D e P o s t d u i f

webduif.nl

D e P o s t d u i f

W. Steinitz

In dit nummer

onder andere :

D e P o s t d u i f

Nummer 120 april 2012

Nieuwsbrief voor NBC Postspelers

Bijdragen Hans Bouwmeester en

Jeroen van Gool

Baden Baden 1870 (2)

C.Z.W. : Herbstman (2), NBC-25


Problemen

A/ Mat in twee

B/ Mat in twee C/ Mat in twee

D/ Mat in twee E/ Mat in drie

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 2 -


F/ Mat in drie G/ Mat in drie

H/ Mat in drie I/ Mat in drie

J/ Mat in vier K/ Mat in vijf

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 3 -


L/ Wit aan zet wint

M/ Wit aan zet wint

N/ Wit aan zet houdt remise O/ Wit aan zet houdt remise

P/ Wit aan zet wint Q/ Wit aan zet wint

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 4 -


Hans Bouwmeester :

De kolossale zet

Alweer enkele jaren geleden publiceerde de

Oekraiense topspeler Volokitin samen met

zijn trainer Grabinsky een boek met 369

zeer moeilijke opgaven. Voor jonge en oude

schaakspelers van enig niveau vormt deze

verzameling een ideale methode om het brein

scherp te houden. Ik ben er, als tachtigplusser,

dan ook bijna dagelijks enige tijd mee bezig.

Ik val met de deur in huis!

onze verzameling.”

Zwart aan zet. Hoe wint hij?

Volokitin speelde deze stelling

met wit tegen Tregubov in 2005.

Na 31…Te8? 32. Dxh3 Dxc6

33. Pc4 ontstond een ongeveer

gelijke stelling.

Later ontdekte hij, of zijn

computer, dat vermeldt de

geschiedenis niet, een fraaie

winst voor zwart.

“We toonden de positie aan vele

grootmeesters en meesters en

slechts enkelen vonden de juiste

oplossing, ondanks het feit dat er

maar twee sterke zetten moeten

worden gevonden. Dat is niet zo

verrassend, want het gaat hier

werkelijk om het sieraad van

Nu even niet verder lezen………!

Zet de stelling op het bord en

neem de zwarte positie voor

u, als was het een belangrijke

correspondentie- partij. U speelt

uiteraard zonder computer, want

u wilt genieten van de kracht van

het grootste fenomeen van de

schepping: het menselijk brein.

Zo is het mij ook gegaan; het

kostte me bijna een half uur

en……eureka!

Ik geef nog twee mooie

voorbeelden:

Wit aan zet wint.

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 5 -


Voor de hand ligt 1. Df8+ Kd7

2. Df7+ Kc6! 3. Dxe6+ Kb7

maar dan is de zaak ineens niet

duidelijk meer. Het geheim zit in

een z.g. stille zet.

1.Da3!!

Deze zet brult van de stilte, zo

placht de befaamde journalist

wijlen Mr. Evert Straat te zeggen.

Er is geen verdediging bijv. 1…

Dxe5 2. Tf8+ Kd7 3. Tf7+ Kc6 4.

Dxa6+ of 1…Lb7 2. Df8+ Kd7 3.

Df7+ Kc5 4 Dxe6+ Kc5 5 b4 mat.

Zwart aan zet.

Koppigheid bij het zoeken

naar onverwachte resources is

karakteristiek voor goede spelers,

zo merkt Volokitin op.

Het is duidelijk dat 35…Txd6 niet

gaat wegens 38. Txd6 en zwart

verliest de dame of gaat mat.

Ook 35…Td1+ 36. Ke2 Tgg1 37.

dxe7 Tde1+! 38. Kf3 Txe3 39.

Txe3, Dd1+ levert geen winst op.

In de partij Michalevsky- Kudrin

2005 volgde:

35…Kh8!!

Een valstrik! Op 36. dxe7? volgt

36…Td1+ 37. Ke2 ( of 37. Te1,

Dd3+ 38. T6e2 Dh3+ en mat.)

37…Te1+! En wint, zegt Volokitin,

maar na 38. Kf3! wacht nog een

pittige analyse. Winnend lijkt 38…

Txe3+ 39. Txe3! Dd1+ 40. Te2 (

40. Kf4 Dg4+ 41. Ke5 Dd4+! 42.

Kf5 Tf7+ enz.) 40…Dh1+! 41.

Kf4 Dxh2+! En op de duur lukt

het wel.

36. Dxc5?!

Beter lijkt 36. Txe7 Txd6! 37.

Te8+ Tg8 38. Txg8+ Kxg8 39.

Tg3+ Kh8 40. Dxc5 Td1+ 41. Kg2

Dd5+ en het toreneindspel moet

remise worden.

36. …Txd6 37. Txd6 Dxd6 38.

Dc8+ Tg8 39. Dc3+ Df6 40.

Dxf6 exf6 41. Te6! f5 42. Te5

en nu was 42…a6! 43. Txf5 Tg4!

44. Td5 Ta4 volgens Volokitin het

kansrijkst geweest. Mij lijkt het

eindspel bij goede verdediging

remise.

RR : Houdini (geschatte rating

3200) speelt na 35…Td1 36 Te1

en na 36…Tx1+ 37 Tx1 Dg6 38

Dd5+ e6 39 Dxc5 Df8 40 Ke2 en

taxeert de stelling als gewonnen

voor Wit.

Oplossing opgave 1 : zie na

artikel van Jeroen van Gool.

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 6 -


Wit : Jeroen van Gool Zwart : Krine Faber

K-44, 2010 Analyses : Jeroen van Gool

Jeroen van Gool

K-44

De aanzet naar de eerste plaats van

Jeroen van Gool in K-44

Ik laat nu de partij zien, die mij de belangrijkste overwinning

opleverde in K-44 en een eerste plaats! Tegen Krine Faber heb ik al

vele interessante partijen gespeeld! Op www.dongen.nieuws.nl bij de

rubriek sport staat bij de berichten van 23 augustus 2011 het artikel

dat die week in het Weekblad van Dongen zou staan! Een kennis van

mij heeft dat op die site gezet!

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 c5

4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Pf3 g6

7.e4 Lg7 8.Le2 0–0 9.0–0 a6

10.a4 Lg4 11.Lf4 Te8 12.Pd2

Lxe2 13.Dxe2 Ph5 14.Le3 Pd7

15.a5

Tot hier gaat één van mijn

hoofdvarianten, van het voorgaande

geef ik geen analyses of

alternatieven, want ik heb over

deze variant zoveel informatie,

dat het dan alleen maar

ingewikkeld zou worden!

15...Ld4

Alternatieven die wel eens

gespeeld werden zijn 15.....

De7, 15.....b5, 15.....Phf6, maar

de alternatieven die intensiever

werden gespeeld zijn 15.....

Dh4, en 15......Dc7, dat vaak het

vervolg 16.g4 Phf6 kreeg.

16.Ta4

In Pelletier-Mantovani, Pula

1997 vervolgde Wit met 16.Pc4

Df6 17.Dd2 Lxe3 18.Dxe3 Pe5

19.Pxe5 Dxe5 20.Tad1 g5 21.f3

en Wit stond iets beter.; Ook

werd gespeeld 16.g4 Phf6

17.f3 h5 (17...b5 18.axb6 Pxb6

19.Pd1 Pbxd5 (19...h5 20.h3

hxg4 21.hxg4 Pfxd5 22.exd5

Pxd5 23.Pc4 remise in Schmidt-

Cabrilo, Vrnjacka Banja 1981)

20.exd5 Pxd5 21.Pc4 f5 en

Zwart heeft compensatie voor de

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 7 -


geofferde kwaliteit in Korchnoi-

Nunn, Londen 1980 die Korchnoi

overigens na 40 zetten toch nog

wist te winnen!) 18.h3 b5 19.axb6

Pxb6 in Rajkovic-De Firmian,

Vrsac 1983 met gelijk spel.

16...Df6

Hier werd ook nog 16...Pg7

17.Lxd4 cxd4 18.Txd4 Dxa5

19.Pc4 Dc7 20.Pe3 gespeeld en

naar mijn mening stond Wit toch

wel iets beter in Ruban-Garcia

Martinez, Santa-Clara 1991 (1–

0,41).

17.Dd3 Pe5

Er werd ook gespeeld 17...Lxe3

18.Dxe3 b5 19.axb6 Pxb6 20.Ta2

Pf4 21.Df3 Dg5 22.b3 De5 23.Tc2

in Grün-Cebalo, Plovdiv 1983

met naar mijn mening gelijk

spel,; maar na 17...Pf4 18.Lxf4

Dxf4 19.Pe2 Df6 20.Pxd4 cxd4

21.Dxd4 Tac8 22.Dxf6 Pxf6 23.f3

Spassov-Szymczak, Warschau

1983 staat Wit een gezonde pion

voor en Zwart gaf zes zetten later

op!

18.Lxd4 Pxd3

Na 18...cxd4 19.Dxd4 Tac8 20.g3

g5 21.f3 Tc5 22.De3 Kh8 23.De2

Dg6 24.Pb3 Tc7 25.Pd4 stond

Wit veel beter, zo niet gewonnen

in Browne-Yap, ol.Thessaloniki

1984 maar Browne liet het nog

verzanden in een eindspel met

remise!

19.Lxf6 Pxf6 20.Ta3

Uit voorgaande aantekeningen

blijkt, dat deze variant voortdurend

onderhevig is geweest aan

pogingen het spel te verbeteren!

In deze stelling heb ik in mijn

persoonlijke schaakbibliotheek

nog één andere partij kunnen

vinden, waarin Wit. 20.Tb1

speelde met het vervolg 20...

Tad8 21.Pd1 Pb4 22.f3 Ph5

23.Pe3 Pf4 24.Ta3 h5 25.Td1

Pe2+ 26.Kf2 Pd4 met naar mijn

mening ongeveer gelijke stelling

in Karpman-Shabalov, Minsk

1990. Ik ben als eerste van deze

variant afgeweken en nu wil ik

niet beweren, dat de tekstzet

een verbetering is, maar ik

ben voortdurend op zoek naar

vernieuwingen, want ik heb me

in het corr.schaak al vaak laten

verrassen door tegenstanders en

hun nieuwtjes!

20...Tad8 21.f3 Ph5 22.Pc4

Pb4 23.Pe3

Ik heb ook gekeken naar 23.Tb3

maar na 23...Pf4 24.g3 Pfd3

25.Pa2 koos ik toch liever voor de

tekstzet!

23...Te7 24.g3

Ik vond het tempoverlies om

24.Pe2 Pg7 25.g4 f5 26.Pc3

te spelen ; en 24.Tb3 met als

mogelijk vervolg 24...Kg7 zag

ik na 25.Pc4 (of 25.Kf2 Pd3+

26.Ke2 Pb4) 25...Pf6 26.Pa4

niets in.

24...Kg7 25.Kf2 Pd3+ 26.Ke2

Pb4 27.Kd2 Tde8 28.Pc4 Td8

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 8 -


29.Taa1 Pf6 30.b3 Pe8 Ik had

hier stellig de indruk, dat ik niets

vooruit gekomen was omdat ik

te weinig ondernemingslust had

getoond! De zetten 22 t/m 29

van wit lijken een beetje op het

op en neer schuiven van stukken!

31.g4!? h6 32.Pa2 Pxa2

33.Txa2 Pc7 34.Kd3 Pb5

35.h4! De aanval wordt ingezet!

35...Tg8 36.Tg2 Tc8 37.h5

Tce8 38.g5!!

In eerste instantie zag ik deze zet

helemaal niet, ik was al dagen

aan het denken over hoe ik de

aanval moest doorzetten, want

ik vreesde dat die op een dood

spoor was geraakt en dat ik weer

zou vervallen in hetop en neer

schuiven van stukken! Maar zo

tussen hoop en vrees kreeg ik dit

idee, de g-pion laat zijn makker

op de h-lijn in de steek en gaat

zelf op oorlogspad, de dekking

valt weg en nu liggen er twee

pelotonsinfanterie aan pionnen

tegenover elkaar! En zie wat er

ook gebeurt; Zwart kan echt niet

nemen op h5.

38...Th8

38...gxh5 39.Th1 hxg5 40.Txg5+

Kf6 41.Tf5+ Kg7 42.Tfxh5 Als

iemand verbeteringen voor Zwart

ziet in deze variant, wil ik die

graag horen, maar volgens mij

had mijn opponent Krine Faber

zelf ook al gezien dat hij niet

mocht nemen op h5. Ik wijs ook

op de zet 38.g5 op de foto die

na mijn kampioenschap in het

Weekblad van Dongen stond!

39.Tfg1

Nu staat er een batterij artillerie

klaar achter de infanterie om

een bres te slaan in de zwarte

verdediging!

39...Td7 40.hxg6 fxg6

41.gxh6+ Txh6

Nu wordt de toren gedwongen

van de 8e rij af te komen, waar

hij al vanaf de 27e zet op en neer

aan het lopen is! Daarom heb ik

me ook al vaak afgevragen of ik

de aanval beginnend met 31.g4

niet eerder had kunnen inzetten.

42.Pe3! Pd4 43.f4 Kh7 44.b4

Pf3 45.Td1 g5 46.Pg4 Th3

47.Pf6+ Kg6 48.Pxd7 Pe1+

49.Kd2 Pxg2 50.f5+

Op beide vleugels is nu de aanval

ontketend, volledig los geslagen

en niet meer te houden! 50...

Kf7 51.bxc5 Ke8 52.c6 bxc6

53.dxc6 Kd8 54.f6 Pf4 55.f7

Pe6 56.f8D+ Pxf8 57.Pxf8 Kc7

58.Tc1 g4 59.Pe6+ Kc8 60.c7

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 9 -


Th6 61.Pf4

en Zwart geeft op! Met alle respekt

voor mijn opponent Krine Faber,

want we hebben al een tiental

erg boeiende partijen tegen

elkaar gespeeld, is dit voorlopig

de belangrijkste partij geweest in

mijn carriëre als corr.schaker, ook

al weet ik dat ik nog lang niet de

sterkste van Nederland ben! Door

deze gebeurtenis werd mij ook

gevraagd een artikel te schrijven

in het personeelsblad van Coca-

Cola! Ondanks dat in Dongen

iedereen mij het beste kent van

biljarten, wordt ik nu ook vaak

herkend als schaker, naast mijn

grote favoriet Anne Haast uit

Dongen, een aantal kennen mij

als ‘die postduif-schaker’!

Jeroen van Gool, Dongen

Volokitin : opgave 1 : oplossing

Terugkomend op de positie van

diagram 1: Zwart moet de toren

naar f8 spelen en na Dxh3 het

paard naar d7 terugtrekken. Na

torenruil is de stelling een wonder

van schoonheid. De witte koning

en zijn complete aanhang zijn

machteloos!

Hebt u het met de computer

opgelost? Jammer, want daar

is geen kunst aan, maar het is

niettemin een aardig kijkspel.

Hebt u het zelfstandig geklaard?

Van harte bravo!!

RR : Houdini liet na 1... Tf8 de

zwarte loper met rust en speelde

2. c7 Le6 3. h3 Dc6 4. De3 Dxc7

5. Dxe6 Te8 6. Txf6 Txe6 7. Txe6

Dc2 8. Kh2 Dxa2 9.Re3, en toen

werd het zelfs mij duidelijk wat

Wit van plan is, bijvoorbeeld 9…

a5 10. Rc3 Qd2 11. Na4.

Wit heeft een vesting opgezet,

en is mij niet duidelijk of en hoe

Zwart hier kan winnen.

Houdini taxeert, na langdurig

rekenen (32 ply) de stelling

na zowel g7-g5 als h6-h5 als

gewonnen voor Zwart.

Of Houdini het bij het rechte eind

heeft ?

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 10 -


Terug in de tijd : Baden Baden 1870

Deel 2

In deze aflevering partijen van Steinitz (2e plaats), de Vere en

Winawer (6/7e plaats)

Bij de commentatoren heb ik de volgende afkortingen gebruikt :

G = von Gottschall (Biografie Anderssen)

Z = Zukertort (Neue Berliner Schachzeitung)

M = Minckwitz (Deutsche Schachzeitung) en

W = Westminster Papers (Potter ?).

Wit : W. Steinitz (foto) [C29]

Zwart : G.R. Neumann

Baden-Baden, 26.07.1870

1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.f4 d5 4.d3

dxe4 5.fxe5 Pg4 6.Pxe4

Z: Gewoonlijk wordt hier 6 d4

gespeeld.

6...Pxe5 7.d4 Pg6 8.Pf3 De7

Z: Deze aanvalszet vertraagt de

eigen ontwikkeling en bevordert

die van de tegenstander. M: Zwart

speelt op stukwinst, hij had beter

de rokade kunnen voorbereiden.

9.Ld3 f5 10.Lg5 De6

11.0–0

W: Wit kon het stuk met 11 d5

redden, maar om hier geen tijd

aan te verliezen geeft hij de

voorkeur aan het stukoffer.

11...fxe4 12.Lxe4 Ld6 13.Pe5

Lxe5 14.dxe5

M: Zwart kan geen kant meer

op, de verdediging lijkt moeilijk,

wellicht zelfs nutteloos. Wit zet

de aanval meesterlijk door.

14...Pd7 15.Dh5 Pdf8 16.Tad1

Ld7 17.h3

Noodzakelijk, omdat anders 17...

Dg4 volgt.

17...Tg8

Z: Zwart kan zijn stelling niet

verbeteren, maar deze zwakke

De Postduif, nummer 120 april 2012 - 11 -


zet maakt het slechts erger. 17...

Db6+ 18.Kh1 Le6.

18.Kh1 Db6

19.e6

CW : Sterker lijkt 19.Df3,

bijvoorbeeld 19...Pxe5 20.Df4

Le6 21.Dxe5 en Wit wint.

19...Lxe6 20.Td2

Z: Wit kan hier 20.Dxh7 zetten.

Als Zwart de dame slaat loopt

hij mat 20...Pxh7 21.Lxg6+

Lf7 22.Tfe1+ Kf8 23.Le7+ Ke8

24.Lc5+ De6 25.Txe6 mat. Maar

Zwart laat de witte dame met

rust en verbetert zijn spel met

20...Pe5! aanzienlijk.

20...a5 21.b3

Z: Wit kan rustig wat tijd

verliezen, zijn tegenstander kan

geen vin verroeren. Maar waar

deze zet goed voor is ??

21...a4 22.Tfd1 Ld7 23.Txd7

Zie diagram rechts boven

Zwart geeft op. Z: er kan volgen

23...Pxd7 24.Lxg6+ Kf8 (24...

Dxg6 25.De2+ enz.) 25.Txd7

(dreigt 27 Le7 mat) 25...Dxg6

26.Df3+ Ke8 27.Te7+ Kd8

28.Dd5+ Kc8 29.Dxg8+ De8

30.Dxe8 mat.

Wit : W. Steinitz

Zwart : L. Paulsen [C25]

Baden-Baden, 30.07.1870

Commentaar : G. Kasparov,

Z = Zukertort (Neue Berliner

Schachzeitung).

1.e4 e5 2.Pc3 Pc6 3.f4 exf4

4.d4 Dh4+ 5.Ke2

Omdat de witte koning in het

centrum een snelle ontwikkeling

van de witte stukken in de weg

staat zou Zwart automatisch in

het voordeel moeten komen. Maar

Steinitz ziet in dat lange termijn

factoren belangrijker kunnen zijn

dan wat tijdelijke ongemakken.

De witte lichte stukken kunnen

tempi winnen door het aanvallen

van de zwarte dame. Wit’s betere

De Postduif, nummer 120 april 2012 - 12 -


eheersing van het centrum

zal hem niet alleen helpen bij

het opzetten van toekomstige

aanvallen maar het zal een

ook harmonische ontwikkeling

tegenstander verhinderen.Later

zou blijken dat het Steinitz

gambiet niet erg gevaarlijk is

voor Zwart, maar nauwkeurig

en dynamisch tegenspel is

wel noodzakelijk.Het is niet

verbazingwekkend dat Steinitz’s

tegenstanders, die er nog niet

aan toe waren deze “lelijke”

opening serieus te nemen, de

verleiding niet konden weerstaan

om deze revolutionaire strategie

eens stevig aan te pakken.

5...d6

Sommige spelers probeerde het

scherpere 5...d5 tegen Steinitz,

maar zonder succes. In de laatste

partij van zijn WK-match tegen

Zukertort (29-3–1886) won

Steinitz als volgt 6.exd5 De7+

7.Kf2 Dh4+ 8.g3 fxg3+ 9.Kg2

Pxd4 10.hxg3 Dg4 11.De1+ Le7

12.Ld3 Pf5 13.Pf3 Ld7 14.Lf4

f6 15.Pe4 Pgh6? 16.Lxh6 Pxh6

17.Txh6 gxh6 18.Pxf6+ Kf7

19.Pxg4 (1–0).

6.Pf3 Lg4 7.Lxf4 0–0–0

Hier zou 7...f5!? de

oncomfortabele positie van de

witte koning benadrukt hebben.

8.Ke3 Dh5?

Zo verliest Zwart alleen maar tijd.

9.Le2

Zie diagram rechts boven

9…Da5

Zwart is bang voor 8 h3. Hij mist

hier wel de laatste kans

om met f7-f5 de witte koning te

verontrusten : 9...f5 en na 10.h3

Lxf3 11.Lxf3 De8

Z: Zwart verliest veel tijd met deze

damezetten. De koningsvleugel

moet ontwikkeld worden. De

loper op f8 zal tot het einde daar

blijven staan.

10.a3

De zwarte dame kan geen

plezierig veld op het bord vinden.

10...Lxf3 11.Kxf3!

Paulsen hoopte op 11.Lxf3 g5

met tegenspel.

11...Dh5+

11...g5? 12.b4 Db6 13.Le3

gevolgd door 14 d5, Pd5 of Pa4.

12.Ke3 Dh4 13.b4

Terwijl Wit hardnekkig op de

zwarte dame jaagt bereidt hij ook

een aanval op de zwarte koning

voor.

13...g5 14.Lg3 Dh6 15.b5

Pce7 16.Tf1 Pf6 17.Kf2 Pg6

18.Kg1

Zie diagram volgende blz

De zwarte koning heeft inmiddels

al zes zetten gedaan, maar het

resultaat tot nu toe is duidelijk.

het zwarte leger

De Postduif, nummer 120 april 2012 - 13 -


heeft geen antwoord op de witte

aanval.

18...Dg7 19.Dd2 h6 20.a4 Tg8

21.b6!

Dit pionoffer opent de lijnen

rondom de zwarte koning.

21...axb6 22.Txf6 Dxf6

23.Lg4+ Kb8 24.Pd5 Dg7

25.a5

Alle witte stukken doen mee aan

de aanval.

25...f5

Een wanhopige poging om de

dame bij het spel te betrekken,

Andere zetten helpen ook niet :

25...Pe7 26.axb6 Pxd5 27.Ta8+

Kxa8 28.Da5+ Kb8 29.Da7 mat,

of 25...b5 26.a6 b6 27.a7+ Kb7

28.Pxc7 Kxc7 29.Dc3+ Kb7,

gevolgd door 30 Ld7 of Lc8.

Z: Een poging op dameruil te

spelen met 25...c5 faalt op

26.axb6 Dxd4+ 27.Dxd4 cxd4

28.Pc7 en mat op de volgende

zet.

26.axb6 cxb6 27.Pxb6 Pe7

27...fxg4 28.Ta8+ Kc7 29.Dc3+

Kxb6 30.Da5+ Kc6 31.d5+ Kd7

32.Dxd8 mat.

Zie diagram rechts boven

28.exf5

Nauwkeuriger is 28.Db4

bijvoorbeeld 28...Kc7 29.Pa8+

Kc8 30.Lxf5+ Td7 31.Lxd7+

Kxd7 32.Dxd6+ Ke8 33.Pc7+ Kf7

34.De6 mat. Maar ik denk dat wij

Steinitz deze “onnauwkeurigheid”

niet kwalijk moeten nemen.

28...Df7 29.f6 Pc6 30.c4

Langzaam, maar zeker.

30...Pa7 31.Da2 Pb5 32.Pd5

K: Zwart had rustig op kunnen

geven, maar hij geeft er de

voorkeur aan mat gezet te

worden. 32.Da8+ Kc7 33.Da5

met spoedig mat.

32...Dxd5 33.cxd5 Pxd4

34.Da7+ Kc7 35.Tc1+ Pc6

36.Txc6 mat

De Postduif, nummer 120 april 2012 - 14 -


Wit : C. de Vere (foto rechts)

Zwart : L. Paulsen [C84]

Baden-Baden, 21.07.1870

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6

4.La4 Pf6 5.d4

M: Gewoonlijk wordt hier eerst 5

0–0 gespeeld.

5...exd4 6.0–0 Le7 7.Pxd4

M: Sterker was 7 e5. Wit raakt

nu een stuk kwijt, maar krijgt

daar een zeer sterke aanval voor

terug.

7...Pxd4 8.Dxd4 c5 9.Dd3 b5

10.e5

M: vanaf hier speelt wit

meesterlijk.

10...Pg8 11.Dg3 Lf8

M; een slechte zet, hij had 11...

Kf8 moeten spelen.

12.Pc3 bxa4 13.Pe4

13…g6

M: Er is niet beters.

CW : een interessante

mogelijkheid lijkt 13...Db6

14.Pd6+, bijvoorbeeld 14...Lxd6

15.Dxg7 Lf8 16.Dxh8 Dg6.

14.Lg5 Db6

M: Hier kwam 14...Le7 in

aanmerking.

CW: Dat lijkt maar zo, na 15.Pd6+

Kf8 16.Df4 staat Wit op winst.

15.Pd6+ Lxd6 16.exd6 f6

17.Tae1+ Kf8 18.Lxf6

[M: Zeer elegant gespeeld.

CW: dat is waar, maar het

eenvoudige 18.Df4 is wel zo sterk

: 18...Db4 19.Te4 Dxe4 20.Dxe4

Tb8 21.Te1 fxg5 22.Df3+ Kg7

23.Te8 enz.

18...Pxf6 19.Te7

M: Het sterkste

19...Dxb2 20.c3 Dd2 21.De5

Zwart geeft op

De Postduif, nummer 120 april 2012 - 15 -


Wit : A. Anderssen [C51]

Zwart : S. Winawer (foto r)

Baden-Baden, 30.07.1870

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5

4.b4 Lxb4 5.c3 Lc5 6.d4 exd4

7.0–0 d6 8.cxd4 Lb6

CW : Nu is de zogenaamde

“normale” positie bereikt. De

tekstzet is Anderssen’s keuze,

maar volgens Rohde genieten

9 Pc3 (Morphy) en 9 Lb2 de

voorkeur.

9.d5 Pce7 10.e5 Ph6

Rohde geeft aan : 10...dxe5

11.Pxe5 Pf6.

11.Pc3 0–0

G: Winawer kiest de verdediging

die Steinitz ook al eens tegen

Anderssen gebruikt had.

CW : De enige partij die ik van

Steinitz, met deze variant, heb

kunnen vinden was Neumann-

Steinitz, Parijs 1867. In deze

partij werd 12 Pe4 dxe5 13

Lxh6 gxh6 14 Pxe5 Pf5 gespeeld

(remise 72 zetten).

12.Lxh6 gxh6 13.Dd2

M: Deze zet lijkt sterker te zijn

dan 13 Pe4.

13...Kg7 14.Tae1 dxe5

15.Txe5 Lg4 16.Pd4 Pg6

M: Zwart verdedigt zich

voortreffelijk.

17.Te4 Ld7 18.Pce2 Df6

19.Pg3 Kh8 20.Pf3 Dd6

21.Dxh6

G: Wit overziet het nu volgende

antwoord van Zwart.

M: Sterker zou 21 Ph5 zijn

geweest. 21...Pe5

M: Deze leuke zet maakt een

einde aan de witte aanval.

22.Dc1 Pxf3+ 23.gxf3 Tg8

24.Dc3+ f6 25.Kg2 Tg6

De Postduif, nummer 120 april 2012 - 16 -


26.Tfe1 Tag8 27.T1e2

G: Wit is duidelijk besluiteloos

hoe de aanval voort te zetten.

27...Th6 28.f4 Lg4 29.Te1 Lf5

30.Te8 Dxf4 31.Txg8+ Kxg8

32.Te8+ Kf7 33.De1?

M: De verliezende zet.

G: Na 33.Te2 staat Zwart

weliswaar beter, maat de winst is

voor hem nog ver weg.

33...Lh3+ 34.Kg1 Lxf2+

Wit geeft op met het oog op

35.Dxf2 Dxf2+ 36.Kxf2 Kxe8 enz.

Terug in de tijd : NBC-25

In dit jubileumnummer van de Postduif (10 jaar) aandacht voor het

sterkste jubileumtoernooi van de N.B.C. ooit : NBC-25.

Deze toernooi zou een eclatant succes worden voor Gert Jan

Timmerman (1 e plaats, 17.5 uit 20). De IGM-norm was 13 uit 20. Dus

legde Joop van Oosterom met 16 uit 20 niet alleen beslag op de 2 e

plaats, maar behaalde hij ook de IGM titel.

In het toernooiboek trof ik de volgende vier partijen aan van Gert Jan

Timmerman, die door hem uitvoerig van analyses zijn voorzien.

Gert Jan Timmerman

A.L.V. 2002

De Postduif, nummer 120 april 2012 - 17 -


Wit : Tjalling Wiersma [E76]

Zwart : Gert Jan Timmerman

NBC-25, 1991/94

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7

4.e4 d6 5.f4 0–0 6.Pf3 Pa6

Met de zet 6... is laatstelijk in een

aantal varianten van het Konings-

Indisch druk geëxperimenteerd.

Zo ook in het Vierpionnenspel. 6...

Pc6 of 6...P6d7 was traditioneel.

7.Le2

In Seewald-Timmerman uit

ditzelfde toernooi geschiedde

7.Ld3. Ook het scherpe 7.e5 is al

eens gespeeld.

7...e5

Deze typische zet in het K.I.

houdt hier een pionoffer in.

8.fxe5 dxe5 9.d5

a/ 9.dxe5 Dxd1+ 10.Lxd1 Pg4

11.Lf4 Pb4 Zwart staat iets beter.

b/ 9.Pxe5 c5! 10.d5 (10.Le3!?)

10...Pxe4 11.Pxe4 Lxe5 Zwart

staat iets beter.

9...c6 10.0–0

10.Lg5 h6 11.Lh4 Db6 12.Dd2

Pc5 met interessant complex

spel.

10...cxd5 11.cxd5 Db6+

12.Kh1 Pe8

In de leer van Nimzowitsch op

weg naar het blokkadeveld d6.

13.Pa4

Nimzowitsch zou wellicht 13.Pd2

Pd6 14.Pc4 Pxc4 15.Lxc4

prefereren.

13...Db4 14.a3

Wiersma offert doelbewust een

centrumpion in rul voor vermeende

compensatie in de vorm van

een snelle ontwikkeling van zijn

stukken. De kwetsbaarheid van

zijn dame moet daarbij helpen,

14.Lxa6 bxa6 15.Le3 (en Lc5)

15...Pd6 16.Lc5 Db8 is het

alternatief. Zwart staat (tijdelijk)

passief, maar beschikt over het

loperpaar, en kan vroeg of laat

met f7-f5 gaan werken.

14...Dxe4 15.Pc3 Df5 16.Le3

16.Pg5 Dd7 17.Lb5 De7 18.Pce4

Pd6 19.Pxd6 Dxd6 20.Pe4 Db6

met een gezonde pluspion voor

Zwart.

16...Pd6 17.Pd4

Reeds de verliezende zet.

17...exd4

Geen echt dameoffer, want Zwart

krijgt voor haar een toren en twee

paarden als tegenbezit. 18.Txf5

Pxf5 19.Ld2 dxc3 20.Lxc3

Lxc3 21.bxc3 Pc5

Zwart hoeft slechts te ontwikkelen

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 18 -


om te winnen. Alleen de witte

d-pion kan nog voor enige

problemen zorgen.

22.Tb1 b6 23.Lf3

23.c4 La6.

23...La6 24.g4

Deze verzwakking is allee

maar koren op Zwart’s molen

en bespoedigt het einde. Na

bijvoorbeeld 24.Dd2 gaat Zwart

verder met de centralisatie van

zijn torens.

24...Ph4 25.Le2 Pe4

Wit geeft op wegens bijvoorbeeld

26.De1 Lxe2 27.Dxh4 (27.Dxe2

Pxc3) 27...Tad8 en de witte

d-pion is gedoemd te vallen.

Wit : Gert jan Timmerman

Zwart : Henk Temmink [B08]

NBC-25, 1991/94,

1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7

4.Pf3 Pf6 5.Le2 0–0 6.0–0 c6

6...Lg4 leidt tot de andere

hoofdvariant van het klassieke

systeem in de Pirc.

7.a4 Dc7

Alternatieven zijn 9...Pbd7 en

7...a5, wat Wit’s expansiedrift

op de damevleugel vooralsnog

beteugelt.

8.a5 Pbd7 9.h3 e5 10.dxe5

dxe5

10...Pxe5 is ook gespeeld.

11.Le3 Td8 12.Db1! Pf8

13.Da2 Le6

Een blunder is 13...Pe6? wegens

14.Lb6! axb6 15.axb6 Dxb6

16.Dxa8 Dxb2 17.Da5 b6

18.Ta2 bxa5 19.Txb2 en Wit

heeft een kwaliteit tegen een

pion, wat genoeg bleek voor de

winst in Timmerman-Cuijpers,

(Hoofdklasse KNSB. 1992).

14.Da3!

14.Da4 Ph5 15.Tfd1 Pf4 16.Lf1

Txd1 17.Txd1 De7! met gelijk

spel, zoals in Spasski-van der

Wiel, Reykjavik, 1985.

14...Ph5 15.Tfd1 Pf4 16.Lf1

Pd7

Wegens de witte dame op a3

kan Zwart hier niet De7 spelen,

zoals boven in Spasski-van der

Wiel. 16...h6 en g5 komt ook in

aanmerking.

17.b4 h6

18.Td2

Een moeilijke beslissing. Alvorens

het plan b4-b5 te kunnen

doorzetten moet pion c2 gedekt

worden, want 18.b5!? cxb5

19.Pxb5 Dxc2 met aanval op

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 19 -


de witte e4-pion is verre van

duidelijk en past niet in de “policy

of restraint” van Wit voor deze

partij. 18.Db2!? was de andere

keuzemogelijkheid.

18...Lf8?!

18...g5! met ontwikkeling

van eigen initiatief op de

koningsvleugel is voor Zwart

raadzaam. De zwarte e5-pion

blijkt in het vervolg de nodige

dekking te gaan missen.

19.Db2 b5

Anders b5 van Wit.

20.axb6 axb6 21.b5 Txa1

22.Dxa1 Lb4

Op 22...c5 volgt 23.Pd5 en anders

slaat Wit op c6 (met bxa6) met

vele gaten in de zwarte stelling.

23.Db2 c5

Op 23...La5 volgt eventueel

24.Td1.

24.Td1 Pf6

Zwart wil begrijpelijkerwijs een

Pd5 van Wit niet toelaten. 24...

Lxc3 25.Dxc3 g5 26.Pxe5! Pxe5

27.Txd8+ Dxd8 28.Lxf4 met

pionwinst voor Wit is ook niet aan

te bevelen voor Zwart.

25.Txd8+ Dxd8 26.Pa4!

Beter dan 26.Pxe5 Lxc3 27.Dxc3

Pxe4 met rommelig spel, waarin

Wit ook wel de beste kansen heeft.

Na de tekstzet profiteert Wit

volledig van de buitenspel positie

van de zwarte koningsloper.

Tevens staat nu de zwarte e-pion

ook in voor de witte dame.

26...g5

26...Pxe4? 27.Dxe5 met

dubbelaanval op beide zwarte

paarden.

27.Pxb6

27.Dxe5? Pg6 28.Db2 Pxe4 levert

niets op voor Wit, terwijl 27.Pxe5?

Pxe4 28.Pc6? Dd1! 29.Lxf4 gxf4

Zwart onvermoede tegenkansen

geeft. Met de tekstzet creëert Wit

een vrijpion op de damevleugel

en houdt hij de dreiging op e5

intact.

27...Pxe4

Zwart kiest de taaiste verdediging,

maar kan toch niet verhinderen

dat hij er een pion bij inschiet.

Op 27...Dxb6 volgt natuurlijk

28.Dxb4 cxb4 29.Lxb6 en de

witte vrijpion op de b-lijn beslist

de strijd.

28.Dxe5

Nu pas, maar op het juiste

moment.

28...Pc3!

Maakt de witte b5-pion nog

onschadelijk.

29.Lxf4

Met 29.Lxc5 Dd1! 30.Ph2 Lxc5

31.Dxc5 Pe4! 32.De3 Pd2

behoudt Wit zijn pion, maar de

zwarte stukken ontplooien wel

grote activiteit.

29...gxf4 30.Pc4 Pxb5 31.Dxf4

Pd4

Zie diagram volgende blz.

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 20 -


32.Pe3!

Vooral niet 32.Dxh6? Pxf3+

33.gxf3 Lxc4 34.Lxc4 Dd1+

35.Kg2 Dxc2 met vrijwel zeker

remise wegens de ongelijke

lopers.

32...Pxf3+ 33.Dxf3 Dd4

33...Lc3!? 34.Pf5? (34.Ld3 ) 34...

Lxf5 35.Dxc3! Dd1! 36.Dxc5

Dxc2.

34.Ld3 Lc3 35.Lf5! Lc4

De rest van de partij draait om de

afruil (en het voorkomen ervan)

van de witveldige lopers. Na afruil

is het pleit beslecht.

36.Dh5! Kg7 37.Lg4! Le6

38.Lxe6 fxe6 39.Pg4 Ld2

39...Dd1+ 40.Kh2 Dd6+ 41.g3

e5 42.Pe3 en de zwarte stelling

stort ineen.

40.g3!

a/ 40.De5+ Dxe5 41.Pxe5 en het

paard-lopereindspel vergt nog

tijd en precisie.

b/ 40.Pe5? is een blunder

wegens 40...Da1+ 41.Kh2 Lf4+

42.g3 Lxe5

Na de tekstzet dreigt 41.Pe5 wel.

40...Lc1

40...Lg5 41.h4 Dd1+ 42.Kh2 Lc1

43.De5+ Kf7 44.Df6+ en wint.

41.Pe5

Zwart geeft op wegens 41...Kf6

42.Pd3 Lg5 43.h4 Ld2 44.Dxc5,

met twee gezonde pluspionnen

voor Wit. Een bijzonder boeiende

partij.

Wit : Ove Ekebjaerg [C27]

Zwart : Gert Jan Timmerman

NBC-25, 1991/94

1.Pc3 Pf6 2.e4 e5 3.Lc4 Pxe4

4.Dh5 Pd6 5.Lb3 Pc6 6.Pb5 g6

7.Df3 f5 8.Dd5 De7 9.Pxc7+

Kd8 10.Pxa8 b6 11.d3 Lb7

12.h4 f4 13.Df3 Pd4 14.Dg4

Lg7

Een van de hoofdvarianten

van de “Frankenstein-Dracula”,

zo genoemd vanwege de

monsterlijke complicaties die

er uit kunnen rijzen. 14...Lh6 is

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 21 -


de standaardzet, gericht op het

doorzetten van e5-e4 van Zwart.

Met 14...Lg7 richt Zwart zich op

de lange diagonaal a1–h8.

15.Ld2 Lxa8 16.0–0–0 Lf6

17.Lb4

Beter eerst 17.h5!?

17...a5 18.Lxd6

Op 18.La3 volgt 18...b5 19.c3

Pxb3+ 20.axb3 b4 21.cxb4 Pb5

en Zwart staat beter. 18...Dxd6

19.Ph3 Dc6

Naïef is 19...e4? 20.Pg5 Pxb3+

21.axb3 Dd4 22.Pe6+ dxe6

23.dxe4 en Wit wint (de zwarte

dame).

20.Pg5

Na 20.c3 Dxg2 21.Dxg2 Pxb3+

22.axb3 Lxg2 23.Th2 Lf3 24.Te1

h6 (24...Lxh4? 25.Pg1 en Wit

wint een stuk) 25.Pg1 Lg4 26.Pe2

Te8 heeft Zwart niet te klagen.

20...a4! 21.Lc4

21.Pf7+ Kc7 22.Pxh8? (22.Lc4)

22...axb3 23.c3 bxa2 24.Kd2

Pb3+ 25.Ke2 Lxh8 en Zwart wint.

21...b5!

Een tweede kwaliteitsoffer, geheel

in stijl van deze variant.

22.Pf7+

Wit moet wel toehappen, want

22.c3 bxc4 23.dxc4 Dxc4 met

dekking van veld f7. Zwart wint.

22...Kc7 23.Pxh8 Lxh8 24.h5!

g5!

De witte h-toren mag geen open

lijn krijgen.

25.c3

25.Dxg5 bxc4 26.dxc4 Dxc4

27.Txd4 Dxd4 28.Dg8 e4 29.c3

Ld5 30.Dxh7 (30.cxd4 Lxg8 en

Zwart staat superieur) 30...De5

31.Td1 a3 en Zwart heeft alle

kansen op winst.

25...bxc4 26.cxd4 cxd3+

27.Kb1

Niet 27.Kd2? Dc2+ 28.Ke1 f3!

enz.

27...Dc2+ 28.Ka1 a3! 29.Tb1

29.bxa3 e4 enz.

29...Le4

Het verleidelijke 29...d2? geeft

Wit de kans om uit de omklemming

te ontsnappen : 30.Dd1 Le4

31.Dxc2+ Lxc2 32.Tbc1 dxc1D+

33.Txc1 gevolgd door Txc2.

30.Dd1 exd4

Zwart hoeft nu alleen nog maar

d3-d2 en d4-d3 te spelen.

31.Df1

Verhindert min of meer 31...d2.

31...d6!

31...d2 32.Db5! axb2+ 33.Dxb2,

en wegens de ongedekte positie

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 22 -


van de zwarte loper op h8 is 33...

d3 niet mogelijk. De tekstzet

bereidt Le5 voor, zodat de loper

wel gedekt staat.

32.f3 Lf5 33.Dc1

33.De1 d2 34.Dg1 Kc6 35.Dd1 d3

Zwart wint.

33...d2 34.Dxc2+ Lxc2

35.Thd1 d3 36.Txd2 Kb6

Na bijvoorbeeld 37.h6 Kb5 38.Tf2

Kb4 39.Td2 axb2+ 40.Txb2+ Ka3

wordt Wit gewoon mat gezet. Op

dit moment kreeg de witspeler

vanuit Kopenhagen het bericht

“Thanks for the interesting game”.

Wit geeft op. Een fantastische

partij.

Wit : Frank Hovde [E97]

Zwart : Gert Jan Timmerman

NBC-25, 1991/94

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7

4.e4 d6 5.Pf3 0–0 6.Le2 e5

7.0–0 Pc6 8.Le3

8.d5 Pe7 leidt tot de bekende, ver

door geanalyseerde stellingen in

de hoofdvariant van het klassieke

systeem.

8...Pg4

Dit geeft een gecompliceerde

strijd. 8...Te8 9.dxe5 dxe5

10.Dxd8 ligt niet zo in de aard

van een echte Konings-Indisch

speler!

9.Lg5 f6 10.Lc1

10 Lh4 is het alternatief.

10...Kh8!

Niet alleen om de zwarte koning

veilig op te bergen, maar vooral

ook om veld g8 vrij te maken

voor Zwart’s stukkengroepering

in het kader van een zwarte

koningsaanval

11.d5

Of 11.h3 exd4 12.Pxd4 Pxd4

13.Dxd4 f5 14.Dd1 Pe5 15.exf5

Lxf5 met onduidelijke stelling.

11...Pe7

12.Pd2

Wit kiest hiermee voor een

klassieke “wedloop” tussen Wit’s

damevleugelactie en Zwart’s

koningsvleugelaanval. Gezien het

vervolg is 12.Pg5 Pxh2 13.Kxh2

fxg5 14.Lxg5 h6 15.Le3 aan te

bevelen.

12...Ph6 13.b4 f5 14.c5 Peg8

15.Pc4 Pf6 16.f3 f4 17.a4 g5

18.h3 Pf7 19.La3 Tg8 20.b5

Wit en Zwart hebben in

de voorgaande zetten hun

“standaard” concept in het K.I.

uitgevoerd. Wit dreigt nu lastig

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 23 -


5-b6. Vandaar de volgende zet :

20...dxc5 21.Lxc5 Lf8 22.Lxf8

Dxf8 23.d6

Een pionoffer, waarmee Wit

zich ruimte verschaft in het

centrum om aan de komende

zwarte koningsaanval het hoofd

te bieden. Deze stelling was

trouwens nog bekend uit de

partij Djurhuus-Watson, Gausdal

(Noorwegen) 1991. We volgen

die partij nog enkele zetten.

23...cxd6

23...Le6 24.b6! (niet 24.dxc7?

Lxc4 25.Lxc4 Dc5+ gevolgd door

26...Dc4) 24...axb6 25.Pb5! en

de strijd verlegt zich naar de

damevleugel.

24.Pd5 Pxd5 25.Dxd5 De7

26.Pa5

Wit’s pionoffer is niet zonder

pointe. Hij heeft druk tegen de

pionnen b7 en d6. Met Zwart’s

volgende zet krijgt de partij pas

zelfstandige betekenis

26...h5

Erg voor de handliggend, maar

niet gespeeld in de genoemde

partij Djurhuus-Watson, waarin

voorkwam : 26...Dc7? 27.Tac1!

De7 (27...Dxa5 28.Dxf7) 28.Lc4

Tg7 29.Tfd1 h5 te laat 30.Dd3

Le6 31.Lxe6 Dxe6 32.Pxb7 g4

33.fxg4 hxg4 34.Pxd6 gxh3

35.Pxf7+ en Wit won.

27.Lc4

Wit ziet de zwarte bui hangen en

plaatst een remiseaanbod, maar

de zwarte koningsaanval lonkte

te zeer voor Zwart, afgezien van

de pluspion.

27...Tg7 28.Tad1 g4 29.hxg4

Dh4!

29...hxg4?! 30.Kf2 Dh4+ 31.Ke2

gxf3+ 32.gxf3 Lh3 (32...Tg2+

33.Kd3) 33.Tf2 en Wit’s koning

staat relatief veilig. Wit kan

verder lastig tegenspel over de

h-lijn ontwikkelen d.m.v. zijn

torens. Na de tekstzet is de witte

koning opgesloten.

30.Pxb7

30.gxh5? Txg2+ 31.Kxg2 Lh3+

en mat in enkele zetten.

30...Lxb7 31.Dxb7 Tag8

In plaats van 31...Taf8 prefereert

Zwart een samenballing van

torengeschut over de g-lijn.

32.Dxf7

Een schrijffout of een doelbewuste

ultieme poging om de

orkaankracht uit de zwarte aanval

te halen ? Op 32.Dxa7 volgt 32...

hxg4 33.fxg4 Dxg4 met winnende

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 24 -


aanval voor Zwart. 32.Lxf7 is ook

geen redding voor Wit 32...hxg4

33.fxg4 (anders 33...g3!) 33...

Dxg4 34.Td2 f3 en nu :

a/ 35.Dxa7 fxg2 36.Tf5 Th7

37.Th5 Txh5 38.Lxh5 Dh3 met

winst.

b/ 35.Dd5 Dh3 36.Kf2 Dg3+

37.Kg1 fxg2 38.Tff2 Dh2+

39.Kxh2 g1D+ 40.Kh3 Dg3#;

c/ 35.Lxg8 Txb7 met een

soortgelijk offer als in de partij.;

d/ 35.Tff2 Dh4 36.Dd5 (36.

Lxg8 Txb7 37.Le6 biedt langer

tegenstand, maar is ook

kansloos.) 36...fxg2 37.Txg2

De1+ 38.Kh2 Th7+ 39.Lh5 Txh5

mat.

Uit bovenstaande varianten blijkt

dat Wit’s partijzet 32 Dxf7 toch

logisch is. Het spel verloopt

nu langs minder geforceerde

contouren.

32...Txf7 33.Lxf7 hxg4

34.fxg4

34.Lxg8 g3 35.Tfe1 Dh2+ 36.Kf1

Dh1+ 37.Ke2 Dxg2+ 38.Kd3

Dxf3+ 39.Kc2 Kxg8 met winst.

34...Txg4 35.Txd6

35.Le6 Tg6 36.Txd6 Dg5 37.Tf2

f3 en nu bijvoorbeeld 38.Tc6 De3!

39.Lh3 De1+ 40.Kh2 (40.Tf1

f2+) 40...Dxf2 41.Txg6 De2 en

de zwarte f-pion beslist de strijd.

35...De7 36.Tg6

36.Le6 Dxd6 37.Lxg4 Dd4+ en

vervolgens vallen er een aantal

witte pionnen als rijpe appelen.

36...Dc5+ 37.Tf2 Dc1+ 38.Tf1

De3+ 39.Tf2 Tg3

Materiële achterstand en gebrek

aan zinnige zetten noopte Wit om

het hier op te geven. Bijvoorbeeld

: 40.Le8 Kh7 41.Tf6 (anders

41...f3 na bijvoorbeeld 41.Td6)

41...De1+ 42.Tf1 Dxe4 met een

winststelling voor Zwart.

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 25 -


Composities in

Zwart/Wit

A.O. Herbstman (1900-1982)

(2)

In deze korte aflevering komen nu ook de torens aan bod, af en toe

vergezeld van lichte stukken.

A/ Shakhmaty v SSSR, 1947

Wit aan zet wint

1.e6!

Na 1.Kc7 a6 2.Kb6 Tb5+ 3.Kxa6 Tb7

heeft Zwart niets te vrezen.

1...fxe6

Het pennen van de witte pion met 1...

Ta6 werkt niet : 2.exf7 Txh6 3.f8D+ Wit

wint.

2.Kc6 a6

Niet 2...Ta6+ 3.Kc7 en mat in enkele

zetten.

3.Th8+ Ka7 4.Th7+ Ka8

4...Kb8 5.Kb6 (dreigt 6 Th8 mat) 5...

Tb5+ 6.Kxa6 met torenwinst.

5.Kb6 Tb5+ 6.Kxa6 Tb8 7.Ta7 mat

B/ “64”, 1934

Wit aan zet houdt remise

1.Tf3+!

a/ 1.Tc2? Td8+ 2.Td2 Txd2 mat.

b/ 1.Th3 Pac3+, gevolgd door 2...Txa1

enz.

1...Kg2 2.Tb3 Pac3+ 3.Kc1! Txa1

4.Tb2+ Kg1 5.Ta2! Pxa2+

5...Txa2 pat.

6.Kb2 gevolgd door 7 Txa1 met remise.

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 26 -


C/ Shakhmaty v SSSR, 5e prijs,

1931

Wit aan zet wint

Commentaar : A.O. Herbstman

1.Th8+ Kd7 2.b7 g3 3.Ta8!

Alvorens tot de aanval over te gaan,

dwingt de witte toren de zwart van de

a-lijn over te gaan op de c-lijn.

3...Tc5 4.Td8+!

Om, als Zwart de toren slaat, de pion

met schaak te laten promoveren tot

dame. En wordt de manoeuvre van Wit op de derde zet duidelijk, de

zwarte koning kan niet op de c-lijn gaan staan. Er volgt dan 5.Tc8+.

4...Ke6 5.Td6+!

Een tweede weglokkingsoffer.

5...Ke5

5...Kf5 6.Td5+ Txd5 7.b8D Te5 8.Dc8+ Kxf6 9.Dg4 Wit wint.

6.Tc6! Het volgende weglokkingsoffer.

6...Tb5! 7.Tc5+!

Het beslissende weglokkingsoffer.

7...Txc5 8.b8D+ Wit wint

D/ Samen met W.A. Koroljkow,

Trud, 4e prijs, 1935

Wit aan zet houdt remise

Commentaar : A.O. Herbstman

Om remise te maken moet Wit met, met

Ke4, een stuk winnen; maar d toren is

aangevallen.

1.Th7+ Kf8 2.Th8+

Niet 2.Ke4? wegens 2...Pg5+ en Zwart

wint.

2...Kxf7 3.e6+!

Zwart wint na 3.Ke4? Pxe5 4.Kxf4 (4.d4 Tc4 5.Kd5 Pg6 6.Th7+ Kg8

Zwart wint) 4...Pg6+

3...Kxe6

Of 3...Ke7 4.Ke4 Pe5 5.Th7+ Kxe6 6.d4 met remise.

4.Ke4 Pe5 5.d4!

Alle stukken van Zwart staan in. Met een zet verdedigt hij ze alle

[5.Kxf4 Pg6+ Zwart wint]

5...Tc4!

Op dit moment vindt een paradoxale redding.

6.Th6+! Lxh6 pat

6...Ke7 7.Kxf4 Pf7 8.Tb6 Txd4+ met remise.

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 27 -


E/ Pravda, 3e prijs, 1928

Wit aan zet wint

Commentaar : A.O. Herbstman

(inleiding)

Omdat Zwart een rechtstreekse

mataanval kan afslaan, moet Wit om

te winnen een stuk veroveren. Dat de

mogelijkheid een stuk te winnen, blijkt

uit de stelling : Wit kan zijn torens

verdubbelen op de h-lijn, zodat het

zwarte stuk gaat verloren. Aldus :

1.Th5+ Kg2 2.Tc2+ Kg3 3.Th1!!

Nog niet 3.Tch2? wegens 3...Pg4!!

4.Txh7 (4.T2h3+ Kg2 5.Txh7 Pf2+ 6.Ke3

Pxh3 met remise) 4...Pxh2 met remise.

3...Kg4

3...Kf4 4.Tg2 Kf5 5.Tf1+ Ke6 6.Tg6+ Ke5

7.Th1 en het zwarte stuk valt.

4.Tg2+ Kf5 5.Tf1+ Ke6 6.Th2! Ke5

7.Tfh1

En het zwarte stuk valt.

F/ Shakhmaty v SSSR, 1940

Wit aan zet houdt remise

1.Kb1

Niet 1.g8D? wegens 1...Txc1+ 2.Ka2

Txa4 mat.

1...Txc1+ 2.Kxc1 Txa4

Dreigt mat.

3.Kd1 Txd4+ 4.Ke2 Te4+ 5.Kf3 Te8

6.Pxd7

Dreigt 7 Pf8

6...Tg8 7.Pf6 Txg7

De toren zit gevangen, de koningen

beginnen aan hun race.

8.Kg4 Kd4 9.Kxg5 Ke5 10.Kh6

En de witte koning is juist op tijd, want

na

10...Kxf6

staat Wit pat.

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 28 -


Nummer 120

Oplossingen

De problemen in deze aflevering

zijn van de legendarische

Amerikaanse componist Sam

Loyd (1841-1911)

A/ Philadelphia Evening

Bulletin, 1859

Mat in twee

1.Da1

Tempo. De zwarte dame

moet zowel 2 Pxb6 als 2 Dh1

verhinderen, en dat kan alleen

vanaf b1.

1...Dxa1

a/ 1...Db2 2.Dh1 mat.

b/ De zwarte toren moet zowel

2 Da8 als Pxe3 mat verhinderen,

en dat kan alleen vanaf a3 : 1...

Txa1 2.Pxe3 mat of 1...Tc3 2.Da8

mat.

c/ Het zwarte paard op f7

verhindert 2 Da5 mat : 1...Ph6

2.De5mat.

d/ Het zwarte paard op e2

verhindert 2 Dd4 mat : 1...Pg1

2.Dd4 mat.

e/ En als de b-pion zet 1...b5

komt veld b6 beschikbaar : 2.Pb6

mat.

2.Pxb6 mat

B/ Boston Globe, 1859

Mat in twee, 1859

Een onbekende Duitse criticus

gaf dit probleem de omschrijving

: “de Orgelpijpen”, onmiskenbaar

naar aanleiding van de opstelling

van de zwarte toren en lopers.

1.Da5

Tempo en zetdwang , Zwart kan

nu slechts met de torens en

lopers spelen.

a/ Deze loper laat b4 en c5 in de

steek : 1...Lg7 2.Dxb4 mat (of

2.Db6 mat).

b/ of ontneemt de eigen koning

een vluchtveld : 1...Lc5 2.Da1

mat.

c/ Deze loper laat f5 in de steek

: 1...Lb7 2.Pf5 mat.

Nu gaan de zwarte lopers de

torens voor de voeten lopen :

d/ 1...Ld7 2.Dd5 mat.

e/ 1...Le6 2.De5 mat.

f/ 1...Le7 2.De5 mat.;

g/ 1...Ld6 2.Dd5 mat.

En vervolgens doen de zwarte

torens dit met de lopers :

h/ 1...Td7 2.Pf5 mat.

i/ 1...Td6 2.Dxb4 mat.

j/ 1...Te7 2.Db6 mat.

k/ 1...Te6 2.Pf5 mat.

En tot besluit plegen drie zwarte

stukken zelfmoord :

l/ 1...Td5 2.Dxd5 mat.

m/ 1...Te5 2.Dxe5 mat.

n/ 1...Lf5 2.Pxf5 mat.

C/ New York Clipper, 1877

Mat in twee

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 29 -


1.Da6

Tempo

1...Kf6

a/ 1...Kh6 2.Le3 mat.

b/ 1...Kg4 2.Tg7 mat.

Op paardzetten volgt of 2.Ld8 of

Le3 :

c/ 1...Pd4 2.Ld8 mat.

d/ 1...Pc7 2.Le3 mat.

2.Ld8 mat

D/ Chess Monthly, 1e prijs,

1857

Mat in drie

1.Pg4+ Kh1

a/ 1...Kh3 2.Ph2 f3 (2...gxh2

3.Dh8 mat, 2...g2 3.Dh8 mat,

2...Kh4 3.Dh8 mat) 3.Th8 mat.

b/ 1...Kf3 2.Dc2 g2 3.Dd3 mat.

c/ 1...Kf1 2.Ta8. gevolgd door

3 Ta1 mat, bijvoorbeeld 2...f3

3.Ta1 mat.

2.Dh2+ gxh2 3.Pf2 mat.

E/ Cincinnati Dispatch, 1858

Mat in drie

1.La8

De loper gaat naar a8, zodat Wit

nu 2 Db7 en 3 Dh1 dreigt.

1...f4

Pareert bovengenoemde dreiging

(f4-f3).

a/ 1...Kf1, pareert

bovengenoemde dreiging (e2e1P)

2.Dxf5+ Ke1 3.Df2 mat.

b/ Voor paardzetten geldt het

zelfde, Bijvoorbeeld 1...Pd6

2.Db6 gevolgd door Dg1 mat,

bijvoorbeeld 2...Pe4 3.Dg1 mat.

2.Dg6

Gevolgd door Dg1 mat :

2...f3 3.Dg1 mat

F/ Leslie’s Illustrated

Newspaper, 1859

Mat in drie

1.Kc2

Dreigt 2 Dxc5 mat.

1...Kb5+

a/ 1...Kxb4+ 2.Pc3 Kc4 (2...

Kxa5 3.Dxc5 mat, 2...Ka3 3.Dxc5

mat) 3.Df4 mat.

b/ 1...Td5 2.Pb2+ Kd4 (2...Kb5

3.Db8 mat) 3.Df4 mat.

c/ Op andere torenzetten, zoals

1...Th5 volgt 2.Pb2+ Kb5 3.Db8

mat.

2.Kb3

Dreigt 3 Db8 mat.

2...Tc3+ 3.Pxc3 mat

G/ Chess Monthly, 1859

Mat in drie

1.Tg5 Th1

1...Tg2 t/m Ta2 2.Txh5+ Kxh5

3.Th3 mat.

2.Tg2 Th3

2...Tf1 en overige torenzetten

3.Th2 mat.

3.Txf4 mat

H/ Lynn News, 1859

Mat in drie

1.a7 Kc7

a/ 1...d6 (of 1...d5) 2.e8D+ Kc7

3.a8P mat.

b/ 1...fxe5 2.a8P d6 (of 2...d5)

3.e8D mat.

(2...Pc5 3.Pbxa5 mat, 2...Pd6

3.Pcxa5 mat, 2...Pd8 3.exd8P

mat)

2.e8P+ Kc8

(of 2...Kd8)

2...Kc6 3.Pd4 mat.

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 30 -


3.a8D mat

I/ Cincinnati Gazette, 1859

Mat in drie

1.Df2

Dreigt 2 Dxf4 mat.

1...Tfxf2

a/ 1...Tdxf2 2.Pa3 (dreigt 3 Pb5

mat) 2...Le2 3.Pc2 mat.

b/ 1...Lf3 2.Pa3 Le2 3.Dxf4 mat.

c/ 1...Pf3 2.Pa3 gevolgd door 3

Pb5 mat.

2.Pe7

Dreigt 3 Pc6 mat.

2...Lf3 3.Pf5 mat

J/ Milwaukee Telegram, 1885

Mat in vier

1.Td2 Pg1+

1...Pc3 2.Tc2 Kg1 3.Tc1+ Pd1

4.Txd1 mat.

a/ 2...Pe2 3.Txe2 Kg1 4.Te1 mat.

b/ 2...Pa2 3.Txa2 Kg1 4.Ta1 mat.

c/ 2...Pd1 3.Tc1 Kg1 4.Txd1 mat.

2.Kg3 Ph3

a/ 2...Pf3 3.Kxf3 Kg1 4.Td1 mat.

b/ 2...Pe2+ 3.Txe2 Kg1 4.Te1

mat.

3.Te2 Pg1

Op andere paardzetten of 3 Kg1

volgt 4 Te1 mat

4.Txh2 mat

K/ Chess Monthly, 1859

Mat in vijf

1.Taf2 a4 2.Kd2 a3 3.Ta1 a2

4.Ke1 Lxf2+ 5.Kxf2 mat

De studies in deze aflevering

zijn van de gebroeders Mikhael

en Vasily Platov, respectievelijk

1881-1952 en 1883-1938,

met uitzondering van A/ (M.

Platov). Vasily overleed in een

van de vele straf/werkkampen

van het Stalin-regime. Daarin

was hij terechtgekomen na een

negatieve opmerking over Stalin

tijdens een meeting (1937) in

het bedrijf waarin hij werkzaam

was.

L/ Rigaer Tageblatt, 1903

Wit aan zet wint

1.Tf1+ Ke5 2.Kg5

Zwarte koningszetten leiden

direct tot dameverlies, maar de

zwarte dame kan ook geen veilig

veld vinden.

2...Da2

a/ 2...Da4 3.Te1+ Kd5 4.Pc3+

b/ 2...Da5 3.Tf5+ Ke6 4.Pd4+

c/ 2...Db6 3.Tf5+ Ke6 4.Tf6+

d/ 2...Da8 3.Tf5+ Ke6 4.Pc7+

e/ 2...Dc6 3.Tf5+ Ke6 4.Pd4+

f/ 2...De6 3.Te1+ Kd5 4.Pc7+

3.Te1+ Kd5 4.Pc3+ Wit wint

M/ Deutsche Schachzeitung,

1906

Wit aan zet wint, 1906

1.c6 b3

1...Lc3 2.Lf4 b3 3.c7 b2 4.c8D

b1D 5.Df5+ en wint.

2.c7 Lg3+

2...b2 3.c8D b1D 4.Df5+ en wint.

3.Kxg3 b2 4.c8L

4.c8D? b1D 5.Df5+ Ke2 6.Dxb1

pat.

4...Ke4

4...Kc2 5.Lf5+ Kb3 6.Lb1 en wint.

5.Kxg4

Gevolgd door Lf5 en Lb1, Wit

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 31 -


wint.

N/ Deutsche Schachzeitung,

1906

Wit aan zet houdt remise

1.Pf2 Lxf2 2.Th1+

2.Td6? Lc5+ Zwart wint.

2...Le1 3.Th2 d1D

3...Lf2 4.Th1+ Kc2 5.Ta1 remise.

4.Tb2+ Kc1

4...Ka1 5.Ta2+ Kb1 6.Tb2+ enz.

5.Tb1+ Kxb1 pat

O/ Niva, 1906

Wit aan zet houdt remise

1.Pd2 Ld5

1...Lh5 2.Pc4 maakt Le3 (en Lg1)

mogelijk, remise.

2.Ld8

Dreigt 3 Lb6.

2...Kc5 3.Pb3+ Lxb3

K47 Startdatum : 21-11-2011

3...Kb5 4.Pd4+ Kc4 5.Pe2 en Wit

staat zelfs nog beter.

4.Lg5 g1D 5.Le3+ Dxe3 pat

P/ Deutsche

Schachzeitung,1907

Wit aan zet wint

NR Naam 1 2 3 4 5 6 7 tot

1 A. Bijtelaar 0,0 0,0 0,0 0,0

2 P. Groot 0,0

3 J. van Gool 0,5 0,5

4 B. Mews 0,0

5 K.A. Faber 1,0 0,5 1,5

6 G.J. Hooykaas 1,0 0,5 0,0 1,5

7 G. Massy 1,0 0,5 1,0 2,5

Z11/F Post Startdatum : 1-3-2011

NR Naam 1 2 3 4 5 6 7 tot

1 J. Kerssemakers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 M. Struys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 P. Spierenburg 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0

4 A.H.L. Bijtelaar 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 3,5

5 G.J. Kramer 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 3,0

6 R. Verstraten 1,0 1,0 1,0 3,0

7 A. Kogeler 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 3,5

1.b7 Td5+ 2.Kb6

Tot remise leiden zowel 2.Ka6?

Td8; als 2.Ka4 Td8 3.Pd6+ Kf3

4.Pc8 Td1.

2...Td8 3.Pd6+ Kf3 4.Pc8 Td1

5.Pd6 Txd6+ 6.Kc7

Wit wint

Q/ La Strategie, 1907

Wit aan zet wint

1.e5 Lb7 2.e6 Lc8 3.e7 Ld7

4.Lh3!

4.Kf8 c5 remise.

4...Le8 5.Kf8 Lh5 6.Lg4! Lg6

7.Lf5+ Lxf5 8.e8D Wit wint

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 32 -


KE13 Startdatum : 14-3-2011

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tot

1 F.W.G. Hanssen 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0

2 W.A. Oudheusden 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 9,5

3 A.C. Dubbeldam 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 7,0

4 R.N.M. Bes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0

5 J.P.M. van Doorn 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 5,0

6 H.J.J. de Heer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 4,0

7 J.B. van Daatselaar 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 7,5

8 P.J.A. Groot 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 2,5

9 R.M. Keijzer 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 4,0

10 C.A. van Wieringen 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 6,5

11 H. Breederveld 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,5

12 G. Legemaat 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 8,0

13 J. Frijling 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,5

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 33 -

H-479 Startdatum : 13-12-2010

NR Naam 1 2 3 4 5 Tot

1 H. Hoogstraten 1,0 0,0 0,5 0,0 1,5

2 B.A.J. Rahder 0,0 1,0 0,0 1,0

3 J.C.M. Raasveld 1,0 0,0 0,5 1,5

4 J.A. de Boer 0,5 0,5 1,0

5 F.D. Faber 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0

M-321 Startdatum : 1-5-2010

NR Naam 1 2 3 4 5 Tot

1 W. Lier 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

2 P. Groot 1,0 0,5 1,0 2,5

3 A. Kögeler 1,0 0,5 1,0 2,5

4 R. Drost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 P. Rotte 1,0 1,0 2,0


K43 Startdatum : 21-12-2009

NR Naam 1 2 3 4 5 6 7 tot

1 A. Bijtelaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 P. Groot 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,5

3 K. Faber 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 3,0

4 G. Hooykaas 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 4,0

5 G. Marell 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 5,0

6 W. Lier 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 2,5

7 G. Massy 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 3,0

K44 Startdatum : 1-5-2010

NR Naam 1 2 3 4 5 6 7 tot

1 A. Bijtelaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 G. Massy 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 3,0

3 G. Hooykaas 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 4,0

4 K. Faber 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 2,5

5 J. van Gool 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 4,5

6 H. Schulenberg 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

7 P. Groot 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 2,5

K46 Startdatum : 11-7-2011

NR Naam 1 2 3 4 5 6 7 tot

1 J. van Gool 0,5 0,5 1,0

2 K.A. Faber 0,0 0,5 0,5 1,0

3 R. Lindemann 0,5 1,0 1,0 2,5

4 G. Massy 1,0 0,5 1,0 0,0 2,5

5 P. Groot 1,0 1,0

6 A. Bijtelaar 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

7 G.J. Hooykaas 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 3,0

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 34 -


K-45 Startdatum : 15-11-2010

NR Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tot

1 J. van Gool 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 5,0

2 K. Faber 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 5,5

3 R. Lindemann 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 5,5

4 G. Massy 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,5

5 A. Bijtelaar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,5

6 W. Lier 0,0

7 B. Mews 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 P.J.A. Groot 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 4,5

9 M.C. van Berkel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,5

Z10/F WS Startdatum : 1-3-2011

NR Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 tot

1 R. Klinkers 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 2,5

2 H. Ypma 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 4,5

3 G. van den Haak 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 2,0

4 L.J. Fick 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 2,0

Z10/F Post Startdatum : 5-9-2011

NR Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 tot

1 G.J. Kramer 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 3,5

2 J. Visser 0,5 1,0 1,5

3 P. Spierenburg 0,0 0,0 0,0

4 R. Verstraten 0,0 0,0

Kwal. 2011 Startdatum : 26-5-2011

NR Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 tot

1 H. Kemperman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 R.N.M. Bes 1,0 0,5 1,5

3 A.A. van de Peut 1,0 1,0 2,0

4 P.J.A. Groot 1,0 1,0 2,0

5 J.J.W. van Gool 1,0 0,5 1,5

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 35 -


Inschrijven voor wedstrijden

Namen en adressen Wedstrijdleiders

Algemeen Wedstrijdleider :

Jos van Doorn

Duiker 13, 5345 RG Oss

Email : osvschaak@live.nl

NBC-wedstrijden :

schriftelijk bij Jos van Doorn

ICCF-wedstrijden :

d.m.v. overmaken van het inschrijfgeld

op PG 13.65.400 t.n.v. Penningmeester

NBC te Elburg onder vermelding van

soort wedstrijd enz.

Bij Webserver-wedstrijden tevens een

emailbericht naar Joop Jansen

Adres : zie boven

KE, K, M en H-groepen en landenwedstrijden

: Joop Jansen,

Randenrade 6, 5807 BM Oostrum

Email : jannesnelleke@home.nl

Webserver-groepen en 60+ toernooi :

Gerard van den Haak

Muiderslotweg 106, 2026 AS Haarlem

Email : gerard.vanden.haak@12move.nl

De Postduif

Uitgever : Cor van Wieringen

Red. adres : cavanwieringen@telfort.nl

De Postduif wordt verstuurd naar NBC

leden die daar prijs op stellen. Afmelden

kan bij mij, bij voorkeur met een kopie

naar onze secretaris :

H.P.J. Visser, hpjvisser@chello.nl

Pottenbakkersdonk 432

7326 PE Apeldoorn

De Postduif, nummer 120, april 2012 - 36 -

More magazines by this user
Similar magazines