Pigment wint Prijs Armoede Uitsluiten - ACV

acv.online.be

Pigment wint Prijs Armoede Uitsluiten - ACV

Europa

moede te leven. Weet je dat Europa

zo’n 6% werkende armen telt?

Toch heeft Europa een ambitieus programma.

Tegen 2010 wilde de Unie

de armoede in de EU uitroeien. Deze

doelstelling zal niet gehaald worden.

Tijd dus voor meer verregaande

maatregelen. Een eerste stap zou al

zijn om de sociale uitkeringen op te

trekken tot boven de armoedegrens.

Zelfs in België ligt het leefloon onder

de armoedegrens. Een Europees minimuminkomen

voor iedereen zou

de armoedeval al een stuk wegnemen.

Maar armoede is geen kwestie van

geldtekort alleen. Daarom moeten verenigingen

gestimuleerd worden om

initiatieven te nemen om de sociaal

zwakkeren mee op te nemen. Ook dan

doe je aan armoedebestrijding. En ja,

daar moeten meer Europese middelen

voor vrijgemaakt worden.”

En armoede buiten Europa?

Moet de Europese Unie daar

voor het ACW ook werk van

maken?

Sofie Put: “In de rest van de wereld is

het leven voor heel wat mensen

schrijnend te noemen. Weet je dat

80% van de wereldbevolking geen

toegang heeft tot sociale bescher-

ming? Het ACW vindt dat Europa

werk moet maken van ontwikkelingssamenwerking.

Het geld uit de

pot van ontwikkelingssamenwerking

dreigt geld te worden voor klimaat

en veiligheidsbeleid. Dat klimaatbeleid

is nodig uiteraard, maar

het geld daarvoor moet niet uit de pot

van ontwikkelingshulp komen.

Vroeger was er een verdeelsleutel

voor ontwikkelingsgeld.

Zo moest er

20% van het geld besteed

worden aan projecten

van gezondheidszorg en

onderwijs. Die verdeelsleutel

dreigt te verdwijnen.”

Wat moet er op het vlak van

klimaatverandering gebeuren?

Sofie Put: “Groene jobs creëren in onder

andere de sector van de hernieuwbare

energie zoals zon, wind

en biomassa, dat is het echte antwoord

op de klimaatverandering. Op

die manier krijg je meer volk aan het

werk en het is bovendien nog goed

voor het klimaat ook.

We pleiten ook voor een Europese kilometerheffing

voor transport, die

gelijk geldt in alle landen van de Europese

Unie.”

Wat moet er op financieel vlak

gebeuren?

Sofie Put: “Het eerste wat nu moet gebeuren,

is werken aan een gecoördineerd

financieel en fiscaal beleid. Dat

is er nu niet. Dat komt omdat er pas

een maatregel komt wanneer alle lidstaten

het erover eens zijn. Zo kom je

maar moeilijk verder natuurlijk. Een

“Gezondheidszorg is te

belangrijk om het zomaar in

handen te laten van

privébedrijven die als enige

doel hebben winst te maken.”

Sofie Put

eerste stap is dus om de unanimiteit

op te heffen. Pas dan kan er een echt

sociaal fiscaal beleid gevoerd worden.”

De regeringen van de lidstaten

keurden net de blauwe kaart

goed. Daarmee kunnen hoogopgeleide

immigranten makkelijker

aan de slag in de Europese

Unie. Een goede zaak?

Sofie Put: “Om legaal in Europa te

kunnen zijn, moet je hoogopgeleid

zijn, anders ben je niet van tel, dat zeggen

de regeringen van de lidstaten.

Maar voor ons moet ook voor lager

gekwalificeerde mensen migratie en

bescherming mogelijk zijn.”

Katrien Vandeveegaete

Agressie

Een treinbegeleider raakt levens-

gevaarlijk gewond. Als hij er nog

doorkomt, is hij in ieder geval

zijn twee benen kwijt. Oorzaak?

Een driftige reiziger die vond dat

hij voorrang had op alles en iedereen.

De trein was aan het vertrekken

en dan mag niemand nog

de trein op. Dat is essentieel voor

de veiligheid, die iedereen altijd

zo hoog in het vaandel draagt.

Ikke en de rest kan stikke. Dat

principe leidt hoe langer hoe

meer tot gewelddadige confrontaties,

en tot menselijke drama’s.

Je leest het wekelijks, zo niet dagelijks

in de krant. Mensen die

elkaar de kop inslaan voor een

parkeerplaats, voor een zitplaats

op de bus of om als eerste aan

de beurt te zijn in de plaatselijke

winkel. Extreme agressie voor

de meest banale ergernissen.

Steeds meer mensen worden

door die giftige microbe aangestoken.

Ze hebben alles, maar

willen nog meer. En hoe meer ze

hebben, hoe meer ze lijken te

missen. En die extreme bezitterigheid,

dat uit de hand gelopen

egoïsme, dat moet een ander

maar bekopen.

Het is een mentaliteit die er jammer

genoeg door bepaalde politieke

partijen ingeramd wordt. Ik

wil 160 per uur rijden met mijn

auto. Ik wil geen Marokkaan

naast mijn deur. Ik wil geen geld

geven aan zieken of werklozen.

Egoïsten van dit slag blijven (gelukkig)

een minderheid, maar wel

een minderheid die luider roept

en wilder om zich heen schopt

dan al de rest. Al een geluk dat

er nog evenementen bestaan als

Feestival Social. 25.000 mensen

die in alle vriendschap samen de

onderlinge solidariteit vieren.

25.000 mensen die elkaar het

licht in de ogen gunnen, die nog

kunnen hopen op het geluk van

een ander. Al een geluk dat het

ACW en zijn deelorganisaties een

stem geeft aan die zwijgende,

solidaire meerderheid.

Peter Heirman

Ben je het eens of oneens

met Peter? Discussieer mee

via Visie op Facebook.

VISIE.16.09.indd 3 26-05-2009 20:29:06

| ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

3

More magazines by this user
Similar magazines