Over schapen met vijf poten en olifanten in de porseleinkast

vp.p.nl

Over schapen met vijf poten en olifanten in de porseleinkast

16

4.1.1 Het programma buiten de deur

C. Nieuwendijk (Stater ICT):

Programma’s van tientallen miljoenen euro of meer gaan bijna altijd fout, die

stranden in de organisatie. Zet een dergelijk programma zo ver mogelijk buiten

de deur met directe lijnen naar het allerhoogste niveau. Vermijd dus de interne

hiërarchie door er zoveel mogelijk buiten te gaan staan.

Plaatsing buiten de lijnorganisatie houdt in dat er een aparte programmaorganisatie

is met resources die niet worden gedeeld met anderen.

Figuur 3: Schematische weergave programma buiten de lijnorganisatie.

Een dergelijk apart geplaatst programma is vaak ook fysiek gescheiden

gehuisvest (bijvoorbeeld op een aparte verdieping in het gebouw). Het grote

voordeel van deze ophanging is dat het programma minder afhankelijk is van

anderen. De sturing is in deze variant dus eenduidiger, omdat de volledige

verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de uitvoering in één hand liggen. Men

kan zich niet verschuilen achter allerhande argumenten over afhankelijkheden,

gedeelde verantwoordelijkheid en beperkte beschikbaarheid van capaciteit.

Plaatsing van het programma buiten de lijnorganisatie is vanzelfsprekend

ingrijpend, dus zullen alleen programma’s met een hoge complexiteit, hoge

impact op de organisatie en met een omvangrijk budget hiervoor in aanmerking

komen. Ook moet de aard van het programma, plaatsing buiten de

lijn toestaan. Het programma moet dus niet tijdens de uitvoering onderdeel

hoeven zijn van de lijnorganisatie. Een goed voorbeeld is de verplaatsing

van een hoofdkantoor. In een dergelijk programma kan een (groot) deel

van de voorbereidende inspanningen buiten de lijnorganisatie plaatsvinden.

More magazines by this user