Jaargang 46 nummer 7 - Ondernemersvereniging Renswoude

ondernemersverenigingrenswoude.nl

Jaargang 46 nummer 7 - Ondernemersvereniging Renswoude

de Heraut

Jaargang 46 nummer 7

2 april 2012


2


3


4

ELECTRA | GAS & WATER | CV | LOOD-

& ZINKWERKEN | ALARMINSTALLATIES

ONTRUIMINGSINSTALLATIES | DATA BE-

KABELING | SANITAIR | STOFZUIGSYSTEMEN

VENTILATIESYSTEMEN | KOELTECHNIEK

WARMTE POMP INSTALLATIES | DOMOTICA

INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE VENDEL

ADRES: GROOT OVEREEM 23, 3927 GH RENSWOUDE

TELEFOON: 0318-571431 | FAX: 0318-572242

E-MAIL: INFO@VANDEVENDEL.COM

INTERNET: WWW.VANDEVENDEL.COM


5


6


-


7


8

BOORDEVOL ENERGIE

in verzekeringen, makelaardij,

pensioenen en Hypotheekpunt

elektra | gas | water | CV | zonne-energie | sanitair | lood- en zinkwerken l

dakwerken l alarminstallaties l ontruimingsinstallaties | koeltechniek l

ventilatiesystemen l stofzuigsystemen l data bekabeling | telefonie |

Kijk voor meer informatie op:

www.henkmoesbergen.nl

Heetwater units CV-ketels Pelletketels

De Hooge Hoek 2 | 3927 GG Renswoude | Tel. 0318 57 20 82 | fax 0318-57 25 45 |

info@henkmoesbergen. nl


9


Contactmiddag ANBO 13 april

Vrijdag 13 april van 14.30 uur tot 17.00 uur

wordt er door de ANBO Woudenberg/

Scherpenzeel in het grand café van De

Breehoek in Scherpenzeel een gezellige

kennismakingsmiddag georganiseerd. De ANBO

(Algemene Nederlandse Bond van Ouderen) is

de grootste belangenbehartiger voor senioren

in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging,

levensbeschouwelijke, maatschappelijke of

politieke opvatting. De afdeling Woudenberg/

Scherpenzeel is een krachtige invloedrijke

vereniging, die zich op veel terreinen voor u

inzet. Van collectieve belangenbehartiging tot

persoonlijk, op maat gesneden, advies. Van

lokale activiteiten en kortingen voor leden. “Voor

wie is deze middag?” zult u zich afvragen. Nu,

deze middag is niet alleen voor de ANBO leden,

maar voor alle 50 plussers van Woudenberg,

Scherpenzeel en Renswoude die geïnteresseerd

zijn in de ANBO. Tijdens deze middag kunt u

natuurlijk informatie krijgen over het werk van

de ANBO en wat wij voor u kunnen betekenen.

Ook kunt u onder het genot van enkele

consumpties, die de ANBO u aanbiedt, luisteren

naar de Poortzangers uit Woudenberg.

Het bestuur van ANBO Woudenberg/

Scherpenzeel. ■

Facebook Party

Zaterdag 7 april is er in Café de Zwaan in

Renswoude vanaf 20.30 uur een hele nieuwe,

originele, verfrissende party, namelijk: een

Facebook Party! Hiermee wordt ingesprongen

op de populariteit van deze vorm van Social

Media. De muziek die deze avond wordt

gedraaid, wordt grotendeels bepaald door

de bezoekers! Op Facebook kun je op het

evenement Facebook Party je verzoek (artiest

+ nummer) voor je favoriete plaat aangeven in

de vorm van een prikbordbericht. Deelnemers

kunnen elkaars plaat supporten door ‘vind ik

leuk’ aan te geven. Hoe meer ‘vind ik leuk’s,

hoe hoger de plaat in de notering komt. Deze

10

wordt dan op het hoogtepunt van de avond

gedraaid. En: de winnaar wint voor 50 euro

aan muntjes!! Deze prijs wordt tijdens het feest

uitgereikt. Hiervoor dien je wel aanwezig te zijn.

Uit alle verzoeken wordt uiteindelijk een Top

40 samengesteld. Ook wordt deze Facebook

Party een reünie om al je (oude) vrienden weer

real-life te ontmoeten en elkaar niet alleen via

Facebook te spreken! De muziek wordt deze

avond verzorgd door Ekris & Van Dijk. De entree

is gratis. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Voor meer info: https://www.facebook.com/#!/

events/165361296912019/ ■

NPV- Renswoude in actie met

NL DOET!

Ook dit jaar was de NPV weer actief om zich in

te zetten op NL DOET!

Er zijn verschillende hand- en spandiensten

verricht op Zorgboerderij “Groot Wagensveld”

bij Fam. van de Fliert op de Barneveldsestraat.

De ramen werden van binnen en buiten

gewassen, de tuin verzorgd, er was overheerlijke

taart voor alle aanwezigen namens de NPV. Ook

onze burgemeester, Dhr. W. Dekker was van de

partij, om de handen uit de mouwen te steken.

Vele handen maken licht werk, zo bleek maar

weer. Fijn ook om te zien wat daar allemaal

gedaan wordt; ga zo door Wim en Anja! Voor

wie (nog) niet weet wat de NPV allemaal doet :

De NPV is een landelijk - en ook in verschillende

woonplaatsen - werkzame organisatie die zich

inzet voor de ‘zorg voor het leven’. Dat doen

wij al meer dan 25 jaar. De NPV gaat uit van

Bijbelse waarden en normen. Ons uitgangspunt

is dat ieder mensenleven bescherming verdient,

ongeacht levensovertuiging, de levensfase

of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of

hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag

er zijn! Eén van onze taken is dus het verlenen

van gratis thuishulp en het werken met de NPVmantelzorg

telefoonlijn. Kijk eventueel voor

meer informatie op www.npvzorg.nl of www.

npvzorg.nl/renswoude ■


Herhaling Hartreanimatie

Op 2 verschillende data zal er een herhalingsles

hartreanimatie gehouden worden, met gebruik

van de AED. Als u een basiscursus hartreanimatie

hebt gevolgd is het raadzaam om elk jaar zo’n

herhalingsles te volgen.

Wanneer: woensdag 11 april en maandag 7 mei

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: De Voorhof, Kastanjelaan 1, Renswoude

Kosten: €10,-

Opgeven bij Tanja Teunissen, tel. 571873 of

Everarda van Ginkel, tel. 823199

N.B. Diploma hartreanimatie meebrengen. ■

NL DOET: Vrijwilligers actief in

Scherpenzeel

Ongeveer 320.000 mensen hebben vrijdag en

zaterdag hun handen uit de mouwen gestoken

tijdens de landelijke vrijwilligersactie NL DOET,

meldde een woordvoerster van de organisatie,

het Oranje Fonds.

Vorig jaar werkten ruim 250.000 vrijwilligers

mee aan zo’n 6000 klussen. Dat er nu meer

mensen meededen, kwam onder meer doordat

het bijna overal droog was.

In totaal werden 7000 klussen uitgevoerd.

In Scherpenzeel waren er niet veel klussen

aangemeld maar er is wel heel hard en vol

enthousiasme gewerkt.

Aan De Gooswilligen 13 wordt Gebarenboerderij

Groot Wagensveld opgestart. Voordat

dit geopend kan worden moet er nog veel

gebeuren. Burgemeester mevrouw J.J.H. Colijnde

Raat, Gemeente Belangen Scherpenzeel,

Loon- en Grondverzetbedrijf Schimmel en

andere vrijwilligers hebben zich belangeloos in

het zweet gewerkt. Door te schilderen, de tuin

lenteklaar te maken, een zolder dicht te maken

en nog veel meer is er in één dag veel werk

verzet.“Een groot succes dus”, volgens Nancy

Hooijer, consulent vrijwilligerswerk, “en zeker

voor herhaling vatbaar.

NL DOET geeft klussers de gelegenheid om

te laten zien dat ze zich betrokken voelen bij

Scherpenzeel en hiervoor bereid zijn om de

handen uit de mouwen te steken”.

Wie meer wil weten over vrijwilligerswerk

of NL Doet kan een kijkje nemen op www.

scherpenzeel.nl of www.welzijnleusden.nl ■

Uitnodiging voorjaarsvergadering

Nederlandse Patiënten Vereniging,

afdeling Renswoude

Thema: Duistere Geneeskunde?

Wie ziek is doet veel - alles? - om weer gezond

te worden. Maar hoe ver gaan we dan met

alternatieve geneeswijzen? Kan de gewone

geneeskunst ook een duister instrument

worden? Is ziekte een straf? Hoe zit het met yoga,

accupunctuur, homeopathie, biomedische

resonantie en iriscopie?

Dr. A.A. Teeuw, arts en theoloog, zal hierop

uitgebreid ingaan.Uiteraard is er gelegenheid

tot het stellen van vragen.

• Opening door de voorzitter, Linda van de Pol

• Huishoudelijke mededelingen:

- Aftredend bestuurslid, Willie van Essen;

- Samenvatting notulen jaarvergadering van

2011;

- Jaarverslag penningmeester, secretaris;

- Kascontrole.

• Inleiding door Dr. A.A. Teeuw

• Pauze, Ter inzage voor NPV-leden ligt klaar:

activiteitenplan 2012, begroting 2012,

financieel jaarverslag en jaarverslag secretaris

2011.

• Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de

spreker

• Sluiting door de voorzitter, Linda van de Pol

Iedereen is van harte welkom op D.V. dinsdag

3 april 2012.

De toegang is gratis. Van 20.00 uur-22.00

uur. Locatie: “de Voorhof” een zaal van

de Gereformeerde Kerk, Dorpsstraat 88,

te Renswoude (ingang bevindt zich aan de

Kastanjelaan). ■

11


12

Timmerbedrijf J.J. van Doorn

machinale houtbewerking verkoop van

ramen en deuren geïmpregneerd tuinhout

trappen en kozijnen hardhout, plaatmateriaal

restauratiewerk vurenhout en betimmeringen

verbouw en nieuwbouw tuinmeubels, tuinhuisjes

De Hooge Hoek 16, 3927 GG Renswoude, 0318 573836 / 06 51198761

A G VAN GENT ■ ■ ■

Administratie- & Belastingadviesbureau

■ fiscale adviezen ■ financiële administratie ■ loonadministratie

■ jaarrekeningen ■ fiscale aangiften ■ managementbegeleiding

Utrechtseweg 18

3927 AV Renswoude

Tel. 0318 - 571869

Fax 0318 - 571704

e-mail: info@admkvangent.nl

Lid van:

Nederlandse orde van

administratie- en belastingdeskundigen


Reumafonds bedankt

Renswoudenaren,

Het Reumafonds bedankt alle collectanten,

comitéleden en bewoners in Renswoude. In de

landelijke collecteweek is in totaal 1667,04 euro

opgehaald. Reuma is een verzamelnaam voor

ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten

en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit

betekent dat het natuurlijke afweersysteem

het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen)

aanvalt. Reuma is een ingrijpende aandoening,

die niet te genezen of te voorkomen is. Al 85 jaar

zetten wij onze middelen in voor de bestrijding

van reuma, het geven van voorlichting en het

behartigen van de belangen van mensen met

reuma. Daar is veel geld voor nodig. We zijn blij

met iedere gift die bijdraagt aan onze missie:

reuma de wereld uit. Giro 324, Amsterdam.

www.reumafonds.nl ■

Afsluiting Heuvelsesteeg, Overberg:

30 maart tot 10 april

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 30 maart

20.00 uur tot dinsdag 10 april 07.00 uur

werkzaamheden uit aan de tunnel op de

Heuvelsesteeg onder de A12. De tunnel is

afgesloten voor alle verkeer. Gele borden langs

de weg geven ter plaatse de omleidingsroutes

aan. De werkzaamheden zijn onderdeel van de

verbreding van de A12 tussen Utrecht Lunetten

en Veenendaal en bestaan uit slopen van het

bestaande kunstwerk aan de noordzijde van

de A12, bouwen van het nieuwe kunstwerk

aan de noordzijde van de A12 en het asfalteren

van de Heuvelsesteeg aan weerszijden van

de tunnel. De sloopwerkzaamheden vinden

plaats in één weekend (vrijdag 30 maart tot

maandag 2 april) en worden zo veel mogelijk

overdag uitgevoerd. Rijkswaterstaat voert ook

ingrijpende werkzaamheden uit op andere

plaatsen in de regio Utrecht. Rijkswaterstaat

en regionale partners doen er alles aan om de

hinder te beperken. Houdt echter rekening met

langere files, pas reis- en vertrektijden aan en

kijk naar de verschillende vervoersalternatieven

op www.vananaarbeter.nl/regioutrecht.

De ReisWijzer, de digitale dienst van

Rijkswaterstaat, informeert u over verwachte

verkeershinder door wegwerkzaamheden.

Na aanmelding ontvangt u uitsluitend

hinderinformatie over uw route. Desgewenst

aangevuld met bijvoorbeeld reisalternatieven.

Op die manier kunt u uw reis(tijd) nauwkeurig

blijven plannen. Meer informatie of aanmelden:

www.rijkswaterstaat.nl/reiswijzer.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de

verbreding van de A12 tussen Utrecht Lunetten

en Veenendaal. Tijdens de werkzaamheden

doet Rijkswaterstaat er alles aan om de overlast

zo beperkt mogelijk te houden. Kijk voor

actuele informatie over de werkzaamheden

op www.vananaarbeter.nl. Meer informatie

over de wegaanpassing is te vinden op www.

rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal of via

de gratis informatielijn 0800 – 8002 (ma t/m zo

06.00 - 22.30 uur). ■

Voorjaarsconcert Ons Genoegen:

dans en cadans

Ons Genoegen geeft op zaterdag 14 april haar

jaarlijkse voorjaarsconcert. Het harmonieorkest

heeft een programma rond het thema ‘dans

en cadans’ uitgewerkt. Laat u meeslepen door

dansmuziek van de middeleeuwen tot Michael

Jackson en van Armenië tot Argentinië. Een

multimediale avond met een swingend en soms

opzwepend programma! Het leerlingenorkest

vult ook een deel van deze avond. Ook de

leerlingen hebben een dansprogramma

ingestudeerd. U bent van harte welkom bij dit

concert. De aanvang is 20.00 uur in ’t Podium,

Nijborg 2. De zaal gaat om 19.30 uur open.

Kaarten kosten € 7,50 en kunt u kopen bij

Emté Renswoude, aan de kassa van het concert

of bestel uw kaarten via de website www.

onsgenoegen.org. U maakt dan tevens kans op

een heerlijk wijnpakket. ■

13


Paaszangdienst

Op Tweede Paasdag, 9 april, zal er in de

Koepelkerk een Paaszangdienst worden

gehouden. In deze dienst is er veel ruimte voor

samenzang. Verder zal het chr. Gemengd koor

Con Amore, o.l.v. Jeannette van Roest, haar

medewerking verlenen. Rein van Leeuwen zal

het orgel en de piano bespelen. De meditatie

wordt verzorgd door kandidaat G.H. Molaar uit

Scherpenzeel. De dienst begint om 9.30 uur.

Aan de uitgang zal er een collecte zijn voor de

onkosten. U/jij bent van harte welkom!!!! ■

Toeren door het Gooi

Het Gooi, ook wel het ‘Gooische matras’

genoemd waar prachtige villa’s te bewonderen

zijn. Deze middagtocht gaat door het bosrijke

stukje van de Heuvelrug. In het gezellige

restaurant ‘De Haven van Huizen’ gelegen in de

oude haven van Huizen drinken we een heerlijk

kopje koffie met een gebakje. Rond half vijf

gaan we weer richting Scherpenzeel om daarna

in Partycentrum Boschzicht van een heerlijke

warme maaltijd te genieten. Het reisje vindt

plaats op woensdag 18 april. We vertrekken

om 12.30 vanuit Scherpenzeel. Als u mee wilt

kunt u zich inschrijven op woensdag 4 april van

10.00-11.00 uur in het Huis in de Wei, Vijverlaan

2 te Scherpenzeel. Senioren uit Renswoude

eveneens op 4 april van 10.00-11.00 uur in

de Voorhof (geref. kerk) Kastanjelaan 1 in

Renswoude. Meegaan met deze gezellige tocht

kost u slechts €27,50, dankzij sponsoring van

de Stichting Vrienden van de SOS. Vol=vol en

gezelligheid is troef! ■

Seniorenbingo Koninginnedag 2012

Maandag 30 april organiseert de SOS, in

samenwerking met de Oranjevereniging

Scherpenzeel, weer haar traditionele

Oranjebingo. De aanvangstijd van de bingo is

verschoven naar 10.00 uur tot ongeveer 12.15

De zaal is open vanaf 9.15 uur. De ochtend

wordt gehouden in Partycentrum Boschzicht,

14

Burg. Royaardslaan 4 in Scherpenzeel. Alle

Senioren vanaf 50 jaar uit Scherpenzeel en

Renswoude zijn welkom. Bingo diva’s Gerrie en

Erny laten de bingoballen weer rollen en u kunt

leuke prijsjes winnen. In de pauze brengen wij

een toast uit op de verjaardag van de Koningin.

Burgemeester mevrouw J. Colijn-de Raat, komt

ook dit jaar weer bij ons op bezoek. Enkele

dames zijn ook weer met een stand aanwezig,

waardoor u uw voorraad eigengemaakte

kaarten kunt aanvullen. Bent u nog nooit

op onze bijeenkomst geweest, dan wordt u

van harte uitgenodigd. De toegang is gratis.

Senioren uit Renswoude, die vervoer nodig

hebben kunnen bellen naar telefoonnummer:

0318-. 571964. Voor overige informatie kunt u

contact opnemen met ouderenwerkster Erny de

Wildt, telefoon: 277 88 98. ■

Toertocht van 100 km voor KWF

Mensen hebben vele wensen maar een ziek

mens maar één! We kennen allemaal wel

mensen in onze omgeving die getroffen zijn

door de vreselijke ziekte kanker. Om deze ziekte

te bestrijden is onderzoek en dus geld nodig.

Henri jr en Martijn gaan op woensdag 6 juni de

bekende Alpe d’HuZes fietsen. Daarom gaan

wij zaterdag 28 april een tourtocht organiseren.

Het wordt een gevarieerde en mooie tocht van

ongeveer 100 km. De start vindt plaats tussen

9.00 uur en 10.00 uur op de Oude Holleweg

44 te Renswoude. Wij zorgen ervoor dat er een

lekker bakje koffie met een plak cake voor u

klaar staat. Aan het einde van de rit krijgt u

een consumptie en is er gelegenheid om na

te praten onder het genot van een hapje en/of

drankje. Het inschrijfgeld is vanaf € 20.00. Dit

gehele bedrag komt ten goede aan het KWF.

Strijd u mee? Voor vragen kunt u mailen naar

henriwolswinkel@hotmail.com.

Als u weet of u erbij bent, wilt u het ons dan

laten weten?

Organisatie Alpe du Wollies,

Michiel, Henri sr, Henri jr en Martijn ■


Vrijwilligersvacatures

Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn

Leusden, Larikslaan 2, 3833 AM in Leusden,

tel: 033 - 4343229, infovrijwilligerswerk@

welzijnleusden.nl - www.welzijnleusden.nl

Vrijwillig Werkbegeleider bij Zorgboerderij

De Kleine Weide. De Kleine Weide biedt

dagbesteding aan mensen met bijvoorbeeld

een verstandelijke beperking, Niet Aangeboren

Hersenletsel, lichte dementie en depressies.

Men kan de dieren verzorgen, in de tuin werken,

licht onderhoud op de camping verrichten,

koffie en thee schenken, creatief bezig zijn,

houtbewerken, schilderen, planten verzorgen

etc. Voor de begeleiding van de deelnemers

tijdens werkzaamheden en activiteiten zijn

vrijwilligers nodig. Indien nodig wordt er

geholpen bij de maaltijd of lichamelijke

zorgtaken. Werktijden in overleg. Heeft u hart

voor mensen en beschikt u over een gezond

boerenverstand dan komt De Kleine Weide

graag met u in contact voor een vrijblijvend

kennismakingsgesprek. ■

Berichten van de wijkagent

Het is momenteel gelukkig rustig met de

woninginbraken. Blijf echter alert en bel bij

iedere verdachte situatie direct 112. Zie ook

de site van de gemeente voor meer informatie

m.b.t. de woninginbraken. Regelmatig worden

er borden van makelaars vernield dan wel

gestolen. Heeft u hier informatie over, bel ons

dan of mail ons dan. Verzoek gekregen van

een bewoner om de eigenaar van de hond

die altijd poept t.h.v. de garages tussen de

Wilgenlaan en de Kastanjelaan via de Heraut

te vragen dit te doen stoppen. De melder vindt

dit niet kunnen. Wij zijn dat met hem eens.

Wilt u een afspraak maken buiten de reguliere

openingsuren van het bureau Renswoude,

mail ons dan. Deze week de verdachte van de

mishandeling op de Dorpsstraat op donderdag

9 februari jl. ontboden voor verhoor op het

bureau Renswoude. Volgt u mij al via Twitter

(@wijkagVdaalWest)? Zo blijft u nog sneller

en beter op de hoogte van bijzonderheden

uit Renswoude. Henk Heijting, waarnemend

wijkagent Renswoude, henk.heijting@utrecht.

politie.nl. Steven van den Berg, surveillant,

steven.van.den.berg@utrecht.politie.nl

Telefoonnummer: 0900-8844. ■

Zanggroep Cantare zingt tijdens de

Lijdenstijd

In de stille week en 1e paasdag verleent

Zanggroep Cantare de medewerking tijdens

de kerkdiensten in de Dorpskerk, Postweg 78

in De Glind. De aanvangstijden zijn: Witte

donderdag om 19.30 uur, Goede vrijdag

om 19.30 uur, Stille zaterdag 21.00 uur en

1e Paasdag 10.00 uur. Wij zingen dan het

Oratorium voor de veertigdagentijd en Pasen

“Als de graankorrel sterft”. Wij staan stil bij het

lijden van Jezus en zijn opstanding met Pasen.

In de dienst van Witte donderdag wordt het

Heilig Avondmaal gevierd. Zanggroep Cantare

repeteert elke dinsdagavond van 20.00 uur

tot 21.30 uur in de Gereformeerde Kerk in

Renswoude. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Voor informatie verwijzen wij naar onze website

www.zanggroepcantare.nl, neem contact op

met Henk Moll tel. 06-46204333 of mail naar

hmoll@ziggo.nl ■

Zingen voor zieken en bejaarden op

paasmorgen

In de vroege ochtend van eerste paasdag wordt

er door een groep dorpsgenoten paasliederen

gezongen voor zieken en bejaarden. De groep

vrijwillge zangers en muzikant gaan diverse

adressen langs in het dorp. We verwachten u

vanaf 5.15 uur bij de Gereformeerde kerk en we

vertrekken om 5.30 uur op de fiets. Wie iemand

weet die graag heeft dat er voor hem of haar

wordt gezongen kan dit doorgegeven aan Maas

Koudijs, telefoon 572003. Dan kan dit adres in

de route worden opgenomen. Na afloop van

het zingen staat het gezamenlijk ontbijt klaar. ■

15


16

De Hooge Hoek 11

3927 GG Renswoude

Tel. 0318 - 572162

Fax 0318 - 574027

jan@snelaannemers.nl

www.snelaannemers.nl

Hage Nap

Molenstraat 10a

3927 AC Renswoude

Tel: 0318 - 57 35 38

Mob: 06 - 149 636 02

info@napschilderwerken.nl

www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk

glasweefsel-, behang- en sauswerk

beglazing

meerjarenonderhoudsplan schilderwerk

SNEL AANNEMERS V.O.F.

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW

* VERBOUW

* RENOVATIE

* ONDERHOUD


VVV Renswoude

Het VVV Renswoude is gevestigd in

de bibliotheek. Er staan leuke fiets- en

wandelroutes. Op dit moment zijn er zo’n 18

verschillende klompenpaden voorradig. De

klompenpaden kosten € 1,50 per stuk en zijn

in combinatie met b.v. magneetklompjes een

leuk cadeautje. Er zijn ook entreekaarten met

korting voor Ouwehands dierenpark te koop.

De kaarten kosten:

• Kinderen: 3 t/m 9 jaar: € 15,75 (normale prijs:

€ 16,75)

• Volwassenen: € 17,75 (normale prijs: € 19,75)

• 65+: € 16,75 (normale prijs: € 18,25)

Op deze manier heeft u een kleine korting en u

hoeft niet in de rij voor de kassa te staan. Er is

een beperkte voorraad.

Bibliotheek Renswoude

Goede Vrijdag 6 april is de bibliotheek

gesloten. ■

Cheque van voorjaarsbeurs voor KWF

Vrijwillige Brandweer zet zich in voor collega

die Alp ‘d Huez fietst

Zaterdagavond was het de voorzitter van

de Voorjaarsbeurs Arnold Brons die aan

brandweercommandant Bert van Voorthuizen

een cheque van € 500,00 overhandigde voor hun

actie ten bate van de KWF. Brandweercollega

Martijn Wolswinkel zet zich namelijk in voor

het KWF en is van plan de Alp ’d Huez te

fietsen, samen met nog vele anderen die dat

ten bate van de kankerbestrijding doen. Ook

tijdens andere activiteiten in Renswoude zijn

wij present en dan kan je bijvoorbeeld denken

aan de Crazy Cross en dat allemaal ten bate

van het goede doel, waarvoor wij willen gaan,

ons hard maken, het KWF. Met enige trots wijst

Bert van Voorthuizen er op dat de thermometer

inmiddels al op een bedrag van € 15.350,- staat.

Daar zijn we al heel blij mee en momenteel

staan we op de landelijke thermometer op

de 9e plaats. Om de actie goed onder de

aandacht te brengen heeft men een enorme

reclamedoek laten maken, daarop staat waar

de Vrijwillige Brandweer aanwezig zal zijn en

ook alle sponsoren, die de actie een warm hart

toedragen, staan vermeld. ■

Scholieren basisscholen in actie

tijdens schoolsportdagen

Twee dagen achter elkaar was het overdag

lekker druk in de Sporthal ‘de Hokhorst’.

Daar werden door de Christelijke school ‘de

Borgwal’ en de Christelijke school ‘de Stifthorst’

schoolsportdagen georganiseerd. Uiteraard was

er, afhankelijk van de leeftijden, een aantal

spellen uitgezet. Voor de bovenbouw waren er

spellen als onder andere tafeltennis, basketbal,

rolhockey, trefbal, verspringen, hoogspringen,

hardlopen en behendigheid. Uiteraard deed

iedereen zijn uiterste best om maar zo goed

mogelijk voor de dag te komen. Want ja, je wil

het als het even kan toch wel net iets beter

doen als je vriendje of vriendinnetje. In het

sportcafé kon men ook darten en was er Wii op

een groot scherm. Diverse moeders hielpen de

leerkrachten bij de organisatie van de sportdagen

en voor een aantal sportonderdelen werden ook

resultaten genoteerd. Tussen de bedrijven door

was er uiteraard ook nog tijd voor een drankje.

Voor de leerlingen van de bovenbouw was er

tenslotte ook een sportdagdiploma. Dinsdag

kwamen de leerlingen van de onderbouw naar

de sporthal voor hun sportdag. Uiteraard waren

hier andere sportonderdelen te vinden en ook

nu was de publieke belangstelling van ouders

en grootouders groot. Vol enthousiasme waren

de scholieren bezig met blokjesrapen, springen,

kegelwerpen en was er een spel waarbij men

blokjes moest stapelen, liepen ze over een bank

aan de hand van een juf en werd er gezellig

voorgelezen. Hier ging het allemaal duidelijk

wat rustiger, werd er wat kalmer aan gedaan

dan bij de schoolsportdag voor de bovenbouw.

Ook voor hen was er uiteraard een drankje en

een lekkere koek. ■

17


18

JCV Totaalonderhoud

Christiaan Vink

Taets van Amerongenweg 57

3927 BJ Renswoude

Tel:06-52041814

info@

Op vertoon van

deze advertentie

25% korting

op Sigma Lak

systemen

Installatiebedrijf Welin

gas water elektra sanitair riolering verwarming dakbedekking

Nieuwe HR-ketel nodig?

We denken graag met u mee!

Groeperweg 19 A - 1 3927 CR Renswoude

Tel. 0343 - 480119 info@welin.nl

www.welin.nl


Autobedrijf Rijnders naar fraai nieuw

pand op Groot Overeem

Jan Rijnders sr. verrichtte officiële opening

Sinds maandag hebben ze het nieuwe pand

aan Groot Overeem 2 betrokken, Autobedrijf

Rijnders, voorheen tientallen jaren gevestigd

aan de Barneveldsestraat. Op het moment

dat we een kijkje nemen in het nieuwe

bedrijfspand, wat er zo van buiten al erg mooi

uitziet, loopt iedereen net naar de kantine.

Op de kantinetafel staat een fraaie taart met

daarop de veelzeggende tekst ‘Gefeliciteerd

Autobedrijf Rijnders’. Even daarvoor was ik

de werkplaats ingelopen, waar enerzijds de

ruimte en anderzijds het aantal bruggen en het

gereedschap opvalt. Jan Rijnders sr. merkt op:

‘Toen die eerste auto’s de werkplaats in gingen,

dacht ik ineens, ja, dit is nu een echt werkplaats.

We hebben hier heel goed over nagedacht en

we wisten ook wat we wilden hebben. Samen

met zoon Jan hebben we terdege nagedacht

over wat we wilden realiseren’. Als Jan nog

terugdenkt aan de situatie vroeger, aan de

Barneveldsestraat, ja, dan was dat toch wel

heel anders. Jan jr., zit nu zo’n zes jaar in de

zaak bij zijn vader. Als gevraagd wordt wat hij

daarin betekend is zijn reactie: ‘In feite alles

wat niet met de werkplaats te maken heeft. De

werkplaats is het domein van mijn vader’.

Kijk, merkt Jan Rijnders sr. op ‘iedereen moet

hier vrij die werkplaats in kunnen lopen,

even kunnen praten c.q. overleggen met de

monteurs. Dat is ook een stukje service richting

de klant. Als ik met Jan jr. praat over het waarom

van het vertrek aan de Barneveldsestraat en de

nieuwbouw op Groot Overeem zegt hij: ‘Op een

zeker moment is het toch de bedoeling dat ik de

zaak van vader voortzet. We hebben daarover

nagedacht en kwamen tot de conclusie dat

wanneer ik dat deed, dat wel ergens op een

nieuwe plek zou moeten gebeuren en dan

wel met de voorzieningen zoals we die voor

ogen hadden’. Het nieuwe pand van Autobedrijf

Rijnders heeft een ruime werkplaats, zo’n 500

m² groot, maar ook een hele fraaie showroom

waar men ook de receptiebalie aantreft. Die

showroom is voorzien van warmtewereld en

getint glas. Op de benedenverdieping bevindt

zich ook de BackOffice en het verkoopkantoor.

Op de bovendieping bevindt zich een

wachtruimte, een kantoorruimte, de kantine/

kleedruimte en een bandenopslag. Jan Rijnders

jr. wijst er op dat Autobedrijf Rijnders per 1

maart ook het onderhoud van leaseauto’s

heeft. Autobedrijf Rijnders kan alle merken

nieuwe auto’s leveren en daarnaast heeft

men ook een vaste voorraad gebruikte auto’s.

Daarnaast verzorgt men het onderhoud, de

APK keuringen, de Airco en schadeafhandeling.

Men is gespecialiseerd in Subaru en Skoda,

maar verkopen en onderhouden verder alle

merken auto’s. Als Jan Rijnders jr. gevraagd

wordt of hij ook weet hoe zijn vader denkt over

dit nieuwe pand en wat het hem doet is zijn

reactie: ‘Pa, is er gewoon erg trots op. Toen de 1e

auto de werkplaats ingereden weg zag je hem

glunderen. Tenslotte wil Jan jr. nog wel even

kwijt dat Autobedrijf Rijnders klanten heeft die

al heel lang klant zijn, zoals bijvoorbeeld Gerrit

van ’t Foort uit Renswoude, die al 44 jaar klant is.

Grote belangstelling bij officiële opening

Vrijdagavond om 19.30 uur vond de

officiële opening van Autobedrijf Rijnders

plaats. De belangstelling was groot en veel

belangstellenden stonden in de showroom te

luisteren naar de toespraak van Jan Rijnders sr.

Hij memoreerde de start van het bedrijf, de groei

en kwam uiteindelijk terecht bij de noodzakelijke

verhuizing. Hij bedankte het architectenbureau,

de bouwers en onderaannemers voor hun inzet.

Ook enkele trouwe vrijwilligers, die heel wat

uurtjes besteed hadden aan de realisering van

het fraaie autobedrijf werden bedankt voor hun

inzet.

Voor zijn vader had hij ook een cadeautje, een

plaquette waarop de openingsdatum van het

nieuwe Autobedrijf Rijnders aan Groot Overeem

vermeld stond. ■

19


20

Wij leggen voor u: verouderde vloeren, visgraat, gerookte, patroon, tapis

vloeren, duo plank, verouderd en in div. kleuren, massieve vloeren, laminaat

vloeren o.a. Quick Step, tevens vrijblijvend offerte (water, brandschade)

Ook voor het onderhouden en schuren van uw bestaande parketvloer

Hans Geijtenbeek Showroom:

Oude Holleweg 15 Oude Holleweg 15

3927 CK Renswoude Openingstijden:

Mob: 06 22468564 Vrijdag: 15.00/21.00 uur

Tel: 0318 573632 Alle andere dagen

Fax 0318 570409 volgens afspraak.


Gratis op de foto met uw huisdier

Zaterdag 31 maart kunt u uw huisdier meenemen

naar de winkel van Brandhof Dier Agro Tuin.

Fotografie Westerduin uit Scherpenzeel maakt

dan een prachtige foto van uw huisdier. Mocht u

zelf of uw kind(eren) ook op de foto erbij willen

dan kan dat! U krijgt een kleurenfoto cadeau en

uiteraard is het mogelijk om andere formaten

bij te bestellen. De fotograaf is van 10.00 uur tot

16.00 uur aanwezig; van harte welkom!! ■

Voorjaarsbeurs een beurs met allure

en uitstraling

Direct bij binnenkomst van de hal was het

Martijn (Wolly) Wolleswinkel die trappend op de

pedalen reclame maakte voor zijn 100 km lange

fietstocht op zaterdag 28 april en natuurlijk

ook voor zijn tocht naar Alpe ‘d Huzes, want

hij zet zich met een groot aantal mensen in

voor het KWF. Inmiddels is men de € 15.000,-

al lang gepasseerd. Maar het moet nog veel

meer worden, stelt brandweercommandant

Bert van Voorthuizen, die verderop, net voorbij

de ingang te vinden is met een grote stand

met prachtige, glimmende nieuwe fietsen in

tal van uitvoeringen en prijzen. Opvallend is

ook de stand van Emté, ondergebracht in een

driewielige promotie Vespa bestelwagentje met

daarin een keur aan lekker fruit zoals ananas,

druiven, aardbeien, meloen etc. De klant die zo’n

heerlijk fruitpakket aanschaft ontvangt dat in

een kleurige tas. RCR heeft een oranje, sportieve

stand met daarin een keur aan tv schermen,

waarop diverse programma’s draaien. Nieuw op

de Voorjaarsbeurs is ook de firma Veldhuizen &

Bisselink, die kerstbomen promoot. Het gerinkel

van de bellen geeft ook aan dat de kerstman

in hoogsteigen persoon aanwezig is. Mirjam

Nagtzaam uit Renswoude staat ook voor het

eerst op de beurs. Zij maakt nu zo’n anderhalf

jaar haar eigen sieraden, onder de naam MV

sieraden. Mirjam: ‘Ik wilde het wel eens proberen,

voor mij is het nieuwe maar het loopt best leuk.

Je moet ook een beetje reclame maken en

zeker wanneer je voornamelijk via internet je

sieraden aan de man c.q. vrouw brengt’. In de

kleine zaal, aangrenzend aan de grote hal, staan

ook nog diverse andere standhouders zoals

bijvoorbeeld Allurepark De Lucht, die promoot

z’n vele sportieve mogelijkheden binnen haar

grondgebied. Even daarvoor vraagt personeel

van restaurant De Wormshoef om aandacht van

passerend publiek. Zij doen bij voorbeeld met

een heerlijk schaaltje stoofpotje of een kopje

pindasoep of eventueel heerlijke crème brûlée.

Arinda van Ginkel is ook voor het eerst aanwezig

op de Voorjaarsbeurs. Zij presenteert, als

adviseuse nutrimetics. Producten zowel voor

de man of vrouw die er verzorgder en beter

uit willen zien. Burgemeester Wilke Dekker en

zijn echtgenote waren vrijdagavond ook op

de Voorjaarsbeurs. Het was voor hen de eerste

keer. Dekker: ’Het is goed opgezet, met veel

stands. De uitstraling is goed en er is veel

zorg aan de stands besteed. Je ziet, het gaat

ergens om’. Wat je zo al kon tegenkomen op de

Voorjaarsbeurs, nieuwe auto’s, partykleding, een

kinderdagverblijf, dierenvoeding, service voor

classicmotoren, kinderkleding, tuinmachines,

vloeren, een drogisterij en nog veel meer. Het

scala aan standhouders was enorm groot.

Ook een zakkenroller en een goochelaar

wisten de jeugd en overige beursbezoekers te

vermaken. De inwendige mens kon ook worden

versterkt met bijvoorbeeld oliebollen, poffertjes

en er was popcorn en ook diverse standhouders

presenteerden hun producten zoals onder

ander Rejoice Private Cooking en Catering.

Zaterdag zorgde de Vrijwillige Brandweer voor

activiteiten voor de jeugd.

Ja, de Voorjaarsbeurs was weer een succes, zo

vertelt de Jan Rijnders na afloop. De reacties

van zowel bezoekers als standhouders waren

goed. Men was tevreden en dat is voor ons als

organisatie leuk om te horen. Ook het aantal

bezoekers viel helemaal niet tegen en het was

steeds lekker druk. ■

21


22

HET TOTAALCENTRUM

VOOR UW INTERIEUR

Plafonds

Kastsystemen

Accessoires

Vloeren

Raamdecoraties

WWW.WDS-BV.NL

Openingstijden: di t/m vr 09.00-17.30 uur za 09.00-16.00 uur

Utrechtseweg 2a l RENSWOUDE l 0318 - 477 090

NIEUW OP

ONZE WEBSITE:

3D virtuele

tour!


Parkietjes Parkietjes

Vanaf heden heeft AVIA tankstation Van Ginkel

aangepaste openingstijden van onze shop en

carwash. Maaandag t/m vrijdag van 7.00 tot

20.00 uur en zaterdag van 7.30 tot 19.00 uur.

Uiteraard kan er 24 uur per dag worden getankt

met uw AVIA-pas of bankpas.

Jongen: 16 jaar zoekt werk voor de zaterdag en

evt. voor vakantietijd. Tel. 033-2774102.

Nu weer binnen!! Crocs maten 18 tot en met 41

AKTIE €7,95 per paar HUBO Renswoude.

Gezocht: Stichting Dierenambulance

Woudenberg en Omstreken zoekt vrijwilligers

als chauffeur of bijrijder en collectant. Wij

werken volgens rooster in teamverband. Bel voor

aanmelding en/of informatie: 06-54 928 928.

Parkietjes

Vermist: witte Vlaamse Reus (M). Roepnaam:

Bolle. Erg mak, maar lastig te vangen. Sinds

17 maart weggelopen van de Molenstraat 29

te Renswoude. Gevonden? Bel 06 42211638

(Willemijn).

Gezocht: fietsen. Heeft u nog bruikbaren dames

of herenfietsen die u aan vluchtelinggezinnen

in Renswoude wil geven? Ze zullen er heel blij

mee zijn. Meldt het bij Betsie Tinholt Tel: 0318-

572795 of betsie_tinholt@hotmail.com

Volop Tuinvoordeel bij HUBO Renswoude!!! Pot

grond Naturado de beste die er is. 2 zakken a 40

liter voor €6,00. Ook tuinaarde, turf, compost en

alle mesttoffen o.a. eco-style

Te koop: buggywagen, opvouwbaar, kleur rood,

tel. 0318-571185.

Te koop: duowandelwagen, voor-achter, kleur

rood, tel. 0318-571185.

Parkietjes

Gezocht: communicatieprofessionals uit

Renswoude die net als ik vrijblijvend een paar

keer per jaar samen willen sparren over het

prachtige communicatievak. Meer informatie:

Erwin Veldhuizen, 06-13575790

Gedurende 2 weken 25% korting op SIGMA

lakverf. Zie de voorwaarden in de advertentie

elders in deze Heraut!! HUBO Renswoude

Wil je ook mee op zomerkamp 2012 van de

Basis? Kijk op de website om je aan te melden,

www.debasisrenswoude.nl

Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en Uiterste

advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 inleverdatum kopij:

3927 DM Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413 dinsdag 10 april

E-mail: heraut@destudio.biz Verschijnt iedere veertien dagen vóór 19.00 uur

23


24


Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering

Utrechtseweg 10 a, 3927 AV Renswoude

Tel: 0318-571054 * Fax: 0318-570365

Internet : www.mensdeuren.nl

Openingstijden: Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur

of na telefonische afspraak

Uw regiodealer voor garagedeuren
- LET OP -

In de donkere maanden

zijn woninginbrekers extra

actief, ook in Renswoude!

Wacht niet tot het te laat is!

bel

0343 - 412765 of mail

info@timmerbedrijfrenswoude.nl

Inbraakbeveiliging van ramen

en deuren volgens de eisen van

het politiekeurmerk.

More magazines by this user
Similar magazines