3 - BECI

beci.be

3 - BECI

Speciaal

Autosalon

Bedrijfswagens,

voor of tegen?

EEN GOED GESPREK

Jean-Marc van Cutsem,

gedelegeerd bestuurder van

Delfood en Délitraiteur

« Onze kracht is versgoed »

LOGISTIEK

De recentste projecten in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Januari 2008 • nr 1


Speciaal

Autosalon

Bedrijfswagens,

voor of tegen?

EEN GOED GESPREK

Jean-Marc van Cutsem,

gedelegeerd bestuurder van

Delfood en Délitraiteur

« Onze kracht is versgoed »

LOGISTIEK

De recentste projecten in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Januari 2008 • nr 1


editoriaal

Bij deze jaarwisseling …

Dankzij de vorming van een federale regering werd 2007

op de valreep afgesloten met een vleugje optimisme. Het

voorbije jaar zal echter niet worden bijgeschreven bij de

meest roemrijke uit de politieke geschiedenis van ons

land. We hopen dat deze – weliswaar

voorlopige – ontknoping een einde

maakt aan de duidelijk merkbare uitholling

van ons internationale imago,

en dat Belgische en buitenlandse investeerders

snel weer vertrouwen krijgen

in de herwonnen slagkracht van

onze politieke, economische en sociale

kringen. Zo kunnen we samen de uitdagingen

van onze ontwikkeling aanpakken.

Het was overigens «vijf voor

twaalf», te oordelen naar de spectaculaire

duik van de conjunctuurindexen

van december, gepubliceerd door de

Nationale Bank van België.

Uit de prioriteiten die werden aangekondigd

in de algemene beleidsverklaring

van 21 december, onthouden we vooral klemtonen

als de vermindering van de belasting op werk, de concurrentiekracht

van de ondernemingen, de strijd tegen werkloosheidsvallen

en de modernisering van de openbare

diensten. We noteren ook de prioritaire opsomming van

bepaalde doelstellingen aangaande mobiliteit, verbonden

met het beheer van de NMBS of de modaliteiten voor

het vliegen over Brussel. Het Brussels Gewest en zijn hinterland

zijn zeer specifi ek betrokken bij deze uitdagingen

rond mobiliteit die bepalend zijn voor zijn arbeidsmarkt

en voor de bereikbaarheid van zijn bedrijven.

Wij stellen met enige irritatie vast dat Europa zijn binnengrenzen

opent voor 400 miljoen burgers uit 24 lidstaten

die de Schengen-zone nu telt, terwijl Brussel, het hart

van dat Europa, er maar niet in slaagt om een interregionaal

netwerk voor openbaar vervoer (GEN) te krijgen dat

de mobiliteit van werknemers uit zijn hinterland garandeert.

Gewestelijke en federale operatoren voor openbaar

vervoer verbergen ook vandaag nauwelijks hun onwil

om met elkaar te overleggen over een gecoördineerde

vervoerstrategie.

En wat te zeggen over de dringende oplossing voor de

problematiek van het vliegverkeer boven Brussel? En

Beci wenst de nieuwe

federale bewindsploeg

veel voluntarisme en

creativiteit toe in de

eerste drie maanden

van 2008 …

over verdere ontwikkeling van Brussel Nationaal, liever

in economische termen dan in termen van lawaaihinder?

Moeten we blijven herhalen dat de luchthaven reële

opportuniteiten inhoudt voor Brussel, wat werkgelegenheid

betreft? Dat deze opportuniteiten

logischerwijze nog zullen toenemen

door de omvang van de niet-ingevulde

behoeften aan jobs in dit deel van het

arrondissement Halle-Vilvoorde?

Brussel heeft dus bijzonder veel belangstelling

voor het werk van de nieuwe

federale bewindsploeg. Beci wenst dit

team dan ook veel voluntarisme en creativiteit

toe in de eerste drie maanden

van 2008, vooral bij het zoeken naar relevante

oplossingen voor de recurrente

problemen van de organisatie van de

bereikbaarheid van onze hoofdstad en

haar hinterland.

Daarnaast wensen wij onze ondernemingen

en hun medewerkers het allerbeste en veel duurzame

voorspoed in het nieuwe jaar.

Yvan Huyghebaert,

Voorzitter van Beci -

Kamer van Koophandel

van Brussel

Emmanuel van Innis,

Voorzitter van Beci -

Verbond van

Ondernemingen te Brussel

3

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


4

inhoud JANUARI 08

BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE

& INDUSTRY

3 Editoriaal

6 Leden Trefpunt

12 Opleiding :

De sleutels voor de prestaties van een KMO

13 Europa :

2008, nieuw netwerk, nieuwe horizon!

14 Internationale Handel:

Een jaar van import/export-business

15 In de kijker : Club Louise en 1000 Brussels

22 Toetredingsaanvragen

29 Agenda

54 Correctif Who’s who

DE ONDERNEMING DAG IN, DAG UIT

11 Bedrijfsprofi el :

DTZ, Totale geografi sche dekking

14 Reclame index

16 Een goed gesprek:

Jean-Marc van Cutsem, gedelegeerd bestuurder

van Delfood en Délitraiteur

20 Toolbox

25 Telex

26 BizzBox News

DOSSIER

Auto

Structurele partners van Beci

31 Ecologie en auto’s: … en de toekomst loopt op

wieltjes!

35 De top 5 van de groene wagens

36 Bedrijfsvoertuig: te doen en te laten

39 Debat: bedrijfswagen, voor of tegen?

40 Nieuwigheden in de schijnwerpers

DOSSIER

Archivage – Stock – Logistique

43 Uw archief in alle veiligheid buiten uw

onderneming opslaan

46 Elektronische archivering wordt maar weinig

toegepast

49 Facturen ordenen in een handomdraai

51 De recentste projecten in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

Dynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t +32 2 648 50 02 • F +32 2 640 93 28

www.beci.be

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: Karima Amrous

Directeur communicatie ka@beci.be

Eindredactrice:

Stéphanie Brisson sb@beci.be

Medewerkers: Jean Blavier • Thandiwé Cattier •

Vincent Delannoy • Arnaud Dellicour •

Olivier Duquesne • Nicole Evans • Olivier Kahn •

Jacqueline Remits • Luc Rivet • Myriam Schellens •

Harold Schuiten

Productie & Abonnementen

Administratie: Didier Amandt da@beci.be

Design-Layout: Megalunatriumviraat

Druk: DB Print

Vertaling: BLS – Production

Cover foto: Shutterstock.com

ISSN 0770 - 2264

Alle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemming

is verboden

Abonnementen

Prijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who Beci

Infos : da@beci.be • t 02 643 78 34

PUBLICITEIT

Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks

door meer dan 21.000 decision makers gelezen.

Gemiddelde oplage per nummer: 12.973 ex.

(Momenteel: 14.000 ex.)

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31

F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.be

Véronique Legein • T 02 763 18 19

F 02 772 54 22 • vl@beci.be

ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

MAART 2008

• Marketing & Verkoop

• Toerisme & Congressen

Deadline voor uw reservaties : 15 februari 2008

APRIL 2008

• Bank & Financien/Vermogensbeheer

• Informatica & Telecom

Deadline voor uw reservaties : 15 maart 2008


©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

*Comparison based on power tests performed on 8 August 2007 by HP labs between similarly configured HP ProLiant BL460c server blades and Dell 1950 servers.


6

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

moving!

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende fi nanciële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profi teer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar sb@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Mieck Vos heeft

KPMG Advisory

vervoegd als Senior

Manager

Advisor bin-

Mieck Vos nen de afdeling

‘People Services’.

In haar nieuwe rol zal Mieck instaan

voor het proactief beheren van een

uitgebreide klantenportfolio binnen

de private, publiek/private en

overheidssector (lokale overheden,

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

en andere bestuursniveau’s),

waarbij aandacht gaat naar

Intrade, een specialist in de audiovisuele integratie

AVI Belgium, een divisie van intrade,

is een bedrijf gespecialiseerd in de

audiovisuele integratie en “Digital

Signage” (informatiezuilen). De activiteiten

van Avi Belgium omvatten :

de verkoop, het verhuren en de integratie

van audiovisueel materiaal en

Mieck Vos wordt Senior Manager

Advisor ‘People Services’ bij KPMG

organisatieverbeteringen op het vlak

van personeelsmanagement. Voor

Mieck KPMG Advisory vervoegde,

was ze, sinds 2000, actief als adjunct-secretaris

bij de stad Kortrijk,

waar ze verantwoordelijk was voor

organisatie en personeel. In 2004

werd Mieck genomineerd als Overheidsmanager

van het jaar 2004, en

ontving ze de aanbevelingsprijs voor

junior Overheidsmanager. Daarnaast

is Mieck een gewaardeerd spreker op

diverse congressen over onder meer

management, organisatie en personeelsbeleid.

Mieck genoot een op-

de verkoop en de installatie van interactieve

zuilen, multimedia materiaal

en groot formaat videoschermen.

AVI Belgium ontwikkelde op de punt

gedreven bekwaamheid en exclusieve

samenwerking met de grootste

spelers op audiovisuele markt, zoals:

SONY, EIK, ULTIMEDIA Frankrijk. Dit,

met de bedoeling een kwalitatief

antwoord te bieden op de behoeftes

en vereisten van de huidige bedrijven

voor wat betreft : vergaderzalen,

amfi theaters, onthaalruimtes, telecommunicatie,

videoconferenties,

digitale affi chering.

De staf van AVI Belgium bestaande

uit commerciëlen, studie-ingenieurs,

installateurs, integrators, kabelleggers,

onderhoudstechniekers, en be-

leiding als Master in de politieke en

sociale wetenschappen, en behaalde

vervolgens bijkomende diploma’s in

Bedrijfskunde en Sociaal Recht. Ze

beschikt over het certifi caat EFQMassessor

en is geattesteerd gebruiker

van de Thomas Test (Thomas International).


KPMG

Bourgetlaan 40

1130 Brussel

t +32 2 708 43 00

f +32 2 708 43 99

www.kpmg.be

heerders, begeleidt elke klant vanaf

de eerste minuut tot aan de volledige

realisatie van het project.

Deze aanpak biedt de grootste garantie

op succes van elke etappe van

het project, vanaf de analyse van de

behoeftes tot aan de technische realisatie

zonder de opleiding van de

gebruikers te vergeten. ●

Intrade

16F bld Général Wahis

1030 Brussel

t +32 2 702 16 90

f +32 2 702 16 08

info@avibelgium.be

www.avibelgium.be


Nieuwe teamleden bij Your Mover

Logistics

De laatste maanden werd het administratief

team van Your Mover

Logistics met 3 personen uitgebreid.

Annick Van Gijs (32) leidt sinds kort

de klantenadministratie. Zij heeft

haar werkervaring opgedaan in de

textiel- en de logistieke sector. Chris

Haesaerts (35) is operations manager.

Tevoren werkte hij bij Banksys en

nadien bij een verpakkingsbedrijf.

Didier Robert (45) heeft na 15 jaar in

de grafi sche sector, gewerkt als dispatcher

bij een pakjestransporteur.

Bij Your Mover Logistics is hij verantwoordelijk

voor de planning.

Vandaag de dag bestaat het team van

Your Mover Logistics uit 15 arbeiders

(magazijniers, monteurs en chauffeurs)

en 5 bedienden. De onderneming

is gespecialiseerd in opslag en

stockbeheer. Vooral aan producenten

van kantoormeubilair biedt Your

Mover Logistics een geheel nieuw

dienstenpakket. Your Mover Logistics

heeft een doorgedreven kennis van de

markt van kantoorverhuizingen, via

haar zusterbedrijf Your Mover Vandergoten.

Het is in hoofdzaak naar de

producenten van kantoormeubilair

toe, dat Logistics haar dienstenpakket

volop uitbreidt. ●

Your Mover Logistics

Radiatorenstraat 1

1800 Vilvorde

t +32 2 255 42 62

f +32 2 251 84 75

info@yourmover.com

www.yourmoverlogistics.be

Annick Van Geijs Chris Haesaerts Didier Robert

“Le Rayon Vert”, een polyvalente zaal

voor bedrijfsevenementen

In het Noordwesten van Brussel (Jette), beschikt de «Rayon

Vert» over een polyvalente zaal met karakter van 200 m 2 ,

een gerenoveerde bergplaats van een honderdjarige brouwerij.

Zij kan onthalen tot 180 personen. De huurders kunnen

van het audiovisuele materiaal genieten: video projector,

CD/DVD lezer, micro’s, versterking en aansluiting tot de

Internet.

Aanpalend aan de polyvalente zaal, laten een industriële

keuken en een “dressing” ruimte de voorbereiding van maaltijden

toe. Een grote en sfeervolle bar alsook sanitaire voorzieningen

(waarvan een voor minder validen) vullen de inrichting

van de grote zaal aan. Een binnenhof maakt het mogelijk

om auto’s of bestelwagens binnen te laten en zo de zaal recht-

leden trefpunt

MobileXpense

krijgt de Golden Bridge

Export Award 2007

De voornaamste taak van MobileXpense bestaat

erin om ondernemingen én tijd te doen winnen

én geld te doen besparen, met name via een effi -

ciënter beheer van hun professionele uitgaven.

MobileXpense mocht de Golden Bridge Export

Award 2007 in ontvangst nemen. De Golden

Bridge Export Award werd in 1997 in het leven

geroepen door de Belgisch-Luxemburgse Kamer

van Koophandel in Groot-Brittannië met

de bedoeling de prestaties van de ondernemingen

op het domein van de export te valoriseren.

Conform zijn roeping om de ondernemingen

die hun vertrouwen in dit bedrijf stellen tijd én

geld te doen besparen, blijft het Brusselse bedrijf

moderne en innoverende oplossingen aanreiken

waarmee ze hun professionele uitgaven effi ciënter

beheren en dynamischer onder controle kunnen

houden, en dit in het licht van de nieuwe

behoeftes inzake management. Naast de Golden

Bridge Export Award die het bedrijf kreeg uitgereikt,

heeft MobileXpense dit jaar ook nog de

bronzen medaille behaald bij de “European Seal

of e-Excellence”. Het is een prijs die jaarlijks door

de Europese Conventie van Multimedia Verenigingen

(EMMAC) wordt toegekend aan bedrijven

die met hun innoverende dienstverlening het

verschil weten te maken.. ●

MobileXpense S.A.

Werkhuizenstraat 7-9

1080 Brussel

t + 32 2 412 10 27 – f + 32 2 412 10 30

info@mobileXpense.com

streeks te bereiken en materiaal te ontladen (dichtbij de Ring,

uitrit nr 9 “Jette”). Alle verdere details over deze typische

plaats, de voorgestelde diensten en de huurvoorwaarden zijn

terug te vinden op de website. ●

Le Rayon Vert

Gustave Van Huynegem straat

30-32

1090 Brussel

t +32 2 420 21 26

m +479 555 302

lerayonvert@skynet.be

www.lerayonvert.be

De polyvalente zaal van Le Rayon Vert

7

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


8

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

moving!

Het Huis Delvaux

versterkt topmanagement T-ma organiseert

rekruteringsbeurzen

François Schwennicke wil met

de komst van Christian Salez,

als CEO van het bedrijf, de inge-

Christian Salez slagen koers versnellen. ‘Ik ben

bedrijfsleider, aandeelhouder

en bewaker van de geest van Delvaux.

Dat is misschien wat veel voor

één man. Het wordt tijd — ook in het

belang van het bedrijf — dat ik in die

taken wordt bijgestaan, stelt François

Schwennicke. Sinds januari 2007 was

Christian Salez als onafhankelijke tot

de Raad van Bestuur toegetreden en

vandaag wordt de samenwerking ook

operationeel ingevuld.

Christian Salez, 41 jaar, heeft 10 jaar in

de reclamesector gewerkt waarin hij

leidinggevende functies bekleedde, en

de laatste jaren heeft hij deze ervaringen

vanuit directiefuncties toegepast

in de ontwikkeling en toepassing van

veranderingsprocessen in industriële

“Direct Search” door Inexa

bedrijven die met globaliserende en

veranderende markten worden geconfronteerd

(De Post en Vinçotte).

Hij is tevens onafhankelijk bestuurder

in enkele Belgische bedrijven actief

in editie, design en decoratie en is de

oprichter-bezieler van een internetplatform

voor langdurig zieke kinderen,

Simon & Odil. Delvaux, opgericht

in 1829 is het oudste lederwaren huis

ter wereld met een uitzonderlijke artisanale

knowhow. De groep Delvaux

stelt 200 mensen te werk en haalt een

omzet van 17 miljoen euro. ●

Maroquinerie Delvaux Belgium

Louis Schmidtlaan 7

1040 Brussel

t +32 2 738 00 40

info@delvaux.com

Het multi-gespecialiseerde kantoor INEXA (vroeger Daniel Henriet & Associates)

realiseert haar opdrachten uitsluitend via de technieken van de Directe

Benadering. Daniel Henriet, Lidwina Kindermans en hun consultants verzekeren

alle vacatures op Board niveau evenals uitzonderlijke Middle Management

functies. Parallel aan de klassieke kaderfuncties legt INEXA zich toe op

de nieuwe direct search profi elen waaronder: Bedrijfsjuristen, Milieu-experten,

Logistiekers, Human Ressources alsook sterk gespecialiseerde Ingenieurs

(ultramoderne technologie).

Inexa houdt gewetensvol rekening met de “matching” die plaats moet vinden

tussen het kaderlid en de opdrachtgever, in termen van hun individuele persoonlijkheden,

de gezochte competenties en de gedefi nieerde criteria van elk

van hen. Dit belet de consultants geenszins hun eigen dosis creativiteit aan te

brengen en beide partijen te verrassen met een ‘out of the box brainstorming’.

Inexa is een actief lid van een pan-europees netwerk : International Search

Partners ●

Inexa

Waterloosesteenweg 880

1000 Brussel

t +32 2 375 89 33

info@inexa.com

www.inexa.com

Daniel Henriet

en Lidwina Kindermans

voor de horecasector

Nog vóór het uitblazen

van het eerste verjaardagskaarsje,

heeft

T-ma meer dan 50

aanwervingen gerealiseerd

in de horecasector.

In deze sector raken

25.000 vacatures maar

niet ingevuld. T-ma

wil, onder impuls van

zijn oprichter Thierry

Plumier, dit probleem

aanpakken d.m.v. het

organiseren van rekruteringsbeurzen.

Dankzij een

gerichte communicatie zijn de

kandidaten die zich aanmelden

vaak gekwalifi ceerd en hebben ze

ervaring. Dit is dan ook de verklaring

voor de uitstekende resultaten.

Het aantal partnerschappen

breidt zich alsmaar uit. De Brusselse

Horecafederatie staat nu sinds

kort ook achter het concept en de

samenwerking met La Tribune de

Bruxelles, La Dernière Heure en La

Libre Belgique zal T-ma in staat

stellen zijn werkaanbiedingen op

een nog grotere schaal te verspreiden.

De eerstvolgende rekruteringsbeurs

grijpt plaats in Brussel

op 21 februari 2008. Er nemen 40

exposanten, op zoek naar werkkrachten,

aan deel. Er worden een

duizendtal bezoekers verwacht en

het vooropgestelde doel is 50 aanwervingen!


t-ma asbl

Huidevettersstraat 58 - 62

1000 Brussel

t +32 2 548 70 16

m + 479 79 78 66

t.plumier@tma-horeca.be

www.tma-horeca.be


Ontvang tot 25% premies voor

uw nieuwe investeringen in Brussel

Tot 25% premies voor uw

nieuwe investeringen in Brussel

U bent zelfstandige of bedrijfsleider? U wenst uw bedrijf uit te bouwen in Brussel?

Wist u dat u tot 25% premies kunt ontvangen voor uw nieuwe investeringen en

tot 50% steun voor advies en opleiding? Vraag meteen meer inlichtingen en

ondersteun uw groei dankzij dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor meer informatie, contacteer:

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Kruidtuinlaan 20 – 1035 Brussel

Tel: 02 800 34 37 – E-mail : expa.eco@mbhg.irisnet.be

www.premieskmo.be


10

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

moving!

Atisreal en de Louisawijk

Dankzij zijn vele kantoren, winkels en woningen is de Louisalaan een heel bijzondere vastgoedmarkt. “Voor bedrijven

die kantoorruimte huren is het een belangrijk voordeel om alles binnen handbereik te hebben, liefst in een wijk waar

het aangenaam is om te wonen en te werken”, zegt Tom Goyvaerts, verantwoordelijke voor de afdeling Letting & Sales

Offi ces van Atisreal. “De ondernemingen hebben zich hier gevestigd omdat ze in de wijk alle mogelijke faciliteiten ter

beschikking hebben: allerhande diensten, verschillende winkels, restaurants en hotels. Bovendien biedt het Terkamerenbos

de nodige ontspanning. De wijk mikt nadrukkelijk op diversiteit: 65% kantoorruimte, 27% woonruimte en 8%

winkelruimte. Zo’n 60% van de wijk wordt bevolkt door internationale bedrijven. Het is een echte multiculturele laan

die wordt gedomineerd door bepaalde activiteitendomeinen. Zo is bijvoorbeeld 81% van de advocatenbureaus gevestigd

in de Louisalaan. De vastgoedmarkt is in feite een dubbele markt, met enerzijds de kleine woningen en enkele

herenhuizen, en anderezijds een micromarkt samengesteld uit de drie torens. Het verschil tussen de twee markten is

belangrijk: de torens hebben een hogere bezettingsgraad

en behalen hogere huurprijzen, met een jaarlijkse “prime

rent” van zo’n € 225/m 2 . Toch zijn de huurders in de Louisalaan

volgens Goyvaerts erg trouw: “Het merendeel zit

er al heel lang. En als ze verhuizen, is het meestal naar

een ander gebouw in de wijk.” Atisreal is marktleider met

een marktaandeel van bijna 20% van alle onderhandelde

transacties. ●

Marc de Beer wordt General Manager van het Conrad

Brussels Hotel

Marc de Beer is benoemd

tot General

Manager van het

Conrad Brussels.

Marc neemt het team

van het Conrad Brussels,

dat bekroond

Marc de Beer

werd met een World

Travel Award, onder

zijn hoede met de

bedoeling om de positie

van het etablissement

als “meest prestigieuze en

meest luxueuze hotel van de stad” te

versterken. Hij zal rechtstreeks verslag

uitbrengen aan Rudi Jagersbacher,

Vice-President Benelux, Nordic

& Israël voor Hilton Hotels.

Zijn ervaring in de hotelindustrie

Atisreal Belgium

IT Tower

Louizalaan 480 B/17

1050 Brussel

t +32 2 643 10 33

f +32 2 646 46 50

www.atisreal.be

heeft hij opgedaan tijdens de voorbije

13 jaren in Europa, de Verenigde

Staten, het Verre en het Midden Oosten

en dit in drie verschillende hotelgroepen.

Marc de Beer begon zijn carrière in

1992 als een “Food & Beverage” stagiaire

voor het Marriott hotel te New

York. Daarbij komen 11 jaren van ervaring

bij Marriott en Meridien Groups

te New York, Londen, Bahrein, Riyadh

en Shanghai. Nadien werd Marc de

Beer Operations Manager voor het

Marriott Beijing.

In februari 2004 trad hij in dienst bij

de Hilton groep als Operations Director

van het Jeddah Hilton Hotel. Na

anderhalf jaar opende Marc de Beer,

De Louisalaan is een heel bijzondere vastgoedmarkt

als Manager, het weelderige All Suite

Qasr Al Sharq van de Waldorf=Astoria

Collectie te Jeddah in Saoedi- Arabië.

Marc de Beer, geboren in 1969, heeft

zijn studies in Nederland gevolgd.

Hij heeft een diploma Hotel Management

met een specialisatie in fi nancieel

beheer. Hij is getrouwd en heeft

twee kinderen. ●

Conrad Brussels Hotel

Louizalaan 71

1050 Brussel

t +32 2 542 42 42

f +32 2 542 42 00

www.conradhotels.com

brusselsinfo@conradhotels.com

© Atisreal

Eindverantwoordelijke Moving: Stéphanie Brisson


Pierre Badot, Director Occupational &

Development Markets bij DTZ

DTZ biedt grote ondernemingen

en KMO’s een rijke waaier

van vastgoeddiensten aan.

Die KMO’s vertegenwoordigen overigens

70 % van de transacties en 64 %

van de onderhandelde oppervlakte.

De diensten steunen op diverse specialisaties,

gebundeld in drie pijlers. De

eerste betreft het transactionele, met

het werk als verkoop- en verhuurkantoor.

De prestaties zijn aangepast aan

het soort vastgoed, namelijk kantoren,

industriële of semi-industriële oppervlakken

en retail (handelsoppervlakken).

Deze pijler dekt ook het beleggingsadvies,

de verkoop van gebouwen

waarin ondernemingen gevestigd zijn

en het Property management (beheer).

De tweede pijler is die van de consultancy,

zowel begeleiding van bewoners

als Building consultancy (technisch

advies voor de inrichting). De derde

pijler, die om deontologische redenen

onafhankelijk is van de twee andere,

dekt het métier van expertise onder de

naam Winssinger & Vennoten.

De klant bijstaan

DTZ is zich terdege bewust van de vastgoedgebonden

risico’s en staat zijn

klanten bij met een volledig dienstenaanbod.

“Wij functioneren volgens het

‘one stop shopping’-principe”, verduidelijkt

Pierre Badot, Director Occupational

& Development Markets. “Geen

enkele klant hoeft zich tot meerdere

bedrijven te richten, aangezien wij alle

diensten aangaande vastgoed kunnen

DTZ

leveren.” Vandaar het belang van een

totale kennis van de markt. “Dankzij

onze gedecentraliseerde kantoren zijn

wij in de drie Belgische gewesten én in

het buitenland aanwezig. Zo kunnen

we de klant die vastgoedadvies zoekt,

beter bijstaan.”

Een key account wordt belast met de

begeleiding van de klant. Hij treedt op

als interface met alle andere betrokkenen,

vanuit de optiek van een complementaire

aanpak van alle aangeboden

specialisaties. DTZ-specialisten staan

de klanten bij in elke fase. Zij kunnen

advies geven bij onderhandelingen

van commerciële, juridische en fi nanciële

aard. Dankzij een ruime database

kunnen ze een perfect doelgerichte

lijst van gebouwen voorstellen. DTZ beheert

ook de bezoeken die vervolgens

uitmonden in de shortlist die nodig is

om de afsluitende onderhandelingen

in te zetten.

Sleutelfactoren

Pierre Badot somt ook enkele essentiele

elementen op waarmee een bedrijf

rekening houdt bij vastgoedplannen.

Tot de belangrijkste behoren: de bereikbaarheid

van het gebouw met het

openbaar vervoer en met de auto, het

comfortniveau van het gebouw, zijn

imago en uiteraard de beheersing van

de globale bewoningskosten (huur +

lasten + taksen). Nog al te vaak beperkt

de kandidaat-bewoner van een nieuw

gebouw zich louter tot vergelijking van

Bedrijfsprofiel

Totale geografi sche dekking

DTZ, marktleider in de vastgoedsector, is actief in heel

België. Het bedrijf, een multinational genoteerd op de beurs

van Londen, wil in de toekomst over de hele wereld onder

dezelfde naam opereren. In 45 landen is DTZ al aanwezig.

Overal met dezelfde prioriteit: samenwerken met zijn klanten.

Dat zijn zowel de eigenaars als de huurders. De eerste

wil DTZ helpen met optimaliseren van de bezettingsgraad

van hun vastgoedportefeuille, de tweede met het maximaal

benutten van hun werkruimte.

de huurprijzen, zonder voldoende aandacht

te schenken aan de lasten en de

taksen die op het gebouw wegen.

DTZ beheert dit erg complexe vak in al

zijn aspecten. DTZ respecteert ook en

vooral de deontologie door te focussen

op de kwaliteit van de dienstverlening.

“Dit betreft óók het profi el van de verkopers

in ons team en de keuze van

het toegewezen contact.” In dit bedrijf

waar enthousiasme en dynamisme

hoogtij vieren, is de werkingsfi losofi e

gekoppeld aan een open geest en aan

vrijheid. “Bij ons zit niemand vastgepind

in één vakje. Er geldt slechts één

basisregel: de kwaliteit van de aangeboden

diensten.” ●

Kort

DTZ

Olivier Duquesne

Opgericht in 1784 in Birmingham

Winssinger & Vennoten, in 1902

opgericht in België, associeert zich in

de jaren 70 met DTZ

Corebusiness: vastgoedadvies

Personeel: 75 mensen in België, meer

dan 11.000 wereldwijd

Omzet in België: 11,1 miljoen euro

Basiswaarden: integriteit, teamgeest,

uitmuntende service, creativiteit,

empowerment, plezier

Contact: DTZ

www.dtz.com – 02 629 02 02

11

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


12

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

opleiding

De sleutels voor

het succes van een KMO

Wie bedrijfsleiders van dichtbij observeert, merkt snel dat veel

ondernemers de sleutels voor het succes van hun bedrijf zelf in

handen hebben. Met die sleutels bepalen ze vlot de activiteit,

de ontwikkeling en het rendement van hun business. Ook u

kan ingewijd worden in het geheim van betere prestaties. Volg

de Beci-opleiding.

Bedrijfsleider: een schitterend

avontuur! Nieuwe markten

veroveren, alsmaar krachtigere

producten en diensten ontwikkelen,

een steeds sterker team begeesteren,

omzet en resultaat zien groeien, zich

meester voelen van zijn lot, erkenning

genieten, kortom: zich ontplooien.

Prachtig! Maar… er zijn ook bedrijven

die ter plaatse trappelen of achteruit

boeren, die domweg klanten verliezen,

met absenteïsme kampen door gebrek

aan motivatie. Men moet beslissen,

kiezen, knopen doorhakken. Het valt

niet altijd mee te weten welke klanten,

markten, producten men voorrang

moet geven, hoeveel tijd men moet besteden

aan anderen en aan zichzelf.

De sleutels voor presteren zijn samen

te vatten in 4 woorden: vertrouwen, visie,

investering en evenwicht.

1. Vertrouwen

De bedrijfsleider heeft vertrouwen als

zijn KMO fi nancieel en commercieel

gezond is, als hij gelooft in de competenties

van zijn team en als hij zich een

goede stuurman van dit alles weet.

Hiervoor moet hij een instrumentenbord

met vier kompasnaalden kunnen

lezen.

Een fi nancieel kompas dat duidelijk

aangeeft welke activiteiten het goed

doen, welke net in evenwicht blijven

en welke verlieslatend zijn, met daarnaast

een kasstroomteller die gewoon

aangeeft hoe de behoefte aan bedrijfskapitaal

is en zal zijn.

Een commercieel kompas met 3 wijzerplaten:

klantentrouw, verzadiging en

prospectie. Een kompas van competenties

om te weten wat men nodig heeft,

wat het team goed, minder goed of

slecht kan, en hoe het team evolueert.

Een kwaliteitskompas dat de waarde

meet van de producten/diensten die

men aan de klanten levert. Dit is de

befaamde verhouding van kwaliteitsperceptie

tegen betaalde prijs en de

waarde van de bestaande organisatie

en haar management, anders gezegd:

de kostprijs in verhouding tot de geleverde

kwaliteit.

2. Visie

Dergelijke instrumenten ter beschikking

hebben en objectief kunnen analyseren,

dat is wat men nodig heeft om

zich een goede stuurman te kunnen

voelen. Zodra men weet waar men zich

bevindt, komt het erop aan om vooruitgang

te boeken en dus blijk te geven

van visie.

Onze bedrijfsleider heeft visie wanneer

hij de krachtlijnen van zijn ontwikkeling

goed weet te defi niëren: het bedrijfsproject,

de bijbehorende strategie,

de producten/diensten en de markten

van morgen, de mogelijk bijdragende

partners, de evolutie van het team, de

goede fi nancieringsbronnen.

Merk ook op dat onze chef deze visie

uitstekend kan overbrengen: aan zijn

team, uiteraard, maar ook aan zijn

klanten, zijn partners, zijn leveranciers

en … zijn bankiers!

3. Investering

Gesterkt door zijn visie kan de bedrijfsleider

kiezen voor investeringen. Hij

gaat over tot de actie. Hij weet waar hij

Gun uzelf de sleutels naar betere prestaties

staat, wat werkt en wat minder goed

werkt, waar hij naartoe wil. Hij kan

het roadbook van zijn bedrijf opstellen,

met daarin 3 essentiële fasen: de

nodige correcties, de onvermijdelijke

schrappingen en de vernieuwingen

die ontwikkeld moeten worden.

Hier bestaan géén geheimen, alleen

vaste waarden: doelstelling – actieplan

– controle en animatie.

4. Evenwicht

Blijft de laatste sleutel: het evenwicht.

Bedrijfsleiders die slagen, hebben

meerdere levens. Een professioneel

leven dat het grootste deel van hun

agenda opeist en voedt, maar waarin

merkwaardig genoeg ook tijd is voor

een privé-lunch, een weekend, een verjaardagsfeestje.

Sommigen zijn zelfs

lid van een vereniging of actief in hun

gemeente. Ze slagen erin uit hun vaste

raamwerk te stappen. Dat betekent

heel gewoon dat ze goed kunnen delegeren…

Deze sleutels blijken essentieel te zijn.

Het is nu aan u om tegenover elk punt

te bekijken wat u doet en hoe u dat

doet. Defi nieer vervolgens wat goed is,

wat beter moet en wat u best volledig

opnieuw bekijkt. ●

Patrick Stenpien

Oprichter en bestuurder van Applicom

Neem deel aan de opleiding “ Les clés

de la performance d’une PME ”* van 22

februari 2008, van 9 tot 17.30 u. Samen

stellen we uw roadbook op weg naar

prestaties samen.

Info: Brigitte van der Mensbrugghe, tel.

02 643 78 30 – e-mail bvdm@beci.be

* Wordt in het Frans gegeven


EUROPEAN ENTERPRISE AWARDS 2007

De kinderen van vandaag zijn

de ondernemers van morgen!

ICHEC-PME heeft dit

goed begrepen en werd tijdens de offi

ciële plechtigheid van 6 december

in Porto in de categorie “Investering

in menselijk kapitaal” bekroond voor

zijn ambitieuze programma CAP’Ten.

Dit initiatief beoogt verbetering van

onderwijs en vorming met het oog op

ondernemerszin, met ontwikkeling

van banden tussen de ondernemingen

en het onderwijssysteem.

“CAP’Ten” wordt georganiseerd door

ICHEC-PME. Het biedt leerkrachten

van het 5e en 6e jaar basisonderwijs

een methode aan om hun leerlingen

aan te sporen een persoonlijk project

op te zetten en een uitdaging op hun

maat aan te gaan. De jonge deelnemers

(10 tot 12 jaar) kiezen hun eigen

uitdaging en spelen hun persoonlijk

talent uit dankzij een pedagogische

kit voor projectbeheer op maat van

hun leeftijd. (Meer info op http://

www.ichec-pme.be/capten/).

Zoom op de KMO’s!

Dhr. Günter Verheugen, vice-voorzitter

van de Europese Commissie,

verantwoordelijk voor het ondernemings-

en industrieel beleid, verklaarde:

“Deze prijzen hebben als

ambitie zowel de ondernemingen als

de lagere overheden te inspireren. Zij

zijn reeds bezig de bedrijfscultuur in

heel Europa een nieuw aanzien te

geven, terwijl de lokale en regionale

vertegenwoordigers beseffen dat de

ondernemingen dagelijkse partners

zijn voor de economische en maatschappelijke

groei.”

Men kan immers niet voorbij aan het

feit dat KMO’s 99% van de Europese

ondernemingen vormen, 2/3 van alle

arbeidsplaatsen genereren en zo bijdragen

tot 60% van het Europese BBP.

De KMO’s hebben de voorbije 10 jaar

meer dan 5 miljoen jobs gecreëerd en

zijn hierdoor de belangrijkste aandeelhouders

in de Europese economische

en sociale groei.

De Europese Commissie is zich terdege

bewust van de cruciale rol van de

KMO’s binnen de Europese Unie. Bij

alle gevoerde acties geldt als wachtwoord:

“Denk eerst aan de KMO’s!”

EIC’s en IRC’s bundelen krachten

voor de ondernemingen

Verboden op de lauweren te rusten!

De Europese Commissie kijkt niet op

een inspanning en blijft ijveren voor

hulp en steun voor de KMO’s. KMO’s

europa

2008: nieuw netwerk, nieuwe horizon!

Brussel heeft de European Enterprise Awards 2007 gewonnen. Deze prijzen willen initiatieven

die ondernemen en ondernemingszin promoten, ruime bekendheid geven. Ook

activiteiten die jongeren aanzetten tot ondernemerschap worden beloond. Een nieuwe

kans om de activiteit van KMO’s te beklemtonen.

De mier van het CAP’Ten-project

moeten in staat worden gesteld de

Europese economische motor draaiende

te blijven houden. Ze moeten effi

ciënt geholpen en gesteund worden

in hun administratieve en reglementaire

stappen en in hun nationale en

transnationale ontwikkeling.

Het toekomstige unieke netwerk dat

de Euro Info Centers en de Innovation

Relay Centers verenigt, zal de ondernemingen

vele diensten aanreiken

wat betreft informatie en advies rond

Europese kwesties, internationale samenwerking

en partnerships tussen

bedrijven. Parallel hiermee zal het

consortium diensten aanbieden ten

gunste van overdracht van kennis

en van innoverende technologieën,

evenals diensten die de deelname

van KMO’s aan het 7e Raamprogramma

voor Onderzoek en Ontwikkeling

aanmoedigen.

Meer concreet betekent dit een fusie

van de competenties van beide

verschillende entiteiten ter versterking

van de doeltreffendheid van de

gespecialiseerde diensten en om de

toegang tot informatie te vergemakkelijken

voor KMO’s en onderzoekscentra

op regionaal niveau.

2008 wordt het jaar van de lancering

van dit nieuwe Europese netwerk.

Nieuwsgierigen kijken nu al halsreikend

uit naar de nieuwe naam ervan.

Maar… alles komt op zijn tijd… ●

Samira Aarbaj

Adviseur Euro Info Center

13

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


14

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

internationale handel

INTERNATIONALE HANDEL

Een jaar

van import/export-business

De internationale afdeling van Beci organiseert activiteiten en evenementen die u

helpen om contacten te leggen met buitenlandse zakenmensen. Profi teer van deze

kansen om internationaal door te breken en markten te veroveren.

De exportmiddagen

Het gaat om seminaries en themalunches

waar u alles te weten

komt over de export naar een

welbepaald land.

Economische, juridische, bank- en

fi nanciële informatie naast de zakelijke

gebruiken op die markten,

aangereikt door specialisten en

met getuigenissen uit de praktijk

van Belgische bedrijven.

Onthaal van delegaties

Ga de internationale toer op!

Ontdek nieuwe kansen in de wereld.

Verruim uw netwerk tijdens

de ontvangst van buitenlandse

delegaties (bedrijven, ambassades,

ministers, …). Treed in contact

met buitenlandse bedrijven

tijdens onze diverse modules:

businessmeetings, forums, individuele

ontmoetingen, bedrijfsbezoeken.

Export Day

Verbreed uw internationale deskundigheid.

Maak uzelf onmisbaar

in het domein van de export!

De Export Day is een dag in het

teken van de export. Deelnemers

kunnen in diverse thematische

workshops hun exportkennis

ontwikkelen. De experts en de

sprekers zijn specialisten in hun

activiteitendomein.

Beci-missies:

Grijp de economische en commerciële

kansen in het buitenland.

Neem samen met onze tussenpersonen

ter plaatse deel aan individuele

gesprekken, seminaries

en bedrijfsbezoeken.

Businessclub

Networking-acties om de zakenrelaties

tussen de Brusselse

fi rma’s en de bedrijven in een

welbepaald(e) land of stad te bevorderen.

Bestaande Beci-clubs: Brussel/

Hongarije, Brussel/Moskou, Brussel/Parijs.

Infrastructurencluster

Het gaat hier om een focus op

Afrika en zijn ontwikkeling. Deze

businessclub is een samenwerkingsverband

tussen fi rma’s voor

deelname aan infrastructuurprojecten

in domeinen als transport,

gezondheid, ICT, energie en leefmilieu.

De agenda van al deze activiteiten

bevindt zich op onze website

www.beci.be ●

Meer info?

Neem contact op met

Jean-Philippe Mergen,

02 210 01 77

jpm@beci.be

Focus op Mexico

Een beetje peper voor de winter?

Maak kennis met Mexico en zijn ambassadeur

in België tijdens een Mexicaanse lunch

op 30 januari, 12.30 u. Meer info en inschrijvingen

op 02 210 01 71.


In deze rubriek vindt u alle foto’s van de events die Beci organiseert.

Was u er ook bij?

Club Louise

Cultuur en gastronomie troef tijdens de laatste Club Louise.

Op het programma stonden een bezoek aan de prestigieuze

D’Ieteren Gallery en een degustatie van delicatessen

(chocolade, champagne, …). Een ware streling voor het oog en

de smaakpapillen!

Tijdens het bezoek aan

de Coudenberg, met een

boeiende wandeling in de

ondergrondse gewelven

van het Koningsplein,

maakten de deelnemers

aan 1000 Brussels kennis

met de restanten van dit

illustere paleis

Pierre Vierendeel, Retail Manager D’Ieteren

1000 Brussels

Tijdens 1000 Brussels in het Belvue-museum kwam

een honderdtal ondernemers netwerken in het

stadscentrum. Op het programma stonden een bezoek

aan de Coudenberg en een walking dinner.

Foto’s : Thierry Dauwe

In de kijker

De bezoekers konden zich vergapen aan een prachtige

collectie wagens.

Enkele erg waardevolle oldtimers

Proeven van Molitor-chocolade

Jean-Luc Masschelein van Mensura in het gezelschap van

zijn gasten

Oesters van

Huitrière & Eole


16

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

Een goed gesprek Jean-Marc van Cutsem, gedelegeerd bestuurder van delfood en délitraiteur

“Onze kracht is versgoed”

Overal duiken ze op: GB Express, Delhaize Proxi, Louis Delhaize... De grootdistributie

grijpt terug naar het concept van de goede oude kruidenier op de hoek. Een

merk dat — vooral in Brussel en zijn ruime zuidelijke rand — lekker surft op de

hernieuwde trek naar de buurtwinkels, is Louis Delhaize en zijn Délitraiteur. Jean-

Marc Van Cutsem, gedelegeerd bestuurder van Delfood en Délitraiteur, legt uit hoe

hij de evolutie ziet van de grootdistributie in de komende tien jaar.

Délitraiteur en Louis Delhaize zijn

de twee buurtwinkelmerken onder

de vleugels van groep Louis Delhaize

die daarnaast ook zwaargewichten

als de hypermarktenketen Cora,

de supermarktenketens Match en

Smatch (vroeger Profi ) en winkelketens

in Frankrijk, Groot-Brittannië,

“Om het even wat

je verkoopt: wie

wil doorbreken,

moet een sterk en

duidelijk concept

ontwikkelen waarin

de klanten zich

terugvinden”

Roemenië, Hongarije en Luxemburg

omvat.

Het concept van franchisewinkels

‘Louis Delhaize’ met minder dan

400 m 2 werd de voorbije jaren met

stevige reclamecampagnes uitgebouwd.

Daarnaast maakten meer

specifi ek de verkooppunten Délitrai-

Jean-Marc van Cutsem


© Délitraiteur

Délitraiteur, een concept, een sfeer, verse producten

teur op minder dan 10 jaar tijd een

hel opgang: vandaag zijn er bijna 25

dergelijke traiteurwinkels, verdeeld

over Brussel en Waals-Brabant, tot

Namen en ook in de streek rond Bergen

en elders in Wallonië.

Is de grootdistributie op weg om

de buurtwinkel opnieuw uit te

vinden?

Jean-Marc van Cutsem : Om het

even wat je verkoopt, van textiel tot

voeding: wie wil doorbreken, moet

een sterk en duidelijk concept ontwikkelen

waarin de klanten zich terugvinden.

De winkel met ‘een beetje

van alles’ draait minder goed. Onze

samenleving verandert: vroeger was

het publiek trouw aan zijn winkel en

aan de kalender en zijn gewoonten.

‘s Maandags werd worst gegeten om

zeker het einde van de week te halen,

met vis op vrijdag. De huisvrouw deed

boodschappen voor de hele week.

Zo werkt het vandaag niet meer.

Mensen werken laat, met gespreide

dienstroosters. “Wat eten we?” is een

vraag die vaak pas op het laatste moment

wordt gesteld. Het publiek is

zelfs niet meer trouw aan ‘zijn’ supermarkt.

Afhankelijk van dag of tijdstip

trekt men naar hyper- of supermarkt

of naar de buurtwinkel waar je tot 10

uur ‘s avonds terechtkan. Wij zijn vermoedelijk

pioniers geweest.

Hoezo?

Een goed gesprek Jean-Marc van Cutsem

Louis Delhaize doet dit eigenlijk al

meer dan 130 jaar. Wij weten dat

kleine winkels zich niet effi ciënt

laten beheren als fi lialen. Om de

rentabiliteit te garanderen is het

beter een netwerk van zelfstandige

franchisers te ontwikkelen. Délitraiteur

is geen grootdistributie maar

horeca: een totaal ander concept,

ook wat collectieve overeenkomsten

betreft. Onze kracht is versgoed: bereide

gerechten met grote kwaliteit.

Onze klanten winkelen uiteraard

ook in ander winkelketens – nogal

logisch! – maar passeren geregeld bij

ons, waar de witte wijn en de cham-

Loopbaan

van Jean-Marc van Cutsem

pagne al koud staan in de koelkast.

Bereide gerechten, drank, vers brood,

gebraden kip. Dát verwacht men van

de buurtwinkel.

De kern van de oorlog in de

grootdistributie is de slagkracht

van de aankoopcentrale. Ik

neem aan dat Louis Delhaize

niet achterblijft op Cora, Match

en de andere merken?

Klopt. De merken van de GLD-groep

werken nauw samen om de beste

aankoopprijzen af te dwingen, maar

bij ons nemen droge producten een

steeds kleinere plaats in binnen het

assortiment. Nogmaals: wij behoren

tot de horeca, tot de traiteurdienst.

Bij Marks & Spencer in Londen is

droge voeding nog goed voor 20%.

Alle rest is koelkast. Wij gaan dezelfde

richting uit, met een totaal

andere logistiek dan de klassieke

grootdistributie en haar koelwagens

waarin de temperatuur 3° verschilt

bij elke levering. Onze isothermische

containers garanderen een perfecte

koudeketen. Geen pallet met yoghurt

die een ‘klop van de warmte’

krijgt omdat er geen tijd was om ze

naar de koele berging te brengen.

Ik geloof enorm in ons concept van

versgoed. Ons assortiment start bij

het dominante nationale merk, met

onze eigen producten er nog eens

bovenop. Dat is in tegenstelling tot

de concurrenten die ervoor hebben

gekozen in de eerste plaats hun ei-

• 49 jaar

• Gehuwd, 3 kinderen

• Studies: Economische Wetenschappen

• Gedelegeerd bestuurder Delfood en Délitraiteur (Groep Louis

Delhaize) sinds 2001

• Vroeger COO Profi Belgium

• Van 1978 tot 1988 kaderlid met diverse functies binnen de groep GB-

Inno-BM

17

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


18

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

Een goed gesprek Jean-Marc van Cutsem

Onze samenleving

is rijker dan vroeger

en ze vergrijst. Die

twee elementen

bepalen het gezicht

van de winkel van

morgen.

gen merk aan te bieden. We hebben

ons eigen traiteurproductengamma

Daily-délices gelanceerd, en voor een

groot deel van ons assortiment doen

we géén beroep op de aankoopcentrale

van de groep.

Het publiek heeft – al dan niet

terecht – het gevoel dat de

prijzen erg snel de hoogte in

schieten. Wat is de realiteit?

De verhoging van de prijzen is nog

niet heel erg voelbaar, maar zou

wel eens veel opvallender kunnen

worden. Zuivel kent een zekere verhoging,

te wijten aan verandering

in het consumptiegedrag in China

dat nu een veel groter deel van de

wereldproductie van melkpoeder

afneemt. Bij deegwaren en andere

graanproducten kan de opkomst

van biobrandstof een belangrijk effect

hebben op de grondstofprijzen.

Zelfs als die impact slechts enkele

eurocent is, draagt dit bij tot een algemene

verhoging. Dan is er uiteraard

ook nog de forse stijging van de

brandstofprijzen, met een weerslag

op de transport- en logistieke kosten.

Op dit vlak is dit nog maar een begin.

In de toekomst kon het wel eens veel

erger worden. De grootdistributie

beseft dit goed. FEDIS bekroonde dit

jaar Colruyt met de Mercurius-prijs

voor zijn duurzaam milieubeleid.

Toen olie goedkoop was, was alternatieve

energie gewoon ‘trendy’.

Nu staan onze bedrijven voor de

uitdaging om ons energieverbruik

te verminderen teneinde de daaruit

voortvloeiende prijsstijgingen voor

de verbruiker – minstens gedeeltelijk

– af te blokken.

Winkels zijn alsmaar langer

open en zondagsopening is geen

taboe meer. Evolueren we naar

Amerikaanse toestanden met

handelszaken die 24 uur per dag

open zijn?

Ik geloof niet dat de bevolking

luidkeels roept om veralgemeende

zondagsopening. Winkelen in de

hypermarkt, dat betekent een parkeerplaats

zoeken, een heel eind tot

de ingang, een karretje nemen, rondschuifelen,

aanschuiven bij de kassa.

En u koopt altijd meer dan u nodig

had. Ik geloof niet dat het publiek dit

zo graag op zondag doet. Uiteraard

zijn er ruimere openingsuren nodig,

zeker op zondag rond de eindejaarsfeesten.

Ik denk dat vandaag een

zeker evenwicht bereikt is. Nachtwinkels

zouden een regeling moeten

krijgen van 20 u. ‘s avonds tot 8

u. ‘s morgens (en niet van 17 tot 3 u.),

maar alle bestaande soorten handelszaken

vormen een homogeen

geheel, en wij zijn resoluut aanwezig

in de niche van kwaliteitsbuurtwinkel,

tot 22 u. en op zondag. Bij

Louis Delhaize of Délitraiteur blijft u

amper 10 minuten, en meestal is er

plaats op de parking.

Groep Louis Delhaize

Hoe zal de detailhandel

evolueren de komende tien jaar?

Onze samenleving is rijker dan vroeger

en ze vergrijst. Maar we blijven

langer gezond. Die twee elementen

gaan de handel van morgen modelleren.

Ouderen willen zo lang mogelijk

zelfstandig thuis blijven wonen.

Ze gaan graag naar de buurtwinkel.

Tot voor kort bestond ons publiek

vooral uit yuppies (Young Urban

Professionals), jonge kaderleden en

actieve mensen. Maar we merken

steeds meer dat oudere mensen onze

bereide gerechten en onze verse artikelen

hebben ontdekt. Ze verschillen

namelijk sterk van de ‘gamellenvoeding’

die ze vaak krijgen van de

thuisbezorgingskeukens en de rusthuizen.

Wij bezetten de niche van de

buurthandel die zich ongetwijfeld

opnieuw zal ontwikkelen. Heel de

grootdistributie heeft dit begrepen

en probeert in te spelen op deze

vraag. Daarnaast zal er altijd plaats

blijven voor de hyper- en supermarkten,

voor de merkenshops en voor de

nachtwinkels. Wat de kruidenier op

de hoek betreft: ketens zoals de onze

doen deze herleven op een andere,

professionelere manier. Dat is de basistrend

waarop wij hebben ingezet.

De kruidenier op de hoek heeft een

rooskleurige toekomst! ●

• Opgericht in 1850 in Ransart (Charleroi)

• Sector grootdistributie

• Tien merken: Cora (hypermarkten), Match en Smatch (supermarkten),

Albinuta (supermarkt), Houra.fr (cybermarkt), Profi (soft

discount), Truffaut (tuincenter), Animalis (dierenwinkels), Ecomax

(hard discount, Louis Delhaize & Délitraiteur (franchise-kruideniers)

• Omzet: 12 miljard € (2006)

• Personeel: 52.000 mensen in 7 landen


INTERVIEWS EN REKRUTERING TER PLAATSE!

Neem deel aan de belangrijkste meeting tussen werkgevers en kandidaten !

Vrijdag 14 maart

Zaterdag 12 april

( te bevestigen )

Vrijdag 13 juni

Zaterdag 27 september

Programma van de Brussels Jobdays 2008

Contacteer ons voor verdere inlichtingen : 02 626 13 51 of info@jobdays.eu

Of surf naar www.jobdays.eu

16 edities van de Job Days : overzicht (Okt 2005 – Dec 2007)

Kandidaten enerzijds

26 000 kandidaten namen deel aan de Job Days :

• 1 kandidaat op 4 kreeg de kans om de

selectieprocedure verder te doorlopen dankzij één van de

Job Days ;

• Meer dan 1.500 kandidaten vonden werk dankzij de

Job Days !

• 30% is tussen 18 en 25 jaar

• 45% is tussen 26 en 35 jaar

Profiel van de kandidaten

Werkgevers anderzijds

430 bedrijven woonden de Job Days bij :

• 95 % van de bedrijven contacteerde één of meerdere

kandidaten opnieuw na een eerste ontmoeting op één

van de Job Days ;

• 89 % van de bedrijven vindt dat de Job Days een

uitstekend initiatief zijn !

• 18% is tussen 36 en 45 jaar

• 7% is meer dan 45 jaar

Een initiatief van:

Met de steun van de

Brusselse minister

van Economie,

Werkgelegenheid en

Wetenschappelijk

onderzoek

Job Day « Meetings Industry »

(Incentives, Conferences, Events, Horeca, Taxi, Tourism, Catering)

bij Tentation, in samenwerking met BITC.

Job Day « Luchthaven »

Skyhall in Zaventem, in samenwerking met VOKA

Job Day « Haven »

(Logistiek, Transport)

schip Bilouel aan Sainctelette, in samenwerking met Minister B. Grouwels.

Brussels Job Day « Europa »

Berlaymont, in samenwerking met de Europese Commissie.

Vrijdag 7 november Brussels Job Day « Sales, Financiën en Management »

Vrijdag 12 december

Met de actieve medewerking van:

Brussels Job Day « IT, ingenieurs en technici »

in samenwerking met AGORIA.

En de steun van:


20

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

toolbox

RECLAME

Loop niet in de val !

In de hele EU worden radicale nieuwe voorschriften van kracht om misleidende reclame

en agressieve verkoop aan te pakken. Ze zijn onderdeel van een veel langere zwarte lijst

met “trucjes” die de nieuwe richtlijn over oneerlijke handelspraktijken voortaan verbiedt.

De richtlijn moet het vertrouwen

van de consument

en het bedrijfsleven

in de interne markt versterken. De

zwarte lijst bevat meer dan dertig

handelspraktijken die onder alle

omstandigheden als oneerlijk

worden beschouwd. Twaalf daarvan

duperen de consument het

meest.

1. Lokkertjes: de consument

verlokken tot kopen door reclame

te maken voor een product tegen

een zeer lage prijs zonder dat daarvan

een redelijke voorraad aanwezig

is.

2. Zogenaamde “gratis” aanbiedingen:

een product als “gratis”,

“voor niets”, “kosteloos” en

dergelijke omschrijven als de consument

iets anders moet betalen

dan de onvermijdelijke kosten om in te

gaan op het aanbod en het product af

te halen dan wel dit te laten bezorgen.

3. Kinderen er rechtstreeks toe

aanzetten om geadverteerde producten

te kopen (“Koop het boek nu”) of

om hun ouders of andere volwassenen

ertoe over te halen die producten voor

hen te kopen (“Er is een nieuwe video

‘Alice en het toverboek’ van Fondi uit

– vraag je moeder die bij de tijdschriftenhandel

te kopen.”) Kinderen rechtstreeks

aanzetten tot het kopen van

een product was op televisie al verboden;

de zwarte lijst breidt dit verbod

uit tot alle media, met name internet.

4. Bedrieglijk beweren dat een

product een geneeskrachtige

werking heeft, bijvoorbeeld in het

geval van allergieën, haarverlies en

overgewicht.

5. Advertorials: redactionele inhoud

in de media, waarvoor de handelaar

heeft betaald, gebruiken om

reclame te maken voor een product,

zonder dat dit duidelijk wordt uit de

inhoud.

6. Piramidesystemen: een piramidesysteem

waarbij de consument

tegen betaling kans maakt op een

vergoeding die eerder voortkomt uit

het aanbrengen van nieuwe consumenten

in het systeem dan uit de

verkoop of het verbruik van goederen.

7. Prijzen: de bedrieglijke indruk

wekken dat de consument een prijs

heeft gewonnen als er in feite geen

sprake is van een prijs, of als het ondernemen

van stappen om in aanmerking

te kunnen komen voor de

prijs afhankelijk is van de betaling

van een bedrag door de consument

of indien daaraan voor hem

kosten zijn verbonden.

8. Misleidende voorstelling

van de rechten van de consument:

wettelijke rechten van

consumenten voorstellen als een

onderscheidend kenmerk van het

aanbod van de handelaar.

9. Beperkte aanbiedingen:

bedrieglijk beweren dat het product

slechts gedurende een zeer

beperkte tijd beschikbaar zal zijn

om de consument onvoldoende

tijd te geven een geïnformeerd

besluit te nemen.

10. Taal van de klantendienst:

beloven de consumenten

een klantendienst te verschaffen

en deze dienst vervolgens enkel

beschikbaar stellen in een andere

taal zonder dit duidelijk aan de consument

te laten weten alvorens deze

zich tot de transactie verbindt.

11. Niet-gevraagde leveringen:

vragen om onmiddellijke dan wel

uitgestelde betaling of om terugzending

of bewaring van producten die

de handelaar heeft geleverd, maar

waar de consument niet om heeft

gevraagd.

12. Europese garantie: op bedrieglijke

wijze de indruk wekken

dat voor een bepaald product service

na verkoop beschikbaar is in een andere

lidstaat dan die waar het product

wordt verkocht. ●

Een bericht van de DG Health

& Consumer Protection van de EG


www.bbc.be • 7650

BECI-ADVIES

Welke naam voor uw bedrijf?

Nadine Ndjeka Shango

t 02 643 78 21

ns@beci.be

toolbox

Makkelijk te onthouden. Vlot uit te spreken. Normen en waarden van het bedrijf vertolkend.

Duidelijk verwijzend naar je activiteit. Dat zijn de eigenschappen van een goede

bedrijfsnaam. Kies er één nog voor de oprichting van het bedrijf zelf.

De naam van uw onderneming

zal instaan voor haar

persoonlijkheid maar ook

voor haar succes. De vraag is nu hoe

men een originele, relevante, pakkende

en vooral nog niet gedeponeerde

naam selecteert. Voorwaar

geen eenvoudige klus!

Begin met de context van uw toekomstig

bedrijf in kaart te brengen,

namelijk:

- Wat is de activiteitensector?

- Wie is de doelgroep?

- Beoogt u een internationale ontwikkeling?

(Nuttig om een naam te kiezen

die goed klinkt in alle talen.)

- Welke reputatie streeft u na?

- Welke producten of diensten verkoopt

u?

The

perfect

fit.

Daar draait het om.

- Hoe heten de concurrerende bedrijven?

Op die manier wordt het makkelijker

om relevant te werk te gaan, zonder

miskleunen zoals een benaming die

volledig naast de kwestie is, die reeds

gedeponeerd is of die slecht overkomt

in andere landen.

Denk eraan het voorrangsrecht

te onderzoeken

Het komt inderdaad geregeld voor

dat twee bedrijven eenzelfde naam

hebben, maar waarbij één bedrijf zijn

naam heeft gedeponeerd bij het Merkenbureau

(Bureau voor de Intellectuele

Eigendom).

Zodra de bedrijfs- of merknaam gevonden

is, kan men dus best nagaan of deze

Waarom bedrijven met Vedior willen werken

Mirella Zaccagnini

t 02 643 78 46

mz@beci.be

Een kwalitatieve dienstverlening

Aandacht voor kwaliteit is essentieel in alle diensten en activiteiten van ons bedrijf. Wij investeren

in medewerkers en nieuwe technologieën om dag na dag onze diensten af te stemmen op uw

wensen. Vedior Interim komt naar u toe en doet een beroep op zijn netwerk volgens de behoeften

van uw organisatie. Door een scherpe kennis van de arbeidsmarkt en een uitgebreide database van

kandidaten die snel operationeel zijn, kunnen wij elke vraag snel beantwoorden, zowel voor courante

als voor meer specifieke profielen. Vedior Interim stelt verschillende specialisaties tot uw dienst:

Administratie, Executive Secretaries, Industrie, Horeca, Medica, Call Center, Sales, Kinderopvang,

Technica en Logistiek.

Vedior Interim vereenvoudigt uw HR-beheer

Vedior Interim neemt alle stappen en formaliteiten van de tewerkstelling van uitzendkrachten op zich: van de

selectie tot de betaling van de salarissen over het opstellen van sociale documenten. Het eigen selectiebureau

van Vedior kan ook instaan voor de rekrutering van uw vast personeel.

Vedior Anderlecht, Dapperheidsplein 25, 1070 Anderlecht. Tel.: 02 555 04 40.

Vedior Brouckère, Brouckèreplein 7, 1000 Brussel. Tel.: 02 250 32 40.

Vedior Jette, Leopold I-straat 464, 1090 Jette. Tel.: 02 421 76 10.

Vedior Louise, Louizalaan 104, 1050 Brussel. Tel.: 02 626 07 50.

Vedior Ukkel, Alsembergsesteenweg 731, 1180 Ukkel. Tel.: 02 340 18 40.

Vedior Woluwe, Linthoutstraat 159, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Tel.: 02 739 43 80.

Vedior Executive Secretaries, Montoyerstraat 41, 1000 Brussel. Tel.: 02 645 78 00.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vertrouwde

Vedior-contactpersoon of de gegevens opvragen van

het Vedior-kantoor in uw buurt via www.vedior.be

nog niet beschermd is door een derde.

De regel is dat er geen verwarring mogelijk

mag zijn tussen twee merken. Zoals

een originele voornaam het lot van

uw kind kan veranderen, zo geldt dit

ook voor de naam van uw structuur… ●

Neem contact op met onze adviseurs:


VG.599/BUOSAP • B-AA04.043

21

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


22

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

toolbox

YOGA

‘Zen’ op het werk?

Stress op het werk is nefast. Het leidt tot ziekte, absenteisme,

depressie, burn-out, arbeidsongevallen, gebrek aan

teamspirit, ontslag, personeelsrotatie. De gevolgen voor

de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten en voor

de bedrijfsreputatie laten zich snel voelen. Yoga kan een

oplossing bieden.

Als u het bedrijf beschouwt als

een levend organisme met

‘het menselijke’ als centrale

grondstof, hebt u er alle belang bij

zorg te dragen voor het samenstellende

personeel. We onderhouden

onze machines, ovens of voertuigen

geregeld. Waarom doen we dat niet

bij het personeel? Want hoe beter het

menselijke functioneert, hoe gezonder

het bedrijf.

Yoga is ontstaan om de mens te helpen

om minder te lijden op geestelijk en

lichamelijk vlak. Beide aspecten gaan

vaak namelijk hand in hand. Yoga

bereikt dit resultaat met behulp van

lichamelijke, ademhalings- en concentratietechnieken.

U hebt allicht al

gemerkt dat uw ademhaling versnelt

zodra u gestresseerd of opgejaagd geraakt.

U kunt echter zélf ingrijpen op

uw ademhaling om dit proces te voorkomen

of om te keren. Met yoga op

het werk kunt u oefeningen doen die

Wie is Michel Colas?

binnen ieders bereik liggen. Doel is dat

iedereen vordert volgens zijn capaciteiten.

Dit heeft niets te maken met de

superlenige lichaamshoudingen die

sommigen vrezen.

Belang van yoga in het bedrijf

Met yoga kunt u op twee krachtlijnen

inwerken: het rendement en het welzijn

van het personeel. Het rendement

verbetert vanaf de vermindering van

stress en zijn gevolgen, absenteïsme

en confl icten, vanaf de verbetering

van gezondheid, teamspirit en relaties

met de klanten. Het welzijn verbetert

eveneens dankzij de vermindering

van stress, maar ook zodra men leert

om af en toe te ontspannen en te evalueren

waar men staat, om het essentiële

te onderscheiden van het minder

belangrijke, om de dingen positief en

uit een andere hoek te bekijken, … Het

systeem is resultaatgericht.

De meest verspreide vorm van yoga

wordt beoefend in wekelijkse groeps-

Michel Colas was al ruim 20 jaar kaderlid in de

verzekeringssector toen hij zin kreeg om zijn

eigen ervaringen met beheer en preventie van

stress dankzij yoga te delen. Parallel met zijn beroep

gaf Michel Colas al 15 jaar les in yoga.

Michel Colas, oprichter van “Yoga au travail”

sessies van een uur. Er bestaan ook

meer gespreide individuele sessies

met als doel een yogasessie te creëren

volgens de beoogde doelstellingen:

emoties beheren, relaties met de anderen

verbeteren, kalmeren of stimuleren

naargelang behoefte, concentratie

versterken.

Praktisch: dames dragen best een

pantalon, en u hebt een verwarmde

ruimte nodig. De animator zorgt voor

matjes en materiaal. Ideaal is net ervoor

niet gegeten te hebben. ●

Index

Michel Colas

Yoga au travail

www.yoga-au-travail.com

Enkele oefeningen om te

ontspannen op kantoor

Hierna vindt U de lijst van de adverteerders

die wij danken voor de steun die zij onze

aktie verlenen::

• BFM

• DB PRINT

• D’IETEREN

• ETHIAS

• EURO-ARCHIVE

• EXCELEASE

• FIAT

• HEWLETT-PACKARD

• ING

• MERAK

• MERCEDES

• MINISTERIE VAN HET BRUSSELS

HOOFDSTEDELIJK GEWEST – BESTUUR

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

• VANDERGOTEN

• VEDIOR

• VILLAGE N°1


FISCALITEIT

Voorschotten: de fi scale principes

De fi scale wetgever is tussengekomen

(Art. 18, §1, 4° W.I.B.

92) om dergelijke praktijken

te bestrijden en besliste dat de interesten

van voorschotten van vennoten

natuurlijke personen zullen worden

geherkwalifi ceerd in dividenden:

● In het geval dat ze de marktrente

overschrijden; dit wil zeggen de

rentevoet waartegen de vennootschap

hetzelfde bedrag zou kunnen

lenen met identieke voorwaarden

qua looptijd en garantie. Praktisch,

deze marktrente verkrijgt men

door middel van een aanvraag bij

de bank.

● Of in het geval waarbij de rentegevende

voorschotten hoger zijn dan

de som van het “fi scaal kapitaal”

(het gestort kapitaal) aan het einde

van het boekjaar en de belaste reserves

(kader IA van de aangifte)

aan het begin van het boekjaar.

Voorbeeld:

Aan het einde van boekjaar N: fi scaal

kapitaal = 1.000 en de belaste reserves

= 500

Boekjaar N + 1 : Maximum voorschot

met niet-geherkwalifi ceerde interesten

= 1500 ( als het kapitaal niet

wordt verminderd). Als het kapitaal

verhoogd is in N + 1 met 200, wordt de

bovengrens 1.700 en als het resultaat

van dit boekjaar (belast) in reserves

wordt geïncorporeerd = 300, de bovengrens

voor N + 2 is (in bovenstaand

geval) 1.800 of 2.000.

Herkwalifi catie

De wetttekst voorziet eveneens een

herkwalifi catie wanneer het voor-

schot is aangegaan door de echtgenoot

of door een kind van de aandeelhouder

(of van zijn echtgenoot) maar

in het laatste geval enkel wanneer de

ouders het wettelijk genot hebben

van de inkomsten van hun kinderen.

De Administratie neemt het geheel

van de voorschotten van aandeelhouders

in aanmerking en zal de interesten

herkwalifi ceren door aan elk

voorschot een deel van de geherkwalifi

ceerde interesten toe te kennen. De

berekeningen worden ingewikkeld

wanneer meerdere aandeelhouders

voorschotten hebben gegeven op

verschillende tijdstippen, het bedrag

wijzigt gedurende het boekjaar (vaak

bij rekening courant) maar vooral als

het totaalbedrag de limiet heeft overschreden

door verschillende opnames

gedurende het boekjaar.

Wanneer een voorschot van een aandeelhouder,

met interest, de bovengrens

overschrijdt, volstaat het niet te

bepalen dat de interesten slechts een

deel van het voorschot omvatten.

De administratie is van mening dat

er maar één enkel voorschot is en

herkwalifi ceert de interesten.

De enige mogelijkheid bestaat erin

twee voorschotten uit te voeren, door

twee geldbewegingen, de éne overeenkomst

bedingt interesten en de

andere niet.

De geviseerde voorschotten zijn klassieke

geldleningen (met beweging

van vermogen) evenals de schulden

die voortkomen uit de aankoop van

goederen door de vennootschap van

een aandeelhouder met beding van

verschuldigheid van interesten op

toolbox

De verschillende fi scale behandeling tussen dividenden en interesten heeft aandeelhouders

vaak aangezet tot het fi nancieren van permanent kapitaal door voorschotten veeleer

dan door kapitaal. Niet zelden was de toegepaste intrestvoet voor deze voorschotten

hoger dan de marktrentevoet.

het niet-betaalde gedeelte van de

prijs. Deze tweede categorie werd betwist

door bepaalde belastingplichtigen,

maar het hof van Cassatie, in een

arrest van 16 november 2006, heeft

beslist dat “geldleningen” ( begrip gebruikt

door Art. 18, § 1, 4° W.I.B. 92) de

vorm van een inschrijving op een rekening

courant op de aandeelhouder

kunnen aannemen.

Een fi scale circulaire van 12 september

2007 heeft de fi scale inspecteurs

eraan herinnerd dat de administratieve

interpretatie van deze tekst,

ruim gezien, werd gevolgd door het

Hof.

De herkwalifi catie van interesten

in dividenden heeft een impact op

het tarief van de roerende voorheffi

ng (25 % in plaats van 15%), op de

aftrekbaarheid (dividenden zijn niet

aftrekbaar in tegenstelling tot interesten)

en eveneens op het tarief

van de vennootschapsbelasting (het

verlaagd tarief is niet van toepassing

met name wanneer de uitgekeerde

dividenden bepaalde limieten niet

overschrijden).

De herkwalifi catie betreft eveneens

de voorschotten toegekend door natuurlijke

personen - statutaire bedrijfsleiders

(alsook hun familiale

kring zoals hoger beschreven) van de

ontlenende vennootschap zelfs wanneer

ze geen aandelen bezitten.●

Michel Comblin

23

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


24

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

toolbox

Het nieuwe ondernemingsnummer

Waar moet ik mijn ondernemingsnummer

vermelden?

• Op alle aktes, facturen, aankondigingen,

mededelingen, brieven, bestellingen,

bestelbonnen en andere

documenten (artikel 13, 1ste alinea

van de wet van 16 januari 2003)

• Op de gebouwen en stands die gebruikt

worden om de handels- of artisanale

activiteit uit te oefenen en op

de transportmiddelen die hoofdzakelijk

voor deze activiteiten worden

gebruikt. (artikel 13, 3de alinea van de

wet van 16 januari 2003 )

Hoe moet ik mijn ondernemingsnummer

invullen?

• In een zichtbare kleur, afhankelijk

van de achtergrond

• 10 cijfers in een reeks van 4-3-3:

0123.456.789

• Geen enkele andere speciale vermelding

wordt opgelegd om de verplichting

tot het vermelden van het

ondernemingsnummer na te leven

Moet het BTW-nummer worden

herhaald?

• Neen de nummers zijn identiek

maar indien u btw-plichtig bent, met

inbegrip van de intracommunautaire

Bier op z’n Brussels

FORMALITEITEN

Vanaf 1 januari 2008 moet u op alle offi ciële documenten het nieuwe ondernemingsnummer

— bestaande uit 10 cijfers — gebruiken. Het oude 9-cijfernummer wordt nu voorafgegaan

door een ‘nul’. Even herinneren aan het abc van het bedrijfsnummer.

operaties : het ondernemingsnummer

wordt voorafgegaan door “BTW BE”.

Uitsluitend in België: het ondernemingsnummer

wordt voorafgegaan

door “BTW”.

Bent u een rechtspersoon?

U bent verplicht de term “rechtspersonenregister”

of de afkorting RPR te

vermelden, gevolgd door de handelsrechtbank

waar u onder valt. (artikel

78 van het Wetboek van Vennootschappen)

Zijn er nog andere veranderingen?

Er verandert niets, noch voor de bankrekening,

noch voor de specifi eke sectoriële

vermeldingen.

Kort samengevat:

• Alle HR- of RBV-vermeldingen verdwijnen.

• Indien u btw-plichtig bent, dan

komt uw ondernemingsnummer

overeen met uw btw-nummer voorafgegaan

door een “0”.

• Indien u een rechtspersoon bent,

laat u uw ondernemingsnummer

voorafgaan door de vermelding “RPR

+ stad van de bevoegde handelsrechtbank”.


Brussels Airlines tapt voortaan uit een ander vaatje. Dorstige passagiers worden immers getrakteerd op een

nieuw bier van Chez Léon, een van de beroemdste en meest geliefde restaurants van Brussel, gelegen in

de Beenhouwersstraat vlakbij de Grote Markt.

Chez Léon is een begrip in Brussel, sinds het meer dan een eeuw geleden door Léon Vanlancker werd

opgericht in de Beenhouwersstraat. Het restaurant is een populaire stek voor zowel Belgen als internationale

bezoekers. Wereldvermaard zijn niet alleen de mosselen met frieten, maar vooral het warme onthaal

en de onberispelijke service. Precies daarom zijn Chez Léon en Brussels Airlines zo’n vanzelfsprekende

partners. Beide bedrijven belichamen immers al het goede van België en Brussel.

Het nieuwe Léon-bier is de perfecte illustratie van die compromisloze kwaliteit. Het wordt gebrouwen door

Brouwerij Alken (zelf een instelling met een geschiedenis van meer dan een eeuw) en is werkelijk uniek.

Dat maakt het natuurlijk nog specialer voor de passagiers van Brussels Airlines. Toen meesterbrouwer Jean

Pagura hoorde dat Rudy Vanlancker (de achterkleinzoon van stamvader Léon) iets speciaals wilde, zag hij zijn

kans schoon om een unicum in de bierwereld te creëren. Op basis van een subtiele mix blonde mouten, lente- en

wintergerst en zeldzame hoppen brouwde hij een blond bier met veel body. Het Léon-bier heeft de schuimkraag van

een pils, een goudgele kleur en een rijke, volle smaak, afgerond met een bitterzoete toets van sinaasappelschil.

Bij Chez Léon is iedereen verlekkerd op dit pareltje van 7°. Het restaurant wordt dan ook overspoeld met vragen van klanten

waar ze dit gerstenat nog kunnen krijgen. De passagiers van Brussels Airlines weten alvast waar. Het Léon-bier

wordt immers gratis geschonken in b.fl ex economy+, en in zowel Economy als Business tijdens middellange en

lange vluchten. Wie van en naar onze 70-tal bestemmingen vliegt, kan voortaan dus de smaak van het Brusselse

Chez Léon over heel Europa en Afrika proeven.

Meer informatie over Chez Léon en het Léon-bier vind je op de website www.chezleon.be.

Een bericht

van het Ondernemingsloket

www.leguichet.be

Voorbeelden van vermeldingen:

ONDERNEMING NATUURLIJKE PERSOON

• U bent een niet-btw-plichtige handelaar: 0123.456.789

• U bent btw-plichtig: BTW- 0123.456.789

• U bent onderworpen aan de intracom. btw: BTW BE - 0123.456.789

BEDERIJF - RECHTSPERSOON

• U bent een handelaar die niet btw-plichtig is: RPR Namen - 0123.456.789

• U bent btw-plichtig: RPR Namen - BTW - 0123.456.789

• U bent onderworpen aan de intracom. btw: RPR Namen - BTW BE -

0123.456.789

MEDEDELING


De expansie

van Brusselse

ondernemingen

vergemakkelijken

Het Brusselse Parlement heeft een

nieuwe ordonnantie goedgekeurd

aangaande economische expansie.

Deze raamordonnantie bundelt en actualiseert

alle teksten ter harmonisering

van de procedures voor toewijzing

en controle van overheidssteun. Concreet

heeft deze raamordonnantie tot

doel een gunstig klimaat te scheppen

voor een duurzame ontwikkeling van

de ondernemingen in het Brussels Gewest,

in de geest van het Contract voor

de Economie en de Tewerkstelling. De

ordonnantie waakt over de toewijzing

van uitgebreide overheidssteun in

alle fasen van de levenscyclus van de

onderneming. Ze voorziet onder meer

in pre-activiteitsteun voor natuurlijke

personen die een economische activiteit

willen starten of herstarten, maar

ook in steun bij overdracht van bedrijven

die aan het eind van de cyclus op

de terugweg zijn. Het gaat vooral om

steun bij rekrutering, advies en onderzoek.

De raamordonnantie mikt in de

eerste plaats op micro-, kleine en middelgrote

ondernemingen. Ze is goedgekeurd

maar nog niet operationeel.

www.ecosubsibru.be ●

DIXIT

www.ecosubsibru.be

© STIB-MIVB

“Als Brussel écht iets buitengewoons wil

betekenen in de ogen van de wereld,

zal dat niet moeten komen van nog

een bijkomend groot stadion of een congresgebouw,

maar van de reputatie van

meest democratische stad ter wereld,

meer nog dan Athene of Porto Alegre.”

René Schoonbrodt,

medestichter van Arau (Atelier

de recherches et d’actions urbaines).

Weldra één pas

voor alle openbaar vervoer!

Atrium, het Brusselse agentschap

voor stadsontwikkeling, publiceert

elk jaar een barometer van de Brusselse

handelswijken. Voor zijn recentste

uitgave, met enquête bij klanten

en verbruikers, realiseerde Atrium

een kwalitatief onderzoek. In elke

wijk werd een panel van verbruikers

samengesteld. De deelnemers konden

zich uitspreken over hun relatie met

de wijk en de lokale handelszaken.

Met de resultaten van deze panels kon

enerzijds een reeks aanbevelingen per

wijk geformuleerd worden, en ander-

7,5 miljoen

ton goederen worden

jaarlijks vervoerd over

het water, via de Haven

van Brussel.

door Stéphanie Brisson

Brussels cliënteel aantrekken!

telex

Vervoer betalen «à la carte»

De MIVB gaat alle vervoersbewijzen progressief vervangen door één pasje:

de MoBIB. Op die pas kan men alle gewenste vervoersbewijzen opladen: jaar-

of maandabonnement, 10-rittenkaart, dagkaart, enz. Het abonnement zal

dan niet langer een ticket met magneetstrook zijn, maar worden opgeladen

op de elektronische chip in de kaart. Dankzij deze chip is de kaart naar wens

herlaadbaar. Ze moet gevalideerd worden telkens men op een tram of bus

stapt, en bij de ingang van een metrostation (ook voor abonnees of voor één

verbinding). De 65-plussers die over een gratis abonnement voor het MIVBnetwerk

beschikken, zullen als eerste een totaal nieuw vervoersbewijs kunnen

gebruiken ter vervanging van hun huidige abonnement dat het einde

van zijn geldigheid bereikt. Tegen midden 2009 zullen alle 500.000 MIVBabonnees

over dergelijke kaart beschikken. ●

www.mobib.be

zijds een cartografi e (mapping) van de

wijken worden opgesteld, aangepast

aan de perceptie van hun handelsaanbod

door het cliënteel. Een nuttig instrument

om een handelszaak verder

te ontwikkelen... ●

www.atrium.irisnet.be

© BITC - O. van de Kerchove

Atrium onderzoekt de houding van het cliënteel

25

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


26

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

bizzbox news actualiteit over de Brusselse economie

BIZZ BOX

Stagiairs van het BYEP 2007

Op 29 februari lanceert Brussel

Export de 4de editie van het

« BYEP ». Het doel? Jonge universitairen

opleiden in buitenlandse

handel en de export van de Brusselse

KMO’s een boost geven!

Vijftien jonge werkzoekenden maken

zich klaar voor een intensieve opleiding

in buitenlandse handel, gegeven

door mensen uit het werkveld. In juni

worden ze ondergebracht bij een Brusselse

onderneming, om vervolgens

drie maanden door te brengen in een

Europees land of een land rond het

Middellandse Zeegebied. Daar gaan ze

een marktstudie uitvoeren en contacten

aanknopen met potentiële importeurs.

Een economische en handelsat-

DE ONDERNEMING

VAN DE MAAND

ARAMARK is één van de grootste dienstverlenende

fi rma’s ter wereld.

Bedrijven, KMO’s, onderwijsinstellingen,

ziekenhuizen, rusthuizen,…

Ongeacht de omvang of de activiteit,

ARAMARK kan oplossingen

op maat aanbieden op vlak van Catering,

Vending en Facility services.

De dienstverlenende fi rma telt een

aantal jaren ervaring. ●

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

02 345 74 55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN. COMMUNICEREN.

De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk.

Dankzij 200 verdeelpunten in 390 Brusselse ondernemingen, verspreiden de Bizzbox folderrekken

– opgericht in samenwerking met Beci – economische en institutionele informatie van de Brusselse

spelers. Dit netwerk heeft een dubbel doel: de betrekkingen verstevigen tussen de instellingen in de

hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten. Met de rubriek Bizzbox News willen we

dat nog versterken.

t +32 2 663 49 40

www.aramark.be

Bizzbox is er ook

aanwezig!

FOCUS - Brussel Export vormt

talenten in buitenlandse handel

taché en een stagebegeleider zetten

de bakens uit van hun parcours. Na

afl oop van de stage overhandigen ze

hun gastonderneming een zeer gerichte

marktstudie en een gedetailleerd

verslag van hun prospectie. Niet

onbelangrijk: de KMO hoeft niets te

betalen voor de stagiair, ze zorgt enkel

voor logistieke en professionele ondersteuning.

100% geslaagd

Na de vorige edities bleef geen enkele

stagiair op straat staan: ze werden

stuk voor stuk aangeworven door ondernemingen

die uitkijken naar jong

talent, aangestoken door het virus

van de buitenlandse handel. De jongeren

moesten nu eenmaal resultaat

boeken, zodat ze hun vaardigheden

in de praktijk moesten aanwenden,

zich aanpassen aan de mentaliteit

van het land, zichzelf beredderen,

Nuttige tips

methodisch te werk gaan, getuigen

van doorzettingsvermogen...

Een aanvullende ‘light’

opleiding

Brussel Export blijft trouwens niet op

haar lauweren rusten, ze organiseert

ook nog een opleiding voor import/

export assistenten. Dit programma

vormt een aanvulling bij het « Brussels

Young Exporters Program » en wil jongeren

helpen om aan de slag te gaan in

de buitenlandse handel door ondernemingen

te assisteren bij hun administratieve

activiteiten. Een dergelijk intern

handelsprofi el beantwoordt aan

de behoeften van de KMO’s, die vaak

tevergeefs op zoek gaan naar jongeren

met deze zeer specifi eke scholing. ●

Meer info: Jan Verschueren

t 02 800 40 32

jverschueren@mbhg.irisnet.be

Arbeid - Volgens het VBO is, over de laatste 10 jaar, het aantal werknemers

dat een sabbatsjaar neemt met 44 procent gestegen, van 20.000 naar 29.000. Op

dezelfde wijze is de deeltijdse arbeid sinds 1996 vervijfvoudigd dankzij het systeem

van de kredieten (van 32.000 mensen in 1996 naar 182.000 verleden jaar).

Mannen - Vrouwen: bestaande toestanden en

omgekeerd evenredige resultaten

Studies bevestigen de stelling volgens welke de vrouwen minder in aanmerking

komen voor leidende functies, zijn minder goed betaald en minder aangesproken

voor professionele redenen buiten de werkuren (« Vrouwen, mannen en arbeid

binnen de Europese Unie », gepubliceerd door Eurofound). Daarentegen, volgens

de studie met als titel « Women Matters » van McKinsey, hoe meer vrouwen in

het directiecomité aanwezig zijn, hoe groter de kansen om de rendabiliteit en de

winsten te verhogen.

Media - Ondernemingen komen steeds meer aan bod

in de programma’s van La Première. Twee dagelijkse uitzendingen

geven het woord aan ondernemers en bedrijfsleiders:

‘Parlons business’, van maandag tot vrijdag na het nieuws van

13 uur, en ‘Les décideurs’, elke vrijdag om 9u.


db d dPRINTT

FRANCE • BELGIUM • POLSKA • MOROCCO

YOUR PRINTING

SOLUTION

Boulevard Industriel, 109 – 1070 Bruxelles – BELGIQUE

Tél : +32 (0)2 526 84 40 – Fax : +32 (0)2 524 43 45

E-mail : info@dbprint.be – www.dbprint.be


28

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

TOETREDINGSAANVRAGEN

bij de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (Beci)

DOOR DIRECTE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR(*)

Assous Michael David NP, Van

Volxem straat 178 - 1190 Brussel

CODE NACE : 74700 - Nettoyage industriel

- Industriële reiniging Del. :

Assous Michael.

Autovision NV, Britse Tweede

Legerslaan 591 - 1190 Brussel CODE

NACE : 50101 - Commerce de gros

de véhicules automobiles - Groothandel

in motorvoertuigen Del. : El

Hmoud Eiman.

Brussels Event Brewery NV, Delaunoystraat

58 - 1080 Brussel CODE

NACE : 55522 - Uitzendkoks en

verzorgen van feesten en recepties

74849 - Overige zakelijke dienstverlening,

n.e.g. Del. : Goditiabois Jan.

Brussels Translation BVBA, Kerklaan

231 - 1731 Zellik-Asse CODE NACE :

74852 - Vertaaldiensten en tolken

Del. : Koch Carine.

Cargo-Partner BVBA, Brucargo

Building 706/7413 - 1931 Brucargo-

Zaventem CODE NACE : 63210

- Ondersteunende activiteiten i.v.m.

het vervoer te land 63230 - Ondersteunende

activiteiten i.v.m. de

luchtvaart 63405 - Vervoersbemiddeling

Del. : Kovács Lóránt.

Clamie BVBA, Koning Baudewijnlaan

29 - 1310 Ter Hulpen CODE

NACE : 93022 - Schoonheidszorg

- 93040 - Lichaamsverzorging Del. :

Legrand Marie.

Concordia NV, Vital Riethuisenlaan

73 - 1083 Ganshoren CODE NACE :

66013 - Gemengde verzekeringsondernemingen,

overwegend leven

Del. : Plas Peter.

David Daniela-Louisa NP, Gewijdeboomstraat

16 - 1050 Brussel CODE

NACE : 74700 - Industriële reiniging

Del. : David Daniela-Luisa.

Dols (Ets) BVBA, Paul Hymanslaan

109 - 1200 Brussel CODE NACE :

51474 - Groothandel in horloges en

uurwerken, artikelen van edele metalen

en sieraden Del. : Dols David.

Elster Metering NV, Nieuwe Graan

Markt 10 - 1000 Brussel CODE

NACE : 33300 - Vervaardiging van

controleapparatuur van industriële

processen 51870 - Groothandel in

overige machines voor de industrie

en de handel en in navigatieinstrumenten

Del. : Vaessen Michel.

Getro-Informatique BVBA, Alphonse

Hottatstraat 57 - 1050

Brussel CODE NACE : 72100

– Computeradviesbureaus 72220

- Overige advisering in verband met

programmatuur en levering van

programmatuur Del. : Stevens Louis.

Herry NP, Riddersdal 10 - 3090

Overijse Del. : Herry Bertrand.

ICT7 NV, Komediantenstraat 16-22

- 1000 Brussel CODE NACE : 72100

- Computeradviesbureaus - 72300

- Gegevensverwerking Del. : Van

Elslande Denis.

Key Travel NV, Louizalaan 306-310

- 1050 Brussel Del. : Van der Vorst

Charlotte.

Khidoyatov Anvar BVBA, Hertsvelde

52 - 8200 Sint-Andries Del. : Khidoyatov

Anvar.

koné - European Legal Advice NP,

Louizalaan 500 - 1050 Brussel CODE

NACE : 74111 - Advocatenkantoor en

juridische adviseurs 74114 - Overige

rechtskundige dienstverlening Del. :

Koné Koumba.

Logist Vanessa NP, Kievitlaan 191 -

1800 Vilvoorde Del. : Logist Vanessa.

MCB Construct BVBA, Capouilletstraat

15 bte 102 - 1060 Brussel Del. :

Britton Anthony.

MIR - Management Investment

and Real Estate BVBA, Maria Christinalaan

26 - 3090 Overijse CODE

NACE : 74124 - Belastingconsulenten

Del. : D’Haeseleer Pierre.

Naqi Belgium NV, Terkamerenlaan

33 - 1000 Brussel CODE NACE :

51460 - Groothandel in farmaceutische

produkten Del. : Geyskens E.M..

OCC - Owens Corning Composite

BVBA, Route de Maestricht

- 4651 Battice CODE NACE : 26140

- Vervaardiging van glasvezels Del. :

Piraux Ludovic.

Ransy B2B NP, Washingtonstraat

54 - 1050 Brussel CODE NACE :

51190 - Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

74142 - Overige

adviesbureaus op het gebied van

bedrijfsvoering en beheer - 74879

- Overige zakelijke dienstverlening,

n.e.g. Del. : Ransy Freddy.

Riyahi Al Kacim NP, Dauwstraat 30

- 1070 Brussel CODE NACE : 36141

- Vervaardiging van eetkamer-,

zitkamer- en slaapkamermeubels -

45421 - Schrijnwerk van hout of van

kunststof Del. : Riyahi Al Kacim.

Short René NP, Kroonlaan 212 - 1050

Brussel CODE NACE : 28110 - Vervaardiging

van metalen constructiewerken

Del. : Short René William.

Stone Capital BVBA, Broquevillelaan

297 - 1200 Brussel CODE NACE :

70111 - Projectontwikkeling voor

woningbouw 70112 - Projectontwikkeling

voor kantoorbouw Del. :

Nkaba Hélène.

Valmetal SAS, Rue de l’Europe 11

- 59416 Awzin Cedex - France Del. :

Lemaire Craig.

* Leden die twijfels zouden hebben

omtrent de eerbaarheid van de

een of andere kandidatuur, worden

verzocht ons dit ten spoedigste te

laten weten en ons alle inlichtingen

te bezorgen die de kandidaturen

kunnen verduidelijken. Bijgaande

lijst heeft enkel tot doel onze leden

op de hoogte te brengen van

nieuwe kandidaturen. Zij impliceert

geen beslissing met betrekking tot

de aanvaarding van de kandidaatleden,

daar deze slechts verkregen

wordt na goedkeuring door de Raad

van Bestuur van de Kamer voor

Handel en Nijverheid van Brussel.

De kandidaat-leden zullen individueel

op de hoogte worden gebracht

van hun aanvaarding.

Vraag en aanbod

U hebt iets te koop?

U zoekt een nieuwe medewerker?

U wilt nieuwe zakenpartners

ontmoeten?

Dan is deze rubriek iets voor u ...

Voor de prijs van € 5/regel (excl. btw)

kunt u een berichtje plaatsen. Leden van

de KHNB genieten een uitzonderlijke

korting van 10%.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de

Publicatiedienst – Didier Amandt

Tel.: 02 643 78 34

da@beci.be

Medewerking

In trouble with SAP !

Call : 0475 365 652

Accounting, Tax, Reporting.

Long&Short Term Solution.

E-mail : duongtunglam@hotmail.com


AGENDA

Strategie

Opleidingen

• Stratégie : les réfl exes vitaux *

Trainer: Olivier KAHN

Donderdag 17 januari 2008 van 9

tot 17 u.

Commercieel

• Tirer parti de son réseau de contact

ou le networking ! *

Trainer: Jasmine Vlietinck

22 januari 2008 van 9 tot 17 u.

• Développez vos attitudes commerciales

! *

Trainer: Pierre GALLOUX

Donderdag 21 februari 2008 van 9

tot 17.30 u.

Beheer/fi nance

• Diagnostiquez l’état de votre

entreprise *

Trainer: Emmanuel HACHEZ

Dinsdag 29 januari 2008 van 9 tot

17.30 u.

• Les clés de la performance d’une

PME *

Trainer: Patrick Stenpien.

Vrijdag 22 februari 2008 van 9 tot

17.30 u.

Organisatie

• Gérez votre temps ! Augmentez

votre productivité personnelle et

diminuez votre stress *

Trainer: Luc TOUBEAU

31 januari 2008 van 9 tot 17 u.

• Découvrez les TIC qui peuvent, à

faible coût, dynamiser votre business

*

Trainer: Pierre CAT

Dinsdag 19 februari 2008 van 9 tot

17.30 u.

• Gérez vos projets *

Trainer: Michel SEIFERT

20 en 27 februari 2008 van 9 tot

17.30 u.

Management

• Apprendre à être dans son entreprise

un agent du changement ! *

Trainer: Lucien STERU

Dinsdag 12 februari 2008 van 9 tot

17.30 u.

• Energy Management *

Trainer: Dominique MONAMI

26 februari 2008 van 9 tot 17.30 u.

Info

Brigitte van der Mensbrugghe

t 02 643 78 30

bvdm@beci.be

Advies

• La transmission d’entreprise de

A à Z *

De Belgische markt van bedrijfsoverdracht

wordt door ontelbare

spelers en tussenpersonen

bewerkt: wie vindt hierin zijn weg?

Alles wat u altijd wilde weten

over overdracht en overname van

bedrijven.

Dinsdag 22 en 29 januari, 12 en 19

februari

Info

Christophe Vanhosbeek

t 02 643 78 07

cv@beci.be

Oprichting van een

onderneming

• Séances d’info « Réalisez votre

projet » *

Van 10 tot 11.30 u.: 6 februari - 20

februari

Van 14 tot 15.30 u.: 23 januari – 6

februari – 20 februari

Info

Nadine Ndjeka Shango

t 02 643 78 21

ns@beci.be

Mirella Zaccagnini

t 02 643 78 46

mz@beci.be

Activiteiten van het

internationale departement

• Exportmiddag *

Seminar en themalunch rond alles

wat u wilde weten over export naar

een vooraf bepaald land.

Woensdag 30 januari

Exportmiddag: Mexico

Woensdag 27 februari

Exportmiddag: Egypte

• Missies

Ga in het buitenland economische

en commerciële mogelijkheden

ontdekken. Neem samen met onze

tussenpersonen ter plaatse deel

aan individuele gesprekken, seminars

en bedrijfsbezoeken.

Van 4 tot 5 maart

Beci-missie: Hongarije

Van 9 tot 14 maart

Prinselijke missie in Vancouver/

Seattle

Info

Jean-Philippe Mergen

t 02 210 01 77

jpm@beci.be

Events

* Wordt in het Frans gegeven

31 / 01 / 2008 • Informatie-avond

21 / 02 / 2008 • Club Louise

12 / 03 / 2008 • Starters Night

www.beci.be/events

events@beci.be

29

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


De nieuwe C-Klasse Break.

Dynamisch rijden in grote stijl.

Stap in en laat u verrassen door een zee van ruimte en technologische

innovaties. Het vernuftige Agility-Control-systeem, dat

standaard geleverd wordt, past de schokdempers automatisch

aan uw rijstijl aan en zorgt continu voor de ideale wegligging.

Maar ook qua veiligheid zit u goed bij de nieuwe C-Klasse

Break dankzij het PRE-SAFE ® -systeem dat in staat is om te

anticiperen op eventuele aanrijdingen. Laat u meevoeren door

deze dynamische stationwagen en geniet, in grote stijl.

CO 2 -emissie (g/km): 176 - Gemengd verbruik (l/100km): 6,7 - Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.


DOSSIER

Arnaud Dellicour

In de ogen van Philippe Casse,

Corporate Public Relations bij

D’Ieteren, is het niet verwonderlijk

dat het autosalon in Brussel dit

jaar aan ecologie is gewijd. “Het salon

is altijd mee geweest met zijn tijd.

Ecologie is ‘in’, met name in termen

van communicatie, en bovendien verkoopt

het goed. Des te beter! Laten we

niet vergeten dat het salon vooral een

commerciële aangelegenheid is, wat

begrijpelijk is aangezien veel bezoekers

naar Brussel afzakken met de bedoeling

een voertuig te kopen.” Maar

zoals onze spreker terecht opmerkt,

staan de milieuzorgen al lang ingeschreven

in het lastenboek van de

constructeurs. “In ’67 was Volkswagen

het eerste merk ter wereld dat over

een voertuig beschikte met een motor

met elektronische inspuiting. Twintig

jaar eerder al bouwde VW de eerste recyclagefabriek

voor auto-onderdelen.”

Auto

‘Groen’ is volop in de mode. Niet te verwonderen dat ecologie het hoofdthema is op

de 86ste European Motor Show Brussels 2008. De auto-industrie werkt trouwens al

langer aan ‘schone’ oplossingen. Een overzicht.

En toch, vergeet niet dat autoconstructeurs

al meer dan een eeuw de weg

bewandelen van elektriciteit als alternatief

voor benzine. De eerste auto

die de kaap van 100 km/u overschreed

was de “Jamais Contente”, een elektrische

auto die werd ontwikkeld door

de Belg Camille Jenatzy. Toen al vormden

de batterijen een probleem en dat

is tot op heden niet veranderd: ze blijven

te zwaar en hebben onvoldoende

autonomie. Om de levensvatbaarheid

van voertuigen op batterijen aan te

tonen, ontwikkelen verscheidene

specialisten evenwel puur elektrische

sportwagens die worden opgeladen

via een station dat wordt meegeleverd

bij de aankoop en eenvoudig in

de garage kan worden geïnstalleerd...

Het Amerikaanse Tesla en het Frans-

Monegaskische Venturi zijn de meest

geavanceerde. Hoewel de oplaadtijd

aanzienlijk werd verkort (van een

Ecologie en auto’s: … en de toekomst loopt

op wieltjes! 31

De top 5 van de groene wagens 35

Bedrijfsvoertuig: te doen en te laten 36

Debat: bedrijfswagen, voor of tegen? 39

Nieuwigheden in de schijnwerpers 40

ECOLOGIE EN AUTO’S

… en de toekomst

loopt op wieltjes!

nacht naar enkele uren), blijft de autonomie

een probleem vormen.

De “Jamais contente” van de Belg Camille

Jenatzy

Lithium-ionbatterijen

Wat is de oplossing? De hybride, met

Toyota/Lexus op kop. Het samengaan

van elektrische en thermische motoren

rekent inderdaad met tal van problemen

af: eerst en vooral die wat betreft

de autonomie en het opladen. Op

31

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


32

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier auto

het vlak van CO2-uitstoot en verbruik

valt wat meer te bespreken. Behalve

wanneer men in de fi le rijdt, enkel op

elektriciteit, waar het voordeel toch

aanzienlijk is. Buiten deze situatie

komen we terug bij de grond van de

zaak. Sommige analisten betwisten

het ecologische eindresultaat van

hybride auto’s, indien men rekening

houdt met de vervuiling veroorzaakt

tijdens de productie, het onderhoud

en de verwerking van kapotte batterijen.

Het bestaan van hybride voertuigen

is echter niet tevergeefs, want

er bestaat geen betere manier om een

technologie te doen evolueren dan ze

dagelijks te gebruiken. Bovendien zou

de elektrische auto een revolutie kunnen

beleven door gebruik te maken

van lithium-ionbatterijen, zoals we

die in onze gsm terugvinden: licht,

compact en duurzaam.

“De oplossing ligt niet bij hybride,

maar er is geen oplossing zonder hybride.

Om een ecologische oplossing

te vinden, moeten de voertuigen lichter

worden. Met een hybride voertuig

gebeurt precies het omgekeerde, aangezien

deze technologie een beroep

doet op twee motoren en bijkomende

batterijen. De hybride zou een oplossing

zijn, mochten sommige stadszones

op bepaalde tijdstippen verboden

zijn voor voertuigen met een thermische

motor. Dan zouden we hybride

voertuigen op de markt zien verschijnen

die zinvoller zijn dan de huidige,

namelijk hybride bedrijfsvoertuigen”,

onderstreept Philippe Casse.

Eén cilinder op twee

In afwachting steekt iedereen de

handen uit de mouwen. De meest

recente evolutie is het resultaat van

gezamenlijke onderzoeken door General

Motors, BMW en het voormalige

DaimlerChrysler. De Two-Mode Hybrid,

aanwezig in de VS, is een hybride

systeem dat inspeelt op de keuze tussen

een elektrische en thermische

overbrenging, of beide gelijktijdig, en

op de cilinderinhoud van de motor. De

inhoud van de motor neemt niet af,

maar er worden minder cilinders gebruikt.

In de stad kan de auto uitsluitend

op elektriciteit rijden, tijdens het

Zeer veel constructeurs hebben al modellen die kunnen rijden op bio-ethanol E85

optrekken en het voorttrekken van

zware lasten worden beide energiebronnen

aangesproken en om met een

constante snelheid op de autoweg te

rijden, wordt enkel benzine verbruikt,

terwijl slechts de helft van de cilinders

werkt. Dit systeem heeft als voordeel

dat het een oplossing biedt voor alle

gebruiksstijlen, terwijl de klassieke

hybrides een beperkte effi ciëntie hebben.

Het enige minpunt is dat de Two-

Mode Hybrid momenteel enkel wordt

toegepast op de grote Amerikaanse

SUV’s met V8-motoren, die verplicht

zijn om zo tewerk te gaan, willen ze

een redelijk verbruik aanbieden.

H2O zonder O

Een piste die de komende maanden

een aanzienlijke groei zou moeten

kennen is die van de biobrandstoffen.

Zeer veel constructeurs, zoals Saab,

hebben al modellen die kunnen rijden

op bio-ethanol E85, dat 85 % ethanol

bevat. Deze voertuigen werden overigens

al op de markt gebracht in sommige

Europese landen. “E85 baant zich

zeker een weg naar de ‘groene’ brandstof.

Op technisch vlak zijn bijna alle

merken klaar om auto’s te produceren

die op E85 kunnen rijden. Dit gebeurt

echter niet, om verschillende redenen

die buiten de technische evolutie van

de auto staan: nl. geografi sche, poli-

tieke, fi scale, economische, juridische

of sociale redenen. Zal men, bijvoorbeeld,

geen belasting meer heffen op

een type brandstof? Zal iedereen nog

toegang hebben tot de stadskernen,

ongeacht de cilinderinhoud van hun

voertuig? Dit alles hang niet af van

de technologische vooruitgang van de

auto. De toekomst van de auto ligt, op

ecologisch vlak, ver buiten zijn eigen

domein”, verduidelijkt Philippe Casse.

Waterstof is eveneens een interessant

alternatief, hoewel het ecologische

resultaat ook hier wordt betwist. In

Japan en Californië rijden al auto’s op

waterstof, ter vervanging van benzine

in een (bijna) normale motor. Op dit

gebied staan Mazda, met de RX-8 Hydrogen

RE, en BMW, met de Hydrogen

7, het verst. Voordeel van deze technologie:

de wagens stoten bijna enkel

waterdamp uit. De keerzijde van de

medaille is het opslagprobleem, de

vloeibaarmaking van de waterstof en

de bevoorrading. Het distributienetwerk

zou pas binnen 15 à 20 jaar doeltreffend

zijn. Daarenboven kost de

productie van waterstof momenteel

veel energie.

240 pk, 400 Nm, 6 l/100km

En op korte termijn? De huidige motoren

verder ontwikkelen door, bijvoor-


12869-01/08Ontdek een nieuwe dimensie van welzijn. Trotseer de weg met een geest vrij van

zorgen terwijl andere specialisten de rest in handen nemen.

Efficiëntie wordt plots eenvoudig. Zo kent u meteen de definitie van onze missie.

Door tijd te nemen om u goed te leren kennen ontwikkelden wij dé formule die

bij u past.

Met Excelease is leasing geen bron van zorgen…

Het is een nieuwe manier van ZEN zijn

www.excelease.be Tel.: 02/386 75 10 Fax: 02/386 75 19


34

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

©European Community

dossier auto

Waterstof is een interessant alternatief, zoals bij Mazda RX8 H2

beeld, ‘downsizing’. Deze vaak toegepaste

techniek bij Volkswagen maakt

het mogelijk om motoren met een

kleine cilinderinhoud te produceren

die hetzelfde vermogen hebben als

hun grote broers. Een andere oplossing

bestaat erin nog meer technologie toe

te passen op de klassieke motoren om

ze schoner te maken, zoals de Bluetec

diesels van Mercedes, ontworpen in

samenwerking met Audi en VW. Deze

technologie laat toe de uitstoot van

stikstofoxide, koolstofmonoxide en

onverbrande koolwaterstoffen ingrijpend

te verlagen. En niet te vergeten:

de partikelfi lters, zonder additieven,

die de uitstoot van roetdeeltjes drastisch

verminderen.

En morgen? Volgens de laatste informatie

staat de brandstofcel nog steeds

niet op punt. Hoewel er fors vooruitgang

wordt geboekt, blijven de productiekosten

astronomisch hoog. Benzine

mogen we dus ongetwijfeld nog

niet onmiddellijk in de ijskast zetten.

Koolzaad, een alternatieve energiebron voor morgen?

We moeten wel proberen er zo weinig

mogelijk van te verbruiken, zoals Mercedes

met de diesotto. Bij dit principe,

dat zich in een gevorderde testfase bevindt,

gaat de motor benzine verbruiken

zoals een dieselmotor: telkens

als de omstandigheden het toelaten,

geen bougie meer gebruiken voor de

ontbranding. Bijgevolg gaat de brandstof

ontploffen onder enorme druk,

zoals dat bij diesel het geval is. Resultaat?

Een 1.8 l-motor die 240 pk en 400

Nm koppel ontwikkelt. Hierdoor zou

de S-klasse limousine minder dan 6

l/100 km verbruiken.

“Bij VW zullen alle modellen van het

gamma binnenkort verkrijgbaar zijn

in de Blue Motion-versie. Vervolgens

brengt de toekomst onder andere de

aanpassing aan biobrandstoffen, de

Clean TDI en de hybride, om uiteindelijk

te komen tot een 100 % elektrische

wagen. De elektriciteit voor deze wagen

zal worden geproduceerd in centrales

buiten de wagen: het verbruik

gebeurt niet op dezelfde plaats als

de productie! Dit maakt het mogelijk

om groene elektriciteit te produceren,

vertrekkende van hernieuwbare materialen”,

besluit Philippe Casse, een

trouwe verdediger van de intelligente

auto! ●

Arnaud Dellicour


ECO-VERBRUIK

1. BMW 123d

2 liter biturbo diesel, 204 pk, van

0 naar 100 km/u in 7,0 sec., 238

km/u, 5,2 l/100km, 138 g/km CO2

Het Münchense BMW is het eerste

merk dat een dieselmotor de levendigheid

van een benzinemotor meegeeft.

De BMW’s uitgerust met de bescheiden

“d” worden dus krachtiger dan

die met de kleine “i”. Vooral sinds het

bestaan van de dubbele drukvoeding,

eerst voor 6 cilinders (335d – 95,5 pk/

l) en vandaag voor 4 cilinders (123d –

102,3 pk/l), die het absolute record inzake

specifi ek vermogen verbreekt.

2. Lexus LS 600h

5 liter V8 hybride, 394 + 225 pk,

van 0 naar 100 km/u in 6,3 sec.,

250 km/u, 9,3 l/100km, 219 g/km

CO2

De keuze lijkt buitensporig. Mag iemand

een dergelijke grote wagen

met zo’n dikke motor bezitten, enkel

en alleen om zich als een rijkaard te

(laten) verplaatsen? Dat is net het

probleem van persoonlijke vrijheid,

het recht op luxe, comfort en ultieme

verfi jning. Toch brengen we hulde

aan de Lexus LS 600h omdat deze wagen

heeft kunnen aantonen dat zelfs

een zwaargewicht van 2,3 ton komaf

kan maken met excessief brandstofverbruik.

3. Smart cdi

0,8 liter turbodiesel, 45 pk, van

0 naar 100 km/u in 19,8 sec., 135

km/u, 3,4 l/100km, 88 g/km CO2

We kennen het liedje: het is een trage

en dure, strikte tweezitter. Waar zit

het probleem? De Smart voldoet aan

de crashtestnormen, net zoals elke

andere kleine stadswagen, en heeft

de meest up-to-date elektronica aan

boord. Daarnaast is deze wagen, die

uiterst behendig is en zich op een

zakdoek laat parkeren, leuk om te besturen.

Vooral als cabrio! En met een

uitstoot van 88 g/km CO2 staat hij in

het Guiness Book!

4. Toyota Prius

1,5 liter benzine-hybride, 77 + 68

pk, van 0 naar 100 km/u in 10,9

sec., 170 km/u, 4,3 l/100km, 104

g/km CO2

dossier auto

De top 5 van de groene wagens

Ecologie wordt het hoofdthema op de 86ste European Motor Show Brussels 2008, die

van donderdag 17 tot zondag 27 januari plaatsvindt in Brussels Expo. Logisch want de

constructeurs werken al langer aan ‘groene’ oplossingen. Dit zijn de vijf voertuigen op

de markt met de beste verhouding tussen kwaliteit, prestatie en ecologie.

Dit is de echte

pionier! Jaloers

als ze zijn, zeggen

de Duitsers

dat Toyota er

niets op wint.

Dat neemt echter

niet weg dat

het dure concept van deze wagen een

sterk staaltje vernuft is. De Prius brengt

de kilometerlange fi les volledig door

in elektrische stand, zonder enige vervuiling.

Het trio verbrandingsmotor

– elektromotor – generator is gelinkt

aan een planeetwielmechanisme,

waardoor geen versnellingsbak nodig

is. Voor deze comfortabele vijfdeurs

hebt u geen handleiding nodig.

5. Volkswagen Polo Blue Motion

1,4 liter turbodiesel, 80 pk, van

0 naar 100 km/u in 12,8 sec., 176

km/u, 3,9 l/100km, 102 g/km CO2

Bij VW staat Blue Motion voor de licht

aangepaste TDI-dieselmotoren met

een lagere CO2-uitstoot, om zo in een

interessantere belastingschijf terecht

te komen. De aanpassing bestaat uit

langere versnellingsbakverhoudingen,

banden met een

lage rolweerstand en

een aerodynamisch onderstel.

Normaal toch

dat, in dit opzicht, de

prijs voor eenvoud toekomt

aan deze sympathieke

Polo. ●

Arnaud Dellicour

35

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


36

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier auto

LEASING

Bedrijfsvoertuig:

te doen en te laten

De bedrijfswagen. Veel Belgische ondernemers maken er graag gebruik van als

aanwervingsargument. Dat kan ook makkelijk dankzij het fi scale voordeel. Maar

tegenover de voordelen van een bedrijfswagen staan ook verplichtingen voor de

gebruiker.

Wist u dit? Eind september

2007 telde het Belgische

wagenpark 264.000 geleasedebedrijfsvoertuigen

op lange termijn,

een toename

met 7 % ten opzichte

van dezelfde periode

vorig jaar! Een indrukwekkend

cijfer dat

wordt samengesteld

door tweeëntwintig

Matthys Hoffmann,

verhuurders op lange

termijn. Om deze ontzaglijke

vloot te dirigeren

en te beheren, zijn

fi scale en gebruiksre-

Sales & Marketing Director

bij ALD Automotive

gels uiteraard noodzakelijk.

Dit laatste punt

wordt genuanceerd

door Matthys Hoffmann, Sales & Marketing

Director bij ALD Automotive.

“Aanvankelijk verkies ik te spreken

over het advies dat we onze klanten

geven. Er zijn natuurlijk bepaalde regels

die we moeten naleven. Zo zijn er

bijvoorbeeld de regels betreffende de

schade bij het einde van het contract

als gevolg van het gebruik van het

bedrijfsvoertuig gedurende een bepaalde

periode. In dit geval doen we

een beroep op de normen van Renta,

de nieuwe naam van de Belgische

Beroepsvereniging van Voertuigenverhuurders,

BBVV. Dankzij dit instrument

kunnen we elke klant een maximale

transparantie aanbieden.”

Als een goede huisvader

Bestaat er een gebruiksaanwijzing

voor bedrijfswagens? Matthys Hoffmann:

“Die zouden we kunnen samenvatten

in één enkele zin: behandel

uw wagen als een goede huisvader.

Het is dus van fundamenteel belang

dat de gebruiker over een rijbewijs B

beschikt, de wegcode respecteert, het

onderhoudsboekje gebruikt, het voertuig

wast, de bandendruk controleert,

geen te zware aanhangwagens trekt,

enz. Kortom, de gebruiker moet met

even goede bedoelingen handelen

als eigenaars van privévoertuigen. Zo

simpel is het! We maken in elk geval

nog een ‘stand van zaken’ op wanneer

het voertuig geleverd en terug ingediend

wordt.”

Geen enkele beperking? “Toch wel!

Enkel wat het grondgebied betreft. De

gebruiker mag het voertuig in geen

enkel geval meenemen naar een land

dat niet op de groene verzekeringskaart

staat vermeld. Het kan gebeuren

dat we een uitzondering toestaan,

maar dan moet die persoon zijn keuze


Rij properder.

Passat BlueMotion. 136 g CO 2 /km.

Je wil je carrière met een schone lei beginnen? Start dan met een berline die even

veeleisend is als u. Met een knap design en een optimale afwerking. De Passat geeft

u meer aanzien, maar zorgt dankzij de BlueMotion-technologie vooral voor minder

CO 2 -uitstoot. Want ook dat klopt met uw profi el : u bekijkt de dingen graag op lange

termijn. Uw carrière zal nog briljanter zijn als u properder te werk gaat.

De Passat BlueMotion vanaf 465 €/maand excl. BTW*

in Verhuur op Lange Termijn Volkswagen Lease.

Das Auto.

* Maandelijkse huurprijs in Verhuur op Lange Termijn “Full Service” Volkswagen Lease, berekend op basis van 60 maanden en 100.000 km voor de Passat BlueMotion 1.9 L TDI 105 pk DPF 5V in basisuitvoering,

zonder opties. Catalogusprijs van afgebeeld model 24.307,38 € BTW incl. Maandelijkse huurprijs 554 € BTW incl. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding

van het dossier (CBFA 020172 cA). Prijzen op 03.12.2007. Gemiddeld verbruik (l/100 km) : 5,1 / CO 2 -emissie (g/km) : 136. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be

DDB


38

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier auto

motiveren”, benadrukt de man van

ALD Automotive, dat een wagenpark

beheert van 32.250 voertuigen voor

verhuur op lange termijn met full service

en 10.000 voertuigen in fl eet management.

“De andere beperkingen

waarmee de gebruiker zou kunnen

worden geconfronteerd, worden bepaald

door de onderneming die hem

tewerkstelt en voor wie wij de car policy

hebben opgesteld”, voegt hij daaraan

toe.

Voorkomen is beter dan

genezen

Opdat de klanten hun voertuigen

optimaal zouden kunnen gebruiken,

kiest ALD Automotive voor preventieve

opleidingen. “Bijvoorbeeld in het

kader van de campagne “E-positief rijden”,

die op het volgende autosalon in

Brussel wordt gelanceerd en waarvan

we partner zijn, gaan we onze klanten

rijopleidingen aanbieden opdat ze

economischer en ecologischer zouden

rijden, zonder de verplaatsingstijden

te beïnvloeden. Daarnaast organiseren

we regelmatig rijvaardigheidsstages

zodat klant-ondernemingen hun

verzekeringsstatistieken kunnen verbeteren”,

aldus Matthys Hoffmann.

Voor Bruno Simon, manager van DCE

Consultants, een managementadviesbureau

met ongeveer veertig medewerkers,

staat een bedrijfsvoertuig in

België synoniem voor motivatie

van de werknemers en

vooral voor een zeker professioneel

succes. Binnen

deze onderneming uit Sint-

Stevens-Woluwe heerst een

duidelijk beleid: “De auto

bekleedt een belangrijke

plaats in het pakket dat

wij aanbieden, maar enkel

de consultants krijgen er

Bruno Simon, manager een. Bovendien varieert het

van DCE Consultants toegewezen budget naar

gelang van hun rang”, geeft de managing

director van DCE aan.

48 maanden, 120.000km

Het budget schommelt tussen 480

en 730 euro excl. btw, om zo een effi -

ciënte vergelijking te kunnen maken

tussen de verschillende constructeurs

en leasers. “Wij werken

hoofdzakelijk met

vier leasingmaatschappijen

en de

drie automerken

BMW, Audi

en Volvo. Voor de

monovolumes zullen

we ons richten tot

de Citroën C8 of de Peugeot 807, omdat

deze twee merken echt competitieve

prijzen hanteren en omdat we slechte

ervaringen hebben gehad met de derde

Franse constructeur …”.

“Ik zou ons wagenpark willen openstellen

voor andere constructeurs

zoals Japanse of Italiaanse, maar de

restwaarde van hun producten is niet

hoog genoeg, waardoor we geen producten

zouden kunnen aanbieden

die gelijkaardig zijn aan de drie bovengenoemde

merken. Onze contracten

lopen over een periode van achtenveertig

maanden of 120.000 km,

het interessantste gemiddelde voor

consultants die op nationaal niveau

werken. In deze contracten zijn de

onderhoudsbeurten, de verzekering

en pechverhelping inbegrepen. Enkel

de tankkaart zit niet in het budget”,

verduidelijkt Bruno Simon.

Opties te nemen of te laten

Aangezien een auto het imago van de

onderneming weerspiegelt, zijn buitenissigheden

en bepaalde modellen

uit den boze. “Wij aanvaarden geen

cabriolets, die we te ludiek vinden,

en sommige coupés evenmin. Indien

deze laatste uit het gamma van een

van onze merken komt en er sober

uitziet, kunnen we echter toch een

uitzondering maken, op voorwaarde

dat de persoon in kwestie met zijn

voertuig vertrekt bij het verlaten van

de onderneming. Onze keuze valt op

berlines, breaks, monovolumes en

SUV’s. Opvallende kleuren zoals rood,

geel, wit of lichtgroen staan niet in de

catalogus, want we verkiezen sombere

kleuren met metaalglans. Uiteraard

is zilvergrijs de uitzondering die

de regel bevestigt.”

Naast het feit dat bepaalde kleuren

worden geweigerd, zijn verschillende

Een bedrijfswagen moet men behandelen

als een goede huisvader

opties verplicht gemaakt. “Ze variëren

eveneens naargelang de rang van de

consultant. In het basisbudget kunnen

ze bijvoorbeeld kiezen voor metaalglanslak,

airco en een radio. Op een hoger

niveau komt daar de bluetooth carkit

bij, want in het kader van hun job

moeten bepaalde consultant dikwijls

gebruik maken van hun gsm. Voor zij

die speciale opties willen, laat Bruno

Simon een marge toe van 10 % op het

voorziene budget. “Dit bedrag is echter

wel voor rekening van de consultant

en wordt van zijn loon afgehouden. En

indien de consultant beslist om andere

horizonten op te zoeken voordat de

leasingtermijn van zijn wagen is afgelopen,

dan zal hij het saldo van ‘zijn’

opties betalen, zodat de persoon die

zijn voertuig overneemt niet gestraft

wordt.”

Een gereglementeerd gebruik

Zoals bij de bestelling van het voertuig

bepaalde beperkingen van

kracht zijn, geldt dit eveneens voor

het gebruik ervan. “In theorie staat

in onze car policy vermeld dat het ten

strengste verboden is om in de wagen,

onder andere, te roken, dieren

te vervoeren of het voertuig uit te lenen

aan een vriend. In het geval van

de dieren is het vanzelfsprekend dat

men zich bijvoorbeeld mag verplaatsen

met zijn hond, maar als het dier

abnormale schade aanbrengt aan

een bedrijfsvoertuig, dan zal die persoon

hiervoor moeten opdraaien. Wij

vragen onze consultants ook om hun

auto op de bedrijfsparking achter te

laten wanneer ze voor een lange periode

op vakantie gaan. Er wordt hoe

dan ook een stand van zaken opgesteld

wanneer het voertuig wordt

geleverd en ingediend”, benadrukt

Bruno Simon. ●

Arnaud Dellicour


DEBAT

Voor of tegen bedrijfswagens?

Voor !

Pierre Thonon

Bestuurder Directeurgeneraal

BECI

1 De invloed van bedrijfswagens op het gewestelijke

verkeer wordt doorgaans zwaar overschat. Dit is wat we

mogen vaststellen als we rekening houden met de informatie

die werd verzameld bij 200.000 werknemers van

de 200 bedrijfssites die een bedrijfsvervoerplan moesten

opstellen.

De balans van de eerste toepassingsfase, namelijk de diagnosestelling

m.b.t. de transportmiddelen van de werknemers,

toont aan 12 % van de werknemers een bedrijfswagen

heeft en 22 % van alle ‘bestuurders’ in het gewest.

Deze cijfers relativeren op zijn minst de pertinentie van

de mobiliteitsbeleiden die van bedrijfswagens de zondebok

zouden maken voor de verkeersopstoppingen in de

stad, zonder daarbij de nodige maatregelen te

treffen om in het gewest openbaar vervoer te

voorzien dat even effi ciënt is als de metro en

het GEN.

2 Het bedrijfswagenpark is van nature recenter

en beantwoordt op technisch vlak aan de

strengste normen voor CO 2 -uitstoot en brandstofverbruik.

Deze wagens zijn ontzettend minder

vervuilend dan sommige particuliere wagens.

Dit wordt bevestigd door de statistische

waarnemingen in het “Plan voor de structurele

verbetering van de luchtkwaliteit in Brussel”.

De vergelijking van de “historische” vervuiling, veroorzaakt

door het autoverkeer (NO 2 , SO 2 , Pb, stofdeeltjes) in de

periode 1990–1999, vertoont een zeer sterke daling van de

concentratie. Deze vaststelling van een voortdurende verbetering

van de luchtkwaliteit wordt nog opmerkelijker,

rekening houdend met het feit dat tijdens dezelfde periode

van 1990-1999, het verkeer toenam met 11 % en het

aantal inschrijvingen met 19 %.

3 Ten opzichte van deze twee criteria van verkeer en milieu,

wordt het debat over de gepastheid van bedrijfswagens

traditioneel slecht geplaatst en op een verkeerd niveau

van politieke bevoegdheden gevoerd. Het gaat hem

vooral om de aantrekkelijkheid van de lonen die, vooral

in ons land, gehypothekeerd wordt het onredelijke verschil

tussen de loonkost voor de werkgever en de koopkracht

voor de werknemers.

Ja, maar…

dossier auto

Het debat over bedrijfswagens is volop aan de gang! En de meningen verschillen sterk. Er

zijn de voor- en de tegenstanders en dan zijn er nog diegenen die voor zijn, maar enkel tegen

bepaalde voorwaarden ... Onder de fervente voorstanders van dit type voertuigen bevindt zich

Pierre Thonon, Bestuurder Directeur-generaal van Beci. En voor één keer in deze rubriek geen

‘tegen’, maar wel ‘ja, maar …’ getekend Pascal Smet, SP.A-minister van Mobiliteit en Openbare

Werken in de Brusselse regering. Aan u om een mening te vormen!

“De cijfers spreken voor zich: 45 % van de nieuwe wagens

die in België worden verkocht, zijn bedrijfswagens. Wij

stellen vast dat een bedrijfswagen dubbel zoveel kilometers

afl egt als een particuliere wagen. Vandaar dus een

toename van het verkeer in stedelijke gebieden.” Aldus

Pascal Smet, minister van de Mobiliteit en Openbare Werken

in de Brusselse regering.

1 Wij willen dat deze voertuigen schoner en ecologischer

zijn. Dit is belangrijk, want een groot deel van deze voertuigen

wordt snel verkocht op de privémarkt. We willen bedrijfswagens

als een gebruiksvoorwerp beschouwen, niet

enkel voor het individuele voordeel, maar voor de samenleving

in het algemeen. Investeren in hybride

of minder vervuilende bedrijfswagens zou het

mogelijk maken om het particuliere wagenpark

milieuvriendelijker te maken. In vier jaar tijd

willen we de CO 2 -uitstoot met 20 % verlagen.

2 We willen eveneens dat mensen die niet echt

een bedrijfswagen nodig hebben, kunnen kiezen

voor een samenhangend en volledig mobiliteitspakket,

aangeboden door de werkgever: een Pascal Smet, SP.A-minister van

abonnement voor openbaar vervoer, Cambio de Mobiliteit en Openbare

car-sharing, taxicheques, fi ets, Thalys, Eurostar,… Werken in de Brusselse regering

Een echt pakket dat evenveel voordelen biedt als

een bedrijfswagen. Uiteraard moet de werkgever zich hier

ook op fi scaal vlak in terugvinden.

3 Bedrijfswagens leggen te veel kilometers af. Sinds 1989

zijn veel kosten niet meer 100 % aftrekbaar, terwijl benzine

dat wel nog is. Vanaf 2011 willen we de fi scale aftrekbaarheid

van benzine beperken tot 75 %. Het is een manier om

mensen ertoe aan te zetten om zich voor korte afstanden te

voet, met de fi ets of met het openbaar vervoer te verplaatsen.

Op die manier zullen we de werknemers verplichten

om de mensen die een bedrijfswagen hebben, erop te wijzen

dat het privégebruik van de wagen beperkt is tot een

bepaald aantal kilometers per jaar. Het publiek moet begrijpen

dat het zijn wagen op een rationele manier moet

gebruiken. Wanneer men bijna gratis rijdt, doet men geen

inspanning om zijn verplaatsingen te beperken … ●

Arnaud Dellicour

39

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


40

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier auto

WAT ONS HARTJE BEGEERT …

Nieuwigheden in de schijnwerpers

De 86 ste European Motor Show Brussels 2008 toont heel wat nieuwigheden.

Exclusieve modellen voor puur genot, maar die niet iedereen kan betalen. Er staan

ook goedkopere wagens die soms even aantrekkelijk en verleidelijk zijn. We selecteerden

15 begeerlijke modellen die u zeker moet zien.

1. Alfa 8C

Competizione

De 8C, met een oplage beperkt

tot 500 exemplaren,

is een echte herbronning

van het imago. Met de stijl

van deze Alfa keren we

terug naar het roemrijke

verleden van het merk. De techniek

daarentegen is van deze tijd: koetswerk

in koolstofvezel, een V8 met

450 pk uit de stallen van Ferrari, een

gerobotiseerde zesbak en een ideale

gewichtsverdeling. Een volwaardige

sportwagen!

2. Audi A4

Het is moeilijk om te spreken over de

nieuwe A4 zonder de A5 aan te halen,

aangezien het in werkelijkheid om dezelfde

auto gaat; de A4 als berline en de

A5 als coupé. Het betreft twee belangrijke

modellen, want ze luiden de nieuwe

generatie van Audi in. Een meer centraal

geplaatste motor en

dynamische kwaliteiten

die de eigenschappen

van achterwielaandrijving

evenaren in termen

van rijplezier. BMW

en Mercedes mogen zich

schrap zetten!

3. Bentley Continental GTC Speed.

Het is alom bekend dat gewicht ten

koste gaat van sportiviteit. Er zijn echter

auto’s die onmogelijk lichter kunnen

worden gemaakt, zoals de Bentley

GT Speed. Deze sportwagen doet geen

enkele toegeving aan zijn weelde en

kan bijgevolg niet anders dan het

vermogen van de 12 cilinder biturbo

van 560 naar 610 pk te brengen. Een

machtsontplooiing die weliswaar

nodig is om zijn 2,3 ton 0,5 seconden

sneller van 0 naar 100 km/u (4,3 sec.) te

katapulteren. De nieuwe koolstofremmen

geven hem de absolutie!

4. Cadillac BLS Wagon

Als kloon van de Saab 9-3 rolt de Cadillac

BLS van dezelfde assemblagelijn

in Zweden. Ze delen niet enkel het

platform van GM-makelij, maar ook

de motoren en sommige uitrusting.

De Wagon moest dus gebaseerd zijn

op de Scandinavische Sport Hatch,

met als sterke punt, een ruime koffer

en een handige kofferklep.

5. Citroën C5

De nieuwe C5 wordt in wereldpremière

voorgesteld op het salon in Brussel

en getuigt van een moderne en imposante

stijl die defi nitief breekt met het

verleden! Dankzij de technologische

innovaties moet deze Franse berline

de Duitsers – de referentie in het segment

- in de schaduw zetten. Een van

de revelaties van 2008!

6. Chrysler

Grand Voyager

De stamvader aller

monovolumes

bestaat enkel nog

op één wielbasis,

de lange, die nog

met 5 cm werd verlengd. De stijl wordt

iets hoekiger, naar het voorbeeld van

de 300C berline. Deze Grand Voyager is

de enige zevenzitter waarvan alle achterste

zetels in de vloer kunnen worden

weggeklapt. Vooral de 2.8 l CRD-dieselversie

(163 pk) wordt gewaardeerd.

7. Fiat 500

De nieuwe Cinquecento als kersverse

auto van het jaar, daar is iedereen het

mee eens. Dit schattige autootje bewijst

dat het heel wat emoties kan opwekken,

net zoals zijn voorganger die het

Italië van de jaren ‘60 op vier wielen

zette. Als overtuigende hoofdrolspeler

neemt de Nuova 500 het platform, de

motoren en de functionaliteiten van de

huidige Panda over.

8. Mercedes C break

De break van de nieuwe C-klasse maakt

deel uit van een lange Mercedes-traditie,

bestaande uit stijlvolle vijfdeurs gezinswagens

met zeer veel laadruimte.

Met een nuttig laadvolume van 1500 liter

zet deze koffer

een record bij de

toonaangevende


eaks uit de compacte categorie. De

break is beschikbaar met alle motors

van de berline en is dus niet zomaar het

‘handige broertje’ van de C-klasse..

9. Mini

Clubman

De Mini, lieveling van de

welstellende jongelui, is

er voortaan in een esthetisch

verfi jnde break. Een

echte Minitainer, die eleganter is dan

de driedeurs berline, met een langere

wielbasis en meer praktische deuren.

De Mini is naar behoren ontworpen

voor twee volwassen, maar dankzij een

achterwaarts openend portier is ook de

achterbank (ook beschikbaar in 3 plaatsen)

makkelijk toegankelijk.

10. Lamborghini Gallardo Superleggera

Met vierwielaandrijving, een V10 en

een gerobotiseerde zesbak is het moeilijk

om een pluimgewicht te bekomen,

ook al wordt voor deze Lamborghini

vooral gebruik gemaakt van lichte legeringen.

Toch slaagde de ‘kleine’ Lambo

Gallardo erin 100 kg te verliezen en 10

pk winnen met de Superleggera-variant.

De Italiaan sprint hierdoor 0,2

seconden sneller van 0 naar 100 km/u

(3,8 sec.) ...

11. Lexus IS-F

Aanschouw het antwoord van de Japanners

op de Audi RS4, de BMW M3

en de Mercedes C63 AMG! De Lexus

IS-F beschikt al over de uitstraling,

bredere wielkasten en lichtmetalen

19”-velgen. Onder de motorkap

schuilt een V8 met 423 pk en dubbele

injectie, directe en indirecte. Met de

Aziatische verfi jning

van de 8-trapsautomaat

zal deze Lexus

de Duitse gevestigde

orde het vuur aan de

schenen leggen.

12. Porsche 911 GT2

De 911 is een uniek geval in de autoproductie,

werd menigmaal onder handen

genomen en levert steeds betere prestaties,

zonder te veel te raken aan de

principes. Als tweewielaangedreven

variant van de Turbo, staaft de GT2

nogmaals deze stelling door alle vermogens-

en snelheidsrecords van de

voorgaande seriemodellen te breken:

530 pk, 329 km/u en in 3,7 seconden van

0 naar 100 km/u..

13. Subaru Impreza WRX Sti

De nieuwe Impreza onderging een gedaanteverandering.

Om beter in het

tijdsbeeld te passen, kreeg de Subaru 5

deuren in plaats van de zeer conventionele

4. De break Plus werd achterwege

gelaten. Toch vonden we hem wat

braafjes in de versies met de 1.5 l en de

atmosferische 2.0 l, wegens te weinig

vermogen om van de vierwielaandrij-

dossier auto

ving te kunnen genieten. Dat probleem

zou van de baan moeten zijn met de

WRX STI, die met zijn 2 liter boxer 308

pk ontwikkelt!

14. Volvo V70

& XC70

Historisch gezien is Volvo

de autoconstructeur

die het meeste breaks

verkoopt. De V70 is de

erfgenaam van deze specialiteit

die met de jaren

werd ontwikkeld. De

meest recente versie van

de V70 is te danken aan

een opwaardering: deze wagen werd

gebouwd op het platform van de S80,

niet meer en niet minder. En dit is goed

gelukt, want deze Volvo wist zijn mooie

verhoudingen te behouden.

15. Volkwagen Tiguan

Volkswagen was de laatste Europese

algemene constructeur die zich op het

marktsegment van de compacte 4x4’s

begaf. De Tiguan is degelijke allrounder

die wordt gebouwd op het meest

gebruikte platform van de groep, namelijk

dat van de Golf. Deze reptielachtige,

maar sobere vijfdeurs durft

zich op ruw terrein

te begeven. Met de

Tiguan, die twee

gezichten heeft,

stelt VW meteen de

nieuwe generatie

TDI-dieselmotoren

voor. ●

Arnaud Dellicour

Het ABC van het Autosalon

De 86ste “European Motor Show Brussels 2008” vindt plaats

van donderdag 17 tot zondag 27 januari in Brussels Expo,

van 10 tot 20 u, met nocturnes op vrijdag 18, maandag 21

en donderdag 24 januari, wanneer de deuren pas om 22 uur

sluiten. Tijdens de weekeindes sluit het salon om 18.30 u.

Op woensdag 16 januari is er een speciale dag voor vips en

mensen uit de sector(inkom € 31,50), dé gelegenheid om het

salon in primeur te bezoeken. Welke voertuigen zult u er te

zien krijgen? Alles, van breaks, cabrio’s en roadsters tot coupés, berlines en 4x4’s, …

maar daarnaast ook motorfi etsen, scooters en quads. Naast de talrijke modellen die

de auto- en motorsector tentoonstellen gaat er ook bijzondere aandacht uit naar het

milieu met thema’s als “Ik rij e-positief”, “Powered by Nature” en “Clean Moves”.

Meer info over het salon en hoe u het kunt bereiken, vindt u op www.autosalon.be

41

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


U BENT

UW PAPIEREN KWIJT?

De kwaliteit van uw administratie is recht evenredig met de kwaliteit van uw document- en back-upbeheer.

Merak levert u een onvergelijkbare aanpak en een definitieve professionele oplossing:

bel nu naar 078 15 31 61 of surf naar www.merak.eu.

Archiving Solutions

Your information is nowhere safer


DOSSIER

Harold Nom Schuiten auteur

Titre Opslag/Archivering

Dossier

Titre Uw archief article in 1 alle veiligheid buiten

Titre

uw onderneming

article 2

opslaan 43

Elektronische

Titre article 3

archivering wordt maar weinig

toegepast 46

Titre article 4

Facturen ordenen in een handomdraai 49

Titre article 5

De recentste projecten in het Brussels

Hoofdstedelijk Titre article 6 Gewest 51

ALTERNATIEF

Uw archief in alle veiligheid

buiten uw onderneming bewaren

Veel bedrijven bewaren hun archief omwille van besparingen en

veiligheidsredenen buiten de muren van de onderneming. Een overzicht van de

mogelijkheden.

«

Na de instorting van de WTCtorens

in 2001 zijn bij veel

mensen de ogen opengegaan

en hebben ze beseft hoe belangrijk het

is om hun archief te beveiligen,” verklaart

André Rooms, oprichter van het

opslagbedrijf Merak. In de sector van

de archiefbeveiliging blijft 11 september

een belangrijke datum. Naast het

tragische lot van de werknemers werden

ook nog documenten vernield,

hetgeen heeft geleid tot het faillissement

van verschillende bedrijven

die in beide torens gevestigd waren.

“Maar de mensen vergeten snel. De

dreiging van vernietiging door vuur of

waterschade is nochtans een actueel

thema,” betreurt Rooms. Zijn bedrijf

is al vanaf 1977 actief in het bewaren

van documenten. In de streng beveiligde

magazijnen worden duizenden

dozen met archiefstukken van verschillende

meters hoog bewaard. Eén

van de leidmotieven van het bedrijf

is het bewaren van de archiefstukken

in de beste omstandigheden, ver van

stof en vocht. “Wij werken met specialisten

die niets anders doen dan

brand- en inbraakrisico’s berekenen,”

verzekert de ondernemer.

Eén van de redenen

waarom bedrijven

dit systeem kiezen,

is plaatswinst

De veiligheidsobsessie

Voor de meeste van de 1500 klanten

van het bedrijf komt de gewaarborgde

vertrouwelijkheid van de documen-

ten op de eerste plaats. Het is dan ook

logisch dat banken en verzekeringsmaatschappijen

goed vertegenwoordigd

zijn in ons klantenbestand, zo

vertrouwde de bedrijfsleider ons toe,

zonder echter een naam te willen noemen.

Op gebied van veiligheid neemt

het bedrijf immers geen enkel risico.

Men is er zich van bewust dat er een

zekere bezorgdheid bestaat omdat in

het bedrijf uiterst delicate documenten

in onderaanneming worden bewaard.

Merak wil tegen deze angst

ingaan en van veiligheid een troef

maken. Iemand die in de lokalen zou

beginnen te snuisteren – wat zeer onwaarschijnlijk

is, zou heel wat moeite

hebben om te vinden wat hij zoekt. De

dozen worden gerangschikt volgens

hun gewicht en zijn enkel te identifi ceren

via een streepjescode. Het bedrijf

wil het beheer ervan ook professioneler

maken. “In grote ondernemingen

staan de mensen die instaan voor het

43

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


44

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier opslag / archivering

intern bewaren van het archief vaak

onderaan de hiërarchische ladder,”

merkt Rooms op. Hij geeft als voorbeeld

het aantal oudere mensen en

mensen die moeilijk kunnen worden

ontslagen, die deze functie bekleden.

Hierdoor zijn ze slecht geplaatst om

een hoger geplaatste werknemer te

verbieden een document in te kijken,

wat loslippigheid in de hand werkt,”

besluit hij.

Protocol

Bij hem verloopt het outsourcen van

archiefopslag volgens verschillende

regels. Een akkoordprotocol dat stipt

wordt nageleefd, bepaalt nauwkeurig

wie wat mag inkijken. Het bedrijf

maakt een lijst op van iedereen die de

archieven komt inkijken en meldt dit

aan haar klanten, ter plaatse of thuis.

“Onze interne bodes leveren de gevraagde

documenten, in papieren of

digitaal formaat, in minder dan twee

uur,” voegt de ondernemer er nog aan

toe. Een archief intern opslaan betekent

ook dat men een deel van de risico’s

voor zijn rekening neemt bij een

verhuis. “Verhuizingen zijn altijd een

delicaat moment. Bedrijven lopen het

risico om onderweg documenten te

verliezen of eenvoudigweg niet meer

te weten waar ze zich bevinden, wat

vaak op hetzelfde neerkomt,” meent

Anne Lenaerts, werkzaam bij opslagfi

rma Your Mover.

Papier blijft belangrijk

“Het paperless offi ce”, de onderneming

zonder papier, is nog toekomstmuziek.

”Het is te duur om alle documenten

te scannen,” benadrukt Anne

Lenaerts. Daarom moet men zich

afvragen welke documenten moeten

worden gedigitaliseerd en welke documenten

moeten worden bewaard? Die

vraag houdt ook de opslagbedrijven

bezig. Sommige hebben samen met

consultants digitaliseringsdiensten

en gespecialiseerde opslagdiensten

ontwikkeld. Deze uiterst ervaren deskundigen

gaan ter plaatse allerhande

papierbergen klasseren. Op juridisch

vlak, wat betreft fi scaliteit en sociale

wetgeving staat het immers buiten

kijf dat de aanzienlijke documentenberg

moet worden afgeslankt. Toch

lijkt de hoeveelheid documenten met

de tijd niet veel af te nemen: “Onlangs

heeft het Hof van Beroep van Brussel

een transporteur veroordeeld omdat

hij zijn tachografen (de schijven die

de verplaatsingen van voertuigen

Een archief intern opslaan betekent ook dat men

een deel van de risico’s voor zijn rekening neemt

bij een verhuizing

registreren) had vernietigd na één in

plaats van na vijf jaar. Door dat arrest

wordt ook de levensduur van die

boekhoudarchieven verlengd,” geeft

Het archief outsourcen voor minder

rompslomp en meer tijdwinst

Rooms als voorbeeld. Maar de documenten

die door de overheid worden

vereist, moeten niet alle aandacht

krijgen,” benadrukken bedrijven uit

de sector. “Eén van de oudere modellen

van een machinebouwbedrijf

kreeg een defect.. Ze zijn er niet in geslaagd

om de plannen te vinden om

hun klant uit de nood te helpen. De

volledige machine vervangen heeft

één miljoen euro gekost”, haalt de

baas van Merak aan.

Ruimte winnen

Eén van de redenen waarom bedrijven

dit systeem verkiezen, is de oppervlaktewinst.

De voordelen van externe

opslag hangen niettemin af van

de ligging van het bedrijf. Een ZKO die

haar archief in de kelder van een eengezinswoning

bewaart en een bank

die hiervoor een volledige verdieping

van een appartementsgebouw in het

centrum van de stad huurt, zullen hier

niet dezelfde voordelen uit halen. De

opslag van ongebruikte meubels levert

ook aanzienlijke besparingen op.

Het aantal meubels dat een bedrijf nodig

heeft, varieert naar gelang van het

aantal personeelsleden dat er werkt.


Opslaan of verkopen, dat is de vraag

die vele bedrijven zich dan ook stellen.

“Onze meubels zijn relatief duur. Een

Ahrend-kast is 2.500 euro waard. Ze

verkopen en ze bijvoorbeeld drie jaar

later terugkopen, is verlieslatend. En

het moet ook nog werkbaar zijn. “Wij

verkiezen voor al onze kantoren dan

ook meubels die bij elkaar passen,”

verklaart Monique Wynants, facility

manager bij PriceWaterCoopers.

Nieuwe digitale niche

De sector heeft eveneens een reeks

diensten ontwikkeld ten behoeve

van ondernemingen die de digitale

stap reeds hebben gezet. De beveiligde

opslag van digitale gegevens is al

enige tijd een nieuw afzetgebied. De

beveiliging van opgeslagen digitale

bestanden binnen de onderneming

zelf is immers niet optimaal. Net als

informaticabedrijven zijn sommige

sectoren hier zeer gevoelig voor. Door

het verdwijnen van de broncodes van

een programma kunnen geen wijzigingen

worden aangebracht. Een

ander voorbeeld: magnetische banden,

een zeer rendabele drager voor

digitale opslag, zijn gevoelig voor

magnetische storingen. Het bewaren

van magneetbanden is dan ook een

delicate zaak en er zijn dan ook een

Euro Archive N.V.,

Slachthuisstraat 25,

2300 Turnhout

Tel: +32 (0)14-412777

Fax: +32 (0)14-425940

eMail: marketing@euro-archive.com

www.euro-archive.com

aantal regels die absoluut moeten

worden nageleefd. Zo mag men niet

te dicht in hun buurt komen. Sommige

opslagbedrijven gaan echter nog

verder. Zij bieden opslagmogelijkheden

aan in immense ondergrondse

kooien van Faraday, die bestand zijn

• Onze activiteiten •
Archiefopslag en -beheer

Datastorage

Scanning

Euro Archive •

dossier opslag / archivering

tegen E-bommen (elektromagnetische

bommen). Wanneer zich een nucleaire

apocalyps voordoet, zullen uw

gegevens in ieder geval beschermd

zijn! ●

UW ARCHIEF, ONZE ZORG

Euro Archive is steeds bereid om oplossingen op maat te bespreken, te ontwikkelen

en te implementeren met als doel het archief transparant toegankelijk te maken. Voor

zowel fysieke als digitale opslag van allerhande documenten profileert Euro Archive

zich als een van de weinige innovatieve bedrijven op internationaal niveau.

Veilig, kostenbesparend, innovatief, Euro Archive
Onze kracht

Harold Schuiten

Getuigenis • Christian Debel

Verantwoordelijke logistieke opslag bij Manufast

Waarom een drukkerij en mailingbedrijf outsourcen?

Vroeger werd onze volledige voorraad, zo’n 3000 tot 3300 paletten, intern beheerd, maar

momenteel hebben we te weinig plaats. Daarom hebben we besloten een deel van onze

activiteiten tijdelijk uit te besteden. Een magazijn huren zou eveneens betekenen dat we

het nodige personeel moeten aanwerven, wat de onderaannemer nu voor ons doet.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het systeem kost veel, zoveel is duidelijk, ongeveer 20 % meer dan wanneer we het intern

zouden beheren. En er zijn nadelen: In onze opslagplaats kunnen we binnen het kwartier

reageren, wat in onderaanneming niet het geval is. Alvorens te worden geleverd, moeten

de goederen ook eerst opnieuw bij ons passeren. Ik sta erop om de kwaliteit van de

goederen een laatste keer te controleren. Hoe kan ik er anders zeker van zijn dat er geen

moeilijkheden met paletten of andere problemen zijn geweest? Dat gebeurt ook bij ons.

Welke ondernemingen halen volgens u het meeste voordeel uit het systeem?

Waarschijnlijk de kleinste bedrijven, bedrijven die 200 tot 300 paletten per maand verwerken.

Boven de 1500 tot 3000 paletten moet men zoveel mogelijk intern trachten te

doen.

100% betrouwbaar/veilig

Kostenbesparend

Volledig geautomatiseerd

Innovatief

45

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


46

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier opslag / archivering

DIGITALISERING

Elektronische archivering

komt moeilijk op gang

Bedrijven maken beetje bij beetje kennis met het geïnformatiseerde

documentbeheer. De voordelen van deze methode gaan verder dan alleen maar

het digitaal opslaan van gegevens. De beschikbaarheid van de documenten, de

veiligheidsgraad en de tijdwinst maken het een interessant systeem.

« Het is een paradoxaal gegeven,

maar het zijn net die bedrijven

die het meest nood

hebben aan elektronisch documentbeheer

die er het minst hun toevlucht

toe nemen”, aldus Philippe Tailleur,

die aan het hoofd staat van softwarebedrijf

Bob Software. Zowel KMO’s

als elektronisch documentbeheer

(EDB) worden gekenmerkt door begrippen

zoals vlot en snel functioneren,

reactiviteit, een goed analytisch

overzicht van de markt en het eigen

bedrijf. De informatisering van do-

cumenten vergemakkelijkt de zoektocht

naar informatie, een zoektocht

die vaak zorgt voor zenuwachtigheid

en tijdverlies. “Zodra al uw archieven

zijn gedigitaliseerd, kunnen intelligente

softwareprogramma’s om het

even welk document terugvinden,”

verduidelijkt hij. Het systeem geeft

op het scherm onmiddellijk alle fac-

turen, bestekken, briefwisseling of

commerciële dossiers weer wanneer

“ Gedigitaliseerde wanorde blijft wanorde ”

Een document gemakkelijk terugvinden dankzij digitalisering …

een klant, een product of een andere

zoekterm wordt ingevoerd. “Om op

het juiste moment geraadpleegd

te kunnen worden, moet een document

in verschillende categorieën

worden ondergebracht,” benadrukt

Jean-Marc Leboutte, hoofd van het

softwarebedrijf Eudata System. Het

systeem is uiteindelijk ontworpen

om tijdbesparend en doeltreffend te

kunnen werken.

De papierberg vermijden

Een ander voordeel is het feit dat

het een fl exibel systeem is. In kleine

ondernemingen draait het immers

allemaal om polyvalentie. “Wanneer

iedereen alles moet kunnen,

moet iedereen over alle documenten

kunnen beschikken,” verduidelijkt

Tailleur. En net door documenten

te digitaliseren kunnen ze door verschillende

personen tegelijk worden

geraadpleegd. Digitale archivering is

vaak een conditio sine qua non voor

telewerk. “Sommige ondernemers

staan erg open voor de mogelijkheid

om van thuis uit te werken,” denkt

Leboutte. En dan is het veel praktischer

om bestanden op de computer

te hebben staan dan om dozen met

archieven mee naar huis te moeten


nemen. “Wij leveren momenteel

een archiveringsoplossing aan een

bouwbedrijf dat naast arbeiders ook

vier bedienden in dienst heeft. De

baas is voortdurend op de baan en

moet over alle documenten kunnen

beschikken,” zo vertelt hij. Ook

de commerciële medewerkers vermijden

nodeloos heen-en-weergerij

tussen het kantoor en hun klanten

om dossiers op te zoeken. Een ander

voorbeeld: “Eén van mijn bedienden

moet momenteel thuisblijven om op

haar zieke kind te passen. Zij beschikt

thuis over alle nodige documenten,”

voegt de bedrijfsleider eraan toe. Digitale

archivering zorgt er eveneens

voor dat werknemers minder afhankelijk

worden van elkaar. Zo kunnen

bestanden teruggevonden worden

die zijn bewerkt door een personeelslid

dat in ziekteverlof of met vakantie

is, of niet meer in het bedrijf werkt.

Gedaan met de eindeloze opzoekin-


dossier opslag / archivering

Spics op weg naar de “totale digitalisering”

”Sinds september 2006 worden onze commerciële dossiers systematisch gedigitaliseerd

en daarna vernietigd,” vertelt Lode Bolle, die aan het hoofd staat van Spics,

een bedrijf dat is gespecialiseerd in de implementatie van netwerkinfrastructuren

en informaticaoplossingen. Om informatie gemakkelijker te kunnen terugvinden,

voert de onderneming haar dossiers manueel in. Op die manier krijgt elk document

systematisch een aantal welomschreven data en sleutelwoorden toebedeeld. Deze

zeskoppige onderneming heeft daar om drie redenen toe besloten: “Allereerst was

er de krappe behuizing en wilden we oppervlakte uitsparen. Onze archieven namen

heel wat plaats in beslag in onze kantoren,” aldus de bedrijfsleider. Daarnaast zijn er

ook het gemak waarmee documenten kunnen worden opgezocht en de mogelijkheden

om van op afstand te werken. “Spics werkt met een aantal commerciële en technische

medewerkers die voortdurend onderweg zijn. Dankzij dit systeem kunnen zij

de nodige documenten via een beveiligde verbinding bij hun klanten raadplegen,”

verduidelijkt Lode Bolle. De volgende fase, die is gepland voor april 2008, is de digitalisering

van de technische dossiers. De overgang naar een digitale archivering

verloopt stapsgewijs. “De programma’s gebruiken is één zaak. Weten welke klasseermethode

moet worden gebruikt, is iets anders. Momenteel denken we na over welke

codering we moeten gebruiken voor dit type dossiers,” zegt hij.


PUBLICITEIT

47

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


48

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier opslag / archivering

gen in de papierberg! Het systeem

biedt trouwens nog andere voordelen.

Zodra de papieren documenten

in de computer zijn opgeslagen, kan

de onderneming ze verwijderen of

buiten de onderneming opslaan. De

winst in kantooroppervlakte en de

besparingen die hieruit voortvloeien

kunnen soms aanzienlijk oplopen.

Digitale archivering is

vaak een conditio sine

qua non voor telewerk

Doeltreffend en beter beheer

Maar daar houdt het nog niet mee

op. Met enkele muisklikken krijgt de

bedrijfsleider een overzicht van wie

waarmee bezig is. Hij kan ook nagaan

welke bedrijfsbestanden werden geraadpleegd,

wat enorme voordelen

biedt op het vlak van veiligheid. De

programma’s waarschuwen ook de

personen die op de hoogte moeten

blijven van wijzigingen aan lopende

dossiers en van de vooruitgang van

projecten. Op die manier bieden de

Document@work verlicht de ondernemingen

toepassingen een beter

overzicht van de

activiteiten van het

bedrijf. Het informatiseren

van documenten

is met andere woorden

een strategisch instrument

voor het beheer

van een onderneming.

“Ervaren KMObedrijfsleiders

voelen

9 van de 10 keer juist

aan waar ze geld zullen

besparen of waar

ze geld zullen verliezen.

Het idee achter

EDB is dat men kan

analyseren en niet enkel

meer vermoeden,”

verduidelijkt Philippe Tailleur. Toch

moeten enkele regels in acht worden

genomen, aldus Jean Marc Leboutte:

“Gedigitaliseerde en papieren klassementen

moeten dezelfde basisstructuur

hebben.” Verschillende manieren

van archiveren zouden het opzoeken

van de originele dossiers anders kunnen

bemoeilijken.

Twijfels

Het digitaliseren van documenten

schrikt echter nog veel KMO’s af. Veel

Met al deze documentatiesystemen en hun voortdurende ontwikkeling is er nood aan

een organisme dat de soms volledig gedesoriënteerde ondernemers de weg wijst. En dit

is precies wat de vzw Document@work sinds haar oprichting in 1991 doet. “Op het vlak

van documentbeheer klinkt in veel ondernemingen immers nog steeds hetzelfde verhaal,

nl. “zolang het huidige systeem werkt, stellen we de rest maar tot later uit,” betreurt Bart

Decuypere, beheerder van de vzw (en daarnaast ook consultant). “In veel ondernemingen

wordt er inderdaad over nagedacht, maar al te vaak als een langetermijnproject,” luidt het

in zijn analyse. Wat de situatie op de markt betreft, luidt zijn oordeel heel realistisch: “de

bestaande informatica-oplossingen voor KMO’s verschillen sterk in prijs en kwaliteit.”

Decuypere legt de nadruk op het menselijke aspect van documentbeheer. “De techniek

mag ons niet misleiden. Bij elektronische archivering is het in de eerste plaats belangrijk

dat collega’s akkoord gaan om de gemeenschappelijke procedures na te leven. Anders komen

we er nooit.” verduidelijkt hij. Het is ook belangrijk om de programma’s te kunnen

kiezen en aan te passen naargelang de activiteit van de onderneming. “Er moet worden

bepaald in welke context en voor welke beroepssector een document wordt gebruikt”. Het

vaak beperkte karakter van de archiveringstoepassingen die in beroepsoplossingen geïntegreerd

zijn (software voor de boekhouding, voor het voorraadbeheer,…) vormt een ander

struikelblok. Sommige zogenaamde archiveringsprogramma’s bieden geen globale oplossingen

en kunnen slechts worden gebruikt voor beperkte opzoekingen,” zo meent hij.

http://vl.documentatwork.org

Elektronische archivering als wegbereider voor telewerk

bedrijven verlaten zich nog steeds

op het fysieke beheer van hun papieren

documenten, in tegenstelling

tot grote ondernemingen. “Bedrijfsleiders

van multinationals hebben

al lang geleden gekozen voor het

digitaliseren van hun documenten.

De meesten beschikten echter wel

al over een interne archiefdienst die

om het even welk document in vijf

minuten kon voorleggen,” meent

Philippe Tailleur. Hij benadrukt ook

hoe moeilijk ondernemers het hebben

om van gewoontes af te stappen.

“De meeste KMO-bedrijfsleiders zijn

tussen 45 en 65 jaar oud, een generatie

die is opgegroeid met papier, wat

verklaart waarom er een bepaalde

terughoudendheid bestaat om over

te schakelen op elektronische archivering,”

voegt hij eraan toe. Een

ander struikelblok is de gebruikte

klasseermethode. “Informatica zal

altijd een hulpmiddel blijven. Op die

manier zal een gedigitaliseerde wanorde

steeds een wanorde blijven,”

benadrukt Gérard Mahut, directeur

van het consultancybedrijf Mahut

sprl dat ook aan documentorganisatie

doet. Hij herinnert aan het belang

van enkele grondbeginselen van het

gezond verstand, zoals de noodzaak

om een nauwkeurig en samenhangend

klassement aan te leggen. “Anders

krijg je twee soorten chaos, een

fysieke en een virtuele.” ●

Harold Schuiten


Facturen klasseren in een handomdraai

Gemiddeld 10 % van de archieven

van een bedrijf zijn

facturen. Een heleboel documenten,

die ook nog eens met zeven

moet worden vermenigvuldigd, aangezien

zeven jaar de wettelijke minimumbewaartermijn

voor facturen is.

Het digitaliseren van facturen zorgt

ervoor dat ze veel doeltreffender

kunnen worden beheerd. Daarnaast

is het een onmisbare voorwaarde

voor de geautomatiseerde verwerking

van facturen. Op die manier

sparen ondernemingen een aanzienlijke

hoeveelheid werk uit. Daarom

bieden sommige softwarebedrijven

Plaatsgebrek?

• barcode op elk item

• inventaris en beheerssysteem via internet

• moderne magazijnen

• snelle levering

OPTISCHE HERKENNING

dossier opslag / archivering

Facturen ordenen

in een handomdraai

Digitaliseren maakt een brede waaier van

kantoortoepassingen mogelijk. Optische herkenning

van facturen is er één van. Ze wordt steeds vaker

toegepast door kleine bedrijven.

geïntegreerde instrumenten voor

intelligente herkenning aan. Na de

digitalisering zetten deze softwareprogramma’s

de gegevens om en vertalen

ze daarna in een journaalpost.

Deze posten worden vervolgens in de

boekhouding opgenomen, ook analoog,

via andere boekhoudsoftware of

programma’s voor commercieel beheer.

Ook facturen van verschillende

pagina’s of boekingen op meerdere

rekeningen (“splits”-beheer) kunnen

worden ingegeven. Tot slot wordt

ook de procedure voor het invoeren

van aankopen aanzienlijk ingekort.

Door de manuele invoering van met

Your Mover Logistics lost het op!

Contact: Anne Lenaerts

info@yourmoverlogistics.be

www.yourmoverlogistics.be

T: 02/255 42 62

name btw-nummers, rekeningnummers,

adressen van derden, enz. af

te schaffen, worden ook typfouten

vermeden. De software controleert

zelf of de optelsom van de bedragen

juist is en of ze in de rekeningen zijn

opgenomen.

Dure systemen

Dan rest er enkel nog de kostprijs van

de huidige softwareprogramma’s, die

voor sommige ondernemingen nog

steeds zeer duur is. “Een KMO van vier

tot vijf personen die jaarlijks 1000

tot 1500 facturen verwerkt, is zelden

geneigd om te kiezen voor een pro-

J-PH.

49

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


50

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier opslag / archivering

gramma met optische herkenning,” aldus Marie

Janssens. Hetzelfde geluid horen we bij Eudata System:

Een softwareprogramma voor optische herkenning

alleen maar op facturen willen afschrijven,

is een illusie”, meent Jean-Marc Leboutte.

Sommige programma’s hebben een stevige informaticastructuur

nodig om correct te functioneren.

Voor Virtual Invoice bijvoorbeeld moet een aparte

10 % van

de archieven van een bedrijf

zijn facturen.

server worden geïnstalleerd. Een kritische noot: er

moet niet enkel rekening worden gehouden met

het aantal facturen dat moet worden verwerkt alvorens

het systeem te installeren. De rentabiliteit

van het systeem is voor een groot deel afhankelijk

van het al dan niet wisselend aantal leveranciers.

De rentabiliteit zal een stuk hoger liggen wanneer

er weinig leveranciers of weinig schommelingen

in het aantal leveranciers zijn, waardoor het aantal

invoeringen in het begin wordt beperkt. Ook

bedrijven die vaak terugkerende facturen ontvangen,

hebben een voordeel. ●

Wat is de Who’s Who ?

Harold Schuiten

3 vragen aan Nicolas Barriol,

Product Manager bij softwarebedrijf I.R.I.S

Welke voordelen voor de facturatie

biedt het gebruik van

softwareprogramma’s voor

optische herkenning aan ondernemingen?

Een OCR-programma (een programma

voor optische herkenning) werkt

sneller dan manuele invoering. Hierdoor

kan de werknemer productievere

taken en taken met een grotere

toegevoegde waarde uitvoeren. Ook

de opspoorbaarheid van documenten

is belangrijk: weten in welke

diensten de bestanden hebben gecirculeerd

bijvoorbeeld. Bij een controle

of een geschil met een derde kan

men op die manier snel de bewijsstukken

voorleggen en ook de werknemers

oproepen die het dichtst bij

het dossier staan, diegenen dus met

de meeste ervaring.

Op welke bedrijven richten deze

OCR-softwareprogramma’s zich?

Voor mij bestaan er geen bedrijven

die meer andere deze programma’s

zouden moeten gebruiken. Deze

U zoekt klanten, partners, leveranciers ?

U kan ze vinden in de Who’s Who, het grootste Brusselse economische netwerk !

Mis deze unieke kans niet,

bestel vandaag nog

de Who’s Who !

Who’s Who

2007-2008

Het netwerk der netwerken

● Het gedetailleerde visitekaartje van alle leden van Beci, te weten meer dan 3.000 bedrijven

in het Brussels gewest, gerangschikt volgens activiteitensector

● De mogelijkheid voor uw onderneming om vruchtbare contacten te leggen met

invloedrijke bedrijven

● Een onmisbaar prospectie-instrument in het kader van de ontwikkeling van uw

activiteiten

producten richten zich tot alle bedrijven,

ongeacht hun activiteitensector

en hun omvang, die binnen hun organisatie

een documentenstroom

moeten beheren. De prijzen van deze

oplossingen zijn inmiddels aangepast

aan de hoeveelheid behandelde

documenten, waardoor ze ook voor

ZKO’s betaalbaar zijn en democratischer

worden.

Wat zijn de belangrijkste bezwaren

om deze informaticaoplossingen

te gebruiken?

Vaak is het de prijs, maar er is ook

een psychologische rem. Voor veel

mensen heeft werken met informatica

nog altijd iets “onduidelijks”. Er

heerst ook nog wat onzekerheid over

de juridische waarde van elektronische

documenten. Daar is echter

geen reden toe aangezien de juridische

verplichtingen begin jaren 2000

werden versoepeld. Voorts bestaat er

ook enige vrees over de compatibiliteit

tussen de verschillende systemen

om te scannen, om te archiveren en

om documenten te beheren.

The guide

of Brussels

Companies

Who’s who

2007 | 2008


who's who's who.indd who.indd 11 6/11/07 14:13:29

Verkoopprijs :

20 € incl. BTW

Inlichtingen en of bestellingen :

Didier Amandt

Tel. 02 643 78 34

whoswho@beci.be


Welke doelstellingen

heeft het Gewest op

het vlak van logistiek?

De minister wil het juiste

evenwicht vinden tussen

de economische noden

van de stad en het behoud

van de levenskwaliteit

van haar inwoners.

Jean-Paul Wouters,

De projecten baseren

deskundige op het

kabinet van Pascal Smet

zich in de eerste plaats op

een betere verdeling van

de transportmodi. Momenteel verloopt

het goederenvervoer in Brussel voor

78 % over de weg, voor 20 % over het

water en voor 2 % per spoor. Het is de

bedoeling om tegen 2015 het aandeel

van het wegtransport tot 65 % terug

te brengen en dat van de scheepvaart

en de spoorwegen op respectievelijk 27

en 8 % te brengen. Om deze ontwikkeling

juist te kunnen beoordelen, moet

eveneens rekening worden gehouden

met de verwachte toename van het

aantal vervoerde goederen. Zo is de 20

% van de goederen die in Brussel momenteel

via de scheepvaart worden

geladen en gelost, goed voor 4 miljoen

ton. Tegen 2015 wordt 8,5 miljoen ton

goederen verwacht. De stijging van 7

% van het aandeel van de scheepvaart

is dus in werkelijkheid een verdubbeling

van de laad- en losactiviteiten. Om

deze capaciteit te kunnen verdubbelen,

moet niet alleen de huidige transportstroom,

voornamelijk containers

en bulkproducten, worden verhoogd

om ook andere laadvormen te kunnen

behandelen, zoals paletten – met

dranken of bouwmaterialen – of voertuigen,

aangezien nu reeds veel twee-

dehandsvoertuigen van Brussel naar

Antwerpen worden verscheept, om

van daaruit te worden uitgevoerd.

Hoe kan het spoorwegverkeer in

de hoofdstad toenemen?

Deze transportvorm is niet enkel de bevoegdheid

van het Gewest, maar richt

zich ook tot de transportbedrijven die

zich op Europees niveau ontwikkelen.

Ze is onderworpen aan de Europese

richtlijnen inzake het openstellen van

de logistieke markten (3 spoorwegpakketten).

De ontwikkeling van strategieën

in dit domein veronderstelt samenwerkingsverbanden

die op korte

termijn moeilijker te realiseren zijn. Er

liggen verschillende projecten op tafel,

zoals het nachtelijke gebruik van tgvlijnen

voor goederen uit Frankrijk en

Spanje – exprescolli’s, groenten en fruit,

kleine colli’s – of de oprichting van cargo

tramways, zoals in Amsterdam.

Welke aanpassingen zijn er nodig

voor deze projecten?

Voor een betere verdeling van de transportmodi

is een uitbreiding van het

BILC (Brussels International Logistics

Center) op de terreinen van Tour &

Taxis noodzakelijk. Momenteel bestaat

het BILC uit een middelgrote opslagplaats

van de tweede generatie met

vier verdiepingen. Het is de bedoeling

om er een opslagplaats van de derde

generatie (intelligente opslag) met

een bruikbaar oppervlak van 40.000

m 2 neer te zetten. De stedenbouwkundige

aanvraag is ingediend en het is

de bedoeling dat dit nieuwe logistieke

centrum vanaf juni 2009 operationeel

wordt. Het project voorziet bovendien

dossier opslag / archivering

LOGISTIEK

De laatste projecten in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

Brussel: zijn vrachtwagenverkeer, zijn Stedelijk Distributiecentrum en zijn

intermodaal platform in de Haven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft oog

voor logistiek. Jean-Paul Wouters, deskundige op het kabinet van Pascal Smet, stelt

de projecten voor die op stapel staan.

in een toekomstreserve, met een spoorwegverbinding

via lijn 28. Doordat de

spoorlijn wordt doorgetrokken tot

Bockstael, zorgen deze aanpassingswerken

ervoor dat het BILC aansluit op

het nationale spoorwegnet. Naast voldoende

plaats is er ook de oude brug,

die niet liever vraagt dan opnieuw in

gebruik te worden genomen. Er moet

enkel voor worden gezorgd dat er geen

toelatingen worden verleend om te

bouwen in de zone waar de sporen

moeten komen, in het kader van het

richtschema dat momenteel wordt bestudeerd

voor Tour & Taxis.

Is dit het enige intermodale

project?

Natuurlijk niet. De Haven van Brussel

is eveneens een intermodaal platform

voor water-, spoor- en wegverkeer dat

in de voorhaven al wordt gebruikt. In

2004 werden er 3500 TEU’s (containers

van 6 m) geladen en gelost. Drie jaar later

zijn dat er al meer dan 17.000. Het is

de bedoeling om verder te groeien tot

25.000 TEU’s tegen 2015. De spoorwegverbinding

van dit platform met de

site van Schaarbeek-Vorming wordt in

de komende twee jaar verbeterd (oversteek

van de Vilvoordelaan).

Bovendien is met het Carcoke-project

een nieuwe grote werf opgestart. Het

is de bedoeling om er een Europees

logistiek centrum te bouwen met een

grote toegevoegde waarde doordat er

zwaardere vracht kan worden behandeld.

De Katoen Natie zal dit centrum

uitbaten. Momenteel worden de terreinen

nog gesaneerd Verwacht wordt

dat jaarlijks 500.000 ton via het kanaal

wordt vervoerd.

51

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK


52

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

dossier opslag / archivering

© Tour & Taxis

Het vrachtwagenverkeer vlotter laten verlopen door de omgeving van Tour & Taxi

herin te richten

Het ontwikkelingsproject van Schaarbeek-Vorming

(zie de recente verklaringen

over het internationale ontwikkelingsplan)

moet trouwens ook

enkele hectaren toekennen aan de

Haven van Brussel voor moderne logistieke

operaties.

Deze werken zorgen voor een

sterke toename van het aantal

vrachtwagens rond Tour & Taxis.

Welke voorzieningen zijn er

getroffen voor vrachtwagens en

de andere gebruikers?

Er zijn nu al budgetten vrijgemaakt

voor de heraanleg van de Havenlaan

van gevel tot gevel: er worden bomen

aangeplant en fi etspaden en trottoirs

aangelegd. Deze heraanleg houdt rekening

met het profi el van het huidige

verkeer en de situatie in de toekomst

aangezien deze buurt volop in

ontwikkeling is. De ligging van Tour

& Taxis in de buurt van het stadscentrum

is interessant voor de einddistributie

naar de vijfhoek via propere

voertuigen, die minder afstand moeten

afl eggen dan wanneer dit distributiecentrum

aan de rand van de stad

zou liggen. Vrachtwagens moeten

enkel ’s ochtends vroeg, voor de spits,

lossen langs het kanaal, wat weinig

hinder voor de bevolking oplevert.

De algemene principes voor het

vrachtwagenverkeer zijn opgenomen

in het GewOP (Gewestelijk Ontwikkelingsplan):

geen doorgaand verkeer,

geen onbeperkt gebruikt van de

hoofdstedelijke en hoofdwegen, een

sterke beperking (enkel voor de eindbestemming)

van het gebruik van

de interwijkenwegen en een verbod

(behoudens uitzondering) om het

wijknet te gebruiken De gemeenten

moeten deze principes in de praktijk

omzetten, in het kader van hun gemeentelijke

mobiliteitsplannen.

Een laatste project voor een vlotter

vrachtwagenverkeer is de aanleg van

een ontbrekende schakel tussen de

Vilvoordelaan en de Woluwelaan om

te vermijden dat vrachtwagens, bij

gebrek aan goede verbinding met de

ring, bepaalde stedelijke wegen gaan

gebruiken.

Hoe staat het met het project

voor het Stedelijk Distributiecentrum?

Dit centrum wil ervoor zorgen dat het

zware verkeer over niet meer dan twee

assen het historische stadscentrum

binnenrijdt en wil kiezen voor kleinere

vracht- of bestelwagens, liefst met

een elektrische, of toch minstens met

een hybride motor of op aardgas. Dit

project kadert in het programma van

het Brusselse regeerakkoord, maar

vergt ook samenwerking tussen en

een gezamenlijk engagement van alle

goederentransporteurs.

Er zijn twee scenario’s mogelijk. Een

eerste betreft de ingebruikname van

een SDC als interface voor de uitbreiding

van het BILC aan de haven,

zonder doorgangsverbod voor vrachtwagens.

De logistieke sector zou zich

geleidelijk aanpassen aan dit rijverbod

voor vrachtwagens in woonwijken.

De grote distributeurs die hun eigen

vloot beheren, zouden geleidelijk

voor kleinere vrachtwagens kiezen.

De kleinste vrachtwagens zouden de

kans krijgen om via het SDC te rijden.

De taak van het Gewest zou zich beperken

tot het betalen van de bijkomende

kost voor een vloot milieuvriendelijke,

kleine vracht- en bestelwagens om de

goederen tot op hun eindbestemming

te krijgen.

Een tweede scenario zou bestaan uit

de snellere invoering van de beperking

van grote vrachtwagens in het

stedelijke weefsel, waardoor meer

vrachtwagens verplicht langs het SDC

zouden moeten passeren.

Hoe het parkeerprobleem van

vrachtwagens in het stadscentrum

oplossen?

Er wordt voorgesteld om parkeerplaatsen

voor langdurig parkeren

aan te leggen aan de Vilvoordelaan,

op de kanaaldijk, aan het vormingsstation

en aan de Humaniteitslaan.

Het zou in totaal om ongeveer 450

plaatsen gaan, bijna de helft van het

aantal dat momenteel nodig is.

Leveringen via het openbare wegennet

moeten rationeler verlopen, zowel

wat betreft de toegelaten uren

als in aantal en wat betreft de afmetingen

van de leveringszones en hun

controles. De oplossing om langdurig

parkeren tegen te gaan op plaatsen

die zijn voorbehouden voor laad- en

losverkeer bestaat uit de oprichting

van een gewestelijk parkeeragentschap.

Hierdoor zou de gemeentelijke

politie zich niet meer hoeven

bezig te houden met het controleren

van het betalend parkeren en kan ze

zich op andere inbreuken toeleggen.

Leveringen moeten zoveel mogelijk

buiten de openbare weg plaatsvinden:

de Gewestelijke Stedenbouwkundige

verordening verplicht laaden

losplaatsen buiten de weg voor

gebouwen met een oppervlakte van

meer dan 1000 m2 .

Zijn er nog andere logistieke

projecten gepland?

Er werd een projectoproep gelanceerd

voor het alternatieve vervoer van huishoudelijk

afval, waardoor 160.000 ton

restafval vanaf de Biestebroekkaai via

het kanaal naar de verbrandingsoven

zou kunnen worden vervoerd. Hierdoor

zouden er veel minder vuilniswagens

in de stad rondrijden. ●

Nicole Evans


Leasing van voertuigen

Dankzij autoleasing kunt u op een flexibele

manier personenwagens of bestelwagens

financieren. Het is een zeer rendabel alternatief

voor de aankoop van een bedrijfsvoertuig

via klassieke financiering bij een

bank. Voor zowel zelfstandigen, beoefenaars

van vrije beroepen, ambachtslieden,

ondernemingen, openbare instellingen als

lokale groeperingen kan leasing interessant

zijn. Leasing heeft een dubbel doel: het

beheer van uw wagenpark vereenvoudigen

en de gebruikskosten beperken.

Om een leasingformule op maat uit te werken

wordt rekening gehouden met alle

parameters in het contract: de voorziene

gebruiksduur, het feit of de contractant al

dan niet onderworpen is aan btw, de toegelaten

schuldenlast, …

Er bestaan twee leasingformules voor

wagens: financiële leasing en operationele

leasing. Beide hebben hun eigen voordelen.

Aan u de keuze…

Financiële leasing

De financiële leasing is een puur financiële

transactie. De formule omvat met andere

woorden enkel de financiering van uw

voertuig. Zo kunt u het voertuig op uw

eigen naam inschrijven, hebt u de vrije

keuze qua verzekeraar, herstelplaats, bandenleverancier,

… Bovendien hebt u in het

kader van een financiële leasing steeds een

aankoopoptie op eindvervaldag.

Uw voordelen, zwart op wit

• Geen prefinanciering van de btw:

het investeringsbedrag van een financiële

leasing is de nettoprijs van uw voertuig,

exclusief btw. U betaalt de btw

gespreid over de looptijd van het

contract terug.

• 100% financiering: u hoeft geen euro

aan te spreken van uw kredietlijnen bij

de bank of uw financiële reserves.

• Contract op maat. u kiest zelf het

bedrag van de aankoopoptie en het

schema van de huurgelden (constant of

degressief). U beslist zelf met welke frequentie

u huur wilt betalen: maandelijks,

trimestrieel, semestrieel, jaarlijks ...

• Flexibiliteit op einddatum: u kunt

uiteraard steeds de aankoopoptie lichten,

maar u kunt ze ook overdragen naar

een derde. Het is de koper die het btwbedrag

op de factuur betaalt. Ingeval van

overdracht van de aankoopoptie hebt u

als huurder dus de btw op de aankoop -

optie uitgespaard! Bovendien is de eventuele

meerwaarde van de verkoop voor

u!

• Inschrijving op naam van de cliënt.

Het voordeel voor u is meervoudig: u

kunt uw bestaande nummerplaat behouden

(herkenbaarheid van de nummerplaat).

De belasting op inverkeersstelling

en jaarlijkse verkeersbelasting worden

niet mee opgenomen in het leasingcontract

zodat u geen intresten en btw op

die taksen moet betalen. Bovendien

hoeft u de wagen niet opnieuw in te

schrijven als u de aankoopoptie licht op

eindvervaldag en dient u dus ook geen

tweede belasting op inverkeersstelling te

betalen.

Welke aankoopoptie kiezen?

Hoe uw contract boekhoudkundig behandeld

wordt, hangt af van het percentage

van de aankoopoptie. Aan u de keuze!

Bedraagt ze maximaal 15% van het investeringsbedrag,

dan wordt uw voertuig in

uw balans opgenomen en als dusdanig

afgeschreven. U dient dus ook de door de

fiscus opgelegde afschrijvingsregels te

respecteren.

Operationele leasing

Bij operationele leasing is er geen aankoopoptie.

De leasingmaatschappij staat in voor

de verkoop van de wagen op het einde van

het contract en draagt bijgevolg het economische

risico op de restwaarde. Bovendien

is operationele leasing altijd "off balance".

Veel bedrijven kiezen voor die formule

omdat ze zich op die manier heel wat kopzorgen

besparen. Voor een vast maand -

bedrag zorgt de leasingmaatschappij

immers voor alles: aankoop en inschrijving,

onderhoud, herstellingen, verzekeringen,

schadeafhandeling, verkeersbelasting, vervangwagen,

pechbijstand... Kortom, het

volledige wagenparkbeheer.

Mededeling ING

Hieronder, de voordelen van operationele

leasing:

Financiële voordelen

• U hoeft niet te investeren in uw voertuig,

zodat uw geld beschikbaar blijft voor

andere uitgaven.

• De huurkosten worden beschouwd als

bedrijfsonkosten, en dat is gunstig voor

uw bedrijfsratio’s en kredietlijnen.

• U komt nooit voor budgettaire verrassingen

te staan, want de huurprijs ligt voor -

af vast.

Administratieve voordelen

• U hoeft per maand maar één boeking en

één betaling uit te voeren voor uw ganse

wagenpark.

• U hoeft zich niet meer te bekommeren

om het beheer en de administratie van

uw wagenpark. Alles wordt voor u geregeld:

de financiering, het onderhoud, de

brandstofadministratie enzovoort.

• U wordt regelmatig op de hoogte gehouden

van de evolutie van uw wagenpark.

U beschikt altijd over de juiste gegevens

om de juiste beleids- en budgetbeslissingen

te nemen.

Bedrijfseconomische voordelen

• U loopt geen enkel risico met betrekking

tot de restwaarde, de herstellingen en de

onderhoudskosten.

• De mobiliteit van uw medewerkers is

altijd gegarandeerd.

Vanaf volgend jaar wordt de fiscale aftrekbaarheid

van bedrijfswagens afhankelijk

gemaakt van de CO2-uitstoot. Hoe hoger

de uitstoot, hoe lager de aftrekbaarheid

van de autokosten. Daarom adviseren de

leasemaatschappijen hun klanten om de

CO2-taks mee op te nemen in hun wagenbeleid.

Want dat is de beste manier om de

kosten van het wagenpark te beheren en

een bijdrage te leveren aan een schoner

milieu.

Voor meer info surf naar www.inglease.be

en www.ingcarlease.be.


54

NR 1 - JANUARI 2008 - DYNAMIEK

ERRATA WHO’S WHO 2007-2008

1. Alimentation & Boissons

– Voedingsmiddelen & dranken

● Francis Bernard

Passage Linthout 39 – 1200 Bruxelles

Linthoutdoorgang 39 – 1200 Brussel

tel / +32 2 735 68 80

fax / +32 2 736 24 38

email / francis.bernard@skynet.be

web / www.francisbernard.com

● Ser.Vin

Rue de l’Orme 44 – 1030 Bruxelles

Olmstraat 44 – 1030 Brussel

tel / +32 2 736 13 06

fax / +32 2 633 69 22

email / info@servin.be

web / www.servin.be

3. Arts & Culture

– Kunst & cultuur

● Cercle d’Oenologie de Bruxelles

Avenue Louise 500 - 1050 Bruxelles

Louizalaan 500 - 1050 Brussel

web / www.oenobxl.be

5. Assurances – Verzekeringen

● Ag. Berlaimont

Boulevard Brand Whitlock 114

1200 Bruxelles

Brand Whitlocklaan 114 – 1200 Brussel

tel / +32 2 736 00 07

fax / +32 2 735 41 43

email / eric.devillenfagne@fi ntro.be

● Bureau Maerschalck

Rue Basse 27/3 – 1180 Bruxelles

Diepestraat 27/3 – 1180 Brussel

tel / +32 2 358 57 11

fax / +32 2 358 23 87

email / olivier.ma@portima.be

● Resultance

Rue des Palais 44 – 1030 Bruxelles

Paleizenstraat 44 – 1030 Brussel

tel / +32 2 733 21 00

fax / +32 2 211 34 75

email / welcome@resultance-intl.com

web / www.resultance-intl.com

● Step. Sales & Consulting

Rue des Gravelles 85/2 – 6200 Châtelet

tel / +32 71 39 65 57

fax / +32 71 39 01 30

email / info@connect-partners.be

web / www.connect-partners.be

8. Banques & fi nances

– Banken & fi nanciën

● DevauxConsult

Boulevard Saint-Michel 82

1040 Bruxelles

Sint-Michielslaan 82 - 1040 Brussel

tel / +32 2 733 22 74

email / devaux@devauxconsult.be

web / www.devauxconsult.be

● Progentis

Avenue de la Couronne 4

1050 Bruxelles

Kroonlaan 5 – 1050 Brussel

tel / +32 2 643 43 43

fax / +32 2 643 43 44

email / info@progentis.be

10. Bâtiment–Bureaux d’études, Construction,

Maintenance, Matériaux

– Bouwbedrijven-studiebureaus,

bouw, onderhoud, materiaal

● Materfor

Chemin d’Accès 36 – 1190 Bruxelles

Toegangsweg 36 – 1190 Brussel

tel / +32 2 376 41 40

fax / +32 2 333 09 60

email / info@materfor.be

web / www.materfor.be

● SGS Statutory Services Belgium

Boulevard International 55 – Bâtiment D

1070 Bruxelles

Internationalelaan 55 – Gebouw D

1070 Brussel

tel / +32 2 411 60 35

fax / +32 2 411 38 70

email / sgs.brusselsi.sgsbn@sgs.com

web / www.sgs.com

● Stevens J. & Cie

Quai au Foin 59-65 – 1000 Bruxelles

Hooikaai 59-65 – 1000 Brussel

tel / +32 2 217 61 97

fax / +32 2 219 36 16

email / info@stevens-locks.com

11. Bien-être, santé, remise en forme,

cosmétiques – Welzijn, gezondheid,

fi tness, cosmetica

● Api-Ar International

Place Guy d’Arezzo 17 Bte 4

1180 Bruxelles

Guido van Arezzoplein 17 Bus 4

1180 Brussel

tel / +32 2 346 22 60

fax / +32 2 345 19 95

email / api-ar@api-ar.com

web / www.api-ar.com

12. Biotechnologie, Pharmacie, Secteur

médical – Biotechnologie, farmacie,

medische sector

● Clinique Antoine Depage

Avenue Henri Jaspar 101

1060 Bruxelles

Henri Jasparlaan 101 – 1060 Brussel

tel / +32 2 538 61 70

fax / +32 2 542 61 79

email / info@depage.be

web / www.depage.be

13. Centres d’affaires

– Handelscentra

● Louise 500

Avenue Louise 500 Bte 5

1050 Bruxelles

Louizalaan 500 Bus 5 – 1050 Brussel

tel / +32 2 626 13 00

fax / +32 2 626 27 29

email / info@louise500.com

web / www.louise500.com

● M-Village

Rue des Palais 44 - 1030 Bruxelles

Paleizenstraat 44 - 1030 Brussel

tel / +32 2 211 33 74

fax / +32 2 218 89 73

email / mbv@m-brussels.com

web / www.m-village.com

15. Congrès-Evénements

– Congressen-Evenementen

● Ince & Tive

Rue de l’Amazone 37 – 1060 Bruxelles

Amazonestraat 37 – 1060 Brussel

tel / +32 2 772 55 05

fax / +32 2 772 84 34

email / eric@inceandtive.com

web / www.inceandtive.com

● Meeting Time

Brusselsesteenweg 539

3090 Overijse

tel / +32 2 741 61 70

fax / +32 2 732 05 09

email / info@meeting-time.com

web / www.meeting-time.com

16. Electronique & Télécoms

– Elektronica & telecom

● Step. Sales & Consulting

Rue des Gravelles 85/2 – 6200 Châtelet

tel / +32 71 39 65 57

fax / +32 71 39 01 30

email / info@connect-partners.be

web / www.connect-partners.be

21. Equipement Industriel

– Industriële benodigdheden

● Asco Joucomatic Benelux

Rue de Lusambo 53 – 1190 Bruxelles

Lusambostraat 53 – 1190 Brussel

tel / +32 2 333 02 50

fax / +32 2 333 02 51

email / AJB@ascojoucomatic.be

web / www.ascojoucomatic.com

● Barrois Ed. & Fils (Corderie)

Rue de Manchester 46-48

1080 Bruxelles

Manchesterstraat 46-48

1080 Brussel

tel / +32 2 410 88 26

fax / +32 2 410 01 69

email / barroisv@scarlet.be

web / www.barrois-cebef.com

24. Formation – Opleiding

● Cercle d’Oenologie de Bruxelles

Avenue Louise 500 - 1050 Bruxelles

Louizalaan 500 - 1050 Brussel

web / www.oenobxl.be

26. Horeca

● Crowne Plaza – Brussels Europa

Rue de la Loi 107 – 1040 Bruxelles

Wetstraat 107 – 1040 Brussel

tel / +32 2 230 13 33

fax / +32 2 230 03 26

email / info@europahotelbrussels.com

web / www.europahotelbrussels.com

● Eldorado

Chaussée de Wavre 137

1050 Bruxelles

Waversesteenweg 137 – 1050 Brussel

tel / +32 2 516 96 05

fax / +32 2 502 45 72

email / info@maisoneldorado.com

web / www.maisoneldorado.com

27. Immobilier, Facility Management,

Relocation – Immobiliën, facily management,

relocatiediensten

● Investimmo – Immobilien Vennootschap

van Vlaanderen

Avenue J. Dubrucq 177 – 1080 Bruxelles

J. Dubrucqlaan 177 – 1080 Brussel

tel / +32 2 422 54 11

fax / +32 2 426 06 52

email / frederic.masil@immobel.be

● Noa Real Estate

Chaussée de Waterloo 631 – 1050

Bruxelles

Waterloosesteenweg 631

1050 Brussel

tel / +32 2 344 44 22

fax / +32 2 344 44 21

email / info@noa-realestate.be

web / www.noa-realestate.be

● ROVA

Rue du Congrès 5 – 1000 Bruxelles

Congresstraat 5 – 1000 Brussel

tel / +32 2 226 04 44

fax / +32 2 226 04 45

web / www.immmorova.com

30. Informatique – Informatica

● NextApplication Benelux

Avenue Jeanne 26 – 1050 Bruxelles

Johannalaan 26 – 1050 Brussel

tel / +32 2 663 34 80

fax / +32 2 663 34 81

email / info@nextapplication.be

web / www.nextapplication.be

31. Mode & Accessoires

– Mode & toebehoren

● Louis Vuitton Belgium

Galerie de la Porte Louise 203

1050 Bruxelles

Louizapoortgalerij 203 – 1050 Brussel

tel / +32 2 551 10 10

fax / +32 2 551 10 11

email / info@be.vuitton.com

34. Professions libérales

– Vrije beroepen

● Advocatenkantoor G. Joseph

Boulevard Leopold II 45 Bte 3

1080 Bruxelles

Leopold II-laan 45 Bus 3 – 1080 Brussel

tel / +32 2 425 11 49

fax / +32 2 425 36 94

email / gtjoseph@verhellen-joseph.be

web / www.verhellen-joseph.be

● Morgan Lewis & Bockius

Rue Guimard 7 – 1040 Bruxelles

Guimardstraat 7 – 1040 Brussel

tel / +32 2 507 75 00

fax / +32 2 507 75 55

email / scaudron@morganlewis.com

37. Ressources Humaines

– Human Resources

● Hotel & Management Consult

Sint-Janstraat 38 – 1785 Merchtem

tel / +32 52 40 89 60

fax / +32 52 46 27 26

email /

info@hotelmanagementconsult.com

web /

www.hotelmanagementconsult.com

40. Tourisme & Loisirs – Toerisme

● Surkyn Consulting

Avenue Louise 500 Bte 7

1050 Bruxelles

Louizalaan 500 Bus 7 – 1050 Brussel

tel / +32 2 626 27 27

fax / +32 2 626 27 29

email / johnsurkyn@skynet.be

web / www.tasteofbelgium.be


“BFM, konden je golven Vlaanderen maar bereiken !”

Rudy Aernoudt

Info & partnership : christian.miroir@bfm.be

Business radio

100% info

www.bfm.be


Wat kunt u nog meer doen om uw

belangrijkste medewerkers te motiveren?

Profiteer van de creativiteit van het Tax & Financial Engineering Department.

Mail ons op tfe@ing.be

Kaviaar als vieruurtje? Elke dag champagne?

Een jacht van het bedrijf? Uw medewerkers

voortdurend motiveren en aan u binden is

niet vanzelfsprekend. Met een goede dosis

creativiteit geraakt u al een eind op weg. En

voor die creativiteit kunt u rekenen op het

Tax & Financial Engineering Department van

ING. Een ploeg van professionelen ontwikkelt voor u innoverende en fiscaal

interessante formules om uw belangrijkste medewerkers te stimuleren. De

adviezen van het Tax & Financial Engineering Department zijn op maat

van uw onderneming. We zoeken altijd naar de juiste oplossingen voor

úw bedrijf. En de meest doeltreffende. Gewoonweg omdat de duurzame

ontwikkeling van uw bedrijf ervan afhangt.

More magazines by this user
Similar magazines