Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

42

6.7 DIRECTIE PALEISTOEZICHT (SPT) Kader op 31 december 2011

Bij de politie heb je de “zichtbare” politie die patrouilleert

en onderzoeken verricht, maar er is ook een kant die je

nooit te zien krijgt tenzij je een rechtszaak bijwoont of gevangengenomen

wordt. Deze personeelsleden maken deel

uit van de Directie paleistoezicht.

Deze directie werd in 2009 een onafhankelijke directie,

voordien was SPT een van de vier diensten die deel uitmaakte

van de Directie interventies en operationele steun.

Zij is belast met de opsluiting, het bewaken en overbrengen

van aangehouden personen en gedetineerden. Er zijn

drie permanente vestigingen, namelijk: het zonale cellencomplex

van de hoofdafdeling (“Amigo” genaamd), de cellencomplexen

van “Portalis” en het cellencomplex van het

justitiepaleis.

SPT verzekert eveneens de operationele directie van veiligheidsagenten

die ter beschikking worden gesteld aan de

zone door FOD Justitie. Deze directie is ook belast met het

verzekeren van de link tussen de zone en de FOD Justitie

en de relatie met de magistratuur buiten de opdrachten

van gerechtelijke politie. Tevens staat deze in voor de dagelijkse

coördinatie van de versterkingen die worden aangeleverd

door andere politiediensten van het gerechtelijke

arrondissement Brussel.

Door de algemene herstructurering kwam ik in 2010 terecht

bij de Directie paleistoezicht. Toen ik bij de dienst INT

werkte had ik een onduidelijk beeld over de bevoegdheden

van deze dienst die bij het justitiepaleis was ingedeeld. Hier

werken heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer achting kreeg

voor het werk van de politiefunctionaris op het terrein en

dan vooral voor het belang en de impact van de interventieverslagen

die men opstelt. Het is indrukwekkend te zien

met welke nauwgezetheid de magistraten de werkelijkheid

der feiten proberen te begrijpen.

Mijn werkdag begint om 7 uur. Nadat ik de planning van de

dag heb nagekeken en indien nodig heb aangepast, geef ik

om 8 uur de briefing aan het politie- en veiligheidspersoneel.

Deze briefing omvat het verloop van de dag en de taakverdeling.

Daarna worden de veiligheidspoorten geplaatst.

1 Dispositief voor aangehouden personen

2 Verzamelcentrum voor aangehouden personen

5 commissarissen

3 hoofdinspecteurs

40 inspecteurs

2 CALog’s

Deze worden gebruikt wanneer de gedetineerde als gevaarlijk

beschouwd wordt of wanneer er een groot risico is op

incidenten tijdens de zitting. Vervolgens begint het veiligheidspersoneel

met de identiteitscontroles, de invordering

van gsm’s en de fouilleringen. De zogenaamde “risicozittingen”

vereisen strengere controles met gespecialiseerd materieel,

waaronder controle met het röntgenapparaat.

De rest van de dag wordt besteed aan het beheer van gedetineerden,

patrouilles in en rond het justitiepaleis en het

vermijden of oplossen van allerhande incidenten. Elke dag

worden wij op de hoogte gebracht van de processen die de

volgende dag zullen plaatsvinden. Dit laat ons toe de nodige

veiligheidsmaatregelen te treffen. Naast mijn dagelijkse taken

komt ook nog het beheer van het CARPA 1 tijdens grote

betogingen of evenementen met verhoogd risico.

Ik hou van de specialisatie die mijn job vereist. Een goed management

en relationele vaardigheden zijn heel belangrijk;

niet alleen voor het politiekorps maar ook voor de externe

partners zoals o.a. het personeel van de FOD Justitie. Hier

werken geeft me een globale visie op het politiewerk en ik

bevind me dichtbij het einddoel van het politiewerk.

De cijfers die hem opvielen in 2011

• 16 117 gedetineerden overgebracht naar het justitiepaleis:

dit cijfer zegt alles. Dit cijfer laat toe om onze dagelijkse

werklast goed te visualiseren.

• 1 071 personen gearresteerd en doorverwezen naar het

CRPA 2 : het CRPA laat ons toe om op een doeltreffende

wijze massa-arrestaties te beheren.

More magazines by this user
Similar magazines