14.09.2013 Views

CLUBBLAD - De Egmondse Foto Amateur

CLUBBLAD - De Egmondse Foto Amateur

CLUBBLAD - De Egmondse Foto Amateur

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De Egmondse Foto Amateur

HERFST 22000066

sinds 1962

Er gaat een fotowereld

DEFA

www.fotoclubegmond.nl

voor u open!

CLUBBLAD

editie 3, jaargang 43

IN DIT NUMMER...

nachtfotografie, silhouet, macrofotografie, clubuitje,

oproep, seizoen van start en afscheid.

EN DE VASTE RUBRIEKEN...

agenda defa seizoen 2006-2007, van de redactie,

van de vice-voorzitter, van de penningmeester, agenda,

ledennieuws, ledenlijst en van achter de bar.

Afzender:De Egmondse Foto Amateur, Wilhelminastraat 36, 1931 BR Egmond aan Zee


VOORSTRAAT 104A · 1931 AN EGMOND AAN ZEE · TEL: (072) 506 15 25


Bent u geïnteresseerd in fotografie?

Heeft u net een digitale camera

gekocht en wilt u er meer over weten?

De Egmondse Foto Amateur

Dan is De Egmondse Foto Amateur Club iets voor u!

Kom gerust een keertje langs op een van onze clubavonden. Tot dan...

Clublocatie DEFA, Het Gebouw, Trompstraat 2, 1931 BR Egmond aan Zee

Jarmuiden 43 (Autoboulevard Westpoort) · 1046 AE Amsterdam

telefoon: (020) 613 33 33 · internetsite: www.seatapc.nl

sinds 1962

Er gaat een fotowereld

DEFA

DEFA

www.fotoclubegmond.nl

voor u open!

“Alles over een mooie

nieuwe SEAT of een

goede gebruikte wagen…

kunt u gerust aan

Hans of Rina vragen!”

Autocentrum

APC


inhoud

cover (foto andrea rijtema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

het defa bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

agenda defa seizoen 2006 - 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

van de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

van de vice-voorzitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12

van de penningmeester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-17

nachtfotografie, ab baart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-20

silhouet, het verplichte onderwerp, ab baart . . . . . . . . . . . . . .21

macrofotografie, andrea rijtema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-24

clubuitje, mathijs vrieze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-29

oproep “dorpsgenoten”, andrea rijtema . . . . . . . . . . . . . . . . .30

seizoen van start, frank molenaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-36

afscheid van joop & tiny lemmink, andrea rijtema . . . . . . . . . . .37

ledennieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

in de lens, andrea rijtema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-41

overzicht van onze adverteerders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

van achter de bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Een voorproefje op de nachtfotografie,

echter wel op een

warmere locatie dan Alkmaar.

Foto: Ab Baart, zijn dochter Kim

op Corfu.

5

2/2006


Specialist in salespromotions en marketingcommunicatie

Harry van Gent, Jan Dirk z’n Dal 69, 1931 DL Egmond aan Zee

telefoon: (072) 506 57 54, fax: (072) 507 22 00

e-mail: hgent@planet.nl website: www.hvgpromotions.nl


agenda defa seizoen

2006-2007

2006

vrij 29 sept Serie van 3 foto’s (onderwerp vrij)

vrij 13 okt Herman Wouters

vrij 27 okt Eerste wedstrijdavond (alleen foto’s)

vrij 10 nov Nachtfotografie (locatie: Alkmaar)

vrij 24 nov Theo Kemperman (cursus)

vrij 8 dec Tweede wedstrijdavond (dia’s (5 p.p.) en foto’s)

za 16 dec Ab Baart fotocursusdag

2007

vrij 5 jan Nieuwjaarsfeestavond

vrij 19 jan Derde wedstrijdavond (alleen foto’s, onderwerp verplicht)

vrij 2 feb Bert Stam

vrij 16 feb Bespreken nachtfotografie.

vrij 2 mrt Vierde wedstrijdavond (dia’s (5 p.p.) en foto’s)

wo 14 mrt Uitwisseling met fotoclub Alkmaar (locatie: Alkmaar)

vrij 16 mrt Paul van Gaalen

vrij 30 mrt Avond voor en door de leden

vrij 13 apr Vijfde wedstrijdavond (alleen foto’s)

za 14 apr Clubuitje

vrij 27 apr Jaarvergadering + uitslagen dia’s en foto’s wedstrijden.

Beste Mede-DEFA’s,

De agenda van het DEFA seizoen is verder ingevuld. Let er wel op dat

op zaterdag 16 december a.s. er een speciale fotocursusdag

onder leiding van Ab Baart is bijgekomen. En er zal een delegatie van

de DEFA op woensdag 14 maart 2007 fotowerk presenteren in

het kader van de uitwisseling met fotoclub Alkmaar.

Namens het DEFA bestuur,

Andrea Rijtema

voorzitter

7

2/2006


van de redactie

8

clubblad DEFA

Beste mede DEFA’s,

Deze keer weer een goed gevuld clubblad.

Allereerst blikken we terug op de feestelijke

opening van het seizoen en onze gastspreker:

Herman Wouters.

Daarnaast ook aandacht voor de techniek, met onder andere: een

aanvulling op de fotocursus (zaterdag 16 december a.s.), een

voorproefje op de nachtfotografie (vrijdag 10 november a.s.), de

eerste stappen op het gebied van de macrofotografie en het verplichte

onderwerp: “Silhouet” (vrijdag 19 januari a.s).

Zoals ook al eerder genoemd is de agenda van het DEFA seizoen

verder ingevuld. Met extra data (zie pagina 7) en met daarnaast op

vrijdag 2 februari a.s de locale gastspreker: Bert Stam met zijn

passie voor insecten. En last but not least vrijdag 16 maart a.s

gastspreker: Paul van Gaalen. Deze beide sprekers mag u echt niet

missen, dus noteer de data in uw agenda!

Als laatste wil ik u bij deze veel leesplezier wensen en tot ziens op

onze clubavonden.

Namens de redactie,

Andrea Rijtema

De Egmondse Foto Amateur

opgericht 3 oktober 1962

Redactie clubblad:

Andrea Rijtema

Wilhelminastraat 36

1931 BR Egmond aan Zee

Telefoon: (072) 506 28 06

Email: andrea.rijtema@xs4all.nl

Het volgende nummer zal in januari verschijnen, de redactie ziet

uw bijdrage graag uiterlijk eind december tegemoet.


V E R S S H O P E G M O N D

“Iedere dag vers,

iedere dag iets

lekkers op tafel.”

Julianastraat 9

1931 CA Egmond aan Zee

Telefoon: (072) 506 14 19


Voorstraat 106, 1931 AN Egmond aan Zee

Telefoon: +31 (0)72 506 20 16, Email: info@intersport-egmond.nl


van de vice-voorzitter

AB BAART

Aanvulling algemene fotocursus

van zaterdag 16 december a.s.

Voor de duidelijkheid wil ik stellen dat het echt

alleen voor de eigen DEFA-leden bedoeld is.

Ik denk dat het een bijzondere dag gaat worden, omdat er nu al heel

veel leden zich opgegeven hebben! Het fijne er aan is dat het lekker

overdag en al een beetje in de sfeer van kerst is.

Ik zag een behoorlijk gat

“Ikzelf wil ook niet pezen

ontstaan in de december

maand naar januari, voor-

om deze dag te sturen!”

dat er weer wat

fotografisch zou gaan

gebeuren. Maar ook merk ik dat er veel behoefte is aan elementaire

kennis en het werken met elkaar. Marga kwam ook meteen om de

bocht, want de inwendige mens en aan het gevoel voor gezelligheid

mag niets tekort komen. Ikzelf wil ook niet “pezen” om deze dag te

sturen! Dus het eten en drinken wordt door Marga verzorgd, echter

dient daar wel voor betaald te worden, uiteraard tegen inkoopprijs.

Ga daarom dan ook niet voor je eigen broodjes zorgen want dan

klopt de fourage niet meer en blijft er van alles over. Misschien is er

wel erwtensoep met Hemaworst! De cursus kost niets dus besteed wel

genoeg aan de bar!

We beginnen na de koffie met een voorstelling van beeldmateriaal

waarbij allerlei aspecten aan de orde komen die in de regels van

de algemene fotografie passen. Diverse termen en praktische tips ter

aanvulling, zodat we die in de toekomst allemaal kunnen hanteren!

Ook gaan we naar al onze camera’s kijken en proberen daar zo

wegwijs in te worden zodat we op deze dag daar gebruik van kunnen

maken. Om het gebruik van die toepassingen te testen maken we eerst

in het clubgebouw wat proefopnamen van een door mij opgestelde

setting. Daarna deel ik formulieren uit met opdrachten buiten de deur »

11

2/2006


VERVOLG

van de vice-voorzitter

12

clubblad DEFA

op loopafstand. In groepjes kunnen jullie je gang gaan waarna ik

lekker uitgebreid aan de port ga in het clubgebouw en wel met de

knapste deelneemsters! Ha ha.

Een paar lokaties zijn o.a. de Prins Hendrik Stichting met de mooie

trappenhal met gebrandschilderde ramen. De hal van hotel

Zuiderduin. De Voorstraat met bewegende mensen. Een panoramafotoreeks

vanaf de nieuw aangelegde duinen bij de vuurtoren.

Afhankelijk van het weerstype passen we de rest aan.

Wat heb je eigenlijk nodig?

Je camera-uitrusting met voldoende

lege opslagkaartjes. Volle batterijen,

liefst ook nog reserve. En last but

not least, een statief, vergeet die

niet als je er een hebt!

Na alle opdrachten komen we op

een streng afgesproken tijd terug

om alles te bekijken op gereedstaande

pc’s en met de beamer.

Wat beeldbewerking vindt

natuurlijk ook plaats. En laat ik

zien hoe we een panorama

vloeiend monteren.

Daarna volgt de nabespreking

over van alles en nog wat en

proberen we nog een gezellige tijd

in te passen. O ja, ongezellige

mensen laten we buiten staan!

Je bent niet eerder welkom dan 9.30 uur want we zijn daarvoor nog

druk bezig! Maar hoe dan ook, we maken er wat van, hè!

Groeten,

Ab Baart

verschil in scherptediepte


Het voordelige alternatief.

Tot 30% goedkoper

dan de bekende merken!

Voorstraat 94

1931 AN Egmond aan Zee

Telefoon (072) 506 99 00

Neem ook eens een kijkje

op www.superdeboer.nl

Super deBoer ~ Voorstraat 90 ~ 1931 AN Egmond aan Zee ~ Telefoon (072) 506 40 50

2/2006


van de penningmeester

HARRY VAN GENT

14

clubblad DEFA

De geschiedenis van De Bitterbal (200 v.Chr.)

De eerste tastbare bewijzen van het ontstaan én bestaan van de

voorloper van de bitterbal komt uit de periode van de Batavieren in

de omgeving van de Betuwe. Men bouwde terpen, kunstmatige heuvels

om zich tegen overstromingen te beschermen die veel onder de

bevolking en het vee veel slachtoffers had geëist. In de terpen, in die

streek woerden genaamd, heeft men redelijk veel archeologisch

materiaal achtergelaten, zoals beenderen en werktuigen. Hieruit kon

worden opgemaakt hoe zij hebben geleefd, dat zij in de dichte bossen

jaagden op beren, wolven, enorme oeros, edelherten, reeën, wilde

zwijnen en visten op kabeljauw en steur.

Op de reusachtige terpen, waar later zelfs dorpen opgebouwd werden

hielden zij kippen, schapen en koeien.

Toen de Romeinen het land van de Batavieren binnendrongen, moeten

zij zich verbaasd hebben over hoe de bewoners al het mogelijke

voedsel dat er voorhanden was gebruikten. Dit werd duidelijk na

bestudering door de Engelse archeoloog en letterkundige dr. Randolph

Lattermore (1847-1928) van Romeinse boeken uit de Latijnse

literatuur.

Volgens een Romeinse verkenner, zo was er neergeschreven,

gebruikten de Batavieren het vlees van de oeros om dit te braden in

het eigen vet en te gebruiken als avondeten met groenten en brood.

Na de maaltijd mengden de vrouwen het overgebleven vlees en vet

met water en brood. Hierdoor ontstond een stevige ragoût die zij de

volgende dag konden opwarmen of koud aan de mannen meegaven

wanneer zij op jacht gingen.


Na deze ontwikkeling van het broodragoût duurde het nog ruim 1700

jaar voor de echte bitterbal werd ontwikkeld, maar in de tussentijd

verdwenen de oerossen uit het Hollandse landschap, leefden tot in

het midden van de 17e eeuw in Polen en stierven vervolgens uit. De

officiële, Latijnse naam van de oeros is Bos primigenius, hetgeen vrij

vertaald eerste, primitieve beschermgeest betekend.

1568 N. Chr.

Het begin van de Tachtigjarige Oorlog, de opstand tegen de Spaanse

regering, was ook het begin van de bitterbal zoals wij die tegenwoordig

kennen. Met de komst van Alva en zijn mannen kwamen ook

de olijven, chorizo, mosselen in tomatensaus, tortilla en champignons

gebakken in knoflookvet richting de Lage landen. De Spanjaarden

introduceerden hun tapas, hapjes, tussendoortjes. Deze verdwenen

overigens met de Spanjaarden toen zij hun aftocht bliezen, en kwamen

pas laat in de twintigste eeuw weer in trek.

Voor de koks van de Spaanse

legereenheden waren de ingrediënten, “Het prepareren

die zij thuis gewend waren niet altijd

voorhanden, als gevolg hiervan waren van broodragoût

zij genoodzaakt te experimenteren met

Hollandse producten. Het broodragout onder de knie.”

van de Batavieren was reeds door de

Romeinen geproefd en goed bevonden, nu ontdekten ook de Spaanse

bezetters dit vleesgerecht. Ongetwijfeld moet er een samenwerkingsverband

zijn geweest tussen de Spanjaarden en Hollanders

om dit gerecht te bereiden.

Nadat de belegeraars het preparen van het broodragoût onder de

knie hadden en serveerden aan hun manschappen, gingen zij een stap

verder dan de Batavieren en Hollanders. Middels een grote pot op

houtvuur frituurden zij reeds in hun thuisland onder andere inktvis en

mosselen in hete olie. Deze hadden zij gerold door losgeklopt ei en

bloem. Voor een stevigere korst gebruikten zij ook regelmatig oud,

langs elkaar gewreven brood, zodat een grove vorm van paneermeel

ontstond. Volgens het geschrift van een bewoner van Leiden ten tijde

van de belegering: "wierpen den Spaanjolen cherolde stucken vleesch »

15

2/2006


VERVOLG

van de penningmeester

16

chemengd met brood in enen pot op vuur. In den pot wasch heetten

olie."

Het resultaat moet een kruising tussen een kroket en de bitterbal zijn

geweest. Na tekening van de Vrede van Münster in 1648 trokken de

Spanjaarden weg en ging de ontwikkeling van de uiteindelijke bitterbal

gestaag verder. Waarom de Hollandse bitterbal nooit terecht is

gekomen tussen de tapas in Spaanse drinkgelegenheden ligt vooral

aan het feit dat de zuiderlingen erg gehecht zijn aan hun traditionele

gerechten. In tegenstelling tot de Nederlanders die heden ten dage

open staan voor alle gerechten uit de wereld. Het gezegde: "wat de

boer niet kent...," is bijna geheel verdwenen.

2006 N. Chr.

Maar liefst 25 leden kwa-

“Twee uitpuilende

men naar de nieuwe DEFA

locatie in Het Gebouw aan

schalen met bitterballen.”

de Trompstraat op 29 september

jl. De nieuwe locatie

werd ingewijd met champagne en bitterballen. "Wat een geweldige

locatie", was de reactie van vele leden. En wat zitten de stoelen goed!

Kortom een prachtig gebouw waar DEFA zich de komende jaren uitstekend

kan vermaken.

Onder het genot van de champagne werd de avond geopend door de

voorzitter Andrea Rijtema. Met de nieuw aangekochte

beamer presenteerde zij vlot het avondprogramma.

Prachtige foto's werden

er weer getoond.

clubblad DEFA

Ineens ging om kwart

over negen de deur

open. Onze Marga had

voor aanvang van de

clubavond een stevige

order geplaatst bij de

naburige snackbar. Twee

uitpuilende schalen met


itterballen werden in korte tijd

verorberd. Even voelde we ons de

Batavieren. Marga, een van onze

Romeinen, had voorgeproefd en

goed bevonden, nu ontdekten ook

de leden dit vleesgerecht. "Beetje

weinig, mompelde iemand uit een

hoek van de zaal!

Tot over veertien dagen zij een

van de leden tegen de twee koks

van de naburige snackbar...

Harry van Gent

17

2/2006


Nachtfotografie

AB BAART

18

clubblad DEFA

Vrijdagavond 10 november

a.s. gaat het gebeuren in

Alkmaar! Wordt het een succes?

Ik denk ten aanzien

van de fotografie dat het

vraagtekens op roept! De

uitgaansstad is natuurlijk

een ander gegeven dan

Bergen. Er zullen splitsingen

ontstaan net als eerder

maar nu met als gevolg dat

Nachtfotografie in Bergen, vrij 3 december 2004.

er lieden zullen zijn die

eerder in de kroeg belanden dan anderen. Is dat erg? Ja, maar mij kan

het niet schelen, ik behoor namelijk tot de eerste categorie.

Ik zelf kan er niet zoveel

mee om maar rond te “Van te voren een plan

lopen en hopen dat er

fotografische situaties met geensceneerde ideeën.”

ontstaan. Dit is niet

negatief bedoeld. Ik ben meer iemand die van te voren een plan met

geensceneerde ideeën uitwerkt en daarmee dan aan de slag gaat.

Het meest sprekende voorbeeld is de foto te maken voor het onderwerp

silhouet. Waar gaat het namelijk om in de nachtelijke uren?

Het werken met licht. Scenes waar overdag niets uit spreekt, komen

's avonds tot leven. Een verlichte gevel, straatbeelden, bewegende

lieden die door straatjes slenteren ( bijvoorbeeld op de Achterdam).

De meeste van ons zullen het wel redden! Wel zal ik het heel gezellig

vinden.

Ik ben fotograaf geworden niet door puur registreren van wat er bij toeval

voor mijn lens komt, ook al gebeurt dit natuurlijk ook. Een fotograaf

als Herman Wouters zorgt daar wel voor, naar mijn mening op een

ongeëvenaarde wijze! Hij zorgt natuurlijk dat hij ter plekke is. Ook hij

regisseert. Een portret als dat van Harry is daar een voorbeeld van.

Ik werk in de opdrachtensfeer en werk dus dagelijks met verplichte


onderwerpen. Een mate van verbeelding vooraf werkt dan in je

voordeel. Dat wat de klant wil, moet je vooraf al voor je kunnen zien.

Geensceneerde fotografie dus. Klein voorbeeldje mijnerzijds. Ik krijg

een opvouwbare tomatenkas mee. Maak

daar nu in deze tijd van het jaar een “Een foto met

zomerse sfeerfoto van. Er moeten tomatenplanten

in staan en er moeten tomaten aan list en bedrog!”

groeien. Het wordt natuurlijk een foto met

list en bedrog!

Er zijn geen fatsoenlijke tomatenplanten te krijgen dus daar moest ik al

voor naar Wervershoof. Een goede volkstuin waar ook nog een

redelijke orde is en waar bloeiende planten staan met groente ter

afwisseling - de klant wil altijd bloeiende en kleurrijke taferelen in de

foto - met daartussenin een plaats voor de kas, maar dat is zoeken.

Trostomaten los mee.

De kas opzetten was net zo iets als een tent opzetten op de camping,

dat is mij gelukkig gegeven. De eigenaar van het tuintje moet je

eigenlijk ook nog gesproken hebben want er gebeurt nogal wat! Die

is natuurlijk niet zo maar te vinden. Een buurman was er wel en die

ken ik toevallig heel goed. Hè gelukkig, hij wilde de verantwoording

op zich nemen. Alles bij elkaar is het goed gelukt, al was ik er uren

mee bezig, dit verhaal zegt natuurlijk wel wat...

Hoe goed de camera's tegenwoordig ook zijn. In mijn verhaal was het

fotograferen zelf maar een miniem moment van de opdracht.

Verbeelding vooraf, de beoordeling van de lokatie en de techniek van

het opzetten van tent en tomatenplanten zijn erg belangrijk. Met dit

soort opdrachten weet ik dat mijn fotografie altijd zal blijven bestaan. »

19

2/2006


nachtfotografie

VERVOLG

20

clubblad DEFA

Een amateur kon de uiteindelijke setting natuurlijk ook gemakkelijk

vastleggen! Daarbij moet ik wel zeggen dat er ook vaak toegevoegd

licht bij te pas komt door middel van een portable flitsinstallatie of

reflectiescherm dus ook dat

verhaal is in mijn voordeel.

Ook gebeurde het van

de week dat ik een draadloos

weerstationnetje met

binnentransmitter moest

fotograferen op lokatie

met het idee dat je alles in

een foto goed thuis kon

brengen. Dat het draadloos

gebeurde en je beide

stations kon zien, binnen en buiten. Echter moest ik er ook een mooie

productfoto van maken in de studio. Dit is precies mijn stijl. Klinkt

allemaal wat overdreven, waar gaat het nu eigenlijk om.Je moet

gewoon voor avondfotografie een plan maken met wat je op de foto

zou willen zetten. Mensen te over die je daar voor zou kunnen laten

figureren. Silhouet is er al een van. Hier volgt een vluchtige opsomming:

1. Verkeerslichten met reflecterend licht op de straat, met voor

de lichten, wachtende, rokende auto's. Vooral gekleurd, op natte

straatklinkers, gereflecteerd licht, doet het goed.

2. Met je autolichten kun je ook prachtige scenes plaatselijk verlichten

en tegenlichtopnamen maken.

3. Portiekfoto's met figuranten.

4. Een persoon goed stil laten staan en andere personen (gewone

voorbijgangers) er omheen door laten lopen. Krijg je mooie

bewogen mensen door, met toch een persoon als onderwerp,

stilstaand.

Veel succes! En wel komen hè!

Ab Baart


Het verplichte onderwerp!

Voor een goed stuk kaas,

brood, fruit en groente

Natuurvoeding Lemmink

Noorderstraat 12, Egmond aan Zee

telefoon (072) 506 13 09

Een heet hangijzer. Doen we er wat mee,

of niet? Voor sommige een jaarlijkse

crime. Afgelopen jaar was het een groot

succes, dus dit jaar gaan we er weer met

z'n allen tegen aan, ja toch?

Vrijdag 19 januari 2007 is de inleveravond.

Silhouet, wat houdt het in? Een spel van

licht en donker. Het hoofdonderwerp sterk

maar donker afgetekend tegen een

lichtere achtergrond. Soms ontstaan er

zelfs overstraalde beelden (contourvervaging)

Het hoofdonderwerp mag nog

wel net een beetje doortekend zijn, maar wel zo donker mogelijk.

Alleen schaduwpartijen? Prima. Dit gegeven voldoet namelijk ook

helemaal aan de beschrijving.

Afijn, zie foto als leidraad!

Ab Baart

Silhouet

AB BAART

21

2/2006


Macrofotografie

ANDREA RIJTEMA

22

clubblad DEFA

Ieder jaar in september zie je overal spinwebben opduiken en dan

denk ik iedere keer weer: "o, had ik maar een macrolens". Met een

gewone lens kun je er natuurlijk ook wel foto's van maken, maar dan

blijft zelfs de grootste spin een mini

dingetje. Ook het scherpstellen met een “O, had ik maar

gewone zoomlens is een drama en het

resultaat nog erger, dus daar ben ik al een macrolens!”

gauw mee gestopt.

Maar het idee om een macrolens te kopen bleef sluimeren. Totdat

onlangs Nikon met een nieuw exemplaar op de markt kwam. Een

macrolens met alle snufjes erop die goed aansluiten op mijn digitale

camera. Maar ja, hoe is die macrolens eigenlijk? Over het algemeen

maakt Nikon prima lenzen, maar deze is toch wel een beetje duur, om

'm zo maar in "the blind" aan te schaffen, dus even afwachten of Focus

deze macrolens gaat testen.

Uiteindelijk heb ik geen test gezien in Focus en eind juli na lang

aarzelen besloten om de Nikon macrolens: AF-S VR Micro-Nikkor

105mm f/2,8G toch maar te bestellen. Blijkt de hele Nikonwereld op

z'n kop te zijn gezet. Inca is niet meer de Nikon importeur van

Nederland. Nikon regelt nu alles zelf, met als gevolg dat de lens in


ene zo'n honderd euro duurder is geworden en daarbij nog slecht

leverbaar ook! Al met al was het nog maar afwachten of ik de

macrolens op tijd voor mijn spinwebben binnen zou hebben.

Gelukkig bleef het mooi weer en stelde de herfst zich nog wat uit, maar

de macrolens was nog steeds niet binnen. Uiteindelijk is het eind

september dat ik bericht krijg dat de macrolens binnen is, maar het

bijbestelde filter (ter bescherming van de lens) is niet meer leverbaar!

Dan maar van een ander goed merk, want ik wil de macrolens nu toch

wel heel erg graag hebben. Zodra de macrolens thuis is afgeleverd,

meteen aan de slag. Spinnen te over, dus

“Het is met recht schieten maar...

milimeter werk.”

Het blijkt echter lastiger dan ik had

gedacht en het is met recht

milimeter werk. Spelen met diafragma,

sluitertijd en vooral het scherpstellen is heel erg lastig. Ook het standpunt

is van belang, even iets te schuin of het onderwerp is al deels

onscherp, kan soms ook leuk zijn, maar in veel gevallen niet.

Zonder statief is deze lens redelijk goed te gebruiken doordat er VR

opzit, dat wil zeggen dat je tot 4 stops langer uit de hand kunt

fotograferen. Maar met statief is het resultaat natuurlijk vele malen

beter, als het tenminste niet waait, want dan staat de camera wel stil, »

23

2/2006


macrofotografie

VERVOLG

24

clubblad DEFA

maar het onderwerp niet. Het onderwerp moet toch echt wel stilstaan

of zitten, hetgeen niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld met bijen, maar

spinnen daarentegen zijn

hele rustige beestjes. Als het

mooi windstil weer is kun je

de mooiste plaatjes maken,

echter wordt het nu toch

echt wel herfst, met regen

en wind natuurlijk, dus dat

valt niet altijd mee.

Maar oefening baart kunst.

Ik raakte zo op dreef dat

ik met een speciale serie

ben begonnen, waar jullie

tijdens de wedstrijdavonden

vast nog wel wat van te

zien zullen krijgen.

Andrea Rijtema


MATHIJS VRIEZE

Even een kort berichtje over ons clubuitje van

zaterdag 22 april jl. Alles zat mee, prachtig weer,

een gids die met recht alles wist over Alkmaar.

Met ter afsluiting van deze zeer leerzame en ook

fotogenieke middag, samen met de aanwezige

DEFA-leden lekker een hapje gegeten op

het Waagplein. Succes Sytske en Bart met het

organiseren van het clubuitje voor volgend jaar!

Clubuitje

25

2/2006


Agenda

ANDREA RIJTEMA

26

clubblad DEFA

FOTOBOND

Fotowedstrijd " De Mens "

Afdeling: Noord Holland - Noord (08)

Secretaris: Jan Hoogland

Sikkelstraat 8, 1825 KX Alkmaar

Telefoon 072-515 61 27

E-mail: Jan.Hoogland25hetnet.nl

De afdeling NHN van de Fotobond organiseert in het jaar 2006 een

afdelingswedstrijd met het thema " De Mens " De officiële start vond

plaats op de afdelingsdag van 19 november 2005. Gedurende een

jaar kunnen alle afdelingsleden werken aan het maken van foto's voor

deze wedstrijd.

Bij de opening van de expositie van de geselecteerde werken (begin

2007) zal bekend worden gemaakt wie de prijswinnaars zijn.

De werken zullen op verschillende locaties worden geëxposeerd.

Het aantal hangt nog af van de expositiemogelijkheden. Tevens wordt

getracht de beste foto's gepubliceerd te krijgen in het magazine van

de Fotobond. Het afdelingsbestuur heeft de volgende reglementen

opgesteld:

1. Algemeen

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle leden van de

Fotobond, die tevens zijn aangesloten bij een vereniging binnen de

afdeling NHN, alsmede diegenen die als persoonlijk lid aangesloten

zijn bij de Fotobond en woonachtig zijn binnen de geografische

grenzen van de afdeling NHN.

2. Aantal en formaat

Deelgenomen kan worden met maximaal twee " Foto`s " per deelnemer.

De mogelijkheid staat open voor zwart/wit foto's, kleurenfoto's,


ingekleurde foto's, afdrukken van dia's en digitaal bewerkte of

experimentele foto's. Verschillende technieken zijn mogelijk.

Het formaat van de foto is geheel vrij. Maar dient wel te passen in een

pass-partout van 40 x 50 cm

3. Inzenden

Op de achterkant van de foto's dienen de volgende gegevens te

worden vermeld: naam, adres, woonplaats, clubnaam en het

Bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf. De foto's dienen al dan

niet per club vóór 1 november 2006 te zijn ingeleverd bij onderstaande

adressen:

· Cris Bakker Burenweg 31 Heiloo 072 - 533 29 49

· Jaap Peenstra Cole Porterhof 158 Hoorn 0229 - 24 99 80

· Jan Hoogland Sikkelstraat 8 Alkmaar 072 - 515 61 27

5. Jury

Door het afdelingsbestuur wordt een jury samengesteld van bij

voorkeur 3 personen. Bovendien zal een aanwezig lid van het bestuur

optreden als voorzitter van de jury zonder stemrecht. De jury zal in

principe drie prijzen toekennen. Voorts zal door de jury de selectie

t.b.v. de expositie worden bepaald.

6. Zorg

Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed, maar

de organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand

ingeval van verlies, diefstal en/of beschadiging bij inzending,

vervoer, terugzending en tijdens de exposities.

7. Auteursrechten / reglement

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden

fotowerken te bezitten en dienen de Afdeling en/of de organisatoren

te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De Afdeling

zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor

publicatie van de foto's verlenen de auteurs toestemming zonder enige »

27

2/2006


VERVOLG

agenda

28

clubblad DEFA

vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. Een

selectie van het beste werk kan worden geplaatst op de website van

de Fotobond en/of in het magazine van de Fotobond. De jury maakt

uit het beste werk een selectie voor een expositie. Deelnemers aan

deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur

in overleg met de betrokkenen.

Namens het afdelingsbestuur,

Cris Bakker

Voorzitter Afd NHN Fotobond

11-12 november 2006

FC Enkhuizen / De Streek Foto Expositie, Cultureel Centrum Bessie

(tegenover Café De Paus, P.J. Jongstraat 85, Lutjebroek. Info: Martina

van Galen telefoon: 06 41226288.

20 december 2006 t/m 5 februari 2007

Afdeling Noord-Holland-Noord Foto Expositie “De Mens”, Openbare

Bibliotheek Schagen, Regioplein 3, Schagen. Telefoon: (0224) 213975.

zaterdag 25 november 2006

Fotodag. De Afdeling zal een leerzame fotografische dag verzorgen

voor iedereen die iets met fotografie heeft. Met lezingen en de jaarlijkse

fotowedstrijd. Voor de juiste invulling komt nog bericht. Deze zal

plaatsvinden op zaterdag 25 november a.s. van 9.30 - 16.45 uur.

Ontmoetingscentrum “De Brink”, Middenweg 168 in Heerhugowaard.

Info: Jan Hoogland (secretaris van de afdeling) telefoon: (072) 5156127.

? december 2006

FWG Den Helder. Afdelingsavond Bondsdiabespreking. Clubgebouw

Hoek Ruyghweg / Merelstraat in Den Helder. Aanvang 20.00 uur. Info:

Felicia Breukink, telefoon: (0224) 720326.


zaterdag 13 januari 2007

Afdeling Noord-Holland-Noord. Prijsuitreiking Fotowedstrijd “De Mens”

om 11.00 uur in de Openbare Bibliotheek Schagen, Regioplein 3 in

Schagen. Telefoon: (0224) 213975.

24 - 25 maart 2007

FWG Den Helder. Expositie in het clubgebouw. Clubgebouw hoek

Ruyghweg / Merelstraat in Den Helder. Info: Felicia Breukink, telefoon:

(0224) 720326.

maandag 26 maart 2007

Jaarvergadering. 26 maart is de jaarlijkse Jaarvergadering van de afdeling

Noord-Holland-Noord. Na afloop zal FC Enkhuizen de Streek een

presentatie van hun eigen fotowerk geven. Alle leden zijn uitgenodigd

voor deze leerzame avond. Dit jaar zijn wij te gast bij FC Enkhuizen de

Streek. De locatie is Cultureelcentrum Kerkje “Bessie”, P.J. Jongstraat 85,

Lutjebroek. Aanvang: 20.00 uur.

29

2/2006


Oproep ANDREA RIJTEMA

30

clubblad DEFA

Beste mede-DEFA’s,

Aan DEFA is een verzoek

gedaan door het locale

krantje “Dorpsgenoten” om

een speciale samenwerking

aan te gaan, waarbij wij als

DEFA de foto’s aanleveren,

hetzij met of zonder

bijgaande teksten en

“Dorpsgenoten” deze foto’s

wekelijks plaatsen in het

krantje “Dorpsgenoten”.

De foto’s moeten wel aan

een aantal voorwaarden voldoen, zoals: het moeten foto’s zijn

genomen in Egmond en omstreken en indien mogelijk ook met

Egmonders erop.

“Samenwerking tussen Niet alleen worden deze

foto’s gepubliceerd in

Dorpsgenoten en DEFA.” “Dorpsgenoten”, maar het is

ook de bedoeling in de

toekomst een uitgave te realiseren waarin deze foto’s een goed beeld

kunnen gaan geven van Egmond en omstreken.

Bent u geïnteresseerd?

Meldt u dan aan bij: Andrea Rijtema, telefoon: (072) 506 28 06 of

e-mail: andrea.rijtema@xs4all.nl.

Heeft u verder nog vragen dan hoor ik het graag van u.

Alvast bedankt,

Andrea Rijtema

(voorzitter)


Seizoen van start...

FRANK MOLENAAR

32

clubblad DEFA

vrijdag 29 september 2006

Vrijdagavond 29 september jl was de eerste clubavond van het nieuwe

seizoen. Dit was meteen een speciale avond omdat dit de eerste avond

in het nieuwe onderkomen was. Bij aankomst werden we aan de weg

al verrast door een heus welkomstbord dat door Mathijs en Harry was

ontworpen.

De nieuwe zaal oogt heel prettig, onder

“Marga is andere: gordijnen voor de ramen, leuk

gerangschikte tafels met beklede stoelen,

helemaal

een bloemstukje op elke tafel, gewoon een

gezellige aankleding. De zaal is ongeveer

in haar nopje” even lang als de oude ruimte maar is een

stuk breder en daardoor ook ruimer. Wat

ook meteen opvalt is dat er geen pilaren in de zaal staan, welke met

name bij presentaties op een diascherm of beamer nog wel eens op

de oude locatie in de weg stonden. Verder heeft de zaal een podium,

met daarvoor een geïntegreerd projectiescherm, waarop ons nieuwe

logo geprojecteerd

stond. Wat niet is

veranderd, is

Marga achter de

bar en die is helemaal

in haar

nopje. Ze heeft nu

de beschikking

over een nieuwe

luxe keuken, die

onder andere

voorzien is van

een vaatwasmachine

en een

koelkast!

Voor al uw catering- en ontbijtservice

Voorstraat 93, Egmond aan Zee, tel: 072-5065770

Onze nieuwe

voorzitter Andrea


heet iedereen welkom en

neemt de ontwikkelingen

van de afgelopen zomer

door. Zo passeren het

Hoeverdorpsfeest, de

Visserijdag, de verhuizing

naar de nieuwe locatie, de

ontwikkelingen rond de

nieuwe website en het

nieuwe logo van Defa. Dit

alles werd gepresenteerd

met behulp van de onlangs aangeschafte beamer. Alle aanwezigen

volgden deze presentatie onder het genot van een glas champagne die

speciaal voor deze eerste avond in het nieuwe clubgebouw

geschonken werd. Ook werd nog even het gouden echtpaar Jan en

Sytske Zwart in het zonnetje gezet. Deze ereleden van Defa waren

begin september 50 jaar getrouwd!

“Het verplichte

onderwerp.”

Het is gelukkig nog niet

zover maar op vrijdag

19 januari 2007 hebben

we de fotowedstrijd met het

verplichte onderwerp. Het

verplichte onderwerp van

die avond wordt: "silhouet". Om eventuele misverstanden te

voorkomen heeft Ab precies op papier gezet wat onder "silhouet"

verstaan wordt (Red.: voor verdere informatie zie pagina 21), waarop

hij vervolgens nog een mondelinge toelichting gaf.

De hoofdmoot van de avond werd in beslag genomen door de series

van 3. Alle leden konden hierbij 3 foto's presenteren, maar die 3 foto's

moesten wel over een, zelf te kiezen, thema gaan. Uit de keuze van

de leden bleek maar weer dat de fotografie enorm divers is, want er

werden series getoond over natuur-, vakantie-, journalistieke-, sport-, »

33

2/2006


VERVOLG

seizoen van start

34

clubblad DEFA

strandfoto's en natuurlijk

niet te vergeten een aantal

portretten.

De presentaties vielen wel

plotsklaps stil als twee

medewerkers van het nabij

gelegen Snack Plaza

langskomen om een aantal

enorme schalen met bitterballen

te bezorgen. Dit was

in de uitnodiging en aan het begin van de avond wel al door Harry

aangekondigd, maar de verrassing was er niet minder om!

Het was verder een interactieve avond, met gelegenheid tot het stellen

en beantwoorden van vragen, bijvoorbeeld over hoe bepaalde foto's

tot stand zijn gekomen, of er nog digitaal is nabewerkt, wat voor

instellingen zijn gebruikt, etc, etc. Tijdens de avond bleek ook dat de

ruimte een prettige akoestiek heeft; met andere woorden, als je voor in

de zaal staat dan kun je gewoon spreken en hoef je niet te schreeuwen

om je verstaanbaar te maken. De nieuwe locatie bevalt uitstekend en

we kunnen spreken van een erg geslaagde opening van het nieuwe

seizoen.

vrijdag 13 oktober 2006

Harry is begin dit jaar door Herman Wouters gefotografeerd voor een

interview in Trouw. Herman Wouters is een bekend fotojournalist die

aan talloze tijdschriften en dagbladen foto's heeft geleverd en twee

keer een zilveren camera voor zijn werk heeft gewonnen. Tijdens

de fotoreportage heeft Harry meteen gevraagd of Herman een

keer een presentatie over zijn werk bij Defa wilde geven. Vrijdag de

13e oktober was het zover.

Er was in diverse lokale kranten zoals Alkmaarsche Courant,

de Duinstreek en in Dorpsgenoten aangekondigd dat Herman Wouters

een presentatie zou geven en dit heeft gewerkt want zo'n 6 à 7

niet-leden waren benieuwd naar het werk van Herman. Naast deze

potentieel nieuwe leden waren er zo'n 25 Defa leden aanwezig.


Herman toont via een eigen laptop die gekoppeld is aan onze nieuwe

beamer foto's uit zijn 6000 foto's tellende collectie. De foto's worden

door de computer willekeurig gekozen en komen in een snel tempo

van 3 à 4 seconden per foto voorbij. Hierdoor komen sommige foto's

meer dan eens langs. Maar soms zie je bij de tweede of derde keer

opeens details die je eerder over het hoofd hebt gezien.

Van tevoren was aan iedereen gevraagd om de website van Herman

eens te bekijken en gedurende de diashow werden er door het

publiek allerlei vragen gesteld. Herman stopte de diashow dan om de

vraag over de betreffende

dia te beantwoorden.

We worden overladen met

allerlei informatie van algemeen

technische en van

specifiek fotojournalistieke

aard, maar ook bijvoorbeeld

over het feit dat

iedereen op de openbare

weg alles mag fotograferen,

zolang het maar niet voor » 35

2/2006


VERVOLG

seizoen van start

36

clubblad DEFA

commerciële doeleinden gebruikt

wordt. Ook blijkt Herman net als

“If your picture

aren’t good

enough, you’re

not close enough.”

de meeste mensen van nature op

de achtergrond te willen blijven,

maar om pakkende foto's te maken

moet hij toch dicht op zijn onderwerp

gaan staan. Hij haalt daarbij

een quote van Robert Capa aan:

"If your pictures aren't good

enough, you're not close enough".

Verder vertelt Herman dat hij altijd

duidelijk laat blijken dat hij

fotograaf is en dat hij duidelijk laat

zien dat hij een foto neemt. Dit

werkt het beste.

Ook na afloop bleef Herman nog

even hangen en ook toen was er

ruimschoots de gelegenheid om

nog wat vragen te stellen.

Ondanks de datum die weinig

goeds voorspelde, was dit een

zeer informatieve avond die

vlekkeloos verliep en waarbij we

een interessant kijkje in de keuken

van een gerenommeerd fotojournalist

kregen.

Frank Molenaar

Vrijdag de dertiende...

Vandaag veel drukte en allemaal

problemen met allerlei akkefietjes die

eigenlijk allang opgelost hadden

moeten worden. Maar het was mooi

weer en vanavond zou ik weer naar

DEFA gaan om mijn fotovrienden weer

te ontmoeten... Nog even alles gecontroleerd

en ja hoor op de lijst van Frank

Molenaar stond hetzelfde als in mijn

agenda. SPREKER en wel topfotograaf

Herman Wouters! Ik op tijd bij

het parochiehuis en... deur vast, maar

er hing een briefje en dat was een

uitnodiging voor zondag. Naar de

pastorie en die mevrouw vertelde dat

ze verhuisd waren naar het zaaltje van

de NH Kerk. Dat adres wist ik nog,

snel vond ik mijn weg en blij sloeg ik

de zaaldeur open en zag verbaasde

gezichten van een X aantal kaarters!

Dikke Shit! Nu was mijn GSM gisteren

geploft dus zonder verdere info ging ik

weer eens de vijftig kilometer, maar nu

huiswaarts... Vrijdag de dertiende had

dat niet anders gekund?

Louis van Galen.

(Door onvoorziene omstandigheden heeft Louis

zowel het laatste clubblad onvolledig en de verhuis

mailing niet ontvangen. Namens het bestuur onze

oprechte excuses.

Inmiddels is het clubblad en een routekaartje van

de nieuwe clublocatie digitaal naar Louis verstuurd.

Hopelijk tot ziens op een van onze DEFA clubavonden.)


Afscheid van...

ANDREA RIJTEMA

Twee hele lieve mensen stoppen met hun “Natuurvoeding Lemmink”

winkeltje aan de Noorderstraat in Egmond aan Zee.

Al vele jaren kocht DEFA de boodschappen

in hun winkeltje. En sinds begin dit jaar

adverteerden zij ook in ons clubblad.

Jaren waren zij een baken op het gebied van

Joop & Tiny

de natuurvoeding in ons dorp. Vele klanten

zullen na deze week misgrijpen en hun gezellig-

Lemmink.”

heid, vriendelijke bediening en vooral hun

warmte moeten missen.

Daarom namens de DEFA wensen wij Joop en Tiny Lemmink nog heel

veel jaren samen in goede gezondheid en ga lekker van je vrijetijd

genieten!

Namens alle DEFA-leden,

Andrea Rijtema

“Twee hele

lieve mensen:

37

2/2006


Ledennieuws

ANDREA RIJTEMA

38

clubblad DEFA

Jan & Sytske Zwart 50 jaar getrouwd en Nico de Both 40 jaar

getrouwd. Wat een mijlpalen! Van harte gefeliciteerd namens alle

DEFA-leden en nog vele jaren samen toegewenst.

WELCOME & GOOD BYE

Hierbij heten wij drie nieuwe DEFA-leden van harte welkom bij

onze fotoclub, te weten: Caroline Corts, Jan Herman Sam en

Yvonne Vreeswijk. Zij zijn vanaf 1 september jl mede-DEFA’s

geworden.

Ton Glorie, Louis van Galen en Margareth Arends hebben per

1 januari 2007 hun lidmaatschap opgezegd. Wij wensen hen veel

succes en hopen dat ze fijne herinneringen meenemen aan hun

DEFA tijd.

Namens de ledenadministratie,

Harry van Gent

foto gepubliceerd in de duinstreek.


In de lens...

ANDREA RIJTEMA

Even een nieuwe rubriek alleen voor het

digitale clubblad. Waarom? Omdat wij als

DEFA het niet nodig vinden dat de adresgegevens

van onze leden zomaar op het world

wide web komen te staan.

Fotograferen ook iets voor u?

Sinds de opkomst van de digitale camera is de

interesse voor fotografie sterk toegenomen.

Voorheen maakten velen gewoon foto’s,

brachten het rolletje bij de lokale fotograaf en

klaar. Maar nu kun je de foto’s zelf direct

beoordelen, op de computer zetten, nabewerken

en afdrukken. Harstikke leuk natuurlijk, maar

ook niet altijd even gemakkelijk. Want welk

programma moet ik gebruiken om mijn foto’s

na te bewerken, en vooral hoe werken deze

programma’s?

DEFA biedt de mogelijkheid om kennis te

maken met fotografie, maar ook om op

creatieve wijze met fotografie bezig te zijn.

Onze tweewekelijkse clubavonden gedurende

het winterseizoen bieden een scala aan

mogelijkheden en voor ieder wat wils.

Om dit mogelijk te maken hebben wij leden

nodig, maar ook sponsors, zodat wij in de

toekomst als een gezonde vereniging kunnen

blijven bestaan.

Namens het bestuur,

Andrea Rijtema

voorzitter

Het clubblad van DEFA werd mede

mogelijk gemaakt door de volgende

adverteerders:

APC Autocentrum . . . . . . . . . .4

Fotostudio Ab Baart . . . . . . . .17

Dennis Bakker Brillen . . . . . . . .2

Notaris Bos . . . . . . . . . . . . . .6

Boekhandel Dekker & Dekker .31

Het Drieluik . . . . . . . . . . . . . .6

FVE Video . . . . . . . . . . . . . .24

Autobedrijf Genet . . . . . . . . .31

Van de Giesen . . . . . . . . . . .10

Intersport Egmond . . . . . . . . .10

Foto Jonker . . . . . . . . . . . . . .4

Electro De Graaff . . . . . . . . .13

Super deBoer . . . . . . . . . . . .13

HMA Fashion Productie . . . . .39

HVG Promotions . . . . . . . . . . .6

Voetverzorgster Agnes Kager . .9

Konijn Electro . . . . . . . . . . . .41

Lemmink . . . . . . . . . . . . . . .21

Dave Moreno Barlag . . . . . . .29

Brian Peetoom . . . . . . . . . . .35

Pompadour . . . . . . . . . . . . .32

Kapsalon Pronk . . . . . . . . . .13

Versshop Egmond . . . . . . . . . .9

Vissuper . . . . . . . . . . . . . . . .9

Sporthuis Visser . . . . . . . . . .31

Vitali & Van de Graaf . . . . . .43

Installatiebedrijf Wesselingh . .19

‘t Winckeltje . . . . . . . . . . . .10

Winkel Makelaardij . . . . . . . .44

Het DEFA clubblad verschijnt 4 x per jaar.


van achter de bar

MARGA REZEL

42

clubblad DEFA

Lieve DEFA’s,

Het DEFA seizoen is weer begonnen en hoe!

Andrea had een mooie beamer presentatie gemaakt

en heeft Sytske en Jan nog eens namens de club van

harte gefeliciteerd met hun 50 jarig huwelijk. We zitten in een nieuw

clubgebouw en ik moet zeggen het is geweldig. Niet alleen is dit

gebouw ruimer, maar ook de keuken is geweldig. Zo kan ik wat meer

tijd aan de leden besteden, omdat ik de beschikking heb over een

vaatwasser, wat een heel erge luxe voor mij is.

Verder geloof ik dat iedereen het wel naar zijn zin had, zo waren daar

de beloofde bitterballen en een glaasje champagne voor een

feestelijke opening van het seizoen, alleen had ik op wat meer leden

gerekend, zodat we wat ruim in de bitterballen zaten.

De eerste foto's van het seizoen

waren ook weer geweldig en van “Ik sta open voor

de nieuwe leden waren er ook hele

mooie foto's te zien ,nou dat belooft nieuwe suggesties.”

nog wat voor het seizoen. Zoals

jullie wel is opgevallen zijn de prijzen van de consumpties omhoog

gegaan dit was onvermijdelijk mede door het nieuwe clubgebouw als

wel de inflatie, maar ik weet zeker dat iedereen het met mij eens is dat

deze keuze het dubbel en dwars waard is. Verder heb ik op verzoek

besloten om ook zoete witte wijn te gaan schenken, maar zoals jullie

weten sta ik altijd open voor nieuwe suggesties, die bekijk ik altijd op

haalbaarheid.

Nou dit was het voor deze keer tot de volgende DEFA avond waar ik

jullie allemaal weer hoop te zien.

Groetjes van achter de bar,

Marga Rezel.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!