Voor wie is Altra Switch? - Jeugdhulpwijzer

jeugdhulpwijzer.nl

Voor wie is Altra Switch? - Jeugdhulpwijzer

✦ ✦ ✦ ✦ Schoolwisseling:

een voorbode voor uitval

Binnen het voortgezet onderwijs wisselt elke jaar een grote groep

leerlingen van school. Sommige leerlingen veranderen zelfs tweemaal van

school binnen hetzelfde jaar. Als een verhuizing of andere plausibele reden

de oorzaak van de schoolwisseling is, is er meestal weinig aan de hand.

Anders ligt het als de leerling een schoolverleden heeft dat bestaat uit

veelvuldig spijbelen, problemen met andere leerlingen of docenten, afstroom

naar een lager niveau of een combinatie van deze factoren. Schoolwisseling

met een dergelijk achtergrond is meestal een voorbode van uitval.

Voor wie is Altra Switch?

Altra Switch is bedoeld als extra steun voor risicovolle schoolwisselaars van

wie kan worden vermoed dat ze het zonder die hulp en begeleiding niet

redden op school. Er is een aantal criteria te noemen op grond waarvan een

schoolwisselaar een verhoogd risico loopt de school vroegtijdig te verlaten.

Dan gaat het om leerlingen die

✦ van klas wisselen als gevolg van gedragsproblemen en/of spijbelen

✦ afkomstig zijn uit het speciaal onderwijs (REC-4)

✦ doorgeplaatst zijn naar een lager onderwijsniveau

✦ doorgeplaatst zijn naar een hoger onderwijsniveau, maar daarvoor

gedragsproblemen hadden of vaak verzuimden

✦ hebben deelgenomen aan een Time-out-project

✦ toe zijn aan hun derde of vierde VO-school

Een tweede categorie leerlingen waarop Altra Switch zich richt zijn

risicovolle brugklassers. Te denken valt aan leerlingen die:

✦ volgens tegenstrijdige criteria zijn geïndiceerd bij de LWOO en PRO.

Dit wil zeggen dat er een discrepantie is gesignaleerd tussen de

intelligentie van de leerling en zijn didactisch niveau.

✦ volgens de basisschool inter- of externaliserende gedragsproblemen

hebben

✦ afkomstig zijn van het speciaal onderwijs

✦ baat kunnen hebben bij een licht ambulant hulptraject

Ten slotte richt Altra Switch zich op leerlingen die zonder diploma het

VMBO hebben verlaten en op het ROC (VMBO op Maat) hun schoolloopbaan

vervolgen.

2

More magazines by this user
Similar magazines