13.09.2013 Views

mx prijslijst - VTM Meppel B.V.

mx prijslijst - VTM Meppel B.V.

mx prijslijst - VTM Meppel B.V.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRIJSLIJST 78<br />

July 2012<br />

Prijzen in Euro • Excl. B.T.W.<br />

UITGEBREIDE CATALOGUS<br />

www.m-x.eu<br />

VOORLADERS - FRONTHEFINRICHTIGEN - TOEBEHOREN


2<br />

Inhoud<br />

MX produkten<br />

Fronthefinrichtingen 10 - 11<br />

Werktuigen voor laders<br />

- Werktuigen 12 - 15<br />

- Balenklemmen<br />

- Voederbakken<br />

- Gewichten 22<br />

- Aanbouw en koppeldelen 23<br />

Werktuigen voor verreikers<br />

- Aanbevelingen 24<br />

- Werktuigen 25 - 26<br />

- Aankoppelingen 27<br />

- Mach hydrokoppelingen 27<br />

- Balenklemmen<br />

- Voederbakken<br />

28 - 29<br />

Compaktrange (voorladers, fronthefinrichtingen, werktuigen ) 32 - 43<br />

Heruitrusting van een trekker<br />

- aanbouwdelen<br />

- hydr bediening<br />

Heruitrusting van een lader<br />

Pakketten (laders + aanbouwdelen)<br />

Lader Prestaties<br />

Verkoopcondities 51<br />

Inhoud<br />

- Laadarmen<br />

- Lader opties<br />

3 - 9<br />

16 - 19<br />

20 - 21<br />

30 - 31<br />

44<br />

45<br />

46<br />

47<br />

48 - 50


Een kompleet programma voorladers dat tegemoet komt aan iedere inzet<br />

Voor iedere inzet en voor elke trekker, heeft MX de juiste voorlader, die perfect is aangepast aan de verschillende<br />

werkomstandigheden. Bij de ontwikkeling van de voorlader, denkt MX immers altijd in de eerste plaats<br />

aan de gebruiker en hoe ze zijn dagelijkse leven kan helpen vergemakkelijken.<br />

Evolution<br />

produkten in een notedop<br />

Gamma TECHNIC - MX T6 / T8 / T10 / T12 / T15 / T16<br />

Volledig geïntegreerd hydraulisch circuit<br />

De nieuwe voorladers MX TECHNIC zijn bijzonder doeltreffend. Ze werden tot in de kleinste details uitgewerkt om het werk voor u<br />

eenvoudiger te maken. Ze beschikken over een volledig geïntegreerd hydraulisch circuit en tevens is ook hun design erg mooi.<br />

Gamma UTILITY - MX U6 / U8 / U10 / U12<br />

Voordelige voorlader met of zonder mechanische<br />

parallellogram<br />

De voorladers UTILITY werden ontwikkeld volgens hetzelfde duurzame MX-principe en zijn bestemd voor landbouwers die een eenvoudige<br />

voorlader willen waarmee ze hun dagelijkse werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren.<br />

Gamma COMPACT - MX C1 / C2 / 25Cu /<br />

20C+ / 25C+ / 30C+<br />

Doeltreffend groenonderhoud<br />

Het ontwerp van de voorladers COMPACT steunt op de know-how van MX. Het concept is eenvoudig en rationeel. Met de voorladers<br />

van de COMPACT-lijn, kunnen alle werkzaamheden nodig voor het onderhoud van groenvoorzieningen gemakkelijk en nauwkeurig uitgevoerd<br />

worden.<br />

Gamma FRUIT - MX FR<br />

Ontworpen voor professionele fruit- en wijnboeren<br />

De voorladers FR werden speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de eisen van fruit- en wijnboeren die een voorlader nodig<br />

hebben welke niet breder is dan hun trekker. Ondanks hun bescheiden afmetingen, beschikken de voorladers FR toch over alle<br />

voordelen en troeven van de grotere MX-voorladers.<br />

Gamma MUNICIPALITY - MX T6 / T8 / T10 / T12<br />

Doeltreffendheid en veiligheid verzekerd<br />

De voorladers uit het programma OPENBARE WERKEN beantwoorden aan de specifieke eisen van openbare werken en<br />

wegenbouwers. Bovenop de voordelen van de voorladers TECHNIC, beschikken deze voorladers ook over bijkomende<br />

veiligheidsvoorzieningen conform de geldende normen en wetten.<br />

3


VOORLADERS TECHNIC<br />

4<br />

Evolution<br />

Pch Systeem ® Gepatenteerd OpTIE<br />

Parallellogram met hydraulische compensatie<br />

De werktuighoek wordt automatsch gehandhaafd, dankzij twee perfect geïntegreerde parallellogramcilinders<br />

die in permanente verbinding staan met de bakbedieningcilinders.<br />

Aanpassing van de<br />

werktuighoek<br />

De parallellogramcilinders hebben 2<br />

standen voor de aanpassing van de<br />

werktuighoek.<br />

TECHNIC / UTILITY<br />

Snel aan- en<br />

afkoppelen van de voorlader<br />

Het FITLOCK Systeem II® is een aankoppelingssysteem waarbij u zowel bij het aankoppelen als bij<br />

het afkoppelen de cabine slechts éénmaal hoeft te verlaten.<br />

Slechts één keer uitstappen, zowel bij<br />

het aan- als afkoppelen !<br />

De vergrendeling gebeurt automatisch. Het ont-<br />

grendelen gaat zeer gemakkelijk d.m.v. een hendel<br />

die zich aan de buitenkant bevindt. U dient enkel<br />

nog het Mach Systeem® te ontkoppelen en de<br />

steunpoten te plaatsen<br />

Ontgrendeling<br />

in de voorlader TECHNIC<br />

Plaatsing steunpoten<br />

Voorladers Technic / UTiliTy<br />

Vergrendeling zichtbaar aan de<br />

buitenkant<br />

De aankoppeling van de voorlader FITLOCK Systeem II®<br />

is voortaan uitgerust met een controlesysteem voor de<br />

vergrendeling, zichtbaar zowel wanneer men zich binnenin de<br />

cabine bevindt, als wanneer men zich buiten de cabine bevindt.<br />

Dit permanent zichtbare controlesysteem verhoogt het comfort<br />

en de veiligheid van de gebruiker.<br />

De meest courante modellen van FITLOCK Systeem II®<br />

beschikken voortaan ook over een volledig gelast frame, wat de<br />

levensduur van de voorlader ten goede komt.<br />

Stand bak<br />

Stand palletvork<br />

Veiligheid voor alles<br />

De bestuurder ziet wanneer de<br />

echte vergrendeling gebeurd is:<br />

het controle-element bevindt<br />

zich in de groene zone.<br />

Inrijden Plaatsen Vergrendeld !<br />

Evolution<br />

Nieuwe draaipunten voor een lange levensduur<br />

De voorladers zijn voorzien van een anti-rotatie-montage van de assen d.m.v. een<br />

platte kant op de as. Dit is een bekende en beproefde techniek. Alle draaipunten zijn<br />

bovendien voorzien van nieuwe slijtbussen in «bimetaal». Deze bestaan uit 2 metalen<br />

(staal en brons) en sommige zijn breder gemaakt om een groter draagvlak te hebben.<br />

Hierdoor geven ze de voorlader een hoger rendement en een langere levensduur.<br />

Superhefvermogen<br />

De door het bakgewicht veroorzaakte druk in<br />

de bakbedieningcilinders wordt aan de parallel-<br />

cilinders toegevoegd die daardoor meeheffen.<br />

Het PCH Systeem® geeft extra hefvermogen:<br />

tot 35% meer zonder olie opbrengst of druk te<br />

moeten verhogen.<br />

Aankoppelen in elke<br />

situatie<br />

De schuine geleidingen van<br />

de aanbouwdelen waarop de<br />

voorlader bevestigd wordt,<br />

richten de voorlader voor een<br />

foutloze aankoppeling in alle<br />

omstandigheden.<br />

@ Bekijk de videofilms over FITLOCK Systeem II ® op www.m-x.eu


met of zonder mechanisch<br />

parallellogram<br />

Het mechanisch parallellogram<br />

(//) is zeer doeltreffend<br />

en zorgt ervoor dat de hoek<br />

van het werktuig automatisch<br />

behouden blijft tijdens het<br />

heffen en dalen.<br />

Aankoppeling van werktuigen met<br />

automatische vergrendelingshendel<br />

Met het MASTER-ATTACH Systeem® gebeurt de vergrendeling automatisch bij het intrekken van de<br />

hefcilinders. Het ontgrendelen is mogelijk via een hendel aan de uitstapkant van de bestuurdersplaats.<br />

Automatische<br />

vergrendelingshendel<br />

Uitvoering zonder mechanisch<br />

parallellogram<br />

Vergrendeling<br />

zelfcentr.<br />

« V »<br />

VOORLADERS UTILITY<br />

De UTILITY - lijn : een voordelig programma voorladers<br />

het UTiliTy-programma bouwt verder op de know-how van de Technic-line.<br />

Deze nieuwe en zeer voordelige voorladers zijn degelijk en<br />

betrouwbaar en geschikt voor alle voorkomende werkzaamheden. Ze<br />

werden speciaal ontwikkeld voor gebruikers die op zoek zijn naar een<br />

eenvoudige, maar kwalitatief hoogwaardige voorlader.<br />

Hydraulisch ventielen<br />

onder de dwarsbalk<br />

Het hydraulisch ventiel ligt beschermd<br />

onder de dwarsbalk en wordt zo geïntegreerd<br />

in het geheel. Het vrije zicht vanaf<br />

de bestuurderplaats blijft zo optimaal.<br />

Toebehoren<br />

In aanvulling op dit programma, werden een<br />

aantal nieuwe werktuigen «U» ontwikkeld,<br />

die een eenvoudige oplossing bieden voor uw<br />

dagelijkse werkzaamheden.<br />

Bekijk het volledige gamma toebehoren en<br />

hun kenmerken in de rubriek «Toebehoren<br />

voor voorladers»<br />

Een aankoppeling die geen afbreuk doet aan de prestaties<br />

Dankzij het ontwerp en de uitstekende wendbaarheid van het snelwisselraam is er<br />

slechts een beperkte uitlading en een maximale kip- en opbreekhoek. De aankoppeling<br />

is automatisch en robuust (pennen : ø 30).<br />

Gemakkelijke aankoppeling van werktuigen<br />

Het snelwisselraam is uitgerust met geleiders, waardoor de werktuigen zich automatisch<br />

centreren op het snelwisselraam.<br />

«CLIC»<br />

Verbeterd concept en<br />

montage<br />

Het profiel van de voorlader is een rechthoekige<br />

kokerbalk. De hydraulische leidingen zijn daarop<br />

gemonteerd. De voorlader is voorzien van een<br />

eenvoudige hoogte-indicator.<br />

Automatische vergrendeling<br />

«CLaC»<br />

ZOOm Op…<br />

TECHNIC / UTILITY<br />

5


EXCLUSIEVE OPTIES<br />

6<br />

Automatische aan- en afkoppeling<br />

van toebehoren met hydraulische en<br />

electrische aansluitingen<br />

OpTIE<br />

Met het SPEED-LINK Systeem® kunnen alle werktuigen, zelfs met hydraulische en electrische functies, aan- en afgekoppeld<br />

worden zonder de trekkercabine te verlaten.<br />

Synchronisatie<br />

kippen/opbreken<br />

exclusieve opties / andere opties<br />

(behalve voorlader UTILITY)<br />

het eerste draagbare en draadloze weegsysteem<br />

voor voorladers OpTIE (behalve voorlader UTILITY)<br />

Minder bewegingen<br />

De mogelijkheid om twee bewegingen<br />

gelijktijdig uit te voeren = 50% minder<br />

handelingen voor de bestuurder! Bij steeds<br />

terug kerende werkzaamheden betekent het<br />

SCS-systeem een aanzienlijke tijdswinst en<br />

een hoger rendement.<br />

Bescherming<br />

van de<br />

aankoppelpunten<br />

Voor het wegen van voederrantsoenen en de voorraad te controleren van veevoer, graan en meststof is het weegsysteem<br />

MPE onmisbaar. MX biedt u hiervoor een draadloos en draagbaar systeem.<br />

Altijd binnen handbereik<br />

De MPE 3 is draagbaar en daarom altijd binnen handbereik, in de cabine, in de hand, in een jas-<br />

of broekzak.<br />

Ideaal voor de veehouderij<br />

De MPE 3 werd speciaal ontwikkeld voor de veehouderij. Het compacte apparaat beschikt over ver-<br />

schillende kanalen en is multifunctioneel.<br />

OpTIE<br />

(behalve lader UTILITY)<br />

Betere concentratie<br />

Automatische inwerkingtreding van het<br />

systeem = een handeling minder voor<br />

de bestuurder. De bediening vraagt veel<br />

minder inspanning, waardoor de bestuurder<br />

zich beter kan concentreren op het<br />

besturen van de trekker.<br />

Comfortabel<br />

• het wisselen van werktuig duurt slechts een paar<br />

seconden<br />

• geen vergissingen in de hydraulische en electrische<br />

aansluitingen<br />

• geen ongewenste loskoppeling van het werktuig<br />

Bescherming van de aankoppelpunten<br />

De hydraulische koppelingen en electrische aansluitingen<br />

zijn optimaal beschermd door hermetisch afgesloten<br />

kleppen die automatisch open- en dichtgaan bij het aan<br />

en afkoppelen.<br />

Dankzij het SCS® -systeem, kunnen de bak en de klauw in één enkele beweging gestuurd worden : opening van de<br />

klauw en kippen van de bak of sluiten van de klauw en opbreken.<br />

Synchronisatie kippen / opbreken<br />

Nauwkeurigheid<br />

Doordat de klauw zich synchroon opent bij het<br />

kippen, verloopt de handeling veel nauwkeuriger.<br />

De klauw wordt zo ver mogelijk in de bak<br />

gebracht en pas op het allerlaatste moment<br />

wordt het materiaal in de bak gekipt, waardoor<br />

bij elke cyclus telkens de volledige last in de bak<br />

wordt gekipt.


Mach Systeem ® Gepatenteerd OpTIE<br />

Snelle hydraulische en electrische verbinding<br />

Eenvoudig<br />

Met het Mach Systeem® koppelt u de hydraulische en electrische aansluitingen van de voorlader<br />

met één enkele handbeweging aan de trekker, ook onder druk. Geen restdrukken.<br />

Zeker<br />

Het Mach Systeem® voorkomt vervuiling van het hydraulische circuit en sluit verkeerde<br />

aansluitingen en vuile handen uit.<br />

Shock eliminator Systeem ®<br />

OpTIE<br />

Schokdemper trekker / voorlader<br />

Bij het rijden met de voorlader of bij het plotseling stoppen van de<br />

voorlader tijdens het dalen, worden de schokken gedempt.<br />

ANDERE OPTIES<br />

Het PROPILOT<br />

Systeem is standaard<br />

opgenomen in het<br />

MACH Systeem.<br />

Comfort in de cabine<br />

Het besturen van de trekker verloopt veel soepeler. De bestuurder heeft<br />

geen last van schokken. Zonder SHOCK ELIMINATOR Met SHOCK ELIMINATOR<br />

AcS ® Activ control Systeem<br />

Automatische nivellering van de werktuigen<br />

Dankzij ACS® brengt de voorlader het werktuig automatisch terug naar een vooraf geprogrammeerde<br />

positie en dit met een simpele druk op de knop.<br />

Minder handelingen<br />

Er dienen minder hendelbewegingen gemaakt te worden.<br />

Betere concentratie<br />

De bestuurder kan zich beter concentreren op het besturen van de trekker.<br />

Standaard levering bij pakket TECHPILOT.<br />

Mach 2 ® Gepatenteerd OpTIE<br />

De hydraulische verbinding voorlader werktuigen<br />

Robuust, bedrijfszeker en gebruiksvriendelijk<br />

: alle hydraulische koppelingen worden<br />

in één beweging gekoppeld, ook onder druk.<br />

OpTIE (behalve lader UTILITY)<br />

Fast-lock Systeem ® OpTIE<br />

Automatische aan-/afkoppeling van werktuigen<br />

zonder hydraulische of electrische leidingen<br />

Werktuigen aan- en afkoppelen<br />

zonder de cabine te verlaten : dit<br />

is de luxe die het FAST-LOCK<br />

Systeem® u biedt bij het veelvuldig<br />

wisselen van werktuigen.<br />

Vergrendelen !<br />

clac<br />

Ontgrendelen !<br />

clac<br />

Inklikken<br />

Hendel<br />

bedienen<br />

Vergrendeld !<br />

De MACH 2 - koppelingen zijn standaard : ze worden gebruikt in<br />

de landbouw en zijn ISP-gekeurd.<br />

7<br />

7


BEDIENINGEN<br />

8<br />

Dankzij het door MX gepatenteerde concept van de enkel- en dubbelwerkende bediening, kan het hydraulieksysteem optimaal benut worden<br />

in functie van het uit te voeren werk. De bestuurder past intuïtief de druk die hij uitoefent op de bedieningshendel van de voorlader aan aan de<br />

gewenste druk op de grond : hoe meer hij de hendel indrukt, hoe meer de voorlader drukt op de grond. Het hydraulieksysteem wordt weldoordacht<br />

aangewend.<br />

• Tijdens het dalen (enkelwerkend) is het debiet van de trekker volledig beschikbaar voor het opbreken :<br />

het herpositioneren van het werktuig gebeurt zonder tijdverlies.<br />

Neutraal<br />

• Op de grond oefenen de werktuigen<br />

geen druk uit, waardoor ze ook niet<br />

Dalen<br />

onderhevig zijn aan<br />

Enkelwerkend<br />

vroegtijdige slijtage.<br />

Bedieningen / Fronthefinrichtingen<br />

Drukken<br />

Dubbelwerkend<br />

Technologische bediening (behalve voorlader UTILITY)<br />

TECHPILOT Systeem® : proportionele electrische bediening via micro-processor (bus CAN technologie).<br />

Ergonomisch<br />

De joystick heeft een ergonomische vorm en zorgt voor een uitstekend gebruiksgemak, waardoor er geen vermoeidheid<br />

optreedt. Via de 6 knoppen en de 3 verklikkerlichtjes kunnen alle functies van de voorlader gecontroleerd worden.<br />

ELECTRO-HYDRAULISCHE<br />

BEDIENING<br />

Soepele bediening<br />

HYDRAULISCHE<br />

LAGEDRUKBEDIENING<br />

Bediening op maat<br />

Het TECHPILOT Systeem® is multifunctioneel, zodat de bediening gepersonaliseerd kan worden :<br />

• werking van het ACS® -systeem zowel bij opbreken als bij kippen<br />

• schudden van de bak om achtergebleven resten los te maken<br />

• permanent zwevende positie voor een perfecte reliëfvolging zonder de joystick voortdurend te moeten vasthouden<br />

• vertragen van het kippen, in het bijzonder bij de verhandeling van balen<br />

• functie «haas/schildpad» die het dalen en kippen vertraagt voor extra veiligheid bij het verhandelen van bv. palletten<br />

• optie isoleren van de SHOCK Eliminator® voor een tijdelijke grotere nauwkeurigheid.<br />

De FLEXPILOT® -verdeler wordt bediend door een hydraulisch lagedruk circuit. Alle functies van<br />

de voorlader worden bediend door het FLEXPILOT Systeem® (3de en 4de functies, ACS®, Fast-<br />

Lock® of Speed-Link®).<br />

Soepel<br />

Meer gebruikscomfort en minder stress dankzij de hydraulische sturing.<br />

Praktisch<br />

Geen slijtende delen, geen onderhoud.<br />

nauwkeurige bediening<br />

KABELBEDIENING<br />

De verdeelschuif PROPILOT® met kabelbediening staat in voor een multifunctionele bediening<br />

van de voorlader.<br />

Nauwkeurig<br />

De bediening is zeer nauwkeurig en werd speciaal ontwikkeld door MX voor de besturing van<br />

een voorlader.<br />

Voordelige bediening (behalve voorlader technic)<br />

De EENHENDEL ECO-verdeler met kabelbediening is uitgerust met dezelfde hendel als de PROPILOT. Het<br />

gaat om een kabelbediening die de bediening van de voorlader verzekert, zowel dubbelwerkend als in<br />

zwevende gekartelde positie (niet compatibel met MACH Systeem).<br />

ECOPILOT


Haal meer uit uw trekker !<br />

Afhankelijk van het soort werk,hebt U andere<br />

eisen. Daarom ontwikkelde MX een kompleet<br />

progamma van 7 verschillende modellen<br />

die tegemoet komen aan de verschillende<br />

wensen van de gebruiker, tevens wordt het<br />

hefvermogen aangepast aan de trekker.<br />

Gegoten Fronthef<br />

De MX fronthef range heeft nu een innovatief nieuw vast<br />

hefframe uit een stuk gegoten wat kompakt en robuust<br />

gemaakt is. Uniek op de markt, is de mogelijkheid om<br />

de heflatten in 2 werkposities te zetten : hoge positie/lage<br />

positie verschil van 100 mm hefhoogte.<br />

Aftakas<br />

hoge postie<br />

OpTIE<br />

De aftakassen zijn volledig afgestemd op de fronthefinrichtingen<br />

MX en kunnen gemonteerd worden op<br />

landbouwtrekkers van 70 tot 200 pk. Hun componenten<br />

werden getest onder extreme omstandigheden en<br />

staan garant voor een lange levensduur. naar gelang het<br />

gebruikte werktuig, zijn 2 draai- richtingen mogelijk<br />

aan de uitgang van de aftakas:<br />

- rechts draaiend (gezien vanaf de bestuurdersstoel)<br />

- links draaiend (gezien vanaf de bestuurdersstoel).<br />

Technische gegevens<br />

lage postie<br />

FRONTHEFINRICHTINGEN<br />

Frontplaat<br />

Voor het aankoppelen van machines voor<br />

winterdienst of wegenonderhoud (de<br />

zogenaamde aankoppeling “SETRA”, norm<br />

NF P98-790).<br />

Te kombineren<br />

met de<br />

voorlader<br />

Verschillende elementen van de voorlader<br />

en de fronthef zijn gemeenschappelijk (o.a.<br />

aanbouwdelen, verbindingen naar achter, hydraulische ventiel, bediening,<br />

SHOCK Eliminator®) wat een aanzienlijke kostenbesparing betekent.<br />

R12 R10 R16 R20 R28 R38 R53<br />

Categorie fronthef 1 tot 2 2<br />

Hefvermogen op de uiteinden van de hefarmen* (in kg)<br />

Hefvermogen met zwaartepunt van het werktuig op 610 mm<br />

1200 1000 1600 2000 2800 3800 5300<br />

voor<br />

de aankoppelpunten* (in kg)<br />

950 770 1050 1120 1800 3300 4800<br />

Theoretische afstand tussen de armen (in mm)<br />

Hoogte van de hefarmen t.o.v. de grond*<br />

665 tot 895 825<br />

in lage positie (in mm) < 200 < 200<br />

in hoge positie (in mm) > 750 > 850 > 900 > 950<br />

Aankoppeling<br />

auto.<br />

cat 1 en 2<br />

auto. Cat 2 en 3 N<br />

Aankoppelpunten Cat 2 Cat 2<br />

3de punt / lengte (in mm)<br />

Aftakas (PTO)**<br />

Cat 2 /<br />

460 tot 680<br />

Cat 2 / 460 tot 680<br />

max. vermogen PTO (in pk) 150 150<br />

toerental uitgang PTO (in tr/min) 1000 1000<br />

draairichting (gezien vanaf de bestuurderplaats) rechts rechts<br />

profiel uitgangsas (DIN 9611)<br />

1’ 3/8’’<br />

6 groeven<br />

1’ 3/8’’ - 6 groeven<br />

* Deze waarden zijn een<br />

indicatie en kunnen variëren<br />

per type trekker.<br />

** Optie beschikbaar<br />

in kombinatie met<br />

fronthefinrichting.<br />

Technische gegevens van de frontheffen voor<br />

Tuin en Park, zie <strong>prijslijst</strong> Tuin en Park:<br />

9


10<br />

Fronthefinrichtingen<br />

Robuuste<br />

Versterking van de basis tot aan<br />

de aansluitstukken achteraan.<br />

«3 functies» - kiezer<br />

Frontheffen<br />

Buitenbediening<br />

frontlift<br />

mX<br />

Dankzij de buitenbediening kan men het<br />

heffen en zakken van de hefarmen bedienen<br />

aan de zijkant van de fronthef.<br />

ZOOm Op…<br />

Verbinding naar de achterkant<br />

Extra versterking bij het koppelingshuis tot<br />

aan de achterste aansluitstukken<br />

Via de «3 functies»-kiezer kan men, afhankelijk van de werkzaamheden, de meest aangewezen functioneringswijze van<br />

de van de MX Fronthef kiezen.<br />

Functie 1 - “Dubbelwerkend”<br />

Functie 2 - “Enkelwerkend”<br />

Functie 3 - “Vergrendeling”<br />

De kiezer is bevestigd op een universele houder die gemakkelijk aangepast kan worden aan elk type trekker. Te monteren achterop de trekker.<br />

Aftakas<br />

vooraan<br />

Voor trekkers van 70 tot 200 pk. Leverbaar<br />

zowel links als rechtsomdraaiend 1000 omw/<br />

min .<br />

Frontplaat<br />

(zogenaamde aankoppeling<br />

“SETRA”, norm NF P98-790)<br />

Gewichtendrager en driepunts gewichtendrager<br />

Gewichtendrager MX<br />

2 types<br />

• PMJ :<br />

- voor Jerrican Standard gewichten<br />

• PMS :<br />

- specifiek voor originele trekkergewichten<br />

Driepunt voor<br />

gewichtendrager<br />

2 types<br />

TU TS<br />

• TU :<br />

Driepunt voor universele gewichten 1000 kg :<br />

- voor Jerrican gewichten (PMJ)<br />

- specifieke driepunt voor originele trekkergewichten (PMS)<br />

• TS :<br />

Specifieke driepunt voor originele trekkergewichten<br />

Standaard Jerrican op<br />

gewichtendrager MX<br />

Originele frontgewichten<br />

trekker op specifieke gewichtendrager<br />

MX<br />

Originele frontgewichten<br />

trekker op originele<br />

gewichtendrager van<br />

trekkermerk<br />

TU<br />

TU<br />

Voor het aankoppelen van machines voor<br />

winterdienst en wegenonderhoud (te monteren<br />

in plaats van de hefarmen MX)<br />

op TU op 3-punts gewichten MX<br />

Gewichtendrager Jerrican MX<br />

voor gewichten Jerrican MX<br />

PMJ<br />

standaard<br />

Jerrican<br />

gewichten<br />

PMJ<br />

Gewichtendrager Jerrican MX<br />

voor gewichten Jerrican MX<br />

standaard<br />

Jerrican<br />

gewichten<br />

op TU op 3-punts gewichten MX<br />

Gewichtendrager MX<br />

voor originele<br />

trekkergewichten<br />

PMS<br />

Originele<br />

trekkergewichten<br />

PMS<br />

op TS<br />

Gewichtendrager MX<br />

voor originele<br />

trekkergewichten<br />

TS : Driepunt specifiek op maat van het trekkermerk<br />

gemaakt<br />

originele gewichtendrager<br />

originele trekkergewichten<br />

Originele<br />

trekkergewichten


Prijs fronthefinrichtingen en gewichten<br />

Prijs opties<br />

Fronthef (met of zonder lader)<br />

alle frontheffen MX zijn standaard uitgerust met :<br />

versterkt chassis tot aan koppelingshuis (behalve bepaalde trekkermodellen) - dubbelwerkende cilinders - vaste en pendelende stand - 3de punt<br />

Stootbaar verplicht voor sneeuwruimer en toebehoren voor grondbewerking.<br />

Frontheffen voor het programma Tuin en Park, zie <strong>prijslijst</strong> Tuin en Park<br />

€ € € €<br />

A B c D<br />

MX R12 dubbelwerkend op achterste verdeler met T-stuk en blokkeerkraan - i.c.m. met aftakas 2100 2 490 2 780 -<br />

MX R10 dubbelwerkend op achterste verdeler met T-stuk en blokkeerkraan 1 760 2060 2 230 -<br />

MX R16 dubbelwerkend op achterste verdeler met T-stuk en blokkeerkraan 1810 2110 2300 -<br />

MX R20 dubbelwerkend op achterste verdeler met T-stuk en blokkeerkraan 1860 2240 2 380 2940<br />

MX R28 dubbelwerkend op achterste verdeler met T-stuk en blokkeerkraan 2060 2460 2 590 3370<br />

MX R38 dubbelwerkend op achterste verdeler met T-stuk en blokkeerkraan 2270 2 690 2 800 3580<br />

MX R53 dubbelwerkend op achterste verdeler met T-stuk en blokkeerkraan 2520 2940 3050 3830<br />

Set versterking naar de achterbrug 840<br />

Stootbalk (bij te voegen bij de prijs van de versterking naar de achterbrug)<br />

Hydraulische aansluiting<br />

630<br />

- Aansluiting op originele verdeler trekker op aanvraag<br />

- Aansluiting op Mach Systeem van MX voorladers op aanvraag<br />

- Aansluiting op bedieningen van MX voorladers (Propilot, Ecopilot, Flexpilot, Techpilot) op aanvraag<br />

- «3 functies»-kiezer 150<br />

- Hydraulische verdeler MX + Eenhendel - 2 DW + zweefstand functie - hydraulische aansluiting DW inbegrepen 1140<br />

- Electro-hydraulische verdeler MX + Joystick - 2 DW/EW + zweefstand functie - buitenbediening hef + hydraulische aansluiting DW inbegrepen 2860<br />

- Hydraulische aansluiting DW - vooraan op fronthef voor voeding van werktuig of hydraulisch 3de punt 310<br />

- Frontplaat (genaamd “SETRA”) - wordt gemonteerd in plaats van de fronthefarmen MX 950<br />

- Kit electroverdeler - voor optionele hydraulische functie vooraan (hydraulische aansluiting inbegrepen)<br />

Buitenbediening van de fronthef<br />

620<br />

- Met electro-hydraulische verdeler MX standaard<br />

- Met Techpilot (gemeenschappelijke verdeler voor voorlader MX/fronthef MX) 210<br />

- Met originele electrohydraulische verdeler van de trekker<br />

Shock Eliminator<br />

210<br />

- Shock Eliminator in hydraulisch circuit opgenomen (MX R12) 190<br />

- Shock Eliminator in hydraulisch circuit opgenomen (MX R10, MX R16, MX R20, MX R28, MX R38 en MX R53) 290<br />

- Shock Eliminator en manometer op circuit voor dalen - voor drukcontrole (optie mogelijk indien Shock Eliminator opgenomen in hydraulisch circuit)<br />

Aftakas<br />

330<br />

- 1000 omw/min<br />

Rechts gezien vanaf de bestuurdersplaats van de trekker<br />

2500<br />

Steunen tbv spanners maaier (voor trekkers CLAAS Arès, Arion 400)<br />

Driepunts werktuigendrager (volgens aanbevelingen)<br />

90<br />

- TU - universeel 1000 kg voor gewichtendrager MX (PMJ of PMS) 300<br />

- TS - specifiek voor originele gewichtendrager trekker (trekkermerk en -model preciseren)<br />

Gewichtendrager te bevestigen op 3-puntsgewicht of TU-driehoek<br />

340<br />

- Voor standaard gewichten Jerrican (PMJ) 150<br />

- Voor originele trekkergewichten (PMS) (trekkermerk en -model aangeven)<br />

3-punts gewichten (Zie technische gegevens & afbeeldingen pagina 22)<br />

250<br />

- 400 kg (categorie 1 en 2) 690<br />

- 600 kg 1110<br />

- 900 kg 1320<br />

- 900 kg automatisch 1530<br />

- 1 400 kg 2010<br />

€ € €<br />

Chassis B c D<br />

voor versterking van de motor (van vooraan tot aan het koppelingshuis) 650 860 1080<br />

€<br />

11


12<br />

x Beste verhouding breedte / hefvermogen voorlader<br />

x Toegestaan<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

Grondbak<br />

• Met opgelaste puintanden<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

lichtmateriaalbak<br />

• Veelzijdig - zonder tanden<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

Mengmestbak<br />

• Zonder tanden<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

Groot-volumebak<br />

• Zonder tanden<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

graag bij order aangeven :<br />

- Het ladermerk and type<br />

- Aankoppeling (Euro of MX)<br />

€ Gewicht<br />

(kg)<br />

Gebruiks-<br />

capaciteit<br />

(in liter)<br />

BT 130 960 165 460 x x x x x x<br />

BT 150 1080 180 530 x x x x x x<br />

BT 180 1220 210 650 x x x x x<br />

BT 200 1310 230 700 x x x<br />

BT 220 1390 255 770 x x<br />

BR 130 850 154 460 x x x x x x<br />

BR 150 960 167 530 x x x x x x<br />

BR 180 1080 195 650 x x x x x<br />

BR 200 1190 210 700 x x x x<br />

BR 220 1290 225 770 x x x<br />

BL 200 1300 255 1000 x x x x<br />

BL 220 1410 275 1100 x x x<br />

BL 250 1590 305 1210 x x<br />

BC 180 1470 315 1300 x x x x<br />

BC 200 1570 335 1450 x x x<br />

BC 220 1690 355 1600 x x x<br />

BC 250 1850 390 1825 x x<br />

* Voor voorladers U, zijn de opgegeven werktuigen toegestaan. indien de trekker niet is uitgerust met verstevigingen naar de achterzijde, zijn ze niet toegestaan.<br />

MX 40.5 / FR<br />

MX T6 / U6*<br />

MX T8 / U8*<br />

MX T10 / U10*<br />

MX T12 / U12*<br />

MX T15 / T16


x Beste verhouding breedte / hefvermogen voorlader<br />

x Toegestaan<br />

+ Praktisch<br />

+ Robuust<br />

+ Veelzijdig<br />

Pelikaanbak<br />

• Veelzijdig werktuig, binnenzijde bak volledig glad afgewerkt<br />

• Geintegreede Euro of Master attach MX snelkoppeling<br />

• Optie Speed-Link of Mach2<br />

NIEUW<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

Mestvork<br />

• Afgeronde bodem - voorbereid voor bovenklem<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

:graag bij order aangeven<br />

- Het ladermerk en type<br />

- Aankoppeling (Euro or MX)<br />

BMS 140 2120<br />

Extra zwaar hardox stootmes<br />

400 HB<br />

220<br />

BMS 160 2 280<br />

Extra zwaar hardox stootmes<br />

400 HB<br />

250<br />

BMS 180 2 450<br />

Extra zwaar hardox stootmes<br />

400 HB<br />

280<br />

BMS 200 2 840<br />

Extra zwaar hardox stootmes<br />

400 HB<br />

320<br />

BMS 225 3270<br />

Extra zwaar hardox stootmes<br />

400 HB<br />

360<br />

BMS 245 3 580<br />

390<br />

Extra zwaar hardox stootmes<br />

400 HB<br />

Stekker Mach 2 90<br />

Set zijplaten 110<br />

€ Gewicht<br />

(kg)<br />

Gebruiks-<br />

capaciteit<br />

(in liter)<br />

Toebehoren<br />

BF 118 (6 tanden Ø35mm) 890 128 x x x x x x<br />

BF 140 (7 tanden Ø35mm) 990 143 x x x x x x<br />

BF 160 (8 tanden Ø35mm) 1080 158 x x x x x<br />

BF 180 (9 tanden Ø35mm) 1170 171 x x x x<br />

BF 200 (10 tanden Ø35mm) 1270 185 x x x<br />

BF 225 (11 tanden Ø35mm) 1420 200 x x x<br />

Bovenklem voor mestvork<br />

• Uitneembare ronde tanden<br />

• Zijdelingse tanden standaard<br />

GF 125 1230 110 580 x x x x x x<br />

• Opent tot 90°<br />

GF 150 1310 120 700 x x x x x x<br />

GF 170 1360 128 800 x x x x x<br />

GF 190 1450 133 900 x x x x<br />

GF 205 1520 140 1000 x x x<br />

GF 225 1590 147 1230 x x x<br />

1x Extra DW functie noodzakelijk<br />

Mestvork + Bovenklem<br />

Stekker Mach 2 90<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

• Optie Speed-Link of Mach2<br />

BF 118 + GF 125<br />

BF 140 + GF 150<br />

2120<br />

2300<br />

238<br />

263<br />

580<br />

700<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

BF 160 + GF 170 2440 286 800 x x x x x<br />

BF 180 + GF 190 2620 304 900 x x x x<br />

BF 200 + GF 205 2790 325 1000 x x x<br />

BF 225 + GF 225 3010 347 1230 x x x<br />

1x Extra DW functie noodzakelijk<br />

Stekker Mach 2 90<br />

* Voor voorladers U, zijn de opgegeven werktuigen toegestaan. indien de trekker niet is uitgerust met verstevigingen naar de achterzijde, zijn ze niet toegestaan.<br />

MX 40.5 / FR<br />

MX T6 / U6*<br />

MX T8 / U8*<br />

MX T10 / U10*<br />

MX T12 / U12*<br />

MX T15 / T16<br />

325 810 x x x x x x<br />

367 930 x x x x x x<br />

399 1050 x x x x x<br />

423 1160 x x x x<br />

466 1305 x x x<br />

488 1420 x x<br />

13


14<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

x Beste verhouding breedte / hefvermogen voorlader<br />

x Toegestaan<br />

4 in 1 - bak #<br />

• Opgelaste punten<br />

• Geboute Euro snelkoppeling of MX<br />

• Optie Speed-Link of Mach 2<br />

Stekker Mach 2 90<br />

hoogkipbak<br />

Meerprijs specifieke aankoppeling<br />

(zie blz. 23)<br />

90<br />

#<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

• Kan tot 1,10 m hoger uitkippen dan de maximale hefhoogte van de voorlader<br />

• Geboute Euro snelkoppeling of MX<br />

• Optie Speed-Link of Mach 2<br />

Uitkuilbak #<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

• 3 mogelijke uitkuilSysteemen<br />

• Geboute Euro snelkoppeling of MX<br />

• Optie Speed-Link of Mach 2<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

Palletvork<br />

• Standaard vorken - PCH aanbevolen<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

Graag bij order aangeven:<br />

- Het ladermerk en type<br />

- Aankoppeling (Euro or MX)<br />

€ Gewicht<br />

(kg)<br />

Gebruiks-<br />

capaciteit<br />

(in liter)<br />

BQU 150 3250 370 420 x x x x x x<br />

BQU 180 3470 415 500 x x x x x<br />

BQU 210 3680 470 585 x x x<br />

BRDS 180 3490 470 1300 x x x x<br />

BRDS 210 3750 510 1550 x x x<br />

BRDS 250 4020 570 1800 x x<br />

Stekker Mach 2 90<br />

Meerprijs specifieke aankoppeling<br />

(zie blz. 23)<br />

90<br />

BCA 210 + vaste uitkuiltanden 2500 450 1400 x x x x<br />

BCA 210 + uitkuilbovenklem<br />

3480 490 1400 x x x x<br />

BCA 210 + rotor 4720 580 1400 x x x x<br />

Stekker Mach 2 90<br />

Meerprijs specifieke aankoppeling<br />

(zie blz. 23)<br />

90<br />

TR 1500 (100 x 32 x 1 050 mm) 1250 170 1500 kg x x x x x x<br />

TR 2500 (100 x 40 x 1 200 mm) 1360 195 2500 kg x x x x x x<br />

Verlengstuk L 200 350<br />

Capaciteit op 600 mm vooraan op de vorken<br />

* Voor voorladers U, zijn de opgegeven werktuigen toegestaan. Indien de trekker niet is uitgerust met versterkingen naar de achterzijde, zijn ze niet toegestaan<br />

# Toebehoren kunnen ook op andere voorladers dan MX gemonteerd worden, maar met gelijk hefvermogen<br />

MX 40.5 / FR<br />

MX T6 / U6*<br />

MX T8 / U8*<br />

MX T10 / U10*<br />

MX T12 / U12*<br />

MX T15 / T16


x Beste verhouding breedte / hefvermogen voorlader<br />

x Toegestaan<br />

Werktuigen<br />

UTILITY<br />

Universele bak<br />

• Slijtplaat 150 x 16 mm<br />

• Ronde rugzijde<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

Mestbak<br />

• Tanden Ø 35 x 860 mm<br />

• Rechte achterkant<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

Mestbak met bovenklem<br />

• Tanden Ø 35 x 860 mm ; Ø 28 mm bovenklem<br />

• Rechte achterkant<br />

• Euro snelkoppeling of MX<br />

Grootmateriaalbovenklem<br />

• Rietsuiker, takken, algen...<br />

• Master-Attach snelkoppeling<br />

Optie stekker<br />

Mach 2<br />

+90 €<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

GV<br />

met MX<br />

aanbouw<br />

GV<br />

met MX/Euro<br />

snelwissel<br />

(voor Euro<br />

laders)<br />

een eenvoudige oplossing voor alle werkzaamheden...<br />

set 2 bijkomende<br />

tanden<br />

Graag bij order aangeven:<br />

- Het ladermerk en type<br />

- Aankoppeling (Euro or MX)<br />

€ Gewicht<br />

(kg)<br />

Silage schuif #<br />

• Voor Fronthef of voorlader met steunpoten<br />

• 3-puntskit inbegrepen<br />

Gebruiks-<br />

capaciteit<br />

(in liter)<br />

Technic voorlader<br />

MX 40.5 / FR<br />

MX T6<br />

Toebehoren<br />

UTiliTy<br />

voorlader<br />

MX T8<br />

MX T10<br />

MX T12<br />

MX T15<br />

MX U6<br />

MX U8<br />

MX U10<br />

MX U12<br />

BRU 150 770 175 625 x x x x x x<br />

BRU 180 850 196 750 x x x x x x x<br />

BRU 200 960 208 840 x x x<br />

BRU 225 1070 212 945 x x<br />

BFU 120 (6 tanden) 730 100 x x x x x<br />

BFU 140 (7 tanden) 800 115 x x x x x x x<br />

BFU 160 (8 tanden) 860 130 x x x x x x x<br />

BFU 180 (9 tanden) 950 145 x x x x x<br />

CGU 120 (6 tanden) 1890 170 515 x x x x x<br />

CGU 140 (7 tanden) 1980 195 600 x x x x x x x<br />

CGU 160 (8 tanden) 2070 215 685 x x x x x x x<br />

CGU 180 (9 tanden) 2160 240 765 x x x x x<br />

CGU 200 (10 tanden) 2280 265 850 x x x<br />

LE 250<br />

Voor in de<br />

Fronthef<br />

LE 250<br />

Voor MX lader<br />

Meerprijs<br />

specifieke<br />

aankoppeling<br />

hijsoog Frame<br />

• hijsvermogen van 2500 kg<br />

• Ingebouwde Master-Attach aankoppeling<br />

CL 2500<br />

€ 2730 3170 380 1520 1840 90 430<br />

Gewicht (kg) 350 360 360 130<br />

Aanbevolen<br />

Laders<br />

Vanaf M X T8/U8 Vanaf MX T10/U10 Vanaf MX 40.5/FR<br />

Let op toegestane hijslasten<br />

* Voor voorladers U, zijn de opgegeven werktuigen toegestaan. Indien de trekker niet is uitgerust met versterkingen naar de achterzijde, zijn ze niet toegestaan<br />

# Toebehoren kunnen ook op andere voorladers dan MX gemonteerd worden, maar met gelijk hefvermogen<br />

15


16<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

Manubal ® l40 €<br />

Voor Euro of Master-attach MX voorladers<br />

• Voor ronde en vierkante balen<br />

• 2 vaste tanden van Ø 35 x 1 050 mm (werklengte)<br />

• Vaste afstand tussen de tanden : 820 mm<br />

• Standaard met Euro of Master-attach MX aankoppeling<br />

MANUBAL L40 (gewicht : 50 kg) 370<br />

korte tanden (710 mm werklengte) beschikbaar in plaats van de standaard tanden, aangeven bij bestelling svp<br />

geen extra funktie noodzakelijk<br />

Manubal ® l500 €<br />

Voor Euro of Master-attach MX voorladers<br />

• Geschikt voor 2 ronde balen of 3 vierkante balen (80/90 cm)<br />

• 2 tanden van Ø 40 x 1 000 mm werklengte, 3 posities mogelijk : vast, zwevend of transport<br />

• Vaste afstand tussen de tanden : 760 of 1250 mm<br />

• Hoogte zonder rugverhoging : 950 mm<br />

• Hoogte met rugverhoging (optie) : 2080 mm<br />

• Standaard met Euro of Master-attach MX aankoppeling<br />

MANUBAL L500 (gewicht zonder rugverhoging : 120 kg) 820<br />

Rugverhoging 100<br />

Korte tanden (800 mm werklengte) of lange tanden (1200 mm werklengte) beschikbaar i.p.v.de standaard tanden, aangeven bij bestelling svp<br />

geen extra funktie noodzakelijk<br />

Manubal ® l6000 €<br />

Voor Euro of Master-attach MX voorladers<br />

of laders gelijk aan MX T10 hefvermogen<br />

• Pakt max. 3 ronde balen of 4 rechthoekige balen (80/90 cm)<br />

• 3 tanden van Ø 40 x 1000 mm werklengte, 3 posities mogelijk: vast, zwevend of transport<br />

• Tanden zijn gemonteerd in een draaibare tandenbalk waar max. 5 tanden in passen<br />

• Hartafstand tussen de buitenste tanden : 1700 mm<br />

• Hoogte zonder rugverhoging : 1240 mm<br />

• Hoogte met rugverhoging (optie) : 2750 mm<br />

• Met bouten gemonteerde Euro of Master-attach MX aankoppeling<br />

MANUBAL L6000 (gewicht zonder opties : 280 kg) 1440<br />

Afneembare rugverhoging , met hoogteinstelling (tussen 2350 en 2750 mm)<br />

260<br />

met 2 korte tanden, instelbaar in hoogte en lengte (560 mm maximaal)<br />

Extra tanden (Ø40 x 1000 mm werklengte)<br />

70<br />

5 tanden maximaal<br />

Meerprijs voor specifieke aankoppeling<br />

FAUCHEUX/BAAS/TRIMA/ Pen/gat aankoppeling voor elk type oude voorlader<br />

Korte tanden (800 mm werklengte) of lange tanden(1200 mm werk lengte) beschikbaar i.p.v. de standaard tanden, aangeven bij bestelling svp<br />

Geen extra functie noodzakelijk<br />

Toebehoren kunnen ook op andere voorladers dan MX gemonteerd worden, maar met hetzelfde of groter hefvermogen<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

90<br />

4<br />

5<br />

6


Manubal ® c40 4balen €<br />

Geschikt voor alle merken voorladers<br />

gelijk aan het hefvermogen van een MX T6 of meer<br />

• Geschikt voor foliebalen Ø 0.90 tot 1.80 m, gewicht tot 1200 kg<br />

• 2 gebogen armen die synchroon openen en sluiten<br />

• Verstelbare steunbuizen om de balen tegen de klem perfekt vast te houden<br />

• Breedte : 1350 mm<br />

• Standaard met terugslagklep<br />

• Geboute Euro of Master-attach MX aankoppeling<br />

• Optie Speed-Link of Mach2 stekker<br />

MANUBAL C40 (gewicht : 245 kg) 1 850<br />

POWER CONTROL SYSTEEM®<br />

Past de druk aan, aan het gewicht en grootte en hardheid van de baal<br />

Mach 2 Stekker 90<br />

Meerprijs voor specifieke aankoppeling<br />

Wit of grijs FAUCHEUX/BAAS/TRIMA/ pen/gat aankoppeling voor elk type oude voorlader<br />

90<br />

1 extra DW funktie noodzakelijk - Minimale hefhoogte : 3.60 m aan het draaipunt<br />

Manubal ® V40<br />

Geschikt voor voorladers alle merken<br />

gelijk aan het hefvermogen van een MX T6 of meer<br />

4 balen €<br />

• voor ronde pakken van Ø 0.90 tot Ø 1.80 m of rechthoekige pakken<br />

• klauw met gesynchroniseerde opening standaard<br />

• compact (buitenhoogte 1.05 m)<br />

• klauw met 6 tanden (hoogte 800 mm) voor 1 of 2 ronde of rechthoekige pakken<br />

• geboute Master-Attach MX snelkoppeling of Euro<br />

• Speed-Link of Mach2 in optie<br />

MANUBAL V40 (gewicht zonder opties : 160 kg) 1 570<br />

Kit klem voor verpakte balen (Ø 1.10 à Ø 1.60 m, 800 kg), info blad 27<br />

In minder dan een minuut te monteren, zonder iets te moeten demonteren, geen gereedschap nodig<br />

550<br />

Kit onderste tanden (2 x Ø 40 x 950 mm), regelbare afstand, info blad 27 340<br />

Stekker Mach 2 90<br />

Meerprijs voor koppelstukken andere merken<br />

FAUCHEUX/BAAS/TRIMA/ pen/gat aankoppeling voor elk type oude voorlader<br />

90<br />

1 extra DW funktie noodzakelijk • minimale hefhoogte van de voorlader : 3,45 m op het draaipunt<br />

Manubal ® V50 5balen €<br />

Geschikt voor MX T8 hefvermogen of meer<br />

• Geschikt voor ronde balen van Ø 0.90 tot Ø 1.80 m of vierkante balen (dubbele kinematiek)<br />

• Gesynchroniseerd openen en sluiten van de bovenklems is standaard<br />

• 2 mast posities, niet nodig de trekker te verlaten (hefhoogte tot 850 mm)<br />

• 3rd functie op de voorlader is genoeg (geen extra ventiel nodig)<br />

• Gepatenteerd vergrendelsysteem<br />

• Geboute Euro of Master-attach MX aankoppeling<br />

• Optie Speed-Link of Mach2 stekker<br />

MANUBAL V50 (gewicht zonder opties : 195 kg) 2 160<br />

Set voor gewikkelde foliebalen (Ø 1.10 tot Ø 1.60 m, 800 kg)kijk op blad 19 550<br />

In minder dan 1 minuut kunt U wisselen van opties zonder gebruik te maken van gereedschap<br />

Set van 2 tanden (2 x Ø 40 x 950 mm werklengte), verstelbare opening kijk op 340<br />

blat19<br />

Mach 2 stekker 90<br />

Meerprijs voor koppelstukken andere merken<br />

90<br />

FAUCHEUX/BAAS/TRIMA/Pen/gat aankoppeling voor elk type oude voorlader<br />

1 extra DW funktie noodzakelijk - Minimale hefhoogte van de voorlader : 3.85 m op het draaipunt<br />

GEPATENTEERD<br />

Kan moeiteloos 5 balen stapelen<br />

Toebehoren kunnen ook op andere voorladers dan MX gemonteerd worden, maar met hetzelfde of groter hefvermogen<br />

130<br />

4<br />

4<br />

5<br />

Manubal<br />

UNIQUE<br />

POWER CONTROL SYSTEM (option)<br />

17


18<br />

Toebehoren voorladers<br />

Manubal ® 5 pakken<br />

W500<br />

voor voorladers alle merken<br />

hefvermogen groter of gelijk aan MX T10<br />

• voor ronde balen van Ø 0.90 tot Ø 1.80 m of rechthoekige pakken<br />

• klemmen met gesynchroniseerde opening standaard voorzien<br />

• afhankelijke werking van de 2 klemmen, de ene na de andere<br />

• sensor voor waarnemen 2de pak standaard<br />

Toebehoren kunnen ook op andere voorladers dan MX gemonteerd worden, maar met hetzelfde of groter hefvermogen<br />

Toebehoren voorladers<br />

€<br />

• 1 hydraulische functie volstaat om de 2 klemmen te doen functioneren<br />

• geboute Master-Attach snelkoppeling MX of Euro<br />

• Speed-Link of Mach2 in optie<br />

MANUBAL W500 (gewicht zonder opties : 245 kg) 2670<br />

Set onderste tanden (2 x Ø 40 x 950 mm, afstand regelbaar) 550<br />

Set klem voor verpakte balen (Ø 1.10 à Ø1.60 m, 800 kg)<br />

340<br />

kan in minder dan een minuut gemonteerd worden, zonder iets te demonteren, geen gereedschap nodig<br />

Stekker Mach 2 90<br />

Meerprijs voor koppelstukken andere merken<br />

90<br />

FAUCHEUX wit of grijs/BAAS/TRIMA/MET PENNEN ALLE MERKEN<br />

Onafhankelijke bediening van de 2 klemmen is mogelijk. Te specifiëren bij de bestelling !<br />

In dit geval zijn 2 hydraulische functies nodig.<br />

1x DW functie in geval van afhankelijk werkende klemmen - 2x DW functies in geval van onafhankelijk werkende klemmen<br />

minimale hefhoogte van de voorlader : 3,60 m op het draaipunt<br />

€<br />

Manubal ® V500<br />

voor voorladers alle merken<br />

hefvermogen groter dan of gelijk aan MX T10<br />

5 pakken<br />

• voor ronde balen Ø 0.90 tot Ø 1.80 m of rechthoekige<br />

• klem met gesynchroniseerde opening standaard voorzien<br />

• grote klem met 8 tanden (hoogte 1.50 m)<br />

• voor het laden van 2 ronde of 3 rechthoekige pakken<br />

• geboute Master-Attach snelkoppeling MX of Euro<br />

• Speed-Link of Mach2 in optie<br />

MANUBAL V500 (gewicht zonder opties : 220 kg) 2030<br />

Set onderste tanden (2 x Ø 40 x 950 mm), afstand regelbaar 340<br />

Set beweegbare onderste tand (1 x Ø 40 x 950 mm) onderste tand 170<br />

Stekker Mach 2 90<br />

Meerprijs voor koppelstukken andere merken<br />

FAUCHEUX/BAAS/TRIMA/MET PENNEN ALLE MERKEN<br />

90<br />

1x extra DW functie noodzakelijk• minimale hefhoogte van de voorlader : 3,60 m op het draaipunt<br />

5<br />

5


Manubal ® V60 gepatenteerd 6balen<br />

Geschikt voor voorladers alle merken met<br />

hefvermogen van een MX T6 of meer<br />

• Geschikt voor ronde balen van Ø1.20 tot Ø1.80m<br />

• 6 gebogen tanden<br />

• Vouwbaar frame om rechthoekige balen op te nemen<br />

• Dubbelwerkende extra hefcylinder<br />

• Inclusief hydraulische slangen<br />

• Geboute Euro of Master-attach MX aankoppeling<br />

• Optie Speed-Link of Mach2 stekker<br />

Minimale hefhoogte voorlader: 3.50 m op het draaipunt<br />

!<br />

Voorlader moet origineel uitgerust<br />

zijn met een parallellogramgeleiding<br />

Manubal<br />

De voorlader moet voorzien zijn van een hydraulische<br />

3de en 4de functie<br />

€<br />

MANUBAL V60 (gewicht zonder opties : 350 kg) 2860<br />

Vertraging op kipcilinders voor voorlader MX (verplicht bij niet-uitgeruste voorlader in bedrijf) 130<br />

Set voor gewikkelde foliebalen (Ø 1.10 tot Ø 1.60 m, 800 kg)<br />

kan in minder dan 1 minuut gemonteerd worden, zonder iets te demonteren, geen gereedschap nodig<br />

550<br />

Stekker Mach 2 90<br />

Meerprijs voor koppelstukken andere merken<br />

FAUCHEUX/BAAS/TRIMA/Pen/gat verbinding voor oude voorladers<br />

90<br />

Voorlader alleen uitgerust met een 3de functie<br />

4de functie op voorlader MX blad 17<br />

4de functie op toebehoren (Manubal) blad 17<br />

Set onderste tanden (1)<br />

De 2 onderste tanden (Ø 40 x 950 mm) vergemakkelijken<br />

het verzamelen van ronde of vierkante pakken op het veld.<br />

Mogelijke werkstanden : vast, zwevend,<br />

transport. De afstand tussen de tanden is<br />

verstelbaar :<br />

(1) behalve Manubal V60<br />

Opties voor MAnUBAl V<br />

€ 340<br />

Set klem voor Foliebalen (2)<br />

Voor de verhandeling van verpakte balen van Ø 0.90 tot Ø<br />

1.60 m en met een gewicht van 800 kg. De ombouw gebeurt<br />

in minder dan een minuut en er dient niets<br />

gedemonteerd te worden.<br />

(2) behalve Manubal V500<br />

6<br />

€ 550<br />

19


20<br />

eén klep<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

KENmERKEN<br />

• Binnenbreedte in mm<br />

• Totale breedte in mm<br />

• Reële capaciteit in liter<br />

• Gebruikscapaciteit in liter<br />

• Gewicht in kg (zonder opties)<br />

Toebehoren voorladers<br />

BD 1202 BD 1402 BD 2002 BD 2402<br />

• voorladers alle merken<br />

met hefvermogen gelijk<br />

aan MX T8<br />

• 3de punt achter<br />

2 110<br />

2 150<br />

900<br />

1 200<br />

510<br />

• voorladers alle merken<br />

met hefvermogen gelijk<br />

aan MX T10<br />

• 3de punt achter<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 040<br />

1 400<br />

565<br />

• voorladers alle merken<br />

met hefvermogen gelijk<br />

aan MX T10<br />

• 3de punt achter<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 500<br />

2 000<br />

680<br />

• 3de punt achter alleen<br />

STANDAARD BAK<br />

1 hydraulische functie nodig €<br />

4 700<br />

€<br />

5010<br />

€<br />

5370<br />

€<br />

7280<br />

• Aankoppeling Euro of Master-Attach MX Euro of Master-Attach MX Euro of Master-Attach MX 3-puntskaankoppeling<br />

• Meerprijs aankoppeling ander merk 90 90 90 -<br />

• Vaste uitkuiltanden 8 TANDEN 9 TANDEN 9 TANDEN 9 TANDEN<br />

420 480 480 480<br />

• Hydraulische bovenklem GBDF 1200 GBDF 1400 GBDF 2000 GBDF 2400<br />

1 hydraulische functie nodig 1400 1470 1510 1660<br />

opening (m)<br />

aantal tanden<br />

afmetingen van de tanden (mm)<br />

!<br />

1,27<br />

10<br />

Ø 28 x 560<br />

Gelieve bij de bestelling te vermelden of de bak links- of rechtslossend moet zijn,. gezien vanaf de bestuurdersstoel<br />

1,27<br />

12<br />

Ø 28 x 560<br />

1,50<br />

12<br />

Ø 28 x 560<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 800<br />

2 400<br />

705<br />

1,95<br />

11<br />

Ø 30 x 760<br />

• Uitkuilrotor gepatenteerd RR 1200 RR 1400 RR 2000 RR 2400<br />

1 hydraulische functie nodig 2640 3000 3300 3500<br />

aantal cilinders<br />

deze cilinders vragen geen extra hydraulische functie,<br />

ze zijn met de rotor gekoppeld<br />

1 1 1 2<br />

• Roerders AG 1400 AG 1400 AG 2400 AG 2400<br />

tegen brugvorming; zorgt voor een regelmatige verdeling 420 420 650 650<br />

aantal cilinders 3 3 3 3<br />

• Mobiele deflectoren DM 1200 DM 1400 DM 2400 DM 2400<br />

Niet leverbaar i.c.m. met roerders 630 660 710 710<br />

• Bieten- of aardappelsnijder<br />

• bieten - 13 messen - CR13<br />

met tegenmes en draaiend mes 600 600 600 600<br />

• aardappelen - 20 messen - CR20<br />

met tegenmes en draaiend mes 670 670 670 670<br />

• Extra draaiend mes<br />

• bieten 230 230 230 230<br />

• aardappelen 280 280 280 280<br />

• Slijtplaat<br />

• opgelast in de fabriek 340 380 380 inbegrepen<br />

• Bak zonder bovenklem en<br />

rotor<br />

• Bak met bovenklem<br />

of rotor<br />

VERBETERD<br />

Hydraulische<br />

functies<br />

Op VOORLADER Prijzen zie pagina 47<br />

ZOOm Op…<br />

Op 3DE pUNT<br />

ACHTERAAN<br />

Voorlader met 2 functies Voorlader met 3 functies Voorlader met 4 functies 3de pt achteraan<br />

Oplossing a 3de + 4de functie<br />

Oplossing B<br />

3de functie OK OK 1 EW + 1 DW<br />

3de functie op voorlader<br />

en 4de functie op de bak<br />

4de functie<br />

op voorlader<br />

4de functie op de bak OK<br />

*Bij montage op originele verdeler met mechanische bediening : +100 €/bij montage of originele verdeler met electrische bediening :<br />

zie bijzonderheden trekker<br />

OK 1 EW + 2 DW<br />

1 EW + 1 DW<br />

+ electroverdeler op de bak*<br />

€ 400


Met 2 loskleppen VERBETERD<br />

GEGEVENS<br />

• Inwendige breedte in mm<br />

• Totale breedte in mm<br />

• Reële capaciteit in liter<br />

• Gebruikscapaciteit in liter<br />

• Gewicht in kg (zonder opties)<br />

STANDAARD BAK<br />

1 hydraulische functie nodig<br />

BD 1402 BD 2002 BD 2402<br />

• voorladers alle merken met hefvermogen<br />

gelijk aan MX T10<br />

• 3de punt achter<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 040<br />

1 400<br />

565<br />

• voorladers alle merken met hefvermogen<br />

gelijk aan MX T10<br />

• 3de punt achter<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 500<br />

2 000<br />

680<br />

• alleen tbv driepuntshef<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 800<br />

2 400<br />

705<br />

€ € €<br />

6650 7010 8920<br />

Euro of Master-Attach MX Euro of Master-Attach MX 3-puntskaankoppeling<br />

• Meerprijs aankoppeling ander merk 90 90 -<br />

• Vaste uitkuiltanden 9 TANDEN 9 TANDEN 9 TANDEN<br />

480 480 480<br />

• Hydraulische bovenklem GBDF 1400 GBDF 2000 GBDF 2400<br />

1 hydraulische functie nodig 1470 1510 1660<br />

opening (m)<br />

aantal tanden<br />

afmeting van de tanden (mm)<br />

1,27<br />

12<br />

Ø 28 x 560<br />

1,50<br />

12<br />

Ø 28 x 560<br />

1,95<br />

11<br />

Ø 30 x 760<br />

• Uitkuilrotor gepatenteerd RR 1400 RR 2000 RR 2400<br />

1 hydraulische functie nodig 3000 3300 3500<br />

aantal cilinders<br />

deze cilinders vragen geen bijkomende hydraulische functie,<br />

ze zijn met de rotor gekoppeld<br />

1 1 2<br />

• Roerders AG 1400 AG 2400 AG 2400<br />

Tegen brugvorming, zorgt voor een regelmatige verdeling 420 650 650<br />

aantal schijven 3 3 3<br />

• Mobiele deflectoren DM 1400 DM 2400 DM 2400<br />

Niet compatibel met roerders 660 710 710<br />

• Bieten- of aardappelsnijder Raadplegen<br />

• Slijtplaat<br />

• gelast fabriek 380 380 inbegrepen<br />

• Kit uitkuilen gras<br />

!<br />

Gelieve bij de bestelling te vermelden of de bak links- of rechtslossend moet zijn, gezien vanaf de bestuurdersstoel<br />

AANKOppELING 3-pUNTS ACHTER (specifiek voor verdeelbak)<br />

• Cilinder inbegrepen (Master-Attach-frame verplicht op bak)<br />

BD 1202<br />

BD 1402<br />

BD 2002<br />

130 130 130<br />

€<br />

1050<br />

€<br />

BD 2402 inbegrepen<br />

Verdeelbakken<br />

21


22<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

Gewichten<br />

Kunnen geplaatst worden op de fronthef of op de drie-puntsophanging achteraan.<br />

Dankzij hun platte bodem, kunnen de MX-gewichten gemakkelijk afgekoppeld en op<br />

de grond geplaatst worden.<br />

H<br />

L<br />

400 kg<br />

Cat 1 & 2<br />

P<br />

Toebehoren voor voorladers<br />

F<br />

Breedte<br />

(L)<br />

Hoogte<br />

(H)<br />

Diepte<br />

(P)<br />

Oversteek<br />

(F)<br />

€<br />

Gewicht 400 kg 675 mm 420 mm 475 mm 210 mm 690<br />

Gewicht 600 kg 1 180 mm 450 mm 580 mm 300 mm 1110<br />

Gewicht 900 kg 1 180 mm 450 mm 710 mm 490 mm 1320<br />

Gewicht 900 kg auto 1 200 mm 450 mm 500 mm 530 mm 1530<br />

Gewicht 1 400 kg 1 220 mm 510 mm 758 mm 530 mm 2010<br />

600 kg<br />

Cat 2<br />

Gewicht 900 auto<br />

Het gewicht 900 auto kan dankzij een simpel en automatisch<br />

systeem aan- en afgekoppeld worden zonder dat u de<br />

trekker hiervoor dient te verlaten<br />

900 / 1400 kg<br />

Cat 2


Koppelstukken en tussenstukken<br />

Gewichten, koppelstukken en tussenstukken<br />

Voor de combinatie toebehoren van een ander merk met een MXvoorlader,<br />

of MX-toebehoren met een ander merk voorlader, heeft<br />

MX een breed gamma aanbouwdelen en tussenstukken.<br />

Koppelstukken<br />

MX-voorlader en Euro-toebehoren<br />

€<br />

MASTER-ATTACH (MX)<br />

Voor MX-toebehoren op MX-voorlader<br />

Te monteren met bouten 320<br />

MASTER-ATTACH (MX)<br />

Voor toebehoren andere merken op MX-voorlader<br />

Te lassen, aangeven of het een werktuig met platte of ronde bodem betreft 280<br />

EURO<br />

Voor MX-toebehoren op Euro-voorlader<br />

Te monteren met bouten 320<br />

Specifieke aankoppeling<br />

FAUCHEUX/ BAAS / TRIMA / MET PENNEN ALLE MERKEN<br />

Met pen/gat verbinding 410<br />

Tussenstukken<br />

Half-automatische vergrendeling 440<br />

Euro lader en MX werktuig<br />

Mechanische vergrendeling met pennen 440<br />

MX-voorlader en ALO3-toebehoren<br />

Half-automatische vergrendeling 440<br />

23


24<br />

Toebehoren voor verreikers<br />

Aanbevelingen<br />

Merk zelfrijder<br />

of minilader<br />

Drukbegrenzer<br />

verplicht<br />

Compensatieklep<br />

verplicht<br />

Merk zelfrijder<br />

of minilader<br />

Drukbegrenzer<br />

verplicht<br />

Compensatieklep<br />

verplicht<br />

BOBCAT<br />

Alle miniladers<br />

BOBCAT (FDI SAMBRON)<br />

T2250<br />

T2255<br />

Geef aan welk<br />

T2555<br />

snelwissel :<br />

T2556 groot (1060 mm)<br />

T2566<br />

of klein (760<br />

T2665<br />

mm)<br />

T3070<br />

T3071<br />

TL360<br />

TL470<br />

CASE<br />

421B<br />

CATERPILLAR<br />

TH62 serial nb < 4TM4014<br />

TH63 serial nb < 5WM6021<br />

TH82 serial nb < 4JN1510<br />

TH83 serial nb < 3RN4015<br />

TH62 serial nb > 4TM4014<br />

TH63 serial nb > 5WM6021<br />

TH82 serial nb > 4JN1510<br />

TH83 serial nb > 3RN4015<br />

TH220 B<br />

TH220 B Agripac<br />

TH330 B<br />

TH330 B Agripac<br />

Modellen<br />

< 01/2004<br />

Modellen<br />

≥ 01/2004<br />

met geel<br />

vorkenbord<br />

TH<br />

met zwart<br />

vorkenbord<br />

TH<br />

niet<br />

aangegeven<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

JA<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

niet<br />

aangegeven<br />

JA<br />

NEEN<br />

JA<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

JA<br />

JA<br />

JCB<br />

526S<br />

528-70<br />

520-55 530-70<br />

526-55 531-70<br />

527-55 536-70<br />

TM 170 540-70<br />

TM 220 AGRI 541-70<br />

TM 270 Set 95<br />

TM 300 520<br />

TM 310 525<br />

526-<br />

528S<br />

56 Set 58 530<br />

535-60 530S à 540S<br />

536-60 532 à 540<br />

Set 67<br />

JLG<br />

266<br />

307<br />

JOHN DEERE<br />

3200<br />

3215<br />

3220<br />

3400<br />

3415<br />

MANITOU<br />

MANISCOPIC<br />

MASSEY FERGUSON<br />

Geef aan NEEN<br />

welke snelsissel<br />

Q-fit, quick JA voorhitch,<br />

Quick Manubal<br />

fit smalle V40 - V500<br />

snelwissel of - V6000 -<br />

schranklader W500<br />

JA<br />

3420<br />

3700<br />

3800<br />

JA<br />

4400<br />

4500<br />

JA<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

TH360 B<br />

TH210<br />

TH215<br />

TH216<br />

TH255<br />

TH336<br />

TH337<br />

JA NEEN<br />

8925<br />

8926<br />

8937<br />

8947<br />

9205<br />

9306<br />

Geef aan welk<br />

snelwissel : groot<br />

(1060 mm) of klein<br />

(760 mm)<br />

9407<br />

9407s<br />

types met<br />

licht grijze<br />

cabine<br />

types met<br />

zwarte cabine<br />

NEEN<br />

JA<br />

JA<br />

JA<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

TH406<br />

TH407<br />

TH220 B-JD Agripac<br />

TH330 B-JD Agripac<br />

CLAAS<br />

RANGER<br />

TARGO set K<br />

SCORPION 6030<br />

SCORPION 6040<br />

met<br />

vorkenbord JD<br />

SCORPION 7040<br />

SCORPION 7045<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

JA<br />

JA<br />

YES<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

LANDINI<br />

PowerLift<br />

Mc CORMICK<br />

TELE-TRAC 150CV<br />

MATBRO<br />

TS<br />

TR<br />

MERLO<br />

JA<br />

JA<br />

NEEN<br />

JA<br />

JA<br />

NEEN<br />

SCORPION 7030 SCORPION 9040<br />

DEUTZ<br />

AGROVECTOR 26.6 AGROVECTOR 35.7<br />

AGROVECTOR 29.6 AGROVECTOR 40.8<br />

AGROVECTOR 29.6 LP AGROVECTOR 40.9<br />

AGROVECTOR 30.7<br />

DIECI<br />

ET25<br />

ET27<br />

AGRI FARMER 26.6 AGRI PLUS 40.7 H VS<br />

AGRI FARMER 28.7 AGRI PLUS 40.7 PS<br />

AGRI FARMER 28.9 AGRI PLUS 40.7 H PS<br />

AGRI FARMER 30.7 AGRI PLUS ET40.7<br />

AGRI FARMER 30.9 AGRI POWER 30.7<br />

AGRIS STAR 35.10 AGRI POWER 30.8<br />

AGRIS STAR 37.7 AGRI POWER 30.9<br />

AGRIS STAR 37.8 AGRI MAX 45.8<br />

AGRIS STAR 38.10 AGRI TECH 35.7 VS<br />

AGRI PLUS 38.9 VS ZEUS<br />

AGRI PLUS 38.9 H VS DEDALUS ET28.7<br />

AGRI PLUS 38.9 PS DEDALUS ET30.7<br />

AGRI PLUS 38.9 H PS<br />

AGRI PLUS 40.7 VS<br />

GEHL<br />

JA<br />

JA<br />

JA<br />

NEEN<br />

JA<br />

JA<br />

23.6<br />

30.6 MULTIFARMER<br />

30.9 MULTIFARMER<br />

34.7<br />

34.10<br />

36.7<br />

36.10<br />

37.10<br />

38.10<br />

40.7<br />

41.7<br />

P25.9<br />

P26.6<br />

P27.7<br />

P28.8<br />

P34.10<br />

P34.7<br />

P36.10<br />

P36.7<br />

NEW HOLLAND<br />

LM 180<br />

LM 400<br />

P28.7KT<br />

P28.9KT<br />

P30.7<br />

P30.7KT<br />

P30.9KT<br />

P33.7KT<br />

P35.7KT<br />

P37.10<br />

P38.10<br />

P40.7<br />

P40.8K<br />

P40.9K<br />

P41.7<br />

Geef aan<br />

welke<br />

snelwissel:<br />

PLUS, L or<br />

TOP<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

niet<br />

aangegeven<br />

JA<br />

JA<br />

JA<br />

niet<br />

aangegeven<br />

NEEN<br />

Alle miniladers<br />

JCB<br />

ROBOT<br />

515-40<br />

520-40<br />

520-50<br />

524-50<br />

525-50<br />

520S<br />

niet<br />

aangegeven<br />

niet<br />

aangegeven<br />

NEEN<br />

Geef aan welke<br />

snelwissel Q-fit, JA voor<br />

quick hitch, Quick fit Manubal<br />

smalle snelwissel V40 - V500<br />

of schranklader - V6000 -<br />

W500<br />

niet<br />

aangegeven<br />

niet<br />

aangegeven<br />

NEEN<br />

LM 5000<br />

SANDERSON<br />

Alle miniladers<br />

SCHAEFF<br />

841<br />

Geef aan<br />

welke<br />

snelwissel:<br />

New Holland of<br />

Manitou<br />

JA<br />

NEEN<br />

niet<br />

aangegeven<br />

NEEN<br />

NEEN<br />

niet<br />

aangegeven<br />

Toebehoren voor verreikers


Mestvork €<br />

• Tanden Ø 45 mm<br />

• De mestbak kan met een hydraulische bovenklem uitgerust worden<br />

• Aankoppeling op maat van de zelfrijdende lader; gebout; verwisselbaar Leeggewicht<br />

BFA 230 (10 tanden) 1 500 L 340 kg 2390<br />

BFA 250 (11 tanden) 1 700 L 410 kg 2540<br />

Optie klem<br />

for<br />

BFA 230<br />

for<br />

BFA 250<br />

reële<br />

capaciteit<br />

Multiservice-bak €<br />

• Met opgelaste slijtplaat<br />

• Type bovenklem bij de bestelling vermelden<br />

• Zijplaten standaard meegeleverd<br />

• Aankoppeling op maat van de zelfrijdende lader ; gebout, verwisselbaar<br />

• Hydraulische koppelstukken inbegrepen<br />

Leeggewicht<br />

BMSA 230 # klem GDPA - Platte ijzeren tanden (8) 1 500 L 600 kg 4140<br />

BMSA 230 # klem GDRA - Ronde afneembare tanden (12 frontale Ø 30 mm - 4 laterale Ø 28 mm) 600 kg 4400<br />

BMSA 250 # klemGDPA - Platte ijzeren tanden(10) 1 700 L 650 kg 4460<br />

BMSA 250 # klem GDRA - Ronde afneembare tanden (13 frontale Ø 30 mm - 4 laterale Ø 28mm) 650 kg 4730<br />

Stekker Mach 2 ISO 90<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

1720<br />

GDPA Platte ijzeren tanden # (8 tanden)<br />

GDRA Ronde afneembare tanden (12 frontale Ø 30 mm - 4 laterale Ø 28 mm) # 1980<br />

1880<br />

GDPA Platte ijzeren tanden # (10 tanden)<br />

GDRA Ronde afneembare tanden (13 frontale Ø 30 mm - 4 laterale Ø 28 mm) # 2150<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

Mestvork met bovenklem €<br />

• Type bovenklem bij de bestelling vermelden<br />

• Bak met 10 kruisvormige tanden Ø 45 x 1 000 mm<br />

• Aankoppeling op maat van de zelfrijdende lader; gebout; verwisselbaar<br />

• Hydraulische koppelstukken inbegrepen Leeggewicht<br />

CGA 230 # (10 tanden) Klem GDPA - Platte ijzeren tanden (8) 1 500 L 570 kg 4110<br />

CGA 230 # (10 tanden) Klem GDRA - Ronde afneembare tanden 570 kg 4370<br />

CGA 250 # (11 tanden) Klem GDPA - Platte ijzeren tanden(10) 1 700 L 630 kg 4420<br />

CGA 250 # (12 front tines Ø 30 mm<br />

- 4 side tines Ø 28 mm)<br />

(13 front tines Ø 30 mm<br />

(11 tanden) Klem GDRA - Ronde afneembare tanden - 4 side tines Ø 28 mm) 630 kg 4690<br />

Stekker Mach 2 ISO 90<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

#<br />

0000 L 0000 L<br />

gebruikscapaciteity<br />

- Compensatieklep verplicht voor bepaalde types verreikers<br />

- Drukbegrenzer verplicht voor bepaalde types verreikers<br />

Toebehoren<br />

€<br />

inclusief<br />

25


26<br />

reële<br />

capaciteit<br />

0000 L 0000 L<br />

gebruikscapaciteit<br />

Grootvolumebak €<br />

• Aankoppeling op maat van de Verreiker; gebout ; verwisselbaar<br />

Leeggewicht<br />

BCA 210 1 050 L 1 400 L 330 kg 2110<br />

Optie slijtplaat gelast in fabriek 210 320<br />

BCA 240 1 750 L 2 400 L 550 kg 2860<br />

Optie slijtplaat gelast in fabriek 240 340<br />

Uitkuilbak €<br />

• Aankoppeling op maat van de zelfrijdende lader; gebout; verwisselbaar<br />

• Hydraulische koppelstukken inbegrepen<br />

Leeggewicht<br />

BCA 210 + 8 vaste uitkuiltanden 380 kg 2530<br />

BCA 210 + bovenklem GBDF 1 200 # 470 kg 3680<br />

BCA 210 + uitkuilrotor RR 1 200 # 540 kg 4920<br />

Optie slijtplaat gelast in fabriek 210 320<br />

BCA 240 + 9 vaste uitkuiltanden 610 kg 3340<br />

BCA 240 + bovenklem GBDF 2 400 # 790 kg 4690<br />

BCA 240 + uitkuilrotor RR 2 400 # 800 kg 6530<br />

Optie slijtplaat gelast in fabriek 240 340<br />

Stekker Mach 2 ISO 90<br />

Gepatenteerde mobiele rotor met 1 of 2 uitkuilcilinders<br />

Voor de uitkuilcilinder geen extra hydraulische functie vereist (koppeling aan de rotor)<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

Grondbak €<br />

• 8 gelaste puintanden<br />

• Aankoppeling op maat van de zelfrijdende lader; gebout; verwisselbaar<br />

Leeggewicht<br />

BTA 230 1 050 L 1 400 L 420 kg 2160<br />

Palletvork €<br />

• Vorken 100 x 40 x 1 200 mm, zwevend, in de breedte regelbaar<br />

• Ombouwbaar naar BR 50<br />

• Aankoppeling op maat van de zelfrijdende lader; gebout; verwisselbaar<br />

Leeggewicht<br />

TR 3 000 kg 295 kg 1950<br />

Capaciteit op 500 mm vooraan de vorken<br />

#<br />

Toebehoren voor Verreikers<br />

- Compensatieklep verplicht voor bepaalde types verreikers (zie aanbevelingen blz. 24)<br />

- Drukbegrenzer verplicht voor bepaalde types verreikers(zie aanbevelingen blz. 24)<br />

Toebehoren<br />

€<br />

inclusief


Bijkomende<br />

aanbouwdelen<br />

(merk en type verreiker<br />

opgeven )<br />

€ 340<br />

Toebehoren<br />

ZOOm Op…<br />

Dankzij de verwisselbare aanbouwdelen, op maat van de zelfrijdende<br />

Aankoppeling lader, passen al onze toebehoren op alle modellen verreikers.<br />

Zelfrijder<br />

alle merken Passende aanbouwdelen Toebehoren MX<br />

Koppeldeel verreikers / mX werktuigen<br />

Mach Connectors Automatische hydraulische connectie<br />

Vraag naar de komplete<br />

Mach connectors<br />

prijs lijst<br />

Aankoppeling<br />

Koppeldeel<br />

MX werktuig<br />

Mach 2 - Set telescopische zelfrijdende lader (versie ISO)<br />

€<br />

Alleen huis met bevestiging aangepast aan de zelfrijder 310<br />

Stekker toebehoren 90<br />

Mach 2 - Set telescopische zelfrijdende lader (versie NS)<br />

€<br />

Alleen huis met bevestiging aangepast aan de zelfrijder 320<br />

Stekker toebehoren 100<br />

Mach 4 - Set telescopische zelfrijdende lader (enkel versie NS)<br />

Mach 4 - Set maaidorser (enkel versie NS)<br />

Mach 7 - Set maaidorser (enkel versie NS)<br />

€<br />

set op maat van de zelfrijdende lader (huis + stekker) 840<br />

€<br />

Koppeldeel met aanbouwdelen<br />

(opgeven welk type zelfrijder)<br />

850<br />

Koppeldeel kaal 500<br />

Hydro stroomverdeler of drukbegrenzer noodzakelijk voor werktuigen met een<br />

bovenklem (zie aanbevelingen blz 24)<br />

€<br />

Alllen huis met bevestiging aangepast aan de zelfrijder 540<br />

Stekker toebehoren 180<br />

€<br />

Set op maat van de zelfrijdende lader (huis + stekker) 720<br />

27


28<br />

Toebehoren voor Verreikers<br />

Manubal ® l6000 €<br />

• Geschikt voor 3 ronde balen of 4 rechthoekige balen (80/90 cm)<br />

• 3 tanden van Ø 40 x 1000 mm werklengte, 3 posities mogelijk : vast, zwevend of transport<br />

• Tanden gemonteerd in een draaibare tandenbalk geschikt voor 5 tanden<br />

• Hartafstand tussen de buitenste tanden : 1700 mm<br />

• Standaard met verhoging (afneembaar en instelbaar in hoogte van 2350 tot 2750 mm)<br />

• 2 uitneembare tanden gemonteerd in de verhoging (verstelbaar in hoogte en lengte; 560 mm maxi.)<br />

• Universeel aanbouwframe : aangebout kan geschikt gemaakt worden voor alle merken<br />

MANUBAL L6000 met verhoging (gewicht zonder opties : 280 kg) 1730<br />

extra tanden (Ø40 x 1000 mm werklengte)<br />

5 tanden maxi.<br />

Korte tanden (800 mm werklengte) of lange tanden (1200 mm werklengte) naar keuze; aangeven bij bestelling svp.<br />

Geen extra hydr. funktie nodig<br />

Manubal ® c40 €<br />

• Geschikt voor gewikkelde foliebalen van Ø 0.90 tot 1.80 m, gewicht tot 1200 kg<br />

• 2 beweegbare armen met gesynchroniseerde open/dicht functie<br />

• Verstelbare steunen aan de achterzijde om de klem optimaal aan te passen aan uw balen<br />

• Totale breedte : 1350 mm<br />

• Standaard met terugslagklep<br />

• Universeel aanbouwframe : aangebout, kan geschikt gemaakt worden voor alle merken<br />

• Hydraulische slangen standaard<br />

• Optie Mach2 stekker<br />

MANUBAL C40 (gewicht : 245 kg) 2010<br />

Mach 2 ISO stekker 90<br />

1 extra DW Funktie noodzakelijk<br />

Manubal ® V40 €<br />

• voor ronde balen (Ø 0.90 tot Ø 1.80 m) of rechthoekige pakken<br />

• standaard uitgerust met een klem met gesynchroniseerde opening<br />

• compact (buitenhoogte 1.05 m)<br />

• klem met 6 tanden (hoogte 800 mm) voor het verwerken van 1 of 2 ronde of rechthoekige pakken<br />

• aanbouwdelen aangepast aan de verreiker; gebout; vervangbaar in geval van andere verreiker<br />

• hydraulische aankoppeling inbegrepen<br />

• Mach2 in optie<br />

Manubal V40 # (gewicht zonder opties : 160 kg)<br />

1770<br />

Set onderste tanden (2 x Ø 40 x 950 mm), regelbare afstand; zie blz. 19 340<br />

Set klem voor verpakte balen (Ø 1.10 tot Ø 1.60 m, 800 kg) ; zie blz.19<br />

In minder dan een minuut te monteren, zonder ook maar iets te demonteren, geen gereedschap nodig<br />

550<br />

Stekker Mach 2 ISO 90<br />

1 extra DW funktie noodzakelijk<br />

#<br />

- Compensatieklep verplicht voor bepaalde types verreikers (zie aanbevelingen blz.24)<br />

- Drukbegrenzer verplicht voor bepaalde types verreikers(zie aanbevelingen blz. 24)<br />

Toebehoren voor Verreikers<br />

70<br />

€<br />

inclusief


Manubal ® V500 €<br />

• voor ronde balen (Ø 0.90 tot Ø1.80 m) of rechthoekige pakken<br />

• standaard uitgerust met een klem met gesynchroniseerde opening<br />

• zeer grote klem met 8 tanden (hoogte 1.50 m)<br />

• verwerking van 2 ronde of 3 rechthoekige balen<br />

• aanbouwdelen aangepast aan de verreiker; gebout; vervangbaar in geval van andere verreiker<br />

• hydraulische aankoppeling inbegrepen<br />

• Mach2 in optie<br />

Manubal V500 # (gewicht zonder opties : 220 kg)<br />

2230<br />

Set onderste tanden (2 x Ø 40 x 950 mm), regelbare afstand; zie blz. 19 340<br />

Extra bijkomende onderste tand (1 x Ø 40 x 950 mm); zie blz. 19 170<br />

Stekker Mach 2 ISO 90<br />

Hydraulische functie : 1 functie<br />

Manubal ® W500 €<br />

• voor ronde balen (Ø 0.90 tot Ø 1.80 m) of rechthoekige pakken<br />

• standaard uitgerust met een klem met gesynchroniseerde opening<br />

• de 2 klemmen werken alternerend, de ene na de andere<br />

• standaard uitgerust met een sensor voor waarnemen 2de baal<br />

• 1 hydraulische functie is voldoende om de 2 klemmen te doen functioneren<br />

• aanbouwdelen aangepast aan de verreiker; gebout; vervangbaar in geval van andere verreiker<br />

• hydraulische aankoppeling inbegrepen<br />

• Mach2 in optie<br />

Manubal W500 # (gewicht zonder opties : 245 kg)<br />

2870<br />

Set onderste tanden (2 x Ø 40 x 950 mm), regelbare afstand ; zie blz. 19 340<br />

Optie klem voor verpakte balen (Ø 1.10 tot Ø 1.60 m, 800 kg) ; zie blz. 19<br />

In minder dan een minuut te monteren, zonder ook maar iets te demonteren, geen gereedschap nodig<br />

550<br />

Stekker Mach 2 ISO 90<br />

Onafhankelijk gebruik van de 2 klemmen is mogelijk. Bij bestelling opgeven in dat geval zijn 2 DW noodzakelijk<br />

Hydraulische functie : 1 functie i.g.v. opeenvolgende werkende klemmen - 2 functies i.g.v. onafhankelijk werkende klemmen<br />

Manubal ® V6000 €<br />

• voor ronde balen (Ø 0.90 tot Ø 1.80 m) of rechthoekige pakken<br />

• standaard uitgerust met een klem met gesynchroniseerde opening<br />

• zeer grote klem met 12 tanden (hoogte 2.40 m)<br />

• verwerking van 3 ronde of 4 rechthoekige pakken<br />

• 3 onderste tanden (Ø 40 x 1000) standaard scharnierend, buitenste afstand 1700 mm<br />

• schild bovenaan de Manubal om tegen de pakken te duwen<br />

• aanbouwdelen aangepast aan de verreiker; gebout; vervangbaar in geval van andere verreiker<br />

• hydraulische aankoppeling inbegrepen<br />

• Mach2 in optie<br />

Manubal V6000 # (gewicht zonder opties : 430 kg)<br />

4020<br />

Extra onderste tand (Ø 40 x 1000 mm speciaal) 70<br />

Stekker Mach 2 ISO 90<br />

Korte tanden (800 mm werklengte) of lange tanden (1200 mm werklengte) beschikbaar i.p.v. standaard tanden; bij bestelling aangeven svp.<br />

#<br />

- Compensatieklep verplicht voor bepaalde types verreikers (zie aanbevelingen blz. 24)<br />

- Drukbegrenzer verplicht voor bepaalde types verreikers(zie aanbevelingen blz. 24)<br />

Manubal<br />

€<br />

inclusief<br />

29


30<br />

reële<br />

capaciteit<br />

0000 L 0000 L<br />

eén klep<br />

gebruikscapaciteit<br />

KENmERKEN<br />

• Inwendige breedte in mm<br />

• Totale breedte in mm<br />

• Reële capaciteit in liter<br />

• Gebruikscapaciteit in liter<br />

• Gewicht in kg (zonder opties)<br />

Toebehoren voor verreikers<br />

BD 1202 BD 1402 BD 2002 BD 2402 BD 3102<br />

2 110<br />

2 150<br />

900<br />

1 200<br />

510<br />

• Linkslossend (rechtslossend ook mogelijk, bij de bestelling te vermelden)<br />

• Geboute koppelstukken inbegrepen, vervangbaar in geval van andere verreiker<br />

• Hydraulische koppelstukken inbegrepen<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 040<br />

1 400<br />

565<br />

BASISpRIJS<br />

Met aanbouwdelen<br />

1 hydraulische functie nodig<br />

€<br />

4900<br />

€<br />

5210<br />

€<br />

5570<br />

€<br />

6430<br />

€<br />

7550<br />

• Vaste uitkuiltanden 8 TANDEN 9 TANDEN 9 TANDEN 9 TANDEN 9 TANDEN<br />

420 480 480 480 480<br />

• Hydraulische bovenklem # GBDF 1200 GBDF 1400 GBDF 2000 GBDF 2400 GBDF 3100<br />

1 hydraulische functie nodig 1400 1470 1510 1660 1690<br />

opening (m)<br />

aantal tanden<br />

afmetingen van de tanden (mm)<br />

1,27<br />

10<br />

Ø 28 x 560<br />

1,27<br />

12<br />

Ø 28 x 560<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 500<br />

2 000<br />

680<br />

1,50<br />

12<br />

Ø 28 x 560<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 800<br />

2 400<br />

705<br />

1,95<br />

11<br />

Ø 30 x 760<br />

2 440<br />

2 480<br />

2 300<br />

3 100<br />

800<br />

1,95<br />

11<br />

Ø 30 x 760<br />

• Uitkuilrotor # gepatenteerd RR 1200 RR 1400 RR 2000 RR 2400 RR 3100<br />

1 hydraulische functie nodig 2640 3000 3300 3500 3550<br />

aantal cilinders 1 1 1 2 2<br />

voor deze cilinders is geen extra hydraulische functie nodig<br />

(gekoppeld met de rotor)<br />

• Roerders AG 1400 AG 1400 AG 2400 AG 2400 AG 2400<br />

Tegen brugvorming, verzekert een regelmatige verdeling 420 420 650 650 650<br />

aantal schijven 3 3 3 3 3<br />

• Mobiele deflectoren DM 1200 DM 1400 DM 2400 DM 2400 DM 2400<br />

Niet leverbaar met de roerders<br />

• Bieten - aardappelsnijder<br />

630 660 710 710 710<br />

• bieten - 13 messen - CR13<br />

omvat tegenmes en draaiend mes 600 600 600 600 600<br />

• aardappelen - 20 messen - CR20<br />

omvat tegenmes en draaiend mes<br />

• Bijkomend draaiend mes<br />

670 670 670 670 670<br />

• bieten 230 230 230 230 230<br />

• aardappelen 280 280 280 280 280<br />

• Slijtplaat<br />

• gelast in de fabriek 340 380 380 inbegrepen inbegrepen<br />

HYDRAULISCHE<br />

UITRUSTING<br />

Bak zonder bovenklem en<br />

rotor<br />

Bak met bovenklem of rotor<br />

#<br />

Toebehoren voor verreikers<br />

VERBETERD<br />

Verreiker<br />

uitgerust met 1 hydraulische aansluiting<br />

Verreiker<br />

uitgerust met 2 hydraulische aansluitingen<br />

1 enkele drukbegrenzer* 1 enkele drukbegrenzer*<br />

1 enkele drukbegrenzer*<br />

+<br />

1 electroverdeler op bak**<br />

€ incl.<br />

€ incl.<br />

€ 400<br />

1 enkele drukbegrenzer*<br />

* De drukbegrenzer is verplicht voor bepaalde modellen verreikers (zie aanbevelingen blz. 24) ** aanpassing van de electroverdeler op de bestuurdersplaats door Uw dealer<br />

Compensatieklep verplicht voor bepaalde modellen zelfrijdende laders (zie aanbevelingen blz. 24)<br />

€ incl.<br />

€ incl.<br />

€ incl.


Twee kleppen<br />

KENmERKEN<br />

• Binnenbreedte in mm<br />

• Totale breedte in mm<br />

• Reële capaciteit in liter<br />

• Gebruikscapaciteit in liter<br />

• Gewicht in kg (zonder opties)<br />

reële<br />

capaciteit<br />

0000 L 0000 L<br />

BD 1402 BD 2002 BD 2402 BD 3102<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 040<br />

1 400<br />

565<br />

• Linkslossend (rechtslossend ook mogelijk, bij de bestelling te vermelden)<br />

• Geboute koppelstukken inbegrepen, vervangbaar in geval van andere verreiker<br />

• Hydraulische koppelstukken inbegrepen<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 500<br />

2 000<br />

680<br />

2 440<br />

2 480<br />

1 800<br />

2 400<br />

705<br />

2 440<br />

2 480<br />

2 300<br />

3 100<br />

800<br />

gebruikscapaciteit<br />

BASISpRIJS<br />

Met aanbouwdelen<br />

1 hydraulische functie nodig<br />

€<br />

6870<br />

€<br />

7230<br />

€<br />

8090<br />

€<br />

9220<br />

• Vaste uitkuiltanden 9 TANDEN 9 TANDEN 9 TANDEN 9 TANDEN<br />

480 480 480 480<br />

• Hydraulische bovenklem # GBDF 1400 GBDF 2000 GBDF 2400 GBDF 3100<br />

1 hydraulische functie nodig 1470 1510 1660 1690<br />

opening (m)<br />

aantal tanden<br />

afmetingen van de tanden (mm)<br />

1,27<br />

12<br />

Ø 28 x 560<br />

1,50<br />

12<br />

Ø 28 x 560<br />

1,95<br />

11<br />

Ø 30 x 760<br />

1,95<br />

11<br />

Ø 30 x 760<br />

• Uitkuilrotor # Gepatenteerd RR 1400 RR 2000 RR 2400 RR 3100<br />

Nécessite 1 fonction hydraulique 3000 3300 3500 3550<br />

aantal cilinders<br />

voor deze cilinders is geen extra hydraulische functie nodig<br />

(gekoppeld met de rotor)<br />

1 1 2 2<br />

• Roerders AG 1400 AG 2400 AG 2400 AG 2400<br />

Tegen brugvorming, verzekert een regelmatige verdeling 420 650 650 650<br />

aantal schijven 3 3 3 3<br />

• Mobiele deflectoren DM 1400 DM 2400 DM 2400 DM 2400<br />

Niet compatibel met de roerders 660 710 710 710<br />

• Bieten- en aardappelsnijder Raadplegen<br />

• Slijtplaat<br />

• gelast fabriek 380 380 inbegrepen inbegrepen<br />

• Kit uitkuilen gras<br />

HYDRAULISCHE<br />

UITRUSTING<br />

Bak zonder bovenklem noch<br />

rotor<br />

Bak met bovenklem of rotor<br />

#<br />

VERBETERD<br />

Verdeelbak<br />

130 130 130 130<br />

Zelfrijdende lader<br />

uitgerust met 1 hydraulische aansluiting<br />

* De drukbegrenzer is verplicht voor bepaalde modellen verreikers (zie aanbevelingen blz.24) ** aanpassing van de electroverdeler op de bestuurdersplaats door Uw dealerr<br />

Compensatieklep verplicht voor bepaalde modellen zelfrijdende laders (zie aanbevelingen blz. 24)<br />

Zelfrijdende lader<br />

uitgerust met 2 hydraulische aansluitingen<br />

1 dubbele drukbegrenzer* 1 dubbele drukbegrenzer*<br />

1 dubbele drukbegrenzer*<br />

+<br />

1 electroverdeler op bak**<br />

€ incl.<br />

€ incl.<br />

1 dubbele drukbegrenzer*<br />

€ +<br />

1 enkele drukbegrenzer*<br />

incl. € incl.<br />

€ 400 € 130<br />

€ incl.<br />

31


32<br />

Amenity<br />

Compaktladers<br />

met 6 lader modellen, is de MX COMPAKT lader<br />

de juiste oplossing voor uw compakttrekkers<br />

MX c1 & MX c2 laders<br />

De mini-laders voor kleine trekkers tot 30 PK<br />

De 25Cu lader is geschikt voor degene die een eenvoudig maar kwalitatief<br />

hoogwaardig produkt zoekt.<br />

Uitgerust met 4 DW cylinders en zonder parallelgeleiding, is dit de ideale<br />

lader voor universeel gebruik.<br />

Met het zelfde uitgangspunt , is het werktuig direkt aangebouwd met<br />

eenvoudige penverbinding . Veilig en efficient.<br />

Ondanks dat, is de 25Cu op dezelfde wijze geconstrueerd als de bekende en<br />

kwalitatief betrouwbare produkten van MX<br />

Ontwikkeld voor trekkers van 20 PK tot 50 PK , is deze lader een<br />

economische oplossing voor universele inzet<br />

De MX C1 en C2 zijn de eerste laders die gebouwd zijn uit een stuk<br />

gebogen koker . Met de innovatieve gebogen laadarm, zijn deze laders<br />

een moderne verschijning.<br />

Bovendien zorgen de ingebouwde hydraulische slangen en leidingen en<br />

de afwezigheid van een dwarsbuis voor een ongekend goed overzicht .<br />

Door tevens gebruik te maken van 4 dubbelwerkende cylinders voor<br />

optimale prestaties is dit een perfekt samenspel tussen functionaliteit en<br />

design !<br />

Gestroomlijnd design<br />

Gepatenteerd<br />

Ingebouwde hydrauliek<br />

MX 25cu lader<br />

De economische lader voor universele inzet<br />

MX 20c+, 25c+ & 30c+ laders<br />

De allrounder voor de Compakt proffesionals<br />

Met de gebruiksvriendelijkheid van deze Compakt+<br />

laders is speciaal gedacht aan de professionele<br />

gebruiker. Aan deze laders heeft U de mogelijkheid<br />

om te kiezen uit een kwalitatief hoogwaardige lijn<br />

van standaard werktuigen en met de mechanische<br />

parallelgeleiding is het eenvoudig het werktuig in<br />

dezelfde positie te houden. Met halfautomatische<br />

snelwissel kunt U snel van werktuigen wisselen.<br />

En tenslotte , de COMPAKT+ laders beschikken<br />

over zeer goede prestaties, zodat U altijd kunt<br />

werken op de meest veilige en economische wijze .<br />

Eenvoudig te koppelen<br />

Mechanische parallelgeleiding<br />

zeer goed overzicht<br />

de BMSC 118 Multifunktie bak<br />

Half automatische<br />

snelwissel


Laders, Fronthef, Werktuigen, Weights<br />

cOMPAKT laders - MX C1 / C2 / 20C+ / 25Cu / 25C+ / 30C+<br />

Speciaal ontworpen voor kleine traktoren<br />

MX<br />

c1<br />

Kiphoek op maximum hoogte (3)# 40° 40° 68° 35° 68° 68°<br />

Kiphoek op de bodem (7)# 125° 125° 90° 115° 115° 122°<br />

4<br />

Aankiphoek op de bodem (4)# 30° 30° 45° 25° 45° 45°<br />

Vrije ruimte voor de trekker bij uitkippen (6)# 900 mm 900 mm 850-950 mm 950-1050 mm950-1050 mm 1050-1150 mm<br />

7<br />

Hefvermogen bij werktuigdraaipunt*<br />

Hefvermogen bij werktuigdraaipunt tijdens het hele<br />

heftraject *<br />

450 kg<br />

420 kg<br />

450 kg<br />

420 kg<br />

660 kg<br />

570 kg<br />

730 kg<br />

630 kg<br />

730 kg<br />

630 kg<br />

1 400 kg<br />

990 kg<br />

Waarden kunnen varieren afhankelijk van<br />

het type trekker, gemeten is de onderstaande<br />

gegevens<br />

- 140 bar en met 15 L/min voor de MX C1<br />

laadvermogen** :<br />

- 140 bar en met 20 L/min voor de MX<br />

> op de bodem* 390 kg 390 kg 490 kg 510 kg 540 kg 1 250 kg<br />

20Cu/20C+/25Cu/25C+<br />

- 180 bar en met 30 L/min voor de MX30C+<br />

> op 1m van de bodem<br />

> op 2m van de bodem<br />

370 kg<br />

-<br />

370 kg<br />

-<br />

450 kg<br />

410 kg<br />

480 kg<br />

425 kg<br />

500 kg<br />

450 kg<br />

1 100 kg<br />

930 kg<br />

* alleen het nuttige laadvermogen telt, de waarden<br />

gemeten op bodemhoogte en in draaipunt<br />

van het werktuig hebben in de praktijk geen nut.<br />

> op maximale hoogte<br />

Hef tijd<br />

kip tijd<br />

350 kg<br />

3 s<br />

3 s<br />

350 kg<br />

3 s<br />

3 s<br />

390 kg<br />

4,5 s<br />

2,2 s<br />

410 kg<br />

4,5 s<br />

2,5 s<br />

425 kg<br />

4,5 s<br />

2,5 s<br />

710 kg<br />

3,8 s<br />

3,3 s<br />

** MX 20Cu/20C+/25Cu/25C+/30C+ :<br />

het laadvermogen is gemeten 700 mm voor het<br />

draaipunt MX C1 / C2: laadvermogen gemeten<br />

met universele bak.<br />

# Waarden opgegeven met universele bak .<br />

Gewicht (zonder werktuigen) 85 kg 85 kg 140 kg 140 kg 165 kg 205 kg<br />

Relevages - R05 / R08<br />

MX<br />

c2<br />

MX<br />

20c+<br />

MX<br />

25cu<br />

R05 R08<br />

Fronthef cat. kommunal of 1<br />

Hefvermogen aan de hefkogels (kg) 500 800<br />

Hefvermogen in het werktuigcentrum gemeten 610mm voor de hefkogels (kg) 300 550<br />

Breedte tussen de hefarmen (mm)<br />

Hefarmhoogte gemeten aan de kogels<br />

365 tot715<br />

in de laagste positie (mm) < 200<br />

in de hoogste positie (mm) > 600<br />

Hefkogels Cat 1<br />

Hefkogels trekkerzijde Cat 1 ingebouwd<br />

Topstang / lengte (mm)<br />

Front aftakas (PTO)*<br />

Cat 1 / 345 tot 500<br />

maximum PTO vermogen (PK) afhankelijk van de trekker**<br />

front PTO aftakas toerental (rpm) afhankelijk van de trekker**<br />

draairichting (gezien vanaf de bestuurdersstoel) afhankelijk van de trekker**<br />

PTO aftakas profiel (DIN 9611)<br />

1’ 3/8’’<br />

6 splines<br />

Werktuigen - BRC / BMSC / BFC / TRC<br />

MX heeft een omvangrijk werktuigenprogamma voor Compaktladers om Uw Compakttrekker<br />

zo veelzijdig mogelijk te maken.<br />

Gewichten - M250 / M400<br />

250 en 400 Kg gewichten met cat. 1 aankoppeling<br />

Deze hebben een vlakke onderkant om die eenvoudig neer te kunnen zetten.<br />

MX<br />

25c+<br />

Breedte (l) hoogte (h) Diepte (P) Voorbouw (F)<br />

250 kg gewicht 570 mm 340 mm 460 mm 190 mm<br />

400 kg gewicht 675 mm 420 mm 475 mm 210 mm<br />

MX<br />

30c+<br />

Traktor vermogen 15 tot 25PK 18 tot 30 PK 20 tot 50 PK 30 tot65PK<br />

Maximum hoogte tot werktuigdraaipunt* 1,92 m 1,92 m 2,15 m 2,45 m 2,45 m 2,60 m<br />

Maximum hoogte onder bak horizontaal (1) 1,80 m 1,80 m 1,95 m 2,25 m 2,25 m 2,35 m<br />

Maximum hoogte gekipte bak(2)# 1,50 m 1,50 m 1,60 m 1,90 m 1,90 m 2,00 m<br />

Graaf diepte # 0,10 m 0,10 m 0,15 m 0,15 m 0,15 m 0,15 m<br />

Fronthef<br />

L<br />

P<br />

6<br />

F<br />

3<br />

1 2<br />

MX heeft een speciale serie<br />

frontheffen ontwikkeld voor compakt<br />

traktoren . Krachtig en eenvoudig<br />

te bedienen, om Uw trekker<br />

zo veelzijdig mogelijk te maken.<br />

* Bij benadering. deze zijn afhankelijk van<br />

type trekker.<br />

** optiemogelijkheid afhankelijk van trekker -<br />

fronthef kombinatie.<br />

H<br />

33


34<br />

DEUTZ<br />

Recommendations for COMPACT loaders<br />

Agrokid 2 - 210, 220, 230 - Standard Original cab 4 X X Xt A 514215 6-30-55-147<br />

Agrokid 2 - 210, 220, 230 - Standard Original cab, Original front linkage 4 X A 514216 6-30-55<br />

Agrokid 2 - 210, 220, 230 - Standard Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

Agrokid 2 - 210, 220, 230 - Standard Foldable central original roll cage, Original front linkage 4 X A 514218 6-30-55<br />

Agrokid 2 - 30, 40, 50 - Standard Foldable central original roll cage, SOVEMA AGRITAL CS32 cab 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

Agrokid 2 - 30, 40, 50 - Standard<br />

Foldable central original roll cage, SOVEMA AGRITAL CS32<br />

cab, Original front linkage<br />

Recommendations for COMPACT loaders and front linkages<br />

4 X A 514218 6-30-55<br />

Agrokid 2 - 35, 45, 55 - Standard Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

Agrokid 2 - 35, 45, 55 - Standard Original cab, Original front linkage 4 X A 514216 6-30-55<br />

Agrokid 2 - 35, 45, 55 - Standard Foldable central original roll cage, Original front linkage 4 X A 514218 6-30-55<br />

Agrokid 2 - 35, 45, 55 - Standard Original cab 4 X X Xt A 514215 6-30-55-147<br />

Agrokid 1 - 25 - HST/Standard (<br />

Agrokid 1 - 35, 45 - Standard Former motor, Foldable central original roll cage, Original cab 4 X A 338817 6-28-29-55-62<br />

Agrokid 1 - 35 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab, New engine 4 X A 338796 6-29-55-62<br />

Agrokid 1 - 45 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab, New engine 4 X A 338815 6-29-55-62<br />

GOLDONI<br />

Boxter - 20, 25 - Standard Foldable central original roll cage 4 X A 520469 1-30<br />

Aster - 35, 40 - Standard Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 510727 5-6-55-62-147-196<br />

Aster - 45 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab 4 X X Xt A 507419 5-6-55-62-147<br />

Idea - 26, 30 - Synchro Original roll cage 2 rear point 4 X A 338784 5-6-30-55-62<br />

Idea - 40 - Synchro Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X A 338783 5-6-30-55-62<br />

Idea - 26, 30 - HST Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X A 338783 5-6-30-55-62<br />

HURLIMANN<br />

Prince - 30, 40, 50 - Standard Foldable central original roll cage, SOVEMA AGRITAL CS32 cab 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

Prince - 30, 40, 50 - Standard<br />

Foldable central original roll cage, SOVEMA AGRITAL<br />

CS32 cab, Original front linkage<br />

4 X A 514218 6-30-55<br />

Prince - 35, 45, 55 - Standard Original cab 4 X X Xt A 514215 6-30-55-147<br />

Prince - 35, 45, 55 - Standard Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

Prince - 35, 45, 55 - Standard Foldable central original roll cage, Original front linkage 4 X A 514218 6-30-55<br />

Prince - 35, 45, 55 - Standard Original cab, Original front linkage 4 X A 514216 6-30-55<br />

Prince - 325 - Standard/XV (<br />

Prince - 445 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab, New engine 4 X A 338815 6-29-55-62<br />

Prince - 435, 445 - Standard Old engine, Foldable central original roll cage, Original cab 4 X A 338817 6-28-29-55-62<br />

Prince - 435 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab, New engine 4 X A 338796 6-29-55-62<br />

ISEKI<br />

TXG - 237 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 522043 1-30<br />

TXG - 23 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 522043 1-30<br />

TM - 3160 - FRE Original roll cage 2 rear point, Mechanical transmission 4 X A 520042 30<br />

TM - 3200, 3240 - Standard<br />

RECOMMENDATIONS<br />

loaders & Front linkages<br />

Equipments<br />

Original roll cage, Hydrostatic transmission, Mechanical<br />

transmission<br />

1 - Brackets fit to clutch housing without support to rear axle<br />

5 - Exact make and model of cab or roll cage required<br />

6 - State if tractor is fitted with an original front linkage<br />

28 - To fit loader bracket drill the side of front casting as required<br />

29 - Hydraulic connection on original control valve only<br />

30 - If tractor with a mid-mounted mower, please contact us<br />

37 - MX valve preferred<br />

55 - Non retractable MX joystick, positioned adjacent to right hand side of seat<br />

62 - Bracket designed for tractors with front linkage<br />

127 - State if tractor has auxillary spool valves<br />

WD<br />

C1<br />

C2 25Cu<br />

30C+ R05 R08 PTO PRICE<br />

20C+ 25C+<br />

bracket<br />

ref.<br />

4 X X Xt A 338292<br />

Recommendations<br />

30-55-62-127-<br />

147-196<br />

133 - Bracket not compatible with central mower<br />

135 - If tractor has front linkage, it is mandatory for the loader to be equipped<br />

with advanced locking system. Consult us if re-fitting original equipment<br />

147 - In order to fit our front PTO with transmission shaft, tractor has to be fitted<br />

with original mid mounted PTO<br />

178 - Our loader condemns the use of the folding ROPS system<br />

192 - If tractor with original ventral mower, the fitting of our ventral PTO will<br />

require to dismount the mower fixing and lifting system<br />

195 - Shock Eliminator is mandatory with MX 20C+, MX 25C+, MX 25Cu<br />

196 - For fitting a C2 loader onto tractor with cab, it is mandatory to fit a monolever<br />

with cable control – Extra cost 240€


& front linkages<br />

TM - 3215, 3245 - FVRE Foldable central original roll cage, Mechanical transmission 4 X X Xt A 520973 30-62-127-147<br />

TM - 3215, 3245 - FHSMWRE Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission 4 X X Xt A 525185 30-62-147<br />

TM - 3265 - FWRE Foldable central original roll cage, Mechanical transmission 4 X X Xt A 520973<br />

30-55-62-127-147-<br />

196<br />

TM - 3265 - FHSMWRE Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission 4 X X Xt A 522790 30-55-62-147-196<br />

TH - 4295, 4335 - FVRE Foldable central original roll cage, Mechanical transmission 4 X X A 522095 30-55-62-178<br />

TH - 4295, 4335, 4365 - FSKMWRE Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission, Mechanical transmission 4 X X Xt A 522794 30-55-62-147<br />

TH - 4260, 4290, 4330 - Standard<br />

Original roll cage, LUGSTEIN LK 107 cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission 4 X X X Xt A 513766<br />

5-55-62-127-147-192-<br />

195-196<br />

TG - 5395 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission<br />

4 X X Xt A 507434 5-30-55-62-127-135-147<br />

TG - 5330, 5390 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X X Xt A 507434 5-30-55-62-127-135-147<br />

TG - 5330 - Utility Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 510861 30-55-62-135-178-147<br />

TG - 5475 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission<br />

4 X X Xt A 512668 30-37-55-62-135-147<br />

TG - 5470 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X X Xt A 512668 5-30-37-55-62-135-147<br />

TG - 5470 - Utility Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 515870<br />

30-37-55-62-135-<br />

147-178<br />

TM - 215, 217 - FE/FMUE Original roll cage, Mechanical transmission 4 X X A 338292 30-55-127-196<br />

TM - 215, 217 - FHMUE Original roll cage, Hydrostatic transmission 4 X X A 338292 30-55-127-196<br />

TM - 223 - Standard<br />

Original roll cage, Hydrostatic transmission, Mechanical<br />

transmission<br />

4 X X A 338292 30-55-127-196<br />

TU - 320, 324 - Standard Original roll cage 4 X A 338826 30-55-196<br />

TF - 321 - FM Original roll cage, Mechanical transmission 4 X A 338278<br />

5-55-127-133-<br />

195-196<br />

TF - 321 - FH Original roll cage, Hydrostatic transmission 4 X A 338278<br />

5-55-127-133-<br />

195-196<br />

TF - 325, 330 - FM Original roll cage, Mechanical transmission 4 X X Xt A 339082 5-55-127-133-147-<br />

195-196<br />

TF - 325, 330 - FH Original roll cage, Hydrostatic transmission 4 X X Xt A 339082 5-55-127-133-147-<br />

195-196<br />

TK - 527, 532, 538 - Standard Original roll cage, Original cab, Mechanical transmission 4 X X A 338290 5-30-55-127<br />

TK - 546 - Standard Original roll cage, Original cab 4 X X A 338270 30-55<br />

3125 - Standard<br />

Original cab, Hydrostatic transmission, Mechanical<br />

transmission<br />

4 X A 338278<br />

5-30-55-127-133-<br />

195-196<br />

3130, 3135 - Standard Original cab 4 X X Xt A 339082<br />

5-30-55-127-133-<br />

147-195-196<br />

5035, 5040 - Standard Original cab, Mechanical transmission 4 X X A 338290 5-30-55<br />

TA - 525, 530 - Standard Original roll cage, Original cab 4 X X A 338290 5-30-55<br />

TA - 525FSE - Standard Original roll cage, Original cab 4 X A 338290 5-30-55<br />

TA - 545 - Standard Original roll cage, Original cab 4 X A 338270 5-55<br />

TX - 1300, 1500 - Standard Original roll cage 4 X A 338284 30-55-196<br />

TX - 2140, 2160 - Standard<br />

Original roll cage, Hydrostatic transmission, Mechanical<br />

transmission<br />

4 X A 337954 30-55-196<br />

TE - 3210 - Standard Original roll cage 4 X A 338203 30-55<br />

TE - 4320, 4370 - Standard Original roll cage 4 X A 338830 5-55<br />

JCB<br />

Equipments<br />

300 Compact - 323, 327 - HST Original roll cage 2 rear point, JCB 1500M Mid-mounted mower 4 X A 511617 29-30-62-147-196<br />

300 Compact - 323, 327 - HST Original roll cage 2 rear point, Without Mid-mounted mower 4 X A 511616 29-30-62-147-196<br />

300 Compact - 331, 335 - HST Original roll cage 2 rear point 4 X X Xt A 511419 30-55-62-147<br />

300 Compact - 354, 360 - Mechanical Original cab 4 X X A 514810 30-55-62<br />

WD<br />

C1<br />

C2 25Cu<br />

30C+ R05 R08 PTO PRICE<br />

20C+ 25C+<br />

bracket<br />

ref.<br />

Recommendations<br />

Xt Central transmission<br />

PTO<br />

35


36<br />

JOHN DEERE<br />

Recommendations for COMPACT loaders<br />

X - 740, 748 - Standard (<br />

1R 1026R - Standard (<br />

Compact - 20C, 25C - Standard Foldable central original roll cage 4 X A 520469 1-30<br />

Compact - 3036E - Standard Original roll cage 2 rear point, EMS cab 4 X X A 524010 5-55<br />

2320, 2520 - Standard (<br />

3320, 3520, 3720 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission, Mauser KS444 cab<br />

4 X X Xt A 515520 5-6-30-55-56-62-147<br />

3320, 3520, 3720 - Standard<br />

Original cab 4 montants RWC G004, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X X Xt A 523061 6-55-62-133-147<br />

4320, 4520, 4720 - Standard Original roll cage, Mauser KS444 cab, Hydrostatic transmission 4 X A 339138 5-6-30-55-56<br />

4320, 4520, 4720 - Standard Original cab 4 montants RWC G004, Hydrostatic transmission 4 (<br />

4100, 4110 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

Recommendations for COMPACT loaders and front linkages<br />

4 X A 338089 5-6-30-55-196<br />

4115 - Standard Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission 4 X A 338837 5-6-30-55-196<br />

4200, 4300, 4310, 4400, 4410 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X X Xt A 515520 5-6-30-55-57-62-147<br />

4500, 4600, 4610, 4700, 4710 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission 4 X A 339139 5-6-30-55-56<br />

855, 955 - Standard Original roll cage 4 X A 338257 5-29-30<br />

KIOTI<br />

CS2610 - Standard (<br />

CK22 - Standard/HST<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X A 524990 5-30-55-196<br />

CK27, CK35 - Standard/HST<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission X A 524991 5-30-55<br />

DS4110, DS4510 Original roll cage 2 rear point, Mechanical transmission 4 X A 525025 5-55<br />

EX35 - Standard/H (<br />

EX40, EX50 - Standard/H Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X A 525032 5-35<br />

LX500L (<br />

DK551 (<br />

DK450L - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 524992 5-55<br />

KUBOTA<br />

Equipments<br />

BX - 2350 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 520118 1-30<br />

B - 1620, 1820 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 521099 30<br />

B - 2320, 2420, 2620, 2920 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 521982 30<br />

STV - 32, 36, 40 - Standard Original roll cage, Original cab, Hydrostatic transmission 4 X X Xt A 339106 5-30-55-147<br />

Super B Prémium - B1830 - Mechanical Original roll cage 2 rear point 4 X X Xt A 512981 30-55-62-147-196<br />

Super B Prémium - B2230, B2530 - HST/Mechanical Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X X Xt A 512981 30-55-62-147-196<br />

Super B Prémium - B2630, B3030 - HST Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X X Xt A 512980 5-30-55-62-147<br />

L - 2800, 3400 - Standard (<br />

L - 3200 - Standard<br />

Foldable central original roll cage, Original roll cage 2 rear<br />

point<br />

4 X X A 508235 36-55-72<br />

L - 4100, 4400 - HST Original roll cage 2 rear point 4 X X A 521200 37-55-62-135<br />

L - 4100 - Standard Foldable central original roll cage 4 X X A 523500 37-55-62-135<br />

Grand L40 - L3240 - Mechanical (<br />

RECOMMENDATIONS<br />

loaders & Front linkages<br />

WD<br />

C1<br />

C2 25Cu<br />

30C+ R05 R08 PTO PRICE<br />

20C+ 25C+<br />

bracket<br />

ref.<br />

Recommendations<br />

1 - Brackets fit to clutch housing without support to rear axle<br />

55 - Non retractable MX joystick, positioned adjacent to right hand side of seat<br />

5 - Exact make and model of cab or roll cage required<br />

56 - Retractable MX joystick, positioned at front right hand side of cab<br />

6 - State if tractor is fitted with an original front linkage<br />

57 - Non retractable MX joystick, positioned at front right hand side of cab<br />

29 - Hydraulic connection on original control valve only<br />

62 - Bracket designed for tractors with front linkage<br />

30 - If tractor with a mid-mounted mower, please contact us<br />

72 - State if tractor has foldable central roll cage<br />

35 - If loader hydraulics are fed from the «DE LUXE» original tractor valves, it is 133 - Bracket not compatible with central mower<br />

recommended tu use an MX hydraulic feed plate leaving rear tractor couplings<br />

free for rear mounted implements (this does not apply when using MX<br />

hydraulic system - Extra cost 150€<br />

36 - MX valve essential<br />

135 - If tractor has front linkage, it is mandatory for the loader to be equipped<br />

with advanced locking system. Consult us if re-fitting original equipment<br />

147 - In order to fit our front PTO with transmission shaft, tractor has to be fitted<br />

with original mid mounted PTO<br />

37 - MX valve preferred<br />

196 - For fitting a C2 loader onto tractor with cab, it is mandatory to fit a monole-


& front linkages<br />

Grand L40 - L3940, L4240 - Mechanical Original roll cage 2 rear point 4 X X A 513470 55-62-135<br />

Grand L40 - L3240, L3540 - GST/HST (<br />

Grand L40 - L3940, L4240, L4740, L5040 - GST Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X X A 513470 55-62-135<br />

Grand L40 - L3940, L4240, L4740, L5240, L5740 - HST Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X X A 513470 55-62-135<br />

BX - 2200 - D (<br />

B - 1410, 1610 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 520972 30<br />

ST - 30 - Standard<br />

ST Alpha - 30, 35 - Standard<br />

Super B - 1710, 2110, 2410 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, BUISARD cab, Hydrostatic<br />

transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, BUISARD cab, Hydrostatic<br />

transmission<br />

Original roll cage, Original cab, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X A 338254 5-30-55-196<br />

4 X A 339106 5-30-55<br />

4 X X A 338973 5-30-55-196<br />

Super B - 2710, 2910 - Standard Original roll cage, Original cab, Hydrostatic transmission 4 X A 338973 5-30-55<br />

B - 6100, 7100 - Standard Without roll cage, Mechanical transmission 4 X A 337952 30-55-196<br />

B - 6100, 7100 - HST Without roll cage, Hydrostatic transmission 4 X A 337952 30-55-196<br />

B - 6200, 7200 - Standard Without roll cage, Mechanical transmission 4 X A 337759 30-196<br />

B - 6200, 7200 - HST Without roll cage, Hydrostatic transmission 4 X A 337759 30-196<br />

B - 8200 - Standard Without roll cage, Mechanical transmission 4 X A 337975 30-55<br />

B - 8200 - HST Without roll cage, Hydrostatic transmission 4 X A 337975 30-55<br />

B - 1550, 1750 - Standard Original roll cage 2 rear point, Mechanical transmission 4 X A 337762 30-196<br />

B - 1550, 1750 - HST Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission 4 X A 337762 30-196<br />

B - 2150 - Standard Original roll cage 2 rear point, Mechanical transmission 4 X A 337975 30-55<br />

B - 2150 - HST Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission 4 X A 337975 30-55<br />

B - 1700, 2100, 2400 - Standard<br />

B - 1700, 2100, 2400 - HST<br />

Original roll cage 2 rear point, BUISARD cab,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X X A 338973 5-30-55-196<br />

Original roll cage 2 rear point, BUISARD cab, Hydrostatic<br />

transmission 4 X X A 338973 5-30-55-196<br />

L - 2500, 3000 - Standard Original roll cage 4 X A 337775 55<br />

Grand L - 3130, 3430 - Standard Original roll cage, Mechanical transmission 4 X X A 513470 5-6-30-55-135<br />

Grand L - 3830 - Standard Original roll cage, Original cab, Mechanical transmission 4 X X A 513470 5-6-30-55-135<br />

Grand L - 4630 - Standard<br />

Grand L - 5030 - Standard<br />

Original roll cage, Original cab, Transmission GST, Mechanical<br />

transmission<br />

Original cab, Transmission GST, Hydrostatic transmission, Mechanical<br />

transmission<br />

4 X X A 513470 5-6-30-55-135<br />

4 X X A 513470 5-6-30-55-135<br />

L - 245 - Set II Original roll cage 4 X A 337775 55<br />

L - 295 - Set I Original roll cage 4 X A 338805 55<br />

L - 2250, 2550 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 338267 5-6-30-55-62<br />

L - 2850, 3250 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 338268 5-6-30-55-62<br />

Grandel - 2900, 3300 - Standard Original roll cage 2 rear point, BUISARD cab, Original cab 4 X A 338267 5-6-30-55-62<br />

Grandel - 3600, 4200 - Standard Original roll cage 2 rear point, BUISARD cab, Original cab 4 X A 338268 5-6-30-55-62<br />

LAMBORGHINI<br />

Equipments<br />

Green Pro - G23H, G27H, G30H (<br />

Green Pro - G35H (<br />

Green Pro - G40H, G50H (<br />

R1 - 30, 40, 50 - Standard Foldable central original roll cage, SOVEMA AGRITAL CS32 cab 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

ver with cable control – Extra cost 240€<br />

WD<br />

C1<br />

C2 25Cu<br />

30C+ R05 R08 PTO PRICE<br />

20C+ 25C+<br />

bracket<br />

ref.<br />

Recommendations<br />

Xt Central transmission<br />

PTO<br />

37


38<br />

Recommendations for COMPACT loaders<br />

R1 - 30, 40, 50 - Standard<br />

Foldable central original roll cage, SOVEMA AGRITAL<br />

CS32 cab, Original front linkage<br />

Recommendations for COMPACT loaders and front linkages<br />

4 X A 514218 6-30-55<br />

R1 - 35, 45, 55 - Standard Original cab 4 X X Xt A 514215 6-30-55-147<br />

R1 - 35, 45, 55 - Standard Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

R1 - 35, 45, 55 - Standard Original cab, Original front linkage 4 X A 514216 6-30-55<br />

R1 - 35, 45, 55 - Standard Foldable central original roll cage, Original front linkage 4 X A 514218 6-30-55<br />

Runner - 250 - Jet/Standard (<br />

Runner - 350, 450 - Standard Old engine, Foldable central original roll cage, Original cab 4 X A 338817 6-28-29-55-62<br />

Runner - 350 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab, New engine 4 X A 338796 6-29-55-62<br />

Runner - 450 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab, New engine 4 X A 338815 6-29-55-62<br />

LANDINI<br />

Set 1 - 1.25 - M/H<br />

Set 1 - 1.30, 1.35 - M/H<br />

Set 1 - 1.40, 1.50 - M/H/H.Cab<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X A 524990 5-30-55-196<br />

4 X A 524991 5-30-55<br />

4 X A 525032 5-55<br />

Set 1 - 1.50 - F (<br />

Set 1 - 1.55 - M/M.Cab (<br />

Mistral - Tier 3 - 40, 45, 50 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

Mistral - Tier 3 - 55 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

Mistral - 40, 45, 50 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

Mistral - 55 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

Mistral - 40, 45, 50 - America Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X X Xt A 510170 5-6-30-55-62-135-147<br />

LS<br />

J23, J27 - HST (<br />

Rio - R28, R32, R36 - HST Original roll cage 2 rear point 4 X X Xt A 511563 55-147<br />

Rio - R41, R50 - HST Original roll cage 2 rear point 4 X X Xt A 515245 55-135-147<br />

Neo - N41, N47 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X X A 511418 55-135<br />

Neo - N60 - Standard (<br />

MASSEY FERGUSON<br />

1519, 1523 - Compact<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X X Xt A 338292 30-55-127-147-196<br />

1520A - Compact Foldable central original roll cage, Mechanical transmission 4 X X Xt A 521966 62-147<br />

1525H - Compact Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission 4 X X Xt A 522790 30-55-62-147-196<br />

1528, 1531 - Compact<br />

1529, 1532 - Compact<br />

Original roll cage 2 rear point, Cabine Lugstein LK107,<br />

Hydrostatic transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X X X Xt A 513766 5-55-62-127-147-192-<br />

195-196<br />

4 X X Xt A 522794 30-55-62<br />

1529, 1532 - Agricole Foldable central original roll cage, Mechanical transmission 4 X X A 522095 30-55-62-178<br />

1533, 1540 - Compact<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X X Xt A 507434<br />

5-30-55-62-127-<br />

135-147<br />

1540 - Agricole Foldable central original roll cage, Mechanical transmission 4 X X Xt A 510861 30-55-62-135-147-178<br />

1547 - Compact<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X X Xt A 512668<br />

1547 - Agricole Foldable central original roll cage, Mechanical transmission 4 X X Xt A 515870<br />

1205, 1215 - Standard<br />

RECOMMENDATIONS<br />

loaders & Front linkages<br />

Equipments<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

5 - Exact make and model of cab or roll cage required<br />

6 - State if tractor is fitted with an original front linkage<br />

15 - Exact date of manufacture and serial number required for tractor<br />

28 - To fit loader bracket drill the side of front casting as required<br />

29 - Hydraulic connection on original control valve only<br />

30 - If tractor with a mid-mounted mower, please contact us<br />

37 - MX valve preferred<br />

55 - Non retractable MX joystick, positioned adjacent to right hand side of seat<br />

62 - Bracket designed for tractors with front linkage<br />

127 - State if tractor has auxillary spool valves<br />

WD<br />

C1<br />

C2 25Cu<br />

30C+ R05 R08 PTO PRICE<br />

20C+ 25C+<br />

bracket<br />

ref.<br />

Recommendations<br />

5-30-37-55-62-135-<br />

147<br />

30-37-55-62-135-<br />

147-178<br />

4 X X A 338292 30-55-127-196<br />

133 - Bracket not compatible with central mower<br />

134 - It is mandatory for the loader to be specifically fitted with advanced locking<br />

system. Consult us if re-fitting original equipment<br />

135 - If tractor has front linkage, it is mandatory for the loader to be equipped<br />

with advanced locking system. Consult us if re-fitting original equipment<br />

147 - In order to fit our front PTO with transmission shaft, tractor has to be fitted<br />

with original mid mounted PTO<br />

178 - Our loader condemns the use of the folding ROPS system


& front linkages<br />

1210, 1220 - Standard<br />

1230, 1235 - Standard<br />

1250, 1260 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X A 338278<br />

4 X X Xt A 339082<br />

5-30-55-127-133-<br />

195-196<br />

5-30-55-127-133-<br />

195-196<br />

4 X X A 338290 5-15-30-127<br />

1325 - Standard (<br />

1335 - Standard<br />

Foldable central original roll cage, Original cab, Mechanical<br />

transmission<br />

4 X A 338796 6-29-55-62<br />

1345 - Standard<br />

Foldable central original roll cage, Original cab, Mechanical<br />

transmission<br />

4 X A 338815 6-29-55-62<br />

2405, 2410, 2415 - Standard Original cab 4 X X Xt A 514215 6-30-55-147<br />

2405, 2410, 2415 - Standard Foldable central original roll cage, Original front linkage 4 X A 514218 6-30-55<br />

2405, 2410, 2415 - Standard Original cab, Original front linkage 4 X A 514216 6-30-55<br />

2405, 2410, 2415 - Standard<br />

McCORMICK<br />

Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

G - 30, 30R - Standard (<br />

CT - 28, 41, 47 - Standard (<br />

X10.25 - M/H<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X A 524990 5-30-55-196<br />

X10.30, 10.35 - M/H<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X A 524991 5-30-55<br />

X10.40, 10.50 - M/H/H.Cab<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X A 525032 5-55<br />

X10.50 - F (<br />

X10.55 - M/M.Cab (<br />

GM Tier 3 - 40, 45, 50 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

GM Tier 3 - 55 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

GX - 40, 45, 50 - Standard Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X X Xt A 510170 5-6-30-55-62-135-147<br />

GX - 40H, 45H, 50H - Standard Original roll cage 2 rear point, CS36 cab, C39 cab, MAUSER cab 4 X X Xt A 510170 5-6-30-55-62-135-147<br />

GM - 40, 45, 50 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

GM - 55 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

MITSUBISHI<br />

MT - 28, 36 - Standard (<br />

MT - 1800, 2000 - Standard (<br />

MT - 2600 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 513799 30-55-62<br />

MT - 3000, 3500 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 513798 30-55-62<br />

NEW HOLLAND<br />

Equipments<br />

TZ - 21, 24 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 523171 30<br />

T3000 Tier 3 - T3010, T3020, T3030 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

T3000 Tier 3 - T3040 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

BOOMER - 3000 - 3040, 3045, 3050 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

4 X X A 522498 5-6-30-55-203<br />

BOOMER 3000 - 3040, 3045, 3050 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, CVT<br />

tansmission (Easy drive)<br />

4 X X Xt A 522280 5-6-30-55-203<br />

BOOMER 3000 - 3040, 3045, 3050 - SuperSteer<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission 4 X X A 522498 5-6-30-55-134<br />

BOOMER 3000 - 3040, 3045, 3050 - SuperSteer<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, CVT transmission<br />

(Easy drive) 4 X X A 522280 5-6-30-55-134<br />

TD 3.50 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X X A 524443 5-6-30-55-134<br />

TCDA - 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34 - Standard (<br />

TCDA - 24 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X A 338779 30-55-196<br />

TCDA - 40, 45 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Standard front<br />

axle, MAUSER cab KS445<br />

4 X A 522498 5-6-30-55-62<br />

TCDA - 40, 45 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, MAUSER cab<br />

KS445, SuperSteer front axle<br />

4 X A 522498 5-6-30-55-62-134<br />

TCDA - 35 - Standard (<br />

192 - If tractor with original ventral mower, the fitting of our ventral PTO<br />

will require to dismount the mower fixing and lifting system<br />

195 - Shock Eliminator is mandatory with MX 20C+, MX 25C+, MX 25Cu<br />

196 - For fitting a C2 loader onto tractor with cab, it is mandatory to fit a<br />

monolever with cable control – Extra cost 240€<br />

203 - For tractors with Lewis 180E mid-mounted mowers, the modification<br />

kit ref.524133 must be ordered from us – Extra cost 70€<br />

WD<br />

C1<br />

C2 25Cu<br />

30C+ R05 R08 PTO PRICE<br />

20C+ 25C+<br />

bracket<br />

ref.<br />

Recommendations<br />

Xt Central transmission<br />

PTO<br />

39


40<br />

Recommendations for COMPACT loaders<br />

Equipments<br />

C1<br />

C2 25Cu<br />

30C+ R05<br />

20C+ 25C+<br />

R08 PTO PRICE<br />

bracket<br />

ref.<br />

Recommendations<br />

TCA - 35 - Standard (<br />

TCA - 40, 45 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Standard front<br />

axle, Mechanical transmission<br />

4 X A 522498 5-6-30-55-62<br />

T3000 - 3010, 3020, 3030 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

T 3000 - 3040 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

1530, 1630 - Standard<br />

RECOMMENDATIONS<br />

loaders & Front linkages<br />

5 - Exact make and model of cab or roll cage required<br />

6 - State if tractor is fitted with an original front linkage<br />

28 - To fit loader bracket drill the side of front casting as required<br />

29 - Hydraulic connection on original control valve only<br />

30 - If tractor with a mid-mounted mower, please contact us<br />

37 - MX valve preferred<br />

55 - Non retractable MX joystick, positioned adjacent to right hand side of seat<br />

62 - Bracket designed for tractors with front linkage<br />

134 - It is mandatory for the loader to be specifically fitted with advanced locking<br />

system. Consult us if re-fitting original equipment<br />

Recommendations for COMPACT loaders and front linkages<br />

WD<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Standard front axle,<br />

SuperSteer front axle, Hydrostatic transmission, Mechanical transmission 4 X A 338915 5-30-55<br />

TCE - 40, 45, 50 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

TCE - 55 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

1725, 1925 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Standard front axle,<br />

SuperSteer front axle, Hydrostatic transmission, Mechanical transmission 4 X A 338915 5-30-55<br />

1920 - Standard Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X A 339016 5-30-55<br />

2120 - Standard Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X A 337984 5-30-55<br />

TCD - 18, 21, 24 - Standard<br />

TCD - 25, 27, 29, 33 - Standard<br />

TCD - 40, 45 - Standard<br />

TCD - 40, 45 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X A 338779 30-55-196<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Standard front axle,<br />

SuperSteer front axle, Hydrostatic transmission, Mechanical transmission 4 X A 338915 5-30-55<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, Standard front<br />

axle<br />

4 X A 522498 5-6-30-55-62<br />

Original roll cage 2 rear point, Original cab, SuperSteer front<br />

axle<br />

4 X A 522498 5-6-30-55-62-134<br />

35.66 - Standard Foldable central original roll cage 4 X A 338282 55<br />

RANSOMES<br />

CT - 318, 320 - Standard<br />

CT - 325, 333 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic transmission,<br />

Mechanical transmission<br />

4 X A 338778 30-55-196<br />

4 X A 338915 30-55<br />

CT - 435 - Standard Original roll cage 2 rear point, Mechanical transmission 4 X A 339016 5-30-55<br />

CT - 445 - Standard Original roll cage 2 rear point, Mechanical transmission 4 X A 337984 5-30-55<br />

SAME<br />

Solaris 2 - 30, 40, 50 - Standard Foldable central original roll cage, SOVEMA AGRITAL CS32 cab 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

Solaris 2 - 30, 40, 50 - Standard<br />

Foldable central original roll cage, SOVEMA AGRITAL<br />

CS32 cab, Original front linkage<br />

4 X A 514218 6-30-55<br />

Solaris 2 - 35, 45, 55 - Standard Foldable central original roll cage 4 X X Xt A 514217 6-30-55-147<br />

Solaris 2 - 35, 45, 55 - Standard Original cab 4 X X Xt A 514215 6-30-55-147<br />

Solaris 2 - 35, 45, 55 - Standard Original cab, Original front linkage 4 X A 514216 6-30-55<br />

Solaris 2 - 35, 45, 55 - Standard Foldable central original roll cage, Original front linkage 4 X A 514218 6-30-55<br />

Solaris 1 - 25 - Standard (<br />

Solaris 1 - 35 - Standard<br />

Foldable central original roll cage, Original cab, New<br />

engine<br />

4 X A 338796 6-29-55-62<br />

Solaris 1 - 35, 45 - Standard Old engine, Foldable central original roll cage, Original cab 4 X A 338817 6-28-29-62<br />

Solaris 1 - 45 - Standard Foldable central original roll cage, Original cab, New engine 4 X A 338815 6-29-55-62<br />

SHIBAURA<br />

SX - 21, 24 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 523171 30<br />

ST - 318, 321, 324 - Standard<br />

ST - 329, 330, 333 - Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, MAUSER cab KS-329,<br />

Hydrostatic transmission, Mechanical transmission<br />

4 X A 338779 30-55-196<br />

4 X A 338915 30-55<br />

ST - 440, 445 - Standard (<br />

S - 318, 320 - HST/Standard<br />

S - 325, 33 - HST/Standard<br />

Original roll cage 2 rear point, Hydrostatic<br />

transmission, Mechanical transmission<br />

Original roll cage 2 rear point, MAUSER cab KS-329,<br />

Hydrostatic transmission<br />

4 X A 338778 5-30-55-196<br />

4 X A 338915 5-30-55<br />

135 - If tractor has front linkage, it is mandatory for the loader to be equipped<br />

with advanced locking system. Consult us if re-fitting original equipment<br />

147 - In order to fit our front PTO with transmission shaft, tractor has to be fitted<br />

with original mid mounted PTO<br />

196 - For fitting a C2 loader onto tractor with cab, it is mandatory to fit a monolever<br />

with cable control – Extra cost 240€


& front linkages<br />

S - 330 - Standard Original roll cage 2 rear point, VCI Cab 4 X A 338915 5-30-55<br />

S - 435 - Standard Original roll cage 2 rear point, VCI Cab 4 X A 339016 5-30-55<br />

S - 445, 455 - Standard Original roll cage 2 rear point, VCI Cab 4 X A 337984 5-30-55<br />

TYM<br />

T233, T273 - HST (<br />

T293 - HST (<br />

T353 - Meca/HST (<br />

T403, T503 - Standard (<br />

VALPADANA<br />

VP1500 Tier3 - 1540, 1545, 1550 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

VP1500 Tier3 - 1555 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

1540, 1545, 1550 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510159 5-6-30-55-62-135-147<br />

1555 - Standard Foldable central original roll cage, MAUSER cab, Original cab 4 X X Xt A 510160 5-6-30-55-62-135-147<br />

1640, 1645, 1650 - HTS/Standard Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X X Xt A 510170 5-6-30-55-62-135-147<br />

4035 - Standard Foldable central original roll cage 4 X A 338547 5-37-55<br />

YAGMUR<br />

Agrifarm - 350, 450, 550 - Standard (<br />

Efsane - 40 W - 840 (<br />

Efsane - 40 W, 50 W, 55 W - Standard Foldable central original roll cage 4 X A 338547 5-37-55<br />

YANMAR<br />

Equipments<br />

GK - 16, 18, 200 - Standard Original roll cage 2 rear point 4 X A 524909 30<br />

Ke - 140, 160 - Standard (<br />

EF - 227, 230, 235 - H Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X A 522062 6-30-55<br />

EF - 233 - M Original roll cage 2 rear point, Original cab 4 X A 522062 6-30-55<br />

WD<br />

C1<br />

C2 25Cu<br />

30C+ R05 R08 PTO PRICE<br />

20C+ 25C+<br />

bracket<br />

ref.<br />

Recommendations<br />

Xt Central transmission<br />

PTO<br />

41


42<br />

€<br />

Laders,Fronthef en Gewicht Prijzen<br />

Pakketten<br />

c1/c2 pakket<br />

De mini - lader De economische lader De professionele lader<br />

Pakket inclusief:<br />

- lader met DW hefcyliders en bakcylinders<br />

- Aanbouwdelen<br />

- 2x DW ventielenblok met zweefstand gemonteerd<br />

naast het stuurwiel<br />

A<br />

MX c1 2780<br />

MX c2 3360<br />

Meerprijs 230€ voor eenhendelbediening met<br />

bowdenkabels NODIG BIJ KABINE(recommendation nb<br />

196)<br />

€<br />

Laders, fronthef en gewichten prijzen / werktuigen prijzen<br />

Pakket inclusief :<br />

- lader met DW hefcylinders en bakcylinders<br />

- Aanbouwdelen<br />

- Hydraulische aansluiting op originele trekkerventielen<br />

(2x DW)<br />

A<br />

MX 25cu 3530<br />

Pakket inclusief :<br />

- lader met DW hefcylinders en bakcylinders<br />

- parallellogramgeleiding<br />

- Snelwisselsysteem voor werktuigen<br />

- Aanbouwdelen<br />

- Hydraulische aansluiting op originele<br />

trekkerventielen(2x DW)<br />

€<br />

A<br />

MX 20c+ 4730<br />

MX 25c+ 4980<br />

MX 30c+ 5390<br />

€ c1 c2 cu c+<br />

Op originele ventielen1st en 2nd hydraulische funktie (heffen + bakbediening)<br />

2 DW ventiel noodzakelijk :<br />

- -<br />

Met pakket : incl. Met pakket : incl.<br />

Zonder pakket: 270 Zonder pakket : 270<br />

Eenhendelbediening met 2 DW ventielen en zweefstand<br />

met pakket : incl. met pakket : incl.<br />

zonder pakket : 530 zonder pakket : 530<br />

- -<br />

Eenhendelbediening met bowdenkabels 2 DW ventielen en zweefstand -<br />

met pakket : 240 met pakket : 500 met pakket : 500<br />

zonder pakket: 770 zonder pakket: 770 zonder pakket: 770<br />

3rd Meerprijs Opties (- niet leverbaar)<br />

funktie 440 440 440 440<br />

Mach 2 huis - - - 240<br />

stekker - - - 100<br />

Shock Eliminator (lader/trekker dansonderdrukking ) - - 210 210<br />

Terugslagklep beveiliging 270 270 330 330<br />

Lader leverbaar in trekkerkleur ( RAL-kleur) 80 80 80 80<br />

laders,aanbouwdelen,fronthef en gewichten<br />

€ c1 c2 25cu 20c+ 25c+ 30c+<br />

Laders<br />

Zonder aanbouwdelen - hydrauliek - en werktuigen<br />

Lader 1530 1530 1960 3160 3410 3650<br />

Fronthef<br />

€<br />

MX R05 1500<br />

MX R08 1600<br />

Meerprijs PTO 970<br />

MX eenhendelbediening met zweefstand<br />

inclusief extra DW leiding<br />

Blade use : do not exceed 1,50 m width<br />

cu pakket c+ pakket<br />

A<br />

1140<br />

Aanbouwdelen<br />

Zonder hydrauliek<br />

€<br />

MX c1 720<br />

MX c2 / 20c+ / 25cu / 25c+ 1300<br />

MX 30c+ 1470<br />

Gewichten<br />

Voor 3 pt hefinrichting cat.1<br />

€<br />

M 250 470<br />

M 400 690<br />

A


water<br />

inhoud<br />

0000 L 0000 L<br />

Prijzen Werktuigen<br />

met kop<br />

erop<br />

LET OP : voor oudere compaktladers (MX 20C, 25C, 30C) : neem kontakt met ons op<br />

Universele bak - zonder tanden, snelwissel<br />

Pelikaanbak - snelwissel<br />

4 in 1 bak- zonder tanden, snelwissel<br />

Mestvork - snelwissel<br />

Bovenklem<br />

€ Breedte<br />

(mm)<br />

BRC 92 120 L 155 L 550 920 x x<br />

BRC 118 (1) (klem GFC 118 past op de bak) 440 1200 x (1)<br />

BRC 120 / BRCu 120 (1) 160 L 210 L 600 1200 x (1) 160 L<br />

x x x<br />

BRC 140 190 L 250 L 660 1400 x x<br />

BRC 160 210 L 270 L 730 1600 x<br />

BQU 120 160 L 210 L 1790 1200 x x<br />

BQU 140 185 L 240 L 2140 1400 x x<br />

1 DW funktie noodzakelijk<br />

• Met uitneembare tanden van Ø 25 mm<br />

GFC 118 voor BRC 118 (= BMSC 118) 620 1200 x<br />

GFC 120 voor BFC 115<br />

1 DW funktie noodzakelijk<br />

650 1200 x x x<br />

Palletbord met lepels 800 mm - snelwissel<br />

Balenvork - snelwissel<br />

(1) UITGEZONDERD C1, C2 a,d 25Cu: deze hebben geen snelwisselsysteem (pen/gat montage)<br />

BMSC 118 1060 1200 x (1)<br />

250 L<br />

BMSC 130 / BMSCu 130 (1) 1360 1300 x (1) 296 L<br />

x x x<br />

BMSC 150 342 L<br />

1440 1500 x<br />

1 DW funktie noodzakelijk<br />

Meerprijs<br />

Mach 2 stekker<br />

+100 €<br />

Meerprijs<br />

Mach 2 stekker<br />

+100 €<br />

• Met 6 uitneembare tanden van Ø 25 mm<br />

BFC 110 (1) 490 1100 x (1)<br />

BFCu 115 (1) 800 1150 x (1)<br />

BFC 115 (klem GFC 120 past op deze mestvork) 800 1150 x x x<br />

Optional<br />

Mach 2 plug<br />

+100 €<br />

• draagvermogen 800 kg maximaal<br />

TRC 800 590 1180 x x x<br />

• 2 tanden (35 x 860 mm) om ronde of vierkante balen te laden<br />

• Hartafstand van de tanden : 750 mm<br />

• Stapelhoogte : 3 balen tot 1,00 m hoog met een MX 20C+ lader<br />

3 balen tot 1,20 m hoog met MX 25C+ en 30C+ laders<br />

MANUBAL LC 30 270 750 x x x<br />

MX c1/c2<br />

MX 25cu<br />

MX 20c+<br />

MX 25c+<br />

MX 30c+<br />

43


44<br />

Heruitrusting trekker<br />

Aanbouwdelen (zonder hydraulische aankoppeling trekker voorlader)<br />

Heruitrusting trekker<br />

€ R S T U<br />

aD 05 - voor voorlader FITLOCK II<br />

aD FR<br />

aD05 (vanaf 2005) aD90 (vanaf 1990 tot 2005)<br />

Ombouwsets<br />

Kiezer voor bediening<br />

Met één en dezelfde joystick met electrische<br />

bediening kan uw klant zowel zijn voorlader<br />

MX bedienen, als de achterste koppelingen<br />

van de trekker, via een simpele druk op de<br />

knop in de cabine (universele set ; aankoppeling<br />

op DO trekker niet inbegrepen).<br />

1790 2080 2390 3210<br />

Fitlock II Fitlock I<br />

Uw klant heeft een nieuwe voorlader nodig voor aanbouw op een trekker<br />

uitgerust met oude aanbouwdelen AD90. Hij heeft dan nodig :<br />

€ 670<br />

Shock<br />

Eliminator<br />

(behalve packet o. werken)<br />

Electrische blokkering<br />

€ 150<br />

€ 290<br />

mX Joystick<br />

Voor originele ventielen met eenhen-<br />

delbediening en elektroschakelaar<br />

Voor de montage van een voorlader op<br />

de originele ventielen met electrische<br />

bediening, levert MX een speciale hendel<br />

(deze info staat vermeld in MasterV28)<br />

€ Zie Master<br />

V28<br />

AD90 aanbouwdelen zijn alleen nog leverbaar voor<br />

sommige oudere traktoren (raadpleeg Master V28)<br />

Set AD 90 en AD 05<br />

Set FITLOCK II<br />

€ 600 € 650<br />

Voor voorladers<br />

MX 40, 60, 80, 100, 120, 150, 155, T6s, T8s, T10s, T12s, T15s<br />

MX 20 55, 20 70, 40 55, 40 70, 40 85, 6000<br />

MX U6s, U8s, U10s, U12s<br />

Voor voorladers<br />

MX 40.5, 60.5, 80.5, 100.5, 120.5, 150.5<br />

MX T6, T8, T10, T12, T15, MX 155.5<br />

MX U6, U8, U10, U12<br />

Uw klant heeft een oude voorlader voor aanbouw op een trekker<br />

uitgerust met een nieuwe aanbouwdelen AD05. Hij heeft nodig :<br />

zonder Shock Eliminator ®<br />

met Shock Eliminator ®<br />

Fitlock II Fitlock I<br />

Het mACH<br />

Systeem<br />

ZOOm Op…<br />

Bestaat uit 2 delen : het huis dat al aanwezig<br />

kan zijn op de voorlader en de sokkel,<br />

om te monteren op het aanbouwdelen<br />

- Huis op voorlader<br />

in bedrijf<br />

€ 210<br />

- Sokkel voor bediening<br />

op trekker in<br />

bedrijf<br />

€ 290<br />

Huis op<br />

voorlader<br />

Sokkel op<br />

aanbouwdelen


Alleen aanbouwdelen en bedieningen<br />

Prijs bedieningen voor voorladers in bedrijf*<br />

bij bestelling aangeven of trekker uitgerust is met<br />

WARNING :<br />

load-Sensing (lS) bijzonderheden n°10 en 63 (zonder meerprijs)<br />

Aankoppeling op originele ventielen van de trekker<br />

2 DW hydraulische functies op originele trekkerventielen met mechanische of electrische bediening<br />

€<br />

290 + S*<br />

met sokkel MACH Systeem (indien de voorlader in bedrijf uitgerust is met een MACH huis) + 240<br />

met Shock Eliminator ( behalve voor laders in gebruik bij openbare instellingen ) + 290<br />

i.c.b. met omschakelventiel (alleen bij originele elektrische ventielen ) + 670<br />

S*<br />

Set PROPILOT 2 functies - kabelbediening enkel- en dubbelwerkend<br />

- Behalve propramma openbare werken<br />

- omvat : Sokkel MACH Systeem, Shock Eliminator<br />

Set FLEXPILOT 2 functies - hydraulische lagedrukbediening enkel- en dubbelwerkend<br />

- Behalve programma openbare werken en MX FR<br />

- omvat : Sokkel MACH Systeem, Shock Eliminator<br />

Set TECHPILOT 2 functies - electronische bediening enkel- en dubbelwerkend<br />

- Behalve programma openbare werken en UTILITY<br />

- omvat : Sokkel MACH Systeem, Shock Eliminator, ACS en smoorventiel voor het kippen<br />

EENHENDEL ECO 2 functies - kabelbediening + zweefstand<br />

- alleen voor programma UTILITY<br />

- Niet leverbaar met het MACH Systeem<br />

EENHENDEL PRO 2 functies - kabelbediening dubbelwerkend<br />

- alleen leverbaar voor programma openbare werken<br />

- omvat : Sokkel MACH Systeem<br />

EENHENDEL FLEX 2 functies - hydraulische lagedrukbediening dubbelwerkend<br />

- allen leverbaar voor programma openbare werken , behalve MX FR<br />

- omvat : Sokkel MACH Systeem<br />

EENHENDEL TECH 2 functies - Elektrische bediening(2DW)<br />

- alleen openbare werken range, behalve MX FR and 40.5<br />

- inclusief : MACH Systeem sokkel, Electronische voor 3 rd en 4 th functie, ACS en smoorventiel<br />

€<br />

Opties op voorlader in bedrijf*<br />

Gewenste bediening<br />

Originele ventiel Set Set Set<br />

mech. bed. elec. bed.<br />

PROPILOT FLEXPILOT TECHPILOT<br />

ECO<br />

PILOT<br />

EEN-<br />

HENDEL<br />

PRO<br />

1410 + S*<br />

2270 + S*<br />

3080 + S*<br />

970 + S*<br />

1070 + S*<br />

1930 + S*<br />

2790 + S*<br />

EEN-<br />

HENDEL<br />

FLEX<br />

3F, 4F<br />

+50<br />

3F, 4F, SCS<br />

+100<br />

Master V28<br />

(raadpleeg ons)<br />

+0 +0<br />

+0<br />

+50 +50<br />

3F, 4F, SCS, Fast-Lock of Speed-Link +100 +100 +150 +150<br />

3F, 4F, SCS, Fast-Lock of Speed-Link, aCS +400<br />

+100<br />

+300<br />

* Voor andere voorladers dan FR, 40.5, T6, T8, T10, T12 ,T15, T16, U6, U8, U10 en U12 : vraag ons<br />

Meerprijs opties voor laders in bedrijf*<br />

+150<br />

+300<br />

EEN-<br />

HENDEL<br />

TECH<br />

+0<br />

45


46<br />

Heruitrusting voorlader<br />

Voorladers met snelwisselraam Euro ( Master-Attach, graag opgeven bij bestelling)<br />

TECHNIC<br />

€ MX 40.5 MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16<br />

Op aanbouwdelen<br />

aD05<br />

3750 4160 4 490 4 880 5430 6 880 7380<br />

€ MX 40 MX T6s MX T8s MX T10s MX T12s MX T15s<br />

Op aanbouwdelen<br />

aD90<br />

UTILITY<br />

4040 4 490 4 860 5 310 5880 7310<br />

€ MX U6 MX U6 // MX U8 MX U8 // MX U10 MX U10 // MX U12 //<br />

Op aanbouwdelen<br />

aD05<br />

€<br />

Op aanbouwdelen<br />

aD90<br />

ORCHaRD<br />

€<br />

Op aanbouwdelen<br />

aDFR<br />

Gekombineerde snelwissel<br />

Vertragen van<br />

het kippen<br />

Via dit systeem kan de gebruiker<br />

de olieopbrengst tijdens het<br />

kippen/opbreken verminderen<br />

en zo de manoeuvers bij het<br />

stapelen perfect sturen.<br />

Heruitrusting voorlader<br />

Terugslagklep<br />

heffen / kippen<br />

ZOOm Op…<br />

Voor uw klanten die beschikken over werktuigen MX en werktuigen met EURO-aankoppeling. Deze snelwissel kan beide dmv 1 handeling aan koppelen.<br />

Snelwisselraam werktuigen Euro / MX Snelwisselraam werktuigen Euro / SMS / ALO3<br />

Positie Euro<br />

2940 3510 3110 3700 3590 4190 4840<br />

MX U6s MX U6s // MX U8s MX U8s // MX U10s MX U10s // MX U12s //<br />

3250 3990 3450 4200 3990 4750 5410<br />

MX FR<br />

3 500<br />

Fitlock II<br />

Fitlock I<br />

aD05 met voorlader T of U aD90 met voorlader Ts of Us<br />

Positie<br />

MX<br />

€<br />

(Indien besteld<br />

met voorlader)<br />

380<br />

Positie Euro<br />

Dankzij de terugslagklep heffen/kippen zal de<br />

voorlader nooit zakken.<br />

(Bij eenhendel ECO, PRO of FLEX mogelijk ;<br />

niet leverbaar i.c.m met Shock Eliminator)<br />

€ 130 € 650<br />

(alleenTECH-<br />

NIC laders)<br />

Positie<br />

SMS<br />

OpTIES<br />

- MACH (huis) : 150€<br />

- PCH : 590€<br />

- 3rd Functie: 400€<br />

+<br />

andere opties: raadpleeg pagina 17<br />

andere opties: raadpleeg pagina 17<br />

€ 480<br />

(Indien besteld<br />

met voorlader)<br />

S*<br />

- MACH (huis) : 150€<br />

- 3rd Functie : 400€<br />

+ S*<br />

Positie<br />

ALO3


Prijs opties<br />

UTiliTy<br />

Technic<br />

S*<br />

€<br />

ECOPILOT 1 knop (vóór januari 2000) +50 +100<br />

EENHENDEL ECO 2 knoppen (nà januari 2000) +50 +50<br />

*Voor andere voorladers dan FR, 40.5, T6, T8, T10, T12 ,T15, T16, U6, U8, U10 en U12 : vraag ons<br />

Enkel voorlader en opties<br />

Optie(s) voorlader<br />

Type bediening op trekker in bedrijf 3F 3F, 4F 3F, 4F, SCS<br />

DO<br />

PROPILOT<br />

EENHENDEL PRO<br />

FLEXPILOT<br />

EENHENDEL FLEX<br />

€<br />

MACH (sokkel) - hydraulische verbinding trekker voorlader<br />

niet leverbaar i.c.m MONOLEVIER ECO en ECOPILOT<br />

met mech. bediening +100 +100 +100<br />

Prijs opties voor<br />

voorlader besteld af fabriek<br />

3F, 4F, SCS, Fast-Lock<br />

of Speed-Link<br />

3F, 4F, SCS, Fast-Lock<br />

of Speed-Link, aCS<br />

met mech. bediening zie bijzonderheden trekker +400<br />

1 knop (vóór januari 2000) +50 +100 +100 +210<br />

2 knoppen (nà januari 2000) +50 +50 +50 +210<br />

4 knoppen +0 +0 +0 +0<br />

Prijs opties voor voorlader<br />

in bedrijf* (nAleVeRinG)<br />

150 210<br />

- Sokkel ( als de trekker niet met eenhendelbening is uitgerust ) +290 +290<br />

3de functie 400 + S* 400 + S*<br />

4de functie - 4de functie op voorlader of werktuig (naar keuze)<br />

- 3de functie verplicht<br />

als 4F op voorlader is : 490 € + S* als 4F op voorlader is : 490 € + S*<br />

als 4F op voorlader is : 400 € + S*<br />

(+ optie verplicht i.c.m. elctro op werktuig: +90€)<br />

als 4F op voorlader is : 400 € + S*<br />

(+ optie verplicht i.c.m. elctro op werktuig: +90€)<br />

Vertraging op kipcilinders (Smoorventiel)<br />

- Noodzakelijk bij balenklem (type MaNUBaL 660)<br />

- Inbegrepen bij bediening TECHPILOT; alleen mogelijk bij T – lader<br />

130 130<br />

Kabelset gemonteerd op voorlader voor electrische<br />

bediening op werktuig<br />

- 3de functie verplicht<br />

90 90<br />

MACH 2 (complete houder + stekker) - hydraulische aankoppeling voorlader - trekker<br />

1 MACH 2 per hydraulische functie<br />

300 300<br />

Houder 210 210<br />

Bijkomende stekker<br />

FAST-LOCK - hydraulisch vergrendelen/ontgrendelen van de werktuigen<br />

90 90<br />

- Bediening PRO/FLEX/TECH of DO met electro-hydraulische bediening noodzakelijk<br />

- Behalve : MX 40.5 en MX FR<br />

- Niet mogelijk met Euro/MX gecombineerd snelwisselraam<br />

630 + S* 810 + S*<br />

Snelwisselraam - Mechanische ontgrendeling werktuig<br />

keuze : MX of Euro<br />

- 670<br />

Gekombineerde snelwissel<br />

Naar keuze : MX/Euro MX/Euro (behalve MX FR, MX T16; niet leverbaar met FaST-LOCK)<br />

of Euro / SMS (behalve MX FR en MX T16)<br />

380 1050<br />

480 1150<br />

Laderkleur (vraag ons voor de beschikbare RAL-kl) 110 -<br />

PCH - Hydraulic self-levelling (Alleen mogelijk bij TECHNIC – lader)<br />

SPEED-LINK (enkel kast)<br />

590 700<br />

Volautomatische aankoppeling van de werktuigen met electrische en hydraulische functies<br />

- Bediening PRO/FLEX/TECH of DO electro-hydraulisch noodzakelijk<br />

- Behalve programma’s UTILITY, MX 40.5, MX FR en MX T16<br />

- 3de functie noodzakelijk<br />

1500 + S*<br />

-<br />

Stekker voor origineel werktuig MX 310 -<br />

Stekker voor werktuig in bedrijf met geboute aankoppeling (1 stekker + aankoppelkader)<br />

ACS - automatische nivellering van de werktuigen<br />

- PCH verplicht<br />

- Behalve programma’s UTILITY, MX 40.5, MX FR, bedieningen PROPILOT en DO mechanisch<br />

SCS - Synchronisatie kippen/opbreken<br />

- Behalve programma’s UTILITY en MX.5<br />

- 3de functie noodzakelijk<br />

- MaCH Systeem noodzakelijk<br />

MPE3 (compleet console + sensoren) - electronisch weegsysteem<br />

- 630<br />

- MaCH Systeem noodzakelijk<br />

- Statische modus niet mogelijk met terugslagklep heffen/kippen<br />

- TECHNIC range only<br />

1230 1230<br />

Console MPE3 500<br />

Sensoren en voeding sensoren 730 730<br />

210 + S* 210 + S*<br />

430 + S* 510 + S*<br />

extra meerprijs bediening op trekker in bedrijf<br />

2 knoppen +50 +50 +50 +210 +210+300<br />

4 knoppen +0 +0 +0 +0 +300<br />

TECHPILOT +0 +0 +0 +0 +0<br />

47


48<br />

Pakketten TECHNIC<br />

Samenstelling<br />

van een pakket<br />

Technic<br />

* Behalve op Pakket openbare<br />

Shock<br />

Eliminator *<br />

Alle voorladers zijn standaard uitgerust met het FITLOCK Systeem II en met het werktuigenkader<br />

Euro (Master-Attach, graag opgeven bij bestelling)<br />

€ R S T U<br />

MX FR<br />

Pakket op D.O* 7 300 7 590 7 900 8 720<br />

Pakket Propilot 7 840 8 130 8 440 9 260<br />

Packet Openbare werken 7 860 8 150 8 460 9 280<br />

MX 40.5<br />

Pakket op D.O* 7 550 7 840 8 150 8 970<br />

Pakket Propilot 8 090 8 380 8 690 9 510<br />

Packet Flexpilot 8 950 9 240 9 550 10 370<br />

Packet Openbare werken 8 110 8 400 8 710 9 530<br />

MX T6<br />

Pakket op D.O* 7 960 8 250 8 560 9 380<br />

Pakket Propilot 8 500 8 790 9 100 9 920<br />

Packet Flexpilot 9 360 9 650 9 960 10 780<br />

Packet Techpilot 10 380 10 670 10 980 11 800<br />

Packet Openbare werken 8 520 8 810 9 120 9 940<br />

MX T8<br />

Pakket op D.O* 8 290 8 580 8 890 9 710<br />

Pakket Propilot 8 830 9 120 9 430 10 250<br />

Packet Flexpilot 9 690 9 980 10 290 11 110<br />

Packet Techpilot 10 710 11 000 11 310 12 130<br />

Packet Openbare werken 8 850 9 140 9 450 10 270<br />

MX T10<br />

Pakket op D.O* 8680 8970 9280 10100<br />

Pakket Propilot 9220 9510 9820 10640<br />

Packet Flexpilot 10080 10370 10680 11500<br />

Packet Techpilot 11100 11390 11700 12520<br />

Packet Openbare werken 9240 9530 9840 10660<br />

MX T12<br />

Pakket op D.O* 9 230 9 520 9 830 10 650<br />

Pakket Propilot 9 770 10 060 10 370 11 190<br />

Packet Flexpilot 10 630 10 920 11 230 12 050<br />

Packet Techpilot 11 650 11 940 12 250 13 070<br />

Packet Openbare werken 9 790 10 080 10 390 11 210<br />

MX T15<br />

Pakket op D.O* 10 680 10 970 11 280 12 100<br />

Pakket Propilot 11 220 11 510 11 820 12 640<br />

Packet Flexpilot 12 080 12 370 12 680 13 500<br />

Packet Techpilot 13 100 13 390 13 700 14520<br />

MX T16<br />

Pakket op D.O* 12 600<br />

Pakket Propilot 13 140<br />

Packet Flexpilot 14 000<br />

Packet Techpilot 15 020<br />

* Bij een Pakket op de originele ventielen, is voor sommige trekkers een specifieke hendel nodig ,verkrijgbaar tegen meerprijs (zie Master V28)<br />

Opties voor Pakketten Technic<br />

3de functie (inclusief bij Originele ventielen/Pro/Flex/Tech) 450<br />

3de functie 490<br />

Vertragen van het kippen (smoor ventiel) 130<br />

Elektro kabelboom voor elektroventiel op het werktuig 90<br />

Mach 2 - Hydraulische aankoppeling voorlader / werktuig<br />

houder<br />

info blad 9<br />

210<br />

stekker 90<br />

Fast-Lock - Hydraulische ver- en ontgrendeling v/d werktuigen (behalve op DO meca, MX FR en 40.5 en gecombineerde snelsluiting) info blad 9 780<br />

Speed-Link - Automatische aankoppeling v/d werktuigen met hydr. en electr. functies (kast+stekker) (behalve op DO meca, MX FR, 40.5 en T16) info blad 8 1 910<br />

aCS - Automatische nivellering v/d werktuigen (behalve op Propilot, DO meca, MX FR en 40.5) info blad 9 610<br />

SCS - Synchronisatie kippen / opbreken (behalve MX FR en 40.5) info blad 8 430<br />

Electrisch uitschakelen van de Shock Eliminator 150<br />

Gecombineerde snelsluiting (Euro/MX) (behalve MX FR en T16 en niet-compatibel met Fast-Lock)<br />

Gecombineerde snelsluiting (Euro/SMS/aLO3) (behalve MX FR en T16)<br />

info blad 16<br />

380<br />

480<br />

Veiligheid heffen / kippen (niet te kombineren met de Shock Eliminator; Eenhendel PRO, FLEX of DO verplicht) info blad 16 650<br />

MPE 3 - MX Draadloos electronisch weegsysteem info blad 8 1 230<br />

Kiezer bediening voorlader / achterste hydrauliekkoppelingen (universele kit voor DO met electrische bediening) info blad 14 670<br />

Specifieke kleur van de voorlader (kiezen uit de beschikbare RAL-kleuren) 110<br />

Pakket UTILITY / TECHNIC<br />

Bediening<br />

MACH Systeem<br />

PCH Systeem<br />

Aanbouwdelen<br />

3e functie *<br />

Lader T<br />

Prijzen Pakketten Technic (voorlader + aanbouwdelen)<br />

Evolution<br />

Pakket DO originele ventielen*<br />

Voorlader uitgerust met :<br />

- MACH Systeem®<br />

- PCH Systeem®<br />

- 3rd functie<br />

- SHOCK Eliminator®<br />

Aanbouwdelen<br />

Hydraulische aansluiting op originele trekkerventiel*<br />

Packet PROPILOT<br />

Voorlader uitgerust met :<br />

- MACH Systeem®<br />

- PCH Systeem®<br />

- 3e functie<br />

- PROPILOT Systeem (2 functies)<br />

- SHOCK Eliminator®<br />

Aanbouwdelen<br />

Packet FLEXPILOT<br />

Voorlader uitgerust met :<br />

- MACH System®<br />

- PCH Systeem®<br />

- 3e functie<br />

- FLEXPILOT Systeem (2 functies)<br />

- SHOCK Eliminator®<br />

Aanbouwdelen<br />

Packet TECHPILOT<br />

Voorlader uitgerust met :<br />

- MACH Systeem®<br />

- PCH Systeem®<br />

- 3e functie<br />

- TECHPILOT Systeem (2 functies)<br />

- Zweefstand<br />

- ACS Systeem®<br />

- SHOCK Eliminator®<br />

Aanbouwdelen<br />

Kabelbediening<br />

Hydraulische<br />

lagedruk<br />

bediening<br />

Electro-hydraulische<br />

bediening<br />

Packet Openbare werken<br />

Voorlader uitgerust met :<br />

- MACH Systeem®<br />

- PCH Systeem®<br />

- Terugslagkleppen heffen/kippen<br />

- Eenhendel Pro 2DW<br />

- Kleur (te vermelden bij bestelling)<br />

Aanbouwdelen<br />

Nota : 3e functie niet inbegrepen<br />

2DA Eenhendel Flex : meerprijs van 860 €<br />

2DA Eenhendel Tech : meerprijs van 1720 €<br />


Pakketten UTILITY<br />

Samenstelling<br />

van een pakket<br />

UTiliTy<br />

MACH Systeem *<br />

Bediening<br />

Aanbouwdelen<br />

* Behalve op Pakket DO (optie) en Pakket EENHENDEL ECO (niet leverbaar)<br />

Prijzen Pakketten UTiliTy (voorlader + aanbouwdelen)<br />

Voorlader U<br />

Alle voorladers zijn standaard uitgerust met het FITLOCK Systeem II en met het EURO<br />

snelwisselraam (Master-Attach,graag opgeven bij bestelling)<br />

€ R S T U<br />

MX U6 (zonder parallellogram)<br />

Pakket op D.O*<br />

Pakket Ecopilot<br />

Pakket Propilot<br />

Pakket Flexpilot<br />

Packet Openbare werken<br />

5 020<br />

5 700<br />

5 950<br />

6 810<br />

6 710<br />

5 310<br />

5 990<br />

6 240<br />

7 100<br />

7 000<br />

5 620<br />

6 300<br />

6 550<br />

7 410<br />

7 310<br />

6 440<br />

7 120<br />

7 370<br />

8 230<br />

8 130<br />

MX U6 // (met parallellogram)<br />

Pakket op D.O*<br />

Pakket Ecopilot<br />

Pakket Propilot<br />

Pakket Flexpilot<br />

Packet Openbare werken<br />

5 590<br />

6 270<br />

6 520<br />

7 380<br />

7 280<br />

5 880<br />

6 560<br />

6 810<br />

7 670<br />

7 570<br />

6 190<br />

6 870<br />

7 120<br />

7 980<br />

7 880<br />

7 010<br />

7 690<br />

7 940<br />

8 800<br />

8 700<br />

MX U8 (zonder parallellogram)<br />

Pakket op D.O*<br />

Pakket Ecopilot<br />

Pakket Propilot<br />

Pakket Flexpilot<br />

Packet Openbare werken<br />

5 190<br />

5 870<br />

6 120<br />

6 980<br />

6 880<br />

5 480<br />

6 160<br />

6 410<br />

7 270<br />

7 170<br />

5 790<br />

6 470<br />

6 720<br />

7 580<br />

7 480<br />

6 610<br />

7 290<br />

7 540<br />

8 400<br />

8 300<br />

MX U8 // (met parallellogram)<br />

Pakket op D.O*<br />

Pakket Ecopilot<br />

Pakket Propilot<br />

Pakket Flexpilot<br />

Packet Openbare werken<br />

5 780<br />

6 460<br />

6 710<br />

7 510<br />

7 470<br />

6 070<br />

6 750<br />

7 000<br />

7 860<br />

7 760<br />

6 380<br />

7 060<br />

7 310<br />

8 170<br />

8 070<br />

7 200<br />

7 880<br />

8 130<br />

8 990<br />

8 890<br />

MX U10 (zonder parallellogram)<br />

Pakket op D.O*<br />

Pakket Ecopilot<br />

Pakket Propilot<br />

Pakket Flexpilot<br />

Packet Openbare werken<br />

5 670<br />

6 350<br />

6 600<br />

7 460<br />

7 360<br />

5 960<br />

6 640<br />

6 890<br />

7 750<br />

7 650<br />

6 270<br />

6 950<br />

7 200<br />

8 060<br />

7 960<br />

7 090<br />

7 770<br />

8 020<br />

8 880<br />

8 780<br />

MX U10 //(met parallellogram)<br />

Pakket op D.O*<br />

Pakket Ecopilot<br />

Pakket Propilot<br />

Pakket Flexpilot<br />

Packet Openbare werken<br />

6 270<br />

6 950<br />

7 200<br />

8 060<br />

7 960<br />

6 560<br />

7 240<br />

7 490<br />

8 350<br />

8 250<br />

6 870<br />

7 550<br />

7 800<br />

8 660<br />

8 560<br />

7 690<br />

8 370<br />

8 620<br />

9 480<br />

9 380<br />

MX U12 // (met parallellogram)<br />

Pakket op D.O*<br />

Pakket Ecopilot<br />

Pakket Propilot<br />

Pakket Flexpilot<br />

Packet Openbare werken<br />

6 920<br />

7 600<br />

7 850<br />

8 710<br />

8 610<br />

7 210<br />

7 890<br />

8 140<br />

9 000<br />

8 900<br />

7 520<br />

8 200<br />

8 450<br />

9 310<br />

9 210<br />

8 340<br />

9 020<br />

9 270<br />

10 130<br />

10 030<br />

* Bij een Pakket op de originele ventielen, is voor sommige trekkers een specifieke hendel nodig ,verkrijgbaar tegen meerprijs (zie Master V28)<br />

Pakket DO originele ventielen<br />

Voorlader<br />

Aanbouwdelen<br />

Hydraulische aansluiting op originele trekkerventielen*<br />

Pakket ECOPILOT<br />

Voorlader uitgerust met :<br />

- ECOPILOT (2 DW functies)<br />

- Aanbouwdelen<br />

Let op : niet leverbaar met MACH Systeem<br />

Pakket PROPILOT<br />

Voorlader met uitrusting :<br />

- MACH Systeem®<br />

- PROPILOT Systeem (2 functies - EW + DW)<br />

Aanbouwdelen<br />

Pakket FLEXPILOT<br />

Voorlader met uitrusting :<br />

- MACH Systeem®<br />

- FLEXPILOT Systeem (2 functies)<br />

Aanbouwdelen<br />

Kabelbediening<br />

Kabelbediening<br />

Hydraulische<br />

lage<br />

druk bediening<br />

Pakket Openbare werken<br />

Voorlader uitgerust met :<br />

- MACH System ®<br />

- Terugslagkleppen heffen/kippen<br />

- Eenhendel Pro 2DW<br />

- Kleur (te vermelden bij bestelling)<br />

Aanbouwdelen<br />

2DA Eenhendel Flex : supplement van 860 €<br />

Opties op Pakkets UTiliTy<br />

€<br />

3de functie 450<br />

4de functie 490<br />

Kabelset gemonteerd op voorlader tbv electrisch bediend ventiel gemonteerd op het werktuig 90<br />

Mach Systeem (i.c.m. aansluiting op originele ventielen) - Hydraulische aansluiting trekker / voorlader<br />

(inbegrepen in de Pakkets PROPILOT en FLEXPILOT ; niet leverbaar met ECOPILOT)<br />

info blad 9<br />

huis<br />

sokkel<br />

150<br />

240<br />

Mach 2 - Hydraulische aansluiting voorlader / werktuig<br />

info blad 9<br />

houder<br />

stekker<br />

210<br />

90<br />

Fast Lock - Hydraulische ver- en ontgrendeling v/d werktuigen (behalve bij aansluiting op de originele ventielen) info blad 9 780<br />

Shock Eliminator (incompatible with Municipality loaders) info blad 9 290<br />

Gecombineerde snelsluiting (Euro/MX) (niet leverbaar met Fast-Lock)<br />

Gecombineerde snelsluiting (Euro/SMS/aLO3)<br />

info blad 16<br />

380<br />

480<br />

Veiligheid heffen / kippen (niet te kombineren met de Shock Eliminator; niet leverbaar met Shock Eliminator; ECOPILOT, Eenhendel PRO, of DO verplicht) info blad 16 650<br />

Kiezer bediening voorlader / achterste koppelingen trekker (universele kit voor DO met electrische bediening) info blad 14 670<br />

Specifieke kleur van de voorlader (raadplegen voor de beschikbare RAL-kleuren) 110<br />

49


50<br />

LADER PRESTATIES<br />

5<br />

Lader prestaties<br />

3<br />

FRUIT UTILITY TECHNIC<br />

MX FR MX U6 MX U8 MX U10 MX U12 MX 40.5 MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 / T16<br />

Trekkervermogen in pk 45 - 70 45 - 70 60 - 90 75 - 110 95 - 150 35 - 65 45 - 70 60 - 90 75 - 110 95 - 150 130 - 230<br />

Max. hoogte op draaipunt* 3,20 m 3,75 m 3,85 m 4,00 m 4,15 m 3,30 m 3,75 m 3,85 m 4,00 m 4,15 m 4,60 m<br />

Max. hoogte onder horizontale bak ●1 2,95 m 3,50 m 3,60 m 3,75 m 3,90 m 3,05 m 3,50 m 3,60 m 3,75 m 3,90 m 4,35 m<br />

Max. hoogte onder uitgekipte bak ●2 # Graafdiepte ●5 Uitkiphoek op max. hoogte ●<br />

2,50 m<br />

0,15 m<br />

2,95 m<br />

0,20 m<br />

3,05 m<br />

0,20 m<br />

3,20 m<br />

0,20 m<br />

3,35 m<br />

0,20 m<br />

2,60 m<br />

0,15 m<br />

2,95 m<br />

0,20 m<br />

3,05 m<br />

0,20 m<br />

3,20 m<br />

0,20 m<br />

3,35 m<br />

0,20 m<br />

3,80 m<br />

0,20 m<br />

3 # Uitkiphoek op de grond ●<br />

40° 52 ° 55 ° 55 ° 55 ° 40° 52° 55° 55° 55° 50°<br />

4 # 45° 47 ° 47 ° 47 ° 47 ° 45° 47° 52° 52° 52° 51°<br />

Opbreekkracht op draaipunt* 1550 kg 1 900 kg 2 100 Kg 2 400 Kg 2 400 kg 1 550 kg 1 600 kg 2 100 kg 2 400 kg 2 720 kg 3 000 kg<br />

Capacit. op draaipunt over volledige hoogte* 1400 kg 1 500 kg 1 900 Kg 2 200 Kg 2 200 kg 1 400 kg 1 250 kg 1 890 kg 2 190 kg 2 490 kg 2 670 kg<br />

Hefkracht op palletvork 60cm voor :<br />

- draaipunt op de grond*<br />

- op 2 m hoogte<br />

- op 3 m hoogte<br />

- op max. hoogte<br />

Zonder // 850 kg 1 150 kg 1 750 Kg 1 600 Kg - 850 kg 1 150 kg 1 350 kg 1 580 kg 1 770 kg 1 930 kg<br />

Met // 1100 kg 1 400 kg 1 650 Kg 1 780 Kg 1 825 kg 1100 kg 1 450 kg 1 800 kg 2 080 kg 2 360 kg 2 660 kg<br />

Zonder // 850 kg 1 000 kg 1 650 Kg 1 550 Kg - 850 kg 1 000 kg 1 300 kg 1 540 kg 1 750 kg 1 890 kg<br />

Met // 1100 kg 1 380 kg 1 650 Kg 1 780 Kg 1 825 kg 1100 kg 1 380 kg 1 720 kg 2 000 kg 2 250 kg 2 560 kg<br />

Zonder // 850 kg 900 kg 1 550 Kg 1 525 Kg - 850 kg 900 kg 1 200 kg 1 470 kg 1 690 kg 1 850 kg<br />

Met // 1100 kg 1 350 kg 1 650 Kg 1 780 Kg 1 825 kg 1100 kg 1 350 kg 1 630 kg 1 980 kg 2 230 kg 2 460 kg<br />

Zonder // 850 kg 860 kg 1 500 Kg 1 500 Kg - 850 kg 860 kg 1 120 kg 1 450 kg 1 570 kg 1 750 kg<br />

Met // 1100 kg 1 350 kg 1 650 Kg 1 780 Kg 1 825 kg 1100 kg 1 350 kg 1 610 kg 1 960 kg 2 200 kg 2 350 kg<br />

Heftijd 4,5 sec - - 4,5 sec 3,9 sec 4,6 sec 5,4 sec 6,2 sec 8,2 sec<br />

Uitkiptijd 0,9 sec - - 0,9 sec 1,0 sec 1,0 sec 1,0 sec 1,4 sec 1,4 sec<br />

Gewicht (zonder toebehoren) 405 kg 405 kg 430 kg 545 kg 595 kg 350 kg 460 kg 480 kg 535 kg 550 kg 660 kg / 697 kg<br />

4<br />

2<br />

1<br />

Gegevens met een druk van 190 bar en een opbrengst van 60 liter/min Deze gegevens kunnen variëren<br />

naargelang het type trekker.<br />

* Alleen de nuttige lasten zijn van betekenis. De waarden op de grond of op draaipunt zijn van weinig<br />

belang.<br />

# Waarden voor een groot-volumebak.<br />

Voor meer info over het Compact-gamma, zie <strong>prijslijst</strong> Tuin en Park


Verkoopcondities<br />

APPLICABILITY<br />

In accepting our services and our order acknowledgement receipt, the customer agrees to accept our general conditions of sale.<br />

To provide our customers with a complete service and pre-empt possible frontloader assembly problems, our acknowledgements<br />

of receipt come with specific, customised information. If a customer is not satisfi ed with this information, they should contact us<br />

as soon as possible.<br />

PRICE<br />

Our prices are exclusive of VAT, packaging costs, carriage and assembly onto the tractor. Prices quoted at the time of order are for<br />

information purposes only and invoice prices will be based on the rates in effect at the time of delivery. Once an order is received<br />

by the seller from a customer, this is considered as a formal commitment, even if the order is not accompanied by a downpayment.<br />

PAYMENT<br />

If payments are made by bank draft or promissory note, these must be redeemed within 48 hours, in compliance with the Code of<br />

Commerce. All discounts will be cancelled if payment is not received within ten days of the receipt of goods.<br />

• All goods remain the property of the seller until full payment is received.<br />

• In the case of non-payment, of a single downpayment or of an expired invoice, we reserve the right to:<br />

- demand the immediate return of goods or equipment delivered,<br />

- demand the immediate payment of monies owing.<br />

All invoices not settled within the stipulated deadline will be subject to interest at the rate of 1.50% per month. If our legal department<br />

intervenes, 10% will be added to the total monies owing.<br />

RESERVATION OF TITLE<br />

In compliance with law 810/335 dated May 12, 1980, our company remains the rightful owner of any goods until full payment is<br />

received, until which time, the buyer remains the bailee of all unpaid products and equipment. The buyer is responsible for all liabilities.<br />

Any deposits may be kept to cover losses. In the event of failure to return our goods or default on payment, the distributor shall<br />

provide us with the name and address of the party using our equipment.<br />

WARRANTY<br />

• Our equipment comes with a one-year warranty against any structural defect with the exception of hydraulic parts and other<br />

components that are not manufactured by ourselves (cables, reducers, etc.).<br />

• The warranty only covers the replacement of faulty parts that are returned postage paid together with a copy of a delivery note<br />

for new replacement parts, stating the equipment type and serial number.<br />

• Goods returned carriage unpaid will not be accepted.<br />

• Parts that are not under warranty may not be returned to the requestor.<br />

• The warranty does not cover the deterioration of goods through an act of God or force majeure, through normal use, inadequate<br />

maintenance or misuse.<br />

• Breakdown of equipment, for whatever reason, shall in no case lead to a claim for damages.<br />

• If a technician acting on behalf of MAILLEUX SA is called out at the request of the buyer, the buyer shall be invoiced for this work.<br />

JURIDICTION ET LOI APPLICABLE<br />

In no case shall our civil or professional responsibility be called into question for an accident caused by our equipment, even if this<br />

causes damage to the tractor. All cases of dispute shall be settled by the Rennes court of law.<br />

We reserve the right to modify our models at any time.<br />

51


www.vtmmeppel.nl<br />

VTm mEppEL BV<br />

Industrieweg 19<br />

7949 AJ Rogat/<strong>Meppel</strong><br />

Tel.: (0031) (0)522-440128<br />

www.vtmmeppel.nl<br />

info@v-t-m.nl<br />

Wim van Triest - (0031) (0)6-53849609<br />

Hendri van Loo - (0031) (0)6-21518970<br />

© Mailleux company copyright<br />

07/2012 MX se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements, et prix des modèles présentés. Cette documentation ne constitue en aucun cas un document contractuel. Reproduction même partielle interdite.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!