14.09.2013 Views

ALLE 2010 UITSLAGEN ALLES OVER ZEEZIEKTE - Sluiskade 11

ALLE 2010 UITSLAGEN ALLES OVER ZEEZIEKTE - Sluiskade 11

ALLE 2010 UITSLAGEN ALLES OVER ZEEZIEKTE - Sluiskade 11

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KADE11

SLUIS

MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN

ALLES

OVER

ZEEZIEKTE

ALLE

UITSLAGEN

2010

NR 31 DECEMBER 2010

CLUBKAMPIOENE

VOORZITTER VRAAGT

ADVIES

PINTA WINT LANGSTE TOCHT

DE VERSCHRIKKELIJKE

FASTNETRACE VAN ‘79


Onze klanten varen wel met onze prijzen

en persoonlijke service.

Openingstijden:

maandag: 13.00 - 18.00

dinsdag t/m vrijdag: 09.30 - 18.00

zaterdag: 09.30 - 17.00

Koopavond (vrijdag): 18.00 - 21.00

Gratis parkeren

Check Check ww www.bcc.nl

Huisstijlen, Flyers,

Magazines, Folders,

Printen, en meer...

BCC checkt elke dag voor u de prijzen!

Elke dag de laagste prijs?

Wat veel slimme consumenten doen, doet u waarschijnlijk ook.

De prijzen van de ene winkel vergelijken met die van andere winkels.

Dat spaart veel geld! Maar het kost u ook veel tijd. Daar heeft BCC

iets slimmers op bedacht. Wij controleren de prijzen voor u. Elke dag.

En daar stemmen we onze prijzen op af. Vindt u het artikel elders toch

goedkoper? goedkoper? Dan krijgt u van van ons ons het verschil plus 25%! Zo heeft u de

zekerheid dat u altijd de laagste prijs betaalt. Die garantie heet: Every

Day Low Pricing!

BCC Almere Buiten

Miamistraat 26

1334 KX ALMERE-BUITEN


service & colofon

Bestuur:

Voorzitter: Frits Draijer

Secretaris: Roel Hoogeveen

Penningmeester: Nico van Schaik

Havencommissaris: Siegfried van der Neut

Assistent-havencommissaris: Harm Wijnstra

Werkgroep Nieuwe Jachthaven: Jos Verhoeven

Zeilcommissie: Michael Brouwer

Evenementencommissie: vacature

Communicatiecommissie: vacature

E: bestuur@wsvalmerehaven.nl

Ereleden:

Gerrit van Laar†

Hans Oijers†

Willem Angel

Frans Beers

Richard Colijn

Roland Maes

Dirk Wurtz

Piet Zandstra†

Haven:

Sluiskade 11, 1353 BT Almere Haven

Telefoon 036 531 75 17

Fax 036 - 538 68 68

Postbus 50153 1305 AD Almere Haven

Havenmeesters:

Lesley Anema en Friso van Zuuren - bij calamiteiten

te bereiken op 036 - 5317517 en

0643 - 458495

E: havenmeester@wsvalmerehaven.nl

Administratie:

Bianca Vittali

Telefoon administratie 036 - 540 4016 (nieuw!)

Fax administratie 036 - 540 5496 (nieuw!)

Bankrekening 30 10 50 899

Postbankrekening 30 29 797

t.n.v. WSV Almere Haven / Almere

(lidmaatschapsnummer en reden betaling

vermelden s.v.p.)

Het havenkantoor is maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 14.00

uur.

Clubgebouw 10 Beaufort / Diana Van De Beek:

Telefoon 036 - 531 73 17

Internet:

www.wsvalmerehaven.nl

www.sluiskade11.nl

info@wsvalmerehaven.nl

Communicatiecommissie / Redactie Sluiskade 11:

Frank Seignette - hoofdredactie/aquisitie

Frank Greiner - eindredactie en opmaak

Frits Barendsen - internet en elektronische

communicatie

Rob Dijkstra - lay-out

Bert Imminga - externe communicatie

Jan Mens - columnist

Annegré Nieuwenhuis - redactie, secretariaat

Henk Kluvers - redactie, externe communicatie

Diana Stroeven - marketing

Druk: GraphX - Almere Buiten

Reacties en kopij naar:

commcie@wsvalmerehaven.nl

postbus 50153 1305 AD Almere Haven.

N.B.:

Kwetsende, persoonlijk gerichte, politieke en/of

anderszins beledigende kopij of ingezonden

brieven worden niet opgenomen.

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

FrankS

Ik heb eigenlijk niet zoveel te melden en toch ook

weer een heleboel. Dat het juist in dit jaargetijde het

einde van het jaar is, daar zal ik nu niet over beginnen

want we weten best dat we nu rond Kerst en Oud en

Nieuw zitten, dat het ijs in de haven ligt en de boten op de

kant, het kraanwater is afgesloten en de havenmeesters van

hun welverdiende winterslaap genieten, dat het eindfeest een

knaller was, dat de meidenboot 'First Love' clubkampioen is

geworden, dat we twee Nederlands kampioenen hebben, dat

de langste tocht 1076,9 mijl was, Lesley een vaste aanstelling

heeft, en dat er vacatures zijn voor een bestuurslid met de

portefeuile Evenementen- en Communicatiecommissie. Dat

hoef ik toch niet te memoreren. Dat kunt u allemaal lezen in

deze laatste uitgave van 2010. Voor velen van ons was het

een geweldig jaar, voor een aantal van ons een dramajaar.

Helaas zit het zo in elkaar en sluiten we op 31 december

om 23:59:59 het jaar af en kijken weer met frisse moed het

nieuwe jaar in, hopend op de zelfde goede, maar niet de

slechte tijden. Ik denk dan ook dat we er een positief jaar

van kunnen en gaan maken, met veel plezier, geluk en liefde,

respect en acceptatie van elkaar. Ik wens u mede namens

alle leden van de communicatiecommissie, fijne feestdagen

en graag tot 2011.

Frank Seignette

KALENDER 2011 - 2012

Stuurt u weer foto’s in voor de WSV Kalender

2011-2012?

Graag digitaal IN DE HOOGST MOGELIJKE RESOLUTIE

naar commcie@wsvalmerhaven.nl

Of als goede afdruk in een enveloppe afleveren op

het havenkantoor.

Inzenden graag voor 31 januari 2011.

Dan gaan wij er weer iets moois van maken!

De communicatiecommissie

December 2010

ma di wo do vr za zo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Januari 2011

ma di wo do vr za zo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Evenementen WSV Almere Haven

December

11 Stijldansavond

foto: Frank Seignette

Winter 2010: zo lag de WSV

er maandenlang bij...

3


€Beste watersportvrienden,

Het is al weer de laatste Sluiskade 11

van dit jaar, het lijkt toch wel of het elk

jaar weer sneller gaat, maar alle maanden

en dagen natellende blijkt het jaar toch

even lang als vroeger. In zo’n laatste

nummer is het wel leuk om even stil te

staan bij alle gebeurtenissen die 2010

hebben gemaakt tot wat het uiteindelijk

is geworden, maar voor ik daaraan begin

wil ik eigenlijk een proefballonnetje

oplaten over het volgende:

Vorig jaar hebben we op de Algemene

Vergadering gesproken over het fenomeen

zelfwerkzaamheid. Wij hebben u toen

beloofd om het hele vergoedingssysteem

eens kritisch tegen het licht te houden

en met een voorstel te komen. De

belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Inkomsten zijn moeilijk te

begroten;

- Staan de administratieve

handelingen in relatie tot de

opbrengst? (registratie);

- Rechtvaardige besteding van de

gelden/inkomsten.

We hebben hierover verschillende malen

binnen het bestuur overleg gepleegd en

buiten een kleine reparatie of aanpassing

komen we er niet uit. De vraag luidt

moet deze regeling compleet op de

schop of kunnen we oplappen, vandaar

dat ik u vraag eens kritisch met ons

mee te denken.

Bij het woord “zelfwerkzaamheid of

zelfwerkzaamheidvergoeding”, denkt

iedereen dat deze vergoeding gaat

naar al die leden die zich bezig

houden met het op orde houden van

de haven zoals het onderhoud en

allerlei reparatiewerkzaamheden op het

haventerrein. Als we echter naar de

exploitatie kijken komen we toch tot

heel andere conclusies. Om even het

geheugen op te frissen een paar globale

getallen:

In 2010 is voor ruim 44.000 euro in

rekening gebracht (ontvangen) aan

zelfwerkzaamheid bijdrage, en ruim

47000 uitgegeven. Volgens het HHR

zijn verschillende groepen leden hiervan

vrijgesteld; dit is een bedrag van ruim

10.000, euro, vervolgens is er ook voor

ruim 10.000 euro terugbetaald aan leden

die 8 uur werk hebben verricht. Vervolgens

is er ruim 27.000 euro uitgegeven aan

zelfwerkzaamheidsvergoedingen aan alle

commissies waarvan (slechts) 9000 euro

aan onderhoud van de haven. (verderop

in dit nummer een meer gedetailleerde

logboek VOORZITTER

(Vandaar mijn vraag aan u of we

vergoedingen aan leden die zich bezig houden

met verenigingsactiviteiten in stand moeten

houden?)

opgave van de penningmeester)

Moeilijk te begroten: De leden

moeten in de gelegenheid

gesteld worden om de 75 euro

ZWH bijdrage (statiegeld) terug

te verdienen. Hoeveel dit er

jaarlijks zijn/worden is vooraf

moeilijk in te schatten en niet

te beïnvloeden. Vaak melden

de leden zich ad hoc en moet

er werk gecreëerd worden.

De administratie van dit

zelfwerkzaamheidsvehikel kost

enkele honderden uren per jaar

zowel van de beroepskrachten

als van de vrijwilligers. Er wordt

heel veel tijd geïnvesteerd in

een ongewisse (negatieve)

opbrengst.

Rechtvaardige besteding van de

gelden: Als we nu eens een

denkbeeldige knip maken in de

vereniging; de havenexploitatie

en de verenigingsactiviteiten,

dan zien we dat er slechts een

klein deel (33%) wordt besteed

aan de havenexploitatie,

de overige 66% aan

verenigingsdoeleinden. (We

hebben het over vergoedingen

waarbij de restitutie

zelfwerkzaamheidbijdrage niet

is meegenomen).

Havenexploitatie: Hier zien we een

actieve groep mensen die zich -tot

bijna dagelijks- inzetten om de haven te

onderhouden. Hier wordt het algemeen

belang van de vereniging/haven gediend,

dit noodzakelijke werk zou anders door

derden moeten worden verricht. Om

deze reden vind ik het daarom ook te

billijken dat deze leden hiervoor een

(fiscaal geaccepteerde) uurvergoeding

ontvangen. Voorwaarde hieraan is wel

dat de havenmanager vooraf en tijdens

de werkzaamheden een (aan)sturende rol

heeft.

Verenigingsdeel: Voor zover mij bekend

is een vereniging een club enthousiaste

mensen die met – en voor elkaar in

verenigingsverband dingen organiseren

en doen. Ik ken geen enkele vereniging

waar de leden een vergoeding krijgen

voor het organiseren van allerlei zaken

die de vereniging omhelst. Hier is

in mijn belevingswereld de WSV een

grote uitzondering in, of ben ik slecht

geïnformeerd, georiënteerd of erger nog,

ben ik nu hardop aan het vloeken in

de kerk?

Veelvuldig hoor ik in onze kruistocht

van professionalisering om de haven

betaalbaar te houden voor iedereen.

Ik ben van mening dat we hier goed

in slagen. Vandaar mijn vraag aan u

of we vergoedingen aan leden die zich

bezig houden met verenigingsactiviteiten

in stand moeten houden? Door de

deelbegrotingen waar we vorig jaar

mee zijn begonnen zijn de kosten

voor u inzichtelijker geworden en

daarom ook beter beheers- en voor u

controleerbaar.

Ik zou ervoor pleiten om het hele

vehikel dat zelfwerkzaamheidsbijdrage

en -vergoeding heet af te schaffen. De

kosten die we hebben aan vrijwilligers

of derden die het algemeen belang

dienen in rekening te brengen op de

liggelden of daar waar het de vereniging

aangaat opnemen in de contributie. Ook

moeten we dan het verenigingsgevoel

terugbrengen bij de leden zonder

geldelijke vergoeding. Laat weten hoe u

hier tegenover staat, u kunt dit doen via

de mail aan voorzitter@wsvalmerehaven.

nl. Al naar gelang de reacties wil ik

graag in januari een avond inplannen om

hierover eens met elkaar van gedachte

te wisselen.

Eigenlijk was mijn bedoeling ook nog om

even terug te kijken op het afgelopen

jaar, maar de ruimte is beperkt en als

ik zou moeten kiezen uit vooruit –

of achterom kijken, dan kijk ik liever

vooruit. Tijdens de nieuwjaarsreceptie

zullen we nog uitgebreid stil staan bij

alle gebeurtenissen die het afgelopen

jaar zo bijzonder hebben gemaakt. Ik

hoop u dan te mogen begroeten en

wens u en al uw dierbaren alvast een

heel prettige feestdagen en een goede

jaarwisseling.

Frits Draijer, voorzitter

4

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


OP NAAR 2011 Uit het Havenkantoor

Op het moment dat dit stukje

geschreven wordt, ligt de haven

dicht met ijs; we zitten net na de

hijsperiode. Die is dit jaar met behulp

van “ My Captain”, zeer bevredigend

verlopen.

De aanloop verliep wat stroef omdat

het systeem in het begin niet helemaal

vlekkeloos werkte, maar in samenwerking

met de leverancier hebben we de

kinderziektes snel verholpen.

Zo’n 160 booteigenaren hebben zich via

internet aangemeld voor het heffen van

hun schip, in ongeveer 10 gevallen is

er iets misgegaan bij hun inschrijving,

in bijna alle gevallen hebben wij dit

gelukkig op kunnen lossen.

Hoewel we in aanloop naar de

vorstperiode de planning naar voren

hebben gehaald, kwam de kou voor 2

leden net te vroeg. Voor een aantal van

u was er tot onze spijt geen plaats meer

op de wal. Wij hopen u in het voorjaar

van dienst te kunnen zijn.

Het heeft mij verbaasd dat er door velen

helemaal geen aandacht wordt besteed

aan hun winterstalling.

Het wordt beschouwd als een soort

bijzaak, terwijl de boot in veel gevallen

7 van de 12 maanden op de kant staat;

ze staat dus langer op het droge dan

dat ze drijft...

Bokken

Een paar voorbeelden: het niet compleet

hebben van bokken, de kwaliteit van

de bokken, wat in sommige gevallen

tot onveilige situaties heeft geleid en

onvoldoende stophout, dit moet in

veel gevallen nog bij elkaar gescharreld

worden op het moment dat de boot al

boven de bok hangt.

Wij proberen altijd zo veel mogelijk

aan de individuele wensen van leden

te voldoen, en dan heb ik het hier met

name over de plek waar een boot wordt

neergezet. We hebben op het achter

terrein een beperkt aantal verharde

plekken en ik hoop dan ook dat de

leden die dit jaar op een onverharde

plek terecht zijn gekomen en hier wat

minder gelukkig mee zijn er begrip voor

op kunnen brengen en dat het niet gaat

om onwil.

Drijvers

De leden die hun ligplaats hebben aan

de A- en de B-steiger weten dit al

een poosje, het drijfvermogen van hun

steiger laat nogal wat te wensen over.

Voor hen hebben we goed nieuws. Na

inspectie is gebleken dat de drijvers

van beide steigers hun dienst hebben

gedaan en aan vervanging toe zijn,

hier hebben we verschillende bedrijven

naar laten kijken en offertes uit laten

brengen. We hebben gekozen voor

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

vervanging van de drijvers, de oude

drijvers zullen voor het begin van het

nieuwe seizoen vervangen worden door

een nieuw type gestabiliseerde drijver.

Deze hebben een groter drijfvermogen

en zijn met waterballast gestabiliseerd

en zijn voorzien van kimmen.

De reden waarvoor er is gekozen voor

renovatie is dat het dek van de huidige

steigers nog van een zeer hoge kwaliteit

is, en dat na vervanging van de drijvers

deze steigers nog jaren mee kunnen, na

een in verhouding lage investering.

Oudijzerhandelaar inschakelen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering

kwam er opnieuw een verzoek om wat te

doen aan de vervuilde en verwaarloosde

schepen in de haven.

Wij zijn hier druk mee bezig, dit seizoen

hebben we diverse leden aangesproken

op de conditie waarin hun vaartuig

verkeert, maar achter ieder individueel

geval zit weer een verhaal. Ook komt

het voor dat er geen gehoor aan ons

verzoek wordt gegeven en dan kunnen

we het doen met, ”waar bemoei je je

mee, ik heb toch gewoon betaald”.

In het verleden zijn hier ook pogingen

toe gedaan en we zullen ons best doen

om eens uit te zoeken waarom deze

geen resultaat hebben gehad zodat we

daar mee verder kunnen.

Wij zullen met ingang van 2011 toch

proberen een wat consequenter beleid

te gaan voeren, en samen met deze

leden naar een oplossing te zoeken.

En zonodig in de toekomst ligplaatsen

niet meer automatisch toe te kennen

wanneer er geen medewerking wordt

verleend.

Ook het aantal bokken, trailers en boten

op trailers zonder lidmaatschapnummer

loopt erg op.

We zullen voor het nieuwe seizoen

hier de bezem doorhalen en met

medewerking van een oudijzer handelaar

alle in onze ogen onbruikbare troep

zonder duidelijke sticker op gaan ruimen.

Bij deze, een oproep om uw spullen

duidelijk te markeren!

Stil...maar let op

In de winterperiode is er weinig activiteit

op de haven een enkeling komt even

langs om bij zijn boot te kijken, en is

snel weer vertrokken.

Ook het havenkantoor heeft in deze

periode een minimale bezetting.

Dit zijn ideale omstandigheden voor

dieven.

Dus, misschien voor vele van u

overbodig, beveilig uw eigendommen

goed, haal losse onderdelen van uw

boot en kom regelmatig langs om een

kijkje te nemen.

My Captain checken

Dan nog even dit. Iedereen met

een bij ons bekend emailadres heeft

inloggegevens voor “My Captain”

ontvangen, het is verstandig om van

tijd tot tijd eens even te controleren of

uw persoonlijke gegevens zoals adres

,telefoonnummer en bankgegevens nog

kloppen.

Dit om te voorkomen dat er misverstanden

ontstaan en zo de werkzaamheden van

Bianca te vereenvoudigen.

Kijk ook regelmatig op www.

wsvalmerehaven.nl

Wij zullen in 2011 via deze weg u

proberen zoveel mogelijk op de hoogte

te houden van wat er gaande is op het

haventerrein.

Zo genoeg gemekker over allerhande

misstanden!

Vaste aanstelling

Ik, Lesley Anema, wil het bestuur en

uiteraard ook u bedanken voor het

vertrouwen afgelopen jaar, en ben dan

ook erg dankbaar dat het bestuur heeft

besloten mij een vaste aanstelling te

geven. Ik heb het ook uitermate naar

m’n zin en er liggen genoeg afwisselende

uitdagingen om deze leuke baan lang

vol te houden.

Waar de zomer veel overeenkomsten

vertoont met mijn werkzaamheden in

Griekenland en Turkije voorgaande jaren,

zal het voor-, na- en winterseizoen meer

managementinhoud krijgen en nogmaals:

ik hoop ook hier in de toekomst uw

vertrouwen niet te schaden.

Mooi groen

Ook nog even aandacht, voor de

groep vrijwilligers onder de bezielende

leiding van Richard Colijn, Frans Beers

en Siegfried v/d Neut die afgelopen

jaar er voor hebben gezorgd dat onze

groenvoorziening en overige faciliteiten

op een voor een verenigingshaven van

een dusdanig hoog niveau zijn dat deze

mensen een vermelding verdienen.

En met de nieuwe beheerders

van het clubhuis op dinsdag- en

donderdagochtend weer een mooi

onderkomen hebben.

Ook namens Fried, Bianca & Friso

wens ik u een gezond en gelukkig

2011

De groeten vanuit het Havenkantoor,

Lesley Anema

5


ALLE UITSLAGEN VAN 2010: NOG

Het ‘2010’ seizoen is afgelopen en het was een prachtig

zeiljaar.

Tijdens de vele wedstrijden en tochten die de zeilcie heeft

georganiseerd werd hard gevaren en was er heel veel

gezelligheid. In 2010 hebben 56 zeilboten van de WSV

gestreden om het club kampioenschap.

Dit gebeurde in 7 verschillende evenementen:

Openingswedstrijd

Avondcompetitie

Eenzame Noordrace

Nachtbrakercup

Pinquincup

4 uurs van Almere (snert race)

en ‘t Rondje Pampus.

Daarnaast zijn we naar Enkhuizen gevaren voor het

Jazzweekend, hebben we een Rondje om de Noord gevaren,

zijn we naar Volendam gevaren in de Palingrace en hebben

we de Muiterijcup gehad.

De Openingswedstrijd, Eenzame Noordrace en de Pinquincup

waren open wedstrijden en werden bezocht door zeilboten uit

geheel Nederland.

Tijdens een aantal van deze evenementen was er ook een

optreden van onze huis band ‘De Waterpokken’, zij zorgden

voor een gezellige feest met een spetterend optreden.

Dit alles werd afgesloten met een groot eindejaarsfeest voor

de gehele vereniging met een zeer goed optreden van de

band ‘Reflexx’ en waar natuurlijk ook alle kampioenen werden

gehuldigd.

Avondcompetitie SW 2010

1 408 Najade III - Jeanneau Attalia - Wim van Dijken

2 406 First Love - First 285 - Jacqueline Gerrits

3 456 Wolk - Start 7 - Steven Stoffers

Avondcompetitie ORC 2010

1 403 Fianchetto - FF 65 STD - Ed Brand

2 495 Fortune - Pion (OOD) - Remi de Groot

3 458 Switch - First 305 - Jaap Wiggers

En natuurlijk werd ook de Clubkampioen gehuldigd: Jacqueline

Gerrits met haar team op de ‘First Love’.

Iemand die aan alle evenementen heeft mee gedaan en is dus

een terechte clubkampioen 2010 WSV Almere Haven.

Van harte gefeliciteerd!

De zeilcommissie gaat volgend jaar natuurlijk weer proberen

om er een nog mooier seizoen van te maken.

En wij hopen nog meer deelnemers aan de start te mogen

verwelkomen.

Houd de website van de WSV Almere Haven in de gaten,

want wij zullen daar al ons nieuws melden.

Hopelijk tot op een van onze evenementen,

De Zeilcie.

Uitslag Openingswedstrijd 24 april

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal

1 499 Jack Laser Stratos Theo Noordeloos 2

2 1000 Nimas Splash N. Bakker 2

3 406 First Love First 285 Jacqeline Gerrits 2

4 400 Marina Almere Tirion Frank Halsema 2

4 428 Vivace Dehler Duetta 860 * 1.10 Dick Muller 2

4 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend 2

7 471 Jjes Polyvalk E. Kors 2

8 402 Stella Sadler 32 lang kieler 137 Bert Joosse 2

9 453 Adventure First 285 Arie Petrus 2

10 403 Fianchetto FF 65 Ed Brand 2

11 449 Twister Slotte 30 R Lensing 2

12 477 Peper Moody 33 * 1.65 Arnoud Piel 2

13 478 Emmeken Jaguar 25 Lex Lelijveld 2

14 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 2

15 480 The Happy Sailer Compromis 850 Dick van Roekel 2

15 552 Relax Hurley 700 Jeffrey van Roekel 2

Uitslag Avondcompetitie ORC Klasse

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal

1 403 Fianchetto FF 65 STD Ed Brand 11

2 495 Fortune Pion (OOD) Remi de Groot 12

3 458 Switch First 305 Jaap Wiggers 12

4 420 Second wave ROBBER 3E Bart Snel 11

5 414 Sphinx X-79 Erik Nagtegaal 6

6 416 Bon Vivant Gib'Sea 312 Bert de Jonge 11

7 437 Zwelgje Waarschip 28LD*155 Frits Barendsen 12

8 405 Pura Vida Pion (OOD) Mike Brouwer 1

9 394 Brasje J-24 (OOD) M Kamermans 1

10 438 Blue Temptation PION (OOD) Rik Kooke 2

6

De foto’s bij de uitslagenreeks zijn ook van eerdere huldigingen....

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


EVEN NAGENIETEN - OF BALEN....

Uitslag Avondcompetitie SW Klasse

plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal

1 408 Najade III Attalia Jeann. Wim van Dijken 13

2 406 First Love First 285 Jacqueline Gerrits 14

3 456 Wolk Start 7 Steven Stoffers 12

4 428 Vivace Dehler Duetta 860 * 1.10 Dick Muller 8

5 399 Rafikie Pionier 930 Harm Wijnstra 10

6 402 Stella Sadler 32 lang kieler 137 Bert Joosse 7

7 453 Adventure First 285 Arie Petrus 8

8 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 Mario Bakker 9

9 411 foxy lady Fox 22 Theo noordenloos 4

10 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff 5

10 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend 6

10 478 Emmeken Jaguar 25 Lex Lelijveld 6

14 417 Sea Lion Oceanis 281 Beneteau J.M. Kroese 8

15 412 Je t’adore Waarschip 1/4T *1.2 van Langen 6

16 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 10

17 471 Jjes Polyvalk E. Kors 3

18 449 Twister Slotte 30 R Lensing 7

19 400 Marina Almere Tirion Frank Halsema 2

20 467 Sunray Friendship 22 *1.0 Lucy Frederiks 5

21 470 De Albatros Compromis 850 R Baks 2

22 480 The Happy Sailer Compromis 850 Dick van Roekel 4

23 477 Peper Moody 33 * 1.65 Arnoud Piel 4

24 440 Windroos Dehler Duetta 86 Ronald Jacobs 1

25 448 Capricorn Friendship 28 *1.20 Frank Seignette 1

26 446 Merdeka Clever 23 Marc Pessel 2

27 482 Asterix Dehler Dehlya 25 Jack Bonnier 1

27 552 Relax Hurley 700 Jeffrey van Roekel 1

29 434 Osprey Friendship 26 *1.50 H van Meerten 1

30 442 Harmony Albin 82 Roland Maes 2

31 430 Para Quenta Dehler Dehlya 25 Frans Jager 1

Uitslag Eenzame Noordrace 12 juni

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Tijd gecorrigeerde tijd SW

1 414 Sphinx X-79 Erik Nagtegaal 8:32:26 8:48:17 97

2 412 Je t’adore Waarschip 1/4T *1.2 van Langen 9:54:45 8:55:49 111

3 399 Rafikie Pionier 930 Harm Wijnstra 8:51:48 8:59:21 98,6

4 401 Gambiet Pion Gert Vink 8:44:40 9:00:54 97

5 408 Najade III Jeanneau Attalia Wim van Dijken 8:59:21 9:04:48 99

6 405 Pura Vida Pion Mike Brouwer 8:57:06 9:13:43 97

7 440 Windroos Dehler Duetta 86 Ronald Jacobs 9:34:25 9:17:41 103

8 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 10:36:42 9:26:28 112,4

9 406 First Love First 285 Jacqueline Gerrits 9:47:30 9:28:11 103,4

10 478 Emmeken Jaguar 25 Lex Lelijveld 10:25:24 9:38:32 108,1

11 905 Louri Dehler Delanta 80 P van der Laan 0:00:00 DNS 23:59:59 111

12 906 Kleine Aarde Etap 23 Piet Seijsener 0:00:00 DNF 23:59:59 114,9

Uitslag Nachtbrakerscup

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal

1 414 Sphinx X-79 Erik Nagtegaal 2

2 403 Fianchetto FF 65 STD Ed Brand 3

3 437 Zwelgje Waarschip 28 LD Frits Barendsen 3

4 406 First Love First 285 Jacqueline Gerrits 3

5 399 Rafikie Pionier 930 Harm Wijnstra 2

6 402 Stella Sadler 32 lang kieler 137 Bert Joosse 3

6 420 Second wave Robber III Bart Snel 3

8 405 Pura Vida Pion MikeBrouwer 2

9 458 Switch First 305 * 1.75 Jaap Wiggers 3

10 408 Najade III Jeanneau Attalia Wim van Dijken 1

11 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 Mario Bakker 3

12 453 Adventure First 285 Arie Petrus 2

12 440 Windroos Dehler Duetta 86 Ronald Jacobs 3

14 478 Emmeken Jaguar 25 Lex Lelijveld 2

15 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend 1

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

7


NOG MEER UITSLAGEN 2010

Uitslag Pinguincup

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal

1 428 Vivace Dehler Duetta 860 * 1.10 Dick Muller 8

2 437 Zwelgje Waarschip 28 LD Frits Barendsen 8

3 458 Switch First 305 * 1.75 Jaap Wiggers 6

4 444 Geinig Dalo 772 Rob Stoffers 8

5 406 First Love First 285 Jacqueline Gerrits 8

6 413 Little Too Dynamic 2000 Peter... 8

7 440 Windroos Dehler Duetta 86 Ronald Jacobs 7

8 471 Jjes Polyvalk E. Kors 4

9 399 Rafikie Pionier 930 Harm Wijnstra 4

10 453 Adventure First 285 Arie Petrus 4

11 478 Emmeken Jaguar 25 Lex Lelijveld 4

12 2000 4 sail Regina II kruiser xx xxxx 3

13 150 Maverick Tornado R. van Vredendaal 8

14 477 Peper Moody 33 * 1.65 Arnoud Piel 2

15 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 Ruud Donselaar 3

16 408 Najade III Jeanneau Attalia Wim van Dijken 1

Uitslag 4-uurs van Almere 31 oktober

Plaats Startnr. Naam jacht Type jacht Schipper Afstand

1 403 Fianchetto FF 65 STD Ed Brand 23,6

2 405 Pura Vida Pion Mike Brouwer 23,6

3 401 Gambiet Pion Gert Vink 23,1

4 428 Vivace Dehler Duetta 860 * 1.10 Dick Muller

5 406 First Love First 285 Jacqueline Gerrits

6 458 Switch First 305 * 1.75 Jaap Wiggers

7 453 Adventure First 285 Arie Petrus

8 399 Rafikie Pionier 930 Harm Wijnstra

9 440 Windroos Dehler Duetta 86 Ronald Jacobs

10 449 Twister Slotte 30 R Lensing

11 477 Peper Moody 33 * 1.65 Arnoud Piel

12 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend

13 478 Emmeken Jaguar 25 Lex Lelijveld 0

13 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 Mario Bakker 0

13 471 JJes Polyvalk E. Kors 0

16 400 Marina Almere Tirion Frank Halsema

Uitslag Rondje Pampus 7 november

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Punten

1 414 Sphinx X-79 Erik Nagtegaal 31,25

2 403 Fianchetto FF 65 STD Ed Brand 30

3 424 Feeks Hallberg Rassy 26 Marcel Smit 29

4 428 Vivace Dehler Duetta 860 * 1.10 Dick Muller 28

5 399 Rafikie Pionier 930 Harm Wijnstra 27

6 495 Fortune Pion Remi de Groot 26

7 420 Second wave Robber III Bart Snel 25

8 456 Wolk Start 7 Steven Stoffers 2

9 438 Blue Temptation Pion Rik Kooke 23

10 429 Heron Halmatic 30 Paul Kollman 22

11 437 Zwelgje Waarschip 28 LD Frits Barendsen 21

12 405 Pura Vida Pion Mike Brouwer 20

13 406 First Love First 285 Jacqueline Gerrits 19

14 400 Marina Almere Tirion Frank Halsema 18

15 401 Gambiet Pion Gert Vink 17

16 402 Stella Sadler 32 lang kieler 137 Bert Joosse 16

17 150 Dolphin vd Stadt 26 T Jong de 15

18 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 Mario Bakker 14

19 458 Switch First 305 * 1.75 Jaap Wiggers 13

20 453 Adventure First 285 Arie Petrus 12

21 395 Antares First 305 * 1.4 Bert Imminga & Eykelhoff 11

22 477 Peper Moody 33 * 1.65 Arnoud Piel 10

23 447 Basia Clever 23 J. Veenenbos 9

24 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend 8

25 488 Meteoor Pion Jos Verhoeven 7

26 413 Little Too Dynamic 2000 Peter.. 6

27 478 Emmeken Jaguar 25 Lex Lelijveld 5

28 440 Windroos Dehler Duetta 86 Ronald Jacobs 4

29 906 Kleine Aarde Etap 23 Piet Seijsener 3

30 777 Mentor Hurley 800 D. Luning 2

31 3001 Eldago Egythene 24 *1.40 V. Minneboo 1

8

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


CLUBKAMPIOEN WSV ALMERE HAVEN

2010

plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper

1 406 First Love First 285 Jacqueline Gerrits

2 403 Fianchetto FF 65 STD Ed Brand

3 428 Vivace Dehler Duetta 860 * 1.10 Dick Muller

4 399 Rafikie Pionier 930 Harm Wijnstra

5 437 Zwelgje Waarschip 28LD*155 Frits Barendsen

6 458 Switch First 305 Jaap Wiggers

7 414 Sphinx X-79 Erik Nagtegaal

8 405 Pura Vida Pion (OOD) Mike Brouwer

9 495 Fortune Pion (OOD) Remi de Groot

10 453 Adventure First 285 Arie Petrus

11 420 Second wave Robber 3E Bart Snel

12 456 Wolk Start 7 Johan Stoffers

13 402 Stella Sadler 32 langkieler 137 Bert Joosse

14 438 Blue Temptation Pion (OOD) Rik Kooke

15 408 Najade III Jeanneau Attalia Wim van Dijken

16 478 Emmeken Jaguar 25 L. Lelijveld

17 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 Marco Bakker

18 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend

19 400 Marina Almere Tirion Frank Halsema

20 477 Peper Moody 33 * 1.65 Arnoud Piel

21 471 Jjes Polyvalk Eugen Kors

22 395 Antares First 305 * 1.4 Bert Imminga & Eykelhoff

23 440 Windroos Dehler Duetta 86 Ronald Jacobs

24 499 Jack Laser Stratos Theo Noordeloos

25 416 Bon Vivant Gib'Sea 312 Bert de Jonge

26 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 Ruud Donselaar

27 411 Foxy lady Fox 22 Theo Noordeloos

28 394 Brasje J-24 (OOD) M. Kamermans

29 401 Gambiet Pion Gert Vink

30 412 Je t'adore Waarschip 1/4T *1.2 van Langen

31 424 Feeks Hallberg Rassy 26 M.B. Smit

32 417 Sea Lion Oceanis 281 Beneteau J.M. Kroese

33 449 Twister Slotte 30 René Lensing

34 413 Little Too Dynamic 2000 Peter...

35 429 Heron Halmatic 30 Paul Kollman

36 444 Geinig Dalo 772 Rob Stoffers

37 467 Sunray Friendship 22 *1.0 Lucy Frederiks

38 470 De Albatros Compromis 850 R Baks

39 150 Dolphin vd Stadt 26 T Jong de

40 480 The Happy Sailer Compromis 850 Dick van Roekel

41 488 Meteoor Pion Jos Verhoeven

42 448 Capricorn Friendship 28 *1.20 Frank Seignette

43 446 Merdeka Clever 23 Marc Pessel

44 447 Basia Clever 23 J. Veenenbos

45 552 Relax Hurley 700 Jeffrey van Roekel

46 1000 Nimas Splash Niklas Bakker

47 482 Asterix Dehler Dehlya 25 Jack Bonnier

48 434 Osprey Friendship 26 *1.50 H van Meerten

49 906 Kleine Aarde Etap 23 Piet Seijsener

50 442 Harmony Albin 82 Roland Maes

51 777 Mentor Hurley 800 D Luning

52 430 Para Quenta Dehler Dehlya 25 Frans Jager

53 3001 Eldago Eygthene 24 *1.40 V Minneboo

Uitslag Palingrace

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 414 Sphinx X-79 Erik Nagtegaal 2 10,5 94,5 J

2 406 First Love First 285 Jacqueline Gerrits 2 7 103,4 N

2 428 Vivace Dehler Duetta 860 * 1.10 Dick Muller 2 7 98,8 J

4 440 Windroos Dehler Duetta 86 Ronald Jacobs 2 3 103 N

4 478 Emmeken Jaguar 25 Lex Lelijveld 2 3 105,6 J

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

9


DE ORKAAN-FASTNETRACE 1979

De Fastnetrace van 1979, nu dertig

jaar geleden, is de zwaarste en meest

fatale geweest waarmee de deelnemers

in 84 jaar te maken hebben gehad.

In totaal zijn er toen 15 man

omgekomen, hebben 194 van de 303

jachten de wedstrijd opgegeven, en

zijn 24 jachten verlaten waarvan er 5

zijn gezonken en 19 geborgen. Van 51

jachten zijn er bemanningsleden buiten

boord geraakt, waarvan sommigen

zelfs meer dan éénmaal. Hieronder

volgt een persoonlijke nautische en

taktische terugblik betreffende die,

in zoveel opzichten extreme, oceaan

zeilwedstrijd.

In 1925 was het de eerste maal dat

deze race startte. Zij is tot 1931

jaarlijks gezeild. Daarna werd dat

tweejaarlijks, met een onderbreking in

de oorlogsjaren 1941, ’43 en ’45. Van

1957 tot 2005 was het de climax van

de vijf wedstrijden om de Admiral’s

Cup. Sedertdien staat de Fastnet Race

weer geheel op zichzelf. 'De Fastnet' is

volgens ondergetekende de moeder van

alle zeezeilwedstrijden en het is daarom

voor iedere zeiler een uitdaging om er

aan deel te nemen.

De wedstrijd loopt vanaf Cowes op het

eiland Wight om de west naar de

Scilly Isles die geheel aan bakboord of

geheel aan stuurboord gehouden moeten

worden, en verder via de Fastnet Rock,

de Bishop Rock en de Scilly Isles aan

bakboord houdend, naar de finish bij de

Plymouth breakwater. De afstand is 605

zeemijlen.

Het aantal starters was in de vijftiger jaren

nog geen 50, maar is daarna geleidelijk

opgelopen tot 303 in het topjaar 1979,

dat begonnen was met 336 inschrijvingen

voor de 28ste Fastnet Race, waaraan 20

Nederlandse jachten deelnamen, waarvan

er 5 finishten. In de klassen III, IV en

V voeren elf Nederlanders, waarvan er

slechts één, de “Karimata” (E. Blokzijl)

met een outstanding performance de

race geheel uitzeilde en daarmee een

vijfde plaats bezette in haar klasse IV.

Voor verdere gegevens zie de tabel

in de bijlage. Het guardship was de

Nederlandse onderzeebootjager Hr. Ms.

“Overijssel”.

Met het Pion-klasse jacht “Marina”

van Joan van der Waals, namen wij deel

in klasse V (28-32 voet). Met een rating

van 20,8 en een scheepslengte van 9 m.,

waren wij het op 19 na kleinste jacht

van de vloot. Onze bemanning bestond

naast Joan uit Silvia Völker, Nestor

Völker, René Faber en ondergetekende.

Geheel onverwacht stak halverwege de

oversteek van Land’s End naar Ierland

een zware storm met orkaankracht op.

Daardoor finishten er slechts 85 van de

303 starters en in onze klasse V maar

één van de 58. In totaal zijn er 15 man

omgekomen, waarvan één Nederlander,

de 23-jarige Gerrit Jan Willering, die aan

boord van de “Veronier II” de wacht

had toen op maandagnacht de ook aan

ons bekende freak wave over zijn schip

rolde, waarbij zijn lijfseizing brak en hij

ondanks zoeken helaas niet op tijd is

teruggevonden. Bij voorgaande Fastnets

is er slechts éénmaal een bemanningslid

verdronken. Dat was in een storm tijdens

de Fastnet 1931 met windkracht 9 boven

de Labadie Bank ... Maar nooit gaven

zoveel jachten op als in het annus

horribilis 1979, waarvan we dit jaar het

zesde lustrum herdenken. Vooral bij de

uit diverse landen afkomstige leden van

de Admiral’s Cup teams zette men de

wedstrijd voort uit nationale prestige

overwegingen in Honour of the Flag.

Het was de eerste keer dat een Nederlands

oorlogsschip een Fastnet Race begeleidde.

Bij de reddingsoperatie had de Flag

Officer Plymouth de algehele leiding. Hr.

Ms. “Overijssel” was na de helicopters,

het schip dat van alle hulp biedende

schepen de meeste drenkelingen wist

op te pikken, naar aanleiding waarvan

zij het volgende bericht van de F.O.

Plymouth mocht ontvangen: “You have

been faced with a difficult, demanding

and sobering task and have carried it

out most professionally and effectively.

Congratulations on a job well done, and

thank you for excellent cooperation and

assistance.” Op 8 januari 1980 reikte Major

Sir Denis Thatcher Bt MBE (1915-2003),

de echtgenoot van de Britse premier

Margaret Thatcher, de Silver Anchor

Award uit aan Hr. Ms. “Overijssel” voor

haar performance bij het reddingswerk

tijdens de Fastnet Race 1979.

Vanaf de late avond van maandag

13 augustus tot en met donderdag

16 augustus vond in de Western

Approaches de grootste reddingsoperatie

plaats die ooit voor een zeilwedstrijd

is georganiseerd. Het betrof een

oppervlak van ongeveer 20.000 vierkante

zeemijl, 4000 man namen deel aan de

reddingsoperatie, waaraan 80 schepen hulp

boden en waarbij 136 bemanningsleden

zijn gered. De Britse Royal Navy zette

schepen, vliegtuigen en helicopters in,

geassisteerd door koopvaardijschepen,

vissersvaartuigen, reddingboten en de

kustwacht van Trinity House en last but

not least Hr. Ms. “Overijssel”, het guard

ship van deze race, die bij zulk slecht

weer, bekend uit eigen ervaring, bepaald

niet gemakkelijk te manoeuvreren was,

maar toch vijftien overlevenden en twee

verdronken zeilers uit de zee wist op

te pikken. De gehele SAR (Search-And-

Rescue) organisatie is door de Britse

marine vanuit het Southern Rescue Coordination

Centre in Culdrose (Cornwall)

geleid 1 .

Uiteraard hadden de kleinste schepen

(klasse V) het ‘t zwaarst te verduren.

In dit geval was dat niet alleen ten

gevolge van een kleinere vaart en dus

grotere vermoeidheid, maar ook door

een samenloop van meteorologische

omstandigheden, waardoor in een

tijdsbestek van enkele uren boven de

Labadie bank het meest gevaarlijke

gebied juist samenviel met de plaats waar

de kleinere klassen waren aangekomen

en waar de grotere schepen al lang

voorbij waren.

De winnaar in corrected time was het

jacht van Ted Turner, de “Tenacious”,

een Sparkman & Stephens ontwerp.

De elapsed time winnaar, of wel the

first ship home of wel de line honours

winner, was de 77 voeter “Condor” en

de eerste rond de Rock was de “Kialoa”.

De “Condor” (71h.25m.23s.) verbeterde

het Fastnet Race record met bijna acht

uur.

10 DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


Het volgende verslag is gebaseerd

op de gegevens uit het

scheepsjournaal van de “Marina”.

Nog vóór de start was haar bemanning

mentaal en fysiek voorbereid op een

onverwacht plotseling opstekende storm

door de ervaring op donderdag 9

augustus tijdens de laatste inshore Solent

race waarbij windstoten van Beaufort

9 optraden. We wisten toen nog niet,

dat dit alleen maar een prelude was

van wat ons nog te wachten stond. Er

was kennelijk meer kans op herhaling

hiervan dan in een stabiele zomermaand

te verwachten viel. Dit is een goede

waarschuwing geweest.

Klasse V startte als eerste op zaterdag

Overzeiler van de Fastnet Race met de route van de “Marina” aangegeven met tijden en logstanden in de volgende

posities:1. Start Cowes (11.08) 13.30/53,0 – 2. Anvil Pt. 17.50/75,9 – 3. Portland Bill (12.08) 01.30/01,7 – 4. Start Pt.

15.00/64,0 – 5. Eddystone 19.30 – 6. Lizard Hd. (13.08) 04.00 – 7. Seven Stones 14.20/68,0 – 8. Labadie Bank

(14.08) 02.15/32.0 – 9. 18.15/65,0 – 10. Longships (Land’s End) (15.08) 09.55/14,8 - 11. Lizard Hd. 14.00 – 12.

Finish Plymouth (16.08) 03.40/87,0

11 augustus ten 13.30 uur, één uur

voor hoog water. Vanaf dat moment

tot voorbij de Lizard is het steeds het

belangrijkste om te bepalen waar het tij

het eerste mee gaat staan, het langste

mee blijft staan en waar het het sterkst

is. Dat betekende bij de start met een

heersende westelijke wind, 3-4 Beaufort,

slagen maken aan de meest lucratieve

zijde van de rhumbline, bepaald door de

richting en kracht van de beginnende

ebstroom. Met veel zeilwisselingen en

voornamelijk lichte, variërende winden

en zoveel mogelijk het tij lee bowing,

maakten we een prachtige zeiltocht langs

de Engelse zuidkust met zijn opvallende

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

kapen en baaien Anvil Point, Portland

Bill, Lyme Bay, Berry head, Start Point,

Lizard Head, Mounts Bay en Land’s End,

waarbij we alle mogelijke meteorologische

toestanden en zeilvoeringen meemaakten

van windstilte tot harde wind, mist tot

uitstekend zicht en buiig en mooi weer.

Voor het eerst horen we van een snel

over de Atlantische Oceaan trekkende

nog ondiepe depressie, die vanuit

Amerika de Ierse kust naderde...

> www.wsvalmerehaven.nl !

Lees het complete -

bloedstollende verhaal

van ruim 10 pagina’s met

illustraties op

www.wsvalmerehaven.nl

Kijk bij: Zeilersverhalen....

11


EINDEJAARSFEEST FANTASTISCH, MAAR....

Onze boten staan voor het merendeel

weer op de wal om hun welverdiende

winterslaap te houden en dan kunnen de

schippers weer even bijkomen van alle

wedstrijdstress.

Dat is natuurlijk ook wel nodig, want anders

ben je alleen maar met je bootje bezig en

vergeet je dat er ook nog andere bezigheden

zijn om je lusten op bot te vieren.

Intussen is het eindejaarsfeest alweer voorbij,

is de clubkampioen weer gehuldigd en

hadden wij een mooi feest, mede dankzij

de band Reflexx.

Maar toch ben ik niet echt tevree; wel over

de muziek hoor.

Nee, het is iets anders wat mij eigenlijk een

beetje dwars zit, dat van een vereniging

met zo’n 600 leden er maar een klein deel

aanwezig was - en dat vind ik jammer.

Ik hoop dan ook dat er op het volgende

eindejaarsfeest meer leden aanwezig zullen

zijn om het feest nog meer féést te laten

zijn.

De zeilcommissie is in ieder geval weer druk

bezig om alle wedstrijden en tochten voor

2011 op papier te zetten zodat wij komend

seizoen weer volop van onze hobby kunnen

genieten.

Vanaf deze plaats wil ik nogmaals elke

vrijwilliger bedanken die voor de jeugdzeilers

of voor de zeilcommissie in de weer is

geweest om alles goed te laten verlopen.

Natuurlijk wil ik ook onze huisband ‘De

Waterpokken’ bedanken voor de muzikale

begeleiding en hoop dan ook dat zij komend

seizoen weer van de partij zullen zijn.

En mocht u onverhoopt een keer heimwee

krijgen naar uw boot of wilt u gewoon weer

even sfeer proeven op de haven, dan kunt u

natuurlijk zondag’s om een uur of vier een

zeilerskoffie gaan drinken in ons clubhuis

10 Beaufort.

Wel, ik ga er weer een eindje aan breien, ik

wens jullie allemaal, namens de zeilcommissie,

een voorspoedig 2011.

Bert Joosse

Voorzitter zeilcommissie

12 DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


Wat is de naam van uw boot en

waarom heeft u voor deze naam

gekozen?

Voordat ik mijn vrouw, Inge, leerde

kennen, woonde ik een achttal jaren

in Canada, waar de Chinook indianen

me een bijzonder woord met een

positieve betekenis hebben geleerd

dat ze gebruiken als ze iets geweldig,

krachtig, sterk of ultiem vinden.

Onze Catamaran is bij toeval van

de Canadese ontwerper Tom Strain

en is daar ook gebouwd. Daarnaast

is er ook nog de betekenis van

een schattig dwergkatje (Wikipedia).

Vanaf het eerste moment dat wij

aan boord waren, voelde dit schip

voor Inge en mij als een perfect

passende handschoen en tijdens

de overtocht van Engeland naar

Almere heeft ze haar zeewaardigheid

duidelijk bewezen. Het was een feest

om met dit schip van de golven te

surfen. Op het moment dat er een

naam moest worden bedacht voor

onze geweldige Canadese Cat moest

ik direct denken aan die indianen

met hun ‘Skookum’ (spreek uit:

skoekum).

Wat was de verste tocht met uw

huidige boot?

We hebben de boot dit jaar in

april in Southampton gekocht, wat

met zich meebracht dat de eerste

reis met ons nieuwe schip, voor dit

seizoen meteen de grootste afstand

is geworden.

Wat verwacht u van de vereniging?

Wij zijn vanaf 1999 lid van deze

vereniging en hebben de deelname als

een warm bad mogen ervaren. In de

afgelopen jaren heeft de vereniging

ons de mogelijkheid geboden om

ongeremd met onze hobby bezig te

zijn. Voordat wij ons huidige schip

kochten, hadden wij een oude Telstar

trimaran die wij met steun van

mede-clubgenoten helemaal hebben

kunnen reviseren, gevolgd door een

in China gebouwde trimaran. Ook bij

dit schip hebben wij mogen ervaren

wat het betekent om lid te zijn van

WSV Almere-Haven. Van alle kanten

zijn leden ons behulpzaam geweest

bij het uitpakken en opbouwen van

de boot. Ik hoop van harte dat

deze vereniging een laagdrempelige

en warme ontmoetingsplaats blijft

voor mensen met een passie voor

de watersport; waar ze elkaar kunnen

blijven ontmoeten, enthousiasmeren,

stimuleren en helpen om gezamenlijk

van deze bijzondere hobby te kunnen

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

DE HELMSTOK - Gerard de beer

genieten.

Heeft u naast het varen nog andere

hobby’s?

Naast varen kan ik genieten van

Jazzmuziek en speel ik als drummer

graag een partijtje mee. Naast het

slagwerk heeft nu ook de saxofoon mij

in zijn greep, echter vraagt dat nog

wat oefening. Mijn maatje Inge heeft

een passie voor ‘haute cuisine’ en

aan boord is ze naast 1e stuurvrouw

natuurlijk de ‘Galley Queen’.

Wat zijn uw toekomstplannen?

Net zoals het afgelopen jaar willen wij

komend seizoen graag weer naar de

Wadden, droogvallen en genieten van

de natuur! Door de geringe diepgang

van de boot kunnen wij bijna overal

komen en daar genieten van ons

drijvend vakantiehuis. Ook als het weer

even niet meezit vermaken wij ons

prima aan boord. Daarnaast kunnen wij

ook erg genieten van ontmoetingen

met andere multihulls.

Aan wie draagt u de helmstok over

en waarom?

Aan Jeannette Winters, van de Ecco,

ons ‘zusterschip’ in de haven. Wij

hebben samen al een aantal mooie

tripjes gemaakt!! (zie de voorpagina...

red.)

Een vaste rubriek met altijd dezelfde vragen

13


Jacqueline ‘First Love’ Gerrits is

clubkampioen 2010 geworden.

Samen met haar teamleden

Eva Monteiro, Tanja Wiggers en

Ingrid van der Woude werd ze ook nog

2e in de Avondcompetitie SW.


YES!!


Winnaar van de langste tocht in 2010...

Voordat we met vakantie gingen, zijn

we van af woensdag 14 mei richting

Vlieland gegaan voor een meeting van

de dartsailer club (de Pinta is nl een

Dartsailer). Heel geslaagd, maar het weer

werkte nog niet erg mee. We zijn er

nog wel een paar dagen gebleven.

Daarna via Harlingen naar de Dokkumer

Ee, waar wij op 1 juni afgesproken hadden

met Diny en Kerst, onze vrienden, om

samen naar Denemarken te gaan. Zij

varen op een Friendship 28.

Er was afgesproken rond Fyn te varen.

Bij gunstig weer, en goed tij bij

Lauwersoog er uit te varen. Dat werd

dan ‘s nachts de zee op. Dus toch

maar gekozen om bij Delfzijl er uit te

gaan, dan was het tijdstip wat gunstiger.

Het vaartochtje door Leeuwarden en

Groningen vind ik altijd plezierig. We

varen altijd overdag, dus dat werd

een tussenstop op het Duitse eiland

Norderney.

‘s Morgens vroeg om 3:30 uur de zee

op. Rustig weer, wel behoorlijke deining.

Werd ik een beetje katterig van. Duitse

bocht vind ik altijd spannend, met al die

grote zeeschepen voor de Jade/Weser.

Die liggen te wachten op een loods of

vracht. Je weet maar nooit wanneer ze

gaan varen, je bent zelf zo klein, Dus

goed opletten!

De mannen rekenen het altijd goed uit

om met opkomend water op de Elbe te

zijn, anders red je het niet met 5 mijl

stroom tegen. 17:15 waren we bij de

sluis van Brunsbuttel, het was intussen

5 juni. Dat is altijd een heel evenement.

Het is een klein haventje vlak naast de

zeesluis. Alleen een steiger zit tussen de

haven en de zeeschepen die de sluis

uit komen. En de op ons neerkijkende

passagiers vinden ons maar minibootjes

en wij omgekeerd hun reuzeschepen

natuurlijk..

Het Noord-Oostzee kanaal is bijna 100

km lang. Er zijn een paar mogelijkheden

om te overnachten. Dat doen wij altijd in

het Giselauw-kanaal, bij de sluis. Daarna

nog een nacht Rensburg, daar liggen we

in een leuk klein haventje, zeer gastvrij

16

16

en een leuk uitzicht en

vullen onze proviand weer

aan. Wij hebben fietsjes bij

ons aan boord, dat vind

ik onontbeerlijk op zo’n

tocht.

10 juni. Een ankerplek in

de Flemhunderzee, daar lig

je mooi rustig en ziet van

alles voorbij komen, tot

onderzeeboten aan toe.

11 juni. Bij Kiel eruit en

overnachten in Laboe, een

vrij onrustige

haven.

V o o r h e e n

overnachtten we in

Stikenhorn, een rustiger

haven, maar die was vol.

We blijven meestal

een dag extra om de

omgeving te verkennen.

In Laboe lag een antiek

stoombootje, een plaatje.

Vandaar naar Maasholm.

Prachtige zonsondergang!

Daarna Sønderbørg.

Daar waren wedstrijden

met prachtige klassieke

zeilschepen. Er was een

schip bij van 40 meter en

dat zag er uit als nieuw. ‘s Avonds lag

alles aan de kade, een gezellige drukte

en veel kijkplezier. Zelfs in de tuin van

het Koninklijk paleis kon je wandelen.

Vandaar naar ankerplaats Dyvig. Een

geweldig plekje, ook bij slecht weer.

18 juni. Aabenraa, niet zo’n geweldige

plaats. Bij het afmeren: de palen staan

namelijk in Denemarken nogal ver

van de steiger, had Wim de landvast

onderschat, te kort! Touw in de schroef.

Water was 14 graden en het touw zat

erg vast. In het water gaan was geen

optie, dus met de pikhaak aan de gang,

samen met onze vrienden die toch nog

een poging wilden wagen om het water

in te gaan, maar het was gewoon te

koud. Na 3 uur ploeteren hadden ze het

los. Landvast daarna 2 meter korter.

20 juni naar Kalvø, een gastvrij klein

haventje, picknicktafel op de steiger,

prachtig weer en mooie natuur, wat wil

je nog meer! Een paar vaste bewoners

en enkele zomerhuisjes. Ook onze

zwartwitte koeien liepen er rond.

22 juni. Naar Bacø, ook een beeldschoon

eilandje, want het is heel klein. Niets te

koop maar wel de moeite waard. De

haven is er vergroot, dat vonden we wel

jammer. Wij waren daar al eens eerder

geweest, toen ‘t nog een klein haventje

was. Maar ook in Denemarken wordt het

drukker. En waar het water dieper was

dan 20 meter zag je bruinvissen.

23 juni. Van Bacø naar Middelfart:

Midzomernacht! We hadden een prachtige

ligplaats met

onze schepen.

Ook lagen er

schepen voor

anker en een

mensenmenigte

op de kant. Er

werd gezongen

en een heks van

stro verbrand.

D a a r n a

vuurwerk. En

wij konden

het allemaal

bekijken vanaf

de boot.

Echt donker

werd het niet.

Vandaar naar Bogense. Denemarken

is een luilekkerland voor zeilers. (Het

moest niet zo ver zijn).

In Bogense hebben ze een replica

van Manneke Pis, geschonken door

Brussel. Typisch Deense huisjes in al die

straatjes.

Vandaar naar Kørshavn, de meest

noordelijke plaats waar we geweest zijn,

het allermooiste plekje wat we hebben

gezien. Ook kan je daar goed beschermd

ankeren. Maar wij hebben gekozen voor

het haventje, om te kunnen fietsen. Mooi

! mooi !mooi!

Maar wederom weinig te koop, af en

toe wat groente langs de weg en wat

brood bij een camping.

Behoorlijk hoge kliffen, prachtig uitzicht

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


...waren Wim en Greet Vermeer van de Pinta*

en toch ook een blauwe zee.

27 en 28 juni.

Kerteminde zonsondergangen: prachtig.

Dan richting Nybørg; langste brug

onderdoor, de 3 e op de wereld.

En weer flink inslaan, want dat was af

en toe wel eens moeilijk. Tot overmaat

van ramp, met dat mooie weer begaf de

koelkast het. (luxeprobleem)

Lundebørg, waar een cirkelvormig

haventje is, het lag er boordevol. Er

kwam een Hollandse klipper afmeren

aan de buitensteiger, veel bekijks. De

Hollanders waren niet zo dik gezaaid.

We wilden ankeren in buurt van

Svendbørg, maar de harde wind bracht

ons naar Troense en daarna Svendbørg,

een grote stad. Toen naar Skarø heel

mooie natuur veel fietsen. Van Skarø

naar Drejø, ook prachtig om te fietsen.

Daar zijn twee haventjes maar een ervan

is te ondiep.

Daarna Avernake, daar zijn twee eilandjes

met een dam verbonden. Als er sneeuw

ligt, zie je de dijk niet, ook met

springvloed loopt het onder. Maar er is

nog ruimte zat in vergelijking met ons

Nederlandje. Veel vakwerkhuizen. Ook

had iemand van zijn oude magnetron

een brievenbus gemaakt met de

Deense vlag ernaast. Ook zo’n echt Pipi

Langkoushuis met een eigen haventje

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

kom je er tegen.

Van Avernake naar Faldsled, vandaar

weer naar ankerplaats Dyvig en door

naar Høruphavn. Leuke kleine haven.

Daarna Maasholm. En de laatste in de

Oostzee: Stikkenhorn.

Vervolgens Het Noord-Oostzeekanaal

weer op, we zitten dan op 12 juli. Via

Flemhunderzee (geankerd), Oldenbutel,

Giseloukanaal. Een paar dagen gelegen

en gefietst, want er was toch te veel

wind om door te stomen over de Duitse

bocht.

Brunsbuttel – Cuxhaven – Norderney

– Lauwersoog, ankeren, prachtig dat

Nederland! Waarom gaan we toch zo

ver? Toch weer blij dat ik weer in

Holland ben.

Greet Vermeer

*totaal 75 dagen 1076,9 mijl

(1994,4 km)

bij de foto’s

linkerpagina -rechtsboven-, de

Pinta in Rensburg (boven)

Antieke scheepvaart in Laboe

(onder)

rechterpagina -linksboven-

zonsondergang in Maasholm

Wim -rechtsboven- wordt

gehuldigd tijdens het Eindejaarsfeest

Nybørg -linksonder- de op 3

na langste brug ter wereld

Avernake -rechtsonder-

brievenbus op z’n Deens

17

17


De Kookkolom!

Niet met Zwelgje op

vakantie betekent,

geen gezellige avonden

aan boord met mijn

zeilzus en onze

Nederduitse zeilvrienden.

Niet bijpraten wat er

zoal het afgelopen jaar is gebeurd, geen sterke verhalen

ophangen over zeiltochten, geen houten hoofd van dat ene

glaasje teveel ’s avonds en dan maar ’s morgens met z’n

allen hup het water in.

Dan komt de onverwachte uitnodiging om een weekend

naar Duitsland te komen.

Marcel woont en werkt in de Duitse deelstaat Hessen, in

een kleine stad langs de oevers van de Main. Een streek

waar wijn wordt verbouwd en elk jaar het oogstseizoen

wordt afgesloten met een jaarmarkt.

Eigenlijk is zo’n jaarmarkt een soort kerstmarkt, maar dan

staat niet Kerst centraal, maar wijn.

Landbouwmachines, boutjes, schroefjes, moertjes, tangetjes,

opbinddraad, alles wat nodig is voor de wijnbouw is

te koop. Maar er is ook feest: zweef- en draaimolens,

snoepkramen en worsttentjes, Duitse Schlagers, kramen met

Dirndljurken (die mij overigens geweldig staan) en heel veel

wijn.

Elke wijngaard heeft zijn eigen kraam waar vooral glühwein

wordt geserveerd.

Bij elke kraam moeten we proeven, want geen wijn is het

zelfde, dus de glühwein ook niet.

Voor mij is het een openbaring dat ze ook glühwein maken

van witte wijn. Een stuk minder zoet dan de glühwein van

rode wijn. Alleen is het na 4 of 5 glazen toch een beetje

alsof je teveel warme chocolademelk drinkt. Ik word er wat

wee van en stap maar over op gewoon wijn.

Al slenterend van wijntent naar wijntent, ontdek ik ook

Duitse snacks die ik nog niet kende.

Te koop:

Compleet zeilschip Wibo 945

bouwjaar 1978

Bukh (diesel) 20pk

lengte 9.45m

Reëel bod gevraagd.

Annelies van der Linden

M 0642 - 44 44 74

Te koop:

Gepofte Tamme Kastanjes

De Kartoffelpuffer of Reibekuche van geraspte aardappel en

ui en de Langos (Hongaars, gefrituurd plat brood). We eten,

drinken, genieten, ouwehoeren slap en sluiten af met warme

gepofte kastanjes.

Twee winterse recepten om dat warme gevoel, van vrienden

onder elkaar, even terug te brengen.

Gepofte tamme kastanjes

Maak met een scherp mes een kruis in de bovenkant van

de kastanjes.

In de oven:

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Leg de kastanjes in een schaal in de oven tot ze open

springen, ca. 15 – 20 minuten.

In een pan met deksel:

Smelt 20 gram boter in een grote pan.

Doe de kastanjes er in en laat ze, op niet te hoog vuur, in

ca. 20 minuten poffen.

Schud ze af en toe om.

Glühwein

1 sinaasappel

1 fles wijn (een beetje licht van smaak)

1 kaneelstokje

4 kruidnagels

2 kardemompeulen

2 eetlepels suiker

Boen de sinaasappel schoon en snijd hem in plakken. Giet

de wijn in een pan en voeg de plakken sinaasappel, kaneel,

kruidnagel en suiker toe. Verwarm het wijnmengsel 30

minuten op laag vuur. Zorg ervoor dat de glühwein niet

gaat koken, want dan vervliegt de alcohol.

Boldertjes

Laser Standaard Compleet! € 1750,00

1 oud zeiltje

1 nieuw zeil weinig gebruikt

Trailer

Blauw dekzeil

Praktisch waterdicht.

Mail naar stevenstoffers@gmail.com of

bel 06 15429720 voor meer informatie.

Lidnummer 1261

Te koop:

Optimist.

Lucia Zwaanenburg

Kookstudio luciaz’ eeterij

www.luciaz.nl

Is al een tijd niet mee gevaren en moet

wat opgeknapt worden. Is wel kompleet.

Prijs: € 150

Willem Coppoolse lidnr 218

tel: 5470322

Of wellicht weet u een belangstellende?

gratis plaatsing voor leden en

personeel van

WSV Almere Haven

commcie@wsvalmerehaven.nl

18 DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


Een alarmerend uiteinde...

Nu het jaar bijna ten einde loopt,

begint overal ook weer het knallen met

vuurwerk. De een geniet daar volop van,

de ander is blij als alles weer verstookt

is. De campagne tegen gerommel met

vuurwerk is populair. Iedereen kent de

slogan “Je bent een rund als je met

vuurwerk stunt”, maar toch gebeuren er

ieder jaar weer akelige ongelukken.

Hand stuk

Voor veel bootjeslui is het vuurwerk dat

(bijna) over de houdbaarheidsdatum is,

een aanleiding om dit maar op te stoken

met oud en nieuw. Dat kan, maar brengt

wel risico’s mee. Ten eerste voor uzelf,

want oud vuurwerk kan defect raken.

We spreken uit ervaring, ooit kwam

tijdens een oefening op het strand van

Callantsoog een uit de koers geraakt

dag- en nachtsignaal terecht in een

souvenirwinkel! Bij een andere oefening

verwondde een opstapper zijn handpalm

ernstig, doordat het vuurwerk afging in

zijn hand. Sinds die tijd worden er zware

lederen werkhandschoenen gebruikt door

degenen die vuurwerk hanteren.

Loods weg

Het vuurwerk, dat niet voor niets

ernstvuurwerk wordt genoemd, kan ook

terechtkomen op de gebouwde omgeving

en daar veel schade aanrichten. Zowel

in Andijk als in Medemblik gingen zo

bootloodsen in vlammen op. En dit

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

zijn dan alleen de meest spectaculaire

voorbeelden.

Wist ik niet

Behalve de veiligheidsrisico’s is er een door

weinig mensen onderkende bijwerking

van vuurwerk dat wordt afgestoken

om een (voor de feestgangers!) vrolijke

reden. We hebben het over onbedoelde

alarmering van de hulpdiensten nadat er

verre toeschouwers het vuurwerk voor

een noodsein hebben aangezien. Ziet u

het voor zich? Feestje op het strand, ter

gelegenheid van een trouwerij worden

van die mooie superromantische Thaise

lampions opgelaten. Prachtig! De warme

lucht die het kaarsje produceert, laat

de lampion opstijgen en nog heel lang

langs de avondhemel zweven.

Zoekende redders

Vervolgens gaat bij de redders de pieper,

binnen tien minuten zijn ze aan boord

van de reddingboot en vervolgens kan

het zoeken beginnen. Zoeken naar niks,

want het gaat om een feestje, maar dat

weet de Kustwacht niet!

Bewijs uzelf en anderen daarom een

dienst, lever oud vuurwerk in bij de

plaatselijke politie en weet wat u aanricht

als u vuurwerk afsteekt in de buurt van

het water.

Een veilige jaarwisseling en behouden

vaart in 2011!

Michelle Blaauw / KNRM - IJmuiden

BILJART TERUG IN HET CLUBHUIS

Na het schoonschrobben van de keuken,

het bedenken van een nieuwe aantrekkelijk

geprijsde menu- en drankenkaart, het

verwelkomen van de dinsdag- en donderdagploeg

in het clubhuis en wat leuke

maritieme aankleding kwamen Diana

en Ruud, de kersverse uitbaters van 10

Beaufort met een nieuw, nou ja, goed

ingewerkt biljart aan zetten...

Sommige heel trouwe, oudere leden zullen

zich nog het vorige biljart herinneren.

In elk geval is het snel in gebruik genomen

en volgens de gebruikers een

aanwinst voor de vereniging.

Als we een heel goedbezochte ALV hebben

kan het misschien als bestuurstafel

dienen? :)

19


DE RAAD

VOOR DE

SCHEEPVAART

Aflevering 7:

Een harde kop...

In 1909 werd de Raad voor de

Scheepvaart opgericht. Per 1 juli 2010

bestaat de Raad niet meer. Ter ere

van het honderdjarig bestaan van

de Raad brengen wij u een serie

artikelen over veiligheid aan boord.

Ter vermaak, maar hopelijk steekt u

er ook wat van op.

Dit keer een dodelijk ongeval uit

2008, dat direct al mijn aandacht trok,

toen ik deze reeks begon. Pas op

14 december 2010 kwam het tot een

uitspraak in hoger beroep voor de

het gerechtshof in Leeuwarden. Veel

actueler kan ik uit de aard der zaak

niet worden. Het ongeval kreeg nogal

wat publiciteit in Fryslân. Ik heb in

de buurt gewoond. U kent het Prinses

Margrietkanaal bij Grou misschien van

een vakantie. De namen zijn uiteraard

fictief.

De toedracht

Op 6 juni 2008 vaart ondernemer Joustra

met twee kennissen van Leeuwarden naar

Goingarijp voor de jaarlijkse BusinessCup

zeilwedstrijden. Zijn consoleboot, een

Wellcraft Scarab van 9 meter, heeft twee

225 pk buitenboordmotoren. Joustra is

eerder betrapt op hard varen, kreeg

twee maanden voorwaardelijk en zit in

zijn proeftijd. De boot staat daarom op

naam van een ander. In een uur en drie

kwartier zijn ze in Goingarijp. Onderweg

wordt er gedronken. Na het zeilen is

er een barbecue, ook met drank. Ze

ontmoeten Westra. Na de barbecue gaat

het gezelschap stappen in Langweer. Ze

ontmoeten nog 2 bekenden en kort na

middernacht vertrekt Joustra met zijn vijf

gasten weer naar Leeuwarden.

Ze tanken in Langweer. Het gas gaat

open op het Prinses Margriet kanaal.

Ze gaan 50 of 60 km per uur. Ze

stuiven door de sluis bij Terherne. De

sluismeester herkent het schip en schat

dat ze minstens 90 varen. Net voor de

spoorbrug zien ze een blauw flitslicht op

het Pikmeer. Waterpolitie? Joustra laat

het gas volledig los en stapt achter

het roer vandaan. "Als we worden

aangehouden, heb ik niet gevaren,” zegt

hij,”ik raak alles kwijt." De boot drijft uit

op het kanaal.

Uiteindelijk neemt slachtoffer 1 spontaan

Deze serie van Henk Kluvers is

leerzaam voor

iedereen die vaart!

plaats achter het stuur en vaart rustig

naar Grou. Bij de pont bij Grou ziet

Westra dat slachtoffer 1 met moeite

langs het plexiglas tuurt. Hij gaat aan

bakboord naast hem staan en kijkt langs

het windscherm. Het gas gaat er weer

op en Westra houdt zich vast aan het

windscherm en het stuurwiel. Hij weet

niet zeker of slachtoffer 1 het wiel ook

vasthoudt. Het zicht is 500 tot 1000

meter, maar het is donker. In de flauwe

bocht naar stuurboord halen ze het

vrachtschip "Synthese 2" in. Ineens is een

zwart gat voor hen in de lichtjes op de

horizon. Westra duwt het stuur instinctief

naar rechts. Een klap, het voorschip

schampt het bakboordvoorschip van de

tegenligger, het vrachtschip “Eendracht”.

Getuige 2 en Westra komen voor in de

boot terecht, de andere vier inzittenden

slaan overboord en komen tussen de

vrachtschepen in het water terecht. De

speedboot wordt opgepikt door een

derde vrachtschip dat enkele kilometers

achter de Eendracht aan vaart. Als de

andere opvarenden ook uit het water

zijn gekomen, blijkt dat slachtoffer 1

wordt vermist. De overlevenden worden

naar ziekenhuizen vervoerd. Hen wordt

bloed afgenomen. Westra heeft een

alcohol-promillage van 1,00. Joustra

heeft een promillage van 0,22. Ook

de andere opvarenden hebben alcohol

in hun bloed. Slachtoffer 2 heeft een

dubbele beenbreuk. Naar de vermiste

persoon wordt door de hulpdiensten

gedoken en gedregd. Zijn lichaam wordt

op maandag geborgen.

De zitting

Geen van de opvarenden droeg een

zwemvest. Ook de dodemansknop werd

niet gebruikt.

Westra had het stuur met één hand

vast vanaf de pont tot de aanvaring.

De raadsman vindt dat Westra geen

bestuurder was omdat hij niet de

volledige controle over de boot had.

Het hof gaat uitvoerig hierop in en

beveelt een reconstructie. Het begrip

bestuurder is niet omschreven in het

BPR. Het hof gebruikt de jurisprudentie

rond de Wegenverkeerswet en wijst erop

dat Westra niet ingreep bij het inhalen,

maar wel kort voor de botsing een

ruk aan het stuur gaf en een frontale

botsing voorkwam. Het hof beschouwt

Westra dus als bestuurder.

Joustra was op het eerste deel van de

reis de gezagvoerend schipper/eigenaar.

Hij heeft dit gezag niet overgedragen.

Als schipper kon hij onmiddellijk bij de

stuurstand kon worden geroepen. Het

hof beschouwt hem daarom als de

gezagvoerend schipper.

De advocaat-generaal stelt de bestuurder

en de schipper verantwoordelijk voor de

dood van slachtoffer 1 en het toebrengen

van zwaar lichamelijk letsel aan slachtoffer

2. Hij eist 15 en 21 maanden cel. De

raadsman acht dit niet bewezen. Het hof

haalt het BPR aan, met name artikel 1,

6 en 8. De provincie Fryslan heeft het

snelvaren op het Prinses Margrietkanaal

verboden omdat het te gevaarlijk is.

Vanwege het gevaar is snelvaren ook in

het donker verboden. De bestuurder en

de schipper waren roekeloos en hebben

onaanvaardbare risico's genomen. Zowel

Westra als Joustra hadden een sportboot

en kenden het vaarwater en de regels.

Ze hebben met drank op gevaren, ze

hebben te hard gevaren, ook in een

sluis. Westra wist van de proeftijd van

Joustra en heeft niet ingegrepen, en

weer niet toen de zichtbaar dronken

slachtoffer 1 het roer nam. Westra

was zelf ook niet nuchter. Hij heeft

meegestuurd in plaats van ingegrepen,

juist toen de snelheid werd verhoogd

en er onverantwoord werd ingehaald.

Er is door geen van beiden iets gedaan

aan het gebruik van zwemvesten en de

dodemansknop. Omdat Westra bij de

stuurstand stond had hij zich ook met

de snelheid moeten bemoeien. Dit heeft

hij nagelaten. Ook de schipper heeft niet

ingegrepen, maar had dit op grond van

het BPR wel moeten doen.

De raadsman merkt op dat Westra

zonder ademproef vooraf een bloedproef

is afgenomen. Hij vindt daarom dat het

alcoholpromillage door onwettig bewijs

is verkregen. De advocaat-generaal toont

een proces verbaal met de vordering

tot bloedonderzoek. Het hof erkent dat

er kleine vormfouten zijn geweest. Het

was netter geweest als er eerst een

ademanalyse was gedaan en om een

vrijwillige bloedproef was gevraagd,

maar de bloedproef had sowieso

plaatsgevonden. De uitslag zou hetzelfde

zijn geweest. Daarnaast is Westra binnen

een uur al gewezen op zijn recht een

eigen bloedstaal te laten onderzoeken.

Hij heeft van dit recht geen gebruik

gemaakt. Het alcoholbewijs blijft op

20 DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


tafel.

Het oordeel van het hof

Het hof acht zowel Westra als Joustra

schuldig aan te hard varen (“en zulks

terwijl het nacht en derhalve donker

was”), inhalen toen dat niet kon en

het veroorzaken van een botsing.

Door hun schuld is een slachtoffer

overboord geslagen en verdronken. Een

ander slachtoffer liep zwaar lichamelijk

letsel op. Bovendien had Westra een

alcoholpromillage van 1.00.

Het hof acht de misdrijven bewezen

en strafbaar. Omdat Westra na zijn

vier weken voorarrest zijn werk als

projectontwikkelaar niet heeft kunnen

voortzetten en hij daardoor financieel

zwaar gestraft is, houdt het hof

daar rekening mee. Hij krijgt een

gevangenisstraf voor de duur van het

voorarrest, een jaar voorwaardelijke

gevangenisstraf en de maximum

taakstraf van 240 uur. Joustra die

voor het ongeval regelmatig met

justitie in aanraking kwam, is na het

ongeval niet meer in de fout gegaan.

Het hof veroordeelt ook hem tot

dezelfde straffen, maar voegt daar

reclasseringstoezicht en een half jaar

elektronische ondertoezichtstelling aan

toe. Bovendien wordt de speedboot

verbeurd verklaart.

Lering

Natuurlijk zijn hier een aantal lessen te

trekken. Al hoop ik niet dat u op deze

manier vaart.

Maar let op als u een leeg vrachtschip

wilt inhalen in een bocht naar stuurboord.

Bedenk dat er een tegenliggend schip

kan zijn dat u niet ziet. Bij de Hollandse

Brug of bij het Nijkerker Nauw kan dit

ook u overkomen.

Verder lijkt er jurisprudentie uit deze

zaak naar voren gekomen. Als u als

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

foto: Melle van der Werff / Grou

bemanningslid bekend bent met de

regels van het BPR, dan bent u verplicht

om in te grijpen als er gezondigd

wordt tegen de regels. Op straffe van

medeschuld als er slachtoffers vallen.

En als schipper moet je altijd het

gezag correct overdragen. Anders blijft

je volledig verantwoordelijk voor het

handelen van je bemanning.

En iemand kan een bestuurder

blijken, als hij het schip van richting

verandert.

Ik ken fokkenisten...

Rest mij u allen een gelukkig en veilig

2011 te wensen.

Henk Kluvers

Bronnen

LJN: BO7237, Gerechtshof Leeuwarden ,

24-000481-09 d.d. 14-12 -2010

LJN: BO7250, Gerechtshof Leeuwarden ,

24-000483-09 d.d. 14-12 -2010

Persbericht GGD Fryslan

De Raad

100 jaar

De plaatsvervangend voorzitter

dhr. Bik, publiceerde een boek

over de honderdjarige raad, Het

boek heet Raad voor de Scheepvaart

1909 – 2009. Dit boek is te

bestellen via het secretariaat van

het Tuchtcollege: secretariaat@

tuchtcollegevoordescheepvaart.nl.

Het kost 15 euro inclusief verzendkosten.

Ziekte van Weil

Een agent van de waterpolitie,

die bij het ongeval in Grou

assisteerde, overleed twee weken

later aan de ziekte van Weil.

Ook een brandweerduiker liep de

ziekte op, maar hij werd gelukkig

weer beter. Deze slachtoffers van

dit ongeval werden niet in de

rechtszaak genoemd, maar ik wil

ze wel in herinnering brengen.

De Ziekte van Weil is een

infectieziekte die wordt veroorzaakt

door een bacterie. Deze ziekte

noemt men ook wel de rattenziekte.

De belangrijkste verspreider is de

bruine rat, andere verspreiders

zijn ook muskusratten en muizen.

Personen die in aanraking komen

met oppervlaktewater lopen een

risico. De infectie ontstaat door

contact met urine besmet water,

modder of planten of door intensief

contact met besmette dieren.

Gemiddeld worden er tientallen

besmettingen per jaar gemeld

soms met dodelijke afloop. Omdat

niet iedereen ernstig ziek wordt en

de verschijnselen op griep lijken

worden niet alle gevallen gemeld.

Ziekteverschijnselen

De ziekte begint met een

plotselinge hoge koorts van 39-

40 graden Celsius. Het kan eerst

een griepachtig beeld met koude

rillingen, rode ogen, buikpijn,

braken en spierpijn geven. Met

name spierpijn in de kuiten is

een belangrijk ziekteverschijnsel.

Ook is er vaak sprake van een

ernstige hoofdpijn en treedt bij

de helft van de gevallen geelzucht

op. Deze verschijnselen ontstaan

binnen 2 – 30 dagen, gemiddeld

tussen de 7 en 12 dagen. V

Voorkomen van de Ziekte van Weil

Besmetting met de Ziekte

van Weil kan worden

voorkomen door het dragen

van beschermende kleding. De

bacterie komt namelijk meestal via

schaafwondjes het lichaam binnen.

21


V ERENIGINGSFINANCIËN

In de vergadering van 24 november 2010 stemde de Algemene Vergadering in met de begroting voor het jaar 2011.

Uitgangspunt voor deze begroting is dat de contributie, de zelfwerkzaamheidbijdrage en de liggelden ten opzichte van

2010 ongewijzigd blijven.

De in de begroting opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de inkomsten en uitgaven over 2010 zoals die bij het opstellen

van de begroting 2011 bekend waren.

Met het goedkeuren van de begroting werd ook ingestemd met de deelbegrotingen van de communicatiecommissie, de

evenementencommissie, de zeilcommissie en de haven- en onderhoudscommissie. Deze deelbegrotingen werden in de

vergadering toegelicht door de voorzitters van deze commissies. Ook werd ingestemd met de investeringsbegroting.

Begrotingsniveau

Het niveau van de begroting wijkt op een aantal punten af van die voor 2010. Uit gegevens van het lopende jaar

blijkt een lichte afname van het aantal leden. Dit komt tot uitdrukking in de iets lagere inkomsten aan contributies en

zelfwerkzaamheidbijdrage. Het bestuur gaat ervan uit dat het ledenbestand zich zal stabiliseren op rond de 600 leden.

In onderstaand overzicht worden de gegevens van de begroting 2011 vergeleken met die van het jaar 2010. Hieruit blijkt

dat de vereniging een gezond en consistent financieel beleid voert.

Jaar 2011 Jaar 2010

Inkomsten 407.600 412.125

Kosten personeel 103.250 105.000*)

Algemene kosten 80.700 78.350

Huisvestingskosten 96.893 88.450

Vrijwilligers 46.625 48.025

Afschrijving 70.700 68.200

Bank/leningen 5.800 7.175

Totaal uitgaven 403.968 395.200

Saldo 3.632 16.925

*) De in de begroting van 2010 opgenomen bijzondere baten van € 30.000 ivm ziekte Piet Zandstra is hierin verrekend.

Huisvestingskosten

Opvallend is de stijging van de huisvestingskosten met 9,5%. Die worden hoofdzakelijk veroorzaakt omdat het onderhoud

van het haventerrein en de gebouwen in 2011 weer voortvarend wordt aangepakt. Met het oog op de plannen voor

de aanleg van een nieuwe jachthaven is het bestuur de afgelopen jaren voorzichtig omgegaan met de kosten van het

onderhoud en bleef het onderhoud beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Volgens de planning zou de start van de

werkzaamheden voor de nieuwe haven in de loop van 2011 plaatsvinden. Nu de plannen van de gemeente echter ernstig

zijn vertraagd en waarschijnlijk volledig moeten worden herzien, is het bestuur van mening dat het niet langer nodig is het

onderhoud te beperken tot het hoogstnoodzakelijke.

Behalve de verhoging van de onderhoudskosten in de begroting voor 2011 zijn ook in de investeringsbegrotingen

opgenomen voor werkzaamheden zoals het vervangen van de drijflichamen van de steigers A en B en voor groot

onderhoud aan het sanitair blok. Verder wordt thans onderzocht of de damwand langs de scheepshelling nog voldoende

veilig is.

Als de uitslag van dat onderzoek en de omvang van de te treffen technische voorziening daarvoor aanleiding geeft komt

het bestuur hiervoor met een afzonderlijk voorstel.

Zelfwerkzaamheidbijdrage en vrijwilligersvergoedingen

In de begroting is voor zelfwerkzaamheidbijdrage een bedrag opgenomen van € 45.000. De uitgaven worden begroot op

€ 46.625. Er wordt dus meer uitgegeven dan er binnenkomt.

In grote lijnen zijn de uitgaven hiervoor als volgt begroot:

* vrijstellingen op grond van bootbezit, leeftijd en functie € 10.125

* uitbetaalde zelfwerkzaamheid (terugverdienregeling) € 10.000

* vergoeding bestuur en commissies € 18.500

* vergoeding vrijwilligers in onderhoudscommissie € 8.000

€ 46.625

De begroting voor 2010 laat een zelfde beeld zien. Het bestuur zal zich komend jaar buigen over regeling voor

zelfwerkzaamheid.

Nico van Schaik

Penningmeester

22 DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


Voor al uw onderhoud Shipshape Jachtservice

IJmeerdijk 12 • 1361 AA Almere • tel: 036 536 78 74 • fax: 036 536 68 57 • info@shipshape.nl • www.shipshape.nl

WATERSPORT "OOST"

MIDDENWEG 105 - 107

AMSTERDAM

TELEFOON 020-694 60 42

BIJNA ALLES VOOR UW BOOT

Touwwerk, Stootwillen

Kompassen, Dieptemeters,

Warmtekleding, Verlichting,

Plotters, Besturingssystemen,

Vlaggen, Noodsignalen,

Jachtverven, Lieren,

Zeilkleding, Reddingsvesten,

Autopiloot,

en nog veel meer; maar kom

zelf kijken in onze zaak.

U bent van harte welkom.

DE SPECIAALZAAK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

LEDEN WSV ALMERE-HAVEN 10% KORTING

WATERSPORT "OOST"

“Betrouwbaar, bekwaam

en betrokken”

Dat vinden wij van onszelf en dat wordt elk jaar bevestigd door

onze cliënten in het Incompany onderzoek. Vroeger waren we

vooral ook BESCHEIDEN maar dat durven we heel voorzichtig los

te laten nu we tot de 15 grootste accountantsorganisaties van

Nederland behoren met 500 medewerkers verdeeld over 14 vestigingen.

Onze groei komt natuurlijk niet uit de lucht vallen maar

heeft te maken met het vertrouwen in ons van onze cliënten.

In onze dienstverlening staat de persoonlijke relatie centraal.

De omvang van onze organisatie staat borg voor continuïteit

en kwaliteit. Meeuwsen Ten Hoopen is aangesloten bij Moore

Stephens, een wereldwijd samenwerkingsverband van onafhankelijke

kantoren.

www.meeuwsentenhoopen.nl

Spoordreef 25-27

1315 GK Almere

Postbus 10325

1301 AH Almere

Telefoon: (036) 53 44 862

Fax: (036) 53 43 740

E-mail: almere@mth.nl

Vestigingen: Almere - Assen

Baarn - Barneveld - Bussum

Emmeloord - Epe - Heerde

Hoevelaken - Lelystad - Meppel

Putten - Steenwijk - Veenendaal

Adv Alg 93x130 fc.indd 1 11-12-2007 11:38:33


Wat is zeeziekte?? Rob Henkes zocht het uit

Toen ik als Limburger ooit

terecht kwam in Almere, had

ik binnen een maand een boot.

Helemaal geweldig; al dat water om

me heen en de ruimte en wijdsheid.

Tot dat moment gebruikte ik water

alleen om te drinken of om in te

zwemmen en ik had geen benul van

varen. Ik kon niet zeilen en daarom

kocht ik een kleine open motorboot.

Ik haalde vervolgens mijn vaarbewijs

en leerde heel veel in korte tijd.

Een jaar later kocht ik een 20 voet

speedcruiser. En vier jaar later

kocht ik mijn eerste zeilboot. Een

Nacra 5.2. Want zeilen moest wel

“hard” kunnen gaan.

Vroeger werd ik vaak wagenziek.

Lange ritten voor familiebezoek waren

geen pretje. Ik kan me ook nog

herinneren dat ik al misselijk werd op

de veerboot Vlissingen-Breskens; mijn

eerste ervaring met zeeziekte. Later op

de eigen motorboten kwam dat terug;

vooral als ik voor anker ging en bleef

dobberen op de golven. Tijdens het

varen had ik daar vrijwel geen last van;

ook niet op de zeilboot.

Afgelopen mei voeren wij met onze

ECCO vanuit Almere naar het Wad.

Daar hebben we een aantal dagen

zonder problemen rondgevaren en zijn

we er ook drooggevallen. Pas toen

we vanuit Vlieland buitenom over de

Noordzee naar Oudeschild op Texel

voeren werd ik weer eens ouderwets

zeeziek. Heel erg vervelend. Vooral

omdat ik dacht dat ik inmiddels

voldoende kennis over, of immuniteit

voor zeeziekte had opgebouwd. Je

moet dan alleen niet vergeten die

kennis te gebruiken en gewoon je

pilletjes innemen.

Voor begin april dit jaar was ik

namelijk gevraagd om een catamaran

uit Southampton mee over te varen

naar Almere (de Tomcat van Gerard de

Beer). Om die tocht voor te bereiden

heb ik onder meer allerlei informatie

over zeeziekte verzameld. Voor en

tijdens die tocht heb ik mij gehouden

aan de ‘voorschriften’, heb ik op tijd

mijn Cinnarizine pillen genomen en ik

ben ondanks veel wind en deining niet

ziek geworden. De eerste teksten vanaf

internet begonnen toen ongeveer als:

Zeeziekte is een door velen

gevreesd euvel en kent drie stadia:

Je bent bang dat je dood gaat

Je hoopt dat je dood gaat

Je bent bang dat je niet dood

gaat.

Onder indruk van deze wijsheden ben

ik verder gaan zoeken.

Wat is zeeziekte?

Zee"ziekte" (morbus nauticus)

is, evenals wagen-, lucht- en

ruimteziekte een bewegingsziekte

(kinetose). Bewegingsziekte wordt

in hoofdzaak gekenmerkt door:

duizeligheid, misselijkheid, braken,

bleke gelaatskleur, zweten, beklemming

tot angst. Daarnaast treden ook

nevenverschijnselen op: hoofdpijn,

geeuwen en slaperigheid, zuchten en

hyperventilatie en vaak verlies van

interesse in de omgeving.

Medisch gezien gebeurt het volgende:

Er is een attenuatie van het conflict

door proprioreceptoren en ogen uit

te schakelen. Het labyrint zal evenwel

verder vertigo induceren. Nausea,

braken, zweten, bleekheid, koude

rillingen, lage bloeddruk en hoofdpijn

treden op. Kortom, je bent echt

doodziek.

Overigens kunnen patiënten in of op

elk vervoermiddel dat schommelt ziek

worden, dus ook bij het berijden van

dieren (paard, olifant, kameel).

Tot ongeveer 1960 werd

aangenomen dat bewegingsziekte werd

veroorzaakt door overprikkeling van

het evenwichtsorgaan. Thans opteert

men eerder voor de zogenaamde

"zintuig - conflict - theorie". Positie

en beweging van het menselijk

lichaam worden waargenomen door:

het evenwichtsorgaan, de ogen en de

gevoelige zenuwuiteinden in spieren,

pezen en gewrichten. Registreren deze

waarnemende organen niet hetzelfde,

dan treedt het "conflict" op. Zo wordt

men in de kajuit eerder zeeziek dan

aan dek en wordt men lezend in de

auto sneller wagenziek dan wanneer

men met de bestuurder meekijkt.

Belangrijk te weten is dat er een

zekere gewenning kan optreden. Na

ongeveer drie dagen (op de boot)

verdwijnen de ongemakken. De

symptomen zullen opnieuw optreden

als men voet aan wal zet: dit

is landziekte.

Kinderen onder twee jaar en

doofstommen kunnen niet zeeziek

worden. Verder is het niet te verklaren

waarom sommigen wel zeeziek worden

en anderen niet. Met een goed

ontwikkeld evenwichtsgevoel ben je

overigens wel sneller de pineut.

Op haar weblog beschrijft zeilmeid

Laura Dekker haar eerste dagen op

zee. “Door het rollen van Guppy een

beetje last van zeeziekte gehad. Maar

dat gaat nu gelukkig weer beter. Ik

ben al over de helft van mijn eerste

etappe".

Wat te doen

Tegen zeeziekte worden allerlei

gedragingen en middelen geadviseerd

ten aanzien van: eten en drinken,

(droge) kleding en lichaamsbeweging,

frisse lucht en uitzicht, pillen

en zetpillen, acupressuurbandjes

en magneetpleisters, roken en

alcoholgebruik, gember en Coca Cola

en watjes in je linkeroor.

Is men echter eenmaal zeeziek,

met misselijkheid en braken, dan

lukt het vaak niet meer om alsnog

medicatie in te nemen. Een zetpil is

dan zo ongeveer de enige medicatie

die nog kan werken. Zeeziekte is in

principe niet gevaarlijk, totdat iemand

meerdere dagen heeft overgegeven

en weinig heeft gedronken. Er bestaat

dan gevaar voor uitdroging. Wel is

de kans dat iemand overboord gaat

of verwond raakt duidelijk groter

vanwege de desoriëntatie. Tot slot

kan een bemanningslid met zeeziekte

niet worden ingezet in wachtroosters

en heeft juist extra zorg van andere

opvarenden nodig.

Omgang met zeezieken: Blijf scherp,

en durf in te grijpen als het nodig

is. Vaak wil een zeezieke helemaal

niets meer, (behalve doodgaan) en zal

iemand anders dus beslissingen moeten

nemen. Laat iemand zoveel mogelijk

met rust en zorg voor de juiste

randvoorwaarden: een rustiger koers,

ook al betekent dat omvaren, eventueel

bijdraaien of bijliggen, geef iemand

een simpele taak aan dek, en zorg

ervoor dat lifelines en reddingsvesten

worden gebruikt. Ongevraagd een

puts klaarzetten wordt meestal erg

gewaardeerd. Zorg ervoor dat iemand

voldoende vocht binnenkrijgt, en dat

er iets in de maag zit of komt: droog

brood, beschuit of biscuitjes.

Voorzorgsmaatregelen:

• Zorg dat je vlak voor afvaart

gezond en stevig gegeten hebt.

Weinig beleg, geen vette worst,

weinig of geen boter, niet te zout.

Goed kauwen en het je goed laten

smaken. Geen alcohol.

• Zorg dat je lekker warm en droog

gekleed bent.

• Zorg dat je lekker uitgeslapen of

uitgerust bent en dat je er zin in

hebt.

• Blijf zoveel mogelijk bovendeks,

blijf om je heen kijken, tuur over

de horizon. Verzet je niet tegen

de bewegingen van de boot, ga er

in mee. Je evenwichtsorgaan kan

het zien van de horizon gebruiken

om beter te 'snappen' wat er

allemaal gebeurt.

• Blijf bezig aan boord: tonnen

zoeken aan de horizon, aan het

roer staan, een zeil opdoeken, etc.

Zoek dingen waar je ook met je

hoofd bij moet zijn als afleiding.

Je wordt nergens zo lusteloos van

als van niksdoen. Als je niets kunt

24 DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


doen, gaan dan liggen en slapen.

• Wees alert op de kenmerken, maar

ga ze niet zoeken.

• Neem af en toe iets vetloos te

knabbelen: biscuitje, mandarijn,

zoute stengels. Geen drop of

chips! Kauw goed.

• Zorg dat je zo min mogelijk

eventuele uitlaatgassen of

dieseldamp ruikt.

Als je katterig of misselijk wordt

• Alarmeer onmiddellijk jezelf! Ga

niet truttig en eigenwijs zijn om

het niet toe te durven geven: het

is belangrijk dat je jezelf serieus

neemt.

• Breng de schipper en de anderen

op de hoogte, dan begrijpen ze

je handelen en hoef je je niet

schuldig te voelen.

• Eet ondanks de tegenzin toch

biscuitjes, beschuit of droge

boterhammen. Stop hier niet mee

omdat je je misselijk voelt: dat is

één van de grootste fouten bij

zeeziekte.

• Drink regelmatig een slokje fris

water (flesje bij de hand). Geen jus

d'orange of melk.

• Blijf actief, ga niet in een hoekje

weg zitten kwijnen. Ga bewegen

en zoek afleiding.

• Verwerf jezelf de status als

roerganger: sturen is een van

de beste methoden om de

katterigheid te lijf te gaan.

• Blijf diep in en uit ademhalen.

• Als je om wat voor een redenen

dan ook naar binnen moet, stel

dat dan niet uit maar doe het

gewoon kort en doeltreffend.

• Doe een reddingsvest met life line

om.

Als je moet overgeven

• Maak je life line ergens aan het

schip vast.

• Laat iemand anders even wat

water voor je halen.

• Laat rustig komen wat komt, stel

je zelf ermee gerust dat je je

beter voelt als het eruit is.

• Probeer er de humor van in te

zien, hoe moeilijk dat ook is.

'Smile, tomorrow will be worse!'

• Ga achteraf door met slokjes water

drinken, maar drink jezelf geen

klotsbuik.

Als je heel erg ziek bent

• Kleed je uit en ga in bed liggen

slapen met een teiltje naast je.

Je lijf heeft de slaap nodig en

bovendien is het heel effectief.

• Meldt dit wel aan de schipper,

zodat hij/zij je in de gaten kan

(laten) houden. De combinatie van

slapen en overgeven kan gevaarlijk

zijn!

DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

• Zelfs ernstige zeeziekte

gaat na enkele dagen op

zee meestal vanzelf over,

want het lichaam went dan

aan de bewegingen. Langer

zeeziek zijn dan enkele

dagen kan levensgevaarlijk

zijn vanwege uitdroging.

Medicatie

Er zijn verschillende werkzame

stoffen die in middeltjes tegen

reisziekte voorkomen, oa:

cyclizine (korte duur), meclozine,

cinnarizine. Je kan van deze

stoffen flauw, suf en lam

worden, wat soms erger is dan

aan de zeeziekte toegeven. De

werkzame stoffen in gember(extracten)

en de homeopatische producten (laatste

paar) hebben deze bijwerkingen niet.

De werkzame stoffen worden verpakt

in tabletjes om te slikken, zetpillen en

capsules.

Middeltjes tegen zeeziekte moeten

meestal ruim (soms enkele dagen) vóór

de afvaart ingenomen worden. Eenmaal

katterig, hebben tabletjes, druppels en

capsules geen zin meer. Alleen een

zetpil kan dan nog helpen.

Met deze informatie van het internet

heb ik beter begrepen wat zeeziekte

nu eigenlijk is. Maar mijn interesse

werd toch wel het meest gewekt door

een artikel van een KNRM arts die de

voorzichtige link had gelegd tussen de

hoogte van het histaminegehalte in je

bloed en de mate van zeeziekte die je

kan krijgen:

Histamine

Histamine is een stof die onder meer

ontstaat bij allergische reacties en zit

in vele voedingsmiddelen. Histamine

regelt onder meer vocht opeenhoping

in weefsel en is verantwoordelijk voor

de verstopte neus bij verkoudheid.

Het gaat bij voeding vooral om

gefermenteerde producten en voedsel

dat niet meer erg vers is. Hoe

meer histamine, hoe gevoeliger voor

zeeziekte je bent. Door histamine-arm

voedsel te eten wordt de gevoeligheid

verminderd. Met medicijnen zoals

antihistamines kan het histaminegehalte

in het lichaam worden verminderd.

Cinnarizine is zo’n antihistaminicum.

En we wisten al dat Cinnarizine goed

tegen zeeziekte werkt.

Slim eten en drinken

Pas op met rode wijn, bier en

kaas. Vermijd gefermenteerd of

lang houdbaar voedsel zoals salami,

worst of tonijn in blik, of kant-enklaarmaaltijden,

want die hebben een

hoog histamine-gehalte. Ook voor

spinazie, tomaten en rode sauzen

moet je uitkijken. Verder zijn bijna alle

zuivelproducten af te raden, behalve

melk. Beter af ben je met vers fruit en

verse levensmiddelen. Brood, rijstwafels

en roggebrood zijn prima. Melk, water,

thee, en appelsap kunnen ook.

Lekker slapen

Slaap is ook een goede

histamineverlager. Tijdens een nacht

slaap verdwijnt het grootste deel van

de histamine uit het lichaam. Slaap

met de voeten in de vaarrichting, dan

komt de maaginhoud niet steeds zo

hinderlijk omhoog!

Bestrijding

Om het histamineniveau te verlagen

en de kans op zeeziekte te verkleinen

zijn vitamine C kauwtabletten het

meest effectief. Een dosis van 4 x

500 milligram per dag verlaagt het

histamineniveau aanzienlijk. Het is het

enige middel dat ook nog helpt als je

al zeeziek bent.

Het werkt!

Bij de KNRM hebben de meeste

bemanningsleden niet zo’n last

van zeeziekte, maar ook bij hen

wordt er momenteel met succes

geëxperimenteerd met vitamine C.

En zo ben ik ook zelf zonder

problemen van Southampton naar

IJmuiden gevaren. Gewapend met

Cinnarizinepilletjes, aangevuld

met vitamine C tabletten en zelfs

cafeïnetabletten tegen de voorspelde

sufheid (100 pillen voor € 10,- bij

een webshop). Ik heb ik mijn wachten

gedraaid, we zijn we een nacht

doorgevaren en ik durfde het zelfs

aan de laatste dag zonder deze

middelen te varen en met succes. Na

een heerlijke en leerzame tocht was

Nederland een fraaie catamaran en ik

verschillende mooie ervaringen rijker.

Rob Henkes.

25


Jan Mens column

JE MAG HET MAAR HEEL EVEN

VAST HOUDEN

Als je ouder wordt gaat het geheugen

slechter werken en mag je blij zijn als het

daar bij blijft. Dus als ik de herinnering

krijg: " waar blijft je stukkie" duik ik

in de oude nummers van Sluiskade 11,

om te voorkomen dat ik in herhalingen

verval.

In Sluiskade II van september 2006 kwam

ik het advies van een buurman uit de

50' er jaren van de vorige eeuw tegen:

"Geniet van het leven jongen, want je

mag het maar heel even vasthouden".

De goede man was directeur van een

filmmaatschappij en een bekend

voetbalscheidsrechter, de raad van zo

iemand kun je niet in de wind slaan

en dus nam ik mij voor zijn advies

ter harte te nemen; immers luidt niet

het spreekwoord: Het duurt lang voor

je achttien wordt, zestig ben je in een

handomdraai? Laat staan als je al dicht

bij de negentig zit. Mijn Betsie en ik

trachten ons altijd aan buurman's advies

te houden, maar helaas kan men de trieste

voorvallen niet ontwijken. Door jaloezie

moest ik op 47-jarige leeftijd de zaak

die ik vanaf 1945 geheel had opgebouwd

verlaten en opnieuw beginnen. Ik besloot

echter toch te genieten en startte met

de verkoop van pleziervaartuigen, mijn

hobby, en wij genoten elke keer weer

als wij met de auto door Engeland

toerden, soms met een zeiljacht op een

trailer achter ons aan. Als lid van een

amateur filmclub regelde ik met veel

plezier een clubblad: tekst, advertenties,

verzending, tot ik, na circa 20 jaar,

door mijn drukke werkzaamheden het

heft uit handen moest geven. Prompt

verscheen er een pissig stukje van een

wangunstig lid, waardoor ik besloot de

club te verlaten. In 1959 werd ik lid

van een watersportvereniging en ook in

dit clubblad verleende ik met genoegen

mijn bijdragen, tot volle tevredenheid

van de voorzitter/redacteur. Toen deze

door familieomstandigheden het roer

uit handen gaf, kwam er een nieuwe

redacteur die constant 'verzuimde'

mijn inzending te plaatsen. Zonder mij

daarover te informeren. De oud-redacteur

vroeg mij waarom ik nooit meer iets

schreef. "Omdat het toch niet geplaatst

wordt", antwoordde ik hem. "Ja, dat heb

ik van anderen ook gehoord", mompelde

hij. Ik had de nieuwe redacteur nooit

ontmoet of gesproken. Ik kan mij heel

goed voorstellen dat men het niet met

iemand eens is, maar laat dit dan weten.

'Sorry Jan, maar dit kan niet o.i.d.'. Van

dit soort teleurstellingen word ik triest.

Sluiskade nr. 11, mei 2006. Met de

vrijwilligers een dagje naar Spakenburg

met een bezoek aan de oude visafslag.

Aan het eind daarvan was er een

verloting van een makreel" En de

winnaar is.....PIET', schreef ik "Verdorie,

alweer Piet. Die man is voor het geluk

geboren, lijkt het".

Lijkt het! In nummer 28, april 2010 het

treurige bericht van het overlijden van

onze sympathieke havenmeester Piet. Wij

leefden met hem mee door zijn verhalen

over het bezoek aan zijn familie in

Australië en gunden hem zo graag een

volgend bezoek. Het mocht helaas niet

zo zijn

In 1943 kwam ik vanwege de

'Arbeitseinsatz' terecht in Berlijn, waar

ik bevriend raakte met enige Franse

collega's. Met een daarvan heb ik nog

steeds contact. 67 Jaar lang zijn wij

bevriend, logeerden bij elkaar, zijn

dochter kwam met vakantie bij ons

logeren, kortom het was als familie. Béter

dan familie, en het was een ontstellend

bericht dat wij kort geleden ontvingen

van het overlijden van zijn lieve vrouw

Lydia. Het leven gaat zo snel, voor je

hel weet ben je stokoud en hebben veel

fantastische vrienden het leven gelaten.

Als ik nu constateer dat er in onze

vereniging dingen gebeuren, waarvan ik,

als ouwe knar denk: waarom? Het leven

is zó kort, wees een beetje beminnelijk

voor elkaar, wees verdraagzaam en gun

elkaar het licht.

Ik had mij zo verheugd op een tochtje

De Schelp en een jaarlijks uitje met de

vrijwilligersboot. Moet men net zo oud

worden als ik om te beseffen dat het leven

te kort is voor onverdraagzaamheid?

Jan Mens (88)

Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit

Eifer sucht, was Leiden schaft.

(F.E.Schleiermacher,

1768-1834, protestants theoloog)

26 DECEMBER 2010 SLUISKADE 11


TELEMERE TELEMERE V/H V/H TELEVERSUM: TELEVERSUM: ANDERE ANDERE NAAM, NAAM, ZELFDE ZELFDE SERVICE SERVICE

Service, Vriendelijk, Vakbekwaam

Service, Vriendelijk, Vakbekwaam

Dealer van onder andere Asa Boot Electro

Dealer van onder andere Honda Asa generatoren

Boot Electro

Digitenne Honda & generatoren

Canal Digital

Procom Digitenne Antennes & Canal Digital

Procom Antennes

Een greep uit ons assortiment:

Een greep uit ons assortiment:

- Marifoon, gps, gsm, schotel- en digitenne-antennes.

- Dekdoorvoeren, - Marifoon, gps, kabels, gsm, pluggen schotel- etc. en digitenne-antennes.

- 27Mc, - Dekdoorvoeren, pmr- en lpd-apparatuur. kabels, pluggen etc.

- Compressor/koelboxen - 27Mc, pmr- en lpd-apparatuur.

en koelkasten.

- Watervaste - Compressor/koelboxen luidsprekers voor en radio koelkasten. en/of marifoon.

- Acculaders, - Watervaste diodeblokken, luidsprekers generatoren. voor radio en/of marifoon.

- Alle - kennis Acculaders, op het diodeblokken, gebied van zonne-energie,

generatoren.

op - brandstof Alle kennis en elektrische op het gebied steps van en zonne-energie,

minibike’s.

op brandstof en elektrische steps en minibike’s.

U kunt ons vinden achter de Gamma:

Markerkant 10-136c 1316 AL Almere

U kunt ons vinden achter de Gamma:

Markerkant 10-136c 1316 AL Almere

Almere

036-533 0333

Almere

www.televersumalmere.nl

036-5330333

www.televersumalmere.n


Dierenspeciaalzaak

Uw dierenadviseur en specialist in Almere!

Dealer van ondermeer:52.29.354N

004.91.295E

Gespecialiseerd in onderhoud, service, levering van

onderdelen en reparatie van zeil- en motorjachten.

Wij bieden mobiele jachtservice op locatie, dus alle

gemak voor u!

Coen van Boshuizenlaan 5

1191 SE Ouderkerk aan de Amstel

www.mobielejachtservice.nl

info@mobielejachtservice.nl

tel.: 0629 -339 912

fax: 084 -738 5850

Werkplaats-adres:

Rondehoep West 34 2/26

1191 KL Ouderkerk aan de Amstel

Off icial dealer van:

28 DECEMBER 2010 SLUISKADE 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!