deCemBer - Chiro

static.chiro.be

deCemBer - Chiro

dubbel

België -Belgique

P.B.

8000 Brugge 1-2

punT

4/121

P409362

Tijdschrift van en voor Chiroleiding | verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus | nr. 4 | december 2007 | Chirojeugd Vlaanderen vzw | v.u. & afzendadres: H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen|

DOSSIER:

CREATIEF

BCV*

Maité Goossens

art.nr. 8009712 | 1 euro

[foto: jan van bostraeten]


inHoUD

met steun van de vlaamse gemeenschap

in Deze DUbbelpUnt

4 Je lokalen zoals je ze nog nooit zag!

extreme make-over?

7 Poppen in alle kleuren en maten.

Niet voor watjes!

Alles voor een beter afdelingsleven:

16 Het ribbellied

18 Ganzennotenbalk

20 Het rad van muziek

22 Lonely Planet voor tito’s

24 Clash der lage landen

26 maak zelf een aspi!

28 Ibiza en Lloret beu? droom weg

met de extra Congo-special!

32 De Chiro is good for you. Het bewijs

heet maité Goossens!

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

God? Dat ben ik!

Ik was die zondag een beetje moe, kwam net op tijd voor de Chirowerking

terug van één of ander weekend en had dus niet veel tijd gehad om

iets voor te bereiden.

er zat nogal wat acteertalent in die kwiksgroep van me, dus besloot ik

maar om die namiddag met hen toneel te spelen. Aangezien het december

was, zou het een origineel kersttoneel worden. Ze waren meteen

enthousiast en gingen al gauw aan de slag met de rolverdeling. Ze doken

in de verkleedkoffer, op zoek naar coole engelengewaden, flashy herdersplunjes

en trendy maria- en Jozefoutfits.

Ondertussen kon ik het voor mezelf wat rustig houden, want – het zou

niet mogen – dat weekendje had toch wat zijn tol geëist en maakte van

mij die zondag niet de meest fantastische, actieve leidster die je je kunt

inbeelden.

eén van de kwiks bedacht ineens dat ze voor mij nog geen rol hadden.

Ze dacht even na en besloot toen: “Jij bent God.” Ik moet eerlijk zeggen,

het was de eerste keer dat iemand dát tegen mij zei, dus ik was wel een

beetje verbaasd.

Omdat ik er na dat weekendje veel te slaperig en dus niet goddelijk

genoeg uitzag, werd de schminkkoffer erbij gehaald, opdat ik toch iets

geloofwaardiger zou overkomen als God.

Ik verwachtte dat ze me zouden omtoveren in een oude man met een

baard, maar zó zag God er volgens mijn kwiks duidelijk niet uit. mijn

gezicht kreeg een spatje blauw van de zee, een vonkje geel, oranje en

rood van de zon, streepjes groen van het gras, wat wolkjes hemelsblauw

en wit, enz.

Toen ik eindelijk ‘af’ was en in de spiegel mocht kijken, was ik best tevreden

met het resultaat. In zo’n felgekleurde god wilde ik met veel plezier

geloven.

‘s Avonds in de douche liep God in veelkleurige straaltjes van me af. Jammer,

dacht ik, maar het was toch echt een goddelijke Chironamiddag!

Katrijn

dubbelpunt deCember 007

dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. een jaarabonnement kost € 10,50 en kan aangevraagd

worden bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. ]Tel.[ 03-231 07 95 ]Fax[ 03-232 51 62 ]e-mail[

abonnementen@chiro.be ]redactieadres[ merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]e-mail[ dubbelpunt@chiro.

be ]eindredactie[ merijn Gouweloose ]redactie[ Katrijn Geldof, Bruno Pierloot, Ilse Cox, Ilona daemen en marieke de Vos

]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Tekeningen jaarthema[ Jel ]Vormgeving[ Saskia rogge, Annelies

Van den Brande en Jan Van Bostraeten ]Drukkerij[ Vanden Broele, Brugge - Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt

papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.


Vriendschapsbandjes knopen? Goudvissen ontwerpen?

Zout kleuren? Kerstslingers maken? Een

onmogelijk huis ontwerpen? De Eiffeltoren een

leuk kleurtje geven? Bloemschikken? Schilderijtjes

inkleuren? Een katapult sjorren? Petflesraketten

lanceren? Een speleolokaal bouwen? De

leiding schminken? Een totaal nieuw brood bakken?

Koken met bananen? Wiskundige figuren maken?

Origami op ware grootte? Baksteenbeitelen?

Misschien vind je die activiteiten leuk.

Misschien ook niet.

Het maakt niet uit. dit nummer bekijkt het uit een

creatievere hoek. Niet de klassieke macramé. Geen

‘knutselen op grootmoeders wijze’. maar alles over

poppen (Poppen? Ja, poppen!), over materialen,

over je lokaal en over kunst. en tot slot keilen we er

nog wat tips voor een kerstfeestje tegenaan.

Interesseert het je niet? Geen probleem: maak

papier-maché van deze dubbelpunt en leef je uit.

Creatief is immers het thema!

JUllie Groep is extreeM MUzikaal? Je neUriet zelfs tiJDens

Het eten? HoUDen zo!

We willen namelijk weten hoe jullie zangstondes verlopen. Vooraf uitgeschreven?

met boekje? Zomaar improvisatie?

We zoeken ook groepen die een muziekkapel hebben of hadden. Ken je er zo één?

Of hebben jullie je eigen typische volksdansen? Ook die willen we hebben!

bostraeten]

laat het ons weten! Stuur alles op naar dubbelpunt@chiro.be, of bel naar 03-231 07

95 en vraag naar merijn Gouweloose.

van jan [foto:

Wil je graag meeschrijven aan dubbelpunt? Je bent zeker welkom!

] dubbelpunt deCemBer 2007 [


dOSSIer CreAtIeF

Van CHirolokaal tot

Een Chirolokaal is meer dan een hoopje bakstenen. Wekelijks wordt er gespeeld, gegeten, rommel

gemaakt, opgeruimd, af en toe worden er geheimen doorverteld en wordt er zelfs eens een traantje

gelaten. Het is het toevluchtsoord van je afdeling, waar ze zich lekker kunnen uitleven. Zo’n afdelingslokaal

heeft meestal een persoonlijke touch, maar verder dan een likje verf en een paar leuke

meubels ga je vaak niet. Je kunt je lokaal nochtans helemaal omtoveren tot een winkelcentrum,

spookkasteel of een echte mijngang.

De Kaaiman?

de Kaaiman is een actie van

verbond Leuven. Chirogroepen

kunnen munten verdienen

door in te gaan op de

Kaaimanuitdagingen of deel

te nemen aan gewest-, verbonds-

en nationale activiteiten.

die verzamelde munten

kunnen ze uitgeven op het

slotspektakel, op 29 maart

2008. Hoe meer munten een

Chirogroep verzamelde, hoe

meer activiteiten ze kunnen

doen op dat slotspektakel.

Je kunt het verloop van de

verschillende uitdagingen

volgen op

www.dekaaiman.be.

Als die uitdagingen een succes

worden, volgen er misschien

gelijkaardige acties in

alle andere verbonden.

4 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

piMp My CHirolokaal

Verbond Leuven daagde

zijn Chirogroepen uit om

hun lokaal een echte facelift

te geven. Tot eind oktober

hadden de afdelingen van de

verschillende Chirogroepen

de tijd om hun resultaten in

te sturen. De deelnemende

groepen hoefden dat niet

zomaar te doen, ze konden

er extra munten mee verdienen

voor de Kaaimanactie

van het verbond. Bovendien

komt de verbondsploeg

een dagje schoonmaken

bij de winnende groep. De

resultaten van Pimp my

Chirolokaal kun je hier in

Dubbelpunt bewonderen

én op de website van verbond

Leuven.

eén van de deelnemende

groepen is Chiro nemas

binkom. Zowel de tippers

als de aspi’s stuurden een

voor-en-na-foto op van hun

lokaal.

Dubbelpunt: “wAArom nAm

jouw AfDeling Deel AAn De

uitDAging pimp my CHirolo-

kAAl?”

leidster Katrien (tippers):

“We hadden net een nieuw

lokaal gekregen, bij het begin van

het nieuwe Chirojaar. dat was

een beetje een rommelhoop en er

moest sowieso opgeruimd worden.

We hebben er dan maar een spel

van gemaakt. de tippers konden

materiaal verdienen. daarmee

mochten ze dan hun lokaal inrichten

en versieren.”

Dubbelpunt: “Hoe Hebben je leDen De

inriCHting vAn Hun lokAAl AAngepAkt?”

Katrien: “Ze werkten in twee

groepen. eén groep begon alvast

binnen in het lokaal op te ruimen.

de andere groep was buiten aan

het knutselen. Af en toe wisselden

de groepen zodat iedereen zijn of

haar idee kon uitwerken.”

Dubbelpunt: “wAt vonDen je leDen

vAn De opDrACHt?”

Katrien: “de tippers vonden het

heel erg leuk. Het zijn meisjes,

die vinden het sowieso heel erg

leuk om hun lokaal te verbouwen.

Ze hadden wel duizend-en-een

ideeën.

We zijn wel tevreden over ons

resultaat. We hadden alleen wat

te weinig tijd. We konden niet alle

gordijnen ophangen, omdat ze nog

niet droog waren. dat moeten we

volgende zondag nog doen.”

Dubbelpunt: “wAt vinD je vAn De

resultAten vAn De AnDere CHirogroepen?”

Katrien: “Ik heb ze bekeken op de

website. Als ik die foto’s bekijk,

vind ik wel dat onze

tippers het nog niet

zo slecht gedaan hebben.”

Dubbelpunt: “AAn De uitDAging is

ook een weDstrijD verbonDen. Hoe

verloopt Het stemmen?”

Katrien: “We hebben iedereen in

onze groep op de hoogte gebracht

van de uitdaging van het verbond.

We hebben gevraagd of ze voor

ons wilden stemmen. Als ik alle

uitgebrachte stemmen optel, die

van de tippers en de aspi’s, komen

we aan een 150-tal stemmen en dat

is ook ongeveer ons ledenaantal. Ik

denk dat onze Chirogroep te klein is

om te winnen met deze stemronde.

Andere Chirogroepen hebben al

300 stemmen gehaald. Zoveel

volk is er bij ons niet aangesloten.


Je kunt toch moeilijk vreemden

vragen om voor je te stemmen?

Gelukkig wordt de helft van de

punten voor de uitdaging gegeven

door het verbond zelf. Zo maken

wij ook nog kans.

Dubbelpunt: “veel suCCes met De

uitDAging!”

binnenHUisinriCHtinG

Voor CHirolokalen

Jeukt het ook om in jouw lokaal

aan de slag te gaan? enkele tips

om je creativiteit in goede banen

te leiden!

Afspraken

Voor je aan de slag gaat met je

lokaal maak je best goeie afspraken

met je medeleiding over wat mag

en wat niet. Lokalen veranderen

bijna elk jaar van ‘bewoners’ en niet

iedereen heeft dezelfde smaak.

Een totaalconcept

Je kunt met je leidingsploeg een

totaalconcept verzinnen voor de

inrichting van de verschillende

lokalen. elke afdeling krijgt daarbinnen

de vrijheid om hun eigen

lokaal in te richten.

In vele gebouwen zijn de verschillende

afdelingslokalen van elkaar

gescheiden met schutpanelen die

je kunt weghalen om een grote

zaal te maken. Je kunt die bijvoorbeeld

beschilderen met een groot

dier voor elke afdeling. Als je de

verschillende dieren symmetrisch

schildert, kun je achteraf grappige

combinaties maken: het hoofd van

de olifant combineren

met het lijf van de

zebra en het achterlijf

en de staart van de koe.

Onomkeerbaar?

Hou er rekening mee dat

de volgende groep misschien

iets helemaal anders wil in

hun lokaal. Zorg er dus voor

dat het lokaal eenvoudig

hersteld kan worden in zijn

oorspronkelijke staat, tenzij je

lokalen binnenkort onder de

sloophamer belanden.

Zitten jouw leden bijvoorbeeld net

in een donkere periode en willen

ze een zwart lokaal? een lokaal dat

donker geschilderd is weer ‘oplichten’

is niet eenvoudig. Gebruik dus

liever donkere doeken om het te

verduisteren. die kun je makkelijk

weer weghalen.

Tekeningen met alcoholstift zijn amper

te overschilderen. Je tekent beter met

iets anders op je muren.

Je lokalen zijn tot op de draad

versleten en aan hun laatste levensjaren

begonnen? dat is je kans

om nu eens ‘all the way’ te gaan in

de verbouwing van je lokaal. een

laatste keer alle registers opentrekken,

want in nieuwe lokalen mag je

heel wat minder uitspoken met verf

en bouwmaterialen!

Budget

Je wilt wel iets aanvangen met je

lokaal, maar je afdeling heeft geen

geld? Geen nood. Je kunt ook met

een beperkt budget je lokaal een

make-over bezorgen. Ga op zoek

naar afgedankte materialen die je

kunt recycleren.

x rond kerst doen bijvoorbeeld

veel mensen hun oude kerstlichtjes

en andere versieringen

weg. met afgedankte kerstlichtjes

kun je stijlvolle verlichting

maken in je lokaal.

x Scholen doen af en toe hun

oude meubelen weg. misschien

kun jij de oude schoolbankjes

gebruiken voor je ribbellokaal?

x Op een autokerkhof of autosloop

kun je aan oude auto-onderdelen

(zetels, stuur, num-

dOSSIer CreAtIeF

] dubbelpunt deCemBer 2007 [


dOSSIer CreAtIeF

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

merplaten, enz.) geraken om je

lokaal lekker stoer in te richten.

Opgelet: ga niet stiekem onderdelen

stelen, maar overleg met

de uitbater wat je mag hebben.

Soms moet je ook wel betalen

voor oude auto-onderdelen.

x Verf om je lokaal te herschilderen

kost heel wat geld. Vaak

staan er bij je thuis en in de

lokalen nog heel wat verfrestjes

van vorige schilderwerken. die

restjes kun je creatief verwerken

in je lokaal. met stevige tape/

plakband plak je bijvoorbeeld

verschillende rechte vakken af

in je lokaal. elk vak schilder je

in een andere kleur. Laat ook

enkele vakken gewoon wit. Als

je daarna de tape wegneemt,

krijg je een mondriaaneffect.

Je hoeft ook niet altijd de muur

te beschilderen met de verfrestjes.

Laat de muren in één kleur

en schilder al je meubels met

de restjes verf in verschillende

kleuren.

x In de kringloopwinkel vind je

voor weinig geld een heleboel

materialen om je lokaal in te

richten. Je kunt bijvoorbeeld

van je lokaal je eigen

kleine museum voor

Schone Kunsten

maken door allerlei

afgedankte schilderijtjes

en reproducties

van beroemde

schilderijen op de

kop te tikken.

Ben je gek op afwisseling?

diaprojectors zijn massaal

afgedankt en vervangen door

hun digitale opvolger. In een

kringloopwinkel kun je dus heel

goedkoop een diaprojector

vinden waarmee je elke week

iets nieuws kunt projecteren op

een witte muur in je lokaal.

x Je kunt ook afval gebruiken om

je lokaal te restylen. met lege

drankblikjes kun je een mozaïek

maken aan de muur. Spoel de

blikjes goed uit voor je ze aan de

wand of het plafond

kleeft, anders

kan de inhoud

beginnen

gisten... en

stinken.

CHirolokaal worDt speleobox

een toCHt Door De onDeraarDse GanGen Van Je lokaal.

Geen grotten, maar een

Chirolokaal heb je nodig om

aan speleologie te doen. Hier

volgen enkele tips om een speleoparcours

te maken in één van

de afdelingslokalen.

Wat heb je nodig? een lokaal,

tafels, schragen, stoelen,

banken, zetels, doeken, ladder,

touw, karton, enz. Kortom: alle

stevige materialen die je kunt

vinden in de lokalen om een

parcours mee te bouwen.

een speleobox maak je

best in één van de kleinere

(afdelings)lokalen. Haal dat

lokaal helemaal leeg. Zorg

ervoor dat de ingang en de uitgang

van de speleobox telkens

aan een deur uitkomen. Als je

lokaal maar één deur heeft en

er weinig ruimte is om zowel de

ingang als de uitgang aan die

kant te maken, kun je de in- en

uitgang boven elkaar maken. Je

vertrekt bv. onder een tafel en

komt naar buiten boven op die

tafel.

maak op voorhand een plan van

hoe je het parcours gaat

indelen en welke

moeilijkheden

je erin zult

verwerken.

Gebruik de

meubels die

je in de lokalenvoorhanden

hebt om

het parcours

op te maken. met

banken, doeken en

grote stukken karton maak je

de muren van je parcours. met

tafels, stoelen en schragen kun

je kleine hellingen maken. Zorg

ervoor dat die hellingen stevig

genoeg zijn en niet kunnen

instorten of wegschuiven als

er spelers over kruipen. Zetels

zakken een beetje in en zorgen

ervoor dat het wat lastiger

wordt om verder te kruipen.

Armleuningen zijn een uitdaging

om over te kruipen.

Wissel smalle gangen waar je op

je buik door moet kruipen

af met bredere open

stukken waar je

leden even op

adem kunnen

komen.

In een heel

klein lokaal

moet je creatief

zijn met

de ruimte die

er is. Het leukste

is als het parcours

twee verdiepingen heeft. eerst

kruip je onder een rij

stoelen en even later

maakt het parcours

een bocht en moet

je over de stoelenrij

kruipen.

Je kunt ook splitsingen

maken in het

parcours. Je kunt

daar dan twee routes met een

verschillende moeilijkheidsgraad

maken. de makkelijkste

route maakt dan wel een kleine

omweg.

Als je parcours af is, test je het

even uit en ga je na of het veilig

en haalbaar is voor je afdeling.

Het is het leukste als het lokaal

verduisterd is wanneer je leden

door de speleobox kruipen.

Voorzie toch een minimum

aan verlichting (bv. blacklights)

zodat iedereen een beetje kan

zien. Als je lokaal helemaal

donker is, geef je al je leden een

hoofdlamp, zoals echte speleologen.

Tips voor veiligheid

x Laat de lichtschakelaars vrij zodat jij

altijd het licht kunt aandoen als er

iets onverwachts gebeurt.

x Zorg dat je lokaal voldoende verlucht

is. Als je gangen afsluit met

landbouwplastic is het mogelijk dat

er niet genoeg luchttoevoer is.


dOSSIer CreAtIeF

Nodig eeNs eeN pop uit!

Met of zonder kast?

In het traditionele poppentheater

wordt meestal nog gebruik gemaakt

van een echte poppenkast,

terwijl het modernere ‘figurentheater’

meestal zonder kast speelt. de

poppenkast zorgt er natuurlijk voor

dat het publiek de poppenspeler(s)

niet kan zien, terwijl het zonder

poppenkast natuurlijk altijd heel

duidelijk is dat iemand de pop

manipuleert. met een poppenkast

moet je wel kiezen voor een echte

voorstelling, terwijl je zonder kast

veel meer bewegingsvrijheid hebt.

Je kunt je pop dan ook meenemen

op tocht bijvoorbeeld.

maak dus op voorhand voor jezelf

uit wat je precies wilt doen met je

leden: wil je hen eens verrassen

met een poppentheatervoorstelling

of wil je een pop gebruiken om

je activiteit in te kleden?

TIP: Als je zonder poppenkast speelt,

kijk dan naar je pop en niet naar het

publiek als je je pop laat praten. Zorg

er ondertussen voor dat je pop wél

heel duidelijk het publiek aankijkt.

Op die manier valt het bijna niet op

dat jij het bent die praat in plaats van

de pop!

Een goede pop

Zowel voor mensen met twee linkerhanden

als voor echte artistiekelingen

is het perfect mogelijk een

geweldig leuke pop op de wereld

te zetten.

oVer poppen Met en zonDer kasten

Tom Van Mieghem uit Sinaai (Sint-Niklaas)is een echte poppenman. Sinds dit

jaar is hij voltijds bezig met de uitbouw van zijn eenmanstheater Hutsepot. Zo organiseert

hij theatervoorstellingen voor kinderen vanaf 2 jaar, mentaal gehandicapten

en zelfs voor senioren. Bovendien geeft hij ook workshops over poppen maken

en poppenspel. Hij was zo vriendelijk een aantal van zijn poppen voor te stellen en

enkele gulden regels van het poppenspel te verklappen.

Makkelijk, snel en niet zo duur

nodig:

x een spons of een stuk mousse

x een cuttermes of een schaar

x Wol, parels, kleine stukjes

mousse, gekleurd krijt, enz. voor

de versiering

Hoe maak je het?

x maak een ferme snee in je spons

(bijna dwars erdoorheen). dat is

de mond van je pop.

x maak aan de andere kant van de

spons twee sneetjes waar je je

vingers in kunt steken, zodat je

de mond van de spons open en

dicht kunt doen.

x Je kunt zelf beslissen hoe je je

pop verder afwerkt. Blijft het

een pratende spons die je leden

op bivak animeert tijdens de

afwas of wordt het een echte

pop met ogen en een neus?

x Als je je pop kleur wilt geven,

kun je dat het makkelijkste met

gekleurd krijt, dat je doorbreekt

en waarvan je de ruwe kant een

beetje natmaakt. Zorg dat de

binnenkant van de mond altijd

fel contrasteert met de kleur van

het gezicht. Zo zie je extra goed

dat je pop praat.

Een echte pop

nodig:

x Sponsen of mousse

x een cuttermes of een goede

schaar

x een oude handtas of stukjes

(namaak)leer

x Lijm van het type Tix-gel of

Bison-kit

x Wol, parels, kleine stukjes

mousse, gekleurd krijt, stof enz.

voor de versiering

Hoe maak je het?

deze pop bestaat uit 10 afzonderlijke

deeltjes die je daarna met de

stukjes leer (als gewrichten) aan

elkaar bevestigt.

x Snij eerst het hoofd, de romp, de

bovenarmen, de onderarmen,

de bovenbenen en de onderbenen

uit de mousse. dat mogen

heel eenvoudige, robuuste

vormen zijn.

x maak de lichaamsdelen aan

elkaar vast met de stukjes leer

en de lijm. doe de lijm zowel op

het leer als op de mousse. Nadat

je hem aangebracht hebt, laat

je een paar minuutjes drogen.

Als je dan alles aan elkaar plakt,

komt het normaal gezien niet

meer los.

Let er wel op dat je de gewrichten

op de juiste manier plakt.

Bekijk de foto en je eigen lichaam

eens goed voor je begint

te plakken.

x Je kunt je pop ‘ruw’ laten, maar

natuurlijk kun je ze ook meer

karakter geven, met een gezicht,

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

7


eeN

dOSSIer CreAtIeF

Nodig eeNs

een kapsel, kleren, enz.

x Werk je pop af met verf, wol, meestal met veel goedkopere piep-

kleren, stof, enz.

schuimbolletjes waar ik dan zwart

Het leuke aan deze pop is dat ze x Als je een handpop maakt, stop vilt op plak.”

zowat alle bewegingen kan doen

je je vinger in de hals om de pop

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

die wij, mensen, ook maken. Om

die bewegingen natuurlijk te laten

overkomen, is het goed dat je de

bewegingen eens bestudeert die

mensen maken. Als iemand gaat

zitten, bijvoorbeeld, zal hij of zij niet

meteen achterover ‘ploffen’, maar

zich eerst voorover buigen om dan zo

te gaan zitten. Laat je pop dat ook

zo doen!

Een handpop of stokpop

nodig:

x een petfles of een klein rond

petflesje (bv. van frisdrank). Als

je een grote petfles neemt, moet

je de hals en de voet eraf snijden

en die weer aan elkaar plakken,

zodat je een min of meer ‘ronde’

vorm krijgt.

x Alleslijm

x Vormpjes om op de petfles te

plakken, die kunnen dienen als

ogen, mond, neus, kaken, enz.

x Papier-maché (krantenpapier of

bruin inpakpapier en behangerslijm),

houtpasta of darwi

efaplast light (zelfhardende,

lichte boetseerklei, verkrijgbaar

in de Banier)

x Wol, verf, stof, enz. voor de

versiering

Hoe maak je het?

x Plak op je ronde petfleshoofd

eerst de vormpjes die ogen,

neus, mond, kaken, enz. voorstellen.

Zorg dat de hals van

de fles ook de hals van je pop

wordt.

x Als alles goed vastzit, leg dan

een laagje papier-maché,

houtpasta of boetseerklei over

je petfleshoofd. Voor de papiermaché

kun je gewoon kleine

stukjes gescheurd krantenpapier

of bruin inpakpapier in de

behangerslijm dopen en die

dan meteen op je fles kleven, je

hoeft geen papierpap te maken.

te bewegen. Voor een stokpop

stop je er een stok in.

Twee poppen voor wie tijd en kunstenaarsbloed

heeft – De expert aan

het woord

Bekpop – De Muppets achterna

“Om dat soort pop te maken, heb je

bladmousse nodig. dat is hetzelfde

schuimrubber dat voor matrassen

en zetels gebruikt wordt, maar dan

op een dikte van een paar centimeter

gesneden. Je moet wel al iets

handiger zijn om hier tot een echt

mooi resultaat te komen. door

stukjes bladmousse aan elkaar te

plakken, boetseer je eigenlijk een

hoofd. Het moeilijkste en misschien

ook wel het belangrijkste

van de pop zijn de ogen. Sommige

professionele theatergezelschappen

kopen de ogen voor hun

poppen in Frankrijk en betalen

daar zo’n 60 euro voor. Ikzelf werk

Latexpop – Alles kan bewegen

“dit is de meest complexe pop om

te maken, maar je kunt er wel voor

zorgen dat ze er precies zo uitziet

als jij het wilt. Om te beginnen

boetseer je uit klei de figuur die je

als pop wilt. daarna giet je die kleifiguur

in gips. de gipsvorm snijd

je in tweeën, zodat je twee gelijke

helften hebt. In die twee vormen

breng je nu telkens een laagje

vloeibare latex aan. Je wacht tot

het ene laagje droog is voor je het

volgende aanbrengt. Om je pop

extra stevig te maken, leg je er best

af en toe wat gaasverband tussen.

In totaal heb je een dertigtal laagjes

nodig! Je kunt je dus voorstellen

dat het heel wat tijd kost om die

pop te maken. Gelukkig kun je de

gipsvorm wel houden, want voor

mijn eerste kip had ik de verhoudingen

van de verf niet goed

afgemeten. Ik verf die figuren met

een mengsel van plakkaatverf en

vloeibare latex, maar bij die eerste

kip schilferde de verf af, dus die heb

ik toen maar opnieuw gemaakt!”


pop

dOSSIer CreAtIeF

Succesformules voor een

uit!

zo groot mogelijk en beweegt heel spanning zorgen. Iemand die een

goed poppenverhaal

frivool en een verdrietige maakt probleem heeft, of iets kwijt is, dat

Als je je leden wilt verrassen met zich zo klein mogelijk.”

is al voldoende om een bepaalde

een poppenvoorstelling heb je

spanning te creëren.

natuurlijk ook een goed verhaal Herhaling gecombineerd met Het is belangrijk dat je die spanning

nodig. Waar kun je zoal op letten? verrassing

geleidelijk opbouwt. Anders haken

tom: “Herhaling is heel belangrijk er misschien kinderen af omdat ze

Veiligheid

voor kinderen, het zorgt ervoor bang zijn, of gewoon omdat te veel

tom: “Als je een verhaal vertelt, dat dingen ietwat voorspelbaar spanning ineens niet geloofwaar-

moeten kinderen zich op hun ge- worden en daardoor voelen ze dig is.

mak voelen. Het is belangrijk dat ze zich veilig. de gulden regel in Het beste werk je met ‘spannings-

geen schrik hebben van de pop. Je heel wat verhalen is dat je iets drie bogen’ (zie afbeelding). Je bouwt

kunt hun vertrouwen winnen door keer moet herhalen. Als je het telkens een bepaalde spanning op,

als poppenspeler eerst zelf contact maar twee keer herhaalt, blijft het maar zorgt na een tijd voor een (ge-

te leggen met de pop. Zo zien de publiek wat op zijn honger zitten, deeltelijke) oplossing,

kinderen dat de pop voor jou geen en de vierde keer is er gewoon te zodat het pu-

gevaar inhoudt en zullen ze zelf veel aan.

bliek weer even

ook kennis willen maken.”

Combineer herhaling wel altijd met opgelucht kan

verrassing. Anders wordt het saai. ademhalen. Hoe

Verschijnen en verdwijnen

mijn kip legt in de voorstelling bij- ouder je publiek is,

tom: “een kinderprogramma als voorbeeld altijd vijf eieren. Ze doet hoe meer span-

TikTak is volledig gebaseerd op het dat in totaal drie keer, maar op een ning ze natuurlijk

principe ‘verschijnen en verdwij- bepaald moment is het vierde ei aankunnen. Het pronen’.

Kinderen zien een deel van ineens vierkant. Op die manier hou bleem van de held

een tekening, dat snel weer ver- je de aandacht van je publiek erbij.” is best zo’n probleem

dwijnt, dan zien ze een ander deel

waarvan het publiek

en zo worden ze geprikkeld om te Spanning

denkt: als ik nu héél erg

raden wat het geheel is.

tom: “elk verhaal heeft ook span- mijn best doe, dan kan

Als ik in een voorstelling mijn kip ning nodig om het publiek te ik het misschien wel zelf

voor het eerst laat zien, dan laat boeien. Het meest klassieke voor- oplossen, maar ik ben nu

ik bijvoorbeeld eerst een stuk

beeld is hier natuurlijk de strijd tus- toch eens benieuwd hoe ze het hier

van haar poot zien, dan een stuk sen de ‘goede’ en de ‘slechte’, maar gaan aanpakken.”

van haar vleugel, dan haar hoofd.

Kinderen vinden dat fantastisch en

ze beginnen meteen te raden welk

vreemd wezen daar verstopt zit.”

ook zonder slechterik kun je voor

Gevoelens overdrijven

tom: “Om gevoelens te uiten,

maken wij, mensen, gebruik van

drie kanalen: onze mimiek, onze

stem en onze lichaamstaal. een

pop heeft meestal altijd dezelfde

mimiek, dus valt ze terug op de

twee andere kanalen. Om hetzelfde

effect te krijgen, moet je

die dus overdrijven. Als je vertrekt

vanuit de vier basisemoties – blij,

bang, boos en verdrietig – kun je

eigenlijk zowat alle emoties spelen.

Als je een pop boos wilt laten zijn,

laat je ze een beweging naar voren

maken; een bange pop gaat naar

achteren. een blije pop maakt zich

Nodig theater Hutsepot eens uit!

Tom komt graag langs in jullie

Chirogroep voor een workshop

of een voorstelling.

Meer informatie vind je op

www.theaterhutsepot.be.

Contact: info@theaterhutsepot.be,

0495-27 62 57.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [


dOSSIer CreAtIeF

Vriendschapsbandjes maken, ventjes boetseren of

maskers gieten? Je wilt de handige handen van jouw

afdeling plezieren, maar dat zijn voor jou te stereotype

vormen van nutteloze bezigheidstherapie? Er bestaan

heel wat manieren om dat geknip en geplak toch een

doel te geven.

Foor voor Dummies

Voor één keer geen gehuurde volksspelen of een rottende

sjoelbak van diep uit de kelder. Je maakt een zelf gecreëerde

Vlaamse kermis. Verdeel je afdeling in groepjes en laat ze

nadenken over een leuk kraam waar er voor een bepaalde

inzet iets te winnen valt: een briljante ballo-smitto, een keitof

knikkerparcours of een grote katapultlanceerproef. Je kunt

ook werken binnen een bepaald thema: sokkenfestival, Vietnamese

spelen, enz.

Je luistert naar de plannen, denkt mee na en zorgt voor het

nodige materiaal. Wie vlug klaar is, kan het kraampje nog

versieren, kan geld maken waarmee gespeeld wordt of kan

mee koken aan de hapjes voor het eetkraampje.

Alles is af, tijd om te spelen. Waarschijnlijk zullen alle leden

bij hun kraam willen staan zodat er niet zoveel spelers zijn.

Je kunt dat oplossen door een beurtrol op te stellen of een

andere afdeling uit te nodigen op jouw Chirofoor.

De prijs: Het bedrag dat je moet betalen

om aan het bouwproject te mogen

starten. Als je nog extra materiaal

nodig hebt om het gebouw te bouwen,

moet je daarvoor nog extra betalen.

De bouwduur: De tijd die je maximaal mag gebruiken

voor je bouwproject, bv. vijftien minuten. Na

die tijd komt iemand van de leiding het bouwwerk

controleren op alle vereiste kenmerken. Als

het bouwsel niet op tijd in orde is, wordt de

vergunning ingetrokken en kan het geen tevreden

inwoners opleveren.

10 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

oM te knUtselen?

De bebouwde kom

een spel voor de oudere afdelingen,

met een combinatie

van creativiteit, tactiek en een

vleugje geluk. Het vraagt wat

meer voorbereiding, maar het

loont de moeite.

Je zorgt eerst en vooral voor

een overvloed aan kosteloos

knutselmateriaal als wol,

karton, yoghurtpotjes, flessen,

enz. met dat materiaal gaan

twee ploegen een zo goed

mogelijke stad bouwen. een

goede stad is een stad met

veel tevreden inwoners.

elke ploeg krijgt een bepaald

bedrag als startbudget, een

kleine hoeveelheid bouwstoffen

en wat knutselmateriaal

zoals schaar, lijm en plakband. Ze

sturen een afgevaardigde, hun

burgemeester, naar het ministerie

van ruimtelijke Ordening, de centrale

post. In het ministerie kunnen

de burgemeesters kiezen tussen

bouwvergunningen voor verschillende

gebouwen. elk gebouw

heeft specifieke kenmerken, een

bouwduur, het levert een bepaald

aantal tevreden inwoners op en

heeft z’n eigen prijs.

Behalve zo’n bouwvergunning is er

op het ministerie ook extra materiaal

te koop (dat kan natuurlijk ook

in een aparte bouwonderneming!).

unieke bouwmaterialen, bv. een

nietjespistool of een rol aluminiumfolie,

kunnen ook per opbod

verkocht worden.

regelmatig kan een ploeg extra

budget verdienen door tussentijdse

opdrachten waarbij de twee ploegen

tegen elkaar uitkomen. dat

zijn best geen tijdrovende opdrachten,

ze dienen om de aandacht

eventjes van het knutselen af te

leiden. Voorbeelden van opdrachten

zijn:

x Chinesebouwvakkersvoetbal:

elke speler staat in de kring tussen

twee spelers van de andere

ploeg. Krijg je de bal door je

benen, dan ga je op bakstenen

staan. de ploeg waarvan het

De vereiste kenmerken: Aan die eisen

moet het gebouw voldoen om tevreden

inwoners te kunnen opleveren. Iemand

van de leiding controleert dat.

Tevreden inwoners: Als

aan alle voorwaarden voldaan

is, komt dat aantal

inwoners erbij in de stad.

Extra: In combinatie met andere

gebouwen kan dat gebouw extra

inwoners opleveren.


eerst drie personen op bakstenen

staan, verliest. de andere

ploeg ontvangt een extra

budget.

x de kraan: Van elke ploeg wordt

één speler liggend omhoog

gehouden door de rest van z’n

ploeg. die speler krijgt een

touwtje met een haakje aan. er

zijn een aantal voorwerpen met

een lusje aan die van één plaats

naar de andere moeten worden

overgebracht met die levende

kraan. de ploeg die de meeste

voorwerpen verplaatst, is de

winnaar.

Op het ministerie moet elke burgemeester

om de tien minuten een

kanskaart trekken. Op die kaart

kan bv. het volgende staan:

x Je krijgt een gratis bouwvergunning

toegekend voor een

kleuterschool.

x er breekt een epidemie uit. Als

er geen ziekenhuis is, verliest de

stad 500 inwoners.

x Kies een gebouw van de andere

ploeg.

x Het ministerie voorziet extra

middelen voor steden met een

stadspark.

Wie op het einde het hoogste

aantal tevreden inwoners heeft, is

de winnaar.

Dan is het Kerstmis, dan is het feest

Het naderende kerstfeest kan alvast dienen als bron

van inspiratie. Klassiek kun je braaf kerstversiering

maken, maar je kunt er ook een competitief elementje

aan toevoegen: wie maakt de hoogste kerstboom, wie

verzamelt de wolligste schapen voor in de kerststal,

enz.?

Je kunt de onhandigen wat laten klungelen met

naald en draad door hen een kerstmuts te laten

naaien waarbij ze de draad en de lapjes stof moeten

verdienen in een quiz.

met echte artiesten kun je van suikerbieten mooie

lampionnen maken, zoals

de halloweenpompoenen,

waarmee je dan bij een

kerstboom in je gemeente

gezellig de grootste

kerstklassiekers kunt ten

berde brengen.

Het project

De onmogelijke opdracht

dOSSIer CreAtIeF

Als je geen hele namiddag wil knutselen, kun je nadenken

over een project waar je regelmatig eens aan werkt. dat

kan gaan van de creatieve aankleding van het lokaal, over het

maken van eigen instrumenten (denk aan de aspiharp) tot het

ineenknutselen van een vlot met de dimensies van een ferry

dat je dan gaat testen op de golven van de Noordzee. Stel

een stappenplan op en vraag aan je leden om materiaal mee

te brengen.

Niet direct nog een knutseltip, maar wel enkele ideeën om

zelf al die ‘rommel’ uit het materiaalkot eens (anders) te

gebruiken.

Steek enkele Vlaamse Chirokoppen bij elkaar en je hebt binnen

de kortste keren een fenomenaal spelconcept dat we

– als we wilden, maar zo zijn we niet – voor veel geld zouden

kunnen verkopen aan productiehuizen. de volgende stap

is meestal een stuk moeilijker: voldoende opdrachten uit je

mouw schudden. Je blijft vaak steken bij lokale klassiekers

als zoveel mogelijk bierviltjes in je mond stoppen of penalty’s

trappen. Laat het materiaalkot je inspiratiebron zijn.

Verzamel wat materiaal waarmee je wel iets kunt doen, maar

waarbij je niet direct een idee hebt waarvoor je het zou

gebruiken: bv. een kam, een potje paperclips, een fietsstuur.

Neem die voorwerpen eens goed vast en pruts er wat mee.

Voor je het weet, schiet er je een opdracht te binnen: bv.

met een kam een snipper zover mogelijk katapulteren, de

paperclips omplooien tot alle letters van het alfabet, met een

fietsstuur op je hoofd een parcours afleggen.

Wil je jezelf uitdagen, verzamel dan voorwerpen en schrijf

op een aantal blaadjes lichaamsdelen en/of plaatsen waar

de opdracht uitgevoerd moet worden. Plooi de blaadjes

dicht. Neem nu telkens een voorwerp en plooi een

blaadje open: probeer een opdracht te verzinnen die bij

het lichaamsdeel of de plaats past. Zo kom je tot kroonkurken

transporteren in de knieholte, in de bushalte jongleren

met teddybeertjes of bellenblazen door een basketbalring.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

11


dOSSIer CreAtIeF

Materiaal Dat Veel te DUUr is, Maak Je zelf

Hockeysticks

echte hockeysticks zijn duur en vaak gevaarlijk. Wat heb

je nodig voor je eigen sticks? Stevige plastic buizen, isolatiemousse

(geen glaswol, maar isolatie voor buizen) en

plakband. Je zaagt de buizen in stukken van 1,20 meter.

Aan één van de uiteinden bedek je ongeveer 30 cm van

de buis met isolatiemousse. die maak je stevig vast met

plakband. Voilà: een eigen (veilige) hockeystick.

1 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Reuzentafelvoetbal

Luchtkussens

Je eigen luchtkussen in het lokaal? Het kan. Je neemt een

groot, oud dekbedovertrek, of maakt zelf een grote zak

in stof. daarin stop je opgeblazen ballonnen, tot er geen

meer bij kunnen. dan doe je de zak dicht, en je hebt een

luchtkussen.

een opblaasbare levende tafelvoetbal kost je al snel 280

euro per dag. Je kunt hem beter zelf maken. Sla paaltjes

of zeer stevige piketten (van een meter of zo) op voldoende

afstand van elkaar in de grond. daaraan hang je

telkens een touw. Aan elk touw hangt een speler vast. Nu

speel je voetbal, maar je spelers kunnen zich maar zo ver

bewegen als het touw hen toelaat.

Opgelet: speel dit niet met fietsbanden. Als een piket

loskomt met een binnenband eraan, dan knalt die

tegen je kop. met een touw eraan vastgeknoopt,

sleep je hem gewoon wat mee.

Kleiduifschieten

Sjor een katapult. Hoe je moet sjorren, ontdek je in

het Aspiboek of het Bivakboek. Voorbeelden om te

sjorren ontdek je ook in die boeken, of bijvoorbeeld

op www.pionieren.tk. met die katapult lanceer je

Megabungee

een bal. Zodra die vertrokken is, probeer je hem

in de vlucht te raken met een frisbee. Vergeet niet

“Pull!” te roepen als je ‘duif’ gelanceerd mag worden.

Voorbeelden in actie vind je op www.chiro.be/videokatapult.

Stop 3 of 4 lange stevige sjorpalen in de grond. Bovenaan

verbind je die met stevige sjorbalken. In het midden van

die laatste sjorbalken hang je een paar fietsbinnenbanden.

Nu heb je een drie- of vierhoekig frame. Aan elk van die

fietsbanden hang je nu leden vast, zodat ze de grond net

kunnen raken. Op die manier laat je hen voetbal spelen, of

tikkertje, of een ander spel. Hang je bovenste balken hoog

genoeg, anders knallen je leden er met hun hoofd tegen.

Flightsimulator

een echte flightsimulator is wat duur, dus met de oudste

leden maak je er zelf één. Je zet een vlieghelm en een zonnebril

op, en je trekt je handschoenen aan. Zet je op een

stoel en maak jezelf stevig vast met fietsbanden. Vier leden

nemen de poten van de stoel vast en je stijgt langzaam op.


dOSSIer CreAtIeF

Met z’n allen de boom in!

“Wie heeft zijn rendier niet in het

rek gezet? En welke aspi heeft zijn

slee voor de poort geparkeerd?”

Het is duidelijk weer Kerstmis! En bij

Kerstmis horen feestjes. Worden het

dit jaar alwéér frietjes en pakjes van

maximaal 5 euro? Of wordt het een

ietsiepietsie klein beetje anders?

Bikke, bikke, biek, een

kerstboom heeft een piek

Niets is zo gemakkelijk als frietjes in

een pot gooien, de mayo op tafel

kwakken en voilà: succes bij alle

leden! Waarom zou je meer moeite

doen? Simpel: omdat het leuker is.

met de jongste leden kun je zelf

perfect een feestmaal klaarmaken.

Als ze zelf het voorgerecht mogen

maken, de soep mixen en de hoofdschotel

schikken, smaakt het véél

beter. en de frietjes? die kunnen er

nog altijd bij!

Kijk op www.speelzolder.com/koken,

op www.koekhappen.nl, www.

kidcity.be.

Zijn het keti’s

of aspi’s? dan

kun je totaal

uit de bol

gaan. Gevulde

kalkoen? Check! Zelfgemaakte

kroketjes? Check! Geflambeerde

pannenkoek met ijs? Check, maar

mét branddeken en de handleiding

flamberen erbij. dat je de ingredienten

tijdens een spel krijgt,

maakt het extra uitdagend.

de kalkoen is dan het

moordslachtoffer

in jullie

moordspel,

de aardappelen

zijn de

punten die je verdient met elk juist

antwoord in de kerstquiz.

Rendierslingeren?

Wat doe je tijdens een kerstfeestje/

Chironamiddag? Spelen natuurlijk,

daarvoor kom je naar de Chiro.

“De kalkoen is vermoord in het

titolokaal, met de loden pijp en

de dader is de keurslager!”

Kerstlampjacht

Wacht tot het al wat donker wordt.

Je hebt een speelplein nodig dat

enkele tientallen meters breed is.

Speel dit niet in een bos! Verdeel

je leden in twee of drie ploegen.

elke ploeg krijgt een aantal potjes

met theelichtjes, een aansteker en

een aantal spuitjes met water. elke

ploeg zet hun kaarsjes op het speelveld,

en de jacht is open. Je moet

zo snel mogelijk de kaarsjes van de

andere ploeg uitschieten. Je mag

verdedigen, maar dan word je nat.

Je mag je kaarsjes weer aansteken

zolang er nog één van jullie kaarsjes

brandt. de ploeg die als laatste

nog een lichtje

overheeft, is de

winnaar.

rendierestafette

Hoe vinden rendieren hun weg in

het donker? Ze volgen de rode

neus van rudolf het rendier. Je

speelt in het donker, in twee ploegjes

waarvan de spelers op een rij

achter elkaar staan. Op 10 meter

voor elke ploeg staat een leid(st)er

met een rood (fiets)lampje (bv. uit

de Banier). de eerste speler van

elke ploeg loopt naar het lampje

en steekt het aan. Nu ziet iedereen

in de ploeg waar het lampje staat.

de leiding doet de lampjes weer

uit, en de volgende loopt om het

lampje weer aan te steken. de

ploeg die als eerste met iedereen

gelopen heeft en terug is, heeft

gewonnen.

meer kerstspelen?

www.chiro.be/spelendatabank. Als

je zoekt op “kerst” vind je wel wat

spelen.

Over kerstfeestjes

Geen

spuitjes bij het

spelmateriaal? Neem lege

petflessen. Maak een klein

gaatje in de stop, vul de fles

en je hebt een geweldig

watergeweer.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

1


dOSSIer KnutSelen

kUnst Met een Grote

kUnst DUs. De VraaG is: wat Doe JiJ erMee?

De ribbelstad van Chiro Loenhout

Op voorhand teken je met de leiding een stratenplan op

grote flappen. Laat je leden kosteloos materiaal meebrengen

van thuis: wc-rolletjes, botervlootjes, schoendozen,

restjes wol of stof, knopen, enz.

Het is de bedoeling dat je leden

met hun materiaal hun eigen

afdelingsstad bouwen.

een eenvoudige activiteit die

de creatieve geest van je leden

doet ontwaken!

14 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Muzikale kokers bij Chiro Appels

In een grote stoffenwinkel ga je op zoek naar

stevige kartonnen buizen. Zaag er enkele gaten

in en plant de buizen in de grond. Laat je leden er

zich nu maar eens flink op uitleven met verf (en

andere materialen). Het resultaat is een kunstige

buizeninstallatie, en als het waait, komt er ook

nog eens muziek uit.

kUnst op Het proGraMMa

Zijn jouw leden bang van kunst? Ze

hebben een hekel aan saaie, grijze

musea met akelige suppoosten.

Ze hebben geen boodschap aan

ingewikkelde kunstinterpretaties

van hoogdravende kunstkenners.

maar ze luisteren wel urenlang naar

muziek, ze gaan graag naar de bioscoop

of hebben kunstige posters

op hun kamer hangen. Sommige

van je leden bespelen een muziekinstrument

en hebben misschien

zelfs een groepje opgericht. Anderen

houden stiekem een dagboek

bij met zelfgeschreven

gedichtjes.

Jouw leden zijn niet bang van

kunst. Jij wel?

Imitatiekunst

Trek met je afdeling naar

een beeldentuin (zoals het

middelheim in Antwerpen) en

probeer de poses van de beelden

na te doen. maak een foto met het

originele beeld en de imitatie door

jouw leden.

Beroemde werken

maak een afspraak met een

conciërge van een museum in de

buurt. Vraag of je een beroemd

werk (een beeld of een schilderij)

mag komen namaken met je

afdeling. Natuurlijk moet je in een

museum oppassen dat je er geen

kliederboel van maakt. Als je goeie

afspraken maakt, zijn de verantwoordelijken

van zo’n museum

best bereid om een dagje kunstopvoeding

in te richten voor een

Chirogroep.

Instantkunst

de toeristische dienst van de stad

in de buurt heeft misschien wel

een kunstroute uitgewerkt. daarin

kom je bijvoorbeeld het verhaal te

weten achter het beeld waar je elke

dag voorbij fietst of ontdek je dat er

een beroemde schilder in je buurt

woont of gewoond heeft. met enkele

aanpassingen kun je met zo’n

kant-en-klaar cultuurprogramma

een kunstige Chirodag maken.

Gebeten door de

kunstmicrobe?

meer info over kunst in de

Chiro vind je op de webpagina’s

van het Kukelekunstjaarthema

(1999-2000): www.chiro.be/kukelekunst

Op zoek naar informatie over

kunst voor kinderen? Het tijdschrift

dada bespreekt kunst op kindermaat.

Je vindt er zeker inspiratie in

om met kunst aan de slag te gaan.

Je kunt het in de meeste openbare

bibliotheken terugvinden.


Chir oolalaala

Kerstkrans

“Ze zullen!” riep leider Frans uit.

Alle afdelingen hadden hun programma voorgesteld op de vergadering en ze waren allemaal

goedgekeurd. Enkel bij de aspi’s was er twijfel.

“Knutselen, Frans, dat is de vierde keer dit jaar dat je met de aspi’s wilt knutselen. Zouden ze niet

eens iets anders willen doen?”

Frans schoot uit zijn krammen. “De aspi’s vinden het mega! En ze leren er iets van bij. In de Chiro

moet je toch ook iets bijleren, of niet soms?”

Sofie probeerde nog: “Ik denk toch dat ze het wat beu zijn, Frans. De aspi’s willen eigenlijk niet

meer knutselen.”

“Ze zullen!” had Frans dus geroepen.

Ze hadden al een vogelkastje geknutseld, een workshop vriendschapsbandjes gevolgd en een

activiteit gehad over “Je leven in Gekleurd Zout”.

“Deze week gaan we een kerstkrans maken,” had Frans gezegd. “Niet zomaar een kerstkrans, maar

met gevonden materiaal!”

Echt enthousiast zagen de aspi’s er niet uit, maar ze deden wel mee. Nadat Frans had uitgelegd wat

ze gingen doen, hadden ze elkaar aangekeken en geknikt. Ze waren samen in de zetel gekropen,

ze begonnen te discussiëren en na vijf minuten stonden er al ingewikkelde lijnen, cirkels en pijlen

op papier. “Yes,” dacht Frans. “Groepsgevoel door knutselen. Daar zal Sofie niet van terughebben.”

“Als leider moet je het voorbeeld geven,” dacht Frans, en hij liep naar buiten. “Een beetje hulst,

dennenappels, een platte kastanje…”

De aspi’s liepen hem voorbij met een grote tractorband.

“Hmm, misschien mogen die rode besjes er ook in, dat contrasteert mooi.” Hij zocht nog wat verder.

De aspi’s kwamen opnieuw langs. Hij hielp hen even, want zo’n betonbalk draagt niet gemakkelijk.

“Vreemd,” dacht Frans nog, en hij twijfelde of hij kerstrozen in zijn krans zou stoppen.

In de verte zag hij de aspi’s zwoegen met 12 meter staalkabel. Zo creatief waren zijn aspi’s nog

nooit geweest!

Halfvijf. Frans staat voor het lokaal met zijn kerstkrans. Hij is best tevreden, zijn krans zou in

een bloemenwinkel minstens 17 euro gekost hebben. “Maar waar zijn mijn aspi’s?” vraagt hij zich

af.

Kwart voor vijf. Frans wordt ongeduldig. De afspraak was toch duidelijk? “Om halfvijf voor het

lokaal, mét je kerstkrans.”

Tien voor vijf. Frans is het beu. Hij loopt naar het lokaal. Leeg. Hij kijkt in de keuken. Niemand.

Kwaad stampt hij naar buiten, loopt rond de hoek van het lokaal. Hij hoort nog net iemand die “ja”

roept, en een metaalachtige “kloink”.

Exact om zeven voor vijf hebben de aspi’s van Chiro Sint-Franciscus hun leider Frans gelanceerd

met hun zelfgemaakte reuzenkatapult.

Sindsdien hebben ze nooit meer geknutseld.

Merijn

] dubbelpunt deCemBer 2007 [ 1


MC Sollami presenteert:

Heks Hilda hoort Rupsje Ribbel

zijn lied zingen en wordt pimpelpaars:

“ALTIJD DIE KINDE-

REN van de Chiro!

Ik ben het beu!” Ze

grabbelt naar haar

toverstok en plots

schiet er een felle

straal paars licht van

onder haar zwarte

cape naar de tekst

van Ribbel. Die wordt

in kleine stukjes

verscheurd. De wind

blaast ze weg, recht

het gevaarlijke bos

in, voor Ribbel er ook

maar zijn hand naar

kan uitsteken. Heks

Hilda roept: “Enkel

als je alle gevaren

van het bos kunt

trotseren, zul je de

stukjes van je liedje

ooit terugzien.

Nooit, dus – hahahaha!”

En even

plots als ze gekomen

was, verdwijnt

Heks Hilda in het

niets.

Helpen de ribbels

mee om de

partituur van het

Ribbellied terug te

vinden? Tijdens

de tocht komen de

ribbels heel wat

gevaren tegen.

Succes op jullie zoektocht!

1 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

“Tralalalala!” zingt Rupsje Ribbel vrolijk. “Ik ben in mijn nopjes! Gisteren schreef ik een

nieuw Chirolied, speciaal voor alle ribbels, en dat ga ik nu in de Chiro uittesten.”

Welke gevaren moeten de ribbels tijdens hun tocht trotseren?

DE LEEuWBEER

De leeuwbeer is zeer slecht geluimd. Zijn staart

zit vast aan een boom. Jaak de leeuwentemmer

heeft hem hier gehangen zodat hij hem na zijn

vakantie weer kan ophalen. Leeuwberen zijn

namelijk fel gegeerde gasten in het circus.

Spel

Iemand hangt met een touw of met een ketting

van aan elkaar geknoopte fietsbanden vast aan

een boom. Aan die boom hangen enkele vliegenvangers

of stroken plakband. de ribbels krijgen

elk een schaar (een papiertje met een afbeelding

van een schaar erop) en moeten zo snel mogelijk

proberen de leeuwbeer te verlossen door het touw

‘door te knippen’. dat doen ze door hun schaarkaartje

op de vliegenvanger te plakken. Ondertussen

is de leeuwbeer wel door het dolle heen. Hij

begrijpt niet dat alle ribbels hem proberen te helpen

en daarom graait hij wild in het rond.

Wanneer er tien kaartjes op de stroken plakband

hangen, is de leeuwbeer bevrijd. Aan zijn staart

hangt een stukje van de tekst van rupsje ribbels lied.

de ribbels krijgen het.

Tip

denk aan de veiligheid van de ribbels. Als zij zelf

leeuwbeer spelen, zorg er dan voor dat het touw niet

in hun lichaam snijdt en dat de fietsbandenketting

niet knapt.

MERIjn AMBROZIjn

En HET MAGISCHE VIERKAnT

Rupsje Ribbel en de ribbels komen aan een veld dat

afgebakend is met touwen. Het lijkt wel een dambord.

Aan de overkant staat Merijn Ambroziijn te lachen.

“Als jullie door mijn vierkant geraken, krijgen jullie wat

jullie zoeken, maar het zal jullie toch niet lukken!”

Spel

maak een terrein van zes vakjes op zes op het speelveld.

dat doe je door stokjes op gelijke afstand in de

grond te steken en hieraan touwtjes vast te knopen.

Je kunt het ook op de stenen tekenen met een krijtje.

de ribbels krijgen één veilig vakje waarin ze allemaal

mogen starten. er is maar één weg die ze kunnen volgen

om veilig aan de overkant te geraken, alle andere

vakjes zijn magische vallen.

de eerste stapt tot hij of zij op zo’n magische val stuit.

dan schieten er lange plantenstengels uit de grond

die je vasthouden: je moet op dat vakje blijven zitten.

de volgende ribbel doet nu een poging.

Als één ribbel aan de overkant van het vierkant

geraakt, dan is de betovering

van het magische vierkant

verbroken en zijn alle ribbels

weer vrij.

Van pure verwondering valt er

een stukje kaart uit de zak van

merijn Ambrozijn, waarna hij

snel verdwijnt.

Tip

Pas het spel aan je groep aan. Heb je bijvoorbeeld 9

ribbels, maak dan een veld van 4 vakjes op 4.


BOAR BARBAAR

Boar Barbaar staat met zijn knots op een rots. Hij

heeft voor zijn maaltijd enkele dwerguiltjes bewusteloos

gemept. Ze liggen verspreid op een klein

grasveldje. In dat grasveldje bevinden zich

poeltjes waarin hij enkele dwerguiltjes legt

ter bescherming tegen andere barbaren,

want die zijn niet zo dol op water.

Om het stukje lied voor rupsje ribbel te bemachtigen,

moet de barbaar in slaap gewiegd

worden. dan pas kunnen ze het stukje lied uit

zijn achterzak stelen.

Spel

maak met fietsbanden zes poeltjes die je verspreidt

over het speelveld. maak met een touw

ook een grotere kring en zorg dat er een grote rots

of een krat in het midden staat. Alle ribbels zijn dwerguiltjes.

Zij proberen Boar Barbaar in slaap te wiegen

door in de kring te komen. Lukt dat, dan krijgt Boar

een streepje op zijn knots. Als Boar vijf streepjes heeft,

valt hij in slaap. Als er een dwerguiltje geraakt wordt

door de knots, dan wordt het bewusteloos gemept en

moet het in een poel gaan zitten. Andere dwerguiltjes

kunnen de bewusteloze dwerguiltjes wakker zingen

door in de poeltjes (fietsbanden) te vliegen.

Ondertussen lopen er barbarenkinderen rond. Zij

proberen te verhinderen dat slapende uiltjes weer

wakker worden. Als zij vrije dwerguiltjes optillen, dan

vallen die uit.

Je kunt Boar Barbaar enkel in slaap wiegen als er geen

bewusteloze dwerguiltjes in de poelen liggen.

Tip

Bouw het spel langzaamaan op.

x Begin met het spel waarbij ze enkel vijf keer Boar

moeten tikken zonder geraakt te worden.

x Voeg dan de poeltjes toe en het bewusteloos slaan.

x Voeg daarna de barbarenkinderen toe en het feit

dat Boar enkel in slaap gewiegd kan worden als er

geen bewusteloze dwerguiltjes in de poeltjes liggen.

AnDERE GEVAREn

x de vliegende giftige appel: twee ploegen spelen

tienbal (niet lopen met de bal, tien passen zonder

dat hij op de grond valt = één punt) en scoren met

de tiende pas in de kring van de tegenpartij.

x pierre de reuzenpanda: iemand staat in het midden

met open benen. de anderen moeten zo snel

mogelijk tussen die benen door. de laatste komt

voor de persoon in het midden staan.

Na de tocht vol gevaren hebben de ribbels alle

stukjes van het ribbellied teruggewonnen.

rupsje ribbel is heel blij en hij leert alle ribbels

met veel enthousiasme het lied zingen.

[foto: chiro vivaldi]

Het Ribbellied is te vinden en te horen

op de nieuwe Chiro-cd “Meer moet dat

niet zijn”, te koop in De Banier

ribbels

[foto: flickr]

Het ribbellied

Hé jij, kom erbij

In de kring, en speel met mij

Hokus pokus, pief poef paf

Hey ribbel zijn, das maf

ribbel is mijn beste vriend

Op zondag samen goedgezind

Het Chiroheem is onze thuis

Niets te gek in ’t paarse huis

Fantasie is onze troef

Op schattentocht, pas op een boef!

Trollen, elfjes, drakenkop

Snoepjestaart met slagroom op

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

17


gaNzeNNot

[foto: chiro vivaldi]

Voorbereiding

1 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

De speelclub is een vrolijke bende. Of het nu echte zangtalenten zijn of net

niet, liedjes zingen kan altijd. En een liedje dat nieuw aangeleerd is, wordt

misschien wel de megacoolste speelclubhit. Smeer alvast jullie kelen

en laat je maar eens goed gaan met het muziekganzenbord.

x Ploegjes

Verdeel je gele bende in vier

even grote ploegjes. Ze vormen

de muzikale families: do-re, mifa,

sol-la en si-do.

x Spelbord

Het spelbord is een lange, niet

alledaagse notenbalk. Schilder

of teken hem bijvoorbeeld op

een rol behangpapier. door de

notenbalk onder te verdelen

in maten worden er vakjes gevormd

zoals in een ganzenbord.

In elke maat staat of een achtste

noot, of twee achtste noten, of

een vraagteken, of een tekening.

Spelverloop

elke familie zet haar pion bij de

solsleutel aan het begin van de

notenbalk. Om vooruit te geraken,

gooit elke familie om de beurt

met een dobbelsteen en gaat ze

evenveel maten vooruit als er ogen

gegooid werden.

x Tekening

Komt de pion op

een tekening terecht,

dan zingt die

familie een liedje waar bijvoorbeeld

de fiets, de kabouter, de

banaan, de Chinees of de krokodil

van de tekening in voorkomt.

Het

spreekt natuurlijk voor zich dat

de andere leden mee mogen

zingen.

Komt een andere familie later

op dezelfde tekening, dan kiezen

zij een ánder liedje waarin

dat woord voorkomt.

de liedjes moeten altijd op

een andere manier gezongen

worden: met een bromstem,

een heel hoog stemmetje, een

dichtgeknepen neus, heel luid

of juist heel stil, als baby’s, als

bomma’s, enz.

x Vraagteken

Op de notenbalk

staan ook een aantal

vraagtekens. Hierbij kun je een

liedje aanleren of een gekende

Chirohit neuriën. de familie die

als eerste de titel raadt, krijgt

een extra beurt. Je kunt ook een

bekend (kinder)liedje beginnen

te zingen en op een bepaald

moment stoppen. Wie dan eerst

op de fluit kan blazen en juist

verder kan zingen, verdient ook

een extra beurt.

x Twee achtste

noten

Komt een ploegje

op een maat met twee achtste

noten te staan, dan moet het

een beurt overslaan.

x Achtste noot

Bij een achtste noot

speel je een spelletje.

enkele muzikale gele spelletjes.

x Zingende fee: Alle speelclubbers

staan in een kring.

In het midden van die kring

staat de ‘fee’ te zingen (of

te dansen). Iedereen danst

mee, tot de fee plots ophoudt

met zingen (of dansen). de

speelclubbers lopen weg en

de fee probeert iemand te

tikken. diegene die aangetikt

werd, is de nieuwe fee.

x Handenklap: Iedereen ligt

op z’n buik op de grond,

met de rechterarm over de

linkerarm van de rechterbuur

en de linkerarm onder de

rechterarm van de linkerbuur.

Je handen liggen dus niet

meer naast elkaar, die van je

buren liggen ertussen.

Alle handen tikken in wijzerzin

één voor één op de grond.

Als dat lukt, dan probeer je

om telkens sneller de kring

rond te geraken. Of verander

van richting als iemand twee

keer tikt. een hand die op

het verkeerde moment tikt,

speelt niet meer mee.


eNbalk

x Zeurende en zagende

zangers: Twee gelijke rijen

staan op ongeveer twee meter

van elkaar. de ene groep

zijn de zeurende zangers, de

andere de zagende zangers.

de leiding vertelt een

verhaaltje over zeurende en

zagende zangers. elke keer

als ‘zeurende zangers’ gezegd

wordt, loopt die groep de

zagende zangers achterna

(omgekeerd als er ‘zagende

zangers’ wordt gezegd). Wie

getikt wordt, sluit aan bij de

andere groep.

x dansliedjes: Liedjes waar

een dansje bij hoort,

zorgen altijd voor de

nodige ambiance:

de zevensprong,

Ik zing een vrolijk

lied, rozemarijntje,

Tante

Fien, Jantje

onze buurman,

Twee

emmertjes

water halen,

de mosselman,

Witte

zwanen, enz.

We schrijven ze

niet uit in dit artikel,

maar je kunt ze

vinden – met bijbehorende

pasjes – op www.

chiro.be/kinderdansjes.

Einde van het spel

de familie die als eerste de dubbele

maatstreep aan het einde van

de notenbalk bereikt, heeft gewonnen

en mag zich de muzikaalste

speelclubfamilie noemen.

[foto: chiro de schakel]

speelClUb

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

1

[foto: photospin]


0 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Walter Capiano en zijn bevallige assistentes Mimi en Sisi ontvangen

twee ploegen aan Het Rad van Muziek. Welke ploeg raadt het verborgen

woord? Wie krijgt de kans om de hoofdprijs te winnen?

Voorbereiding

Verdeel de groep in twee ploegen:

de rode en de blauwe. Knutsel themakaarten,

een rad, een woordenwand

en prijsdozen.

Themakaarten

maak een 20-tal themakaarten. Op

elke themakaart (A6-formaat) teken

je iets muzikaals, bijvoorbeeld verschillende

muzieknoten, notenbalken,

blaasinstrumenten, drumstellen,

enz. Teken verschillende maar

erg op elkaar lijkende figuren. Zo

kunnen de muzieknoten een klein

beetje van elkaar verschillen.

Van elke themakaart maak je er

drie: een blauwe (voor de blauwe

ploeg), een rode (voor de rode

ploeg) en een neutrale die je op het

rad vastkleeft.

Het Rad van Muziek

Neem een fietswiel. monteer het

horizontaal – bijvoorbeeld op een

baksteen – zodat het kan draaien.

Zet vervolgens een pijl – onbeweeglijk

en los van het wiel – over

het wiel. die duidt het vak en de

themakaart aan wanneer het wiel

stopt met draaien.

Op de bovenkant van de spaken

bevestig je een rond kartonnen

bord met daarop verschillende

vakken, zoals taartstukken. Op elk

vak kleef je een andere themakaart.

Zorg dat die kaarten rechtop staan

en geluid maken zolang het rad

draait.

Woordenwand

Je kiest zelf hoe groot en realistisch

je het letterbord van het rad van

Fortuin namaakt.

x Tip: gebruik A4-bladen die je

kunt omdraaien.

Wil je het iets eenvoudiger? Neem

dan een krijtbord of een groot

blad papier en duid daarop met

stippen de plaatsen aan waar de

letters moeten komen. Als een

ploeg een juiste letter kiest, schrijft

mimi de juiste letter(s) op de juiste

plaats(en).

Prijzendozen

drie dozen van verschillende

grootte pak je met een verschillend

papiertje in. In één doos zit

de hoofdprijs (bv. medailles, iets

lekkers of een spelkeuze), in een

andere doos zit een fopprijs (bv.

‘ruim het lokaal op’), in de derde

doos zit een troostprijs (bv. papieren

zakdoekjes).

Scorebord

Het scorebord moet een plaatsje

zijn waar je de themakaarten bijeenhangt.

dat bord moet duidelijk

te zien zijn voor de twee ploegen.

Als er twee dezelfde themakaarten

van dezelfde kleur tussen hangen,

kunnen de leden een automatische

opdracht starten (zie verder).

Spelverloop

Medeklinkers verdienen

Welke ploeg mag aan het rad

draaien? dat wordt door verschillende

opdrachtjes bepaald!

1. Quiz:

Stel een quizvraag over muziek.

de ploegen antwoorden zo snel

mogelijk.

x mogelijke muziekvragen

x Noem een houtblazer?

Klarinet, hobo, sax

x Welke componist componeerde

de melodie van

‘Altijd is Kortjakje ziek’?

mozart

x Hoeveel snaren heeft een

gitaar? 6

x Geef de naam van de

operazanger die onlangs

overleden is? Pavarotti

. uitbeelden:

Van elke ploeg krijgt iemand

een woord(combinatie) te zien.

Vanaf het startsein beelden ze

het woord zo goed mogelijk uit,

zonder te spreken. de ploeg die

als eerste het uitgebeelde woord

raadt, wint.

x Uit te beelden voorbeelden:

x Songtitel: Als een leeuw in

een kooi

x Groepsnaam: Spring

x muziekinstrument: triangel

x Persoon: gitarist

. pictionary:

Hetzelfde als in de rubriek

Uitbeelden, maar de rakwi’s

tékenen nu het begrip dat de

anderen moeten raden.

4. Kazoo:

Laat één rakwi van de ploeg een

liedje spelen op een kazoo. de

rest van de ploeg moet zo snel

mogelijk de titel en uitvoerder

raden. daarna doet de andere

ploeg hetzelfde. de jury (of

jijzelf) beslist welke ploeg het


est was.

een kazoo kun je makkelijk zelf

maken door een sigarettenvloeitje

over één uiteinde van een

stukje elektriciteitsbuis (+/- 10

cm) te spannen. In de Banier

kosten plastic kazoos € 1,25.

. raad het nummer:

eén rakwi krijgt een hoofdtelefoon

op de oren. Hij of zij

probeert mee te zingen. de

twee ploegen proberen om het

snelst de titel én uitvoerder van

het nummer te raden.

. playback:

elke ploeg kiest een nummer en

krijgt een beetje voorbereidingstijd

om een dansje of act in te

oefenen. Je hoeft geen winnaar

te kiezen. Het is enkel de bedoeling

om je rakwi’s in hogere muzikale

sferen te brengen. Wil je

toch een winnaar kiezen, neem

dan de teamspirit en het feit dat

iedereen een plaatsje krijgt in

de ploeg (ook zij die niet goed

kunnen dansen) als criteria.

Kies niet zomaar de zogezegd

beste ploeg. dat leidt

alleen maar tot favoritisme.

rakwi’s kunnen – terecht

– nogal gevoelig en teleurgesteld

reageren op de keuze

van hun leiding. Vermijd dat

je in die situatie terechtkomt.

miss- en misterverkiezingen

vinden we geen goed idee.

de winnende ploeg mag iemand

naar het muziekrad afvaardigen om

te draaien. Als het rad stopt met

draaien, mag je twee dingen doen

x Ten eerste een medeklinker

kiezen: als het een goeie is, past

de assistente de woordenwand

aan.

x Ten tweede: klinkers verdienen.

Klinkers verdienen

de ploeg krijgt dezelfde themakaart

als er op het rad kleeft, in de

kleur van de ploeg. die kaart hangen

ze op het scorebord. In de loop

van het spel worden zo verschillende

themakaarten op het scorebord

gehangen. Als er op een bepaald

moment in het spel twee dezelfde

themakaarten in een verschillende

kleur op het scorebord hangen, dan

is er de automatische opdracht.

Slot

“Ik ga het zeggen,

Walter!” klinkt het

wanneer een ploeg

weet welk woord of

welke zin we zoeken.

de winnende ploeg

kiest één van de

drie dozen en geeft

één van de overblijvende

dozen

aan de andere

ploeg. Wie wint

de hoofdprijs?

rakwi

de AutOmAtISCHe OpdrACHt

Leg de opdracht uit vóór er aan het rad gedraaid wordt. die opdracht

blijft gelden tot wanneer ze gespeeld is. Na de uitvoering ervan legt

de leiding een nieuwe automatische opdracht uit. Waarom is dat een

‘automatische’ opdracht? Omdat ze zonder verwittiging van de leiding

vanzelf door de leden wordt gestart; als ze zien dat er twee dezelfde

themakaarten van een verschillende kleur aan het scorebord hangen.

de ploeg die de opdracht het snelst uitvoert, wint.

1. Alle leden van een ploeg moeten hoger dan de vloer staan, op een

stoel of een tafel.

2. Alle leden van een ploeg moeten twee verschillende schoenen aan

hebben.

3. Alle leden van een ploeg moeten een leid(st)er kussen.

4. Alle leden moeten van oud naar jong gaan staan, van groot naar

klein, van lichte oogkleur naar donkerder, enz.

5. Alle leden moeten achterwaarts rond het lokaal lopen.

6. Alle leden moeten een verschillend (!) voorwerp met beginletter ‘e’

gaan zoeken en laten zien (geen lichaamsdeel).

7. Alle leden moeten hun naam met krijt (één krijtje per ploeg) in een

uithoek van het terrein gaan schrijven.

8. Alle leden moeten na elkaar en zonder fouten ‘de kat krabt de krollen

van de trap’ zeggen, één leid(st)er per ploeg controleert.

9. Heel de ploeg samen moet 100 keer (afhankelijk van het aantal

leden) touwtjespringen (één springtouw per ploeg).

10. een touw moet door alle mouwen van alle leden getrokken worden.

de winnaar van die opdracht krijgt de themakaart van de andere ploeg.

Als die ploeg aan de beurt is, kan dat setje themakaarten ingeruild

worden voor een klinker.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

1


eis ronD De

Op een leuke herfstdag verschijn je als ontdekkingsreiziger

in het titolokaal. Nu het alsmaar kouder wordt, zullen de

tito’s wel zin hebben om andere oorden op te zoeken! Neem

hen mee op een ontdekkingstocht doorheen de wereld.

Waar je naartoe gaat, kunnen de tito’s zelf beslissen. Je

ontdekt sowieso leuke plekjes waar je nooit eerder lang

bleef zitten, of je je nu op onbekend terrein begeeft of in

je eigen gemeente rondtrekt. We stippelen even een tocht

voor je uit. Maar laat je vooral verrassen door de fantasie

van je tito’s!

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Bestemming?

maak vooraf een grote wereldkaart

die je kunt uitrollen en

waarop alle tito’s de wereld kunnen

bestuderen. Je kiest zelf of

je onze aardbol of een fantasiewereld

tekent. duid op de kaart

enkele bergen, zeeën en andere

leuke wereldelementen aan die

een bezoekje waard zijn. Vraag

je tito’s waar ze heen willen en

prikkel daarbij hun fantasie! Wat

zou hun ideale vakantiebestemming

zijn? Welke taal vinden ze

intrigerend?

Wanneer je een vijftal bestemmingen

hebt gekozen, maak je

je klaar voor vertrek.

Vervoer?

Je kunt een wereldreis per

moto maken. Zo ben je zeker

dat je echt alles ziet tijdens

je reis! Wedden dat de tito’s

het ook best stoer vinden?

Vraag op voorhand dat je

leden een fiets- of motorhelm

meebrengen en met de fiets

naar de Chirolokalen komen.

door speelkaarten die je met

wasspelden vastmaakt aan je

spaken maken jullie fietsen een

ronkend geluid!

Bagage?

Het spelmateriaal stop je uiteraard

in een valies. Zo heb je

alles bij de hand en ontdek je

moeiteloos de wereld. de tito’s

nemen zelf ook nog het een en

ander mee. Hiervoor speel je

een eerste spel: Ik ga op reis en

ik neem mee...

x Alle tito’s zitten in een cirkel.

Het is de bedoeling dat je

een voorwerp kiest dat je wilt

meenemen op reis, en dat je

alle voorwerpen van de vorige

sprekers ook vernoemt. Als jij

eerst bent en een thermos thee

wil meenemen, dan herhaalt

de tito die na jou komt je thermos

thee en voegt er één aan

toe: “Ik ga op reis en ik neem

mee: een thermos thee en een

pyjama.”

Het wordt alsmaar moeilijker

om de voorwerpen te onthouden,

want je moet ook alles

in de juiste volgorde kunnen

opnoemen.

Als iedereen een voorwerp

gekozen heeft, hebben de tito’s

30 minuten de tijd om ALLE

voorwerpen te zoeken, zodat

ze ze mee kunnen nemen op

reis.

Op wereldreis!

Nu zijn jullie helemaal klaar om

op wereldreis te vertrekken.

de tocht ligt niet vast. de tito’s

hebben samen de verantwoordelijkheid

om erop uit te trekken.

Zorg er wel voor dat jullie

aan het einde van de namiddag

opnieuw aan de lokalen

arriveren!

Onderweg stop je geregeld om

een spel te spelen. We bieden

je graag al enkele bestemmingen

aan. de bestemmingen

zijn ‘echt’, maar ze kunnen ook

in een fantasiewereld aan bod

komen.

Nieuw-Zeeland – tropisch oerwoud

Koala’s kom je niet overal tegen,

maar tussen de eucalyptusbomen

in Nieuw-Zeeland

kun je er niet naast kijken.

duid één tito aan die probeert

om de andere tito’s te tikken.

Je kunt jezelf beschermen

tegen de tikker door in een

boom te springen en de boom

te omhelzen zoals een koala

doet. Als je de grond raakt, kun

je opnieuw getikt worden.


werelD

Panamakanaal – een groot kanaal

Baken met twee lijnen een

kanaal af waar de helft van de

tito’s door kan ‘zwemmen’. de

andere helft van de ploeg zet

zich aan de oevers van het

kanaal. met proppen papier

(of ballen, of oude kousen)

probeert de oeverploeg om

de tito’s die heen en weer

door het kanaal lopen aan te

gooien. Tito’s die de andere

kant van het kanaal bereiken,

krijgen één punt. Als

je eraan bent, ga je ter

plekke zitten. Het spel

eindigt als de vooropgestelde

tijd voorbij is,

of als alle zwemmende

tito’s eraan zijn. Nu

wisselen de ploegen om. de

ploeg die het meeste punten

verzamelde, heeft gewonnen.

Afrika (1)

Voer een Afrikaanse dans uit

door beentje-klap te spelen.

Neem plaats in een kring. eén

tito stampt met het rechterbeen

en dan met het linkerbeen

op de grond. Zo ga je de

kring verder rond. Als iemand

zich vergist (bv. stampen met

verkeerd been, of op het foute

moment), dan is die tito een

been kwijt. Je moet dan op

één been blijven staan.

Als iemand twee keer met hetzelfde

been stampt, verandert

de richting. extra moeilijk is

het als je een vast tempo moet

aanhouden.

De Transsiberische spoorweg van

Rusland naar China – een spoorlijn

Tover jullie moto’s even om tot

een trein en probeer met de

hele ploeg een (veilig!) parcours

af te leggen. met fietsbanden

bind je de fietsen aan elkaar.

Let op! Gebruik geen touw,

want dat is niet rekbaar. Laat

voldoende ruimte tussen de

fietsen.

Afrika (2)

In Zuid-Afrika spelen ze tenniskoningbal.

Teken met krijt een

veld van 6 vakken op de grond.

de tito’s gaan willekeurig ergens

staan, bv. per 3 in een vak (afhankelijk

van het aantal leden).

Wie in het zesde vak staat, is

koning. Zij mogen altijd beginnen.

Het doel van het spel is om

in het zesde vak te geraken.

de koningen beginnen. Ze

botsen met de tennisbal eerst

in hun eigen vak en dan in een

ander vak. de ploeg van het

vak waarin de tennisbal botst,

laat de bal zelf weer in hun vak

botsen en kaatsen die dan door

naar een ander vak. een

ploeg die mist, vliegt naar

vak 1, en de andere ploegen

schuiven door. Als de

koningen een fout maken,

wordt de ploeg die in vak 5

staat koning.

Zuidpool – ijslandschap

aspi tito

Op het ijs speel je pinguïnbal. met

krijt of afbakenlint verdeel je een

rechthoekig terrein in verschillende

stroken. Per tito maak je een strook.

Aan beide uiteinden van het veld

plaats je een rechtopstaand

voorwerp.

Verdeel de tito’s in twee

ploegen, en bind bij

iedereen de voeten bij

elkaar. elke tito neemt

plaats in een strook,

afwisselend van ploeg A en ploeg

B. In de strook rechts en links van

jou zitten dus spelers van de andere

groep.

Het doel van het spel is om het

rechtopstaande voorwerp van de

andere ploeg omver te rollen met

een bal. Iedereen verplaatst zich

als een pinguïn en zit vast op een

ijsschots (= strook).

Tussendoortje?

Als je even in Congo passeert

(de Chiro heeft een partnership

met Congo!), maak je tijd

voor een lekker tussendoortje.

Gebakken bananen zijn erg

typisch en lekker. Ook bananenchips

uit de wereldwinkel

kunnen lekker smaken!

Souvenirs?

Van elke bestemming kun je

een herinnering mee naar huis

brengen. Als je met de souvenirs

je lokaal decoreert, kun je

nog maanden nagenieten van

die heerlijke ontdekkingsreis!

] dubbelpunt deCemBer 2007 [


Clash der la

oranJe boVen en rooD Maakt Je DooD

TIP: HET IS EEn THEMASPEL, ZORG

DuS VOOR VOLDOEnDE InKLE-

DInG En ATTRIBuTEn!

4 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

We gaan vandaag voor eens en altijd uitmaken welk land nu het beste is:

België of Nederland. Kunnen de koele Belgen hun noorderburen tot kaasblokjes

versnijden? Of zullen de spontane Nederlanders hun

zuiderburen tot friet met stoofvlees kloppen? Maak jullie klaar

voor het gevaar van de landenstrijd. Moge de beste winnen!

Opstelling:

Verdeel je afdeling in twee ploegen:

België en Nederland. elk land

bestaat uit een aantal provincies.

die provincies zijn verdeeld over

de twee ploegen, willekeurig door

elkaar. elke ploeg heeft dus een

aantal provincies van de twee landen.

elke speler

vertegen-

woordigt een aantal van die provincies.

de centrale post (leiding)

houdt voortdurend bij welke keti

welke provincies in zijn/haar bezit

heeft.

Doel van het spel:

Zo vlug mogelijk alle provincies van

je land verzamelen.

Speluitleg:

elke provincie heeft

een bepaalde economische

waarde. Als

een provincie overgaat

van de ene naar

de andere ploeg,

krijgt de winnende

ploeg dat bedrag op

haar bankrekening

(die wordt

bijgehouden

op de

centrale

post). met

dat geld

kun je verschillende

dingen kopen.

Per land

wordt er slechts

één ploegrekening

met geld bijgehouden.

de verschillende leden van de

ploeg zullen dus moeten uitmaken

wat ze gezamenlijk kopen met dat

geld.

Op de centrale post kun je op een

grote kaart van elk land zien wie

welke provincies vertegenwoordigt.

Iedereen heeft kaartjes van

zijn of haar provincies op zak.

Als je een provincie wilt veroveren,

kom je dat melden aan de centrale

post. Je zegt welke provincie je wilt

aanvallen. de leiding zegt je wie

die provincie vertegenwoordigt.

die persoon moet je dan neerschieten.

Wie wordt neergeschoten,

geeft het kaartje van het betwiste

gebied af. Je kunt alleen met het

kaartje van die provincie terugkomen,

dus niet met dat van een andere

provincie. die provincie wordt

dan jouw bezit. Als je in dezelfde

ploeg provincies wilt uitwisselen,

kom je met z’n tweeën naar de

centrale post om dat te melden.

ruil nooit zomaar provincies onder

elkaar.

elke ploeg heeft een kamp met een

aantal wimpels. Geraak je in het

kamp van de andere ploeg zonder

beschoten te worden en kun je er

een wimpel meenemen als bewijs,

dan krijg je bij de centrale post

extra geld.

Als je alle provincies van één

landsdeel of regio (Noord-Nederland,

Zuid-Nederland, Vlaanderen,

Wallonië) in je bezit hebt, krijg je

ook extra geld.


keti

ge landen

Wat heb je nodig voor het

spel?

x Kaart van beide landen

x Spelkaartjes met provincies erop

x rol papier

x Kogelvrije vest: fluovestjes (leidingslokaal)

x Kaartjes

x Schoen afpakken

x Anti-pvc-buis

x 10 seconden onsterfelijk

x Wimpels (vlaggen België en

Nederland)

x Pvc-buizen waar je zelfgerolde

papieren pijltjes door kunt blazen

De prijzen:

x Startkapitaal voor elke ploeg:

€ 70 000

x Provincie veroveren: € 5 000

x Volledig landsdeel bezitten:

€ 10 000

Materiaal dat je kunt kopen (prijs

per stuk):

x Papier om pijltjes te rollen:

€ 4 000, na 30 min € 2 000

x Kogelvrije vest: € 20 000. Je

kunt één keer geraakt worden

zonder te sterven

x Pvc-buis: € 8 000

x Anti-pvc-buiskaart: € 10 000. Je

kunt dat kaartje één keer gebruiken.

Als je dat op zak hebt

wanneer je iemand beschiet,

dan vernietig je de pvc-buis van

die speler. de provincie blijft

echter in zijn of haar bezit. de

pvc-buis breng je terug naar

de centrale post.

Noord-Nederland Zuid-Nederland Vlaanderen Wallonië

1. Friesland

2. Groningen

3. drenthe

4. Holland

5. Flevoland

6. Overijssel

7. Utrecht

De landsindeling:

8. Gelderland

9. Zeeland

10. Brabant

11. Nederlands Limburg

12. West-Vlaanderen

13. Oost-Vlaanderen

14. Antwerpen

15. Limburg

16. Vlaams-Brabant

17. Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

x ‘10 seconden onsterfelijk’-kaartje:

€ 20 000. Je kunt dat kaartje

één keer gebruiken. Als je dat

bovenhaalt, ben je 10 seconden

onsterfelijk. dan tel je luidop tot

10.

x Schoen afpakken’–kaartje:

€ 15 000. Je kunt dat kaartje één

keer gebruiken. Je doelwit moet

een schoen afgeven. een speler

zonder schoen kan die terugkrijgen

op de centrale post, tegen

een billijk bedrag.

x Je kunt zelf nog wel enkele

wapens bedenken of zaken die

ter verdediging gekocht kunnen

worden.

18. Waals-Brabant

19. Henegouwen

20. Namen

21. Luik

22. Luxemburg

] dubbelpunt deCemBer 2007 [


Creëer je eig

Maak een brouwsel dat in een proefbuis kan uitgroeien tot een set extra aspi’s. Met allerlei creatieve opdrachten

kunnen die proefbuisaspi’s tot leven komen. Tijdens het spel heb je ook nog de kans om elkaar, de omgeving, andere

Chirogroepen en aspi’s te leren kennen.

Wanneer je een

kleine aspiploeg

hebt, kun je in één

ploeg spelen.

Je kunt oud-leiding,

gewestleiding of

aspiploegen uit je

buurt vragen om mee

te spelen, om zo de

bezetting van je posten

te verwezenlijken.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

VERLOOP

Per ploegje moeten de aspi’s

een ultrarevolutionaire voorbeeldaspi

samenstellen. Op

verschillende posten kunnen ze

de aspiragrammen verdienen.

daarmee kunnen ze in

de chemiewinkel ingrediënten

voor hun brouwsel kopen. de

chemiewinkel ziet eruit als een

goor en groezelig pandjeshuis.

de posten kun je op de volgende

manieren in kaart brengen.

x Leg de kaart in een donkere

kamer. Het licht mag

maar enkele seconden aan.

Tijdens het spel kunnen ze

kijkseconden verdienen.

x Verspreid een aantal cd’s op

je Chiroterrein, het park, enz.

Op elke cd staat het nummer

van een post. Voor ze een

post willen bezoeken, moeten

ze op zoek naar de juiste

cd met de routebeschrijving.

x Geef de groepjes telkens een

code (de coördinaten van

een stafkaart) die hen naar

de juiste post brengt.

DE VERSCHILLEnDE

POSTEn

Haar

Inkleding: een kapperszaak

met tondeuse en enkele

scharen

De deelnemers verzamelen

zoveel mogelijk haar van zichzelf.

Per halve gram krijgen

ze 1 aspiragram. Hiermee

kunnen ze ‘vloeibaar haar’ kopen

om in hun proefbuis te gieten.

Hoofd

Met klei moeten ze een hoofd

boetseren dat toont hoe ze zelf

hun aspiploeg zien. Laat ze

eerst nadenken over hoe ze dat

in beeld kunnen brengen en geef

dan pas de klei. De leiding

beslist over het aantal verdiende

aspiragrammen die ze kunnen

gebruiken om ‘hoofd’-ingredienten

kopen.

Armen

De aspi’s staan in een kring en geven elkaar

een hand. Op twee plaatsen hangt er een

fietsband rond een arm. Iedereen moet door

beide banden geraken zonder de handen te

lossen of de band in de handen te nemen.

Bij de start krijgen ze twintig aspiragrammen,

na vier minuten gaan er elke minuut

twee aspiragrammen af. Hiermee kopen ze

vloeibare armpjes.

Aspivleugels

Om beurten springen

de aspi’s van op een

afstand naar een boom

en klampen ze er zich

aan vast alsof ze hem

een grote knuffel geven.

Meet telkens op welke

hoogte de springer van

de grond hangt. Tel

alles samen. Dat is

het aantal aspiragrammen

dat ze krijgen. In de

chemiewinkel krijgen

ze hiervoor vloeibare

vleugeltjes.

Geboortekaartje

De aspi’s schrijven allemaal twee

eigenschappen van zichzelf op

geboortekaartjes. Je overloopt

de eigenschappen. Het

aantal verschillende eigenschappen

samen wordt het aantal

aspiragrammen. Ook de lay-out

en originaliteit van het geboortekaartje

geven recht op

aspiragrammen. Suikerbonen voor

de aspiproefbuisbaby liggen in de

chemiewinkel te wachten.


en aspi

Krachtvoer

Dat is een opdracht voor twee

ploegjes. Maak met tafels

en doeken een tunnelcircuit in

kruisvorm. In het midden zit

een tikker. In de tunnels liggen

ballen van alle soorten en maten.

Verzamel de ballen in een vangnet

dat buiten het circuit hangt.

Als je getikt wordt, bevries je

tot je getikt wordt door iemand

van je eigen ploeg.

De ballen hebben een verschillende

waarde: bv. een pingpongbal

is tien aspiragrammen waard,

een basketbal een, enz. In de

chemiewinkel kun je hiermee

extra krachtvoedsel kopen voor

de proefbuisbaby’s.

Benen

Per drie aspi’s neemt een persoon

iemand op de rug en gaat op een

been staan. Daarna biedt de

derde aspi zijn of haar benen aan

voor een kruiwagentje terwijl

hij of zij zelf een hand op z’n

rug houdt. Het aantal seconden

dat ze dat kunnen volhouden,

is het aantal aspiragrammen dat

ze verdienen. Hiermee kunnen

ze in de chemiewinkel beentjes

kopen.

Oren

De aspi’s zitten in een

kring. De leiding fluistert

door een buis met aan

beide kanten een trechter

een zin in het oor van de

eerste aspi. Die fluistert

de zin door in het oor

van de tweede, enzoverder.

De laatste aspi zegt

de zin luidop. Per zin die

volledig juist is, krijgen

ze twee aspiragrammen.

Hiermee kopen ze oorsmeer

in de chemiewinkel.

Ogen

De aspi’s staan verspreid en

leggen geblinddoekt een

hindernissenparcours af. Eerst

zoeken ze elkaar op en dan

moeten ze op een bepaald

punt geraken. Ze starten

met twintig aspiragrammen en

na vier minuten gaan er elke

minuut twee aspiragrammen af.

Hiermee kunnen ze oogvocht

kopen.

LET OP!

de aspi’s kunnen hun ingredienten

elk ogenblik kwijtspelen.

x maak met rode wol een

web aan de deur van het

aspilokaal en hang er belletjes

aan. Ze moeten langs

de laserstralen geraken. Per

geraakte straal moeten ze

een ingrediënt afgeven.

x elk ingrediënt heeft een activeringscode:

een raadseltje

waarvan de oplossing nodig

is, anders mag je het ingrediënt

niet gebruiken.

x een ingrediënt moet altijd

begeleid worden door minstens

drie aspi’s. Wanneer ze

bij de douaneleiding komen,

kiest die altijd één aspi uit

voor een grondig onderzoek.

Vindt de douanier het ingrediënt,

dan ben je het kwijt.

EInDE

Als het tijd is, komt iedereen

samen. de ploeg met het kwalitatief

sterkste mengsel heeft

gewonnen. de professor uit de

chemiewinkel is de expert ter

zake, want hij houdt ook het

aantal verdiende aspiragrammen

per ploegje bij.

MATERIAALLIjST

x Vloeistofjes, pareltjes, korreltjes,

enz.

x Proefbuizen of andere recipienten

x Klei

x Potje water

x Twee fietsbanden

x Touw

x Scharen

x Geboortekaartjes

x Balpennen

x Tafels

x doeken

x maatbeker

x Ballen van verschillende

soorten

x Zinnen om door te fluisteren

x Blinddoeken

aspi

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

7


Het deint over grenzen heen...

Welkom in creatief Con

De Internationale Commissie zet je aan het knutselen en

creatief fietsen. En dat allemaal op Congolese wijze, want

uit het prille partnerschap met de Kiro in Congo komt al heel wat

inspiratie opgeborreld. Stel met al die ideetjes én je eigen creativiteit

een fijne Congodag samen voor je afdeling!

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Een Congolese outfit

Congolese vrouwen dragen een

kleurige wikkelrok of panje. dat

is een afgezoomd stuk stof dat je

rond je middel knoopt. Je kunt een

panje aandoen als jurk of als rok.

meestal wordt ze als wikkelrok rond

de heupen gewikkeld.

Kinderen maken er soms een jurkje

van: neem je panje in de breedte

achter je rug. Neem de bovenhoeken

in je handen. Ga met een hoek

onder je oksel door, kruislings over

je schouder tot achteraan in je nek.

doe hetzelfde met de andere hoek.

Knoop de twee hoeken in je nek

aan elkaar.

een panje kun je makkelijk zelf

maken!

Bestempel lichtgekleurde oude

lakens of grote lappen stof met

textiel- of plakkaatverf.

Ook de stempels maak je zelf:

x Snij een grote aardappel in de

breedte in tweeën.

x Teken op de platte kant telkens

een eenvoudige sjabloon.

x Kerf met een scherp mesje de

contouren van de sjabloon 0,5

cm diep in de aardappel.

x Snij alles rond de sjabloon weg

(0,5 cm diep).

Gebruik bij het stempelen van de

sjablonen een verfkleur die contrasteert

met de kleur van de stof.

De fiets, le vélo, le pédaleur!

de ‘pédaleur’ is één van de vervoersmiddelen

bij uitstek in Congo.

Het straatbeeld wordt er vaak

gesierd met overladen fietsen. Bij

ons wordt datzelfde straatbeeld

op zondag gesierd met fietsende

kinderen vlakbij de Chirolokalen.

Vaak krijgt die fiets gedurende de

dag een plaatsje in het fietsenrek

en blijft hij daar zo staan tot het

tijd is om naar huis te gaan. Zonde,

want ook met de fiets kun je een

hele namiddag vullen!


go!

FIetSSpelletjeS

Fietsestafettes

1. Probeer met de hele groep aan

de overkant van het terrein te

geraken. enkel de fiets mag de

grond raken (iedereen moet dus

op de fiets zitten, hangen, staan,

enz.)

2. Wie kan er het meeste materiaal

vervoeren op zijn of haar fiets

(aardappelzakken, balen stro,

enz.)?

3. Leg een hindernissenparcours af

met de fiets.

1-2-3 piano

Speel 1-2-3 piano met de fiets of

maak het nog ietsje moeilijker en

speel hetzelfde spel in het donker:

wanneer de fietslichten branden,

zie je elke beweging.

FIetSdeCOrAtIe

decoreer je fietswielen door een

stuk beschilderd karton tussen je

spaken te steken.

x Knip uit een groot stuk stevig

karton een cirkel met een diameter

van 60 cm (= de grootte

van je wiel).

x Knip in het midden van die

cirkel nog een cirkel uit met een

diameter van 15 cm.

x Knip de cirkel op één plaats

open.*

x Beschilder het karton in verschillende

kleuren.

x Wanneer de verf droog is, neem

je het karton bij de opening

(plaats waar je de cirkel hebt

opengeknipt) en schuif je het

voorzichtig tussen de twee rijen

spaken van je voorwiel tot het er

helemaal tussen zit. dat is géén

gemakkelijke klus, maar het

resultaat mag er zijn!

Voorbeeld van hoe het karton eruit

moet zien:

Wil je mee naar Congo?

In de zomer van 2008 organiseert de Internationale

Commissie een inleefreis naar Congo. Kijk snel op

de volgende pagina’s!

OnZE REPORTER

TER PLAATSE

een reporter ter plaatse? Ja echt!

Sarah Bauwens uit Wingene is voor een

jaar vrijwilliger bij Kiro Congo via Broederlijk

delen. In deze rubriek vertelt ze elke maand een

stukje over haar avonturen bij de Kiro. Haar uitgebreide

verhalen en vele foto’s kun je op haar blog vinden: www.

bloggen.be/congo.

Jambo!

Binnenkort komen er tien van jullie op bezoek hier

in Congo, vandaag vertel ik jullie wat meer over de

Congolese cultuur die jullie zullen leren kennen.

Toen ik hier enkele weken was, kwam ik in contact

met mama Martine en papa Jean de Dieu. Jean

de Dieu is oud-Kiroleider en oud-medewerker van

het decanaat Lubumbashi. Het zijn geweldige

ouders en ze hebben schatten van kinderen (Jessica,

Marjolein, Janis en Yasmine). Telkens wanneer ik

op bezoek ga, krijg ik het beste plaatsje in de zetel,

de tafel wordt gedekt, een fles bier wordt bovengehaald

en ik mag het kanaal op de televisie kiezen

(als er al elektriciteit is).

Klinkt een beetje als verwennerij, niet? Ik voelde

mij in het begin ook wat onwennig om met al die

aandacht om te gaan, maar gastvrijheid is hier

heel belangrijk. Congolezen ontvangen al hun bezoekers

door de tafel te dekken en bier boven te halen.

Het is zelfs zo dat wanneer je ergens op bezoek bent

en er wordt je niets aangeboden, dan ben je helemaal

niet welkom.

Dat zullen jullie ook allemaal mogen ervaren als

jullie op bezoek komen, en geloof me, ’t is een echte

aanrader!

Bye

Sarah

] dubbelpunt deCemBer 2007 [


Het deint over grenzen heen...

Umoja, Umoja, Umoja, U

na partnerschappen met jeugdbewegingen

uit Chili, Zuid-Afrika en Litouwen kiezen we

nu voor een partnerschap met Kiro Congo, een

jeugdbeweging in het hart van Afrika.

En de reden? “Les gens ne peuvent pas chanter

s’ils ne s’accordent pas.” Oftewel: “Mensen kun-

nen niet zingen als er geen eenheid is,” aldus

César van Kiro Congo. Zo begon een partner-

schap voor 3 jaar tussen Chirojeugd Vlaanderen

en Kiro Congo onder de naam umoja. umoja is

Swahili voor ‘eenheid’. De ‘u’ van umoja stelt

een loopbrug voor die Kiro Congo en Chiro

Vlaanderen samenbrengt.

Wil je meer weten over Kiro Congo en het partnerschap?

Mail naar partnership@chiro.be.

0 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Partnerschap: Wat is Dat?

Via de Fimcap, de internationale

federatie van jeugdbewegingen

waar de Chiro lid van is, hebben

we contacten over de hele wereld.

Sinds midden de jaren 80 gaat de

Chiro regelmatig een partnerschap

aan met één van die partners om

nog steviger banden te smeden.

x een partnerschap is een engagement

van beide partners voor

minimaal 3 jaar.

x Het gaat om gelijkwaardige

partners, het is geen financieel

partnerschap.

x Uitwisseling staat centraal in het

partnerschap.

x Het partnerschap wordt geconcretiseerd

in uitwisselingsactiviteiten

en daaraan verbonden

nawerking.

x Het doel is zoveel mogelijk

leiding en leden

Beste dagboek, enz.

van beide landen in contact te

brengen met de werking van de

partnerorganisatie om zo te werken

aan wereldburgerschap en

een verbondenheid die verder

reikt dan de lokale Chirogroep.

Kiro Congo:

daar wil ik heen!

Volgende zomer organiseert de

Internationale Commissie een inleefreis

naar Congo. Heb je zin om

aan den lijve te ontdekken hoe een

Congolese Kiromens door het leven

gaat? Lees dan snel verder en stel

je kandidaat!

We geven je graag een voorsmaakje

met een dagboekfragment van

Na een lekker ontbijt met brood en thee begaven we ons

met een bus over de hobbelige wegen richting eucharistieviering

om het Wereldkamp officieel te starten. Een

fanfare van Kirokinderen wachtte ons op voor de kerk.

De viering zelf was heel leuk door het vele dansen en

zingen. Niet te vergelijken met de soms wel saaie en

lang durende eucharistievieringen in België. Nadien

vertrokken we in een grote stoet van wereldkampdeelnemers,

Kirokinderen, leiding en oud-leiding. Met vlaggen

en muziek van de fanfare begaven we ons dansend

doorheen het centrum van Lubumbashi. De plaatselijke

bevolking staarde ons, de Europeanen, aan en lachte

omdat we meedansten. Ik denk dat dat komt omdat

wij westerlingen, in vergelijking met de Afrikaanse

deelnemers, nogal houterig dansen.

(Tom C.)


moja, Umoja, Umoja!

een Chiroleider die in de zomer van

2006 naar Congo trok om er het

Wereldkamp van de Fimcap mee te

maken.

Karibuni! (Welkom)

Inleefreis naar de democratische

republiek Congo in de zomer van

00

Zin in een inleefreis die je naar de

andere kant van de wereld brengt?

Kriebels om een jeugdbeweging in

Afrika te ontdekken? Via de Chiro

kan het! In het kader van het partnerschap

Umoja kun je mee om

onze partnerbeweging in Congo te

leren kennen.

Wie ben je?

x Je bent minstens 18 jaar.

x Je hebt twee jaar leidingservaring

in een lokale Chirogroep.

x Je begrijpt Frans en kunt je

uitdrukken in het Frans.

x Je bent bereid om deel te nemen

aan twee voorbereidingsweekends

en een terugkom

moment.

x Je kunt omgaan met culturele

verschillen.

x Je staat op een positieve manier

tegenover het katholieke geloof.

x Je bent bereid om drie weken in

sobere materiële omstandigheden

te leven, zowel qua comfort

als qua voeding.

x Je wilt na de inleefreis een engagement

opnemen in de vorm

van nawerking.

x Je bent bereid om mee te

werken aan de ontvangst van

Congolese Kiroleiding in ons

land in de zomer van 2009.

Je kunt je vanaf 1 december kandidaat

stellen door het formulier in te

vullen op onze website: www.chiro.

be/internationaal (onder Partnerschap/inleefreis

2008). Uiterste

deadline om je motivatie neer te

schrijven is 1 februari 2008.

Hou 9 februari 2008 vrij. die dag

organiseren we een infodag over

de inleefreis voor de mensen die

hun motivatie instuurden. We geven

je dan meer informatie over

de reis, hebben een gesprekje

over je motivatie en enkele

dagen later weet je of je

meekan. de precieze data

van de inleefreis liggen

nog niet vast, maar laat

dat je niet tegenhouden

om je alvast kandidaat

te stellen!

prijs

de prijs voor die inleefreis

bedraagt maximaal

1000 euro. Niet

inbegrepen: voorbereidingsweekends,inentingen

en malariapillen.

Ken je dit nog? Deze muzikale gadgets

deelde de IC uit op alle regionale Startdagen.

Misschien bengelt het belletje

nu als attribuut nr. 37 aan je leidingskoord.

Gaat er geen belletje rinkelen

nu je het hier terugziet? Ontdek snel

meer over ons partnerschap waar

muziek in zit!

meer info

meer info over Kiro Congo en de

inleefreis kun je vanaf 1 december

vinden op de website: www.chiro.

be/internationaal.

Vragen?

elektronische post kan naar

partnership@chiro.be, bellen kan

naar 03-231 07 95 (vraag naar emilie

deblock).

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

1


Maité Goossens

“In bed blijven babbelen, dat kon thuis natuurlijk niet!”

Zegt de naam Maité Goossens jou niks, dan

blijf jij ‘s ochtends waarschijnlijk te lang in je

bed liggen of staat je radio op een verkeerde

zender afgestemd. Bij Q-music leest Maité

tijdens de ochtendshow van Deckers en Ornelis

het nieuws voor en moet ze als ex-Chiromeisje

weerstand bieden aan dat mannelijke front.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [ [

Dp: “Hoe zAg jouw CHiroCArrière

eruit?”

maité: “Heel klassiek. Ik kwam als

tweedejaars speelclubber bij de

Chiromeisjes van Putte en stopte

aan m’n achttien toen ik ging

studeren. Ik ben nooit leidster

geweest.”

Dp: “Hoe ben je bij De CHiro

tereCHtgekomen?”

maité: “een vriendinnetje van

op school vroeg me of ik eens

meeging naar de Chiro, ze ging er

samen met haar zusjes heen. Ik

ben meegegaan en het beviel me

wel, dus ben ik blijven gaan.”

Dp: “HAD je een voorkeur

voor bepAAlDe ACtiviteiten?”

maité: “Ik hield van de creatieve

dingen, optreden en theaterachtige

dingen. dat zat er toen toch al

in. Ik vond de bosspelen op bivak

ook tof, die spelen waarvoor je in

groepen werd verdeeld en dan

dingen van het ene kamp naar

het andere moest overbrengen.

Knutselen deed ik minder graag,

schilderen en zo, maar ik deed toch

altijd mee.”

Dp: “we lAzen DAt koken

één vAn je Hobby’s is. is DAt

ook iets DAt uit je CHirotijD

stAmt?”

maité: “Neen, het was pas later, na

m’n achttien jaar, dat ik me vooral

met bakken ging bezighouden.”

Dp: “Het wAs inDerDAAD in een

Artikel over De Q-wAfelenbAk*

voor Het goeDe Doel DAt we

DAt lAzen.”

maité: “Wel toevallig, het recept

voor al die wafels was dat van de

Chirowafels. Bij de aspi’s hadden

we wel een beurtrol om na de activiteiten

eten klaar te maken, maar

eigenlijk waren het altijd de mama’s

die vooraf iets gekookt hadden.”

Dp: “wAs je ooit stout in De

CHiro?”

maité: “Ik ben altijd braaf geweest,

ik deed altijd goed mee. Ik ben

heel braaf, ook bij deckers en Ornelis,

daar ben ik bijna een non. dat

is natuurlijk zo’n kenmerk dat in het

programma uitvergroot wordt.”

Dp: “Heb je DAn nooit kAttenkwAAD

uitgeHAAlD?”

maité: “Ah, er is op bivak wel eens

een ontsnappingspoging geweest

uit de kamer, wanneer de leiding

dacht dat we sliepen. We aten

ook soms snoep in bed. Toen we

tijdens een dropping niet mochten

liften, hebben we dat natuurlijk wel

gedaan.”

Dp: “nemen CHirogroepen

vAAk ContACt op met jullie

rADiozenDer?”

maité: “Ja, niet alleen Chirogroepen,

maar verenigingen en instanties

in het algemeen. Ze willen

aandacht voor hun actie voor het

goede doel of ze hebben de één of

andere opdracht gekregen die ze

moeten uitvoeren. We gaan daar

niet vaak op in, het moet echt al

heel goed gevonden zijn voor we

er iets mee doen. Als we het meer

zouden toestaan, dan weten we dat

we de volgende dag tien gelijkaardige

vereniging aan de lijn hebben.”

Dp: “Hoe vinD je DAt De CHiro

ziCH profileert?”

maité: “de Chiro maakt niet zoveel

reclame. Als je niet in de vereniging

zit, word je er zelden mee

geconfronteerd in de kranten. Als

ik aan de Chiro denk, is dat dan ook

vooral aan dat bepaalde gevoel van

vroeger. In het dorp waar ik van-


daan kom, zie ik nog wel eens een

affiche hangen, en dan weet ik dat

ze weer met iets bezig zijn. Vroeger

kwam er leiding reclame maken in

de klassen van de lagere school, dat

herinner ik me nog. de Chiro heeft

volgens mij geen bepaald positief

of negatief imago.”

Dp: “zijn er bepAAlDe CHiro-

ACtiviteiten Die je zijn bijgebleven?”

maité: “Ik denk meteen aan de speciale

sfeer van op bivak. Als kindje

is het toch wel heel bijzonder om

plots vijf of tien dagen van huis

weg te zijn. We hadden ‘s avonds

een vrij uurtje, daarin maakten we

vriendschapsbandjes – dat deed

ik wel graag, dat zal typisch voor

meisjes zijn. daarna mochten we

bij de kookploeg om pudding,

en vervolgens in bed en blijven

babbelen, dat kon thuis natuurlijk

niet. ‘s morgens waren er natuurlijk

ook de taken, waarvan ik het ene al

minder graag deed dan het andere.

Ik denk ook aan de optredens voor

de ouders. Zo hebben we eens van

de droomfabriek gespeeld en

was ik Sabine devos (ook

een BCV*, nvdr).”

Dp: “Heb je nu

nog ContACt

met je vroegere

CHirogroep?”

maité: “Ik spreek nog regelmatig

af met m’n twee beste Chiro-

vriendinnen van vroeger om

iets te gaan drinken. met

hen sprak ik ook af buiten

de Chiro. Ik speelde wel

met iedereen, maar er zijn

altijd mensen met wie je

beter opschiet. Je selecteert

onbewust. Naar

activiteiten van de groep

ga ik nog maar zelden, ik

woon er natuurlijk ook

niet meer.”

Reporter: Bruno Pierloot

* (nvdr: Maité had eens

een restje wafels mee

naar de studio. De allerlaatste

wafel hebben

ze per opbod verkocht

voor het goede doel.

Daaruit is dan een

grote wafelenbakactie

gegroeid.)

bCV *

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

* BEKENDE CHIRO VLAMING


chi-ro-la-la-la

JaartHeMa-VerHaal: ke

4 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

jaarthema Chirojeugd Vlaanderen 2007-2008

Fa muzz staat – zoals afgesproken

– mC Sollami op te wachten op

de ijspiste van de kerstmarkt in

Notelaar.

“Ah, gelukkig, je bent toch gekomen.

Je zult zien dat het de moeite

loont.”

“Oké, ik ben benieuwd. Verras mij.”

Ze kuieren van kraam tot kraam

en mC heeft vooral oor voor de

muziek die vanuit de verschillende

luidsprekers de straat vult.

Ze kopen kerstkaarten, eten een

warme wafel, drinken een glühwein

en kopen cadeautjes voor hun

moeders. Op dat moment herkent

mC “I’m dreaming of a White Christmas”

van daarstraks. Hij heeft een

vaag vermoeden, en “Jingle Bells”

bevestigt dat.

“Ah, het cassetje begint opnieuw te

spelen.”

“dan kunnen we eigenlijk perfect

timen wanneer een bepaald lied

komt, als we de volledige lijst opmaken

van die cassette.”

Fa muzz en mC Sollami gaan aan

de slag. Ze maken een volledige

lijst op en ter controle gaan ze een

winkel binnen waar ze geen muziek

horen. Na vijftien minuten en zesendertig

seconden komen ze buiten

en inderdaad, de eerste noten

van “deck The Hall” weerklinken.

“Fantastisch, niet te geloven,” zegt

Sollami. “Jammer dat Veer-le hier

niet bij is. dat zou ze echt enorm

leuk vinden.”

“Zouden we niet een heel leuk spel

kunnen ineensteken voor haar en

Kees Kaas?” stelt Fa muzz voor.

“We maken lijsten op van de

verschillende dorpen en

zoeken bij sommige liedjes

opdrachten. Ze moeten

op een exact tijdstip in een

bepaald dorp zijn, om op de

tonen van dat bepaald liedje

die exacte opdracht uit te voeren.”

Ze vertrekken naar het volgende

dorp, Strijkegem, om opnieuw de

‘kerstliedjescassettelijst’ te maken.

dat herhalen ze in drummerzele,

Walsrijk en Fuivebeke, drie naburige

dorpen. Terwijl ze in Fuivebeke

al de helft van de lijst opgesteld

hebben, valt de muziek stil.

“Verdorie!” zucht Fa muzz. “We

waren er bijna!”

mC gaat meteen op onderzoek uit

naar de dichtstbijzijnde luidspreker.

Hij volgt de kabel en gaat zo op in

zijn inspectie dat de commotie op

het marktplein hem ontgaat. daar

zijn ze met z’n allen op zoek naar

het uitgebroken schaap van de

levende kerststal. mC en Fa muzz

volgende de draad. Ze springen

over muurtjes, klimmen op regenpijpen,

klauteren door dakgoten,

enz. tot mC van een muurtje

springt, recht in een schapenstront.

Terwijl Sollami zijn voeten

afveegt aan het gras,

musi-actief

muziekspelletjes om in een stadsspel te

stoppen of om de grote markt van je gemeente

in te palmen

hoort Fa muzz het geblaat van een

schaap. Ze lopen er naartoe en

wanneer het schaap zich verplaatst,

zien ze een stukgeknabbelde draad.

“daar zat dus het probleem.”

“Breng jij het schaap terug naar de

kerststal?” vraagt Fa muzz. “dan

houd ik me hier bezig met de

techniek.”

Op het moment dat mC het poortje

van de kerststal sluit, hoort hij

“Jingle Bells” weerklinken. dat stelt

hem gerust; het betekent dat Fa

muzz het voor elkaar gekregen

heeft. mC Sollami en Fa muzz werken

de lijst af, maken er een prachtspel

van en bezorgen zo Veer-le en

Kaas Kees de volgende zondag een

schitterende namiddag.

Cd blijft hangen

Verdeel een afgebakend terrein (niet erg groot) in

tweeën, net zoals de groep. elke ploeg blijft op haar eigen

deel van het terrein. Om beurten mag één lid van een

ploeg op de andere helft komen en zoveel mogelijk leden

van die ploeg tikken: zij worden dan lid van de ploeg van de

tikker. Zodra die tikker het eigen terrein verlaat, moet hij

of zij een geluid maken en aanhouden (alsof de cd blijft

hangen, of een repetitief geluid zoals een kiestoon).

Wanneer het geluid stilvalt vóór de tikker weer op

de eigen speelhelft is, wordt hij of zij lid van

de andere ploeg.

tip: Voor wie er nu nog meer zin

in krijgt: denk eens terug aan de

verbondelijke Startdagen!


stMis

Luchtfanfare

Instrumentenregen

Iedereen krijgt tien minuten

om een ‘instrument’ te zoeken, samen te stellen of

te maken. dan is er repetitie: alle orkestleden bespelen

hun instrument op een willekeurige manier, allemaal

samen, allemaal door elkaar. er wordt een dirigent gekozen,

zodat alle instrumenten eens op de voorgrond komen, ook

diegene die niet veel lawaai maken. de dirigent kan de

instrumenten ook groeperen: komt er geluid door te blazen,

te tokkelen, te wrijven, te schudden, enz.? Sommige

instrumenten kunnen misschien meerdere

geluiden produceren, waar dan een serie van Memory

gemaakt kan worden.

Teken een groot raster

op het speelplein, met wat meer

vakjes dan spelende kinderen, en in de helft van

de vakjes een muziekinstrument. Verzin met de speelgroep

symbolen voor de geluiden van de instrumenten

en teken die in de andere helft van de vakjes. dan worden

er duo’s gevormd, die zich willekeurig over het muzikale raster

verspreiden. een geblinddoekte speler slaat 1 tot 6 keer

op een gong of een trom. elk kind mag zich zoveel vakjes

verplaatsen als er slagen geweest zijn. Spreek af of je in

alle richtingen mag bewegen, of je met meerderen in

één vakje mag, wie voorrang heeft, enz. Het duo

dat het eerst een combinatie instrument–

geluid kan maken, wint.

een fanfare nabootsen met klanklettergrepen

(tetteretterettereraa, dzing, toet toet,

enz.)

Ketelmuziek

Probeer met je eigen stem de meest

eigenaardige klank voort te brengen. die

opdracht kan in je thema van de Chiroactiviteit:

griezelbos, oertijd, stadsspel,

verkeer, dagje averechts, enz.

Viool-cello-contrabas

(blad-steen-schaar)

Variant één: iedereen wandelt

rond. Wanneer twee mensen elkaar tegenkomen, tellen

ze tot drie (in de maat van drie) en beginnen dan hun gekozen

instrument te spelen (viool wint van contrabas, contrabas

van cello en cello van viool). Wie verliest, loopt best hard weg.

de winnaar mag tikken en krijgt één punt per getikte muzikant.

Variant twee: drie deelgroepen staan elk in een hoek van het

afgebakende terrein en spreken in de groep af welk instrument

ze zullen bespelen. de groepen lopen langzaam naar elkaar,

tot aan een afgesproken lijn. daar begint elke groep het

gekozen instrument te bespelen. en dan hollen de

verliezers hard terug naar hun kamp. Wie getikt

wordt, sluit aan bij de andere groep.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [


De stemvork

Dubbelpunt trok naar Sleidinge, naar de Inleidingscursus (IK) van gewest

Meersvliet. De leiding had nog maar net hun worst met stoemp binnengewerkt,

of ze kregen al een paar stellingen van Dubbelpunt op hun bord.

Dubbelpunt: “knutselen is iets

voor meisjes. wAAr of niet

wAAr?”

Kwinten: “Niet waar, dat gaat ook

met de ‘klein mannen’, daar kun je

even goed mee knutselen. en zelfs

met de oudere leden.”

daan: “met de ouderen is het meer

bouwen in plaats van knutselen. Ze

maken liever echt grote dingen. Wij

hebben bijvoorbeeld ooit met de

aspi’s een voetbalkooi gebouwd.”

lennert: “Voor de fuif knutselen wij

ook elk jaar met de aspi’s. We maken

dan het decor, 3 meter groot.”

Dubbelpunt: “oké, Dus jongens

knutselen ook. is er een

versCHil met De meisjes?”

Anna: “meisjes bouwen niet zo van

die grote dingen, maar zullen sneller

dingen inkleden. Bijvoorbeeld

het lokaal wat opfleuren.”

lennert: “In de Chiro kun je eigenlijk

knutselen in alle vormen en

maten.”

[foto: tom adriaenssen]

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Dubbelpunt: “is De CHiro De

meest CreAtieve jeugDbeweging?”

jochen: “eigenlijk niet. de scouts

bijvoorbeeld, die sjorren, dat is toch

ook creatief?”

bert: “In de Chiro zijn we op een

andere manier creatief. Wij sjorren

bijvoorbeeld weinig, maar zijn

meer op een alternatieve manier

creatief.”

Anna: “Wij sjorren wel nog regelmatig.

da’s ook creatief.”

Dubbelpunt: “zijn jullie

CreAtief bij Het mAken vAn Het

progrAmmA vAn jullie leDen?”

bert: “Ja, bijvoorbeeld door variaties

in een spel te steken. dat is

typisch Chiro: inkleden, variëren in

je activiteiten.”

Suzan: “Vooral bij de jongere leden,

die kunnen zich beter inleven.”

Dubbelpunt: “kAn Het DAn niet

voor ouDere leDen?”

lennert: “Jawel, maar dat is op

een hoger niveau. een voorbeeld?

ehm... Bijvoorbeeld met andere

thema’s. een drugsspel moet je

niet met de jongste leden spelen.”

Dubbelpunt: “De bAnier, CreAtief.

klopt DAt voor jullie?”

lennert: “Wij halen daar alleen

Chirokleren, geen knutselmateriaal.”

daan: “Wij vinden het knutselmateriaal

te duur, daarom kopen we

dat ergens anders. de kle-

ren zijn wel oké van prijs.”*

Suzan: “Wij ook, bijvoorbeeld

in de Supra Bazar.”

bert: “Het is ook niet

gemakkelijk om er te

geraken. Als er nu een

winkel in drongen was,

dan ging ik misschien

wel meer langs.”

Dubbelpunt: “be-

DAnkt!”

* De bAnier Duur?

Nee. Voor het materiaal dat je

vaak gebruikt, is de Banier niet

duurder dan andere winkels.

Voor 2,72 euro heb je een bus

kindvriendelijke verf.

Neem wel altijd je lidkaart van

de Chiro mee. daarmee krijg

je immers 20% korting op alle

Creamix-producten, en 10 % op

de rest van het knutselmateriaal.

Knutselen wordt plots een

stuk goedkoper!


vraag & antwoord

Dag Miek

Hoe kunnen we – met simpele dingen – creatief

omgaan met energie en zo besparen op onze

energiefactuur?

Klaas

Chiro Streuvelsland

dag Klaas

er bestaan heel wat praktische tips die weinig moeite kosten

maar toch zeer effectief zijn. Op het internet kun je hierover

veel informatie vinden. Neem zeker eens een kijkje op

www.energiesparen.be, www.verdraaidewereld.be of www.

jeromweb.be.

We selecteerden enkele tips voor je. Veel succes met de

toepassing ervan!

Verwarming

x Zet de verwarming één graad lager.

x Breng tochtstrips aan rond ramen en deuren.

x Isoleer de verwarmingsleidingen in niet-verwarmde lokalen

(zoals een materiaalhok).

x Breng achter de radiatoren reflecterende radiatorfolie

aan. Zo recupereer je een deel van de warmte die anders

in de muur verdwijnt.

x Tot slot, de meest eenvoudige en meest doeltreffende:

sluit je deuren en zet de verwarming in ongebruikte lokalen

uit!

licht

x Vervang gloeilampen door spaarlampen of tl-lampen.

Wist je dat tl-lampen nog zuiniger zijn dan spaarlampen?

x er zitten vaak twee tl-balken in een lichtbak, terwijl één al

genoeg licht geeft. draai één op de twee lampen uit. Het

lijkt onnozel, maar de Colruyt is ermee groot geworden.

x de zuinigste lamp is degene die uit is: laat het licht niet

nodeloos branden.

Maandelijks geven wij hier het antwoord op een vraag

die we via jeugdbeleid@chiro.be binnenkrijgen. Waarom

doen we dat? Omdat die vraag ook voor jou interessant én

bruikbaar kan zijn. En misschien werpen we op die manier

wel licht op een probleem waar je al lang mee worstelt.

Laat ondertussen de vragen maar komen!

elektriciteit

x Verwijder de ijslaag in de koelkast.

x Breng een sluitstrip aan in een koelkast die niet goed sluit.

x In plaats van een aantal oude frigo’s (die veel verbruiken)in je lokaal

te zetten, kun je misschien investeren in één goede koelkast

met A-label?

Water

x Herstel lekkende kranen of defecte toiletten: je bespaart er veel

water mee.

x Plaats een baksteen (of een volle fles) in de stortbak van het

toilet. Zo bespaar je water bij elke spoelbeurt.

Groetjes

miek

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

7


CHIrOGAZet

CHiro in De staD

In een stad vind je alles

bij elkaar. Denk maar

aan het winkelcentrum,

het cinemacomplex,

het voetbalstadion, het

station, het zwembad en

de schaatsbaan. Een groot

aanbod aan plaatsen om

je te amuseren! Kom dus

spelen in de stad en laat

ook daar zien dat de Chiro

leeft!

Voor de Chirogroepen

in de steden is een

plaats veroveren in die

‘avontuurlijke’ stad niet

altijd eenvoudig. Om dat

beste Chirovriend :)

nt bij dezen enthousiast

odigd om deel te nemen aan

grootse actie waarmee we

eel Vlaanderen kunnen laten

hoe sterk en uitgebreid

onetwerken zijn: welkom in

Thomas Feest Team! De

gen schenkt 12 500

o aan de student met het

est uitgestrekte netwerk.

dstrijdinfo: klik http://www.

morgen.be/. Hier kun je ook elke

g volgen wie er voorlopig aan de

iding staat.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

de CHIrOGAZet

in de aandacht te brengen,

vroegen we op de regionale

Startdagen aan een aantal

leidingsploegen om een

maquette te bouwen van

een Chirovriendelijke stad.

Een tijdje geleden circuleerde er een gek bericht:

iemand die de populairste

student wordt dankzij zijn

of haar Chironetwerk in

plaats van door vaten bier

Vele ideeën maakten de

stad er leuk uitzien!

Deze maquette van Chiro

Jowile uit Witgoor-Dessel

verdient volgens ons een

plaatsje in Dubbelpunt!

te beloven. Veel mensen

hebben dan ook gestemd

op Thomas. Als hij won,

zou hij een geweldig feest

geven. Maar heeft Thomas

gewonnen?

Dubbelpunt: “Dag

Thomas. Je hebt niet

gewonnen. Spijtig hé.”

Thomas: “Ja, dat is spijtig.

Maar we hadden het zien

aankomen. We hebben

pas laat ontdekt dat die

wedstrijd bestond, en pas

4 dagen voor het einde zijn

we beginnen meedoen.”

Dubbelpunt: “Hoe ben je

Oproep

Chiro in de stad: anders,

gekleurd, uitdagend!

Toch kampen enkele

Chirogroepen in de

grootsteden met een

leidingstekort. De

leid(st)ers zijn erg

gemotiveerd, maar kunnen

hier en daar nog hulp

gebruiken. Ken jij iemand

die dat ziet zitten? Iemand

wie diversiteit wel wat

zegt? Misschien een net

gestopte leid(st)er die op

kot zit in de stad? Moedig

hem/haar gerust aan om

contact op te nemen met de

tHoMas feest?

Zowel op het Chiroforum

als in een groot aantal

mailboxen dook het bericht

op. Het zou wel tof zijn:

erbij gekomen?”

Thomas: “We kregen

op Jolé (het Chirokot in

Leuven) zo’n mail om

te stemmen binnen en

dachten ‘dat kunnen wij

ook!’ We zijn dan beginnen

mailen naar verbonden,

nationaal, Chiroforum en

iedereen die we kenden.”

Dubbelpunt: “Op de

hoeveelste plaats ben je

uiteindelijk geëindigd?”

Thomas: “Negende. In het

begin kwamen de stemmen

vlot binnen, soms zelfs één

per minuut. Er hebben

in totaal 1400 mensen

Stadscommissie!

Meer weten over leidingzijn

in de stad? Mail gerust

naar de Stadscommissie

(stadsgroepen@chiro.be)

of bel naar An Verdeyen

(02-505 00 80).

een mail gestuurd, maar

slechts 405 daarvan hebben

hun stem bevestigd. De

winnaar is tijdens het

laatste weekend trouwens

nog gestegen van 2000 naar

7428 stemmen.”

Dubbelpunt: “Dus er

komt geen feestje?”

Thomas: “Nee, jammer.

We hadden nochtans veel

plannen. Het zou een hele

dag Chirofeest geworden

zijn, helemaal gratis.

Dubbelpunt: “Ook wij

vinden het jammer,

Thomas. Dankjewel!”

Heb je zelf nieuwtjes? Stuur ze naar dubbelpunt@chiro.be. Of naar Dubbelpunt, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.


Het was een geweldig

plan. StuBru-presentator

Peter Van de Veire zou

zich verstoppen, en de

luisteraars moesten hem

zoeken. Eenvoudig,

spannend en lang vol te

houden? Ja, ja en nee. Een

Chirospelletje speel je nooit

alleen: drie Chirojongens

uit Kuringen vonden Peter

sneller dan hij zelf verwacht

had.

Kris Convents: “Het

was gewoon een saaie

avond. We hebben aan

de Chirolokalen een kot

waar we samenkomen,

het zigeunerkot. Eén van

ons was de zoektocht naar

Peter straf aan het volgen en

had toevallig een week vrij.

Hij stelde voor om te gaan

zoeken, en we zijn met drie

man vertrokken.”

“De volgende keer graaf ik een echt hol!”

Peter Van de Veire in De Morgen

Peter Van de Veire gaf af

en toe tips weg, waarmee

je zijn hol kon ontdekken.

De hype werd steeds groter,

tot na drie dagen Nico,

Dirk en Kris aanklopten.

Ze hadden voortdurend

gezocht, terwijl thuis

Wies tips uitvlooide op

de computer. Eerst zaten

ze in het middelpunt

van België, maar dat was

fout. Na de ontdekking

dat de tip “1.052” op

het aantal inwoners van

Sint-Pieters-Rode sloeg,

trokken ze daarheen. Het

was de plaatselijke traiteur

die hen verklapte dat

Chris Dusauchoit vlakbij

woonde.

“Het eerste wat Peter zei,

was dat we lelijk waren.

Natuurlijk klopt dat niet,”

zegt Kris. “Hij vond het

wel jammer dat het zo snel

al gedaan was.”

De winst (7500 euro)

gaan de drie verdelen, en

met een deel gaan ze een

feestje organiseren voor

Chiromensen en hun

ouders. Maar of Peter mag

komen?

CHIrOGAZet

Het Hol Van peter Van De Veire Mark Tijsmans vergeet

de Chiro niet

Op 8 april schrok de leiding

van Chiro Sint-Jozef in

Merksem zich een bult:

de lokalen stonden in

brand. Ze waren in brand

gestoken. Chiro Sint-Jozef

moest dan op zoek naar

een (tijdelijke) oplossing.

Ondertussen zijn ze nieuwe

lokalen aan het bouwen,

maar dat kost geld. Wat wil

nu het toeval? Dat Mark

Tijsmans ooit in Chiro

Sint-Jozef zat.

Vanaf 9 november zet

Mark zijn beste beentje

voor om geld te verdienen

voor Chiro Sint-Jozef. Hij

doet namelijk mee aan

Steracteur/Sterartiest. In

dat programma zingen

de deelnemers elke week

een nummer. De kijkers

stemmen dan wie zij de

DaG Van De JeUGDbeweGinG

19 oktober: Dag van

de Jeugdbeweging!

We hebben je bijna

doodgemept met de

reclame, de oproepen en

onze aansporingen. Mét

succes! Ondanks het zeer

vroege uur stroomden

pleinen weer vol met

leiding en leden in rokjes,

shorts, T-shirts, en hemden

in alle mogelijk kleuren.

Voorbijgangers wisten niet

waar eerst te kijken. De

ene verbaasde zich over

de minieme lengte van de

rokjes, terwijl de andere

niet uitgekeken raakte op

het aantal kentekens op een

scoutshemd.

Dankjewel aan iedereen

die de Dag van de

Jeugdbeweging mee tot een

succes gemaakt heeft! Tot

volgend jaar, op 17 oktober

2008, voor een nieuwe

editie!

Alle informatie over

die dag vind je op www.

dagvandejeugdbeweging.be.

beste vonden. Elke week

vallen er deelnemers af.

De winnaar van Steracteur/

Sterartiest krijgt zelf geen

beloning. Alle deelnemers

kiezen immers een goed

doel waar hun ‘winst’

naartoe gaat. En Mark

heeft gekozen voor, jawel,

Chiro Sint-Jozef uit

Merksem! 25 000 euro

zou mooi meegenomen zijn

om hun lokalen te bouwen.

Op dit moment weten we

nog niet hoe lang Mark het

zal volhouden, maar een

mooi gebaar is het zeker!

] dubbelpunt deCemBer 2007 [


40

CHIrOGAZet

DaG Van De JeUGDbeweGinG

[foto’s: joris bulckens, jessica fraeyman, elisa brenters, kristof durieux, karl van den bleeken, pim loos, klj en jan van bostraeten]

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

spoor zes

tekent CHiro

Spoor ZeS is een dienst van de Chiro. De ZeS staat

voor ‘Zingeving en Solidariteit’. Je hebt vast al het

nieuwe boek Neerslag gezien, of de Tussend’Oortjes.

Spoor ZeS werkt ook elk jaar mee acties en

materiaal uit voor Welzijnszorg. In de Dubbelpunt

van november kon je dat al ontdekken. Op het

Startmoment van de actie werden verschillende mooie

tekeningen gemaakt. En raad eens wat er ook tussen

stond?

feest biJ CHiro MaeVa (aalst)

Chiro Maeva uit Aalst

vierde dit jaar haar

50-jarige bestaan. In

september hadden ze nog

een receptie, in oktober

gingen ze zwemmen met

alle Chirogroepen van

Aalst. Het jaar is nog

niet om: er komt nog een

ouderverrassingsdag aan,

een oud-leidingsquiz,

Christus Koning en een

kerstfeestje. Proficiat Chiro

Maeva.


Gezocht

Zin in Chiro in de stad?

Kom jij in Gent studeren? Ga je

stoppen in je groep en trekt de

stad je aan? eender welke reden

is goed om je te gooien in een

engagement als leiding in een

Gentse Chirogroep! Want ook

daar kun je Chiro beleven, maar

dan net iets anders, diverser en

gekleurder dan in de doorsnee

Chirogroep.

Zo is Chiro Sivi, gelegen in de

Bloemekeswijk in Gent, op zoek

naar kersverse, enthousiaste

leiding. Het is een gemengde

Chirogroep. Om de 2 weken

organiseren ze activiteiten in de

Bloemekeswijk, voor kinderen

en jongeren van 6 tot 17 jaar.

maar Sivi is nog op zoek naar

extra leiding of mensen die sporadisch

eens willen meehelpen

(freelancers).

Interesse? Contacteer dan Jorre

via jorre.biesmans@chiro.be of

09-225 52 80, of David via 0473-

72 62 21

Chiro jijippeke (brussel) zoekt

leiding!

Hallo, wij zijn met z’n vieren de

gemotiveerde leiding van Chiro

Jijippeke in molenbeek (Brussel).

de eerste zondagen kleurden

telkens 25 Brusselse ketten (allen

-12) onze Chirogroep. Het

was leuk! We willen het graag

een jaar (en langer) volhouden

en zijn daarom nog op zoek

naar extra leiding.

Heb jij zin om die Chiro-uitdaging

aan te gaan? Of ken

je iemand die net als leiding

gestopt is maar het toch een

beetje (erg) mist? dan is

Chiro Jijippeke dé oplossing:

gekleurder, boeiender!

Je mag contact opnemen met

Siska Hoebeeck, siskapy@hotmail.

com, 0498-16 31 10.

Aangeboden

Chirojongens de Branding uit

Nieuwpoort hebben een prachtige

bivakplaats op overschot

van 11 tot 21 augustus 2008, net

over de grens (Noord-Frankrijk).

Het betreft een kasteel op een

uniek stuk privélandgoed (met

eigen bos & speelterreinen),

wasunit (douches & toiletten), 2

lokalen, refter, keuken, vergaderruimte,

extra slaapruimtes en

tentengrond, geschikt voor een

100-tal personen.

Snel zijn is de boodschap!

Info en foto’s aanvragen? 0486-

24 26 47 of wim.lips@telenet.be

(VB Wim Lips).

Familienieuws

Zij breiden uit!

Sinds 28 september 2007 is

jenne de nieuwe globetrotter

in het leven van Nele Theunynck

en Wim denoulet (allebei oudleiding

van Chiro Globetrotters

uit Brielen). de leiding feliciteert

hen!

Op 22 oktober 2007 zag pepijn

het levenslicht. Pepijn is de

kleine broer van Lode michiels

en mag moeke en vake zeggen

tegen Sabrina de Pourcq (oudleidster

van Chiro Akkefietje uit

Aartselaar) en mark michiels

(oud-leider Chiro Jerubo, oudmedewerker

gewest rupel, oudmedewerker

verbond mechelen

en lid van de Heibrandcommissie).

Fris gebloemd rolt rien sinds

27 oktober 2007 door het veld.

Achter de kinderwagen hollen

zus Fin, mama Geertrui Verwimp

(oud-leidster Chiro Noorderwijk,

oud-gewestmedewerkster

Bremstampers, gewezen educatief

medewerkster Chirojeugd

Vlaanderen) en papa Wim

Vangrootloon (oud-leider Chiro

Vlierbeek, oud-gewestleider

meerdaal, oud-verbondsleider

Leuven en lid van de Beleidsraad).

Sinds 29 oktober 2007 kraait

jitse de stilte aan stukken.

Broer Tiebe, mama Bieke de

roo (oud-voorzitster Groepsleidingscommissie)

en papa Wim

Vercauteren (oud-verbondsleider

verbond mechelen, oudnationaal

voorzitter) mogen de

stukjes weer aaneenlijmen.

Afscheid nemen

Op dinsdag 30 oktober 2007

moesten we afscheid nemen

van pieter-jan Vermeulen. Hij

was gewestleider bij gewest

Koekerond en ex-lid van Chiro

Lange Jo uit Langemark.

CHIrOGAZet

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

41


4 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Gesprokkeld

Berichten uit de Buitenwereld

Ja? MissCHien? of toCH Maar niet?

Je gaat trouwen, proficiat! Eenvoudig is dat niet. Daarom

kun je je een weekend lang voorbereiden tijdens het Verloofdenweekend,

van 18 tot 20 januari in Vladslo, of van 18 tot

20 april in Averbode. Je wordt begeleid door een getrouwd

koppel dat weet wat een huwelijk is. Je krijgt bovendien

uitleg van een seksuoloog, een gezinstherapeut, een jurist,

een priester, enz.

Voor meer info surf je naar www.klj.be of bel naar 016-47 99

99.

De trip Van Je leVen

Heb je problemen met je lokalen? Wil je je jeugdraad nieuw

leven inblazen? Heb je nood aan fuifruimte in je gemeente? dan

is er Trip Lokaal: levenswijsheid voor groepsleiding, jeugdraders

en fuifbeesten, hapklaar verpakt in trefdagen voor leiding.

In elke provincie krijg je de keuze uit een aantal thema’s:

(ver)bouwen, lokalenmap, de jeugdraad, (brand)veiligheid, het

jeugdbeleidsplan, fuiven, enz. Behoorlijk belangrijk voor jouw

Chirogroep, niet?

Bekijk de workshops op www.steunpuntjeugd.be/triplokaal.

pdf. maak je keuze en schrijf je in bij jouw provincie, want die

trefdagen mag je niet missen!

Je kunt nog net inschrijven voor de trefdagen in Brabant (8

december) en Oost-Vlaanderen (15 december)

wapens laten sCHieten

Twee landen hebben een conflict. de

sfeer is vijandig. Voor je het weet, zit je

in een bewapeningswedloop en kom

je niet meer toe aan de ontwikkeling

van je land.

Je maakt het zelf mee, als eerste

minister, volksvertegenwoordiger,

inspecteur van het non-proliferatieverdrag,

fysicus, wapenhandelaar,

vredesactivist of journalist. Elk personage probeert de

politiek van het eigen land naar zijn of haar hand te zetten.

Het spreekt voor zich dat de belangen van de verschillende

landen mijlenver uit elkaar kunnen liggen. Omdat je niet in

je kaarten laat kijken, groeit het onderlinge wantrouwen en

ontstaat er een vijandige sfeer. Het dilemma tussen investeren

in de kernbewapening en beveiliging van je land of het

investeren in de levensstandaard in je thuisland wordt dan

sterk voelbaar.

‘Wapens laten schieten’ is een spel van het Centrum Informatieve

Spelen, voor 12 tot 28 deelnemers, en het neemt

ongeveer 90 tot 150 minuten in beslag. Het spel wordt door

een speltrainer van het CIS in goede banen geleid.

Wil je een begeleiding vastleggen of wens je meer concrete

informatie over het begeleiden van een informatief spel?

Telefoneer naar 016-29 74 58 of surf naar www.spelinfo.be.

[foto: jan van bostraeten]


laCH eVen, De toekoMst ziet Je!

dan is Future Smile er voor jou !

Ben je tussen 16 en 25 jaar en

barst je van energie? Kun je met je

groep duizend projecten verzinnen

om de wereld te verbeteren ? Ben

je open en bereid te veranderen?

We zijn ervan overtuigd dat de toekomst er vrolijker zou uitzien,

als al onze projecten rekening houden met zowel mens als

milieu. Future Smile helpt je groep bij de uitwerking van een

project dat tegelijk aan beide voorwaarden voldoet.

een greep uit de mogelijkheden:

x een sociale of culturele activiteit (festival, fuif, speelpleinwerking,

wijkfeest, mosselsouper, enz.) met meer respect voor

het milieu

x een bivak in België of europa dat rekening houdt met sociale

en milieudimensies

x een minionderneming die producten of diensten verhandelt

met meer respect voor mens en milieu

x een activiteit om de natuur te ontdekken, zonder de sociale

en economische vraagstukken, energieverbruik, enz. uit het

oog te verliezen

Je krijgt hulp op verschillende manieren: een tweedaagse vorming;

nauwe contacten met jongeren uit alle hoeken van België;

een financieel duwtje in de rug, tussen 400 en 1000 euro; advies

en begeleiding door experts tijdens de realisatie van je project;

communicatietips die je helpen een breder publiek te bereiken.

Als je geselecteerd bent, neem je met 3 à 5 leden van je groep

deel aan een gratis vormingsweekend van 25 tot 27 januari

2008 in de Ardennen. Hier leer je hoe je je project nóg kunt

verbeteren voor je met de concrete uitwerking van start gaat. Je

herwerkt je project dan in functie van wat je tijdens het vormingsweekend

leerde.

Je stelt de finale versie van je project tegen uiterlijk 15 maart

2008 voor. Je realiseert je project tussen midden maart en eind

september 2008. Achteraf maak je een verslagje over je project

en Future Smile, en je deelt je ervaringen met anderen op de

Future Smile expo in oktober 2008.

Alle informatie op www.futuresmile.be

Let op! je aanvraag moet

binnen zijn voor 4 december!

Wees zeer snel!

MakinGMoVies!

Op 9 februari 2008 brengt makingmovies, het festival voor jonge

filmmakers, voor de vierde keer jonge filmmakers samen in

muHKA_media in Antwerpen. een selectie uit de inzendingen

wordt dan voorgesteld aan jury en publiek. Wil jij er ook graag

bij zijn? Bezorg dan je films voor 31 december!

documentaire, animatiefilm, lifeaction, videoart: elk genre komt

aan bod. Heb je met de rakwi’s een film gemaakt? Hebben de

speelclubbers een eigen poppenfilm? Iemand een tekenfilm

gemaakt? Zolang het maar het werk is van kinderen/jongeren

en de inbreng van volwassenen beperkt blijft, kan het allemaal!

Alle informatie op www.jekino.be.

Gek op experiMenteren?

Goe!

‘Gek op experimenteren’ is een boekje tjokvol spelletjes, ontdekkingen

en wetenschappelijke experimenten. Het is ideaal voor

speelclubbers, rakwi’s en zelfs tito’s. Hoe maak je een bliksemballon?

een azijnraket? een elektrische citroen? Hoe kom je aan

krimpende armen? en hoe werkt je zelfgemaakte airbrush?

Je ontdekt het allemaal in het boekje ‘Gek op experimenteren’.

Na 2 à 3 uur ben je ongelooflijk veel wijzer geworden!

Je kunt de gratis versie downloaden op www.edubron.be, bij

projecten.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [

4


[foto: saskia rogge]

Sb (SCHOlInGSbIVAK)

Op SB mag jij niet ontbreken. Het is een vijfdaagse cursus die je

onderdompelt in alle aspecten van leiding geven. de leefwereld

van de afdelingen komt aan bod, in het bijzonder je eigen afdeling.

Je leert de werking van andere leidingsploegen kennen, ontdekt

wat ‘Chiro nationaal’ te bieden heeft en hoe een eigen plaatselijk

netwerk je groep ondersteunt. Je komt te weten hoe dé Chiro denkt

over milieu, geloof, relaties, migranten, enz. Zo kun je je eigen visie

hieraan toetsen. en ondertussen speel je en maak je ambiance! Wie

meegaat op SB maakt de juiste keuze!

elk verbond organiseert jaarlijks één of twee Scholingsbivakken.

Tijdens elke vakantieperiode vindt er dus wel ergens één plaats. Zo

kun je zelf kiezen waar en wanneer je op SB gaat.

De kleine lettertjes

prijs?

€ 75

Wie mag mee?

Alle Chiroleiding

44 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

VORMING

Attest van animator

In de Chiro bestaat de animatorcursus

uit twee delen. Het eerste deel, de

Inleidingscursus (IK), is een weekend

dat jouw gewestploeg organiseert.

Het tweede deel, het Scholingsbivak

(SB), is een vijfdaagse die door je

verbond wordt opgezet. Na die twee

cursussen én enkele weken stage in je

eigen Chirogroep krijg je het attest van

Animator in het Jeugdwerk.

[foto: jan van bostraeten]

SB’s in de kERSTvAkAnTIE:

x 26-30 december SB verbond Antwerpen in

Heibrand, Westmalle

x 26-30 december SB verbond Kempen &

mechelen in drieboomkensberg, Westmalle

x 26-30 december SB verbond roeland in

Heidepark, Waasmunster

x 26-30 december SB verbond Limburg in de

Kalei, dilsen-Stokkem

SB’s in de kROkuSvAkAnTIE:

x 2-6 februari verbond Brussel & Leuven in de

Kalei, dilsen-Stokkem

x 5-9 februari verbond mechelen in Heibrand,

Westmalle

x 6-10 februari verbond Heuvelland in Heidepark,

Waasmunster

SB’s in de pAASvAkAnTIE:

x 25-29 maart verbond reinaert in Heidepark,

Waasmunster

x 25-29 maart verbond Kempen in Heibrand,

Westmalle

x 36-30 maart verbond Limburg in de Kalei,

dilsen-Stokkem

x 1-5 april verbond West-Vlaanderen in de

Karmel, Brugge


CHIrO-SCOutSCurSuS

doen ze echt niks anders dan sjorren? doen wij niks anders dan

volksdansen?

Krijgen ze effectief voor elke techniek die ze beheersen een badge?

Zijn kookouders altijd ouders van leden?

Kennen ze werkelijk álles van kaart en kompas? Wat zijn in godsnaam

VB’s?

Hoe zit dat met die vreemde dierennamen van ze? Chiro! Cacao!

Afgelikte frisco?

de scouts: wie zijn ze, wat doen ze en... waarom?

de Chiro: wie zijn wij, wie doet wat en... hoe?

Zijn we dan zo verschillend? Of doen we eigenlijk allebei hetzelfde,

maar met andere kleren?

Waneer?

6-10 februari 2007

Waar?

merkenveld, Zedelgem-Loppem

prijs?

€75

Wie mag er mee?

Iedereen die 18 jaar is of wordt in het

lopende kalenderjaar én IK en SB volgde.

Ging je nog niet mee op IK en SB, dan

moet je minstens 19 jaar zijn of worden.

Attest van hoofdanimator

de Chiro-scoutscursus leidt samen met

het Hoofdanimatorweekend en 30 uur

stage in de eigen groep tot het attest van

Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

[foto: jan van bostraeten]

Vijf dagen wroeten in vooroordelen, kijken over het muurtje bij de

buren en een grote spiegel voorgehouden krijgen.

Niet alleen maar vertellen over elkaars werking, maar ook al doende

elkaar laten voelen waarom we zijn wie we zijn en doen wat we

doen. Jeugd in beweging!

Als je ’t mij vraagt

Chiro-scoutscursus

da’s durven!

Al je vragen over cursussen en vorming kan je

sturen naar VOrmInG@CHIrO.be. Om

je in te schrijven voor een cursus mag je mailen

naar CurSuS@CHIrO.be, en als je

vragen hebt over de attesten, dan helpen we je

graag op AtteSten@CHIrO.be.

VOOr Alle CHIrOCurSuSSen Geldt

InSCHrIjVen

Per e-mail: Je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de naam en

periode en plaats van de cursus, al dan niet vegetariër naar cursus@chiro.be.

met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

betAlen

Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.

respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat

inschrijft, betaalt € 7,50 extra voor een weekend of vijfdaagse.

Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente

(meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs helemaal of

gedeeltelijk terug.

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

] dubbelpunt deCemBer 2007 [ 4


Tito’s, jullie waren een super fluo

mega chic rood team op AB!

Groetjes,

Jiska, Kris, Kristel

Groetjes van rik van Chiro Lore aan de andere

tito’s, de begeleiding de andere afdelingen.

Aan mijn kleine zus danne die ziek is en jammer

genoeg dus niet mee kon op AB!

Kus, de grote zus x

4 ] dubbelpunt deCemBer 2007 [

Ik doe graag de groeten aan de leiders van Chiro

Kontakt in Voortkapel en nodig jullie daarmee ook

uit voor een lesje salsa-temptation.

X eline X

PS: extra groetjes aan Stefan.

Oli Otya??!!! Gyendi?!! (*)

met ons gaat alles prima! We wensen alle Chiroratten

zeer gezellige kerstdagen! maak er een

mooi 2008 van!

en speciaal voor gewest Oe-est?!, 4x4 Nestwarmte,

alle West-Vlaamse gewesten en verbond

West-Vlaanderen: dikke zoenen! Laat voor het

nieuwe jaartje die 1000’en handen maar zien!!!

Zonnige groeten uit Oeganda van Ine en Hilde x.

(*) Hoe gaat het??!!! Goed?!!

Hierbij vele groeten en kussen en traktaties

aan mijn megavette medeleidsters van Chiro

Sjaloom in Voortkapel. met vele kussen, eline.

Groetjes van op AB voor iedereen van Chiro

rotem, van Tim en Lieke. Shame on you

dat jullie er niet bij waren!

Gele vrienden en anderen. Jullie waren heweldig!

We love vleesjes, we do! Tot op het

doopfeest van gaylord of Sanaja. ruben

Chiro Terdonck is de beste Chiro van over de vaart.

Chiro Bloemendaal is de beste Chiro van over over de vaart.

maar 1 ding is zeker: Chiro Schoten roelt!

Oranje-blauwe groeten, Sofie en Hanne.

AB is sexy! de mannen van Chiro Sint-Jozef hebben

hier 5 dagen een feestje gebouwd. Het was

mega super de maxx, zeker een aanrader! Go

and try it!

dikke kussen aan alle Tempo’ers die niet mee

op keileuk AB zijn!

x de Tempo’ers op AB (m, c, l, e)

de aspi’s van Chiro Akori doen dit jaar mee aan de 10

werken van de aspi’s. dat houdt in: elke maand een

opdracht vervolledigen die opgedragen is door hun

leiding.

Ze moeten 1x op tv komen, 1x in een krant/tijdschrift en

1x op de radio. dubbelpunt was alvast een grote hulp

voor hen!

- Veel Chirogroeten, de aspi’s-


Music

maestro!

Er zit muziEk in DE BaniEr!

Creaproject

muziekinstrumenten

Met dit pakket kun je samen

met de kinderen muziekinstrumenten

knutselen.

Schudbusjes, bellenbandjes,

trommeltjes, knijpzakjes,

tikstokjes, en nog veel meer

– allemaal in het thema ‘dieren’!

Daarna kun je samen een

groots dierenorkest vormen.

Met dit pakket kun je 2 keer 10

instrumenten maken. Je hebt dan

van sommige dingen nog materiaal

over om meerdere instrumenten

te maken.

Artnr. 205.0903

Prijs per pakket: € 57

Chiroprijs per pakket: € 51,30

In de winkels van De Banier en

op www.debanier.be vind je een

heleboel creapakketten.

Creapakketten zijn speciaal ontworpen

voor groepen van 20 kinderen.

Elk pakket bevat de nodige

materialen én een duidelijke

werkbeschrijving om ten minste 20

werkstukken te maken.

De Banier verkoopt een uitgebreid assortiment

ritmische muziekinstrumentjes.

Ga eens kijken in een filiaal in jouw buurt.

Aalst, Molenstraat 65, tel. 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, tel. 03-202 24 71 | Brugge, Katelijnestraat 67, tel. 050-33 86 51 | Brussel,

Kolenmarkt 85, tel. 02-511 44 31 | Gent, Hoefslagstraatje 1, tel. 09-233 87 87 | Hasselt, Vaartstraat 14, tel. 011-23 14 89 | Leuven, J.P.

Minckelersstraat 29, tel. 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34, tel. 015-41 02 34 | Roeselare, Delaerestraat 16, tel. 051-24 35 11 |

St.-Niklaas, Nieuwstraat 13, tel. 03-766 07 66 | Turnhout, Warandestraat 97, tel. 014-42 15 13 |

Magazijn en info: 03-270 04 44, debanier@debanier.be

met je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!

] dubbelpunt deCemBer 2007 [ 47


knUtselwerkJe

“De aarde gaat kapot,”

zei leider Tom heel zacht,

“en om ze nog te redden

hebben we te lang gewacht.”

“Dan maken we een nieuwe!”

hadden de rakwi’s al beslist,

“Vooruit, Tom, dat kan sneller,

waar blijft die knutselkist?”

Een plan is overbodig.

“We kijken wel naar buiten,

daar is een huis en daar een boom

met vogeltjes die fluiten.”

Zo gingen ze aan de slag,

met verf, kranten en lijm;

en niemand mocht het weten,

hun plan was TOPgeheim!

“Een zee!” riep iemand plots,

“dat mag toch niet ontbreken

en in de bergen wil ik graag

kristalheldere beken.”

Een nieuwe wereld maken

is wel een groot karwei,

geen tijd dus voor vieruurtjes:

“Leg die koeken maar opzij!”

Leider Tom hield hen even

van op een afstand in de gaten.

“Verbazingwekkend,” dacht hij,

“voor rakwi’s die knutselen haten!”

Katrijn Geldof

]foto: chiro kanjo zulte[

More magazines by this user
Similar magazines