Views
4 years ago

schema met de Kernwaarden De Seizoenen en Bronlaak

schema met de Kernwaarden De Seizoenen en Bronlaak

schema met de Kernwaarden De Seizoenen en

Vijf Kernwaarden De Seizoenen Nadere verbijzondering van de 5 kernwaarden is te beschouwen als suplement op de kwalitietshandboeken v oor het HKZ. In het document "De Vijf Kernwaarden nader uitgewerkt" treft u onder het zelfde nummer een toelichting op het kenmerk. De kenmerken zijn opgesteld uit input van directie, bewoners, ouders, medewerkers en andere personen Voor alle betrokkenen is deze uitwerking ook een ijkpunt of aan alle kernwaarden in de loop van de tijd ook nog wordt voldaan. Het is een verduidelijking van wat wij van elkaar kunnen verwachten. Tevens is het een instrument om t.t.v.opgelegde bezuinigingen prioriteiten te leggen als delen moeten afvallen. Nr Kenmerk,item Omschrijving Bijlage nr Normen Opvolging door Opvolging d.d. Resultaat G/TV 1.0 Identiteit locatie…. 1.0 1.01 Naam van Locatie oorspronkelijke naam handhaven 1.1 CR en Dir 1x jaar 1.02 Logo van de locatie Oorspronkelijke logo's handhaven 1.2 1x jaar 1.03 Woonhuizen in org bouwstijl Woonhuizen handhaven 1.3 1.04 Gebouwen Werkplaatsen Idem handhaven in org bouwstijl 1.4 1.05 Onderhoudsplan gebouwen Er wordt een onderhoudsplan gehanteerd 1.5 aanwezig 1x jaar 1.06 Lange termijn huisvestingsplan Er is een ltp wat huisvesting betreft 1.6 1.07 Kleurstelling mn interieurs Kleuren aangepast aan bewoners, sluiertechniek 1.7 1.08 Huiskamers Huiskamers zijn goed ingericht en verzorgd 1.8 2x jaar 1.09 Jaar-­‐of seizoentafel Elk huis, werkgebouw heeft een jaar seizoenafel 1.9 1.10 Specifieke gebouwen Cultuur, sport en spelen.therapie religie en medische hulp 1.10 1.11 Werkgebieden De werkgebieden per 1-­‐1-­‐2012 handhaven/uitbreiden 1.11 2.00 Sociaal therapie De Sociaal Therapie kent een drietal kernwaardes Deze zijn: gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest 2.00 2.01 Woon en werkgebieden Wonen en werken vinden in elkaars nabijheid plaats 2.01 1xjaar 2.02 Verbindingen werkgebieden De onderlinge verbindingen handhaven 2.02 1x jaar 2.03 Dagritme het dagrithme per 01-­‐01-­‐2012 handhaven en opvolgen 2.03 2X jaar 2.04 Maaltijden bereiding volgens antroposofisch visie 2.04 2x jaar 2.05 Weekend en avond besteding Naast rust ook activiteiten 2.05 2x jaar 2.06 Sportactiviteiten Er bestaat een jaarlijks vast te stellen sportbeleidnota 2.06 1x jaar Er wordt volgens deze nota gewerkt 2.07 Weekend maaltijden Uitgangspunten van gezonde BD voeding ook in weekend 2.07 2x jaar 2.08 Vakanties in groepsverband Woonhuizen organiseren jaarlijks een groepsvakantie 2.08 1x jaar 2.09 Jaarfeesten Het niveau per begin 2012 handhaven en faciliteren 2.09 1x jaar 2.10 Omgaan met sterven en dood Er wordt gehandeld volgens een eigen Bronlaak protocol 2.10 2x jaar 2.11 Culturele activiteiten Er bestaat een jaarlijks vast te stellen cultuurnota. 2.11 1x jaar Er wordt volgens deze nota gewerkt 2.12 Religie Bronlaak heeft een visie ontwikkeld betr religie 2.12 1x jaar Er bestaan vormen die de religie beleefbaar maakt 2.13 Werken Alle bewoners werken in een voor hen geeigend werkgeb 2.13 2x jaar 2.14 Werkbeleid Er bestaat een breed gedragen beleidsvisie tav werken 2.14 1x jaar Er wordt gehandeld volgens deze visie 2.15 Samenstelling woongroepen Er bestaat een beleidvisie hoe de groepen samen te stellen. 2.15 Er wordt gehandeld volgens deze visie 2.16 Medisch beleid De antroposofische gezondheidszorg is leidend 2.16

SEIZOEN 2011 2012 - WIZZ
Seizoens productenhutspot - Logeion
seizoen 2012/2013 nummer 1 - Rondom Voetbal
Seizoen 2010/2011 nummer 3 - Rondom Voetbal
Seizoen 2012/2013 nummer 4 - Rondom Voetbal
seizoen 2010 - 2011 - vv OJC ROSMALEN
Klik hier voor de flyer IKON Seizoen 2011/2012
seizoen 2007/2008 nummer 2 - Rondom Voetbal
seizoen 2010/2011 nummer 2 - Rondom Voetbal
seizoen 2011/2012 nummer 4 - Rondom Voetbal
Seizoen 2012-2013 indeling fluiten, tellen & vlaggen: - VC Achilles
Seizoen 13.14 - Anzegem
Seizoens productenhutspot - Logeion
Seizoen 2010-2011 - FC Berghuizen
SVVN Informatiegids Seizoen 2011-2012
Seizoen 2011-2012 - FC Berghuizen
Seizoen 2011-2012 - FC Berghuizen
seizoen 2012/2013 nummer 2 - Rondom Voetbal
Seizoen 2012-2013 - FC Berghuizen
HET SEIZOEN 2009/2010 IN BEELD - Eenrum
Eindevaluatie cao-seizoen 2014-losbladig-web
acc'enten seizoen 13-14 - CC Sint-Niklaas
Ik zou het liefst elk seizoen zo'n outreach-productie doen - Demos
Seizoen 2010/2011 nummer 3 - Rondom Voetbal
PODIUM SEIZOEN 2010-2011 CC DE STEIGER MENEN
Gezellige Reismarkt Seizoen komt op gang - Publi House ...
seizoen 2008/2009 nummer 3 - Rondom Voetbal
Presentatiegids seizoen 2010-2011 - SV Grol
seizoen 2012/2013 nummer 2 - Rondom Voetbal