Samenvoeging van subfondsen - BNP Paribas Investment Partners

bnpparibas.ip.nl

Samenvoeging van subfondsen - BNP Paribas Investment Partners

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - FeBruari 2011

Samenvoeging van subfondsen

BNP Paribas L1 en Parvest


Samenvoeging van subfondsen - BNP Paribas L1 en Parvest I februari 2011 I 2

Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Partners hoofdzakelijk uit de twee SICAV’s BNP Paribas L1 en Parvest. Deze SICAV’s, die beide voldoen

aan de ICBE III-richtlijn en gevestigd zijn in Luxemburg, bieden onze klanten tezamen keuze uit

ongeveer 250 subfondsen. In september 2010 beheerden deze subfondsen een vermogen van in totaal

circa EUR 50 miljard.

Om ons fondsaanbod zo overzichtelijk mogelijk te maken, hebben wij besloten de beide SICAV’s

beter op elkaar af te stemmen. Naar onze mening vergelijkbare subfondsen die reeds door hetzelfde

beleggingsteam worden beheerd, worden samengevoegd. Het gaat daarbij - enkele uitzonderingen

daargelaten - om subfondsen met hetzelfde beleggingsuniversum en een identieke beleggingsstrategie.

Subfondsen van BNP Paribas L1 die

opgaan in een ander subfonds

in maart 2011 zullen achttien subfondsen van BNP Paribas L2 opgaan in subfondsen van Parvest.

Het nieuwe prospectus van deze subfondsen zal in april 2011 beschikbaar zijn. Daarnaast zullen drie

subfondsen van BNP Paribas L1 met andere subfondsen van BNP Paribas L1 worden samengevoegd.

Commerciële naamgeving in Nederland

Naar verwachting eind 2011 zal de Parvest SICAV-naam gewijzigd worden naar ‘BNP Paribas L2’. Dit betekent dat de naam van

alle Parvest fondsen zal veranderen in BNP Paribas L2. Vooruitlopend op deze statutaire naamswijziging, zullen wij in Nederland

per 14 maart 2011 reeds BNP Paribas L2 als commerciële naam introduceren voor alle Parvest fondsen.

De introductie van de commerciële naam BNP Paribas L2, vooruitlopend op de officiële naamswijziging van de Parvest SICAV eind

2011, voorkomt dat u mogelijk uw beleggingssystemen dit jaar twee keer dient aan te passen. Om een éénduidige communicatie

naar de klanten te bevorderen, adviseren wij aan al onze distributeurs in Nederland om deze commerciële naam (BNP Paribas L2

voor alle Parvest fondsen) per 14 maart 2011 door te voeren.

De voorgenomen samenvoegingen en de commerciële namen in Nederland zijn:

Te aBSorBereN SuBFoNDS

BNP PariBaS L1

aBSorBereND SuBFoNDS

ParveST oF BNP PariBaS L1

CommerCiëLe NaamgeviNg

iN NeDerLaND

BNP PARIBAS L1 BOND EURO Parvest Bond Euro BNP Paribas L2 Bond Euro

BNP PARIBAS L1 BOND EURO CORPORAtE Parvest Bond Euro Corporate BNP Paribas L2 Bond Euro Corporate

BNP PARIBAS L1 BOND EURO GOVERNmENt Parvest Bond Euro Government BNP Paribas L2 Bond Euro Government

BNP PARIBAS L1 BOND EURO

INFLAtION-LINkED

Parvest Bond Euro Inflation-Linked BNP Paribas L2 Bond Euro Inflation-Linked

BNP PARIBAS L1 BOND EURO mEDIUm tERm Parvest Bond Euro Short term BNP Paribas L2 Bond Euro Short term

BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE

OPPORtUNItIES

Parvest Bond Europe BNP Paribas L2 Bond Europe

BNP PARIBAS L1 BOND USD HIGH YIELD Parvest Bond USA High Yield BNP Paribas L2 Bond USA High Yield

BNP PARIBAS L1 EqUItY BESt SELECtION

JAPAN

Parvest Equity Japan BNP Paribas L2 Equity Japan

BNP PARIBAS L1 EqUItY BRAzIL Parvest Equity Brazilië BNP Paribas L2 Equity Brazilië


Waarom deze samenvoegingen?

De samenvoegingen hebben uitsluitend betrekking op

subfondsen die naar onze mening vergelijkbaar zijn. Het blijft

ons streven om klanten één van de breedste assortimenten aan

beleggingsstrategieën aan te bieden die de markt kent.

In het geval van vergelijkbare subfondsen is een diepgaande

analyse van hun beleggingsstrategie, positionering en

performance uitgevoerd, om te bepalen welke van de twee

subfondsen in het andere zou opgaan. Hierbij zijn ook diverse

andere factoren in aanmerking genomen, zoals het track

record van de subfondsen, hun ranking in de diverse databases

(bijvoorbeeld Lipper en morningstar), hun omvang (op basis van

beheerd vermogen) en fiscale aspecten.

verandert het beleggingsbeleid van de

subfondsen?

In het derde kwartaal van 2010 hebben wij het beleggingsbeleid

van de BNP Paribas L1 en Parvest subfondsen geharmoniseerd.

De samenvoegingen zullen daardoor bij vrijwel geen van de

subfondsen in een ander beleggingsuniversum resulteren.

Fondsen waar wel een verandering optreedt

Het BNP Paribas L1 Global Asset Opportunities fonds zal worden

samengevoegd met het BNP Paribas L1 Dynamic World fonds.

Aangezien het ontvangende fonds een Fund of Funds (FoF)

structuur kent zal de specifieke netto intrinsieke waarde (NIW)

calculatie die gebruikelijk is bij deze structuren gelden.

Voor BNP Paribas L1 Equity High Dividend Europe heeft de

samenvoeging ook gevolgen. Dit subfonds gaat op in Parvest

Equity High Dividend Europe, dat in tegenstelling tot BNP

Samenvoeging van subfondsen - BNP Paribas L1 en Parvest I februari 2011 I 3

BNP PARIBAS L1 EqUItY EUROPE SmALL CAP Parvest Equity Europe Small Cap BNP Paribas L2 Equity Europe Small Cap

BNP PARIBAS L1 EqUItY HIGH DIVIDEND

EUROPE

Parvest Equity High Dividend Europe

* Voor de drie BNP Paribas L1 fondsen is de commerciële naam gelijk aan de statutaire naam.

BNP Paribas L2 Equity High Dividend

Europe

BNP PARIBAS L1 EqUItY JAPAN Parvest Equity Japan BNP Paribas L2 Equity Japan

BNP PARIBAS L1 EqUItY LAtIN AmERICA Parvest Equity Latin America BNP Paribas L2 Equity Latin America

BNP PARIBAS L1 SUStAINABLE EqUItY

EUROPE

Parvest Sustainable Equity Europe BNP Paribas L2 Sustainable Equity Europe

BNP PARIBAS L1 SHORt tERm EURO Parvest Short term Euro BNP Paribas L2 Short term Euro

BNP PARIBAS L1 SHORt tERm USD Parvest Short term USD BNP Paribas L2 Short term USD

BNP PARIBAS L1 V150 Parvest Enhanced Cash 6 months BNP Paribas L2 Enhanced Cash 6 months

BNP PARIBAS L1 WORLD CURRENCY

BNP PARIBAS L1 EqUItY ASIA Ex JAPAN

BNP PARIBAS L1 OPPORtUNItIES EUROPE

BNP PARIBAS L1 GLOBAL ASSEt

OPPORtUNItIES

Parvest Absolute Return World

Currency 10

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia

ex-Japan

BNP Paribas L1 Equity Best Selection

Europe

BNP Paribas L2 Absolute Return World

Currency 10

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia

ex-Japan *

BNP Paribas L1 Equity Best Selection

Europe *

BNP Paribas L1 Dynamic World BNP Paribas L1 Dynamic World *

Paribas L1 Equity High Dividend Europe geen hedgingstrategieën

(geen afdekking van het valutarisico) toepast.

Wijzigen de kosten?

In september 2010 zijn de structuur en de hoogte van de kosten

van BNP Paribas L1 en Parvest zoveel mogelijk geharmoniseerd.

Dit proces maakte deel uit van de onderlinge afstemming

van de prospectussen van beide SICAV’s. Als gevolg van deze

harmonisatie blijven bij het opgaan van een subfonds van BNP

Paribas L1 in een vergelijkbaar subfonds van Parvest (en ook

in een vergelijkbaar subfonds van BNP Paribas L1) de kosten in

de meeste gevallen gelijk. Er zijn echter drie uitzonderingen:

BNPP L1 Global Asset Opportunities: de beheervergoeding zal

verlagen naar het tarief van het absorberende fonds, dat 1,40%

bedraagt en er is geen resultaatafhankelijke vergoeding van

toepassing.

De totale vergoeding voor ‘Classic’ en ‘UkH’ aandelen in BNPP

L1 V150 wordt lager. Het absorberende fonds hanteert voor

zijn ‘Classic’ aandelen namelijk wereldwijd een vergoeding

van 0,65%. De vergoeding voor ‘I’ aandelen, waarvoor het

absorberende subfonds een vergoeding van 0,31% hanteert,

daalt eveneens.

De globale maximale vergoedingen voor het compartiment

BNPP L1 world Currency “Classic” blijft 1,70% en er is een

resultaatafhankelijke vergoeding van toepassing.


Samenvoeging van subfondsen - BNP Paribas L1 en Parvest I februari 2011 I 4

gevolgen voor aandelenklassen met valuta-afdekking (hedged share classes)

twee subfondsen van BNP Paribas L1 (BNP Paribas L1 World Currency en BNP Paribas L1 V150) die zullen opgaan in subfondsen

van Parvest, kennen aandelenklassen met hedgingstrategieën. Aangezien Parvest soortgelijke afdekkingsmogelijkheden niet

biedt, zullen de betreffende aandelenklassen opgaan in de standaard aandelenklassen van Parvest en dus geen hedging

meer kennen.

Te aBSorBereN SuB-

FoNDS

BNP PARIBAS L1 WORLD

CURRENCY

BNP PARIBAS L1 WORLD

CURRENCY

BNP PARIBAS L1 WORLD

CURRENCY

aaNDeLeNkLaSSe

iSiN

Classic H USD Cap LU0377060602

IH GBP Cap LU0396582164

IH USD Cap LU0377060941

BNP PARIBAS L1 V150 IH USD Cap LU0377061915

BNP PARIBAS L1 V150 UkH Dis LU0396582677

aBSorBereND

SuBFoNDS

Parvest Absolute Return

World Currency 10

Parvest Absolute Return

World Currency 10

Parvest Absolute Return

World Currency 10

Parvest Enhanced Cash

6 months

Parvest Enhanced Cash

6 months

aaNDeLeNkLaSSe

iSiN

Classic Cap LU0347698002

I Cap LU0347698341

I Cap LU0347698341

I Cap LU0325598752

Classic Dis LU0325598323

gevolgen voor tijdstip van berekening van intrinsieke waarde

Voor subfondsen die in Azië beleggen, hanteert Parvest een andere berekeningscyclus voor de intrinsieke waarde (IW-cyclus)

dan BNP Paribas L1. Daarom zal voor drie op Azië gerichte subfondsen van BNP Paribas L1 die opgaan in subfondsen van

Parvest, een andere IW-cyclus gaan gelden.

Deze drie subfondsen zijn:

BNP Paribas L1 Equity Japan

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Japan

BNP Paribas L1 World Currency

Voor alle subfondsen van BNP Paribas L1 die in een subfonds van Parvest opgaan, zal voortaan de IW-cyclus van Parvest

worden gehanteerd. Inclusief ‘cut-off’ tijden van 15.00 uur voor Parvest fondsen ten opzichte van 16.00 uur voor subfondsen

van BNP Paribas L1.

BNP Paribas L1 Global Asset Opportunities, dat binnen dezelfde SICAV opgaat in BNP Paribas L1 Dynamic World, krijgt ook

een andere berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde omdat het absorberende subfonds een FoF) is.

Parvest en BNP Paribas L1 hanteren tevens een verschillende settlementdag: T+4 in Parvest en T+3 in BNP Paribas L1. voor

subfondsen van BNP Paribas L1 die opgaan in een subfonds van Parvest, zal de settlementdag van Parvest gaan gelden.

iW-cyclus:

aLLe FoNDSeN, m.u.v.

azië-FoNDSeN eN FoF

azië-FoNDSeN eN FoF CuT-oFF ParveST

T T+1

CuT-oFF voor ParveST eN BNPP L1 BerekeNiNg iW

T-1

T

CuT-oFF BNPP L1

T+1

BerekeNiNg iW


Samenvoeging van subfondsen - BNP Paribas L1 en Parvest I februari 2011 I 5

Tranches en tijdschema

De samenvoegingen vinden plaats in twee tranches, die per 14 en 21 maart 2011 effectief zullen zijn.

Onderstaande tabellen tonen de samenstelling en het tijdschema van de twee tranches.

eerSTe

TraNCHe:

TraNCHe 1:

14 maarT

Tijdschema tranche 1:

aBSorPTie SuBFoNDSeN BNP PariBaS L1 iN ParveST

Naam te absorberen subfonds Naam absorberend subfonds

BNP PARIBAS L1 V150 PARVESt ENHANCED CASH 6 mONtHS

BNP PARIBAS L1 BOND EURO CORPORAtE PARVESt BOND EURO CORPORAtE

BNP PARIBAS L1 BOND EURO PARVESt BOND EURO

BNP PARIBAS L1 BOND EURO GOVERNmENt PARVESt BOND EURO GOVERNmENt

BNP PARIBAS L1 BOND EURO INFLAtION-LINkED PARVESt BOND EURO INFLAtION-LINkED

BNP PARIBAS L1 BOND EURO mEDIUm tERm PARVESt BOND EURO SHORt tERm

BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE OPPORtUNItIES PARVESt BOND EUROPE

BNP PARIBAS L1 SUStAINABLE EqUItY EUROPE PARVESt SUStAINABLE EqUItY EUROPE

BNP PARIBAS L1 EqUItY EUROPE SmALL CAP PARVESt EqUItY EUROPE SmALL CAP

BNP PARIBAS L1 EqUItY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVESt EqUItY HIGH DIVIDEND EUROPE

TraNCHe 1

Dinsdag 08-03-2011

Woensdag 09-03-2011 -

Woensdag 09-03-2011

Donderdag 10-03-2011 -

Donderdag 10-03-2011 -

Te aBSorBereN SuBFoNDS

BNP PariBaS L1

Laatste dag waarop orders kunnen worden

opgegeven in te absorberen fondsen (tot aan de

in het prospectus genoemde cut-off tijd)

Laatste berekening IW in te absorberen fondsen

(berekend op 9 maart, gedateerd op 8 maart)

-

aBSorBereND SuBFoNDS ParveST /

BNP PariBaS L1

Laatste dag waarop orders kunnen worden

opgegeven in absorberende fondsen van

tranche 1 (tot aan de in het prospectus

genoemde cut-off tijd)

-

Laatste berekening IW in absorberende fondsen

(berekend op 10 maart, gedateerd op 9 maart)

Opschorting orderuitvoering in absorberende

fondsen. Plaatsing van orders is mogelijk, maar

de uitvoering ervan vindt plaats op vrijdag 11

maart (cut-off time absorberende fondsen van

toepassing)

vrijdag 11-03-2011 - Geen berekening IW in absorberende fondsen

vrijdag 11-03-2011 -

maandag 14-03-2011 -

Hervatting orderuitvoering in absorberende

fondsen

Effectuering samenvoeging en introductie

commerciële naam ‘BNP Paribas L2’ voor alle

Parvest subfondsen

vrijdag 18-03-2011 Publicatie ruilverhoudingen


Samenvoeging van subfondsen - BNP Paribas L1 en Parvest I februari 2011 I 6

TWeeDe

TraNCHe:

TraNCHe 2:

21 maarT

Tijdschema tranche 2:

aBSorPTie SuBFoNDSeN BNP PariBaS L1 iN ParveST

Naam te absorberen subfonds Naam absorberend subfonds

BNP PARIBAS L1 SHORt tERm EURO PARVESt SHORt tERm EURO

BNP PARIBAS L1 SHORt tERm USD PARVESt SHORt tERm USD

BNP PARIBAS L1 WORLD CURRENCY PARVESt ABSOLUtE REtURN WORLD CURRENCY 10

BNP PARIBAS L1 BOND USD HIGH YIELD PARVESt BOND USA HIGH YIELD

BNP PARIBAS L1 EqUItY BESt SELECtION JAPAN PARVESt EqUItY JAPAN

BNP PARIBAS L1 EqUItY BRAzIL PARVESt EqUItY BRAzIL

BNP PARIBAS L1 EqUItY JAPAN PARVESt EqUItY JAPAN

BNP PARIBAS L1 EqUItY LAtIN AmERICA PARVESt EqUItY LAtIN AmERICA

aBSorPTie SuBFoNDSeN BiNNeN BNP PariBaS L1

BNP PARIBAS L1 EqUItY AzIË Ex-JAPAN BNP PARIBAS L1 EqUItY BESt SELECtION ASIA Ex-JAPAN

BNP PARIBAS L1 OPPORtUNItIES EUROPE BNP PARIBAS L1 EqUItY BESt SELECtION EUROPE

BNP PARIBAS L1 GLOBAL ASSEt OPPORtUNItIES BNP PARIBAS L1 DYNAmIC WORLD

TraNCHe 2

maandag 14-03-2011 -

Dinsdag 15-03-2011

Woensdag 16-03-2011 -

Woensdag 16-03-2011

Donderdag 17-03-2011 -

Donderdag 17-03-2011 -

Te aBSorBereN SuBFoNDS

BNP PariBaS L1

Laatste dag waarop orders kunnen worden

opgegeven in te absorberen fondsen (tot aan de

in het prospectus genoemde cut-off tijd)

Laatste berekening IW in te absorberen fondsen

(berekend op 16 maart, gedateerd op 15 maart)

aBSorBereND SuBFoNDS ParveST /

BNP PariBaS L1

Introductie commerciële naam ‘BNP Paribas L2’

voor alle Parvest subfondsen

Laatste dag waarop orders kunnen worden

opgegeven in Parvest Absolute Return World

Currency 10, Parvest Equity Japan en BNP

Paribas L1 Dynamic World* (tot aan de in het

prospectus genoemde cut-off tijd)

Laatste dag waarop orders kunnen worden

opgegeven in de andere absorberende fondsen

van tranche 2 (tot aan de in het prospectus

genoemde cut-off tijd)

Opschorting orders in de absorberende fondsen

Parvest Absolute Return World Currency

10, Parvest Equity Japan en BNP Paribas L1

Dynamic World

Laatste berekening IW in absorberende fondsen

(berekend op 17 maart, gedateerd op 16 maart)

Opschorting orderuitvoering in absorberende

fondsen (m.u.v. Parvest Absolute Return World

Currency 10, Parvest Equity Japan en BNP Paribas

L1 Dynamic World). Plaatsen van orders is mogelijk,

maar de uitvoering ervan vindt plaats op vrijdag

18 maart (cut-off time absorberende fondsen van

toepassing)

vrijdag 18-03-2011 - Geen berekening IW in absorberende fondsen

vrijdag 18-03-2011 -

Hervatting orderuitvoering in absorberende

fondsen

maandag 21-03-2011 - Effectuering samenvoeging

vrijdag 25-03-2011 - Publicatie ruilverhoudingen

*Afwijkend tijdschema vanwege andere cut-off time settlement (t-1)


uitkering van dividend

De uitkering van dividend in BNP Paribas L1 vond plaats in

januari 2011 en vindt in Parvest normaal gesproken in mei

2011 plaats. Om verwatering van de intrinsieke waarde van

Parvest-subfondsen waarin een subfonds van BNP Paribas

L1 opgaat te voorkomen, is ten aanzien van deze Parvestsubfondsen

besloten in januari 2011 dividend op basis van

het resultaat over 2010 uit te keren.

Samenvoeging van subfondsen - BNP Paribas L1 en Parvest I februari 2011 I 7


www.bnpparibas-ip.nl

Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen

beleggingsadvies. voordat u investeert in enig product van BNP Paribas investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico’s die verbonden

zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving

ondervinden. indien u na het lezen van deze brochure een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige belegging te bespreken met

uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico’s - past binnen uw beleggingsactiviteiten. De waarde P1102003

-

van uw belegging kan fluctueren. in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt;

het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

Studio

BNP Paribas investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid IP

voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas investment Partners

is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * “BNP Paribas investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de BNPP

vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas investment Partners Netherlands N.v. (adres: Postbus 71770, 1008 Dg

amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas groep. Design

More magazines by this user
Similar magazines