14.09.2013 Views

Redbrick safety sneakers - Zijlstra Beroepskleding

Redbrick safety sneakers - Zijlstra Beroepskleding

Redbrick safety sneakers - Zijlstra Beroepskleding

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE UK<br />

COLLECtION 1<br />

2011-2012


REDBRICK.NL


4<br />

Gold 0031502 S3 Boot Black<br />

DÉ NIEUWE<br />

Allshoes Benelux introduceert een nieuw merk veiligheidsschoenen.<br />

De naam: <strong>Redbrick</strong>. Schoenen met een kleurrijk design en sneakerachtige<br />

uitstraling. Sportief, trendy én veilig, want <strong>Redbrick</strong> voldoet aan alle eisen<br />

van de Europese normering (EN20345). Er zijn hoge en lage modellen in de<br />

maten 36 t/m 48. De <strong>sneakers</strong> hebben een Carbon neus en sterke Kevlar<br />

tussenzool. Ze zijn er in verschillende kleuren en uitvoeringen, die allemaal<br />

een goede pasvorm hebben voor jongens, meisjes, mannen én vrouwen.<br />

tHUIS EN OP HEt WERK<br />

Door de retro-look en het brede aanbod in kleuren en dessins is er een<br />

<strong>Redbrick</strong> voor iedereen. Bovendien zijn de <strong>sneakers</strong> niet alleen leuk om<br />

tijdens het werk te dragen. Met zijn trendy design past <strong>Redbrick</strong> ook prima<br />

bij een vrijetijdsoutfi t. Speciaal voor de modebewuste werknemer die geen<br />

concessies wil doen aan uitstraling. Zo wordt werken leuker dan ooit…<br />

Maten 36 - 48 (geldt niet voor alle artikelen)<br />

Flint 0031503 S3 Shoe Black Sunstone 0031504 S3 Boot Black<br />

Bronze 0031505 S3 Shoe Black<br />

Toe cap<br />

Toe cap<br />

5


6<br />

Smaragd 0031512 S3 Boot Brown Granite 0031508 S3 Boot Grey<br />

Emerald 0031511 S3 Shoe Brown<br />

Slate 0031507 S3 Shoe Grey<br />

REDBRICK.NL<br />

7


8<br />

Grey 0031820 S1P Boot Suede<br />

Red 0031826 S1P Boot Suede<br />

Yellow 0031823 S1P Boot Suede<br />

Blue 0031822 S1P Boot Suede<br />

Purple 0031828 S1P Boot Suede<br />

Brown 0031821 S1P Boot Suede Pink 0031827 S1P Boot Suede<br />

REDBRICK.NL<br />

9


10 11<br />

REDBRICK.NL


Kryptonite 0031519 S3 Shoe Black<br />

Zircon 0031520 S3 Boot Black<br />

Ruby 0031515 S3 Shoe Black<br />

rode & witte veters<br />

meegeleverd<br />

rode & witte veters<br />

meegeleverd<br />

Toe cap Toe cap<br />

Onyx 0031516 S3 Boot Black<br />

REDBRICK.NL<br />

12 13


14<br />

Marble 0031526 S1P Boot Black/White<br />

Chalc 0031524 S1P Boot White<br />

Coral 0031525 S1P Shoe Black/White<br />

Calciet 0031523 S1P Shoe White<br />

REDBRICK.NL<br />

15


A NEW WAY OF SAFETY<br />

Allshoes Benelux BV<br />

Verkoop +31 (0)72 540 2716<br />

Fax +31 (0)72 540 2957<br />

Email info@allshoes.nl<br />

Internet allshoes.nl<br />

grisportbenelux.nl<br />

redbrick.nl<br />

jalas.nl<br />

Correspondentieadres:<br />

Postbus 1022<br />

1810 KA Alkmaar<br />

The Netherlands<br />

Bezoekadres, kantoor en showroom:<br />

Barnsteenstraat 1a<br />

1812 SE Alkmaar<br />

The Netherlands<br />

Handelsregister KvK Alkmaar: nr. 37059274<br />

REDBRICK.NL<br />

TECHNISCHE INformaTIE<br />

gECERtIfICEERD<br />

Elke door ons verkochte<br />

veiligheidsschoen is gecertificeerd door<br />

een erkend testinstituut en voldoet<br />

aan de EN 20345 normering, die is<br />

vastgelegd in de EC wetgeving 89/686.<br />

Onze leveranciers gebruiken de<br />

nieuwste materialen en technologieën<br />

om een optimale combinatie te creëren<br />

van veiligheid, comfort, duurzaamheid<br />

en een moderne uitstraling.<br />

VEILIgHEID<br />

Elk product voldoet aan de<br />

minimale eis SB (Safety Base):<br />

- De stalen of kunststof neus biedt<br />

voldoende bescherming tegen vallende<br />

voorwerpen, indeuk resistentie<br />

tenminste 200 Joule. De weerstand<br />

bij beknelling is 15.000N.<br />

- De schokdemping in de hak moet<br />

volgens de EN 20345 standaard<br />

minimaal 20 Joule bedragen.<br />

Daarnaast zijn de schoenen ingedeeld<br />

in diverse beschermingsklassen:<br />

SB<br />

S1<br />

S2<br />

S3<br />

S4<br />

S5<br />

Aan alle basis eigenschappen<br />

is voldaan. De schoen moet zijn<br />

voorzien van een stalen neus<br />

met een indeuk resistentie van<br />

200 Joule (resthoogte 14 mm).<br />

Antistatisch, energie opname door<br />

de hak.<br />

Als S1, plus verhoogde weerstand<br />

tegen binnendringen van water.<br />

Als S2, plus toevoeging van een<br />

stalen of kevlar tussenzool en<br />

antislipprofiel.<br />

Als S1 maar dan gemaakt van PU,<br />

rubber of kunststof materialen.<br />

Als S4, plus toevoeging van een<br />

stalen tussenzool en antislipprofiel.<br />

O VEILIgHEIDSKLASSE<br />

De EN 20347 norm kan gebruikt<br />

worden voor schoeisel zonder stalen<br />

neus. Dit schoeisel geeft derhalve<br />

een beperkte bescherming. Deze<br />

schoenen zijn verder volgens dezelfde<br />

norm geclassificeerd als EN 20345,<br />

echter de letter S is vervangen door de<br />

letter O.<br />

CE-KEURMERK<br />

Alle schoenen zijn afzonderlijk getest<br />

door erkende Europese keurings-<br />

instituten en mogen alleen het<br />

CE merkteken voeren nadat certificatie<br />

heeft plaatsgevonden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!