Over schapen met vijf poten en olifanten in de porseleinkast

vp.p.nl

Over schapen met vijf poten en olifanten in de porseleinkast

2 Leeswijzer

Dit boekje is geen handboek programmamanagement. Bij het schrijven is

het streven naar volledigheid geen uitgangspunt geweest. Wat wél een

belangrijk uitgangspunt vormde, is het weergeven van onze praktijkvisie op

programmamanagement. Wij hebben deze weergave gesorteerd langs een aantal

thema’s. Deze thema’s geven weer wat wij kritieke succesfactoren vinden in

programmamanagement. In de gesprekken met de geïnterviewden bleek dat ook

zij soortgelijke accenten plaatsen bij het succesvol uitvoeren van programma’s.

Deze accenten treft u door het hele boekje heen aan als citaten.

De thema’s die wij hebben gekozen zijn:

— aanleiding voor het besluiten tot een programma-aansturing

— voorwaarden voor succes bij de organisatorische ophanging van een

programma

— valkuilen in de besturing van lopende programma’s

— overwegingen rond draagvlak binnen programma’s

— randvoorwaarden aan het mandaat van opdrachtgever en programma-

manager

— eisen aan het profiel van een programmamanager

— accenten in het samenspel van opdrachtgever en programmamanager.

7

More magazines by this user