donderdag 26 april 2012 - Hakhorst

jbcdehakhorst.nl

donderdag 26 april 2012 - Hakhorst

Bouletin

In dit nummer o.a. op paginanummer:

april 2012

Voorzitter Peter van Wermeskerken 06-22949825

voorzitter@jbcdehakhorst.nl 033-4337070

Secretaris Tineke Holtzer 033-4563743

Alle post voor het bestuur Postbus 39 secretaris@jbcdehakhorst.nl

a.u.b. naar 3830 AA Leusden

Penningmeester Berend Heil 033-4943504

Vice-voorzitter Nel van Meerendonk 033-4801626

Tweede penningmeester Ad van der Kuij 033-8891794

Tweede secretaris Paul Dijkstra 033-4951603

secretaris2@jbcdehakhorst.nl

Sportzaken Karel Christ 033-4943829

5. voorjaarskriebels en nieuws van de voorzitter 8. wijziging van de

datum van de Jaarvergadering!! 9. aankondiging van het Lentetoernooi

10. aankondiging van het Dauwtraptoernooi 11. aankondiging van het

Bostoernooi 13. In Memoriam Fré Withoff 14. In Memoriam Herman

Burgstede 15. In Memoriam Joop van Opijnen 16. Ode aan onze club

17. aankondiging open Sextettentoernooi 19. Barnevelds petanque

(vervolg) 24. wij feliciteren de gepromoveerden 25. eindstanden

NJBB6 wintercompetities 33. aankondiging Paasklaverjastoernooi 34.

data grote toernooien van 2012.

Kopij a.u.b. inleveren vóór maandag 23 april om 12.00 uur !!!!!

Het Bouletin van mei komt uit op vrijdag 27 april.

Inleveradres kopij: Frans van der Loon: fcloon@xs4all.nl

Oud-papier inleveren:

maandag 23 april van 16.00 -17.00 uur en 19.15 -19.45 uur.

dinsdag 24 april van 12.15 uur - 12.45 uur.

3


Speeltijden boulen

Het boulodrome is altijd een half uur vóór het

spelen geopend.

(soms afwijkende tijden bij toernooien en WDC,

WTC en WCTC, zie de agenda)

maandag *) 20.00 -23.00uur

dinsdag, woensdag, donderdag en zondag

13.00 - 16.00 uur

vrijdag *) 20.00 - 24.00uur

*) Koninginnedag en dodenherdenking gesloten!!!

Graag 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!!

Agenda **) Zie inschrijflijst en/of elders in het Bouletin aanvang

di. 03-04 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

do. 05-04 Paasklaverjassen**) 19.30 uur

4

zo. 08-04 1e Paasdag gesloten!!!!!!

ma. 09-04 Quintettentoernooi**) 10.00 uur

wo. 11-04 Koffietoernooi 09.30 uur

do. 12-04 schoolkinderen 09.00 uur

za. 14-04 Medewerkersdag**) 10.00 uur

di. 17-04 Interne Triplettecompetitie 20.00 uur

do. 19-04 schoolkinderen 09.00 uur

vr. 20-04 Lol met Joltoernooi 19.30 uur

zo. 22-04 Open husseltoernooi 13.00 uur

do. 26-04 schoolkinderen 09.00 uur

do. 26-04 Algemene Ledenvergadering**) 20.00 uur

za. 28-04 Lentetoernooi **) 10.00 uur

ma. 30-04 Gesloten, Koninginnedag

di. 01-05 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

vr. 04-05 Gesloten. Dodenherdenking.

wo. 09-05 Koffietoernooi 09.30 uur


Van de Voorzitter

LENTE! Overal is het te zien, te horen én te ruiken.

Het speenkruid begint te bloeien, groot hoefblad steekt

de kop op en ook een schuchter fluitekruidje kijkt hier en daar al om

zich heen.

Alle vogelheren zitten van onder tot boven vol met testosteron en

laten dat, tussen alle nestbouwwerkzaamheden door, horen ook! Gelukkig

doen de vogeldames net of dat allemaal heel gewoon is en

gaan rustig verder met wat ze aan het doen zijn. Ja, ja, maar ondertussen.

Op het journaal was deze week ook te zien hoe de koeien,

rechtstreeks uit de stal, in de wei de meest rare sprongen maakten.

In wat mindere mate, maar toch heb ik datzelfde gedrag deze week

ook allemaal bij ons op de buitenbanen waargenomen: de banencommissie

was druk bezig met het klaar maken van onze

“buitennestjes”, de groencommissie harkte en snoeide dat het een

lieve lust was. Tijdens het spelen zag ik ook hier en daar wat rare

sprongetjes, hoewel dat misschien nog door de onwennigheid met

de nieuwe werpcirkels kwam. Zelfs geloof ik dat ik het fluitje van

Johan Nagtegaal heb gehoord, maar dat weet ik niet zeker. In ieder

geval zag ik overal zonnige gezichten en stralende humeuren. Wat

een weelde.

De aanleg van de derde speelstrook met buitenbanen vordert nog

niet erg. Hoewel er in principe overeenstemming is met de gemeente

blijken de kosten toch zo hoog uit te vallen dat het bestuur daarvoor

toestemming aan de leden op de komende jaarvergadering

moet vragen. Valt dat positief uit dan zullen die nieuwe buitenbanen

in de maanden daarna aangelegd kunnen worden. Een klein probleempje

is dat de afmetingen van die derde buitenspeelstrook zo

groot zijn dat er aan de kant van het Valleikanaal een tweetal grote

bomen in de weg staan. Die zullen vast niet gekapt mogen worden.

Dus moeten we de banen wat inkorten of de bomen gewoon in het

speelveld opnemen. Dat worden dan echte boulobomen.

5


Dat die overigens heel bijzonder kunnen worden zag ik afgelopen

zomer in

Frankrijk. Zie

de foto. Mijn

conclusie was

toen dat de

natuur zich op

de vreemdste

manieren tegen

heel wat aanslagen

door

menselijke activiteiten

weet

te weren.

Inmiddels

weet Will

Rademakers er

ook over mee

te praten dat

boules die ergens

tegenaan

komen hun

sporen achterlaten.

Een ongelukkigweggeschotenboule

zocht zijn scheenbeen op. Het resultaat was een prachtige markering,

maar ook een ziekenhuisbezoekje. Gelukkig was er geen blijvende

schade. Will is vast bereid, al of niet tegen een geringe vergoeding,

om de komende tijd de plek van de inslag te laten zien.

Dit, toch niet helemaal gevaarloze, voorval brengt mij er wel toe om

iedereen nog eens te vragen bij het schieten goed op te letten. Zeker

nu het wat drukker wordt op de binnenbanen is het goed als de

tireur maar ook alle andere spelers in de buurt elkaar waarschuwen

als er geschoten gaat worden.

6


Dat alles op onze club goed doordacht en prima in elkaar zit is

de meesten van u bekend. Toch gebeuren er zo nu en dan dingen

waaruit onverwacht zaken naar voren komen die niemand tevoren

heeft bedacht én verwacht. Zo viel op de laatste vrijdagavond van

maart tijdens het spelen plots het licht uit. Verwarring, hilariteit en

volslagen duisternis alom. Het bleek een storing in het elektriciteitsnet

te zijn. Gelukkig ging de noodverlichting meteen aan.

Iedereen wachtte af wat er zou gaan gebeuren. Deze avond was er

toevallig het Lol met Joltoernooi. De wedstrijdleiding moest dus

bepalen of en wanneer er definitief gestopt werd. Na overleg en gebel

met Eneco bleek een uur wachten redelijk.

Hoewel de noodverlichting elk jaar gecontroleerd wordt bleek de

brandtijd van enkele lampen toch te kort. Tijdens dat uur wachten

vielen namelijk al twee noodverlichtingsunits uit. Natuurlijk was

een daarvan die bij de uitgang. De betreffende units zullen worden

vervangen.

Omdat de storing langer dan een uur duurde werd definitief gestopt.

De prijzen werden verloot. Ik ben er eerlijk gezegd nog niet helemaal

uit of het nu stom toeval of zijn gebruikelijke geluk was dat de

wedstrijdleider Joop van Kersbergen ook nu weer in de prijzen viel.

Ten slotte nog dit. Op zaterdag 21 april 2012 neemt onze vereniging

weer deel aan de jaarlijkse verenigingenmarkt in de Hamershof.

Net als vorig jaar is het dan de bedoeling dat een paar enthousiaste

clubleden met flyers, pennen en sleutelhangers de voorbijgangers

ervan weten te overtuigen dat boulen sportief, plezierig én voor

alle leeftijden is. We werken nog aan de mogelijkheid om die voorbijgangers

tijdens een kort durend partijtje (twee mènes) daadwerkelijk

te laten kennismaken met het jeu-de-boules. We doen dat in

een speciaal voor sportdemonstraties aangelegde zandbak.

Wie het leuk vindt om zijn of haar club op die dag een of meer uren

te promoten vraag ik zich daarvoor bij mij of de secretaris per

e-mail op te geven. Ik verwacht veel reacties, want tenslotte dragen

we toch graag met z’n allen uit hoe leuk onze club is!

Tot bouls,

Peter

7


8

Mededeling

Wijziging datum Jaarvergadering

Door een (uniform begane) bestuurlijke onoplettendheid valt de geplande

datum van de Algemene Vergadering/Jaarvergadering van

19 april 2012 samen met een CTC-competitie-avond. Om alle leden

toch in de gelegenheid te stellen deze Algemene Vergadering/

Jaarvergadering bij te kunnen wonen en omdat nog onbekend is of

onze accommodatie op die avond als speellocatie voor die competitie

wordt ingezet, heeft het bestuur besloten de Algemene Vergadering/Jaarvergadering

een week in de tijd naar achteren te verplaatsen

naar

donderdag 26 april 2012

Naast deze mededeling krijgen alle leden de uitnodiging en de stukken

voor die Algemene Vergadering/Jaarvergadering zoals gebruikelijk

ruim tevoren nog persoonlijk toegestuurd.


ZATERDAG 28 APRIL 2012

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT DINSDAG 24 APRIL

Er wordt gespeeld met vaste doubletten

Aanvang 10.00 uur, melden vanaf 09.30 uur

WEDSTRIJDSYSTEEM

5 voorgelote partijen

INSCHRIJFGELD PER TEAM €8,00

BINNENKORT HANGT DE INSCHRIJF-

LIJST OP HET MEDEDELINGENBORD

9


10

OP DONDERDAG 17 MEI

INSCHRIJVEN TOT VRIJDAG 11 MEI

AANVANG TOERNOOI 07.00 UUR

S.V.P. MELDEN VANAF 06.30 UUR

WEDSTRIJDSYSTEEM

4 VOORGELOTE PARTIJEN +FINALE

INSCHRIJVEN MET VASTE DOUBLETTEN

NA DE EERSTE PARTIJ WORDT ONTBIJT

VERZORGD DOOR RIJK ESKO

INSCHRIJFGELD PER TEAM €8.00

INDIEN MINDER DAN 20 TEAMS

INSCHRIJVEN, DAN WORDT HET

TOERNOOI AFGEBLAZEN


12

DETAILKAART RENESSERSTEEG

ZATERDAG 12 MEI 2012

Inschrijven is mogelijk tot maandag 7 mei

Er wordt gespeeld met vaste doubletten

Aanvang 10.30 uur, melden vanaf 10.00 uur

WEDSTRIJDSYSTEEM

4 voorgelote partijen

De nummers 1en 2 spelen de finale

INSCHRIJFGELD PER TEAM €8,00

U wordt verzocht om met eigen vervoer naar de

boslocatie te komen. Er is parkeergelegenheid.

Aanbevolen wordt om met elkaar mee te rijden.

Er is een kantine aanwezig met broodjes,

koffie, thee, frisdrank, bier en wijn.


In Memoriam Fré Withoff

Op 29 februari 2012 is Fré Withoff overleden.

Fré is 66 jaar geworden.

In september 2001 is Fré bij onze club lid geworden. Aan de datum te

zien zal hij een van de zogenaamde “tientjesleden” zijn geweest: een ledenwerfactie

waarbij iemand voor een tientje de laatste paar maanden

van het jaar bij onze club kon komen boulen. Op die manier was het mogelijk

om de sfeer op onze club goed te proeven en te bekijken of het jeude-boulen

op onze accommodatie wel beviel.

Kennelijk viel het boulen bij Fré in de smaak want hij is vanaf dat moment

lid gebleven. Heel geregeld kwam hij spelen en nam hij deel aan

verschillende toernooien. Maar ook op andere manieren stak hij de handen

uit de mouwen. Jarenlang is hij lid van de Sportcommissie geweest.

Natuurlijk bracht dat het nodige vergader- en regelwerk met zich mee.

Daarnaast leidde Fré als wedstrijdleider regelmatig de gang van zaken op

een husselavond of toernooi in goede banen.

Vanzelfsprekend wilde Fré zijn achtergrond als journalist niet verloochenen.

Er zijn dan ook heel wat stukjes en verslagen van hem verschenen in

ons clubblad en in de Leusder Krant. In het Bouletin verschenen daarnaast

ook wel interviews met leden. Niet alleen hun boulekwaliteiten,

maar ook hun, meestal onverwachte, andere kanten wist hij daarin dan

mooi te belichten.

Helaas belette Fré’s gezondheid hem de laatste jaren nog vaak te komen

spelen. Hij had het wel graag gewild. We zullen Fré missen. We wensen

zijn vrouw, kinderen, familie en bekenden namens alle leden veel sterkte.

13


14

In Memoriam Herman Burgstede

Op 28 februari 2012 is Herman Burgstede

overleden. Herman is 75 jaar geworden.

Begin 1998 kwam Herman een keer,

samen met zijn mede- trimmer Tiemen

Bosma, tijdens een van hun looprondjes

min of meer bij toeval langs de,

toen nog splinternieu- we, accommodatie

van De Hakhorst. Dat zag er goed uit en

beiden besloten daar- op lid van onze

club te worden. Nu al weer 14 jaar geleden.

Herman paste heel goed bij de sfeer in

de club. Hij kwam over als een heel

aardige, vriendelijke en behulpzame man die heel belangstellend naar

zijn medeclubleden was. In de eerste jaren van zijn lidmaatschap kwam

hij vaak op de club. Vooral ’s middags was hij nogal eens op de club te

vinden. Hij speelde dan heerlijk een paar partijen en bleef meestal nog

even wat napraten voordat hij weer vertrok. Ook bij de interne toernooien

was hij vaak van de partij. Competitie speelde Herman echter niet.

Daarmee was hij eigenlijk het toonbeeld van een typische recreatiespeler

bij onze club: lekker wat partijen spelen, genietend van het spel, de omgeving

en de medeclubleden. Het sportieve en sociale aspect in een prima

combinatie.

Toen het met zijn gezondheid langzamerhand slechter ging wilde Herman

het boulen niet opgeven. Hij kwam vervolgens gewoon met zijn

scootmobiel naar de banen. De laatste jaren werd ook dat te zwaar voor

hem zodat Herman in die periode niet meer zo vaak op de club kon komen.

Juist in de afgelopen maanden wist hij toch de draad weer op te

pakken. Nu stond hij niet alleen met zijn boules maar ook met zijn rollator

als hulpmiddel op de baan. Het niveau van zijn spel werd er niet minder

door!

Door zijn gezondheid kon Herman niet actief aan het vrijwilligerswerk

binnen de vereniging meedoen. Op zijn manier heeft hij toch door zijn

persoon en zijn aanwezigheid er aan bijgedragen dat het prettig toeven is

op onze club. We zullen Herman missen. Namens alle leden wensen wij

zijn vrouw en familie veel sterkte.


In Memoriam Joop van Opijnen

Na een relatief korte ziekte is Joop van

Opijnen op 20 fe- bruari 2012 overleden.

Joop is 76 jaar geworden.

Joop was nog niet zo heel lang lid van

onze club. Na het overlijden van zijn

vrouw werd hij ge- stimuleerd door zijn

maatje van oudsher Dick van Sloten om

ook te gaan boulen. Nu was die stimulans

voor Joop niet eens zo heel hard

nodig: Joop was een actief en ondernemend

persoon. Aan nogal wat groepen

en activiteiten nam hij deel. Zo waren daar de carnavalsvereniging, de

muziekkapel Neuzenvreugde en zijn kaartclubjes. Maar Joop was ook op

sportief gebied flink bezig. Hij wandelde en fietste heel graag. Zijn tochten

naar Santiago de Compostella zullen voor hem hoogtepunten zijn

geweest.

Medio 2009 is het er toch van gekomen. Hij meldde zich bij onze club

aan. Meteen vanaf het begin heeft Joop zich bij ons thuis gevoeld. Natuurlijk

kende hij al wat andere spelers, maar ook zelf nam hij allerlei

stappen die hem snel vertrouwd met de vereniging maakten. Hij speelde

vaak twee tot drie keer per week en nam deel aan veel, interne en externe,

competities. Ook bij toernooien was Joop vaak te vinden. Hij speelde

zijn partijen uiterlijk meestal heel ontspannen, maar onder de oppervlakte

toch ook flink gedreven. Spelen vond hij heel leuk maar als het even kon

hoorde winnen daar natuurlijk wel bij.

Zijn betrokkenheid bij de club zette Joop ook om in daden. Zo draaide hij

menige bardienst en hielp hij bij de nodige party’s.

In de korte tijd van nog geen drie jaar die Joop bij ons lid geweest is

heeft hij bij veel van onze leden warme herinneringen achtergelaten. Als

altijd rustig, opgeruimd, hier en daar met een plaagstootje en altijd open

voor iedereen, mede- én tegenspelers.

We zullen Joop beslist missen. De prettige en vrolijke herinneringen aan

hem zullen blijven. We wensen Joops kinderen en kleinkinderen en alle

goede vrienden en bekenden van hem op onze club veel sterkte.

15


16

Ode aan onze club Melodie: Glorie Halleluja

In Leusden staat een boulodrome dicht bij ‘t Valleikanaal,

waar onze jeu-de-boulesclub huist, geliefd bij allemaal,

een bron van spannend sportplezier en van gezelligheid,

ja, alles op z’n tijd.

Refrein:

Boulen, boulen, jeu de bou – len,

waar w’ons allen goed bij voe – len.

Boulen, boulen, jeu de bou – len,

bij “De Hakhorst”, onze club.

Wij spelen ’s winters binnen, zomers tussen ’t frisse groen,

op mooie banen om ons van de zorgen te ontdoen.

Soms zijn we fanatiek maar ook wel mild en tolerant,

sport en spel gaan hand in hand.

Refrein:

Boulen, boulen, jeu de bou – len,

Tot dertien punten spelen wij ons lichaam in het zweet

maar delen als het nodig is in ieders lief en leed.

Zo brengen wij sociaal sportief hier vele uren door,

daarom zingen wij in koor:

Refrein:

Boulen, boulen, jeu de bou – len,

Wij maken hier geen onderscheid in leeftijd, man of vrouw,

en blijven graag, zolang het kan, de clubgenoten trouw.

De Hakhorst, onze boulesclub, daar is echt geen twijfel aan,

zal nooit verloren gaan

Refrein:

Boulen, boulen, jeu de bou – len,

Max Bremer


DIT TOERNOOI WORDT GESPEELD

OP ZATERDAG 7 JULI

INSCHRIJVEN PER TEAM

KOSTEN PER PERSOON €5,00

VANAF 09.30 UUR MELDEN

10.00 UUR AANVANG TOERNOOI

BINNENKORT HANGT DE

INSCHRIJFLIJST OP HET

MEDEDELINGENBORD

17


Alle 8 wedstrijden gewonnen: Gijs Oudshoorn. En ook nog verreweg

het beste saldo. Prachtig gedaan.

Ejan van de Beek zat er met zijn tweede plaats zoals zo vaak weer

goed bij, maar moest toch 3 punten en veel saldo toegeven op Gijs.

Dan weer een aantal punten minder Anton Kunenborg op de derde

plaats en good-old Jan van de Kamp op de vierde.

De beste vrouw was, en dat was ze wel vaker, Aat Lankamp. Dit keer

op de vijfde plaats.

Gijs Oudshoorn

winnaar!!!

18

Maandaghussels

februari

FEBRUARI 2012

punten per speelavond

104

aantal

totaal

speel

Ranking namen 1e avond 2e avond 3e avond 4e avond voor Saldo avonden

1 Gijs Oudshoorn 26 26 26 26 104 60 4

2 Ejan van de Beek 26 24 25 26 101 39 4

3 Anton Kunenborg 26 23 24 24 97 35 4

4 Jan van de Kamp 21 26 22 26 95 25 4

5 Aat Lankamp 26 26 16 26 94 27 4

6 Karel Christ 22 26 26 20 94 23 4

7 Harry Wolters 26 24 20 24 94 13 4

8 Ton Jetten 20 26 24 23 93 35 4

9 Edgar van Tricht 25 22 20 26 93 11 4

10 Joke van Veen 26 26 24 17 93 5 4

11 Wim van Middendorp 14 26 26 26 92 23 4

12 Ank Christ 23 19 22 26 90 24 4

13 Arnold van der Loo 26 26 19 16 87 30 4

14 Bep van Daatselaar 26 20 14 26 86 24 4

15 Lucas Doddema 26 14 19 26 85 28 4


Sfeerfoto van het Open Husseltoernooi van zondag

25 maart met de winnaar Peter van Wermeskerken

en toernooileider Ernst Corbeek.

Barnevelds petanque

Vervolg van het stukje van de vorige maand

De beloofde anekdote is kort.

Voor wie het nog niet begrepen heeft: het is mogelijk dat

het Barnevelds petanque omstreeks 1 april opnieuw gespeeld

zal worden. Zo dat gebeurt zal het de eerste keer

zijn dat dit spel wordt gespeeld!!

19


De Hakhorst 1 derde in WCTC Eerste Klasse B

Ons team bestaat uit Ejan en Eefje van de Beek, Jopie Voogt,Ton

Berends ,Mia van Vuure, Dick van Sloten, Gerrit Methorst, Koen

Verf en Ellen van der Hoek.

In het begin heeft Joop van Opijnen nog in ons team mee kunnen

draaien.

Maar tot onze grote spijt en droefenis is Joop in februari overleden.

We hebben diverse invallers gehad voor Joop van Opijnen.

Waar onder ook Koen Verf.

En Koen zal het komende winter seizoen als vaste speler in ons

team komen.

20


Hakhorst 2 derde in WCTC Eerste KlasseB!!

V.l.n.r. staand Egbert van Wijk, Frans van der Loon,

Piet van Opijnen, Karel Christ, Ton Jetten en Will Dumas.

Zittend Cocky van der Loon, Elly Hoebe en Frank Maes.

De Hakhorst 2 behaalde 6 overwinningen, gelijk aan nummer 2 De

Gooiers 4. Op saldo, 45 tegen 51, werd dat de derde plaats. Echter

werd wel 2x gewonnen van De Gooiers 4.

Het Intern Quintettentoernooi van

9 april is volgeboekt!!!

21


22

Hakhorst 3 tweede in Klasse 2 van de WCTC

Op de laatste speeldag verspeelde De Hakhorst 3 haar eerste plaats.

Maar de bereikte tweede plaats is ook een heel mooi resultaat.

Op de laatste speeldag viel Cor Gaasbeek in voor Anton Kunenborg.

Ook dát mocht niet baten.

Staand v.l.n.r. Hans Matthijs, Domien Wielinga, Cor Gaasbeek, Thea

Rond, Piet Boddeman, Bram Kruseman en Jenny Tijmense.

Zittend Anja Engelbert (l) en Leny van Wijk.

Je leeft het gelukkigst als je van niets weet.

Dat is waarom wij zo jaloers naar kinderen kijken.


De Hakhorst 4 werd kampioen in

2e Klasse WCTC en promoveert!!!

Al een aantal jaren zijn wij, Hakhorst 4 tweede geworden in de

tweede klasse van de WCTC.

Het is ons dit jaar gelukt kampioen te worden en we zijn daardoor

gepromoveerd naar de eerste klasse.

Na een goed

resultaat was de

laatste speeldag

niet goed. De

uitslag was ….

…...2-7. Maar

goed, op zich

was dat geen

probleem want

het had geen

gevolgen voor

de eindstand.

Ons team bestaat

uit:

Truus Ruarus

captain, Joop

van Kersbergen,

Will Rademakers,

Ben Pennekamp,

Wim

Helaas ontbreken er enkele spelers op de foto. Wél

Tezien v.l.n.r. Joop van Kersbergen, Gerard Bakker,

Truus Ruarus en Will Bennink. Invaller Ben

Vasterman staat op de achtergrond.

Kreikamp, Gerard Bakker, Gerrit de Graaf, Wil Bennink en Leny

Bleeker.

Ook danken wij Annette Rademakers die veelvuldig is ingevallen.

Verder dank voor het invallen aan: Ben Vasterman, Rob Geurts ,

Arnold van der Loo Bert den Uijl en Hans de Vaal.

23


24

Wij

Feliciteren

-De Hakhorst 1, Will Dumas en Karel Christ, met hun tweede

plaats en promotie naar de Hoofdklasse van de WDC.

-De Hakhorst 9, Ejan van de Beek en Gerrit Methorst, met hun

tweede plaats en promotie naar de 1e Klasse van de WDC.

-De Hakhorst 4, Truus Ruarus, Joop van Kersbergen, Will

Rademakers, Ben Pennekamp, Wim Kreikamp, Gerard Bakker,

Gerrit de Graaf, Wil Bennink en Leny Bleeker, met hun kampioenschap

en promotie naar de 1e Klasse van de WCTC.

De Hakhorst 1 promoveert naar de

Hoofdklasse in de WDC!!!

Will Dumas: “Donderdag 8 maart was

de laatste WDC wedstrijd van het winterseizoen.

Wij ( Karel Christ en Will Dumas)

speelden in Bunschoten bij Boulamis.

Na 3 partijen was de stand 2-1 voor ons.

Resultaat een 2e plaats op de ranglijst.

Wij mochten dan ook een mooie beker

en cadeaubon in ontvangst nemen.

Tevens zijn wij gepromoveerd naar de

Hoofdklasse”.


Eindstanden externe competities 2011/2012

Eindstanden Hakhorstteams NJBB6-wintercompetities

WCTC:

1e klasse A, totaal 5 teams:

De Hakhorst 1, captain Ejan van de Beek, 3e plaats.

1e klasse B, totaal 6 teams:

De Hakhorst 2, captain Karel Christ, 3e plaats.

2e klasse B, totaal 6 teams:

De Hakhorst 3, captain Domien Wielinga, 2e plaats.

2e klasse C, totaal 6 teams:

De Hakhorst 4, captain Truus Ruarus,1e plaats (kampioen en promotie!!).

3e klasse A, totaal 6 teams:

De Hakhorst 7, captain Rob Stuurman, 6e plaats.

.

3e klasse B, totaal 6 teams:

De Hakhorst 8, captain Jozias de Zeeuw, 4e plaats.

De Hakhorst 6, captain Tiemen Bosma, 5e plaats.

3e klasse C, totaal 6 teams:

De Hakhorst 5, captain Gerard van Empelen, 6e plaats.

WDC:

1e klasse A, totaal 16 teams:

De Hakhorst 2, captain Hans de Vaa1, 2e plaats.

1e klasse B, totaal 16 teams:

De Hakhorst 1, captain Will Dumas, 2e plaats (promotie!!).

2e Klasse A, totaal 16 teams:

De Hakhorst 9, captain Ejan van de Beek, 2e plaats.

De Hakhorst 5, captain Ton Jetten, 7e plaats.

25


Vervolg WDC:

2e klasse B, totaal 16 teams:

De Hakhorst 10, captain Wim van Middendorp, 5e plaats.

De Hakhorst 6, captain Joop van Kersbergen, 7e plaats.

2e klasse C, totaal 16 teams:

De Hakhorst 7, captain Jan Kuiper, 10e plaats.

De Hakhorst 3, captain Ad van der Kuij, 11e plaats.

2e Klasse D, totaal 16 teams:

De Hakhorst 4, captain Wim Kreikamp, 15e plaats.

De Hakhorst 8, captain René Luijendijk, 16e plaats.

3e klasse A, totaal 11teams:

De Hakhorst 12, captain Harry Wolters, 9e plaats.

3e Klasse B, totaal 11 teams:

De Hakhorst 11, captain Ans Maes, 8e plaats.

WTC:

1e Klasse A, totaal 15 teams:

De Hakhorst 1, captain Ad van der Kuij, 13e plaats.

1e Klasse Beste, totaal 16 teams:

De Hakhorst 2, captain Ejan van de Beek, 11e plaats.

2e Klasse, totaal 12 teams:

De Hakhorst 3, captain Wim Kreikamp, 9e plaats.

Slim: met een brillenkoker terug gaan naar de opticien

omdat je bril niet gaar wordt?

26


Artikel 3 van het

petanquereglement:

-Petanque mag op elk

terrein worden gespeeld.

-een willekeurige teamspeler

werpt het but vanuit

een cirkel die zodanig

is getrokken dat de voeten

er geheel in geplaatst

kunnen worden. (in deze

afbeelding is aan die

voorwaarde op een bijzondere

manier, maar

heel duidelijk voldaan!!)

Een gedachte van een leerling over meester Bram Kruseman

(van de Hakhorstbouleschool)

Zijn fijntjes gedoseerde humoristische uitingen

vermorzelen bij mij alle slinks opkomende

wedstrijdspanninkjes, waardoor ik met de

meegegeven instructies mijn boules mysterieuze

kwaliteiten meegeef. Echter, de leerling

zijnde, voel ik dat ik de prestaties van meester

Bram nooit zal overtreffen.

27


Koffie maart voor

Jenny!!

D it zou weleens het laatste Koffietoernooi binnen zijn geweest,

want zoals bekend vanaf 1 april mogen wij weer buiten spelen.

Zes en vijftig spelers hadden zich gemeld om er weer een gezellige

ochtend van te maken en dat is zeker gelukt. Jenny Tijmense had de

juiste koffiesmaak te pakken want zij won het toernooi.

Er waren leden

die nog niet

zo lang lid waren

en deze ochtend

voor het eerst

mee- speelden

met het Koffietoernooi,

maar

die hebben dan

ook laten weten

dat zij de volgende

keer weer aanwezig

zullen zijn.

Er waren weer

fraaie prijzen te

verdienen waarbij

Koen Verf

een fraaie stoel

beschikbaar had

gesteld en Wil

van Boven prachtige

foto’s.

Op de eerste

plaats eindigde

Jenny Tijmense

3+22, op de voet

gevolgd door Jan

van de Kamp 3+21. Geweldig Jan. Derde was Edgar van Tricht 3+17,

vierde Heleen van Miltenburg 3+17 (goed gedaan Heleen, toppie),

vijfde Mia van Vuure 3+13,

28


zesde Bram Kruseman 3+11 ( het was het partijtje wel Bram), zesde Herman

Bosman 3+10( ja Herman, ook voor jou op het nippertje die laatste

partij!! Janny en Joop lieten het even afweten). Allen waren goed voor

een prijs.

Zo waren er

ook met 2½ partij

winst prijzen voor

Wim van Valkengoed

en Coby Sebel.

Eveneens

mochten met

twee gewonnen

partijen naar de

prijzentafel Jaap

Noordenbos,

Charlotte van den

Hoek, Joop van

Kersbergen en

Ton Jetten.

Goed voor een

prijs met 1½ gewonnen

partij Jan

Bosma en Eelke

Algra.

Vervolgens

een prijs met 1 Edgar van Tricht verdiende met zijn derde plaats

gewonnen partij

Janny Vossebeld,

Gerda van Bruggen, Gerard Jansen en Hans Vossebeld en ook nog een

prijs voor Anna Bloemendal die 1 partij gelijkspeelde.

De aanmoedigingsprijs was voor Cuja de Weerdt.

Applaus vroeg wedstrijdleider Joop van Kersbergen voor Anna Kruseman

en Willemijn van Dongen achter de bar, Charlotte van den Hoek en

Hennie Halla voor de prijzentafel, Jan Bosma voor zijn werk achter de pc,

Koen Verf voor de stoel en Wil van Boven voor de foto’s..

29


Engel Hoortoestellentoernooi

Een toernooi voor het goede doel!!!

I n overleg met de firma Engel werd op 17 maart voor de tweede

maal een goede-doelen-toernooi georganiseerd. Er schreven totaal 32

teams in om deel te nemen.

De winnaars waren Joop van Kersbergen en Wim de

Van l.n.r. Joop van Kersbergen, Jaap Engel en Wim de Vries

Vries.

Het goede doel is de stichting "Eardrop". Het totaal aan inschrijfgeld

wordt verdubbeld door de firma Engel, specialist in hoortoestellen.

De deelnemende teams moesten 3 voorgelote partijen spelen.

Van de 32 teams waren er 3 teams met drie overwinningen.

Het beste resultaat was neergezet door Joop van Kersbergen en Wim

de Vries, 3 + 29.

30


2e: Petra en Ad van der Kuij

3e: Tiny Ham en Harry Wolters

Miep en Co van Winterswijk, de winnaars

van de poedelprijs, zijnde hoortoestelbatterijtjes

,beschikbaar gesteld door

Paul Smulders en Elly Engeringh.

De tweede

plaats was voor

Ad en Petra

van der Kuij, 3

+ 19 en op de

derde plaats

eindigden Harrij

Wolters en

Tiny Ham, 3 +

17.

Jaap Engel

zorgde voor de

prijsuitreiking.

Hieraan voorafgaand

legde hij

nogmaals uit wat

de stichting

"Eardrop" allemaal

deed voor landen

in Afrika. Hij ontving

dan ook een

welgemeend applaus

voor zijn uitleg.

Ook werd de medewerking

van de vrijwilligers

niet vergeten,

zij werden bedankt

voor hun inzet.

31


Z esenveertig mensen hadden zich op vrijdag 23 maart gemeld

om in het geweldige licht van de hal te gaan

boulen. En dat toernooi begon ook weer op de juiste tijd, om 19.30 uur.

Maar dat het zo kort zou duren om drie partijen te spelen had

niemand verwacht, want om 19.55 uur was van dat mooie licht weinig

meer over en stonden wij allen in het donker.

Omdat de spelers niet gewend zijn om onder deze omstandigheden te

boulen en wedstrijdleider Joop van Kersbergen geen nachtkijker bij

zich had om de wedstrijden goed te kunnen leiden zocht iedereen een

plekje in de kantine of in de hal om onder de noodverlichting te wachten

tot de echte lichten weer aan zouden springen.

Er was namelijk een storing van Eneco die wel eens wat langer zou

kunnen duren. Na een telefoontje met Eneco was de inschatting dat het

mogelijk tussen de anderhalf en tweehalf uur zou kunnen duren naar

gelang de aanrijdtijden van de monteurs.

In overleg zou er gewacht worden tot 20.45 uur, maar gezien de

noodverlichting bij de deuren het ook niet dagen zouden volhouden

werd besloten om de prijzen op de tafel maar te gaan verloten. Op deze

wijze kwamen de prijzen op een andere wijze dan te doen gebruikelijk

bij een aantal boulers in bezit.

Verklaring: ondanks dat het licht was uitgevallen is getracht dit verslag

toch goed leesbaar te maken!!!

32

Lol-met-Joltoernooi maart


Paasklaverjastoernooi

Het is bijna voorjaar, hoewel nog geen Pasen. Maar

het is al eind maart en het Paasklaverjastoernooi is in

aantocht.

Noteert u de datum maar vast: donderdag 5 april 2012.

Aanvang 19.30 uur. Wij spelen dan de variant Rotterdams.

Kosten € 3,00 per deelnemer. Er worden drie partijen

gespeeld en er wordt gehusseld. Per partij heeft u

dus een andere partner.

Wij zullen weer ons best doen leuke prijsjes op de kop

te tikken.

De inschrijflijst hangt er al weer een paar weken. Er is

gerekend op 36 deelnemers. Meer dan wij voorheen

hebben gehad? Klopt. Wij constateerden een stijging in

het aantal deelnemers. Logisch ook met zoveel nieuwe

leden.

En ieder meespelend Hakhorstlid mag een introducé

meenemen.

Henk Heijke

33


34

Noteer!!!!!!: grote toernooien in 2012

31 maart Hart-van-Nederlandtoernooi

9 april Quintettentoernooi

14 april Medewerkersdag

28 april Lentetoernooi

12 mei (Intern)Bostoernooi in Scherpenzeel

17 mei Dauwtraptoernooi

28 mei Pinkstertoernooi

7 juli Open Sextettentoernooi

28 juli Midzomertoernooi

4 augustus Nog vast te stellen

11augustus Thuisblijverstoernooi

29 september Herfsttoernooi (optioneel)

17 november Beaujolaistoernooi (optioneel)

24 november Hart-van-Nederlandtoernooi (optioneel)

1 december Sinterklaastoernooi (optioneel)

14 december Kersttoernooi (optioneel)

28 december Oliebollentoernooi


RECLAMEBORDEN.

Deze ondernemingen steunen onze club door het

plaatsen van een reclamebord.

Afas Leusden Software voor het MKB

Bamboo Leusden Chinees-Indisch Restaurant

Bloemendal Leusden Occasioncentrum

Brouwer Leusden Woninginrichter

De Buurman Leusden Restaurant

C1000 Wahle Leusden Supermarkt

Den Daas Leusden Makelaars

Eigenhuis Hoevelaken Keukens

Engel Amersfoort/Leusden Hoortoestellen

Fietswereld Leusden Fietsen

Grolsch (2x) Groenlo Bierbrouwerij

Hema van Rheenen Leusden Warenhuis

Linchérie Leusden Lingerie en badmode

Mitra Leusden Slijterij

Ru-vis Leusden Visspecialiteiten

Scheerder Amersfoort Drankengroothandel

Snel Leusden Makelaar

Stovo Automatisering Leusden Computerhulp/hardware/software

Valleilaan Leusden Uitvaartverzorging

Visser Verzekeringen (2x)Amersfoort Alle verzekeringen

Beste clubleden, steunt ú hén ook?

35


Wie / Wat / Waar ??

CONTACTPERSONEN

Banen - onderhoud/beheer : Piet Boddeman 033 4553730

Bar - algemeen : Rijk Esko 033 4940069

barbezetting : Peter de Boer 06 44671918

stand-in : Frans Riphagen 033 4617736

Bouletin - (eind)redactie : zie het colofon

Boulodrome - onderhoud : Cor Hooijer 033 4941737

Groen - onderhoud / beheer : Joop Dee 033 4941027

Kleding - :Joop van Kersbergen033 8886150

Klusteam - : Cor Hooijer 033 4941737

Lief en Leed - : Wil van Boven 033 4943499

Oud Papier - : Ton Jetten 033 2770699

Party’s /verhuur- informatie/bespreken: Herman Bosman 033 2866005

Sponsor - : Ton Berends 033 4942276

Sportmaterialen- onderhoud/beheer : zie Klusteam

Sportzaken - : Karel Christ 033 4943829

Website - beheer : Bert den Uijl 033 2535141

Colofon

JBC De Hakhorst

Postadres:

Postbus 39 - 3830AA Leusden

E-mail: info@jbcdehakhorst.nl

Speeladres (geen post!!!):

't Sluisje 6 - 3831JV Leusden

tel. 033 - 4320031

Website:

http://www.jbcdehakhorst.nl

Bank:

SNS Bank

rek. 90.70.05.497

Redactieadres:

Frans van der Loon

Klarissenstraat 48

3813CH Amersfoort

tel. 085-8785207

E-mail: fcloon@xs4all.nl

36

Opgericht 29 april 1980

Ereleden:

Henk de Ridder

Paul Janssen

Rob Bouwer

Charles Snoek †

Ton Jacobs †

Leden van verdienste:

Rob van der Werve

Wim van den Berg

Herman van de Haar †

More magazines by this user
Similar magazines