14.09.2013 Views

ZEEBRIEF#76 5 juni 2013 - Photomaassluis.com

ZEEBRIEF#76 5 juni 2013 - Photomaassluis.com

ZEEBRIEF#76 5 juni 2013 - Photomaassluis.com

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZEEBRIEF#76 5 juni 2013

FLINTERHUNZE 9224116, foto: R.P. van de Wetering, 25-5-2013 passage Maassluis met bestemming

Waalhaven, Rotterdam. 10-11-2000 te water gelaten, 15-12-2000 vertrokken van Scheepswerf Bijlsma

B.V., Lemmer naar Amsterdam, 19-12-2000 bij Shipdock Amsterdam B.V., Amsterdam, 6-1-2000

opgeleverd te Amsterdam door Tille Scheepsbouw Kootstertille B.V. onder bouwnummer 335 als

HUNZEDIJK aan C.V. Scheepvaartonderneming “Hunzedijk”, Groningen, in beheer bij Navigia Ship

Management B.V., Groningen. 2005 verkocht aan “Flinterhunze” B.V., Groningen, in beheer bij Flinter

Ship Management B.V., Barendrecht en Flinter Groningen B.V., 29-10-2005 te Tallinn herdoopt

FLINTERHUNZE, roepsein PFBK. 7-2009 (e) in beheer bij Flinter Shipping B.V., Barendrecht en Flinter

Ship Management B.V., Barendrecht. 25-5-2013 gearriveerd bij Rhenus Logistics B.V. in de Waalhaven,

Rotterdam. 26-6-2013 executoriale verkoop op verzoek van de Coöp. Rabobank Rotterdam U.A., Rotterdam

in het Beurs-World Trade Center, Rotterdam.


Rabobank veilt drie schepen

Na een lange strijd, die begon in 2008, valt het doek voor MS Flintercarrier, MS Flinterlinge en MS

Flinterhunze.

De financierende bank Rabobank laat deze schepen eind volgende maand veilen. De schepen zijn opgelegd

in Rotterdam.

Wij betreuren de situatie zeer, omdat mogelijk dit jaar de bodem van de lange en diepe crisis in de

scheepvaart wordt bereikt. De geschiedenis leert ons dat scheepvaart cyclisch is en het moment van

herstel komt natuurlijk dichterbij. Rabobank oordeelt echter dat eventueel herstel onvoldoende zal zijn en

neemt nu liever een groot verlies. Naast het verlies van de bank, zijn natuurlijk vooral de

eigenaren/participanten de grote verliezers. En ook diverse Flinter bedrijven lopen miljoenen euro's schade

op.

De zeevrachtenmarkt is nog steeds erg zwak. De tarieven in de eerste maanden van 2013 zijn de laagste,

sinds het begin van de crisis in 2008. Wij zijn dan ook blij dat de meeste schepen een nieuwe standstill

met de banken hebben afgesloten.

Flinter Shipping en Flinter Management kunnen het verlies van deze drie schepen uit haar management

gelukkig compenseren met de vier nieuwe schepen, die eerder dit jaar aan de vlootlijst zijn toegevoegd.

(Bron: Flinter, vrijdag 24 mei 2013, foto FLINTERLINGE: L. Bot, 21-4-2008, foto

FLINTERCARRIER: M. Coster, 17-2-2012, Eemhaven).

ASH LAKE 5090189, foto: Koos Goudriaan, 14-5-2013, Parijs. 4-3-1939 in het Kadaster teboekgesteld op

naam van Geert Vos, scheepsbouwer te Groningen.

Eemsbode 19-07-1939: Proeftocht M.S. MITROPA. Gistermiddag werd op de Eems een welgeslaagde

proeftocht gehouden met het nieuwe motorzeeschip "MITROPA" kapitein Veenma van Groningen. Dit schip

werd gebouwd onder klasse Scheepvaart Inspectie en Bureau Veritas bij de firma J. Vos en Zonen te

Groningen en is circa 200 ton d.w. De "MITROPA " is voorzien van een 150 Pk Brons* motor. Het schip is

van het gewone type gladdek, stalen mast, plaatsteven en kruiser achterschip *(Hier word over een Brons

motor gesproken, dit is echter niet juist).

21-7-1939 op naam van Johannes Veenma, schipper te Groningen, 14-7-1939 bouw voltooid, 20-7-1939

opgeleverd door Scheepsbouw- & Reparatiewerf J. Vos & Zoon, Groningen (87) als MITROPA aan J.

Veenma, Groningen. Brandmerk 1898 Z GRON 1939, roepsein PGAF. 189 BRT, 89 NRT, 255 DWT, 36,90

(34,47) x 6,54 x 2,77 x 2,560 meter, 150 EPK, 3 cyl, N.V. Motorenfabriek "De Industrie" D. & Joh. Boot,

Alphen aan den Rijn, 9 kn. 21-7-1939 van Delfzijl naar Nieuwe Schans. 24-7-1939 (Veenma) vertrokken

naar Selby. 26-7-1939 te Selby. 1-1940 in beheer bij N.V. Scheepvaartbedrijf Gruno, Amsterdam. 1-1940

roepsein PDPX, herdoopt DINA. 17-4-1940 verkocht aan Wed. Sjoerdje Veenma-van Wijngaarden,

Groningen. 16-5-1940 ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Committee, Londen. 6-7-

1940 tijdens het afmeren langzij de Nederlandse kustvaarder HELVETIA (1939-249 BRT) te Ardrossan,

door het Griekse s.s. MOUNT RHODOPE (1909-5.182 BRT) aangevaren, de 2 Nederlandse vaartuigen

werden tussen de Griek en de kade geplet. De schade aan de DINA was aanzienlijk, de gehele bakboord

verschansing en romp in elkaar gedeukt waardoor lekkage in het schip ontstond. 9-9-1940 vertrokken van

Ardrossan naar de Clyde. 1952 verkocht aan Firma Gebr. Veenma, Groningen, in beheer bij N.V. Wijnne &

Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl. 1-10-1969 verkocht aan A.H. Sheaf & Co. Ltd.,

Guernsey, herdoopt DINA. 11-1969 herdoopt ASH LAKE. 1985 opgelegd. 3-1986 verkocht aan Geoffrey


Roland Nicolas, Guernsey. 1987 verkocht aan A.H. Sheaf & Co. Ltd., Guernsey. 1988 verkocht aan

Carisbrooke Shipping Ltd., Cowes, Isle of Wight. 1990 verkocht naar Frankrijk en in gebruik genomen als

discotheek op de Seine bij Parijs, maar door geluidshinder gesloten. 1991 Lloyd's laat de registratie

vervallen: niet langer een zeegaand vaartuig. 2002 lag er nog maar volledig uitgebrand. 2003

werkzaamheden om het schip weer in gebruik te nemen.

ANNA 9566796, zusterschip van OSTBENSE 9566784, i.a. als HATTERSUM, 24-7-2010 te water gelaten

bij Jiangsu Yangzi Changbo Shipbuilding Co. Ltd., Jiang Yin onder bouwnummer CBSY07-012, 4-2011

geplande oplevering, 3-5-2011 opgeleverd als ANNA aan Oldersum Shipping Co. Ltd., Gibraltar, in beheer

bij Briese Schiffahrts G.m.b.H. & Co. K.G., Leer. 5.044 BRT, 2.718 NRT, 7.712 DWT, 4.035 EPK, 2.970

kW, M.a.K. 9M25C NE-09. 19-5-2013 om 13:30 uur tijdens een reis van Esbjerg naar Ferrol problemen

met de machine opgelopen en aan de grond gelopen bij San Carlos Castle te San Cristovo, Spanje, 3 uur

later bij hoog water vlot gebracht met behulp van 2 sleepboten, om 17:00 uur afgemeerd te Ferrol en

onderzocht op schade. (Foto: J.R. Montero).


ANNA HEIDA 6620008, 16-9-1966 te water gelaten, 1-11-1966 opgeleverd door N.V. Scheepsbouwwerf v/h

de Groot & van Vliet, Slikkerveer (368) als NORDSTRAND PRIVA aan Privateksportørers Skibstransport

A/S, Sønderborg-Denemarken. 499 BRT, 323 NRT, 919 DWT, 57,33 (51.79) x 9,10 x 4,09 x 3,840 meter.

1 ruim, G 1.408 m3, B 1.322 m3, 11,75 kn. 800 EPK, 597 kW, 6 cyl, 4 tew, 320 x 480, M.W.M., Motoren-

Werke Mannheim A.G., Mannheim. 1968 verkocht aan Riis Shipping, Kopenhagen-Denemarken, in beheer

bij H. Elmegoord, Kastrup & B. Salomonsen, Hellerup, herdoopt NORDSTRAND PARTNER. 24-4-1969

onder Nederlandse vlag gebracht. 24-9-1969 verkocht aan Marinus Smits, Rotterdam, in beheer bij N.V.

Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij, herdoopt GERDA SMITS. 1973 verlengd bij de bouwwerf,

621 BRT, 422 NRT, 1.170 DWT, lengte 65,46 (59,90) meter, G 1.757 m3, B 1.666 m3. 1976 in beheer bij

GenChart V.o.F., Rotterdam. 30-12-1981 verkocht aan H. Heida, Heerenveen, herdoopt ANNA HEIDA. 7-3-

1989 verkocht aan Dalal Shipping Co. S. de RL., San Lorenzo-Honduras, in beheer bij Société Ibrahim El

Jaroudi et Fils pour le Transit SARL., herdoopt LADY DALAL. 17-12-2001 verkocht aan Z.M. Jawhar, in

beheer bij Phoenicia Ship Management, Tartous, vlag: Tonga. 22-1-2002 verkocht aan Z.M. Jawhar. 28-

10-2002 verkocht aan onbekende koper(s) en herdoopt MAMOUN B. 10-2-2003 herdoopt PIERO. 11-8-

2003 vlag: Noord Korea, 11-8-2003 herdoopt PROTON. 6-10-2003 als eigenaar geregistreerd: Porto Leone,

Piraeus, in beheer bij Marita Shipping Agency, Piraeus. 6-11-2003 gearriveerd te Piraeus en opgelegd. 10-

10-2005 (e) vlag: onbekend. 7-11-2007 als PROTON openbaar verkocht aan Mediterranean Shipbreaking

S.A., 2007 vlag: Comoros en herdoopt PROT. 22-11-2007 vertrokken van Piraeus naar Aliağa, Turkije, 28-

11-2007 lag het schip op het strand te Aliağa om gesloopt te worden door Dortel Gemi Sokum Demir ve

Cel. (Foto: T. v.d. Zee, 14-8-1982).

ANNA BROERE 7419054, 20-3-1976 te water gelaten, 8-4-1976 opgeleverd door Schiffswerft Heinrich

Brand K.G., Oldenburg (198) als ANNA BROERE aan Gebr Broere B.V., Dordrecht, brandmerk 14480 Z

ROTT 1976, roepsein PCRB. 1.597 BRT, 1.136 NRT, 2.610 DWT, 82,50 (74,96) x 12,73 x 6,61 x 5,740

meter, 13,5 kn. 2.100 EPK, Maschinenbau Kiel A.G., Kiel.

1-1-1979 tijdens een reis van Rotterdam naar Gdynia zware slagzij opgelopen door ijsafzetting, de

bemanning verliet het schip en is door een Pools schip aan boord genomen. 14-1-1979 nadat er ca. 800

ton ijsafzetting was afgehakt werd het schip door vier sleepboten en twee marinevaartuigen vlot gebracht

en naar Gdynia gesleept. Het schip bleek zware bodem en roerschade te hebben opgelopen. 31-1-1979 na

gelost te hebben door de Poolse sleepboot KORAL naar Bremerhaven gesleept voor reparatie. 3-1979 weer

in de vaart.

27-5-1988 tijdens een reis van Dordrecht naar Grangemouth, geladen met 547 ton acrylonitrile en 500 ton

dodecylbenzeen, op 70 mijl ten westen van IJmuiden in aanvaring gekomen met het Zweedse m.s.

ATLANTIC COMPASS en gezonken in positie 52.36 NB. en 03.10 OL., 2 bemanningsleden kwamen om het

leven. 1-7-1988 tijdens de langdurige bergingoperatie in tweeën gezaagd. 10-8-1988 de beide delen op de

ponton GIANT 2 gearriveerd in de Europoort. Het achterschip werd verkocht voor de sloop aan Van Schie

Sloopwerk B.V. te Schiedam. De motor, de pompen en het voorschip werden verkocht aan Scheepswerf

Dicago te Ridderkerk, doorverkocht aan rederij H.J. Fongers N.V. te België. Na faillissement van H.J.

Fongers is de rederij verkocht aan de zoon van Fongers. Scheepswerf Hemiksen N.V. te Hemiksen besloot

het schip zelf te verbouwen. Die plannen zijn nooit uitgevoerd. 1995 gesloopt. (Foto: T. v.d. Zee, 10-8-1988,

8e Petroleumhaven, Europoort).


ANNE 9118006, foto: R. Coster, 22-5-2013 te IJmuiden voor de Noordersluis met bestemming Vlissingen.

26-8-1995 te water gelaten, 10-10-1995 proefvaart, 20-10-1995 opgeleverd door Tille Scheepsbouw B.V.,

Kootstertille (308) als HEEREBORG aan C.V. Scheepvaartonderneming “Heereborg”, Groningen, in beheer

bij Armawa Shipping & Trading B.V. 21-10-1995 herdoopt BERMUDA ISLANDER. 1999 herdoopt

HEEREBORG. 2004 verkocht aan Alette Shipping V.o.F., Werkendam (W.A. Berchum), herdoopt ALETTE.

19-1-2005 verkocht aan Seawheel Venture K/S, vlag: Bahamas, in beheer bij Hav Ship Management AS,

Bergen, Noorwegen, herdoopt SEAWHEEL VENTURE. 6-8-2007 (e) in beheer bij Vaage Ship Management

AS, Bergen. 2008 ingebracht bij Vaage Bulk IV KS, Nassau-Bahamas, in beheer bij Vaage Ship

Management AS, Bergen, 11-2008 te Stettin herdoopt ANNE.

MARBELLA CARRIER 9063653, foto M. Coster, 1-6-2013, IJmuiden, vanaf de Zuidzijde onderweg naar

zee. 29-12-1995 (e) opgeleverd door Stocznia Gdanska S.A. (B508/31) als PIERRE DOUX aan Lorient


Maritime S.A., Nassau-Bahamas, in beheer bij Enterprises Shipping & Trading S.A. 9.438 BRT, 170 TEU,

13.609 EPK, 10.010 kW, B&W-Cegielski, snelheid: 21 kn. 2-4-2001 (e) verkocht aan Brettone d' Armament

S.A., Nassau-Bahamas, in beheer bij Enterprises Shipping & Trading S.A. 2003-2004 met zusterschip

LOUIS PASTEUR in de pool bij Seatrade Groningen B.V. 11-2011 (e) herdoopt HAINAN BAOSHA 012. 6-

2012 verkocht aan Blue Navy Maritime S.A., Nassau-Bahamas, in beheer bij Enterprises Shipping &

Trading S.A. 15-3-2013 verkocht aan Giralda Shipping Corp., Panama, in beheer bij Norbulk Shipping UK

Ltd., Glasgow, 3-2013 (e) herdoopt MARBELLA CARRIER.

Maersk Line bracht/brengt 8 containerschepen van 6477 TEU onder Amerikaanse vlag. Alle uit een serie

van 10 stuks gebouwd door Hanjin Heavy Industries tussen 2006 en 2008.

MAERSK KELSO 9333008 (GBR), t.b.n. MAERSK HARTFORD (USA). (Foto: TVDZ, 30-5-2009).

MAERSK KENDAL 9332999 (GBR), 5-2013 herdoopt MAERSK DENVER (USA).

MAERSK KOWLOON 9348649 (SGP), t.b.n. MAERSK ATLANTA (USA).

MAERSK KUANTAN 9332975 (SGP), 4-2013 herdoopt MAERSK CHICAGO (USA). (Foto: TVDZ, 1-7-2007).

MAERSK KUSHIRO 9332987 (SGP), 5-2013 herdoopt MAERSK COLUMBUS (USA).

MAERSK KWANGYANG 9348651 (SGP), 5-2013 herdoopt MAERSK MEMPHIS (USA).

SAFMARINE KARIBA 9333034 (GBR), 5-2013 herdoopt MAERSK DETROIT (USA).

SAFMARINE KOMATI 9342176 (GBR), t.b.n. MAERSK PITTSBURG (USA).


PETREL BULKER 9441398, foto: IJ. Plokker, 15-5-2013 op de Dordtsche Kil. 13-7-2011 opgeleverd aan

Petrel Shipping LLC Marshall Islands, in beheer bij Eagle Shipping International (USA) LLC, New York NY

en Eagle Ship Management LLC, New York NY. 33.045 BRT, 57.809 DWT.

Zeldzame maritieme feestvlaggen voor het eerst te zien

Met vlag en wimpel

Op zaterdag 8 juni gaat in het Maritiem Museum Rotterdam de

tentoonstelling ‘Met vlag en wimpel’ van start.

De expositie toont voor het eerst de zeer zeldzame 18de- en 19deeeuwse

collectie handbeschilderde, maritieme feestvlaggen en -wimpels

van het museum. Een unicum, omdat het vanwege hun kwetsbaarheid en omvang, soms wel drie bij vijf

meter, bijna onmogelijk is om ze tentoon te stellen. Aanleiding voor de expositie is het International

Congress of Vexillology dat van 4 t/m 9 augustus in Rotterdam wordt georganiseerd. Op donderdag 13

juni om 20.00 uur organiseert het museum een lezing en rondleiding.

Vlaggen worden wereldwijd dagelijks gebruikt. We hangen vlaggen op om iets te vieren, te herinneren, om

een evenement feestelijk aan te kleden of om de aandacht

ergens op te vestigen. Ook in de scheepvaart worden veel

vlaggen en wimpels gebruikt. Elke schipper voert de nationale

vlag en om op zee te communiceren werden vroeger altijd

seinvlaggen gebruikt. Slechts enkele schippers, in met name

de binnenvaart, viel de eer te beurt om een feestvlag of -

wimpel te laten wapperen. Een uniek exemplaar waarvan

geen tweede op de wereld te vinden was. Schippers wonnen

de vlaggen en wimpels voor het binnenbrengen van de meeste

vis, de eerste oogst van het seizoen of kregen ze als geschenk

bij de aflevering van een nieuw schip.

De feestvlaggen en –wimpels zijn zo kwetsbaar dat er in de

wereld maar enkele bewaard zijn gebleven. Een van de

grootste collecties is in het bezit van het Maritiem Museum

Rotterdam en bestaat uit veertien vlaggen en elf wimpels. Veel

daarvan zijn vervaardigd door Rotterdamse vlaggenmakers

zoals blijkt uit onderzoek van het museum. Ondanks het

kwetsbare materiaal hebben de exemplaren van het Maritiem

Museum de tand des tijds goed doorstaan. Dat komt omdat ze vermoedelijk alleen op hoogtijdagen werden

gehesen en de rest van het jaar zorgvuldig opgeborgen lagen in een kist bij de schipper thuis. Elke

feestvlag en –wimpel vertelt een verhaal door middel van de handbeschilderde voorstelling. Stuk voor stuk

zijn ze een lust voor het oog vanwege de detaillering en het gebruik van veel symbolische figuren zoals

Mercurius, de god van de handel en Neptunus als personificatie van de zee.

De tentoonstelling ‘Met vlag en wimpel’ is te zien tot en

met 24 november 2013.

(Bron: maritiemmuseum.nl, 22-5-2013).

NB: In de zeilvaart, en zeker na 1824, hadden de meeste

Nederlandse schepen een wimpel met nummer. Hieraan

kon men zien welke kapitein met het schip voer en bij welk zeemanscollege hij behoorde (AV).


Geruststelling voor bezoekers sleepvaartmuseum

Soms is het voor bezoekers van het sleepvaartmuseum een onaangename verrassing dat de lopende

wisseltentoonstelling na vijf à zes maanden alweer afgelopen is. Een bezoek aan het museum wordt vaak

uitgesteld tot het te laat is en de expositie alweer is opgeborgen. Het bestuur van het museum heeft

besloten dit probleem in ieder geval gedurende de vakantiemaanden op te lossen.

De tentoonstelling “Waar zijn ze gebleven?”, die 2 juni zou aflopen, wordt verlengd en wel tot en met 6

oktober a.s., niet toevallig de zondag na het Maassluise maritieme feest de ‘Furiade’.

Er is dus volop gelegenheid om in de vakantieperiode de tentoonstelling, die gaat over Nederlandse

sleepboten die naar het buitenland werden verkocht, te gaan bekijken. Het leuke is dat door de

geëxposeerde foto’s de levensloop van veel sleepboten letterlijk in beeld wordt gebracht. Zo zijn er

sleepboten verbouwd tot jacht, maar in die gedaante nog duidelijk herkenbaar.

Er zijn meer sprekende voorbeelden, ook van recente datum. Zo werd de sleepboot Tempest in 1976

gebouwd voor rekening van Wijsmuller uit IJmuiden, van oudsher de grote concurrent van Smit. In 1991

werd het schip ingebracht in SmitWijs B.V. een samenwerkingsverband van beide grote zeesleepmaatschappijen.

Zowel zusterschip Typhoon als de Tempest werden in 2005 verkocht aan ITC te

Heemstede, die er met succes nog zeven jaar mee voer. Onlangs werden de schepen opnieuw verkocht, nu

naar het Midden-Oosten. Ze werden resp. Gudri en Indus gedoopt. De eerstgenoemde werkt nu in de

buurt van Nigeria.

Wat te denken van de ooit wereldberoemde Smit Rotterdam en haar zusterschepen Smit London en Smit

Singapore. Ook deze vaartuigen werden in het samenwerkingsverband Smitwijs ingebracht, maar gingen in

2001 over in handen van het Deense Svitzer, die Wijsmuller had overgenomen. Het voorvoegsel ‘Smitwijs’

ging van de schepen af, maar de namen werden verder gehandhaafd. Recentelijk werden de drie schepen

aan een grote Amerikaanse onderneming verkocht die sloopschepen opkoopt en naar sloperijen in het

Verre Oosten gaat verslepen.


Fraaie gedetailleerde modellen van zowel de Wijsmuller- als de Smit eenheden, maar ook die van andere

maatschappijen en niet te vergeten van de stomers van voor 1940 zijn voorlopig nog even te zien in

Maassluis aan de Hoogstraat 1-3. Openingstijden iedere dag van 13.30 tot 16.30 uur, behalve op

maandag. (Bron en foto GUDRI: sleepvaartmuseum, SMIT NOORDZEE: Airfoto Malacca/TVDZ).

Erepenning Maassluis voor Hans Hoffmann

Hans Hoffmann heeft zaterdagavond de erepenning van de gemeente Maassluis

gekregen. Hij ontvangt de onderscheiding, omdat hij zich meer dan 12 jaar zich

heeft ingezet voor de restauratie van de zeesleper Elbe. Burgemeester Karssen

spelde de erepenning op tijdens een bijeenkomst op de Elbe in de buitenhaven aan

de Govert van Wijnkade.

Als voorzitter van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond heeft Hoffmann zich

ingezet om de zeesleper Elbe weer in haar oude staat terug te krijgen. Het schip

werd in 1958 gebouwd. Vanaf 1985 gebruikte milieuorganisatie Greenpeace haar

als actieschip.

Het Havenmuseum werd in 2001 eigenaar van het schip en Hans Hoffmann werd

als voorzitter van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond beheerder van het

inmiddels weer als Elbe herdoopte schip. Op 12 februari 2005 kwam de Elbe naar

Maassluis, waar een groep enthousiaste vrijwilligers aan de slag ging om het schip

weer in haar oude staat terug te brengen. (Bron: WOS.nl, zaterdag 1 juni 2013,

21:00, foto ELBE: P. Gerdes, 22-5-2012, Maasvlakte).


Minister opent Maasvlakte 2

"Vandaag maken we de weg vrij voor internationale scheepvaart en handel. Dat past bij Nederland. Zo zijn

we groot geworden. Met Maasvlakte 2 zet Nederland de deur wijd open voor de nieuwste generatie

containerschepen. En bieden we ruimte aan de modernste terminals. De haven wordt 20 procent groter, de

containercapaciteit verdubbelt. Er komen direct en indirect duizenden banen bij." Met deze woorden opent

Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, vandaag Maasvlakte 2 voor de

scheepvaart.

"We zijn er met zijn allen in geslaagd deze eerste fase van Maasvlakte 2 conform de planning en ruim

binnen budget aan te leggen. Het project valt ca. € 150 miljoen voordeliger uit dan was geraamd. Dit blijkt

nu de aanleg grotendeels gereed is", aldus Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf

Rotterdam. Een vloot van zo'n 25 schepen,

variërend van klassieke driemasters tot een

modern containerschip, vaart vandaag officieel

als eerste via het Yangtzekanaal naar Maasvlakte

2.

Hans Smits: "Vanaf vandaag maakt Maasvlakte 2

integraal onderdeel uit van het havengebied. Per

weg, spoor en over het water is het gebied nu

bereikbaar. De bouw van de twee

containerterminals van RWG en APMT ligt op

schema. Eind volgend jaar gaan ze draaien, maar

er komt op korte termijn ook andere

bedrijvigheid. Het Havenbedrijf plaatst vanaf de

tweede helft van dit jaar palen in het binnenmeer

van Maasvlakte 2 voor boord-boord overslag.

Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om op

het terrein naast LyondellBasell een

industriepark voor (biobased) chemie te

ontwikkelen. Het Havenbedrijf gaat daarvoor samen met partners de infrastructuur aanleggen, zodat

nieuwe bedrijven snel aan de slag kunnen. Ook merken we dat door de komst van de nieuwe

containerterminals de interesse voor distributieactiviteiten toeneemt."

Nautische toegankelijkheid

Voor de vaarwegen op Maasvlakte 2 is veel simulatieonderzoek gedaan. Dat heeft de vorm en breedte van

de aangelegde vaarwegen en havenbekkens mede bepaald. Het Yangtzekanaal is 600 m breed waardoor

twee mega-containerschepen elkaar kunnen passeren terwijl een derde afgemeerd aan de kade ligt. De

overheersende windrichting in Nederland is zuid-west. De Amaliahaven heeft dezelfde richting zodat

afgemeerde schepen er minder wind vangen. En door de vorm van Maasvlakte 2 is de dwarsstroom in de

monding van de Nieuwe Waterweg minder geworden. Vooral diepstekende schepen hebben hier nu minder

last van.


Op 1 september 2008 gaf toenmalig burgemeester Opstelten het startsein voor de aanleg van Maasvlakte 2.

De aannemers Boskalis en Van Oord, verenigd in PUMA, spoten 240 miljoen kuub zand op (zo'n 160 keer

stadion De Kuip tot de rand gevuld), legden een harde zeewering van 3,5 km aan met 7 miljoen ton steen

en 20.000 betonblokken uit de oude zeewering, bouwden enkele kilometers kademuur en legden wegen en

spoorlijnen aan. De haven heeft nu 700 ha bedrijfsterrein extra. In de tweede fase komt daar nog 300 ha

bij. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het optimaal aansluiten van de infrastructuur van Maasvlakte 2

op het bestaande havengebied.

In 2012 is een reeks belangrijke mijlpalen bereikt. In mei werd het badstrand in gebruik genomen. In juli

werd door Koningin Beatrix de zeewering gesloten, in oktober gevolgd door het openstellen van de weg en

het spoor langs de zeewering. Dit laatste moest gebeuren voordat in november gestart kon worden met het

doortrekken van het Yangtzekanaal naar Maasvlakte 2. Dit was noodzakelijk om schepen met materieel

voor de nieuwe containerterminals van APMT en RWG dit voorjaar te kunnen ontvangen.

€ 150 miljoen goedkoper

Nu Maasvlakte 2 geopend is, is er ook goed zicht op de feitelijke kosten. In 2006 was geraamd dat voor de

eerste fase van Maasvlakte 2 een bedrag van € 1,7 miljard uitgegeven zou worden. Daar bovenop werd,

zoals gebruikelijk bij dit soort projecten, vanwege de complexiteit en omvang, een soort 'post onvoorzien'

geraamd: een extra bedrag van € 200 miljoen voor grote tegenvallers en afwijkingen van het

oorspronkelijke plan, zogenoemde scope-uitbreidingen. Het budget kwam daarmee op € 1,9 miljard. Het

ziet er nu naar uit dat de eerste fase € 1,55 miljard kost. De werkzaamheden vallen € 150 miljoen

goedkoper uit dan geraamd en de post 'onvoorzien' van € 200 miljoen hoeft niet aangesproken te worden.

Combinatie van redenen

Er zijn verschillende redenen waarom de aanleg tot op dit moment voorspoedig is verlopen en de kosten in

de hand gehouden zijn, terwijl op kwaliteit niet is ingeleverd. Om te beginnen is het project grondig

voorbereid, zodat zich tijdens de uitvoering nauwelijks onverwachte zaken voordeden. Mede daardoor was

er ook bijna geen vertraging als gevolg van juridische procedures. Er zijn geschikte contractvormen met de

verschillende aannemers gezocht, inclusief afspraken om optimalisaties na afsluiting van het contract

mogelijk te maken. Een belangrijk voorbeeld van een optimalisatie is het ontwerp van de harde zeewering.

De nu gebouwde zeewering heeft een halfopen blokkendam en een keienstrand. Het oorspronkelijke

ontwerp was een massieve dijk. Daardoor wordt bespaard op aanleg- en onderhoudskosten, zonder in te

leveren op veiligheid. Een andere optimalisatie was de tijdelijke koelwateruitlaat van de E.ON-centrale. Een

relatief dure constructie werd vervangen door een smal kanaaltje naar de Yangtzehaven.

Ook een doordachte risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemers was onderdeel van de

contracten. Zo was bijvoorbeeld al het wegspoelen van zand als gevolg van stormen het risico van de

aannemer. Alleen zandverlies als gevolg van een storm met golven hoger dan 6,75 m gedurende meer dan 3

uur was voor rekening van het Havenbedrijf. Zo'n storm doet zich gemiddeld eens per 10 jaar voor. Hier

hielp het weer een handje, want zo'n zware storm was er de afgelopen jaren niet.

Vastgehouden aan oorspronkelijke scope

Daarnaast zijn kostenoverschrijdingen voorkomen door steeds zoveel mogelijk vast te houden aan de

oorspronkelijke scope van het project. De grootste uitbreiding van de scope tijdens de loop van het project

betreft het verhogen van het beveiligingsniveau van het spoor waardoor de spoorlijn beter benut kan

worden.

De aanbestedingen van infrastructuur om Maasvlakte 2

op het bestaande havengebied aan te sluiten vonden

vanaf 2010 plaats. De marktomstandigheden waren in

deze periode dusdanig dat projecten gunstiger konden

worden aanbesteed dan in 2006 geraamd. Doordat alle

belangrijke mijlpalen in de planning steeds gehaald

werden, vonden geen domino-effecten plaats in de

planning en worden ook de kosten voor begeleiding van

het bouwproject in de hand gehouden. De goede

samenwerking tussen aannemerscombinatie PUMA,

andere aannemers en het Havenbedrijf heeft daar ook aan

bijgedragen.

De tegenvallers waar rekening mee werd gehouden bij het

opnemen van de post van € 200 miljoen hebben zich niet voorgedaan. Zo was er geen uitstel of vertraging

door bijvoorbeeld lange juridische procedures en zijn de kosten niet opgelopen door een extreem hoge

inflatie of door substantiële veranderingen in de omvang van het project: Maasvlakte 2 is vrijwel exact

aangelegd zoals in 2006-2007 bedacht.

Het grootste nog openstaande risico zijn eventuele extra kosten voor het onderhoud van de zeewering als

gevolg van onvoorziene veranderingen in de stroming. Deze kosten zijn de eerste tien jaar voor rekening

van het Havenbedrijf.


Nieuwe bedrijvigheid

Op het terrein ter hoogte van LyondellBasell wil het Havenbedrijf een zogenoemd 'industry parc' voor

(biobased) chemiebedrijven realiseren. Het Havenbedrijf ontwikkelt samen met lokale partners de

infrastructuur voor het terrein zoals aanlegsteigers en nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). Dit

plug-and-play concept biedt de bedrijven het voordeel dat ze zich kunnen richten op hun kernactiviteit: het

maken van producten. Het Havenbedrijf heeft afspraken gemaakt met lokale nutsbedrijven en er zijn

gesprekken gaande met internationale bedrijven die zich hier mogelijk willen vestigen.

De komende vijf tot tien jaar blijft er een binnenmeer op Maasvlakte 2. De 300 ha bedrijfsterrein die hier

nog kan worden opgespoten komt er pas op het moment dat er vraag naar is. Voorlopig kan het

Havenbedrijf met de nu gecreëerde 700 ha vooruit. In de tussentijd plaatst het Havenbedrijf palen voor

boord-boord overslag.

Dit is een sterk groeiende markt voor met name de natte bulk sector (vooral olie die vanuit Rusland via

Rotterdam naar Azië wordt verscheept) en de droge bulk (vooral granen). De palen kunnen ook gebruikt

worden voor offshore activiteiten. Het Havenbedrijf investeert ca. € 10 miljoen in deze palen waaraan

schepen kunnen afmeren. Ze worden volgend jaar in gebruik genomen.

De bouw van de containerterminals van APM Terminals en Rotterdam World Gateway verloopt volgens

planning. Eind volgend jaar zijn beide operationeel. De komst van de terminals leidt tot meer interesse van

bedrijven voor vestiging op het distributiepark Maasvlakte. Tot concrete terreinuitgifte heeft dat laatste nog

niet geleid. (Bron en foto Melanie Schultz van Haegen: N.V. Havenbedrijf Rotterdam, 22-05-2013/29-05-

2013, foto's: P. Gerdes).

Officieel voer de MAERSK TUKANG (IMO 9334686, bouwjaar 2008, 94.193 BRT, 8100 TEU) op 22 mei

2013 als eerste schip Maasvlakte 2 op, de vrijdag daarvoor meerde de PAULA er al af aan Euromax

Terminal in de Prinses Amaliahaven met de eerste containerkraan voor APM Terminals.

29-6-2000 leverde J.J. Sietas K.G. Schiffswerft G.m.b.H. & Co. te Hamburg (1174) de PAULA op aan SAL

Heavy Lift G.m.b.H. & Co. te Hamburg (Schiffahrtskontor "Altes Land", een onderdeel van “K” Line Group),

8.397 BRT, 4.178 NRT, 9.361 DWT, 9.450 kW, type 9L48/60, MAN B&W Diesel G.m.b.H., 19 kn. 1 kraan

van 200 ton en 2 van 320 ton SWL. 2007 onder de vlag van Antigua and Barbuda gebracht. (Foto: R.

Zegwaard, 1-12-2009 met a/b SHANTI SAGAR XIII).


CONDOCK II 8500599, foto's: R.P. van de Wetering, 13-5-2013 passage Maassluis op weg naar Nueva

Palmira, Uruguay, ETA 9-6-2013. Aan boord de duwboten KRAAIJENBERG en VEERHAVEN V

ZEELEEUW.

VEERHAVEN V ZEELEEUW 02316506, foto: Koos Goudriaan, 10-5-2013 met de duwboot ANNA MARIE op

de Nieuwe Maas. 1981 opgeleverd door Scheepswerf "De Biesbosch" B.V., Dordrecht (745) aan Veerhaven

B.V., Rotterdam. 208 ton. 39,96 x 14,98 x . x 1.870 meter, 3 x 1.800 PK, M.a.K. 6MU452AK. 2002

verkocht aan Thyssen Krupp Veerhaven B.V., Brielle.


KRAAIJENBERG 02326112, 1971 opgeleverd door Ruhrorter Schiffswerft, Duisburg als HERKULES II aan

Krupp Handel G.m.b.H., Essen. 167 ton, 32,04 x 12,50 x . x 2,030 meter, 2 x 1.200 PK, M.A.K. --

vervangen door 2 x 2.200 PK, A.B.C. 1982 verkocht aan Slokkers Handel & Scheepvaartbedrijf B.V.,

Zwijndrecht, herdoopt HERKULES. 1983 verkocht aan Lehnkering Montan Transport G.m.b.H., Duisburg,

herdoopt LEHNKERING 17 (europanummer 4028510). 1992 als LEHNKERING 17 KEVIN verkocht aan R.

Emans, Balen. 2003 als LEHNKERING 17 verkocht aan Lehnkering N.V., Antwerpen. 2003 verkocht aan

Slokkers Handel & Scheepvaartbedrijf B.V., Zwijndrecht. 2004 verkocht aan V.o.F. Smalstrans, Roermond,

herdoopt KRAAIJENBERG. (Foto: Scheepsfotoruilbeurs, 13-8-1990).

IMPALA CARTAGENA, foto: Ruud Coster, 24-5-2013 voor de Zuidersluis te IJmuiden onderweg naar de

Ymondhaven. Gebouwd door Scheepswerf De Kaap B.V., Meppel onder bouwnummer 258 voor Impala

Warehousing & Logistics te Colombia (Trafigura Beheer B.V., Amsterdam). Totaal bouwt De Kaap 7

duwboten voor Impala, 4 x type KP3400 en 3 x KP1250 voor de duwvaart op de rivier Magdalena. De eerste


twee (IMPALA BARRANQUILLA en IMPALA BARRANCABERMEJA) zijn in maart opgeleverd en met de

TRAVELLER van BigLift Shipping B.V. op 28 maart 2013 vertrokken van Amsterdam naar Barranquilla,

Colombia. Na de KP3400 IMPALA CARTAGENA komen nog de IMPALA MAGDALENA, KP3400,

bouwnummer 261, IMPALA CAPULCO, KP1250, bouwnummer 259, IMPALA CALAMAR, KP1250,

bouwnummer 260 en IMPALA SAN PABLO, KP1250, bouwnummer 262. De bouw van KP1250 boten is

uitbesteed aan Maritiem Cluster Friesland B.V., Wartena en het KP3400 type aan Scheepswerf J. Talsma

B.V., Franeker. Type KP1250 is 29,50 x 11,20 meter, 1.700 EPK, 1.250 kW, type KP3400 is 33,70 x 11,20

x 2,76 x 1,800 meter, 4.500 EPK, 2.254 kW, 3 x Caterpillar 3512C. Verder heeft Scheepswerf De Kaap nog

een optie voor 3 x type KP1250, bouwnummers 265, 268 en 269 en 3 x type KP3400, bouwnummers 264,

266 en 267. 24-5-2013 de IMPALA CARTAGENA aan boord gezet van de HAPPY DIAMOND en vertrokken

naar Point au Pitre, 10-6-2013 ETA Point au Pitre, vandaar naar Barranquilla, Colombia.

IMPALA CARTAGENA langszij de HAPPY DIAMOND in de Ymondhaven, foto: M. Coster, 24-5-2013.


GLOMAR ADVANCE 8205814, foto: M. Coster, 26-5-2013 vanuit de Zuidersluis te IJmuiden onderweg

naar Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. te Amsterdam. Casco gebouwd door Stocznia Polnocna im.

Bohaterow Westerplatte, Gdansk (407), 1983 opgeleverd door Machinefabriek Maaskant B.V., Stellendam

(407) als GO.26 MAARTJE aan W. & J. Lokker, Goedereede, 472 BRT, 2.700 EPK, 1.986 kW, Deutz. 1997

verkocht en herdoopt UK.56 NOORDERLICHT. 1997 herdoopt UK.103 ANNETJE. 1997 verkocht aan

Buchan Beamers Ltd., Padstow-U.K., herdoopt PW-457 ADVANCE. 2008 verkocht aan GloMar

Shipmanagement B.V., Den Helder, te Polen verbouwd vissersvaartuig tot Standby-Safety Vessel voor de

offshore, 6-2008 herdoopt GLOMAR ADVANCE, vlag: Panama, roepsein HO5178. 7-10-2008 door de

sleepboot POLLUX van Sleepdienst Iskes binnengebracht te IJmuiden nadat het problemen met de motor

kreeg, 8-10-2008 vertrokken na reparatie.

BALTIMORE 8121393, foto: H. de Winde, 27-5-2013, Breskens, 357 BRT, afgebouwd bij Machinefabriek A.

& L. Hoekman, Urk, 1982 opgeleverd door Scheepswerf Metz, Urk (58) als KW.45 ANNA HENDRIKA aan

Rederij H. Messemaker B.V., Katwijk, 325 BRT, 1.900 EPK, 1.398 kW, Stork-Werkspoor Diesel B.V. 4-

1990 motor vervangen: 2.000 EPK, 1.471 kW. 5-1991 motor vervangen: 2.000 EPK, 1.471 kW, Stork-

Werkspoor Diesel B.V. NE-89. 1999 motor vervangen: 2.000 EPK, 1.471 kW, Stork-Werkspoor Diesel B.V.

NE-99. 10-3-2003 (e) verkocht aan Petronella B.V., Urk (Jan Korf), herdoopt UK.168 LIMANDA. 2004

opgelegd met een defecte motor, later vervangen. 7-2005 opgelegd bij Machinefabriek Hoekman, Urk. 9-

2005 verkocht aan Adnan Demirel, Turkije, 30-9-2005 uitgeschreven visserijbestand, 2005 herdoopt

LIMANDA, opgelegd. 3-2006 doorverkocht aan T. v.d. Linde & F.W. Melchers (Firma Noah). 10-10-2006 (e)

verkocht aan Timor Offshore Support Ltd., Sierra Leone, in beheer bij Groen B.V., 's-Gravenhage, herdoopt

TIMOR II. 4-2007 vlag: Panama. 2009 opgelegd in de haven van IJmuiden. 2013 verkocht aan Hakvoort

Transport Shipping B.V., Urk, 21-3-2013 (e) ingebracht bij Baltimore Offshore Corp., Vanuatu, roepsein

YJTH2, 3-2013 herdoopt BALTIMORE.

Kapitein COSTA CONCORDIA moet

terechtstaan voor dood door schuld

Er is voldoende bewijs voor een proces tegen

Francesco Schettino, de Italiaanse kapitein van

het rampschip Costa Concordia. Dit heeft een

rechter-commissaris in Grosseto woensdag beslist.

De rechtszaak begint op 9 juli in de Toscaanse

havenstad. Bij de ramp kwamen 32 mensen om

het leven.

Schettino moet terechtstaan voor dood door

schuld, het toebrengen van lichamelijk letsel, het

veroorzaken van een scheepsramp en het

vroegtijdig verlaten van het schip. Dat meldde het

Italiaanse persbureau ANSA. Hij kan tot 20 jaar

cel krijgen.


Schettino is de afgelopen maanden in voorbereidende hoorzittingen uitgebreid gehoord. Hij probeerde

onder een proces uit te komen door te proberen een deal te sluiten met het Openbaar Ministerie, maar de

aanklagers gingen daar niet op in. Vorige

week zei Schettino nog dat zijn handelwijze

meer dan 4000 mensen het leven had gered

en vroeg om een nieuw onderzoek.

Het cruiseschip Costa Concordia voer op 13

januari 2012 te dicht langs het Toscaanse

eiland Isola del Giglio. Het schip sloeg lek op

een rots en kapseisde. Schettino verliet het

schip al toen de evacuatie van de passagiers

nog aan de gang was. Hij zei dat hij per

ongeluk in een reddingsboot was gevallen.

Schettino is door Italiaanse media omgedoopt

tot 'kapitein lafaard'.

De kustwacht sommeerde Schettino om terug

aan boord te gaan, maar de kapitein zei dat

dat niet kon. De geluidsopname van het

gesprek tussen Schettino en de kustwacht is

vaak uitgezonden op radio en tv in Italië. 'Vada a bordo, cazzo!' (Ga aan boord, verdomme!) is een bekende

uitspraak geworden; er zijn veel T-shirts met dat opschrift verkocht.

De advocaten van de omstreden kapitein hebben Schettino echter een 'zondebok' genoemd die een

'arbeidsongeval' heeft gehad. Aan het proces zullen honderden civiele partijen deelnemen, waaronder

nabestaanden en overlevenden, de eigenaar van het schip en de gemeente Giglio. Het wrak van het 290

meter lange schip ligt nog steeds voor de kust van het eiland; de bergingswerkzaamheden zijn in volle

gang. (Bron: ANP/Het Parool, 22-5-2013, foto's: independent.co.uk).

Costa Classica en Costa Victoria krijgen renovatie

Costa Cruises gaat twee van haar (momenteel oudste) cruiseschepen, de Costa Classica en de Costa

Victoria, renoveren. De Costa Victoria vaart momenteel in Azië en wordt daar in Singapore gerenoveerd. Al

in november van dit jaar wordt de Costa Victoria (1996, 75.200 brutoton) onder handen genomen waarbij

het kleurenpalet afgestemd wordt op de Aziatische markt. In 28 dagen moet de renovatie klaar zijn.

De werf in Singapore gaat overigens veel samenwerken met Italiaanse bedrijven. De Costa Victoria blijft

daarna in Azië. De Costa Classica (1992, 53700 brutoton) gaat een minder grote renovatie krijgen dan

bijvoorbeeld zusterschip Costa NeoRomantica die 90 miljoen euro kostte. De Classica gaat vernieuwingen

krijgen in de openbare ruimtes en hutten. In december 2013 is het schip aan de beurt waarna het in de

Middellandse Zee zal varen. (Bron: cruisereiziger.nl, door Miriam, 24 mei 2013, foto COSTA VICTORIA: N.

Kemps, 15-5-2008).


Royal Princess voor reparatie terug naar droogdok

2,5 week voor de doop van de Royal Princess in Southampton heeft de Italiaanse scheepsbouwer

Fincantieri moeten besluiten om het nieuwe cruiseschip van Princess Cruises terug te halen naar het

droogdok in Monfalcone. Oorzaak van de ongeplande terugkeer is een defect aan twee aircocompressoren.

Beiden dienen vervangen te worden. De verwachting is dat de Royal Princess enkele dagen op de werf zal

verblijven. Dit heeft consequenties voor zustermaatschappij P&O Cruises (beide onderdeel van Carnival

Corp.). De kiel van haar nieuwe schip, dat op 15 mei nog werd gelegd, moet uit het droogdok worden


verwijderd om plaats te maken voor de Royal Princess. Zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd zal de

kiel weer worden teruggeplaatst. De reparaties zullen volgens Princess Cruises geen gevolgen hebben voor

de doopceremonie op donderdag 13 juni. (Bron en

foto: cruisereiziger.nl, door Marco, 26 mei 2013).

ROYAL PRINCESS 9584712, 6-8-2012 "voorgedoopt"

door Victoria Nash (dochter van kapitein Nash) en te

water gelaten (uitgedokt) onder bouwnummer

Fincantieri Monfalcone 6223, 139.000 BRT, 10.900

DWT. 30-5-2013 opgeleverd aan Princess Cruise

Lines Ltd., Valencia CA, vlag: Bermuda, in beheer bij

Carnival Corp., Doral FL, 13-6-2013 doop te

Southampton door Kate Middleton (echtgenote van

de Britse prins William).

Royal Princess overhandigd aan Princess Cruises door Fincantieri

Vandaag werd op de Monfalcone werf van Fincantieri de Royal Princess overhandigd aan de

cruisemaatschappij Princess Cruises. De ceremonie in het theater van het nieuwe cruiseschip werd

bijgewoond door de Italiaanse vice minister van Infrastructuur en Vervoer, Vincenzo Di Luca, en de

directeuren van Princess Cruises en Fincantieri. De Royal Princess heeft de eer het grootste cruiseschip te

zijn (141.000 brutoton, 330 meter lang, 38 m breed) dat de Italiaanse werf ooit gebouwd heeft. Voor

Princess heeft Fincantieri nu in totaal 13 schepen gebouwd.

De Royal Princess gaat plaats bieden aan 3.600 passagiers en komt op 7 juni voor de eerste keer aan bij de

Ocean Terminal in Southampton. De doop staat gepland op donderdag 13 juni. Voor die tijd zijn er korte

cruises voordat op 16 juni de echte maiden voyage plaats vindt. (Bron en foto: cruisereiziger.nl, door

Miriam, 30 mei 2013, foto's: malcolmoliver.files.wordpress.com en ship-tracking.co.uk).

STX Finland legt kiel voor Mein Schiff 3

Vrijdagavond (24-5-2013) is in Turku, Finland de kiel gelegd van het nieuwe cruiseschip van TUI Cruises,

Mein Schiff 3. Dit gebeurde op de werf van STX, waar tegelijkertijd ook de start van de productie

plaatsvond van Mein Schiff 4. Richard Vogel, CEO van het Duitse TUI Cruises gaf hiervoor met een druk

op de knop het officiële sein. Oplevering van Mein Schiff 3 staat gepland in het voorjaar van 2014 en haar

zusterschip, Mein Schiff 4, een jaar later. De schepen (97.000 brutoton) hebben een lengte van 295 meter

en breedte van 36 meter. Ze bieden plaats aan 2.500 passagiers in 1.250 hutten. (Bron: cruisereiziger.nl,

door Marco, 25 mei 2013).

GRANDEUR OF THE SEAS beschadigd door brand op achterdek

Op de Grandeur of the Seas is een brand uitgebroken om 02:52 ‘s nachts (lokale tijd) op het achterdek van

dek 3. Dit gedeelte is een crew-only gebied waar de trossen liggen voor het af- en aanmeren. Direct na het

alarm werden alle passagiers verzocht om zich te melden bij de verzamelpunten. Niemand van de 2224

gasten en 796 personeelsleden raakte gewond.

Het schip was onderweg naar CocoCay op de Bahamas. Na het blussen van de brand voer het schip door

richting Freeport, waar de Grandeur of the Seas aankwam om ongeveer 10 uur ‘s ochtends lokale tijd. De


Grandeur voer op eigen kracht. De gehele tijd stond de

Carnival Sensation standby in de buurt om eventueel te

helpen.

Het schip zal ieder geval een nacht blijven in Freeport

om de schade na te kijken. Passagiers die te dicht bij

het beschadigde dek verblijven, krijgen een

hotelovernachting aangeboden.

De Grandeur of the Seas is op een achtdaagse cruise

vanuit Baltimore, Maryland, waar het vertrokken is op

24 mei. Het schip kreeg vorig jaar een grote renovatie.

Update: Na beoordeling van de schade aan de Grandeur

of the Seas in Freeport heeft Royal Caribbean besloten

om de achtdaagse cruise niet meer voort te zetten. De

cruisemaatschappij zal ervoor zorgen alle passagiers

terug naar Boston worden gevlogen. Zij zullen tevens

hun volledige cruisebedrag terugbetaald krijgen met

daarbij een waardebon voor een volgende cruise bij Royal Caribbean voor hetzelfde bedrag als voor de

huidige cruise. (Bron: cruisereiziger.nl, door Miriam, 22 en 27 mei 2013 (update), foto: www.wptv.com).

Derde cruiseschip voor Royal Caribbean Int. bij Meyer Werft

Ook het derde nieuwe schip voor Royal Caribbean gaat bij Meyer Werft in Papenburg gebouwd

worden. Op dat moment had de Meyer Werft al een contract binnen voor de Quantum of the

Seas en de Anthem of the Seas, die in de herfst van 2014 resp. in januari 2015 opgeleverd zullen

worden. Het derde schip wordt in het midden van 2016 verwacht.

De Meyer Werft is in ieder geval in haar nopjes met het nieuwe contract. Tot 2017 heeft de werf

een orderportefeuille van maar liefst zes schepen. Drie van Norwegian Cruise Line en ook drie

voor Royal Caribbean. De schepen van de Quantum klasse van Royal Caribbean zijn flinke

schepen, maar niet zo groot als de Oasis en de Allure of the Seas. De Quantum schepen (167.800

brutoton) hebben 16 dekken, 347 m lang en 41 m breed. Ongeveer 4180 passagiers kunnen op

de schepen mee. Ter vergelijking: de Oasis en de Allure of the Seas (225000 brutoton) hebben 18

dekken en plek voor 5400 passagiers. (Bron: cruisereiziger.nl, door Miriam, 30 mei 2013,

afbeelding: Royal Caribbean).

'Scheepvaart' wijkt voor wegverkeer

Het vertrouwde beeld van de Betelgeuze, het korpsschip van het Zeekadetkorps Rotterdam, aan de

Waalhaven Oostzijde is niet meer...

De bemanningsleden van de Betelgeuze maakten dinsdag 28 mei 2013 samen het schip vaargereed voor

een definitief vertrek uit de Rotterdamse Waalhaven.

Vanaf 1959 is het Rotterdamse korps van het Zeekadetkorps Nederland

een vertrouwd gezicht in de Waalhaven. Voorheen de Hydrograaf, de

bekende Pakjesboot 12 van Sinterklaas, en aansluitend de Abraham

Crijnssen, een beroemd schip van de Koninklijke Marine. Deze twee

historische schepen hebben beide vele jaren dienst gedaan als

onderkomen van de zeekadetten. In 1995 kreeg het Rotterdamse

Zeekadetkorps de beschikking over de Betelgeuze. Dit voormalig

loodsvaartuig kreeg, dankzij de medewerking van het Havenbedrijf

Rotterdam, een prominente ligplaats aan de Waalhaven Oostzijde.

Vanwege de geplande dubbele rijbaan van de weg Waalhaven Oostzijde is


er geen plaats meer voor de zeekadetten en het walverblijf met leslokalen. De nieuwe koers is uitgezet naar

de Dokhaven nabij Heijplaat. Een historische locatie waarbij verleden en toekomst samen komen. (Bron en

foto BETELGEUZE en SIRIUS te Maassluis: zkk.nl, foto te Rotterdam: Scheepsfotoruilbeurs, 9-3-2007).

De OTAGO en OPUA, foto: Hans Lingbeek http://www.tussenhoekenstad.nl 3-6-2013, onderweg van

Hardinxveld naar de Waalhaven te Rotterdam om aan boord van de PAULA (9197466, SAL Heavy Lift

G.m.b.H.) gezet te worden met bestemming Singapore.

OTAGO 9688659, Damen Shoalbuster 3209, casco gebouwd bij Damen Shipyards Koźle SP. z o.o.,

Kędzierzyn-Koźle, 15-12-2012 passage Kieler Kanaal, 17-12-2012 als 1696 gearriveerd op de Nieuwe

Waterweg achter de sleepboot AMON met bestemming Dordrecht, 19-12-2012 gearriveerd te Hardinxveld-

Giessendam om afgebouwd te worden bij Damen Shipyards B.V. onder bouwnummer DAMEN

HARDINXVELD 571696, 27-3-2013 (e) te water gelaten, 327 BRT, 3.300 EPK, 2.460 kW 2 x Caterpillar

3512B.TA/C, 29-5-2013 vertrokken van de werf voor proefvaart in de Europoort, proefvaart onder Ned.


vlag, roepsein PCUE, trekkracht 47,5 ton, 11,3 kn., 30-5-2013 terug naar de werf. 31-5-2013 (BV)

opgeleverd als OTAGO aan Damen Marine Services B.V., Hardinxveld, in charter bij Thong Yong 2000

Marine Pte. Ltd., Singapore (Tym-Group), 3-6-2013 vertrokken van de werf naar de Waalhaven te

Rotterdam om samen met de OPUA aan boord van de PAULA (9197466, SAL Heavy Lift G.m.b.H.) gezet te

worden met bestemming Singapore.

OPUA 9641479, Utility Vessel, MultiCat 2611, 22-12-2011 te water gelaten onder bouwnummer DAMEN

HARDINXVELD 571664, 15-11-2012 gearriveerd te Hardinxveld-Giessendam, 11/12-12-2012 proefvaart

in de Europoort, 12-12-2012 na de proefvaart vertrokken van de Europoort naar de werf te Hardinxveld-

Giessendam, 31-5-2013 (BV) opgeleverd aan Damen Marine Services B.V., Hardinxveld, roepsein PBIY,

255 BRT, 1.902 kW, 3 x Caterpillar C32 TTA, trekkracht 35,3 ton, 10,3 kn. 3-6-2013 vertrokken van de

werf naar de Waalhaven te Rotterdam om samen met de OTAGO aan boord van de PAULA (9197466, SAL

Heavy Lift G.m.b.H.) gezet te worden met bestemming Singapore voor werk bij Thong Yong 2000 Marine

Pte. Ltd., Singapore (Tym-Group), (Foto: Hans Lingbeek, 3-6-2013).


CLAUS / EN AVANT 20 9408645, 17-3-2006 kiel gelegd, 18-9-2006 te water gelaten, 19-12-2006 (GL)

opgeleverd door Lindenau G.m.b.H. Schiffswerft & Maschinenfabrik, Kiel (S255) als CLAUS aan J.

Johannsen & Sohn e.K., Lübeck. 448 BRT, 134 NRT, 254 DWT, 32,00 (29,71) x 11,00 x 5,25 x 4,250

meter, 3.680 kW, 2 x A.B.C. 8MDZC, Anglo Belgian Corporation N.V., 12 kn. 2013 verkocht aan Rederij T.

Muller, Dordrecht, 20-5-2013 gearriveerd te Stellendam, 5-2013 bij Maaskant Shipyards Stellendam B.V.,

Stellendam als EN AVANT 20, 24-5-2013 in dok te Stellendam, 30-5-2013 uit dok te Stellendam en te

Dordrecht en (nog naamloos) overgedragen. (Foto boven: Hans Lingbeek http://www.tussenhoekenstad.nl,

naamloos tussen de EN AVANT 10 en EN AVANT 21, Dordrecht 31-5-2013, foto in dok: F. van Rijsbergen,

27-5-2013, Stellendam).

SMIT SCHELDE 2008430, 11-12-1981 proefvaart en opgeleverd door Scheepswerf van Goor B.V.,

Monnickendam (677) als ALFONS W. SR. aan Gebr. A. & L. Wilson, Rotterdam. 20,05 x 9,55 x 2,10 x

1,900 meter, 1.450 EPK, 1.066 kW, 2 x Caterpillar Tractor Co. 28-5-1984 in dienst bij Smit Int.

Havensleepdiensten B.V., Rotterdam als SMIT SCHELDE (1). 13-4-1988 verkocht aan Smit

Havensleepdienst B.V., Rotterdam. 28-8-1991 verkocht aan Interriver B.V., Rotterdam, in beheer bij Smit

Int. Havensleepdiensten B.V., Rotterdam, herdoopt SCHELDE. 29-4-1999 verkocht aan Sleepdienst G.J.

Eerland Lcm. Zn. B.V., Rotterdam. 15-5-2002 verkocht aan Smit Transport Europe B.V., Rotterdam. 12-

12-2002 verkocht aan A.M. Bruinsma, Zwijndrecht, herdoopt NOVALITÉ. 31-1-2007 verkocht aan

Scheepvaartbedrijf R. Braamkolk, Barendrecht, herdoopt SHADOW. (Foto: Scheepsfotoruilbeurs, 3-11-

1988, foto SHADOW: R. Zegwaard, 15-7-2011, foto NOVALITE: L. Schuitemaker, 2-9-2005).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!