden, zo snel mogelijk de juiste persoon

naar de juiste plaats sturen, rekening houdend met de prioriteiten.

Wanneer deze oproepen onmiddellijk aankomen bij

de dispatching “verkeer” dan maken we zelf de interventie-

2 commissarissen

7 hoofdinspecteurs

33 inspecteurs

11 agenten

4 CALog’s

fiche op. Deze fiche kan ook opgemaakt worden in een wijkcommissariaat.

Onze dispatching behandelt eveneens de interventies

op initiatief van de patrouilleleden zelf. Wanneer

de interventie meer tijd in beslag neemt dan voorzien, neem

ik terug contact op met de persoon die de oproep deed om

de mogelijke vertraging mee te delen en de reden hiervan.

Als het bijvoorbeeld gaat om een voertuig dat geparkeerd

staat voor een garage en de eigenaar van dit voertuig is niet

bereikbaar, dan zal ik een mail sturen naar een takeldienst

om het probleem op te lossen. Naast de interventies “normale

dienst - verkeer” beheren wij ook de radiocommunicatie

van het verkeersgedeelte van alle evenementen (bv. betogingen,

Europese toppen, enz.) en grote acties (bv. alcohol

en drugs in het verkeer) georganiseerd op het grondgebied

van de zone.

Tijdens het beheer van evenementen spelen wij een belangrijke

rol in de communicatie met de media door het meedelen

van een verkeersverbod en/of wegomlegging. Één

oproep op drie in de zone is voor de dienst “verkeer”, wat

overeenkomt met zo’n 150 interventiefiches per dag. Naar

mijn mening moet een operator op de dispatching tweetalig,

reactief, zelfstandig en vooral stressbestendig zijn.

Het cijfer dat hem opviel in 2011

• 51 566: het aantal interventiefiches opgesteld door de

dispatching “verkeer” in de loop van 2011. Dit aantal

kent een constante evolutie en dit kan verklaard worden

door o.a. het stijgend aantal personen die over een gsm

beschikken.

2010 2011 Evolutie

Interventieaanvragen 168 507 179 435 + 6,48 %

-> normale dienst 114 963 123 744 + 7,63 %

-> verkeer 50 502 51 566 + 2,10 %

-> HHOO (handhaving en herstel van de openbare orde) 2 076 2 631 + 26,73 %

-> lokaal 966 1 494 + 54,65 %

Ordediensten, acties en operaties 508 656 + 29 %

41

More magazines by this user
Similar magazines