Bouletin mei 2013 - Hakhorst

jbcdehakhorst.nl

Bouletin mei 2013 - Hakhorst

Bouletin

mei 2013

Voorzitter Peter van Wermeskerken 06-22949825

voorzitter@jbcdehakhorst.nl 033-4337070

Secretaris Tineke Holtzer 033-4563743

Alle post voor het bestuur Postbus 39 secretaris@jbcdehakhorst.nl

a.u.b. naar 3830 AA Leusden

1e Penningmeester Gerrit Gerritsen 06-30109160

g.gerritsen@hccnet.nl

Vice-voorzitter Paul Dijkstra 033-4951603

secretaris2@jbcdehakhorst.nl

Tweede penningmeester Ad van der Kuij 033-8891794

Sportzaken Karel Christ 033-4943829

In dit nummer o.a. op paginanummer:

3. binnen/buiten boulen 6. registreren van uw boules 7. oproep voor

scheidsrechtercursus 8. aankondiging Dauwtraptoernooi 9. aankondiging

Pinkstertoernooi 10. aankondiging Bostoernooi 12. aankondiging

Open-husseltoernooi 13. aankondiging Ladies’Day 14. overzicht van de

grote toernooien 15. eregalerij 16. tussenstand ITC 34. dankwoorden

van Coby Sebel 36. WODOCO eindstand 38. gedicht van Max 39. Wat

Elsje beleeft.

Attentie.

Afwijkend moment van kopij inleveren!!!!

Kopij a.u.b. inleveren vóór zaterdag 25 mei om 24.00 uur !!!!!

Het Bouletin van juni komt uit op vrijdag 31 mei.

Oud-papier inleveren:

maandag 27 mei van 16.00 -17.00 uur en 19.15 -19.45 uur.

dinsdag 28 mei van 12.15 uur - 12.45 uur.

1


Speeltijden boulen

Het boulodrome is altijd een half uur vóór het

spelen geopend.

(soms afwijkende tijden bij toernooien en competities,

zie de agenda)

maandag 20.00 -23.00uur

Dinsdag*), woensdag, donderdag en zondag

13.00 - 16.00 uur

vrijdag 20.00 - 24.00uur

Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!!

*) dinsdag 30 april en zondag 19 mei gesloten.

Agenda **) Zie inschrijflijst en/of elders in het Bouletin aanvang

di. 30-04 Koninginnedag gesloten!!!!

do. 02-05 Algemene Ledenvergadering!!!!!!!!!!!! 20.00 uur

di. 07-05 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

do. 09-05 Dauwtraptoernooi **) optioneel 07.00 uur

wo. 15-05 Koffietoernooi 09.30 uur

do. 16-05 ZCTC 19.30 uur

do. 16-05 Bestuursvergadering

za. 18-05 Bostoernooi in Scherpenzeel**) 10.30 uur

za. 18-05 Party (alleen voor genodigden!!!) 14.00 uur

zo. 19-05 Gesloten!!!! 1e Pinksterdag.

ma. 20-05 Pinkstertoernooi **) 10.00 uur

di. 21-05 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur

vr. 24-05 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur

za. 25-05 Ladies’Day **) 13.00 uur

zo. 26-05 Open husseltoernooi **) 13.00 uur

za. 01-06 Party (alleen voor genodigden!!!) 15.00 uur

di. 04-06 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur

wo.12-06 Koffietoernooi 09.30 uur

do. 13-06 ZCTC 19.30 uur

di. 18-06 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur

2


Van de Voorzitter

Buiten!

Wow, Buiten Boulen! Heerlijk om na de lange en gure

winterperiode weer eens lekker buiten te kunnen boulen.

Natuurlijk wel weer wennen aan de zachte banen. Alles ploft zomaar

neer. En als je dan wat harder gooit, loopt je boule weer te ver

door! Maar ach, de zon schijnt, een lijster schalt, de natuur loopt uit:

het is genieten. Wat wil een mens nog meer?

Buiten?

Oei, buiten boulen? In deze periode altijd weer de meest gestelde

vraag aan de wedstrijdleider. Terecht, want hij of zij is de enige die

die vraag mag en kan beantwoorden. Hij of zij, en hij of zij alleen,

bepaalt namelijk of er in principe binnen of buiten wordt gebould.

De wedstrijdleider beslist!!!

Alleen als álle spelers van een wedstrijd het er samen over eens zijn

om van dat principebesluit af te wijken dan mag dat. Er mág dus

binnen worden gebould ondanks dat er in principe buiten wordt gebould.

Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als de betreffende spelers het

toch te fris of juist te heet of te zonnig vinden. Ook mág er buiten

worden gebould als er in principe binnen wordt gespeeld. Een enkele

afgeharde bikkel zal dat ondanks de kou misschien toch graag

willen.

Wel moeten de buitenbanen naar het oordeel van de wedstrijdleider

in alle gevallen geschikt zijn om bespeeld te kunnen worden. Kan

dat niet dan houdt natuurlijk alles op. Willen spelers dus in afwijking

van het principebesluit van de wedstrijdleider om binnen te

spelen toch buiten boulen dan moeten zij altijd eerst even aan hem

of haar vragen of de staat van de buitenbanen dat toelaat.

Op eigen gezag buitenspelen is niet aan de orde.

3


Onze club

Een drukke periode voor het bestuur ligt achter ons. De Medewerkersdag

was weer enorm leuk en fijn om te doen. Prima verlopen,

veel gezellige contacten en gelukkig redelijk weer. De eindoverwinning

van het Klusteam werd hen door iedereen gegund.

De ervaring van die goed verlopen dag alleen al was een goede inspiratie

om op de Verenigingendag van afgelopen weekend in de

Hamershof aardig wat Leusdenaren enthousiast te kunnen vertellen

over onze club. Er zijn dan ook weer heel wat flyers aan belangstellenden

uitgedeeld. Nu maar hopen op respons.

Ook zijn de jaarstukken inmiddels afgerond en rondgezonden. Gelukkig

hebben we een mooi resultaat: we zijn een sociaal, sportief

en financieel gezonde sportvereniging. Maar ook door de ontwikkelingen

in onze club kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet

zien. Natuurlijk

kunnen niet al die ontwikkelingen

tegelijk

worden aangepakt,

maar er ligt wel voldoende

te wachten.

Als eerste denk ik aan

de uitbreiding van

onze accommodatie.

Verder aan het aanpassen

van onze digitale

omgeving, het structureren van sponsoractiviteiten, het uitbreiden

van trainingsactiviteiten en zo nodig het weer oppakken van

gerichte ledenwerving. Kortom voldoende te doen. Je zou haast niet

meer aan boulen toekomen.

Andere clubs

De afgelopen tijd heb ik nogal wat contact met andere jeu-deboulesverenigingen

gehad. Dat was vanwege onze zorgen en wensen

over de toekomst van de NJBB. In die contacten werd mij soms

duidelijk gemaakt dat wij weliswaar in ledental de grootste vereniging

van de NJBB zijn, maar dat wij op sportief niveau nergens te

zien zijn. De kwalificatie “stelletje amateurs” viel mij dan ten deel.

Mijn antwoord daarop was dan steevast dat dat qua sportprestaties

misschien waar is, maar qua sportbeleving allerminst.

4


Want als ik van de onderlinge strijd, na-ijver, afgunst, ruzies, kinnesinne

en achterklap bij sommige andere verenigingen hoor dan ben

ik blij dat daar bij De Hakhorst nu geen sprake van is. Opmerkelijk

daarbij vind ik dat het gedoe meestal begint bij een scheiding der

geesten over de na te streven sportprestaties! Ik denk daarom dat het

een van de belangrijkste opgaven voor onze club is om ook de komende

jaren de sfeer in onze vereniging zo open, prettig en warm te

houden zoals die nu is. Het niveau waarop ieder lid individueel

speelt of wil spelen mag daarvoor niets uitmaken. Samen plezier

hebben, elkaar zien staan, de ruimte geven en zo nodig met respect

en begrip aanspreken zijn daarvoor wel heel belangrijk.

Ik hoop u allen op de komende Algemene Vergadering van 2 mei

a.s. te zien.

Algemene Ledenvergadering 2 mei, 20.00 uur.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst!!!

En anders:

tot bouls,

Peter

Bestuursvergaderingen

2013

Het bestuur vergadert in 2013 nog op de volgende donderdagen:

16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november

en 19 december.*)

*) leden die iets in het bestuur besproken willen hebben kunnen daar

rekening mee houden.

5


Nieuwe leden:

Luuk Jacobs

Azuriet 30

3831 VW Leusden

Tel.nr. 033-4324530

Annette Kollmann

Veensekom 5

3831 RC Leusden

Tel.nr. 033-4611960

Welkom bij onze club en veel speelplezier

gewenst.

6

BOULES KWIJT???????

Wist u dat u uw boules kunt registreren?

Bent u boules kwijt of heeft u per ongeluk boules van een

ander in uw bezit?

U kunt uw boules laten registreren.

Bij de wedstrijdbalie op het raamkozijn ligt de map

Boulesregistratie.

Op het “mutatieformulier boules” kunt u uw boules registreren c.q.

wijzigen.

Het secretariaat


Beste boulers,

Een aantal jaren geleden hebben een aantal clubleden meegedaan aan

een cursus voor het behalen van een Certificaat Wedstrijdleider.

Het is ook een verplichting vanuit de bond dat, als er bij ons een toernooi

wordt gehouden, er een gecertificeerde scheidsrechter is naast een

aanwezige gecertificeerde wedstrijdleider.

Het is normaal dat er bij een vereniging als De Hakhorst met circa 300

leden mensen zijn met zo’n certificaat.

Er wordt vanuit de bond een cursus gehouden voor scheidsrechter. De

Sportcommissie wil een oproep doen aan leden die zich geroepen voelen

om zich hiervoor aan te melden. Wij vinden dat er in zo’n grote

vereniging enkele scheidsrechters moeten zijn.

Wat wordt er o.a. van een scheidsrechter verwacht?

Kennis van de structuur van de NJBB, goed samenwerken met de wedstrijdleider,

administratieve vaardigheden om de elementen die op het

formulier staan van de NJBB na te leven, kennis van wedstrijdsystemen,

licentiecontrole (Wat te doen als er teams niet komen opdagen),

speelveldcontrole, meten als dat nodig is en er om de scheidsrechter

wordt gevraagd, zorgen dat je zichtbaar rondloopt ( rust en zelfverzekerdheid

uitstralen), gekleed gaan in kleding die door de bond beschikbaar

is gesteld en in het bezit zijn van het nodige meetgereedschap.

Deze opsomming geeft globaal enig inzicht. Maar als je meer wil weten

dan kan de Sportcommissie je verder helpen.

Wij willen dan ook een beroep op de leden doen om zich op te geven

voor een scheidsrechtercursus.

Namens de Sportcommissie.

Joop van Kersbergen

Oproep!!

7


8

OP DONDERDAG 9 MEI

INSCHRIJVEN TOT VRIJDAG 3 MEI

INSCHRIJVEN MET VASTE DOUBLETTEN

AANVANG TOERNOOI 07.00 UUR

S.V.P. MELDEN VANAF 06.30 UUR

WEDSTRIJDSYSTEEM

4 VOORGELOTE PARTIJEN + FINALE

NA DE EERSTE PARTIJ WORDT ONTBIJT

VERZORGD DOOR DE BARCOMMISSIE

O.L.V. TON JETTEN

INSCHRIJFGELD PER TEAM €10.00

INDIEN MINDER DAN 20 TEAMS INSCHRIJVEN

WORDT HET TOERNOOI AFGEBLAZEN


Maandag 20 mei 2013

Er wordt gespeeld met vaste doubletten

Aanvang 10.00 uur,

melden vanaf 09.30 uur

Inschrijven is mogelijk tot 15 mei

Wedstrijdsysteem

5 PARTIJEN

IEDERE RONDE DE STERKSTE TEGEN DE

STERKSTE

Nummer één tegen twee

Nummer drie tegen vier

Nummer vijf tegen zes

enzovoort

Inschrijfgeld per team € 10,00

9


10

LOKATIEOVERZICHT


DETAILKAART RENESSERSTEEG

ZATERDAG 18 MEI 2013

Inschrijven is mogelijk tot maandag 13 mei

INSCHRIJFGELD PER TEAM €10,00

Er wordt gespeeld met vaste doubletten

Aanvang 10.30 uur, melden vanaf 10.00 uur

WEDSTRIJDSYSTEEM

4 voorgelote partijen

nummers 1en 2 spelen finale

U wordt verzocht om met eigen vervoer naar de boslocatie te

komen. Er is parkeergelegenheid, aanbevolen wordt om met

elkaar mee te rijden.

Er is een kantine aanwezig met broodjes, koffie, thee, frisdrank,

bier en wijn

11


Hakhorst

zondag open-husseltoernooi

Op zondag 26 mei a.s.

is er weer een

open-husseltoernooi

voor leden en leden van andere verenigingen.

12

Er worden drie ronden gespeeld.

Aanvang: 13.00 uur

melden vanaf 12.30

leden betalen € 1,00, niet-hakhorstleden € 2,00

(prijzentafel in natura)


LADIES' DAY OP ZATERDAG 25 MEI

Dames, dit wordt jullie dag

Even bijpraten en daarna boulen

Wedstrijdsysteem: 3 voorgelote partijen

Aanvang toernooi 13.00 uur, melden 12.30 uur

Inschrijfgeld per team 5 euro

Dress-code:

Leuke Hoedjes, Boa's

en "Chique Ladies' Kleding"

13


14

Noteer!!!!!!: grote toernooien in 2013

9 mei Dauwtraptoernooi

18 mei Bostoernooi in Scherpenzeel

20 mei Pinkstertoernooi

25 mei Ladies’Day

13 juli Open Sextettentoernooi

27 juli Midzomertoernooi

3 augustus Open Quintetten- of ander toernooi

10 augustus Thuisblijverstoernooi

28 september Herfsttoernooi (optioneel)

16 november Beaujolaistoernooi (optioneel)

23 november Hart-van-Nederlandtoernooi (optioneel)

30 november Sinterklaastoernooi (optioneel)

20 december Kersttoernooi (optioneel)

27 december Oliebollentoernooi


16

Tussenstand triplettencompetitie

Stand na 16 april


O p 2 april werd het Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi

gespeeld. Totaal schreven 52

deelnemers in.

De winnaar: Max Bremer.

Het toernooi was een beetje

matig bezet, mede door de moeilijke

bereikbaarheid door werkzaamheden

aan de Middenweg

en het gure weer. Nanja en Henk

Heijke werden bij aanvang bedankt

voor hun inzet achter de

bar. De prijzentafel zag er ook

weer goed verzorgd uit door de

creativiteit van Anja, Mia en

Dicky.

Na drie partijen had Max

Bremer het beste resultaat

neergezet, 3 + 21. Hij was dan

ook erg trots toen hij de goed

gevulde mand in ontvangst

mocht nemen. Iedereen moest

het horen, omdat het de eerste

keer was dat hem dit overkwam.

De tweede plaats was voor

Bram Kruseman, 3 + 18.

Eerste-dinsdagtoernooi

april

17


Op de derde plaats eindigde Rijk Esko, 3 + 15, gevolgd door Jos

Boersema, Ton Jetten, Cora Martens, Teunie Bosman, Dolly Wijnbelt

en Herman Bosman. Allemaal met drie overwinningen en goed voor

een prijs.

Met twee overwinningen waren er acht spelers die een prijs mochten

uitzoeken. Achtereenvolgens waren dat Peter van Wermeskerken,

Tom Martens, Domien Wielinga, Ed van Pinxteren, Hans de Vaal, Eef

van de Beek, Joop Dee en Arie Wijnbelt.

Met één overwinning was er een prijs voor Harry Saaltink, Nel

ter Burg en Thea Rond.

De aanmoedigingsprijzen waren deze keer voor Bep Veerman

en Martin Borst.

Voor de vrijwilligers was er nog een daverend applaus

en hiermee werd een gezellig jeu-de-boulesmiddag afgesloten.

18

Poedelprijs, om te gillen….


De sportweken zijn onlangs in Leusden weer van start gegaan.

Zo maken kinderen van alle scholen kennis met diverse sporten,

waaronder jeu-de-boules.

In acht weken tijd ontvangen wij ongeveer 351 kinderen van

groep acht, die twee uur komen boulen. Inmiddels hebben wij er weer

twee weken opzitten, dus volgen er nog zes ochtenden van 9 uur tot 11

uur. De Hakhorst stelt iedere keer twee bekers ter beschikking. Eén voor

een meisje dat als eerste eindigt en één voor een jongen die als eerste

eindigt. De Hakhorst sponsort dit al enige jaren en met plezier. Want het

is een genot de jeugd zo bezig te zien. Bij de vraag in een openingswoordje

wie er wel eens heeft gebould steken er zeker 40 van de gemiddeld

57 de hand op. Daaruit blijkt dat dit toch

een geliefde vakantiesport is.

Vijf clubleden begeleiden de kinderen, b.v.

om te meten en de zaak in de gaten te houden,

want dat is echt nodig. Maar dat kunnen we

zoals ieder jaar wel overlaten aan Truus

Ruarus, Hennie van Dijck, Eelke Algra, Ria

van Wegen, Peter van Wermeskerken,

Dicky Willigenburg, Berend Heil, Charlotte van den Hoek, Anja Engelbert

en Els Hogenes. Zij zijn bij toerbeurt aanwezig. Zelf zit ik dan veel

achter de computer om namen en standen in te vullen.

Namens de Sportcommissie: Joop van Kersbergen

19


Voorzitter wint Koffietoernooi!!

D at enkele boulers op 10 april de weg kwijt waren zal ongetwijfeld

te maken hebben gehad met het afgesloten kruispunt van de Asschatterweg.

Veertig boulers die de weg niet kwijt waren hadden zich gemeld.

Na twee partijen gespeeld te hebben bestond de kopgroep uit

Peter van Wermeskerken saldo 24, Charlotte van den Hoek saldo 19,

Jan Bosma saldo 17, Wim van Valkengoed 17 en Dicky Willigenburg

16. Maar Peter gaf dit niet meer uit handen en werd winnaar met 3+28.

Hans de Vaal was na zijn derde

partij tweede 3+24, derde was

Dicky Willigenburg 3+20, vierde

Tom Martens 3+20 en vijfde Wil

van Boven 3+7. Alle vijf goed

voor een prijs.

Er waren vijftien boulers met

twee gewonnen partijen waarvan

de volgende tien een prijs kregen

Jan Bosma 2+16, Henk Heijke

2+15, Wim van Valkengoed 2+14,

Charlotte van de Hoek 2+11, Heleen

van Miltenburg 2+10, Gerard

Jansen 2+9, Nel ter Burg 2+8, Cora

Martens 2+7, Timo Kraak 2+6

en Petra van der Kuij 2+4.

Verder was er een prijs voor Harry Saaltink, Ben Pennekamp,

Harry Wolters, Joop van Kersbergen en Gerda Vonhof.

De aanmoedigingsprijs ging naar Henny van Lingen.

Wedstrijdleider Joop van Kersbergen vroeg en kreeg applaus

voor Anna Kruseman en Willemijn van Dongen voor hun werk achter

de bar, Charlotte van den Hoek en Timo Kraak voor het verzorgen van

de prijzentafel, Jan Bosma voor zijn werk op de PC en Wil van Boven

voor de beschikbaar gestelde schilderijtjes.

20


Karel wint

maandaghussels maart

Karel Christ was weer eens de winnaar van de maandaghussels.

Ton Jetten werd tweede met hetzelfde puntenaantal als Karel,

maar een wat lager saldo.

Een mooie derde plaats werd verdiend door Tiny Ham. Tevens

was zij de beste vrouw.

Will Rademakers haalde het hoogste saldo. Hij bereikte daarmee

de vierde plaats.

21


Daar gaat Wim van Valkengoed weer met zijn tractor naar de Hakhorst

toe met een grote kar vol oud papier.

Hij haalt dat allemaal op bij de mensen in zijn buurt en dan is hij

trots:

hoe meer hoe liever! Een kar vol in 1 maand!!!

22

Oud papiersucces


Quintettentoernooi

E r deden 60 spelers mee aan het Quintettentoernooi op maandag

1 april. De winnaars bevolkten het quintet “De Spelbrekers”.

In jeu-de-boulesland is een quintettentoernooi een grote uitzondering.

Bij onze club hebben wij in eigen

beheer, lees Bert den Uijl, een systeem

ontwikkeld waarbij zo’n toernooi kan

worden gespeeld.

Zoals de naam al doet vermoeden

wordt een quintettentoernooi gespeeld

met teams van 5 personen. Alle personen

spelen 2 doubletwedstrijden en 3 tripletwedstrijden.

Een gewonnen doublet levert 2

punten op en een gewonnen

triplet levert 3 punten op.

Totaal zijn in 5 speelrondes

25 wedstrijdpunten te verdienen.

23


Na de vijf speelrondes wonnen de Spelbrekers 9 van de 10 wedstrijden

en eindigden zo op 23 uit de maximaal te behalen 25 wedstrijdpunten.

Ook behaalden zij het hoogste saldo, n.l. 65 punten. Onbetwiste

winnaars dus. De Spelbrekers zijn Frans van der Loon

(captain), Piet van Opijnen, Domien Wielinga, Joop van Kersbergen en

Piet Boddeman.

24


Als tweede eindigde het quintet Het Mikpunt met 8 gewonnen

wedstrijden, 20 wedstrijdpunten en een saldo van 56 punten. De spelers

waren Arnold van der Loo (captain), Elly Sterenberg, Bert den

Uijl, Edith van der Loo en Karel Christ.

2e: Het Mikpunt

Derde werd Het Haasje met 7 gewonnen wedstrijden, 18 wedstrijdpunten

en een saldo van 45 punten. Zij werden niet het haasje,

want een derde plaats halen is een mooi resultaat. De spelers waren

Cor Gaasbeek (captain), Marry Gaasbeek, Jenny Tijmense, Anna Kruseman

en Bram Kruseman.

3e: Het Haasje

25


Het quintet De Hakhorst 1 had zichzelf, zie de door hen gekozen

naam, grotere kansen toegedicht, want zij eindigden niet op de eerste, maar

op de vierde plaats met 16 wedstrijdpunten en een saldo van 11 punten.

Un Boule Succes werd vijfde, De Lievertjes werden zesde en Losse Polsen

werd zevende. Alle eerste 7 quintetten kregen een passende paasprijs.

26

4e: Hakhorst 1

6e: De Lievertjes

5e: Un Boule Succes


7e: Losse Polsen

De laatste plaats was voor De Vijf Musketiers met slechts 2

wedstrijdpunten en een saldo van – 63 punten. Dat moet een laagterecord

zijn. De Vijf Musketiers waren dus het haasje. Het Paashaasje

wel te verstaan. De spelers kregen dus als troostprijs elk een chocolade

paashaasje.

De gezellige sportieve dag werd afgesloten met de gebruikelijke,

maar altijd zeer gemeende dankwoorden voor de barbediening, de

prijsverzorgers en de wedstrijdleiders.

Poedel: De Vijf Musketiers

Verantwoordelijk voor het slagen van het toernooi waren:

Paasversiering: Dicky Willigenburg en Jopie Voogt

Prijzen: Cocky van der Loon en Anneke Verf

Bar: Gerrit Blom, Sitty van de Pijpekamp,

Jannie Korpel en Cocky van der Loon

Wedstrijdleiding: Arnold van der Loo en Joop van Kersbergen.

Baanverzorging: Cor Gaasbeek en Piet Boddeman.

27


28

De clubfotografe, hier links, nu

eens een keertje zelf op de kiek

gezet. De 3 grappige foto´s

hieronder zijn ook door haar

gemaakt.

Inmiddels is door zijn prestaties

als petanquewedstrijdleider

Joop van Kersbergen

sinds 1 april 2013 opgenomen

in The Hall of Fame, zoals op

deze foto is te zien. (foto FL)


Medewerkersdag

O p zaterdag 13 april werden de vrijwilligers feestelijk

onthaald door het bestuur. Daarmee bedankte het bestuur volgens

jaarlijks gebruik de vrijwilligers voor hun inzet. Er waren 99 gasten,

waarvan er 92 meeboulden.

Vorig jaar was de ontvangst op “hoog” niveau, maar ook nu was

dat weer stijlvol. Een Fransman was blijkbaar daarvoor ingevlogen.

Geen moeite en kosten

zijn het bestuur te hoog

voor het verwennen

van die zo belangrijke

vrijwilligers. Na de

ontvangst gauw naar de

bar, waar koffie, thee,

krentenbrood en suikerbrood

werden aangeboden.

Daarnaast kreeg

een ieder nog 2 consumptiebonnen.

Om 10 uur nam

voorzitter en ceremoniemeester

Peter het

woord met daarin een

hartelijk welkom, waardering

voor de vrijwilligers

en de mededeling

dat er geen regen werd

Een stijlvolle ontvangst

verwacht omdat hij de

buien zowel linksom als rechtsom had gestuurd.

Al snel mocht Karel de microfoon. Als eerste zei hij dat Peter

verkeerde informatie had verstrekt. Het is namelijk zo dat het altíjd

mooi weer is als er bij De Hakhorst een groot evenement is.

29


Er is dus helemaal geen sprake van buien in de buurt. Op dat

moment kwam een roep van buiten dat het regende, verbazing oproepend

bij zowel Karel als Peter.

Peter zette zich meteen aan de computer om een bericht te sturen dat

het moest ophouden

met de

regen.

En…..een wonder,

de regen

stopte abrupt.

Wat een invloedrijke

man

is Peter toch.

30


Er kon om 10.10 uur buiten begonnen

worden aan de eerste van de

drie husselpartijen, waarbij de deelnemers

waren ingedeeld in 7 teams. Na

twee partijen volgde een heerlijk buffet

verzorgd door Gerrie van C’est la

vie chez Gerrie, zie haar advertentie

in de Bouletins.

Gerrie maakt alle gerechten zelf.

Niets kant-en-klaar van de Macro,

Sligro enz. en dat proef je.

Gerrie zorgde voor

een heerlijk buffet

31


32

Gefotografeerd

tijdens de

Medewerkersdag


Na afloop volgde een verrassende uitslag. Het winnende team,

het Klusteam, was de vorige twee jaren als laatste geëindigd. En het

als laatste geëindigde team, Lief en Leed, was twee jaar geleden eerste,

vorig jaar derde en ging nu helemaal onderuit.

Het Klusteam: v.l.n.r. Geert Blom, Teunie de Zeeuw,

Jozias de Zeeuw, Jan Bosma, Piet van Opijnen,

Cor Hooijer en Cock Hakkennes.

Nu eens geen grote prijzentafel, maar alle deelnemers waren

winnaars met zo’n verwendag.

De uitslag van de teams:

1. Klusteam. De 7 spelers wonnen gemiddeld 1,9 van de 3 partijen

met een gemiddeld saldo van + 4,71. De beker ging naar hen!

2. Oud Papier. De 6 spelers scoorden 1,8 en 5,33.

3. Barcommissie. De 45 spelers scoorden 1,5 en -0,53.

De uitslag individueel:

1. Piet Boddeman, 3 +27. Een fles wijn verdiend.

2. Ellen van der Hoek. 3 +26. Ook een fles wijn.

3. Bram Kruseman, 3 +26. Net buiten de prijzen.

De Lief-en-Leedcommissie bedankte de bestuursleden voor hun bereidheid

zo’n heerlijke dag verzorgd te hebben. Hun vrijwilligerswerk

van die dag duurde van 8 tot 5!!. Een lange en vermoeiende

dag.

Zij werden terecht in de mooie bloemen gezet.

33


Beste Leden,

Tot onze grote verrassing ontvingen wij een prachtig boeket ter gelegenheid

van ons 50 jarige huwelijk.

Heel attent.

Hartelijk bedankt allemaal en we hopen uiteraard nog wat jaartjes

samen verder te gaan.

Groetjes Coby en Jan Sebel

34


H et Wodocotoernooi zit er weer op. Woensdag 13 maart was de

laatste avond. Die werd besloten met een hapje en drankje.

Wat ik om mij heen heb gehoord is dat men dit wel erg leuk

vond om tegen een andere club te spelen. Er zijn ook spelers die normaal

alleen bij De Hakhorst boulen en dit duidelijk toch weer eens

wat anders vonden.

Hierbij ook de eindstand. Van de eerste plaats was al enige tijd

bekend dat Marwin en Marcel deze niet meer kwijt zouden raken.

Maar de spelers daaronder waren niet zeker van de plaats die zij na de

voorlaatste keer hadden. Zo is te zien dat het saldo de eindstand bepaalde

van de plaatsen twee t/m vier.

Ook gingen er stemmen op om dit weer op te pakken en opnieuw

Hakhorst- en Amicalespelers uit te nodigen om weer zo’n toernooi

mee te maken. Dat WODOCO-toernooi zal ergens in oktober beginnen.

Het zal waarschijnlijk weer gaan om 10 teams van elke club,

maar zodra er overleg is geweest zullen wij jullie verder informeren.

Op welke wijze er wordt gespeeld is nog niet bekend. Wacht

niet tot het laatste moment maar geef u vast op.

Bij de andere verslagen heb ik de invallers al bedankt, maar ik

wil bij deze ook Anneke en Rijk Esko bedanken dat zij de bar op de

avonden hebben bezet. Zo ook Bert den Uijl voor het mooie programma

dat hij heeft gemaakt.

Joop van Kersbergen

WODOCO

35


plaats team nr

spelers

G W s

1 team2 Marcel van Dam+Marwin v Diermen 18 17 143

2 team15 Ton Jetten+Jan Kuipers 18 13 79

3 team4 Joop van Kersbergen+Will Rademakers 18 13 63

4 team8 Carla de Wilde+Slimen Ben Ahmed 18 13 42

5 team10 Herman Kok+Henk Renkers 18 13 47

6 team20 Ria van Wegen +Henk Heijke 18 11 -28

7 team16 Tiny Ham+Harry Wolters 18 9 6

8 team5 Joop de Wilde+Marco van Gils 18 9 42

9 team1 Janny van Aggelen+Iwan Eénbergen 18 9 12

10 team7 Eelke Algra+Berend Heil 18 8 -21

11 team17 Marian Vreeswijk+Gerard Jansen 18 7 -44

12 team9 Nanja Heijke+Paul van Wegen 18 7 -38

13 team12 Annette Rademakers+Cees v Dijk 18 7 -40

14 team3 Frank Maes+Gijs Burgers 18 7 -38

15 team14 Antoine vd Wildenberg+Peep Vreeswijk 18 7 -24

16 team13 Patric Hogenes+Coen Bisschops 18 7 -39

17 team19 Jan de Groot+Arno Wildeman 18 5 -73

18 team11 Hennie Halla+Jos Halla 18 5 -34

19 team6 Dicky Willigenburg+Jopie Voogt 18 4 -55

36

Vrijdagavondtoernooi voor Bert

Bert den Uijl wint op 19 april.

D eze vrijdag stond er een gure wind dus besliste de wedstrijdleiding

om binnen te spelen. Dat vonden de 40 deelnemers niet erg.

Na drie husselronden was Bert degene met de beste score en

dus mocht hij de goedgevulde mand mee naar huis nemen.


Er waren nog vier personen

met drie overwinningen en die

mochten allemaal een leuke prijs

uitzoeken.

Eerste dus Bert de Uijl met

3+25, tweede Dicky Willigenburg

met 3+22, derde Hans de

Vaal met 3+18, vierde Karel

Christ met 3+15 en vijfde Ank

Christ met 3+13.

Van de deelnemers met

twee overwinningen mochten de

beste vijf ook een prijs uitzoeken.

Dit waren Cees van Dijk

met 2+15, Will Rademakers met

2+13, Gijs Oudshoorn met

2+12, Joke van de Geest met

2+8 en Jozias de Zeeuw met

2+6.

Toernooiwinnaar Bert den Uijl

Dan waren er ook nog prijzen voor de vijf beste spelers met

één overwinning en dat waren Anja Engelbert met 1+/-0, Ger Schouten

met 1 -1, Coby Jetten met 1 -4, Geert Blom met 1 -5 en Elsje Hogenes

ook met 1 -5.

De aanmoedigingsprijzen waren dit keer voor Wim Lankamp

met 0-20 en Tom Martens met 0-22!!!!!!

Jan en Christien Kuiper werden bedankt voor de verzorging

van bar en Dicky Willigenburg en Jopie Voogt voor de mooie prijzentafel.

Het volgende vrijdagavondtoernooi is 24 mei en dan hopelijk

wel buiten.

37


38

Mand van verlangen

O, prijs der prijzen, fel bestreden,

slechts voorbestemd voor een winnaarshand,

begeerd door alle Hakhorst-leden:

o, mooie goedgevulde mand.

Geen goudmedaille kan bekoren,

geen zilveren beker of andere prijs,

alleen de mand met toebehoren

leidt naar het winnaarsparadijs.

Voorafgegaan door moeizaam strijden

van boulers, sterk of zenuwzwak,

soms overmoedig, soms bescheiden

in teams geloot uit de husselzak.

Hoewel verschillend, één van zinnen

met één gedachte, meer een wens:

o, als ik toch ooit die mand mocht winnen

dan pas word ik een gelukkig mens!

Wanneer de strijd is afgelopen

en de trotse winnaar de mand ontvangt,

kunnen de andere leden blijven hopen

op die prijs waarnaar men zo verlangt.

Hierbij zij duidelijk, zal ieder weten,

dat ook al weet men nooit wanneer

men zelf de mand eens leeg mag eten:

het gaat uiteindelijk om de eer.

Max Bremer


SCHOLEN TE GAST.

Wat Els beleeft

Voor de eerste keer mee mogen helpen met het begeleiden van

52 jongens en meisjes, gastspelers bij onze club. En wat waren zij allemaal

enthousiast, velen hadden al vaker gespeeld op vakanties e.d.

De ochtend verliep heel gezellig en druk, grote druk op onze oren, zodat

wij zelf onze stem moesten verheffen om er bovenuit te kunnen

komen.

Ik hoop dat deze jonge gasten hun ouders enthousiast kunnen maken ,

zodat zij óók eens een stap nemen in de goede richting, onze club.

Want dat is toch ook ons doel.

Al met al was het een zeer geslaagde woensdagmorgen.

WAT RUIST ER DOOR ONS STRUIKGEWAS?

Groenlingen natuurlijk, zij zitten werkelijk overal tussen de

struiken van onze club. Zij beginnen met hun ochtendgymnastiek,

krachttraining, rekken, strekken, knielen, buigen, bukken, en néé, niet

barsten, dat doen zij alleen van energie.

Op de donderdag nog géén gratis symfonie van één van onze mannetjes,

dat komt vast nog wel, ik wacht met smart.

Wij groenlingen zijn zeer geschikt voor het gezelschapswerk, kunnen

heel goed met elkaar overweg. Af en toe worden er een paar veren beschadigd

door de stekels in de struiken,

maar dat deert ons niet. Wij blijven

trouw aan ons stekkie.

Zijn wij bedreigd, welnéé, wij niet.

Deze donderdag vierden twee groenlingen

hun verjaardag en zij trakteerden,

niet op zaden of bessen maar op meer

dan heerlijk gebak, stukken zo groot

als, ach bedenk het zelf maar, deze

groenling lust er wel pap van.

39


Wees zuinig op de groenlingen, daarom ben ik blij met de nieuwe kast

voor al onze tassen/ koffertjes, zodat deze niet meer tussen de zeldzaam

geworden habitat van de groenlingen gezet hoeft te worden.

MEDEWERKERSDAG

Voor al diegenen die deze bijzondere dag door omstandigheden

moesten missen zal ik proberen deze weer te geven.

40

Wát een warm welkom! Staat daar een Franse wijnboer of eerder

gezegd een petanquer, met naast hem

op een tafeltje een lekkere fles wijn met

daarop natuurlijk al een goed gevuld

glas. Ja, zo beginnen de Fransen hun dag.

Niet met de Franse slag, want alles was

met veel liefde voorbereid. Op de buitenbanen

en binnen alles versierd met vlaggetjes

en het weer was ons, zo als altijd

met dit soort toernooien, goed gezind.

Stoelen, tafels en de parasols stonden al

buiten, het staat dan meteen al zo uitnodigend.

Eerst werden er twee partijen gespeeld,

daarna een heerlijke lunch met

lasagne, champignon ragout, roerei, heerlijke

salades, broodjes en met

de gekregen consumptiebonnen natuurlijk

een heerlijk glaasje wijn erbij.

Daarna nog één wedstrijd gespeeld. De

uitslagen vinden jullie in het Bouletin.

Het was weer een hele gezellige dag, zo'n dag met een gouden

randje, het Bestuur heeft ons allemaal in de watten gelegd, en als dank

kreeg ieder bestuurslid voor al zijn/haar gebuffel, dat hij/zij natuurlijk

met alle liefde voor ons gedaan had, een prachtig boeket aangeboden.

Carpe Diem'

Elsje


RECLAMEBORDEN.

Deze ondernemingen steunen onze club door het

plaatsen van een reclamebord.

Afas Leusden Software voor het MKB

Bamboo Leusden Chinees-Indisch Restaurant

Bloemendal Leusden Occasioncentrum

Brouwer Leusden Woninginrichter

De Buurman Leusden Restaurant

C1000 Wahle Leusden Supermarkt

Den Daas Leusden Makelaars

Eigenhuis Hoevelaken Keukens

Fietswereld Leusden Fietsen

Grolsch (2x) Groenlo Bierbrouwerij

Hema van Rheenen Leusden Warenhuis

Mitra Leusden Slijterij

Ru-vis Leusden Visspecialiteiten

Scheerder Amersfoort Drankengroothandel

Snel Leusden Makelaar

Stovo Automatisering Leusden Computerhulp/hardware/software

Valleilaan Leusden Uitvaartverzorging

Visser Verzekeringen (2x)Amersfoort Alle verzekeringen

Beste clubleden, steunt ú hén ook?

41


Wie / Wat / Waar ??

CONTACTPERSONEN

Banen - onderhoud/beheer : Piet Boddeman 033 4553730

Bar - barbezetting : Rijk Esko 033 4940069

stand-in : Frans Riphagen 033 4617736

Bouletin - (eind)redactie : zie Colofon

Boulodrome - onderhoud : Cor Hooijer 033 4941737

Groen - onderhoud / beheer : Joop Dee 033 4941027

Kleding - : Joop v. Kersbergen 033 8886150

Klusteam - : Cor Hooijer 033 4941737

Lief en Leed - : Wil van Boven 033 4943499

Oud Papier - : Ton Jetten 033 2770699

Party’s /verhuur -informatie/bespreken:Herman Bosman 033 2866005

Sponsor - : Ton Berends 033 4942276

Sportmaterialen- onderhoud/beheer : zie Klusteam

Sportzaken - : Karel Christ 033 4943829

Website - beheer : Bert den Uijl 033 2535141

Colofon

JBC De Hakhorst

Postadres:

Postbus 39 - 3830AA Leusden

E-mail: info@jbcdehakhorst.nl

Speeladres (geen post!!!):

't Sluisje 6 - 3831JV Leusden

tel. 033 - 4320031

Website:

http://www.jbcdehakhorst.nl

Bank:

SNS Bank

rek. 90.70.05.497

Redactieadres:

Frans van der Loon

Klarissenstraat 48

3813CH Amersfoort

tel. 085-8785207

E-mail: fcloon@xs4all.nl

42

Opgericht 29 april 1980

Ereleden:

Henk de Ridder

Paul Janssen

Rob Bouwer

Jos Halla

Leden van Verdienste:

Rob van der Werve

Wim van den Berg

Voormalig-Ereleden:

Charles Snoek†

Ton Jacobs†

Voormalig-Lid van Verdienste:

Herman van de Haar †

More magazines by this user
Similar magazines