Views
5 years ago

format deelnemerslijst WEBSITE Oroute2011_Apen - UNIZO ...

format deelnemerslijst WEBSITE Oroute2011_Apen - UNIZO ...

format deelnemerslijst WEBSITE Oroute2011_Apen - UNIZO

ONDERWIJSVAKMANSROUTE 22 FEBRUARI 2011 – BEDRIJVENLIJST ANTWERPEN ________________________________________________________________ In de provincie Antwerpen openen 46 ondernemingen op 22 februari 2011 hun deuren voor een bedrijfsbezoek! Alle bedrijven staan op alfabetische volgorde volgens plaatsnaam. Hou rekening met volgende voorwaarden: ->In verband met uw inschrijving: *Duid in onderstaande lijst uw gewenste bedrijfsbezoek(en) aan. U kan op 22 februari 2011 met uw klas één bedrijfsbezoek afleggen, of meerdere bezoeken op een verschillend tijdstip. Noteer best meerdere bedrijfsopties. Dit indien uw keuzebedrijf of –bedrijven reeds ingenomen zouden zijn. Schrijf in via www.ondernemendeschool.be/onderwijsvakmansroute. Tijdens uw inschrijving weet u via een overzichtslijst of het gewenste bedrijf en uur nog beschikbaar is! *U dient voor uw klas één online inschrijvingsformulier in. Ook indien u met uw klas meerdere bedrijfsbezoeken (op een verschillend tijdstip) wil afleggen, schrijft u één keer in. U vinkt dan de gewenste bedrijven (en uren) in hetzelfde formulier aan. Hou wel rekening met de verplaatsingstijd tussen de bedrijven. *Twee of meerdere klassen van één school kunnen samen op hetzelfde bedrijfsbezoek (zelfde tijdstip) gaan, op voorwaarde dat de samengestelde groep maximum 30 leerlingen telt en u de bezoekcapaciteit van de onderneming niet overschrijdt. In dat geval dient u ook één online formulier in. *Twee of meerdere klassen van één school kunnen apart een bedrijfsbezoek (verschillend bedrijf of verschillend tijdstip in hetzelfde bedrijf) afleggen. In dit geval schrijft u in per klas. *Bij elk bedrijf staat de bezoekcapaciteit. Hou hiermee rekening bij uw inschrijving! Enkele bedrijven (bv. een atelier) kunnen geen groot bezoekersaantal aan. U kan niet inschrijven voor een bedrijf als uw aantal leerlingen de bezoekcapaciteit van dit bedrijf overschrijdt! U kan in dat geval bijvoorbeeld de klasgroep opdelen en twee bezoekuren reserveren. ->In verband met uw bedrijfsbezoek: *Het bedrijfsbezoek is gratis. De school zorgt wel voor het vervoer van en naar het bedrijf. *Eénmaal ingeschreven, ontvangt u van ons een bevestiging. UNIZO maakt alle afspraken met de ondernemer. U neemt dus geen rechtstreeks contact op. Indien u een vraag heeft over uw inschrijving, contacteert u de UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen: ondernemendeschool@unizo.be of 02/238 05 68. 1

format deelnemerslijst WEBSITE Oroute2011_Apen - UNIZO ...
format deelnemerslijst WEBSITE Oroute2011_VLBR - UNIZO ...
Deelnemerslijst (in pdf-formaat) - Pallas'67
Onderwijsvakmansroute 6 maart 2012 - UNIZO Ondernemendeschool
Onderwijsvakmansroute 6 maart 2012 - UNIZO Ondernemendeschool