inkijkexemplaar - Modron

modron.org

inkijkexemplaar - Modron

Jouw Weg naar Geluk

In je handen houd je een orakel van de drievoudige

schikgodin Modron. Zij is de Keltische Oermoeder

van het leven en in de gedaanten van maagd, moeder

en wijze vrouw is zij de vrouwe die jou je leven brengt. In

Scandinavische mythen wordt ze ook wel voorgesteld als

drie spinnende zusters die aan de voet van de wereldboom

Ygdrassil het lot van de mens bepalen. De jongste zuster

weeft het levensdraad. De middelste zuster meet de lengte

ervan af. De oudste zuster knipt de draad uiteindelijk door.

De levensdraden zijn voor iedereen anders. Sommigen

krijgen een soepel en voorspoedig leven, anderen komen

veel kleine en grote oneffenheden tegen op hun pad.

Sommigen leven lang en gelukkig, anderen kort en intens.

Dat is het lot en het geschenk dat je bij je geboorte hebt

gekregen van jouw eigen schikgodin. Maar niet alles in

het leven is voorbestemd. Er is ook zoiets als vrije keuze.

Je kunt in je leven zelf bepalen hoe je omgaat met je lot.

Het Modron Vrouwenorakel laat je de mogelijkheden hiervoor

zien en vormt een beeldend verhaal van de 53 stappen die

ieder mens zet op zijn of haar Weg naar Geluk. Het orakel

volgt de Cyclus van Moeder Natuur en laat je ervaren hoe

het ritme van de seizoenen je kan inspireren om je eigen

keuzes op je levensweg te maken.

De Grote Cyclus als natuurlijke leidraad

In het orakel zul je vele oude en moderne wijsheden

tegenkomen. Sommige stammen af van ver voor onze

7 Jouw Weg naar Geluk


jaartelling. Kelten, Noren, Germanen en andere Europese

natuurvolken verstonden als geen ander de kunst om in

het hier en nu te zijn en gebruikten de Grote Cyclus van

het Jaar als een natuurlijke leidraad in het leven. De Grote

Cyclus van het Jaar bestaat uit 4 seizoenen, 13 manen en

53 weken en is de dragende kracht onder het orakel.

4 seizoenen

De 4 seizoenen vormen het basispatroon onder je

algemene levensweg. De lente symboliseert je geboorte.

De zomer brengt je naar volwassenheid. De herfst

vertegenwoordigt levenservaring en levenswijsheid en

de winter symboliseert verstilling en de dood.

13 manen en volle maan

De 13 manen vertegenwoordigen de 13 psychologische

levensthema’s op je weg. Ze leren je over dankbaarheid,

intentie, doorzettingsvermogen, draagkracht, passie,

grenzen, mededogen, intimiteit, levenservaring,

onbaatzuchtigheid, delen, eenheid en heling.

Iedere volle maan symboliseert een kruispunt op je

levensweg. Dit is een moment om bewust stil te staan

bij wie je bent en opnieuw te bepalen hoe jouw Weg naar

Geluk er in de toekomst uit zal zien. Soms brengt deze

keuze je naar ongekende hoogtepunten en voel je hoop,

vreugde, vrede en evenwicht. Op andere momenten zul

je ervaren dat geluk verder weg lijkt dan ooit en word je

overspoeld door twijfel, boosheid, verdriet en disbalans.

De Weg naar Geluk is voor iedereen anders en loopt

afwisselend via rechte hoofdwegen, kronkelige zijpaadjes,

keurig aangelegde straten of overwoekerde karrensporen.

Juist die diversiteit, maakt de weg zo wonderschoon

en zo persoonlijk: iedere wending biedt nieuwe kansen

om onverwacht geluk tegen te komen en je eraan over

te geven.

53 weken

De beleving van geluk wordt sterker wanneer je mee

gaat met de beweging in de natuur, je pad vol vertrouwen

blijft volgen en steeds opnieuw een volgende stap durft

te zetten. Jij bepaalt wat het beste voor je is en of je

vooruit, achteruit, opzij gaat of stil blijft staan. De 53

weken van het jaar symboliseren de 53 stappen die je zet

op je Weg naar Geluk. Ze laten je zien hoe je intenties

neerzet, wilskracht toont, hoogtepunten ervaart, in

valkuilen duikelt en zelf weer opstaat. Ze worden ook

wel de 53 Kleine Mysteriën van het Leven genoemd en

vertegenwoordigen de vrije keuze op je levenspad.

De Kleine Mysteriën van het Leven

In oude tijden werden deze Kleine Mysteriën onderwezen

in open tempels in de heuvels rondom het Griekse plaatsje

Eleusis. Oude, jonge, speelse, starre, wijze, onhandige,

vrolijke en serieuze vrouwen kwamen wekelijks in cirkels

bijeen en deelden elkaars ervaringen op een manier

waarbij de ziel altijd betrokken werd en soms zelfs

rechtstreeks werd aangesproken. Dit gebeurde in liederen,

8 Jouw Weg naar Geluk 9 Jouw Weg naar Geluk


0

Zon

Mijn Weg naar Geluk

Ik ­ Dankbaarheid

Voor je ligt jouw Weg naar Geluk. Het is een weg die

onzichtbaar lijkt tussen bijna zeven miljard andere

mogelijkheden. Overal om je heen zie je magische

energie velden die al het leven omringen met verfijnde

zilverachtige draden, uitbundig glanzende uitstulpingen,

kristalheldere druppels, inktzwarte golven. Je verwondert

je over de schoonheid van dit alomvattende levensweb en

vraagt je af hoe jij je weg hierin vindt.

Je anker op dit pad ben jij zelf. Ooit is jouw levensweg

begonnen in de Grote Moederschoot. Vlak voordat je incarneerde

kreeg je van jouw Godin je leven aangereikt. Het was

als een gouden draad, heel precies geweven, gemeten en

afgeknipt, speciaal voor jou. In de Moeder schoot kreeg jij

de kans om jouw leven hier op aarde te gaan leven. Ga eens

terug naar dit moment van de intieme verbinding tussen je

ziel, je godin en je leven. Ervaar de dankbaarheid die je toen

voelde. Voel het oogcontact en de liefde die tussen jou en

je Godin stroomde. Voel de opwinding die door je heen

sidderde. Breng deze dankbaarheid terug in je leven van

vandaag. Daar begint jouw Weg naar Geluk!

26 Jouw Weg naar Geluk

More magazines by this user
Similar magazines