Over schapen met vijf poten en olifanten in de porseleinkast

vp.p.nl

Over schapen met vijf poten en olifanten in de porseleinkast

G. van Spronsen (ING Retail):

Kennis van de organisatie is geen harde voorwaarde vooraf voor succesvol

opereren van programmamanagers. Daarvoor hebben wij te vaak externe

programmamanagers binnen de organisatie. Wel moet een goede programmamanager

de sensibiliteit hebben om heel snel te ervaren ’hoe de hazen lopen’.

Die sensibiliteit leer je niet!

W. Wickering (Menzis Zorg & Inkomen):

De programmamanager hoeft geen kennis van de organisatie te hebben, maar

het is wel een voordeel.

9.3 VAARDIGHEDEN ZIJN EEN CONDITIO SINE QUA NON

G. van Spronsen (ING Retail):

Algemeen blijkt in de praktijk dat succesvolle programmamanagers niet vaak de

‘haantjes’ van de organisatie zijn.

De programmamanager dient te beschikken over diverse vaardigheden die

tussen adviseur en manager in liggen. Het dient een manager te zijn met een

visie over de te behalen doelstelling en de weg daar naartoe, gecombineerd met

organisatiekracht en het vermogen tot delegeren.

W. Wickering (Menzis Zorg & Inkomen):

Ik stel managementkwaliteiten boven inhoudskennis als ik mijn programmamanagers

selecteer.

Als adviseur komt vooral het analytische en creatieve aspect naar voren en moet

hij gewend zijn om zaken voor elkaar te krijgen zonder in beton gegoten formele

bevoegdheden.

Figuur 7: Aan vaardigheden programmamanager worden veel eisen gesteld.

49

More magazines by this user