Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

60

9 DE TERRITORIALE STRUCTUUR

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene is onderverdeeld

in drie districten die op hun beurt in afdelingen zijn

onderverdeeld. Het eerste en tweede district zijn beide

opgedeeld in zes afdelingen en het derde district in vier

afdelingen. De kleinste entiteit binnen onze politiezone is

echter een wijk. Ieder district beschikt over een permanente

wachtdienst. Op grond van een specifieke wijkwerking wordt

er dagelijks vorm gegeven aan een gemeenschapsgerichte

politiezorg. Deze territoriale basiseenheden maken

het mogelijk om een optimaal contact met de burger

te verzekeren. De verschillende ploegen pakken samen

de problemen binnen hun grondgebied aan. Uiteraard

verzekeren de afdelingen ook het onthaal van de burgers in

de verschillende commissariaten. Zo werken ze mee aan een

betere slachtofferbejegening, geven ze informatie door over

mogelijke ordeverstoring of potentieel onveilige situaties

aan de collega’s. Op het niveau van de afdelingen worden

eveneens ordediensten van lokale evenementen voorbereid

en uitgevoerd. Tevens wordt er regelmatig deelgenomen

aan de ordediensten die de grenzen van de afdelingen

overschrijden.

Tijdens de oprichting van de territoriale interventiebrigades

(BTI) en territoriale veiligheidsbrigades (BTS) in de zone

werden de grenzen van twee districten herzien. Zo komt het

derde district sinds 1 januari 2010 opnieuw exact overeen

met het grondgebied van de gemeente Elsene. De Franklin

District 1

DCT 1

Territoriale

structuur

Rooseveltlaan, de Louizalaan en het Terkamerenbos behoren

niet langer tot het derde district maar maken terug deel uit

van het grondgebied van het eerste district.

6 afdelingen 6 afdelingen 4 afdelingen

15 wijken

BTI BTI BTI

BTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BTS 51

BTS 2

BTS 3

BTS 4

BTS 6

District 2

DCT 2

13 wijken 9 wijken

BTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BTS 78

BTS 91

BTS 12

District 3

DCT 3

BTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BTS 13

More magazines by this user
Similar magazines