Muismodellen - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...

nvml.nl

Muismodellen - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...

uitgave:

Nederlandse vereniging van

bioMedisch laboratoriummedewerkers

NVML–leden ontvangen Analyse gratis.

Voor vragen over contributie, adreswijzigingen

of andere administratieve zaken rond Analyse

kunt u contact opnemen met het bureau van

de NVML.

redactiecoördinatie en eindredactie:

Bart Krekels Tekst & Redactie

www.bartkrekels.nl

e-mail: redactie@nvml.nl of bartkrekels@hetnet.nl

redactie:

Mw. M. de Bie, Pathologie, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

dhr. Heijnen, afd. Pathologie,

Reinier de Graafgroep, Delft

mw. I. Linde, Infectieziekten, GGD, Amsterdam

dhr. R. Lindenbergh, Klinisch Chemisch en Hematologisch

Laboratorium, Amphia Ziekenhuis Breda

mw. P.J.J. Melsen, afd. Medische Microbiologie,

AMC, Amsterdam

mw. F.C. de Ruijter-Heijstek, Ede

mw. dr. W.W.J. van de Sande, Medische Microbiologie en

Infectieziekten, Erasmus MC, Rotterdam

cover-foto:

foto: www.istockphoto.com

vormgeving en opmaak:

Celina Koekenbier | www.insight-design.nl

druk:

Verweij Communicasa Groep

advertentie-exploitatie:

mw. F. de Ruijter-Heijstek

telefoon: 0318 - 842 446 | fax: 0847 – 110541

e-mail: f.deruijter@chello.nl

oplage:

3250 exemplaren

Advertenties & kopij

Geldend advertentietarief: Tarievenlijst 2008

Sluitingsdatum advertenties:

Voor het 5e nr. (2009): dinsdag 19 mei.

Inleverdata kopij

De redactie ziet korte berichten (bijvoorbeeld over

opleidingen) voor Analyse 5 graag uiterlijk op 15 mei

2009 tegemoet.

Analyse 5 verschijnt op donderdag 4 juni en Analyse

6 op donderdag 2 juli

124

Analyse mei 2009

Vertegenwoordigersnetwerk

NVML online!

Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt om het idee van

bestuurslid Roel de Nooijer te realiseren: een lijst van NVMLcontactpersonen

(door ons ‘vertegenwoordigers’ genoemd)

voor op de NVML-website.

Natuurlijk kun je pas persoonsgegevens van iemand op een website zetten wanneer

de betreffende persoon daar ook toestemming voor gegeven heeft. En daar waren

heel wat e-mails voor nodig. Inmiddels hebben een kleine 90 (van de ruim 200)

vertegenwoordigers toegestemd om hun gegevens op de website te zetten.

Vanaf nu kan ieder NVML-lid zien wie voor de vereniging actief is in zijn of haar

werkomgeving. Per provincie en per instelling zijn een aantal namen en e-mailadressen

opgenomen. U kunt deze adressen gebruiken om contacten te leggen of een vraag

te stellen. Of gewoon om te kijken wie er in uw instelling of in uw werkomgeving nog

meer actief is voor de NVML. We hopen dat deze nieuwe voorziening in een behoefte

voorziet!

Hoe vindt u de lijst?

Een voorwaarde is dat u eerst op www.nvml.nl inlogt met uw lidnummer (te vinden op

het adresetiket van Analyse of op te vragen via nvml@nvml.nl). Vervolgens kiest u in de

linkerbalk ’Leden’. U komt dan op de pagina’s die alleen voor NVML-leden toegankelijk

zijn. Als u daar de onderste knop ‘Vertegenwoordigers’ kiest, dan bent u op de juiste

plek.

De NVML-vertegenwoordigers

De NVML heeft in veel instellingen één of twee vertegenwoordigers. Niet alle

vertegenwoordigers staan op deze lijst. Staat uw instelling of uw afdeling er niet bij? Neemt

u dan even contact op per e-mail (nvml@nvml.nl) met ondergetekende. Dan kunnen we

u zo vertellen of er in uw instelling nog behoefte is aan een NVML-vertegenwoordiger.

De NVML stelt het zeer op prijs als leden vertegenwoordiger willen worden. Zij krijgen

enkele malen per jaar alle nascholingsinformatie per post toegestuurd, die ze in de

instelling of op de afdeling verspreiden. Verder krijgen zij tweemaal per jaar een e-mailnieuwsbrief

en worden zij regelmatig geraadpleegd over bijvoorbeeld cao-zaken.

Jenny Schoemaker

NVML-medewerker PR, Communicatie en Sociale Belangen

More magazines by this user
Similar magazines