Pigment wint Prijs Armoede Uitsluiten - ACV

acv.online.be

Pigment wint Prijs Armoede Uitsluiten - ACV

Zorgtrajecten diabetes patiënten

later van start

Vanaf 1 juni treden zorgtrajecten in voege voor personen met een

chronisch nierfalen. De zorgtrajecten voor patiënten met diabetes

type 2 gaan - indien alles verloopt zoals voorzien – pas vanaf 1

september van start.

In het geval van diabetespatiënten

(type 2) gaat het enkel om mensen

die een insulinebehandeling met minimaal

een en maximaal twee insuline-injecties

per dag krijgen of voor

Nieuwe brochure

Minder zout,

meer gezondheid

De gemiddelde Belg gebruikt te veel zout. Overmatig zoutgebruik

kan leiden tot hoge bloeddruk met ernstige gezondheidsproblemen

tot gevolg. Daarom is de vermindering van de zoutconsumptie

een doelstelling van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan.

De overheid voert nu campagne om het zoutgebruik te

verminderen.

In de minibrochure ‘Zout top? Zout

stop!' werd veel nuttige informatie

gebundeld. Ze geeft uitleg over wat

zout precies is, in welke voedingsmiddelen

het zit en wat de consument

kan doen om er minder van

te consumeren. Met de eenvoudige

tips kan iedereen aan de slag.

Vers

Zout is vooral aanwezig in voeding

die klaargemaakt wordt verkocht.

Daarom is het belangrijk om zoveel

mogelijk verse producten te gebruiken

en het zoutvat opzij te laten. Dat

is even wennen, maar de smaak past

zich vrij snel aan. Als we dan toch

zout toevoegen, krijgt gejodeerd zout

de voorkeur. Jodium is een belangrijke

voedingsstof die anders te wei-

Het is is de bedoeling om de zoutcon- zoutcon- nig aanwezig is in onze voeding.

sumptie te beperken tot 5 à 6 gram De minibrochure ‘Zout top? Zout

per dag voor volwassenen.

stop!’ is te verkrijgen bij de dienst gezondheidspromotie

van het regionale

CM-ziekenfonds. Er hoort een latje

bij om in de winkel na te gaan of

een product meer of minder zout bevat.

Massembre

www.stophetzout.be

Win een weekendje in de Ardennen

wie de behandeling met pillen onvoldoende

is en voor wie een insulinebehandeling

moet worden overwogen.

Surf naar www.massembre.com en klik op ‘Prijsvraag CM-Visie’.

Wie juist antwoordt, maakt kans op een weekend Massembre.

Krachtdadig beleid (*)

Na de verkiezingen zal onze federale regering een krachtdadig beleid

moeten voeren op vier domeinen: het stimuleren van de economische

relance, het aanpakken van de werkloosheid, het verminderen

van de overheidsschuld en het vrijwaren van onze

sociale zekerheid.

Er zal moeten gewerkt worden aan de inkomstenzijde – denken we

aan het beter bestrijden van de fi scale fraude en het verhogen van

de activiteitsgraad tussen 55 en 65 jaar – en ook aan de uitgavenzijde,

met andere woorden er zal ook moeten bespaard worden.

Daarbij moet voor het ACW de sociale zekerheid kost wat kost worden

gevrijwaard, want in tijden van crisis moet net die sociale zekerheid

ten volle haar rol kunnen spelen.

De gezondheidszorg, waarvan het budget de laatste jaren fors is

gegroeid, zal wellicht ook moeten bijdragen tot het wegwerken

van het te verwachten defi cit in de sociale zekerheid. Voor ons is

ook hier een beheersing van de uitgaven bespreekbaar.

Wij moeten er immers over waken dat het geld in

de ziekteverzekering goed besteed wordt en tegelijk

moeten we ervoor zorgen dat besparingen niet

worden doorgeschoven op de rug van de patiënt.

Met andere woorden, als de jaarlijkse groei van het

gezondheidsbudget, thans 4,5 %, wordt verminderd,

dan mag dit niet gebeuren op de kap van de patiënt.

Onverklaarbare praktijkverschillen – en die

zijn er – moeten worden weggewerkt en het medisch

aanbod vooral van zware medische diensten

en apparatuur dient getoetst aan de reële behoeften.

In de sector van de geneesmiddelen is beheersing

van prijzen en volumes een absolute noodzaak.

Overdreven reclame mag wel wat minder, want uiteindelijk

betalen de pa-

tiënten en de ziekteverzekering

daarvan de prijs.

De uitgaven beheersen is

een opdracht voor alle

partners in de gezond-

CM-Visie

“In tijden van crisis moet de

sociale zekerheid kost wat

kost worden gevrijwaard.”

Marc Justaert, voorzitter CM

heidszorg. Iedereen moet nog meer zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Ook de ziekenfondsen. Als christelijk ziekenfonds zijn wij

vragende partij voor een grotere fi nanciële verantwoordelijkheid

in de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering. Wij hopen

dat de overheid hiertoe de nodige stimulansen voorziet.

In de rand hiervan wil ik toch even aanstippen dat wij allesbehalve

akkoord zijn met de verklaring van de Staatssecretaris voor

Fraudebestrijding, de heer Devlies, dat de ziekenfondsen fraudeurs

vrij spel geven. Wij hebben als CM behoorlijke controleprogramma’s

om cumuls tussen ziekte-uitkering en bvb. inkomen uit arbeid

op te sporen met het oog op recuperatie. Dat men op basis van

een 700-tal dossiers – er zijn 230 000 invaliden – opmaakt dat de

ziekenfondsen hun werk niet doen, is een brug te ver.

Marc Justaert

Voorzitter CM

(*) De tekst van het standpunt is een uittreksel uit de Rerum Novarumtoespraak

die de voorzitter op woensdagavond 20 mei 2009

in Westerlo hield.

VISIE.16.09.indd 7 26-05-2009 20:22:04

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

7

More magazines by this user
Similar magazines