naar het bouletin van februari 2013 - Hakhorst

jbcdehakhorst.nl

naar het bouletin van februari 2013 - Hakhorst

Bouletin

In dit nummer o.a. op paginanummer:

februari 2013

Voorzitter Peter van Wermeskerken 06-22949825

voorzitter@jbcdehakhorst.nl 033-4337070

Secretaris Tineke Holtzer 033-4563743

Alle post voor het bestuur Postbus 39 secretaris@jbcdehakhorst.nl

a.u.b. naar 3830 AA Leusden

1e Penningmeester Gerrit Gerritsen 06-30109160

g.gerritsen@hccnet.nl

Vice-voorzitter Paul Dijkstra 033-4951603

secretaris2@jbcdehakhorst.nl

Tweede penningmeester Ad van der Kuij 033-8891794

Sportzaken Karel Christ 033-4943829

3. nieuws over de uitbreiding 6. Aankondiging Sextettentoernooi

7. speelschema interne competities 9. Overzicht van de grote toernooien

in 2013 10. Gecorrigeerde einduitslag Tête-à-têtecompetitie 2012

11. De beste 10 maandaghusselaars van 2012 12. Jos Boersema over

het Sinterklaastoernooi 13. gedicht van Max Bremer 23. Afscheidswoorden

van Ernst Corbeek 30. WODOCO tussenstand 32. spelregel

Kopij a.u.b. inleveren vóór maandag 18 februari om 12.00 uur !!!!!

Het Bouletin van maart komt uit op vrijdag 22 februari.

Inleveradres kopij: Frans van der Loon: fcloon@xs4all.nl

Oud-papier inleveren:

maandag 25 februari van 16.00 -17.00 uur en 19.15 -19.45 uur.

dinsdag 26 februari van 12.15 uur - 12.45 uur.

1


Speeltijden boulen

Het boulodrome is altijd een half uur vóór het

spelen geopend.

(soms afwijkende tijden bij toernooien en competities,

zie de agenda)

maandag 20.00 -23.00uur

dinsdag, woensdag, donderdag en zondag

13.00 - 16.00 uur

vrijdag 20.00 - 24.00uur

Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd

aanwezig!!

Agenda **)Zie inschrijflijst en/of elders in het Bouletin aanvang

za. 02-02 WCTC 13.00 uur

di. 05-02 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

wo. 06-02 WODOCO 19.30 uur

za. 09-02 Intern Sextettentoernooi **) 10. 00 uur

wo. 13-02 Koffietoernooi 09.30 uur

di. 19-02 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur

vr. 22-02 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur

za. 23-02 WCTC 13.00 uur

do. 28-02 WDC 19.30 uur

di. 05-03 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

za. 09-03 WCTC 13.00 uur

wo. 13-03 Koffietoernooi 09.30 uur

do. 14-03 Party. Alleen voor genodigden!!!!! 19.00 uur

vr. 15-03 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur

za. 16-03 Engel Hoorstoestellentoernooi ?????? 13.00 uur

zo. 17-03 Open Husseltoernooi 13.00 uur

di. 19-03 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur

do. 21-03 Paasklaverjastoernooi 19.30 uur

za. 23-03 Hart-van-Nederlandtoernooi **) 10.00 uur

2


Van de Voorzitter

Aanvulling

In mijn korte terugblik op 2012 van vorige maand

heb ik geen specifieke veranderingen op onze club

aangehaald. Op een daarvan wil ik nu toch nog even

terugkomen. Vooral omdat die verandering zo kenmerkend voor

onze club is: voor een groot aantal leden nauwelijks zichtbaar maar

toch met een groot effect.

In de opslag van de bar achter de keuken zijn er namelijk zeer stevige

kasten met planken gebouwd. De kratten op de grond zijn op

rollers gezet. Keurige naamplaatjes zijn bij alle producten aangebracht.

Het opzoeken, plaatsen en spiegelen (oudste product eerst)

van de kratten met flesjes fris en bier is hierdoor nu veel gemakkelijker

en vooral veel lichter geworden.

De horecamensen zijn er heel blij mee. En daardoor natuurlijk indirect

weer alle leden!

Klusteam alsnog bedankt.

Verder is er deze maand nog een verandering doorgevoerd die wél

voor iedereen zichtbaar is. Toch vraag ik me af wie van onze leden

die verandering zal opmerken. In het volgende Bouletin kom ik er

vast op terug.

Uitbreiding speelhal

De afgelopen tijd is met Norel, de bouwer van onze huidige hal, en

met twee andere bedrijven contact gezocht voor het doen van een

offerte voor de eventuele uitbreiding van de speelhal. De offerte

van Norel is inmiddels binnen, de andere offertes verwachten we

uiterlijk medio februari.

De firma die naar het oordeel van het bestuur de beste offerte (niet

per se de goedkoopste, maar wel de beste in prijs én kwaliteit) uitbrengt,

zal worden gevraagd om de aanvraag van de bouwvergunning

(ontwerp, tekeningen, berekeningen) voor te bereiden. Eind

maart/begin april zal de vergunningaanvraag dan daadwerkelijk bij

de gemeente kunnen worden ingediend. Het besluit van de gemeente

daarop zal dan, volgens de gebruikelijke procedure, binnen twee

maanden moeten worden genomen.

3


Toekomst NJBB

Een nog veel grotere “verbouwing” zal wellicht gaan plaats vinden

binnen de NJBB. In mei 2012 hebben de verenigingen binnen Afdeling

6 hun zorgen en wensen over de NJBB in een brief aan het

bondsbestuur geuit. Kort samengevat werd daarin aangegeven dat

de doelen die de NJBB zich had gesteld niet werden gehaald (groei

van aantallen leden en aangesloten verenigingen, verbetering uitstraling

en imago van jeu-de-boules als recreatieve sport) en dat er

te weinig concrete ondersteuning voor de verenigingen beschikbaar

was.

De bond heeft vervolgens een onderzoek laten doen naar de toekomst

van de NJBB. De rapportage daarvan is heel onlangs beschikbaar

gekomen. Voor alle leden van de NJBB is dat rapport beschikbaar

op de NJBB-site. Ook ligt er een exemplaar ter inzage bij

onze wedstrijdbalie. Op 9 maart a.s. zal over dat rapport en de adviezen

daarin een ledenraadpleging van de NJBB in Nieuwegein

plaatsvinden. Natuurlijk zal onze vereniging daarbij aanwezig zijn.

In onze bestuursvergadering van 21 februari a.s. zullen we het rapport

bespreken en daarover een standpunt als JBC De Hakhorst innemen.

Ik raad iedereen die daarin is geïnteresseerd, aan om het

rapport ook te lezen. Graag ontvangen we uw reacties en opmerkingen.

We zullen die meenemen bij onze standpuntbepaling.

…....verlichting

De feestdagen zijn weer voorbij, het normale leven heeft weer zijn

tred gevonden. Toch blijft er in onze club van deze periode een aantal

lichtpuntjes zichtbaar. Letterlijk. De lichtsnoeren in de hal zijn

inmiddels permanent aangebracht. Bij tijd en wijle hangen deze nu

heel sfeervol te zijn. Of juist heel feestelijk te zijn. Daarin schuilde

voor enkele leden een probleempje: waren de lichtslangen nu feestverlichting

of sfeerverlichting? Uw compromiszoekende voorzitter

zal daarom deze gezellige verlichting voortaan alleen nog maar onze

“Sfeerstverlichting” noemen. Want hoe dan ook, gezellig staat

het!

Tot bouls,

Peter

4


Opgezegd per 31 december 2012:

Ernst Corbeek

Opgezegd per 28 februari 2013:

Roel Meyer

Huib de Ru

Bedankt voor uw betrokkenheid bij

onze club en wij wensen u voor de toekomst

het allerbeste toe.

De NJBB Wedstrijd- en Clublicenties 2013 worden medio februari

door de Bond aangeleverd. Ik verwacht dat ik ze in het Bouletin

van maart kan bijsluiten.

Allen veel speelplezier gewenst.

Met vriendelijke groeten,

Tineke Holtzer, secretaris

Het afgelopen jaar 2012 is voor ons niet zo goed geweest.

Eerst kreeg ik in mei een herseninfarct en op 9 augustus breek

ik bij een val mijn linker schouder. Aangezien dat niet op

natuurlijke wijze hersteld is ben ik eind december geopereerd.

Nu is het jaar 2013 begonnen en we hopen er een flitsend jaar

van te maken. Alle steun van de clubleden, in welke vorm dan

ook, bij alle ellende, heeft ons erg goed gedaan. We hebben

een ontzettende sociale club, Karel en ik willen daar iedereen

voor bedanken.

Tot ziens op onze club.

Ank Christ

5


DIT TOERNOOI WORDT

GESPEELD OP ZATERDAG

9 FEBRUARI 2013

INSCHRIJVEN PER TEAM

6

KOSTEN PER PERSOON

€5,00

VANAF 09.30 UUR MELDEN

10.00 UUR AANVANG

TOERNOOI


Speelschema interne competities 2013

Zie verder op pagina 12

7


8

Nee, dat ben je niet als je niet

10 minuten vóór de aanvang

van het boulen aanwezig bent.

Een al lange tijd bekend verzoek

van de wedstrijdleiders,

opdat zij hun werk goed kunnen

voorbereiden.

Het verzoek staat ook maandelijks

in dit clubblad genoemd

bij de speeltijden.


Noteer!!!!!!: grote toernooien in 2013

9 februari Intern Sextettentoernooi

16 maart Engel Hoortoestellentoernooi ?????????

23 maart Hart-van-Nederlandtoernooi

1 april Paastoernooi (Quintetten)

13 april Medewerkersdag (optioneel)

27 april Lentetoernooi

9 mei Dauwtraptoernooi

11 mei Bostoernooi in Scherpenzeel (optioneel)

20 mei Pinkstertoernooi

13 juli Open Sextettentoernooi

27 juli Midzomertoernooi

3 augustus Open Quintetten- of ander toernooi

10 augustus Thuisblijverstoernooi

28 september Herfsttoernooi (optioneel)

16 november Beaujolaistoernooi (optioneel)

23 november Hart-van-Nederlandtoernooi (optioneel)

30 november Sinterklaastoernooi (optioneel)

20 december Kersttoernooi (optioneel)

27 december Oliebollentoernooi

9


10

Tête-à-têtecompetitie 2012 einduitslag


Beste 10

in maandaghussels

2012

I n het onderstaande overzicht worden de beste maandaghusselaars

getoond.

Ton Jetten won dit klassement.

Hij speelde van dit rijtje de meeste avonden en scoorde de meeste

punten van allemaal, totaal 1047.

Hans de Vaal scoorde ook sterk. De bonuspunten maakten het verschil

met de eerste plaats.

11


V an alle kanten heb ik gehoord dat het Sinterklaastoernooi weer

een groot succes was en de opbrengst eveneens.

Maar liefst € 499,10 is bij elkaar gebracht voor de aankoop van

muskietennetten in Kenia.

Chapeau!, boulers van De Hakhorst. Veel dank namens de Kenianen,

vooral de moeders met kleine kinderen.

Deze keer kon ik zelf

niet aanwezig zijn omdat

ik nov./dec. in Kenia

werkte. In die periode

heb ik nog 200 muskietennetten

gekocht.

Dat mijn oudste zoon,

fysiotherapeut, 4 weken

met me meeging was

voor ons beiden een onvergetelijke

ervaring, we

zullen er nog vaak over

napraten.

Voor mij was dit de

laatste keer dat ik in Kenia

werkte, met weemoed

heb ik afscheid

genomen.

Als voorzitter van de Stichting Habari blijf ik me de komende

tijd inzetten voor onze activiteiten in Afrika, met name voor het

verstrekken van muskietennetten.

Nogmaals veel dank voor jullie bijdr agen en mentale steun.

Tot ziens in ons boulodrome.

Jos Boersema

12

Sinterklaastoernooi


Au, au, wat krijgen we nou?

Ballen blinken,

knallen klinken,

drukte op de baan.

Als je iemand weg ziet hinken

is er vast iets misgegaan.

Ter geruststelling (?) zij hierbij vermeld

dat dit niet slechts voor ‘campingballen’ geldt

want ook de bal van een ‘ouwe rot’

is pijnlijk bij een falend schot.

Bij drukte loert vooral gevaar,

dat is helaas maar al te waar.

Waarschuw zo nodig de andere baan:

‘er komt een kiloknaller aan’.

En leg de kreet van een ‘boulergek’:

‘verd…, weer mis, schiet mij maar lek’

niet letterlijk uit, tireer normaal.

Dat is van dit versje de moraal.

Max Bremer

Mijn versje gaat deze maand over het gevaar van ondoordacht tireren. Het begin is

gebaseerd op een oogstlied van A.C.W. Staring (1767-1840): ‘Sikkels blinken,

sikkels klinken, ruisend valt het graan’.

Wij zongen dat op de lagere school. Jaren geleden las ik de parodietekst hierop van

Drs. P., die eindigde met: ‘Als je iemand weg ziet hinken is er iets fout gegaan’.

Dit inspireerde mij. Bedenk bij het lezen van mijn lied: ‘Waarschuw even voordat

je schiet.’

13


et het Oliebollentoernooi onder leiding van Joop van Kers-

M bergen - ja, het liep weer gesmeerd Joop - werd het jaar op

vrijdag 28 december feestelijk afgesloten.

Er speelden 90 boulers mee. De winnaar was Ton Jetten!!

Er hoefde geen inschrijfgeld te worden betaald en op de bar

stonden schalen met oliebollen waarvan men mocht nemen wat men

wilde, gratis voor niks! Er kwamen dus veel Hakhorsters opdraven.

Want Hakhorsters zijn ook Nederlanders. Het leek wel een voedselbank,

of liever gezegd een oliebollenbank.

14

Oliebollentoernooi

Voordat zo’n toernooi begint moet er van alles geregeld worden. Zo

ook het vouwen van de servetten door v.l.n.r. Ger Schouten, Anja

Engelbert en Nanja Heijke.


Ook de prijzen bestonden geheel uit zakken met oliebollen.

En de winnaar mocht zijn naam bijschrijven op de Jan-Goppel wisselbeker.

In zijn welkomstwoord verwees

Joop naar het nieuwe uitslagenschema,

zie hierboven, ontworpen

door Bert den Uijl, waarbij

naast de uitslagen meteen de

stand (zie de rechterkolommen)

kan worden afgelezen.

De oliebollen smaakten wedstrijdleider

Joop ook heel goed!!!

15


16

Anneke Verf overhandigt de zakken oliebollen aan de

winnaar Ton Jetten

Na de

drie husselronden

bleek Ton

Jetten de

sterkste

speler te

zijn geweest

met

drie gewonnen

partijen en

een saldo

van + 27.

Totaal

bleken

veertien

spelers alle drie de partijen te hebben gewonnen. In volgorde: op de

tweede plaats Albert van den Tweel met + 25,

derde Truus Ruarus met + 24, vier de Arnold van der Loo met +

22, vijfde Bram Kruseman met + 19, zesde

Gijs van Daatselaar met + 18, zevende Bep

Vos met + 16, achtste Hennie Halla met +

2e

16, negende Jozias

de Zeeuw met + 16

en tiende Frans van

der Loon met + 15,

elfde Harry Wolters

met + 14, twaalfde

Anna Kruseman met

+ 12, dertiende Paul

Smulders met + 12

en veertiende Teuny

de Zeeuw met + 11.

3e


Van de zesentwintig spelers met twee gewonnen partijen kregen

de volgende vijf spelers ook een zak oliebollen: Piet van Opijnen,

Lucas Doddema, Ben Vasterman, Paul Dijkstra en Cobie Jetten.

Van de achtendertig spelers met 1 overwinning kregen Ger -

rit Gerritsen, Hans de Vaal en Cilia Verburg nog oliebollen. En van

de tien spelers zonder overwinning vielen Eef van de Beek en Will

Rademakers (zo’n slechte hebben we nog nooit gehad?) nog in de

prijzen.

Tenslotte was de poedelprijs, ook een zak oliebollen, voor Tiny

Ham. Zo’n zak oliebollen maakt het zuur weer een beetje zoeter.

Joop bedankte de bar medewer kers, v.l.n.r. Henk Heijke, Anja

Engelbert en Nanja Heijke, voor hun (lange) bardienst met, u

raadt het al, een zak oliebollen.

De oliebollen waren lekker. Gebakken door een Zeeuw en door

koerier Jozias, ook een Zeeuw, aan de club geleverd.

17


ls jullie dit lezen zijn de "oliebollen" al lang weer verleden tijd

A en door het riool verorberd, en zijn wij hopelijk allemaal, natuurlijk

denk ik aan onze zieken, positief het jaar 2013 ingegaan met

ik hoop een glaasje bubbels, want dat "heurt" er voor mij gewoon bij.

Oliebollentoer mooi, wat was het wéér gezellig en druk, ik heb

ogen te kort om alles te zien en mee te maken, ik weet het, ik schrijf

het steeds weer, maar het voelt óók écht zo !!

De zoon van J ozias en Teuny had heerlijke oliebollen gebakken,

bedank hem maar namens ons allen.

Zelf had ik het deze dag met alles en iedereen ontzettend druk

gehad, zodat de trein 's avonds nog goed doordenderde, en néé, er zit

géén rem op.

Mijn rem was Ben, die mij vaak bij mijn lurven greep en zei : NU

ZITTEN, en dan met thee kwam en natuurlijk wat lekkers erbij, een

Bossche bol of tompoes, waar ik ongegeneerd mijn tanden in zette.

OMG, wát mis ik "in alles" mijn schatje.!!!!!

VALS SPELEN ,

En wéér heb ik het afgelopen zaterdag meegemaakt, [ WTCT ] ,

Waarom oneerlijkheid bij een spel ? snap dat echt niet !!

Hoe kun je blij zijn met een overwinning als je in je hart weet

dat je niet eerlijk geweest bent .

Het eerste spel was nog maar net begonnen of er moest al metéén

gemeten worden , en wel met twee maten. !!!!!!!

De ene boule [ de onze ] werd aan de onderkant gemeten en die van

van hen op de DIKKE BUIK .

Wij hebben elkaar alleen maar aangekeken en gehoopt dat zij op deze

manier niet mochten winnen.

En dat geschiedde :: 1-13 voor ons.

Carpe Diem,

Elsje

18

Oliebollentoernooi (door Els)


Maandaghussels december

Een bijzondere uitslag. Vier spelers met de maximale score van 78

punten uit drie speelavonden.

De rangorde wordt hier bepaald door het saldo.

Karel Christ was de winnaar.

De beste vrouw was Joke van Veen met een score van 74 punten.

19


20

Van Elsje

V andaag, maandag 7 januari ’13, NIEUWJAARSRECEPTIE. Alhoewel

al een aantal jaren lid ben ik nog nooit op zo'n dag aanwezig

geweest.

Buiten al het kussen en handen schudden en de speech van onze Voorzitter

werden de uitslagen van alle categorieën [ interne competities ]

bekend gemaakt.

Bijzonder en leuk was het dat daar veel aandacht aan besteed werd.

Wat natuurlijk opviel was, dat er steeds, de één na de andere, " dezelfde

" neus richting Karel liep en dan behangen werd met GOUD, ZIL-

VER of BRONS, of misschien wel met alle drie de kleuren.!! Daarna

boulen, ik had slecht gespeeld, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen,

en ter afsluiting kregen wij een rondje van de zaak.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, en die kwamen voor mij op het

1e Dinsdagtoernooi.

De eerste partij liep voortreffelijk, [ niet door mij ] haha, maar we

hadden een

RASPAARD in de stal, en die snuit[er] had ik deze avond al een

paar keer voorbij zien lopen. [Ja Ton J. dat ben

jij] !!

2e en 3e partij zelf ook goed gespeeld, geïnspireerd door Ton, denk ik.

Zo ging ik bijna met "DE MAND " naar huis, "" bijna"", omdat

Ejan mij voor de voeten

liep.

Carpe Diem

Elsje

raspaard


Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 7 januari vond in het

clubhuis de nieuwjaarsreceptie

plaats.

Voorzitter Peter van Wermeskerken

hield een toespraak waarin onder andere,

naast natuurlijk de goede wensen

voor iedereen, de grote plannen

over een door het bestuur gewenste

en noodzakelijk gevonden uitbreiding

nader werden toegelicht. Die

plannen zijn in een voorbereidende

fase en zullen t.z.t., als er meer bekend

is, aan de leden worden voorgelegd.

Een en ander zal voor de leden de

nodige financiële consequenties hebben

en er zal ook inzet tijdens de

bouw gevraagd worden.

De voorzitter van de Sportcommissie

Karel Christ mocht daarna enige sportieve ontwikkelingen toelichten

en de medailles gaan uitreiken.

Hij vroeg daarbij hulp van zijn assistente Jopie van Kersbergen.

Alle gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars werden gehuldigd

en de degradanten werd een beter seizoen toegewenst.

Daarna werd door 80 leden nog gemaandaghusseld.

Op de hierna volgende pagina staan de clubkampioenen op de foto.

21


Ton Jetten,

beste maandaghusselaar

Arnold en Edith van der Loo,

doublettenkampioen

22

Bram Kruseman,,

tête-à-têtekampioen

De clubkampioenen in beeld

Arnold en Edith van der Loo, triplettenkampioen,

samen met Bert den Uijl.


B este/lieve mensen,

Van Ernst Corbeek

Veel mensen wisten al dat het de bedoeling was, maar nu jullie

dit lezen ben ik waarschijnlijk vertrokken (26 januari).

Al het afgelopen jaar was ik ruim 2 ½ maand in Frankrijk, het land

dat ik vaak mijn tweede vaderland heb genoemd.

Het is niet zoals in het programma “ik vertrek”, er is goed over nagedacht

etc. Ik ga om meerdere redenen, zeker niet, zoals zeker een

aantal onder jullie weet, om plezierige redenen. Dat is ook de reden

dat ik de afgelopen maanden niet in mijn goede doen was. Op het

moment dat ik daar in oktober was had ik echt het gevoel “hier hoor

ik thuis”, maar eenmaal weer in Nederland komen er ook andere

dingen en vooral niet alleen leuke, op je af.

En dan moeten afwachten of het echt mogelijk is om het te doen.

Begin januari kwam het beslissende ja.

Ik heb er bewust voor gekozen om niet op De Hakhorst van

allerlei mensen afscheid te nemen. Ik vond dat heel moeilijk. Ik was

één van die zogenaamde “tientjes-leden”. Eerst begonnen met gewoon

boulen. Daarna meer dingen in het vrijwilligerswerk, bardienst,

ook toen ik nog werkte, en wedstrijdleiding van Lol met Jol,

toen nog samen met Simon Jol zelf. Toen Simon en Gré stopten

met het inkopen van cadeaus voor zowel het Lol met Joltoernooi als

het Eerste Dinsdagtoernooi heel even alleen, daarna al heel snel samen

met mijn goede vriendin Mia van Vuure. Op een gegeven moment

werden die twee toernooien ons in een maand teveel en hebben

we ons beperkt tot het Eerste Dinsdagtoernooi. We schatten al

met al dat we het toch wel zo'n 6 jaar gedaan hebben.

Door het spelen van “toernooien buiten de deur” en ook door

mijn bestuursfunctie in het afdelingsbestuur kwam het idee naar boven

om een “open-hussel” toernooi maandelijks te organiseren, zoals

veel verenigingen doen.

23


Weer waren Mia en ik het die ditmaal zowel de prijzen

kochten als de wedstrijdleiding in handen hadden. Zo werd de rustige

zondagmiddag eenmaal per maand een wat minder rustige middag

met een ontmoeting van mensen binnen de afdeling.

Ik ben blij dat dit initiatief door zal blijven gaan.

Met veel plezier heb ik ook competities gespeeld binnen de

club. Met name wil ik hier Thea Romkes en Ria van Wegen noemen,

met wie ik de laatste jaren de interne tripletten en met Ria de

interne doubletten met veel plezier heb gespeeld.

Mensen, het ga jullie en de vereniging, een zeer sterke vereniging,

zeer goed. Missen hoop ik jullie niet al te vaak want dat

zou niet goed leven betekenen, denken aan zeker wel. En de toekomst

zal leren of dit de goede keuze is geweest. En moeilijke momenten

zullen er ook daar zeker zijn.

Mijn adres daar:

Ernst Corbeek

Lieu-dit Marsac Bas

82 140St. Antonin Noble Val

departement Tarn et Garonne.

Mijn telefoonnummer is 0033 (0) 563649156, en mijn e-mailadres:

corbeek.ernst@gmail.com.

Met toch wel veel emotie heb ik dit stuk geschreven.

Groeten,

Ernst (Corbeek)

Foto’s van toernooien

Annette Rademakers maakt regelmatig fotoseries bij toernooien.

Als u die wilt bekijken ga dan op het internet naar

http://picasaweb.google.com/annette.rademakers

24


WCTC foto’s

Bij het WCTC denken ze dat de winst afhangt van het aantal

versnaperingen. Zie de onderstaande foto’s van de WCTC op

5 januari die zijn ingestuurd door Jeltine Wouda.

25


I n januari werd het Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi gespeeld

op 8 januari (de tweede dinsdag in januari), aangezien

nieuwjaarsdag op dinsdag 1 januari viel. Totaal schreven 77 deelnemers

in. Ejan van de Beek won het toernooi.

Het was een drukte van belang en allerlei goede wensen voor

het jaar 2013 werden uitgewisseld. Even na 13.00 uur kon er toch

begonnen worden met de eerst partij. Na drie partijen eindigden Els

Hogenes en Ejan van de Beek in de top, beiden hadden drie gewonnen

partijen met een

saldo van + 29. Ejan

veroverde de eerste

plaats (en won daarmee

de mand) omdat

zijn beste partij was

gewonnen met 13 -

0. De beste partij

van Els werd gewonnen

met 13 - 1.

Totaal waren er

8 deelnemers met

drie gewonnen partijen.

De derde

plaats was voor

Hans de Vaal, gevolgd

door Rob van

der Werve, Hennie De twee toppers van het toernooi

van Dijck,

Christine de Vries, Gerda van Bruggen en Teunie Bosman.

26

Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi


Met twee overwinningen waren er 11 prijzen te verdelen.

Met als beste Ed van Pinxteren, gevolgd door Herman Bosman,

Dick Bastmeijer, Ton Jetten, Tom Leijen, Bep van Daatselaar,

Koen Verf, Pieter Meijboom, Jos Boersema, Sanna Borst en Rinus

Vrijhoef.

Met één overwinning was er een prijs voor Wil van Boven,

Gijs Oudshoorn, Domien Wielinga, Dicky Willigenburg, Coby Sebel

en Trudy van der Werve.

Ook waren er deelnemers die alle partijen hadden verloren.

Martha Oudshoorn en Jan Bosma mochten met dit resultaat ook nog

een prijs uitzoeken.

De aanmoedigingsprijzen waren deze keer voor Edith van

der Loo en Evert van de Bremer. Helaas waren zij al naar huis,

daarom mochten Wies Huber en Joop Dee de prijs in ontvangst nemen.

Mia van Vuure en Anja Engelbert werden bedankt voor het

samenstellen van de prijzentafel en een applaus was er voor Nel

van Meerendonk en Ad van der Kuij voor hun inzet achter de bar.

Een drukke en gezellige middag werd hiermee afgesloten.

Dat kunt u zien!!!!!

Kijk op: www.jbcdehakhorst.nl en klik links “Bouletin” aan.

27


De fotograaf was blijkbaar

erg bewogen door

de prestatie van winnaar

Hans de Vaal, want het

lukte hem niet om een

onbewogen foto te maken.

28

Koffietoernooi januari

Hans de Vaal 1 3,0 30

Bram Kruseman 2 3,0 28

Henk Heijke 3 3,0 27

Albert v.d. Tweel 4 3,0 27

Martha Oudshoorn 5 3,0 26

Herman Bosman 6 3,0 24

Wim de Vries 7 3,0 23

Peter van Wermeskerken 8 3,0 22

Eef v.d. Beek 9 3,0 21

Koen Verf 10 3,0 14

Ejan v.d. Beek 11 2,0 21

Teunie Bosman 12 2,0 17

Wim van Valkengoed 13 2,0 15

Wim Kreikamp 14 2,0 10

Martin Borst 15 2,0 7


WODOCO—Amicale—De Hakhorst

O p de vierde avond van Wodoco (woensdag doublettencompetitie)

die gespeeld werd bij Amicale was het opnieuw heel gezellig.

In de eerste partij was het opvallend dat Fanny het behoorlijk druk had

daar er een aantal partijen waren met 0-13.

Er zijn weer enkele verschuivingen. Zoals u ziet zullen Marcel en Marwin

(de laatste had een vervanger Pascal Wijnstekers) als zij de laatste

twee avonden ook zo blijven scoren niet meer van de eerste plaats zijn

te stoten. Voor de daarop volgende plaats is nog van alles mogelijk.

Er was ook een partij van Herman Kok en Henk Renkers tegen Frank

Maes en Gijs Burgers. De toss was voor Frank en Gijs, waarbij Henk

te kennen gaf: jullie mogen één keer het butje uitgooien en dat zal ook

de laatste keer zijn, want je komt niet meer aan de beurt. Henk had in

deze gelijk, want de eindstand was 13-0. Dan de tweede partij van Herman

en Henk tegen Will Rademakers en Joop van Kersbergen. Die

hadden dit al gehoord, want zo'n verhaaltje is net zo snel als een rooksignaal

van de Indianen. Meteen na de toss, die Joop en Will wonnen,

zijn Herman en Henk niet meer aan de bak geweest. Want de partij was

13-0 voor Joop en Will. Henk had toch enige spijt dat hij dit eerder had

geuit tegen Frank en Gijs. Zo zien we maar weer, de boule is rond.

Ondanks het feit dat er nog twee avonden zijn te gaan werd er al weer

gedacht aan de volgende nieuwe Wodoco en wat mij (Joop) betreft

hoop ik dat dit door zal gaan. Toch leuk met elkaar uit zo'n dorp en dat

moet ook kunnen. Al met al kijken we weer met plezier uit naar de volgende

avond op 6 februari bij De Hakhorst.

Dank aan de invallers Anja Engelbert, Piet Boddeman, Koen Verf en

Arie Nagel. Waarvan Arie vast teamgenoot van Hennie Halla is geworden.

Namens de Sportcomissie:

Herman Kok van Amicale

Joop van Kersbergen van De Hakhorst.

29


30

WODOCO tussenstand


Vrijdagavondtoernooi

ndanks dat er de dag erop Winter Club Team Competitie gespeeld

O zou worden waren er toch nog zes en veertig boulers door de kou

gekomen. De winnaar was Wim de Vries.

Er waren zes spelers met

drie gewonnen partijen en zij kregen

allen een prijs.

Na de eerste partij te hebben

gespeeld stond Will Rademakers

door 13-0 te winnen aan kop, op

de voet gevolgd door Wim de

Vries met 13-1. Na de tweede

partij ging Wim aan kop met 13-7

en Will met 13-12. Dus zou de

derde partij beslissend worden.

Beiden wonnen die met 13-4.

Door deze uitslag was Wim de

Vries de winnaar met 3+27 en

mocht hij de mand in ontvangst

nemen.

Op de tweede plaats eindigde

dus Will Rademakers met 3+23,

derde werd Joop van Kersbergen

3+20, vierde Hans de Vaal 3+20,

vijfde Michel Bara 3+16 en zesde

Ejan van de Beek 3+10.

Dan waren er 16 spelers met twee gewonnen partijen, waarvan

de volgende vier naar de prijzentafel mochten komen: zevende Arnold

van der Loo 2+14, achtste Tom Martens 2+10, negende Anneke Esko

en tiende Ton Jetten. Vervolgens waren er zeventien spelers met één

gewonnen partij, waarvan Christien de Vries, Cora Martens, Eef van de

Beek, Pieter Meijboom en Henk Verbeek een prijs kregen.

De aanmoedigingsprijzen waren voor Gijs en Martha Oudshoorn.

Wedstrijdleider Joop van Kersbergen dankte Gijs Burgers en Bertus

Verschuur voor hun werk achter de bar en Dicky Willigenburg en Jopie

Voogt voor het verzorgen van de mooie prijzentafel.

31


Leuk wat Elsje toch maar schrijft in het Bouletin.

Zelf ben ik sinds september 2012 lid en heb er totaal geen

spijt van. Ook heb ik voor het eerst meegedaan met het Koffietoernooi

(16 januari), dat heel gezellig was.

Het liefst ga ik op de fiets vanuit Amersfoort door het bos

maar in de winter wordt het vroeg donker en op aanraden van een

doorgewinterde, nu pas 90 jaar, ga ik met de auto en eens per

maand volgeladen met oude, nee, nee.... kranten,

voor iedereen veel bouleplezier,

Tineke Verheij

32

Van Tineke

SPELREGEL

Een verplaatst but

Aan het einde van een partij heeft team A, met het punt op de grond,

nog 1 boule te spelen. Team B heeft geen boules meer. Op dat moment

wordt er in een van de belendende partijen een boule geschoten.

Die boule schampt de te raken boule en verplaatst vervolgens

het but van de partij tussen de teams A en B.

Het but komt vlak bij de verlieslijn te liggen, waardoor team B ineens

op 4 punten komt te liggen. Er is niets gemarkeerd en reglementair

mag het but niet worden teruggelegd. Team A zal moeten

proberen met zijn laatste boule het punt terug te winnen.

Dat is de regel. Maar het staat beide teams vrij, op basis van sportiviteit,

onderling overeen te komen de werpronde over te spelen. Maar

dan wel zonder tussenkomst van de scheidsrechter.


RECLAMEBORDEN.

Deze ondernemingen steunen onze club door het

plaatsen van een reclamebord.

Afas Leusden Software voor het MKB

Bamboo Leusden Chinees-Indisch Restaurant

Bloemendal Leusden Occasioncentrum

Brouwer Leusden Woninginrichter

De Buurman Leusden Restaurant

C1000 Wahle Leusden Supermarkt

Den Daas Leusden Makelaars

Eigenhuis Hoevelaken Keukens

Fietswereld Leusden Fietsen

Grolsch (2x) Groenlo Bierbrouwerij

Hema van Rheenen Leusden Warenhuis

Linchérie Leusden Lingerie en badmode

Mitra Leusden Slijterij

Ru-vis Leusden Visspecialiteiten

Scheerder Amersfoort Drankengroothandel

Snel Leusden Makelaar

Stovo Automatisering Leusden Computerhulp/hardware/software

Valleilaan Leusden Uitvaartverzorging

Visser Verzekeringen (2x)Amersfoort Alle verzekeringen

Beste clubleden, steunt ú hén ook?

33


Wie / Wat / Waar ??

CONTACTPERSONEN

Banen - onderhoud/beheer : Piet Boddeman 033 4553730

Bar - barbezetting : Rijk Esko 033 4940069

stand-in : Frans Riphagen 033 4617736

Bouletin - (eind)redactie : zie Colofon

Boulodrome - onderhoud : Cor Hooijer 033 4941737

Groen - onderhoud / beheer : Joop Dee 033 4941027

Kleding - : Joop v. Kersbergen 033 8886150

Klusteam - : Cor Hooijer 033 4941737

Lief en Leed - : Wil van Boven 033 4943499

Oud Papier - : Ton Jetten 033 2770699

Party’s/verhuur-informatie/bespreken:Herman Bosman 033 2866005

Sponsor - : Ton Berends 033 4942276

Sportmaterialen - onderhoud/beheer : zie Klusteam

Sportzaken - : Karel Christ 033 4943829

Website - beheer : Bert den Uijl 033 2535141

Colofon

JBC De Hakhorst

Postadres:

Postbus 39 - 3830AA Leusden

E-mail: info@jbcdehakhorst.nl

Speeladres (geen post!!!):

't Sluisje 6 - 3831JV Leusden

tel. 033 - 4320031

Website:

http://www.jbcdehakhorst.nl

Bank:

SNS Bank

rek. 90.70.05.497

Redactieadres:

Frans van der Loon

Klarissenstraat 48

3813CH Amersfoort

tel. 085-8785207

E-mail: fcloon@xs4all.nl

34

Opgericht 29 april 1980

Ereleden:

Henk de Ridder

Paul Janssen

Rob Bouwer

Jos Halla

Leden van Verdienste:

Rob van der Werve

Wim van den Berg

Voormalig-Ereleden:

Charles Snoek†

Ton Jacobs†

Voormalig-Lid van Verdienste:

Herman van de Haar †

More magazines by this user
Similar magazines