Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

2010 2011

Kanschriften (geïndexeerd en gesorteerd) 114 766 122 316

Inkomende en uitgaande briefwisseling (geïndexeerd en gesorteerd) 66 300 68 158

Aanvraag tot inlichtingen van verzekeringsmaatschappijen 1 700 1200

Herinneringskantschriften opgestuurd door het parket

15121

30 500

Herinneringskantschriften opgestuurd door de directie APO 5122

OUT gescand: aantal dossiers 375 000 349 469

Kopieën van processen-verbaal 7 000 6 850

Archivering (stukken) 225 000 245 000

Sorteren van de inkomen stukken 200 000

Faxen 6000

E-police 499

Brieven (e-mail, info@polbru.be) ± 2000

Telefonische oproepen ± 12 000

7.4 DIRECTIE LOGISTIEK (LOG) Cadre au 31 décembre 2011

Welzijn op het werk, dat is boven alles een gezonde en aangename omgeving

waarin iedereen zich optimaal op zijn beroepsbezigheden kan concentreren:

een dagelijkse uitdaging voor de leden van de Directie logistiek, die als eerste

garant staan voor deze sereniteit. Deze discrete arbeiders staan in voor ons

comfort. Ze zijn ingedeeld in vier cellen.

De eerste cel (LOG/V) is belast met het beheer van het wagenpark

van de zone met als belangrijkste doel de voertuigen van

de verschillende diensten operationeel te houden. Ze houdt

zich eveneens bezig met de opvolging van de schadegevallen

en de herstellingen, de technische controles, enz. Wanneer

er geen onderhoudscontract meer is, voeren de mecaniciens

van deze cel het onderhoud en de herstellingen van de voertuigen

uit. Alle logistieke verplaatsingen zoals bijvoorbeeld

naar de technische controle of naar een carrosseriebouwer,

worden door professionele bestuurders gedaan, dit om te

verhinderen dat het operationele personeel zich met deze taken

zou moeten inlaten.

Een ploeg van schilders, die deel uitmaakt van de cel

“infrastructuur” (LOG/I), is het hele jaar door bezig met het

verfraaien van onze burelen, om die niet alleen voor het

personeel maar ook voor het publiek gezelliger te ogen. Het

personeel van de onderhoudsploeg en het materieel wijdt

zijn tijd aan twee hoofdtaken. Enerzijds verzekeren ze de

levering van het kantoormateriaal bij de diensten die erom

gevraagd hebben. Anderzijds houden ze zich bezig met

het algemeen onderhoud van de gebouwen van de zone

en met de verschillende verhuizen die moeten gebeuren.

Het kan gaan om een verhuis maar een ander lokaal of op

grotere schaal naar een nieuwe vestiging. Een ploeg van

gekwalificeerde elektriciens en arbeiders zijn belast met het

onderhoud en de herstelling van de verschillende installaties

in de gebouwen.

2011

3 commissarissen

1 hoofdinspecteur

2 inspecteurs

38 CALog’s (Full time equivalent)

Het onderhoudspersoneel (cel “beheer onderhoudspersoneel”

- LOG/N) verzekert van dag tot dag de netheid van alle

lokalen. De meerderheid is aan een bepaalde dienst toegewezen

en werkt over het algemeen deeltijds. Een pool van

“vliegend” personeel verzekert dan weer de vervanging van

degenen die afwezig zijn of versterkt bepaalde ploegen indien

nodig.

De laatste cel, die van de uitrusting en het materieel (LOG/M),

beheert het magazijn van de zone met de kantoorbenodigdheden

en de onderhoudsproducten maar ook al het meubilair.

De aankoopprocedures voor het kantoormaterieel worden

ingeleid door LOG/M, in tegenstelling met deze voor de

roerende goederen, die ingeleid worden door LOG/I.

51

More magazines by this user
Similar magazines