2008-2 - Holland Historisch Tijdschrift

tijdschriftholland.nl

2008-2 - Holland Historisch Tijdschrift

82 hildo van engen

Afb. 1 De burcht van Heusden,

residentie van Willem van Kronenburg.

Foto uit: Van Oudenhoven,

Beschryvinge der stadt Heusden.

den genoeg om hier de vraag te beantwoorden, hoe Willem van Kronenburg als kastelein de

belangen behartigde van de Hollandse graaf, van de stedelijke gemeenschap en van zichzelf.

Willem van Kronenburg

Willem van Kronenburg dankte zijn naam aan het gelijknamige kasteel, dat even ten zuiden

van het dorp Loenen was gelegen aan de Utrechtse Vecht. Het huis Kronenburg en het bijbehorende

rechtsgebied behoorden in de 13de eeuw tot de bezittingen van de Van Amstels,

maar na de moord op de Hollandse graaf Floris v (1266-1296) in 1296, waarbij Gijsbert van

Amstel nauw was betrokken, was Kronenburg door de Hollandse grafelijkheid geconfisceerd

en werd het kasteel verwoest. Sindsdien vormde Kronenburg een Hollandse enclave

binnen het Sticht Utrecht. Rond het midden van de 14de eeuw werd het kasteel herbouwd,

waarna graaf Willem v er in 1355 zijn raadsman Dirk van den Gheyne mee beleende. Zij waren

verwanten van elkaar, want Dirks vader Klaas van den Gheyne was een bastaardzoon van

graaf Willem iii (1304-1337), die door militaire inspanningen een plaats had veroverd aan

het grafelijk hof. Sinds Dirk zich naar zijn nieuwe woonplaats noemde, kan hij worden beschouwd

als stamvader van de heren van Kronenburg. Nadat Dirk van Kronenburg in 1362

kinderloos overleed, kwam Kronenburg in handen van zijn jongere broer Willem, de man

over wie het in dit artikel gaat. In 1374 werd het kasteel in de strijd tussen Holland en Utrecht

op bevel van de Utrechtse bisschop Arnold van Horn (1371-1378) opnieuw vernietigd. Willem

van Kronenburg ontving hiervoor in 1386 een schadeloosstelling. 3

3 A.W.E. Dek, Genealogie der graven van Holland (Zaltbommel 1969) 45; H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse

twisten (Zutphen 1982) 547; T. Hermans en E. de Ligt, ‘Kronenburg’, in: B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en ridderhof-

More magazines by this user
Similar magazines