15.09.2013 Views

Binnen! - Stek wonen

Binnen! - Stek wonen

Binnen! - Stek wonen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

Kim kiest

een nieuwe

keuken uit

Huurders Vogelwijk maken

zich op voor metamorfose

Middeninkomens kunnen

tussen wal en schip raken

Els Kat al tien jaar in de

weer voor huurders

nr. 10 | 2011

Win

toegangs-

kaarten voor

Vogelpark

Avifauna!


Inhoud

2

4

6

10

14

20

Discussies over rol

corporaties in de

toekomst

Uitgelicht:

Sophie van der Lans

Huurders Vogelwijk

maken zich op voor

metamorfose

Binnenkijken bij…

Mesdaglaan

Mooie plek voor

sociale huurwoningen

in plannen voor

Sportlaangebied

Woontrends: een

moestuin op het

balkon

www.stek-wonen.nl

Bezoekadres en

openingstijden

Bezoekadres Lisse

Hobahostraat 90

maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur

vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Hillegom

Hoofdstraat 33

maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur

vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Voorhout

Agneshove 81

maandag en woensdag 8.00 - 12.00 uur

Postadres

Stek

Postbus 126

2160 AC Lisse

T 0252 430 500

F 0252 430 505

info@stek-wonen.nl

Reparatieverzoeken

T 0252 430 500

Klachtencommissie Wonen

(alleen schriftelijk)

Postbus 119

2210 AA Noordwijkerhout

Colofon

Binnen! is een uitgave van Stek

in Hillegom, Lisse en Voorhout

(gemeente Teylingen)

Oplage

6.400 exemplaren

Eindredactie en realisatie

Stek: Yvon Hoogervorst,

Tineke van der Raadt

VeldWerk Tekst en Communicatie, Lisse

Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda

Bron rubriek Uitgelicht: De Lisser

Ontwerp

Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda

Fotografie

Sven van der Vlugt, Stek

Drukwerk

Alkemade Printing, Lisse


nr. 10 | 2011

Waar je thuis bent

Huurders Vossepolder kiezen nieuwe keuken uit

‘Magnolia wordt de kleur

van mijn keukenkastjes’

‘De kleur van de keukenkastjes en

het aanrecht zijn precies zoals ik

had gedacht’, lacht Kim Kuipers

(29). ‘Magnolia wordt de kleur van

de kastjes en noten van het blok.

Ik had van Stek een kleurenpalet

gekregen voor mijn nieuwe keuken.

Dus ik ben al twee keer naar

Bruynzeel gerend om mijzelf

te oriënteren.’ Kim bekijkt met

haar moeder de voorbeeldkeuken

in een leegstaande woning in

Vossepolder (Hillegom). Zij staat als

eerste op de lijst van huurders die

in aanmerking komen voor een van

de twaalf startersappartementen

die voor Stek worden gebouwd in

deze wijk. Voor dit type woning

waren een dikke tweehonderd

aanmeldingen binnengekomen.

Vandaag mag een aantal huurders

de kleuren en handgrepen kiezen

voor de nieuwe keuken en vindt

een gesprek plaats met de verhuurmakelaar.

Kim weet al welk

appartement ze wil en wijst op de

plattegrond. ‘Die met die tuin op

het westen.’ Zoals het er nu naar

uitziet, worden nog dit jaar alle

woningen van Stek opgeleverd in

Vossepolder – dus ook de andere

26 huurappartementen, 50 eengezinswoningen

en 22 koopwoningen.

Kim Kuipers (links) met haar moeder

1

(midden) in gesprek met verhuurmakelaar

José Rutgrink van Stek.

V


2

Stek organiseert relatiebijeenkomst

Discussies over

rol corporaties in

de toekomst

Johan de Greef discussieert als

tafelheer met de gasten over de

toekomst van de corporaties.

De centrale vraag tijdens de gesprekken was: wat

betekenen de huidige ontwikkelingen in de sector voor

de corporaties? Hans Al legt uit: ‘Er gebeurt nogal wat

op het gebied van de sociale volkshuisvesting. Wij

vinden het belangrijk dat we met onze relaties en

collega’s hierover praten. Omdat Stek een relatief grote

corporatie in de streek is, vinden wij dat wij daarin een

eerste stap moeten maken.’ Stek had onder andere de

directeuren van collega-corporaties Woonwijze in

Vught en Bo-Ex in Utrecht uitgenodigd om mee te

Binnen!

Ter gelegenheid van het afscheid van directeur Johan de Greef

organiseerde Stek in mei een bijeenkomst voor haar relaties.

Ruim honderd genodigden werden door bestuurder Hans Al

welkom geheten. Vervolgens ontving Stek, zoals bij het tv-programma

De Wereld Draait Door, diverse gasten. Dagvoorzitter Lex

de Boer van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting)

speelde de rol van Matthijs van Nieuwkerk en Johan de Greef

was voor deze gelegenheid zijn tafelheer.

denken over de toekomst van de corporaties. Hans Al:

‘Tijdens de discussies werd duidelijk dat niemand

verwacht dat de corporatie zomaar afgeschaft zal

worden. Zolang wij iets kunnen betekenen voor de

kwaliteit van wonen, voor mensen die bijvoorbeeld

geen woning kunnen kopen, heeft de corporatie een

plek in de maatschappij. Door de nieuwe regelgeving uit

Europa en in Nederland wordt het wel steeds lastiger.

Meer dan ooit moeten we creatief zijn om ons werk goed

te kunnen blijven doen en ons te vernieuwen.’


nr. 10 | 2011

Afscheid

directeur

Johan de Greef

Na afloop van de bijeenkomst voor

relaties, waar hij als tafelheer mee

discussieerde over de toekomst van

de corporatie, was er een receptie

voor Johan de Greef die afscheid

nam als directeur van Stek. Veel

relaties en (oud-)collega’s maakten

van de gelegenheid gebruik hem de

hand te schudden. Johan de Greef

stopt met zijn publieke taken voor

Stek en zal Stek achter de schermen

blijven ondersteunen op het gebied

van beleidsontwikkeling.

Ondanks beladen onderwerp

Mary Weijers (HBVB) geniet

van ongedwongen sfeer

Mary Weijers van de Huurdersbelangen-

vereniging Bollenstreek (HBVB) vond de opzet

van de bijeenkomst voor relaties een goede

zet. ‘Vaak zijn monologen van sprekers

minder boeiend en te veel op inhoud gericht.

Het tafelgesprek ging van de een naar de

ander en zo werd het een ongedwongen en

informeel verhaal. Er was ruimte voor leuke

anekdotes, terwijl toch de problemen waar

de corporaties op dit moment mee worstelen,

de revue passeerden. De aandacht van het

publiek verslapte zo niet. Complimenten voor

Lex de Boer van de SEV.’

Johan de Greef en zijn vrouw

Sonja halen herinneringen

op met relaties.

‘De HBVB vindt het bijzonder belangrijk om de horizon

te verbreden. Natuurlijk horen wij wat Stek van de

beleidsontwikkelingen en overheidsbesluiten vindt en

volgen we de landelijke ontwikkelingen. Het is goed

om ook eens invalshoeken en interpretaties van

andere corporaties te horen. Voor bewonerscommissies

is zo’n bijeenkomst kennisverbreding. Zij kijken

vaak vooral naar het eigen complex of de wijk, nu ging

het over landelijke ontwikkelingen die alle huurders

aangaan. Ik heb van de gesprekken genoten. Het was

een bijzonder onderhoudende, ongedwongen middag

waar toch een beladen onderwerp werd besproken:

heeft de corporatie nog een toekomst? Ik onderstreep

de conclusie: ook in de toekomst ligt er een schone

taak voor corporaties.’

K

3


4

Binnen!

‘Het feit dat

je mensen

blij maakt

met je spel is

natuurlijk ook

geweldig’


nr. 10 | 2011

Uitgelicht: Sophie van der Lans

‘Na al die jaren heb ik nog

steeds plankenkoorts’

Meer dan vijftig jaar stond ze op het toneel. Nu, op 81-jarige

leeftijd, vindt Sophie van der Lans (Fietje voor bekenden), huurder

van Stek, het mooi geweest. ‘Ik zeg altijd: als artiest moet je op je

hoogtepunt stoppen, dus daar houd ik me aan.’ In april nam zij in

de Beukenhof afscheid met een rol als pensionhoudster in het

stuk ‘Vrouw Holle en de zoutmixer’. ‘Ik speel graag pittige rollen.

Dat zoetsappige daar houd ik niet van.

‘Ik ben een geboren Hillegomse.

Na mijn huwelijk kwam ik in 1953

in Lisse wonen. Mijn man Leo zat

in het bestuur van de metaalbewerkersbond.

De vrouw van een

medebestuurslid vroeg mij om

toneel te komen spelen bij de

Katholieke Arbeiders Vrouwen

(KAV). Voor mij was dat een ideale

manier om mensen in Lisse te

leren kennen, dus ik wilde het wel

proberen. En ik ben nooit meer

weggegaan. Een van mijn eerste

hoofdrollen was een negerin in het

stuk ‘Het blanke negermeisje’. Dat

was best een ontroerend stuk. Ik

pinkte tijdens de voorstelling ook

menig traantje weg. Je leeft je toch

helemaal in, hè? Omdat ik zwart

geschminkt was, stond de grimeur

achter de coulissen gereed om mijn

make-up steeds bij te werken.’

Plankenkoorts

‘Hoeveel stukken ik heb gespeeld?

Meer dan honderd. In heel diverse

rollen: postbode, veearts, non,

cynische zus en noem maar op.

Ik was een keer zeven maanden

zwanger toen ik op het toneel

stond. Gelukkig speelde ik een

vissersvrouw, dus ik had zo’n

ruimvallende rok aan. Niemand die

het doorhad. Het leukste van het

toneelspelen vond ik de repetities.

Dat klinkt misschien gek, maar we

hadden zoveel lol. Tijdens de

repetities konden we nog grappen

maken. Niet te veel, hoor. Dan riep

de regisseuse ons wel weer tot de

orde. De voorstelling zelf was altijd

erg spannend. Ik was bij de generale

repetitie al heel nerveus. Na al

die jaren had ik nog steeds plankenkoorts!

Dat was meestal over zodra

ik het podium opliep. Het feit dat je

mensen blij maakt met je spel is

natuurlijk ook geweldig. We hebben

een heel dankbaar publiek.’

Uitgelicht

Bent u of kent u iemand, die een huurder is van ons en die

een bijzonder, grappig of opvallend verhaal te vertellen heeft?

En wilt u een keer in de Binnen!? Laat het ons weten.

Grote familie

‘Toen de KAV overging in de

Katholieke Bond voor Ouderen,

mochten ook mannen zich aanmelden.

Dat was de grootste

verandering. Daarmee konden

we ook andere stukken spelen.

Het is net een grote familie. Ik

kon dit alleen zo lang doen omdat

Leo achter me stond. Hij overleed

drie jaar geleden, maar hij was er

voor 100% bij betrokken. Hij hielp

met de coulissen, zorgde dat de

schemerlamp brandde en dat de

voordeurbel ook klonk als een bel.

Ook mijn nieuwe partner werd

direct in de groep opgenomen.

De saamhorigheid ga ik zeker

missen. Mijn aankondiging dat dit

mijn laatste stuk zou zijn, sloeg in

als een bom. Iedereen vond het

jammer. Ik ook, maar het werd

gewoon te zwaar. Voor vervelen heb

ik geen tijd. Ik zit nog bij de gym,

de sjoelclub en de koersbalclub.

En je familie wil je ook wel eens

zien. Dus ik houd nu niet ineens

veel tijd over. Ik vermaak me wel.’

U kunt zich aanmelden via info@stek-wonen.nl of bellen naar

Tineke van der Raadt op 0252 430 500.

A

5


6

A

B

C

D

E

Plan voor groot onderhoud goedgekeurd

Huurders Vogelwijk

maken zich op voor

metamorfose

Informatiemap

Vogelwijk

Volgens Anja, die al bijna 25 jaar in de Nachtegaalstraat

woont, kregen de huurders in 2007 via het bewonersblad

bericht van voorganger Trias Woondiensten dat de

kozijnen vervangen zouden worden. ‘Daar begon het

eigenlijk mee. Later volgden er allerlei onderzoeken

aan de binnen- en buitenzijde van de woningen.

Ondertussen moest er nodig wat aan ons huis gedaan

worden, dus hebben we zelf veel verbouwd. Een half

jaar later werd er gezegd dat het toch zou gaan gebeuren.

Dat was voor ons balen, maar vooral aan de

buitenkant is het echt nodig. In de winter waaien we

hier bijna ons huis uit en de stookkosten stijgen de pan

uit. Als straks alles geïsoleerd is, betalen we wel wat

meer huur, maar veel minder stookkosten.’

Opgelucht

In 2009 werd de projectgroep opgericht. ‘Ik wilde graag

meepraten, dicht bij het vuur zitten’, legt Anja haar

deelname uit. Toen Stek onderzocht of een sloop/

Binnen!

Nadat in 2010 duidelijk werd dat Stek van plan was de woningen in de

Vogelwijk in Lisse niet te slopen maar groot onderhoud te plegen, volgde

er een radiostilte. In die tijd werkte Stek samen met de architect een

groot onderhoudsplan uit voor de 218 woningen. Begin juni ontvingen

alle bewoners uit de wijk schriftelijk de informatie over hun wijk, hun

straat en hun woning. Op 18 juni waren alle bewoners uit de wijk in

groepjes uitgenodigd in ’t Poelhuys. Hier kregen zij een uitgebreide

toelichting en konden hele specifieke vragen over hun woning stellen.

‘Wat nu belangrijk is, is dat snel duidelijk wordt wanneer er wat wordt

gedaan’, geeft Anja van Diest, bewoonster en lid van de projectgroep aan.

nieuwbouwvariant een optie zou kunnen zijn, hielden

de bewoners van de wijk hun adem in. ‘Niemand wil

hier weg. De meeste mensen wonen er al erg lang.

De woningen en buitenruimtes zijn best ruim, de

locatie is goed en groen, we zitten vlakbij de winkels.

Wat wil je nog meer? Dus iedereen was opgelucht toen

Stek het besluit nam dat de woningen opgeknapt

zouden worden.’

Metamorfose

Zeker in de beginjaren was er veel onduidelijkheid.

‘Niemand wist precies hoe en wat en dat is heel

vervelend. Nu is er duidelijkheid. Het contact met Stek

is heel goed. We schrokken wel van de plannen. Er

moet zoveel gebeuren. Daken en gevels worden op veel

plekken vervangen. Ik kan me goed voorstellen dat

mensen daar erg tegenop zien. De woningen krijgen

echt een metamorfose. De taak van de projectgroep is

het groot onderhoud voor de bewoners zo goed


nr. 10 | 2011

Start aanpak woningen

Blok A in november

Voor de buitenkant van de woningen

is per blok een plan gemaakt.

Ook aan de binnenkant van de

woningen worden werkzaamheden

uitgevoerd. ‘Die zijn optioneel en

worden per woning met de bewoners

besproken tijdens huisbezoeken’,

legt projectleider Judith Haas

uit. Er zit een huurverhoging van

ongeveer 25 euro per maand aan

vast. ‘Die huurverhoging geldt voor

de blokken A en C, maar verdienen

zich terug door lagere stookkosten.’

Anja van Diest:

‘Niemand wil hier

weg. Na het onderhoud

kunnen we

weer jaren vooruit.’

mogelijk te laten verlopen. Wij kijken naar de belangen

van iedereen. Zo willen we waarborgen dat mensen

met een minder groot sociaal netwerk de boot in gaan.

Van iemand van 80 kun je niet verwachten dat hij of zij

zelf het zonnescherm eraf haalt. Daar willen we met

Stek goede afspraken over maken.’

Iets moois

Natuurlijk ziet ook Anja op tegen het onderhoud. ‘Wij

vallen onder blok A, waar het meeste moet gebeuren.

Alleen een deel van de binnenkant blijft, de rest wordt

vernieuwd. Wij blijven tijdens het onderhoud in de

woning. De aannemer, die ook bij ieder overleg van de

projectgroep zit, heeft gezegd dat hij ervoor zorgt dat

de woning aan het einde van de dag weer dicht is. Het

zal veel rommel en ongemak met zich mee brengen en

daarna moet je waarschijnlijk zelf ook nog weer het

een en ander opknappen, maar we krijgen er ook wel

iets heel moois voor terug.’

Er wordt begonnen met de woningen

in blok A. ‘Met die huurders

maken we als eerste afspraken voor

huisbezoeken. De eerste woningen

pakken we in november aan. Met

de projectgroep maken we een

sociaal plan, waarin we vastleggen

hoe we een en ander aanpakken,

hoe we oudere mensen die geen

familie hebben, kunnen helpen et

cetera.’ Judith begrijpt de zorgen

van de huurders. ‘Een dergelijk

onderhoud is heel belastend voor

Prijsvraag

Win toegangskaarten voor

Vogelpark Avifauna!

Een gezellig dagje uit? Stek helpt een handje en geeft

drie sets van twee toegangskaarten weg voor Vogelpark

Avifauna in Alphen aan den Rijn. In dit blad zijn op

verschillende pagina’s letters verstopt die samen een

woord vormen. Verzamel deze acht letters en zet ze in

de goede volgorde.

Stuur voor 22 juli uw oplossing naar info@stek-wonen.nl

(o.v.v. prijsvraag). Per post kan ook naar:

Tineke van der Raadt, Postbus 126, 2160 AC in Lisse.

Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden.

De oplossing van de vorige keer was: Lente.

Mevrouw H. Van Diessen uit Hillegom, mevrouw

F. Warmerdam uit Lisse en mevrouw M. v.d. Ploeg

uit Voorhout hebben genoten van een dagje

Keukenhof.

de huurders. We hebben een aantal

logeerwoningen in de wijk. Daar

kunnen mensen tijdelijk in

verblijven als ze dat willen.

Tijdens de huisbezoeken inventariseren

we wie daar behoefte aan

hebben en ervoor in aanmerking

komen. Denk daarbij aan mensen

die ziek zijn of astma hebben.

Zij kunnen Stek vragen of ze

tijdelijk in een logeerwoning

kunnen. Het is heel veel in een

keer, maar ik verwacht over

ongeveer een jaar veel blije

mensen.’

_ _ _ _ _ _ _ _

7


8

Interview

Binnen!

Maatschappelijk werker interviewt woonconsulent

‘Urgenties worden niet

zo snel meer gegeven’

Riet van Lierop (links) en Margot Heijer.


nr. 10 | 2011

Als maatschappelijk werker Margot Heijjer en haar collega van

Kwadraad mensen op kantoor krijgen en het gaat over huisvestingsproblemen,

schakelen ze Stek in. In Hillegom hebben ze

veel contact met woonconsulent Riet van Lierop. ‘Mensen die een

probleem hebben, moeten een kans krijgen opnieuw te kunnen

beginnen’, vindt Riet.

Margot: ‘Wij hebben regelmatig klanten

die niet staan ingeschreven bij Woonzicht.nl.

Wat vind jij daarvan?’

Riet: ‘Ik raad iedereen aan zich in te schrijven bij

Woonzicht.nl. In de praktijk gebeurt dat helaas niet

altijd. Mensen schrijven zich pas in op het moment dat

ze behoefte hebben aan (andere) woonruimte. Het is

net als met een ziektekostenverzekering. Pas als ze

ziek worden en bijvoorbeeld veel fysiotherapie nodig

hebben, zoeken ze uit hoe ze verzekerd zijn. Voor

starters is het heel lastig een woning te krijgen.

Al schrijven ze zich in vanaf hun 18e, met het huidige

systeem sparen ze een punt per maand, dus twaalf per

jaar. Op dit moment duurt het zo’n zeven jaar voordat

ze genoeg punten hebben zodat ze kunnen reageren.

Bij doorstromers kan het weer wel snel gaan. Dit komt

omdat doorstromers een woning achterlaten en dus

meer punten opbouwen.’

Margot: ‘Er wordt ook vaak gevraagd

te helpen met een urgentieaanvraag.

Hoe zit het daarmee?’

Riet: ‘Die regelgeving is enkele jaren geleden ook

aangescherpt. Daarvoor was het zo dat bij een scheiding

de partner met kinderen jonger dan 18 jaar een

urgentie kreeg. Dat is niet meer zo. Je krijgt nu alleen

nog een urgentie als je een oudere bent die niet meer

de trap op kan, of als je een grote financiële schuld

hebt. Natuurlijk niet bij Wehkamp, maar bijvoorbeeld

omdat je werkloos bent geworden. Maar een klein

percentage van de mensen die hier komen voor een

urgentieaanvraag, voldoen aan die criteria. Het aanvragen

kost 65 euro en mag altijd, maar wij adviseren

vaak om het niet te doen. Als een aanvraag geen kans

maakt, is het zonde van het geld.’

Margot: ‘Voorzie jij problemen in de

toekomst met de nieuwe inkomensgrens?’

Riet: ‘Ik denk dat de inkomensgrens de doorstroom

van huurders kan blokkeren. Huurders die boven de

grens van b 33.614 per jaar verdienen, komen niet

meer in aanmerking voor 90% van onze woningen.

Dus die blijven zitten waar ze zitten. Ook starters

vallen buiten de boot. Velen verdienen net te veel voor

een sociale huurwoning maar weer te weinig voor een

koopwoning. Particulier huren is vaak niet te betalen.

Er zijn heel weinig mogelijkheden voor die groep. We

horen er landelijk ook al veel klachten over. De regel

geldt pas sinds 1 januari dit jaar, dus ik denk dat het

effect ervan in de loop van het jaar groter zal worden.‘

Margot: ‘Demotiveert je dat soms?’

Riet: ‘Nee. Ik probeer naar creatieve oplossingen te

zoeken. Wijs mensen met financiële problemen erop

dat ze zich kunnen aanmelden bij andere instanties

die hun verder kunnen helpen. Daarom vind ik de

samenwerking van diverse instanties in het zorgnetwerk

en met het Lokaal Loket zo belangrijk. Mensen

die een probleem hebben, welk probleem dan ook,

moeten een kans krijgen opnieuw te kunnen beginnen.

Daar wil ik graag bij helpen. Als dat lukt, zie je

soms na verloop van tijd dat ze hun leven weer op de

rails hebben. Daar doe ik het voor en dat vind ik ook

het leukste aan dit werk.’

N

9


10

Binnenkijken bij...

Binnen!

Stek kijkt dit keer binnen bij bewoners van de Mesdaglaan in Hillegom. De straat

ligt in Elsbroek, een van de oudste wijken van Hillegom. Alle woningen in de

Mesdaglaan zijn afgelopen jaar aangepakt. Ook de buitenkant is opgeknapt en

binnenkort worden de entrees van de flats aangepakt.

Mevrouw Broxterman

woont al ruim 45 jaar lang in

Elsbroek. ‘Ik ben geboren in Lisse

en ik kom er nog vaak. Maar ik wil

hier nooit meer weg. Elsbroek is de

mooiste wijk in Hillegom. Vroeger

was het hier allemaal polder en er

is veel volgebouwd, toch is er nog

veel groen. Mijn man en ik woonden

28 jaar in de Johannes Vermeerlaan, vijftig meter

verderop. Bijna 17 jaar geleden verhuisden we naar

deze flat aan de Mesdaglaan. Mijn man was invalide en

hier is alles gelijkvloers en ruim. Ideaal. De woning is

netjes en strak ingericht. Dit is echt mijn eigen sfeer,

comfortabel en rustig. Tot mijn 71e heb ik gewerkt en

Mevrouw Broxterman:

‘Mijn huis geeft me rust.’

ik doe nu nog veel vrijwilligerswerk. Ook zit ik in

de bewonerscommissie. Ik bridge graag en ik ga

regelmatig naar mijn kinderen en kleinkinderen.

Ik ben graag onder de mensen en ben dus veel weg.

Mijn huis geeft me rust.

Mijn man is overleden en mensen vragen regelmatig

of de woning nu niet te groot is voor mij alleen. Ik vind

al die ruimte heerlijk. Omdat het een hoekwoning is,

heb ik bovendien veel licht door het extra raam aan de

zijkant. Stek heeft het onlangs helemaal opgeknapt.

Ik heb dubbel glas, twee nieuwe balkondeuren en een

nieuwe voordeur gekregen. Buiten zijn de hekwerken,

de afrasteringen en de galerijen opgeknapt. Ja, ik ben

er heel blij mee. Het ziet er gewoon weer mooi uit.

Ik wil hier wel 100 worden.’


nr. 10 | 2011

Henk en Wil van Etten

wonen samen met hond Lilly zeven

jaar in flat 7 van de Mesdaglaan.

‘Wij vinden dit de mooiste flat’,

vertelt Henk Van Etten. ‘We hebben

een prachtig groen uitzicht. Ik heb

veertig jaar in de Krochtstraat

gewoond, middenin het centrum

en ik had er best wat moeite mee

om daar weg te gaan. Maar dit is een geweldige

woning. Toen we hier kwamen wonen, hebben we veel

laten aanpassen. Alles werd geschilderd en de leidingen

hebben we vervangen. Wij waren gewend om elektrisch

te koken, daar was nog geen mogelijkheid voor, dus

dat hebben we zelf laten doen. Bovendien waren er

vier slaapkamers, waarvan we er een bij de woonkamer

hebben getrokken. Die is nu lekker ruim. Daar

zitten we toch het merendeel van de dag. De inrichting

is geheel door mijn vrouw gedaan. We zijn ook erg blij

met alle aanpassingen aan de flats. Het is hier heel fijn

wonen. Wij hadden dan ook verwacht dat dit ons

Mesdaglaan

Henk en Wil van Etten genieten

van hun groene uitzicht.

laatste stekkie zou zijn. Helaas loopt het anders. Mijn

vrouw is slecht ter been en heeft geen rijbewijs. Om in

het centrum te komen is ze dus altijd afhankelijk van

anderen. Daarom verhuizen we in de zomer naar een

appartement in Goed Wonen. Dan wonen we op

loopafstand van het centrum en kan ze zelf op pad.

De nieuwe woning heeft twee slaapkamers en een

erg grote woonkamer. Qua woongenot zullen we er

niet op achteruit gaan, hoewel we met pijn in ons

hart hier weggaan.’

‘We zijn ook erg blij met alle

aanpassingen aan de flats.

Het is hier heel fijn wonen

A

11


12

Brussel heeft woningcorporaties strenge regels opgelegd.

Sinds begin dit jaar mogen huishoudens met

een hoger inkomen dan f 33.614 geen sociale

huurwoning meer betrekken. Volgens Anneke

Allewijn (Hoofd Wonen Lisse en Teylingen) kunnen

huurders met een middeninkomen hierdoor tussen

wal en schip raken.

Wat is er precies aan de hand?

‘Corporaties ontvangen indirect staatssteun en

daarom moeten zij zich houden aan bepaalde regels,

zoals aan wie de woningen mogen worden verhuurd.

Er is besloten dat de corporatie 90% van de sociale

huurwoningen die vrij komen, moet toewijzen aan

mensen met een jaarinkomen tot b 33.614. Als de

corporatie dat niet doet, kan zij een boete krijgen of

minder staatssteun ontvangen.’

Waarom zijn de regels aangescherpt?

‘Omdat particuliere verhuurders bij de Europese

Commissie hebben aangekaart dat corporaties staatssteun

ontvangen, maar dat hier te weinig voorwaarden

tegenover staan. De Commissie oordeelde daarom dat

de overheid regels moet stellen voor het ontvangen

van staatssteun.’

Binnen!

Huurders met

middeninkomen

kunnen in

problemen komen

Voor welke huurders geldt de regeling?

‘De regeling geldt voor alle huurders die een nieuw

huurcontract sluiten met een huurprijs tot b 652,52.

Voor huurders met een stadsvernieuwingsurgentie, die

dus hun woning moeten verlaten door renovatie of

sloop, geldt deze regeling niet.’

Vallen er huurders tussen wal en schip?

‘Die kans bestaat. Mensen die graag willen verhuizen,

maar geen woning kunnen kopen vanwege hun

inkomen, maar wel meer verdienen dan b 33.614,

kunnen dus niet in de koopsector terecht en ook niet

in de sociale huursector. Voor hen zijn de mogelijkheden

beperkt.’

Kan Stek de mensen helpen die achter

het net vissen?

Stek houdt de gevolgen van het nieuwe beleid steeds

in de gaten. We hebben nog geen specifieke maatregelen

genomen voor mensen die bij ons huren en meer

verdienen dan b 33.614. Als zij willen verhuizen, zijn er

dus minder mogelijkheden.’

IB-60 formulier

Stek vraagt bij woningtoewijzing om een IB-60

formulier. Dit wordt verstrekt door de Belastingdienst

en duurt 10 dagen voor het in huis is. Vroegtijdig

aanvragen kan het proces voor een nieuwe woning

dus versnellen.


nr. 10 | 2011

Nieuwbouw Bloemswaard

kan bijna van

Het plan voor de nieuwbouw van Bloemswaard in Hillegom heeft diverse keren

vertraging opgelopen. In het oorspronkelijke plan zou al in 2009 gestart worden

met de werkzaamheden. Toen vorig jaar duidelijk werd dat voor het nieuwe

dienstencentrum nog niet voldoende huurders gevonden waren, besloot Stek dat

het financiële risico op dat moment te groot was. Inmiddels zijn er voor het grootste

deel van het dienstencentrum huurders gevonden, waaronder het Spaarne Ziekenhuis,

de gemeente Hillegom (Centrum Jeugd en Gezin) en een kinderdagverblijf

(Op Stoom). Begin juli neemt de Raad van Commissarissen (RvC) een besluit

over het plan.

De huurcontracten voor het dienstencentrum worden

binnenkort ondertekend. Wanneer Stek 80% van het

verhuurbaar oppervlak verhuurd heeft, is dit niet

langer een belemmering om te starten met de bouw.

Daarnaast loopt er nog een bezwaar tegen de bouwvergunning.

Als ook dat is opgelost en de RvC

is akkoord, kan er gestart worden. ‘Het plan is aanbesteed’,

vertelt projectleider Judith Haas. ‘De Stichting

HOZO (Hillegomse Organisatie voor Zorgverlening

aan Ouderen) en Stek hebben een samenwerkings-

start

overeenkomst ondertekend. In september van dit jaar

start de sloop van de oude kapel. Daarna volgt de

nieuwbouw. Het HOZO-deel en de woningen van Stek

worden als eerste opgeleverd. Dan worden de bewoners

van het huidige verzorgingscentrum verhuisd

naar het nieuwe deel. Daarna kan de oude Bloemswaard

gesloopt worden om ruimte te maken voor de

afbouw van het nieuwe dienstencentrum.’ Bewoners

en omwonenden worden op de hoogte gehouden via

nieuwsbrieven.

T

13


14

Geen sloop voor 2015

Mooie plek voor sociale

huurwoningen in plannen

voor Sportlaangebied

Het wordt het grootste nieuwbouwproject in Lisse ooit. Dinsdag

17 mei werd bekendgemaakt dat ABC Vastgoed uit Arnhem het

nieuwe Sportlaangebied gaat ontwikkelen. Stek is daar nauw

bij betrokken, omdat ook de flats in de Van Speykstraat zullen

worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Op de speciale

inloopmiddag in het zwembad eind mei was het een drukte van

belang. Vooral de enorme maquette van hoe het gebied eruit komt

te zien, sprak tot de verbeelding.

Drie partijen bedachten voor het

Sportlaangebied een plan voor

wat er zou moeten komen. Daarin

moest rekening gehouden worden

met nieuwe sportfaciliteiten,

waterpartijen, een groene omgeving

en uiteraard (sociale)

woningbouw. Een beoordelingscommissie

waarin ook medewerkers

van Stek en de gemeente

Lisse zaten, beoordeelde ieder plan

op punten. ABC Vastgoed behaalde

de meeste punten. Architect is

Van Egmond Architecten.

Binnen!

Haven

Voor de gesloopte woningen in

de flats komen 126 nieuwbouwwoningen

terug. Dat zijn er vijf

meer dan waar Stek op had

ingezet. De overige woningen

krijgen een plek in de nieuwbouw

op de huidige Uitermeerlocatie.

De sociale huurwoningen krijgen

een prominente plek in het plan.

Aan de Ringvaart komt een appartementengebouw

met veertig

ruime appartementen. Omdat

het aan een haventje ligt, wordt

gesproken van het ‘havengebouw’.

Op de plek waar nu het zwembad

staat, komen twee torens in het

water, waarvan de grootste met

acht lagen bestemd is voor sociale

huur. Verder is er in het plan

ruimte voor een zogenaamde

kangoeroewoning (woning voor

mantelzorg) en een groepswoning


nr. 10 | 2011

De maquette levert genoeg gespreksstof op tijdens de inloopmiddag.

voor begeleid wonen. De overige

woningen zijn voor de particuliere

verkoop. Er komen onder andere

luxe urban villa’s. De verkoop van

deze villa’s moet deels de bouw

van onder andere de sociale huurwoningen

financieren.

Sportcomplex

Het Fioretti College wordt naar

achteren geplaatst. Waar nu de

sportvelden van de school liggen,

komt straks het nieuwe sportcomplex.

Dat heeft een zwembad

met een groot wedstrijdbad en een

glijbaan van 65 meter, tennisbanen

en een grote sporthal waar diverse

sportverenigingen in Lisse hun

thuishaven zullen vinden. Net

onder het straatniveau wordt een

grote parkeergarage gerealiseerd.

Bijzonder detail is dat door het

parkeerdek heen bomen zullen

groeien waardoor de garage toch

een open en groen geheel wordt.

Sociaal plan

Er wordt gefaseerd gebouwd. Als

eerste wordt de nieuwe sporthal

gebouwd. Daarna wordt het

zwembad afgebroken. Vervolgens

wordt daar de eerste toren met

sociale huurwoningen gebouwd.

Voor Stek is het belangrijk dat er

eerst nieuwbouw komt voordat er

wordt gesloopt. Er wordt niet voor

2015 gesloopt. Hoe de plannen in

de praktijk worden uitgevoerd,

wordt nu verder uitgewerkt. Stek

heeft nauw contact met de projectgroep

van de Van Speykstraat.

Gezamenlijk wordt er gewerkt aan

een sociaal plan voor de huurders

van de huidige flats. Daarin komt

onder andere te staan wat de

rechten en plichten zijn van de

bewoners en Stek. Eind juni neemt

de gemeenteraad van Lisse het

definitieve besluit over het plan.

Het ‘havengebouw’

heeft veertig ruime sociale

huurappartementen

E

15


16

Bewonerscommissie De Kern viert jubileum

Binnen!

Els Kat al tien jaar in

de weer voor huurders

In mei vierde bewonerscommissie De Kern in Voorhout haar tienjarig

bestaan. Els Kat is vanaf de eerste dag actief betrokken. De

laatste twee jaar is zij voorzitter. De club is inmiddels uitgedund

naar twee leden. ‘Het was slikken toen de vorige voorzitter twee

jaar geleden ermee stopte. Toch heb ik nooit gedacht aan opgeven.

Als bewonerscommissie ben je de schakel tussen de bewoners en

Stek. We hebben veel voor elkaar gekregen en er is nog steeds werk

aan de winkel.’

Els neemt haar taak serieus. ‘210 woningen vallen

onder De Kern. Het merendeel zijn ouderen. Dit is echt

zo’n wijk dat als je hier eenmaal woont je nooit meer

weg wilt. Van gezicht ken ik iedereen, velen ken ik ook

bij naam. Het directe contact met de huurders vind ik

het leukst. Soms zijn er problemen die zowel Stek als

de gemeente aangaat. Dan is het belangrijk dat je met

beiden het gesprek aangaat.’

Netjes

Een voorbeeld van zo’n overlappend probleem

noemt ze de Vermeerstraat. ‘De straat was zo schuin,

als de oudere bewoners hun rollator loslieten, ging

die zijn eigen weg. De gemeente heeft de straat

aangepakt. Maar vervolgens sloten de paadjes naar

de woningen niet meer mooi op de straat aan. En daar

gaat Stek over. Na overleg heeft Stek de paden allemaal

weer netjes gemaakt, zodat bewoners nu genieten van

een mooie straat waar ze zonder obstakels kunnen

wandelen.’ De Kern zorgde er ook voor dat de achterpaden

in de wijk werden verlicht. ‘Enkele bewoners

stellen hiervoor hun elektriciteit beschikbaar. Daar

krijgen zij een vergoeding voor.’

Lades

Investeren aan de ‘buitenkant’ vindt Els Kat noodzakelijk,

maar het woongenot in de woning is wat haar

betreft veel belangrijker. ‘Al tijden geleden gaf ik bij

Stek aan dat mensen in de keuken graag lades willen

in plaats van kastjes. Vooral oudere huurders kunnen

niet meer door hun knieën om uit het onderste

kastje een pan te pakken. Ik bleef dat roepen. Dus

ik vind het geweldig dat Stek daar sinds vorig jaar

gehoor aan geeft. De reacties van huurders zijn ook

heel positief. Daar doe ik het allemaal voor. Ook na

tien jaar is er nog genoeg bestaansrecht voor de

bewonerscommissie.’

Toen waren er drie

Het tienjarig jubileum van De Kern werd met de

huurders gevierd tijdens een feestavond.

Els Kat liet tijdens haar welkomstwoord duidelijk

doorschemeren dat de bewonerscommissie

wel nieuwe leden kon gebruiken. Tot haar grote

vreugde reageerde Dora Duijnisveld.‘We kaarten

nog steeds zaken aan waardoor het voor de

huurders fijner wonen wordt in onze wijk, dus

de bewonerscommissie voorziet echt nog in een

behoefte. Daarom is het heel fijn dat we er

iemand bij hebben’, zegt Els. Naast Els en

Dora zit ook Cok van der Wiel in de bewonerscommissie.


nr. 10 | 2011

‘Dit is echt zo’n

wijk dat als je

hier eenmaal

woont je nooit

meer weg wilt’

17


18 Binnen!

Stekkies

Eerste koopwoningen Goed Wonen

Hillegom opgeleverd

Stek heeft de eerste koopwoningen opgeleverd van

het nieuwe appartementengebouw in het centrum

van Hillegom. In deze wijk Goed Wonen bouwt Stek

72 nieuwe woningen, waarvan 33 koop- en 31

huurappartementen en 8 eengezinswoningen. De

huur- en eengezinswoningen werden al eerder dit

jaar opgeleverd. Stek verwacht dat eind 2011 alle

woningen zijn opgeleverd.

Stek zamelt geld in voor

KWF Kankerbestrijding

Stek liep eind mei mee met de SamenLoop voor

Hoop. Tijdens dit landelijke wandelevenement

legden in 24 uur allerlei teams een vast parcours af.

Het doel was om geld in te zamelen voor KWF

Kankerbestrijding.

Unicef-speelplaats geopend in

Voorhout

De allereerste Unicef-speelplaats van Nederland is

geopend aan de Zwanebloemstraat in Voorhout. Bij

de officiële opening op 18 mei waren wethouder

Kees van Velzen, Stekbestuurder Hans Al, Arjan

Schaik van Boer Speeltoestellen en musicalster

Kim-Lian van der Meij aanwezig. Met de aanleg van

de speeltuin steunt Boer Speeltoestellen het werk

van Unicef: tien procent van de opbrengst gaat naar

kinderen over de hele wereld om armoede, ziekte,

geweld en discriminatie te overwinnen. Op diverse

speeltoestellen staan op de voorzijde de rechten

van het kind en op de achterkant het Unicef-logo.

Kom werken bij Stek!

Altijd willen werken bij een organisatie waar

ruimte is voor eigen initiatief en waar een informele

sfeer heerst? Kom dan werken bij Stek. Door

promotie en uitbreiding van takenpakketten zijn

er drie vacatures. Kijk voor meer informatie op

www.stek-wonen.nl

Digitale nieuwsbrief

Stek geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief

uit. In deze brief vindt u actuele informatie over

lopende projecten zoals nieuwbouw, nieuws

over Stek, acties en allerlei andere activiteiten.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op

www.stek-wonen.nl


nr. 10 | 2011

HBVB gaat verhuizen

De Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek

(HBVB) gaat verhuizen. Vanaf 2 juli is de HBVB

gevestigd aan de Nassaustraat 156 in Lisse.

Het telefoonnummer blijft hetzelfde:

0252 428426. Het nieuwe kantoorpand wordt

gedeeld met thuiszorgorganisatie Allerzorg.

Windturbines zijn weer terug in Lisse

De twee windturbines, die begin dit jaar kapot

waaiden, zijn weer teruggeplaatst op het Jacob van

Ruysdaelplein in Lisse. Stek plaatste vorig jaar de

turbines op een flatgebouw, maar door een heftige

storm werden de rotorbladen weggeblazen. De

nieuwe windturbines zijn op hogere masten geplaatst

zodat zij minder last hebben van een

opwaartse windturbulentie rond de flat. Deze

turbulentie bleek de oorzaak van het ongeluk, zo

wees onderzoek later uit. De firma GreenFocus uit

Amsterdam heeft de windturbines vervangen.

Plan Rembrandtplein

aangepast

Stek denkt na over het aanpassen van de plannen

voor het Rembrandtplein in Lisse. Zorgverleningorganisatie

WWZ-Mariënstaete-Valent

(WMV) zou het zorg- en welzijnsprogramma

exploiteren, maar heeft zich nu teruggetrokken.

‘Omdat de overheid kritischer is met subsidies,

heeft het WMV besloten uit al dit soort projecten

te stappen’, vertelt projectleider Ruud Looman.

‘Dat is jammer, onverwacht en vervelend.’

‘Wij beraden ons nu wat we wel kunnen doen

op het Rembrandtplein. Een aantal aanpassingen

wilden we al doen, nog voordat er sprake was van

een woonzorgpunt. Het gaat daarbij om het

verwijderen van geisers, het aanpassen van

installaties, het opknappen van de hekwerken

en verhogen van de galerijen. Daarnaast bekijken

we wat er in de woningen aangepakt kan worden.

Het is nu nog niet duidelijk hoe we dat doen.’

Kleine Ooievaar

De flat de Kleine Ooievaar, aan de overkant van

het Rembrandtplein, is ook in het project betrokken.

Stek heeft daarvoor nauw contact met de

bewonerscommissie. ‘Het betreft relatief kleine

aanpassingen voor de bewoners die er nu al

wonen, voornamelijk senioren’, legt Ruud Looman

uit. ‘De galerijen worden verhoogd. Binnen kunnen

beugels, verhoogde toiletpotten, raambedieningen

en andere kleine aanpassingen worden aangebracht.

Verder pakken we de installaties aan

waarvoor we duurzame energieconcepten met

hoge rendementen uitwerken. Voor deze collectieve

voorzieningen moet 70% van de huurders

vóór zijn. Het betekent namelijk ook een huurverhoging.

Daarentegen besparen huurders weer op

energielasten. Omdat de aanpassingen veelal door

de bewonerscommissie zijn aangevraagd bij

Stek en de bewoners er om staan te springen,

verwachten we daar geen problemen mee.

We willen daar eind 2011 mee starten.’

I

19


20

Woontrends

Een moestuin op

het balkon

Geen tuin, maar toch zelf verse sla en tomaten kweken?

Dat kan. Op een balkon kan binnen een handomdraai

een moestuin worden aangelegd en daarvoor

hoeft u geen groene vingers te hebben. Om ruimte te

besparen, gaat deze tuin de hoogte in. Het zijn bakken

die u vult met aarde, beplant met groenten en kruiden,

en op elkaar stapelt. Aan de voorkant van de bakken

zitten uitstulpingen zodat de planten genoeg ruimte

hebben om te groeien. Er passen negen elementen op

elkaar zodat u meteen geen inkijk meer hebt van de

buren. Liever geen metershoge moestuinmuur op het

balkon? Dan zijn de zogenoemde groeizakken een goed

alternatief. U vult de trendy zakken met aarde en beplant

ze met groenten, kruiden of vruchten. De zakken zijn

verkrijgbaar in verschillende kleuren en kunnen op de

grond worden gezet of aan de muur worden gehangen.

Er zijn zelfs speciale aardappelzakken waarin piepers

kunnen worden geteeld. De zakken en bakken voor de

moestuin zijn nog niet overal verkrijgbaar. Online zijn

ze wel te koop via www.waschbaer.nl.

Geen grote hoekbank in kleine woonkamer

Een kleine woonkamer lijkt al

snel vol en rommelig. Dat is niet

nodig, zegt Astrid Warmerdam,

interieuradviseur uit Hillegom.

Ze geeft vijf tips om een kleine

ruimte toch groot te laten lijken.

1 Kleuren ‘Gebruik lichte

kleuren. Wit is tegenwoordig

helemaal trendy en zorgt ervoor

dat de lichtinval altijd goed is.

Licht is heel belangrijk om een

kleine kamer groter te laten

lijken. Als je toch kleur in de

kamer wil, gebruik dan lichte

aardetinten of grijskleuren.’

2 Spiegels ‘Een spiegel doet

wonderen. Het vergroot de ruimte

aanzienlijk. Probeer de spiegels zo te

hangen dat de blik naar buiten door

een raam of deur wordt weerspiegeld.’

3 Meubels ‘Zet geen kolossale

meubels neer. Lichte en kleine

meubels hebben een beter effect.

Koop bijvoorbeeld geen grote

hoekbank, maar juist een kleine

bank met een fauteuil. Ook glazen

tafels werken goed. Zet kleine

kamers niet propvol. De inrichting

kan het beste strak en doorzichtig

zijn.’

Binnen!

4 Gordijnen ‘Hang geen

zware gordijnen voor de ramen,

maar gebruik lichte materialen

zoals voiles. En hang de gordijnen

in de hoek zodat ze geen licht

wegnemen.’

5 Deuren ‘Dichte deuren

nemen het licht weg. Plaats

glas in de deuren zodat van

alle kanten licht in de kamer

kan vallen.’


nr. 10 | 2011

Activiteitenkalender

Muziektheatertentoonstelling,

Noordwijk

1 juli - 10 juli

Het strand van Noordwijk is begin juli het toneel

van de muziektheatervoorstelling Vloed, in het

spoor van Adriana. De voorstelling is gebaseerd op

de bestseller Vloed van Susan Smit en vertelt het

verhaal van een jonge vrouw die in de ban raakt

van Adriana van Konijnenburg, de hoofdpersoon uit

het boek. De toegangsprijs is b 22,50 voor volwassenen

en b 15,- voor jongeren. www.kunstklank.nl

Stek geeft twee kaartjes weg voor de voorstelling

van 7 juli. Winnen? Mail naar info@stek-wonen.nl.

Onder de inzendingen wordt geloot.

Middeleeuws festijn,

Noordwijkerhout

9 juli

Waan je vijfhonderd jaar terug in de tijd met

Sottendag. Op dit middeleeuws festijn kunnen

bezoekers oude ambachten zien en deelnemen aan

workshops, zoals vilten armbandjes maken of

textiel verven. Het evenement vindt plaats van

11.00 uur tot 16.00 uur in Noordwijkerhout.

De toegang is gratis. www.noordwijkerhout.nl

Wandel- en fietstochten, Hillegom

juli - augustus

Ook voor de zomer heeft de Stichting Vrienden van

Oud Hillegom weer wandelingen en fietstochten op

het programma staan. Op 27 juli is bijvoorbeeld de

tuinenroute gepland en op 24 augustus de kerkenpadroute.

Deelname kost b 3,-.

www.vriendenvanoudhillegom.nl

Bollenstreek in Bedrijf,

Noordwijkerhout

13 augustus

Altijd al een kijkje willen nemen in een kas? Altijd

al een gesprek willen voeren met vaklui over de

geheimen van het bloembollenvak? Dit is uw kans.

De aangesloten agrarische bedrijven openen van

10.00 uur tot 16.00 uur hun deuren voor het publiek.

www.abmiddenholland.nl

Klank en Kleur Festival, Lisse

3 september

2011

Muzikanten, cabaretiers, zangers, dansers, dichters

en schilders tonen op dit festival hun kunsten aan

het grote publiek. Het festival is een initiatief van

Cultureel Platform Lisse dat erop is gericht om

kunst en cultuur samen te beleven en zo bewoners

aan elkaar te binden.

www.cultureelplatformlisse.nl

21


Groot onderhoud

Vogelwijk in Lisse

De bewoners van de Vogelwijk in Lisse zijn erg aan hun wijk gehecht.

Toch zijn de woningen niet meer van deze tijd, zo is de isolatie minimaal.

Tijd voor verbetering, vinden ook de bewoners. In nauw overleg met

de buurt pakt Stek de problemen aan. Het groot onderhoud gaat dit najaar

van start. De bewoners geloven in de aanpak. Ze hopen dat ze nog jaren

met veel plezier in de wijk kunnen blijven wonen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!