Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

HRM/PER/MED

Afwezigheden wegens ziekte 2010 2011

Aantal gevallen van afwezigheid 1 911 1710

Aantal ziektedagen 55 513 56 084

Duur van de afwezigheid (in aantal personen)

Overzicht van personen in actieve dienst en in non-activiteit (in dagen) 2010 2011

In actieve dienst (operationele diensten) 47 637 47694

In actieve dienst (steundiensten) 6 131 6322

In non-activiteit 1 745 1862

Beheer van de baaldagen 2010 2011

Opgenomen baaldagen 1 424 1494

Medische controle 2010 2011

Aanwerving 55 67

Periodiek verplicht 1 763 1931

Mutatie 8 9

Werkhervatting na ziekte 147 140

Werkhervatting na arbeidsongeval 66 79

Bescherming tijdens moederschapsverlof 19 21

Werkhervatting na zwangerschap 8 12

Spontaan onderhoud/consultatie 142 149

Examen chauffeur 54 452

Zicht 59 44

Vaccinatie 123 50

Beheer van de arbeidsongevallen 2010 2011

Verklaring van een arbeidsongeval 458 411

Verklaring van een ongeval op de weg van of naar het werk 77 72

Niet-ontvankelijk verklaarde aangiften 12 24

SOCIALE DIENST

HRM/SOC

10%

31% 27%

Moins Minder de dan 7 jours dagen

12%

20%

Dossiers 2011

Werkongevallen en langdurig zieken 27

Indivuele functionele problemen 21

Beheer van sociale en/of medische mutaties 24

Entre Tussen 8 et en 14 jours dagen

Entre Tussen 15 et en 21 jours dagen

Entre Tussen 22 et en 29 dagen jours

Plus Meer de dan 30 30 jours dagen

Kader op 31 december 2011

1 adviseur – CALog niveau A

1 consulent – CALog niveau B

47

More magazines by this user
Similar magazines