Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

8.4 INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (IDPBW)

IDPBW/PSY

Onze politiezone, is net als alle andere Belgische instellingen

onderworpen aan de wet op pesterijen, seksuele intimidatie

en geweld op het werk. Sinds 1 juni 2011 heeft ons

politiekorps een eigen interne dienst voor preventie en

bescherming op het werk. Deze materie werd vroeger

behandeld door de dienst interne relaties van de Directie

human resources. De dienst HRM/RI werkte nauw samen

met de IDPBW van de stad Brussel aangezien de wettelijk

vereiste preventieadviseurs deel uitmaakten van deze

dienst. Deze gespecialiseerde adviseurs mogen als enigen

een formele klacht van intimidatie of geweld ontvangen.

De Algemene directie van de zone heeft beslist om haar

eigen interne dienst voor preventie en bescherming op

het werk te creëren. Deze hangt rechtstreeks af van de

korpschef. Hierdoor is het mogelijk om alle betrokkenen

in het proces te centraliseren (vertrouwenspersonen en

preventieadviseurs), dit alles mits het behoud van een

goede relatie met de IDPBW van stad Brussel. In totaal

zijn er binnen de zone zes vertrouwenspersonen: twee

intern aan de IDPBW, vier extern aan de IDPBW en één

preventieadviseur voor psychosociale aspecten.

Naast deze materie houdt de IDPBW van onze zone zich

ook bezig met allerlei conflictsituaties en psychosociale

dossiers. Het CI-Team, dat indertijd werd opgericht door

HRM/RI, onderging een herstructurering en maakte plaats

voor een nieuw concept, namelijk het S-Team. Dit team is

samengesteld uit mannen en vrouwen, behorende tot het

operationeel en administratief en logistiek kader. Zij bieden

opvang aan collega’s die het slachtoffer werden van geweld

of die een traumatische ervaring meemaakten in het kader

van hun werk.

IDPBW/TECH

Deze herstructurering binnen de “sociale diensten” van onze

politiezone is een eerste stap op weg naar het uiteindelijke

doel. Het deel dat betrekking heeft op de technische preventie

en bescherming op het werk (nazicht op de normen

inzake welzijn op het werk, evacuatieplan, onderzoeken van

de oorzaken van ongevallen op het werk, enz.) werd nog niet

opgericht.

IDPBW/PSY 20102 2011

Diverse psychosociale problemen 120 107

Conflicten en pesterijen op het werk 57 84

Geweld en andere incidenten 18 27

2 Voor het jaar 2010 zijn de cijfers afkomstig van de dienst

interne relaties (HRM/RI)

Kader op 31 december 2011

2 adviseurs (CALog niveau A)

2 consulenten (CALog niveau B)

Als sociaal assistente ben ik één van de vertrouwenspersonen

van de zone. In die hoedanigheid ontvang ik

de personeelsleden die mogelijk het slachtoffer zijn van

feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag

gepleegd door collega’s of derden. Mijn dienst heeft

als doel ertoe bij te dragen dat iedereen op het werk van

een zeker welzijn kan genieten. Ik kom tussen op vraag

van de persoon die contact opneemt met de IDPBW en ik

respecteer zijn/haar wil in volstrekte vertrouwelijkheid.

Wanneer een persoon in zijn werkomgeving met problemen

geconfronteerd wordt, geef ik hem raad en leg ik uit

welke de actiemiddelen zijn die hem ter beschikking worden

gesteld. Tevens geef ik eveneens psychosociale en

relationele hulp ter ondersteuning van de traumatische

gebeurtenis die hij/zij meemaakte. Bij de IDBPW werken

biedt me de mogelijkheid om mijn twee belangrijkste

professionele verwachtingen te verzoenen: sociale contacten

en in het politiemilieu werken. Het politiemilieu

heeft me altijd al aangetrokken. Ik hou van de gedachte

dat ik omga met mensen die een heel specifiek beroep

uitoefenen, een job rijk aan menselijk contact maar die

ook heel veeleisend is. Ik besef dat uit mijn dagelijkse inzet

mooie resultaten voortvloeien.

Wat haar opviel in 2011

• De samenstelling en oprichting van het S-Team, een

netwerk van vrijwilligers die collega’s ondersteunen

die met een traumatische gebeurtenis werden geconfronteerd.

• De opmerkelijkste gebeurtenis van dit jaar is ongetwijfeld

de oprichting van de IDPBW zelf, wat ons

toelaat in een wettelijk kader te functioneren en

een toenemende vertrouwelijkheid te garanderen

tijdens onze ondersteuningsopdrachten aan de collega’s

van de zone.

59

More magazines by this user
Similar magazines