Download uitnodiging met gedetailleerd ... - Huiselijk Geweld

huiselijkgeweld.nl

Download uitnodiging met gedetailleerd ... - Huiselijk Geweld

‘How to Make Love’ & ‘HOME RUN’

Graag willen we u uitnodigen voor de presentatie van een bijzondere DVD. De DVD is een

registratie van twee jeugdtheatervoorstellingen, ‘How to Make Love’ en ‘HOME RUN’. Bij de

DVD hoort een handreiking. Op 21 juni bent u van harte welkom om de presentatie van de

DVD en de handreiking bij te wonen.

Achtergrond

In 2009 heeft de jeugdtheaterschool Zuidoost de voorstelling ‘HOME RUN’ meermalen

opgevoerd. De voorstelling is gemaakt in het kader van de campagneweek ‘Geweldig in Huis’,

een campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. In de voorstelling worden de

ervaringen, denkwijze en gevoelens van jongeren over kindermishandeling met een lach en

een traan weergegeven.

In 2010 is opnieuw een jeugdtheatervoorstelling opgevoerd, de voorstelling ‘How To Make

Love (HTML)’. Deze voorstelling is gemaakt in het kader van de werkconferentie Seksualiteit,

Liefde en Weerbaarheid. In de voorstelling laten jongeren zien hoe ze denken en voelen over

liefde en seksualiteit.

Wat zijn we aan het doen?

Beide onderwerpen horen onlosmakelijk bij elkaar. Daarom bundelt stadsdeel Zuidoost ze nu in

een handreiking. Deze handreiking is bedoeld voor het gebruik in het onderwijs, maar ook voor

ouders en hulpverleners.

De beide voorstellingen worden nu, in opdracht van het stadsdeel Zuidoost op een DVD gezet.

Daarnaast wordt een handreiking geschreven voor professionals, jongeren en ouders. Dit om

tegemoet te komen aan de behoefte aan goed en laagdrempelig voorlichtingsmateriaal.

Bovendien kwam op de werkconferentie Seksualiteit, Liefde en Weerbaarheid nadrukkelijk

naar voren dat we dingen alleen kunnen veranderen als we samenwerken. Niet alleen met

organisaties en instellingen onderling, maar ook door de omgeving van kinderen te

versterken. Deze handreiking is een concreet aanbod aan onderwijs, ouders en hulpverleners

om de kinderen in Zuidoost sterker en weerbaarder te maken.

Presentatie handreiking

Op 21 juni nodigen wij diverse instellingen, zelforganisaties en actieve bewoners uit om de

handreikingen te presenteren. Dan hoort u meer over de precieze inhoud en wordt het

materiaal beschikbaar gesteld. Ook is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te

wisselen. We zien u graag op deze bijeenkomst.

Datum: dinsdag 21 juni 2011

Tijdstip: 14:00 - 17:00 uur

Locatie: Informatiecentrum, Stadsdeel Zuidoost

Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar: aanmelden@lotusandtulip.com

of bellen met: 06 5463 5648

Een link naar een video van de voorstelling HTML kunt u vinden op www.lswzuidoost.nl

Een link naar de voorstelling ‘HOME RUN’ vindt u op www.geweldiginhuis.nl

Programma

Datum: dinsdag 21 juni 2011

Tijdstip: 14:00 - 17:00 uur

Locatie: Informatiecentrum, Stadsdeel Zuidoost

13.45 Inloop

14.00 Welkom en introductie door gespreksleider Ernestine Comvalius

(Directeur Bijlmer Parktheater)

14.15 Sketch door Gilda Dannarag

14.30 Kennismaking met de zaal

14.40 Presentatie handreiking:

■ Impressie beelden inhoud DVD ‘HOME RUN’ en HTML

■ Kennismaking met inhoud handreiking

■ Gebruiksmogelijkheden materiaal

15.05 Uitreiking eerste exemplaren door Portefeuillehouder Urwin Vyent

(Zorg & Maatschappelijke Dienstverlening)

15.15 Panelgesprek ‘Succesvoorbeelden uit de praktijk’:

met o.a. De Dreef, Augustinus College, Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam,

Profor, Swazoom en No Limit

15.45 P A U Z E met versnapering

16.15 Opdracht in subgroepen:

Gebruik materiaal in eigen praktijk: hoe, wanneer, wat nodig en van wie

16.35 Plenaire uitwisseling van uitkomst opdracht subgroepen

16.50 Afsluitwoord Portefeuillehouder

17.00 Netwerken en in ontvangst nemen van DVD en handreiking

More magazines by this user
Similar magazines