Nieuwsbrief green 4 - Heigo

heigo.nl

Nieuwsbrief green 4 - Heigo

Het gesprek met Lambert Veenstra

vindt plaats op golfbaan De Stippelberg

in Bakel, waarvan de tweede en laatste

fase dit najaar gereed moet komen.

Als directievoerder terreinaanleg komt

hij er wekelijks om de voortgang te

controleren en punten op de i te zetten.

Dat vergt veel overleg en overzicht,

maar Lambert voelt zich daar wel bij.

“Sinds ik mijn eigen adviesbureau

heb, sta ik veel meer in het veld. Ik

had een mooie functie als Teamleider

Sport, maar dat werd me te zeer een

kantoorbaan. Het is goed dat ik deze

stap heb gezet. Ik houd van golfen

en het is heerlijk om van je hobby je

beroep te kunnen maken.”

Complexe trajecten

Behalve bij De Stippelberg werkt

Veenstra onder andere aan

projecten in aanleg bij Amstelveen,

Benthuizen, Emmen en zijn

woonplaats Wilnis en enkele nieuwe

initiatieven. Zijn betrokkenheid

varieert van haalbaarheidsstudies

en bestekken maken voor aanleg en

onderhoud tot zuiver advieswerk en

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Heigo

Nummer 4

Green

In dit nummer

Nieuwe meststoffen lijnen DCM 2

Euro Grass op Floriade 2012 2

Bodemverbeteraar Greenmaker 3

Terranem doodt engerlingen,

laat bodemleven intact 3

Bezuinigen en duurzaam inkopen 4

Een ijzersterke grasmat 4

De groenprofessional

kiest natuurlijk voor Heigo.

In 2005 startte Lambert Veenstra VAG B.V., wat staat voor Veenstra

Adviesburo Golfterreinen. Dankzij ruime ervaring en een groot netwerk

kende hij een vliegende start. VAG is jaarlijks betrokken bij meerdere

projecten voor ontwikkeling, aanleg en onderhoud van golfterreinen.

Het toekomstige clubgebouw met vijver

en de green van de 18de hole.

Adviseur en projectmanager Lambert Veenstra voelt zich thuis in de golfwereld

”Het is heerlijk om van je hobby je beroep te maken”

projectmanagement of directievoering.

De aanleg van nieuwe banen kan zeer

complex zijn. De Stippelberg, grenzend

aan het gelijknamige natuurgebied, is

daarvan een voorbeeld.

Goede samenwerking

Al in de ontwerpfase blijkt dat tal van

instanties en overheden inspraak en

goedkeuring vereisen. “We overleggen

veel met gemeenten, provincies,

waterschappen, natuurorganisaties,

buurtbewoners, boeren en zoals hier

ook met zandwinningmaatschappij De

Peelhorst”, vertelt de directievoerder.

“Ik ben dat gewend, maar voor een

opdrachtgever is dat vaak lastig.

In complexe trajecten is het zaak om

positief te blijven en het tempo er in te

houden. Veenstra: “We zijn daar

Heigo Green 1


Greenmaker

valt in goede aarde

In de vorige nieuwsbrief is de bodemverbeteraar Greenmaker

geïntroduceerd. Sindsdien heeft een aantal gemeenten en golfbanen de

proef op de som genomen. In alle gevallen kregen zij van Heigo een helder

advies met bijpassend uitvoeringsprotocol. Aannemers weten daardoor

precies wat er moet gebeuren voor een optimaal resultaat.

Betere bodemstructuur

Greenmaker draagt bij aan een betere

bodemstructuur in o.a. doelgebieden

van sportvelden en greens van

golfbanen. In doelgebieden is de

bodemstructuur door zeer intensieve

betreding vaak verstoord, wat kan

leiden tot slechte afwatering en

plasvorming in perioden met neerslag.

Anderzijds houdt de verdichte toplaag

bij droogte moeilijk water vast, wat

eveneens terugslaat op de grasmat.

Het gras kan niet diep genoeg wortelen

en wordt er snel uitgespeeld, met kale

plekken als gevolg.

Natuurlijk mineraal

Greenmaker is een natuurlijk mineraal,

bestaande uit zeolieten. Het kan 70%

van het eigen gewicht aan water

absorberen en geeft dit af wanneer

Grasmat met Greenmaker

de plant er om vraagt. Daarnaast

buffert Greenmaker voedingsstoffen,

die eveneens naar behoefte vrijkomen.

Dankzij de structuurverbeterende

eigenschappen wordt overtollig water

bij hevige neerslag vlot afgevoerd en

blijven sportvelden en greens langer en

beter bespeelbaar.

Gras ontkiemt sneller

Na eenmalig infrezen op 15 tot 20 cm

diepte zal Greenmaker de toplaag

blijvend verbeteren. Het brengt

stabiliteit en lucht in de toplaag, wat

in de meeste gevallen een einde maakt

aan wateroverlast en verdroging. Het

gras ontkiemt sneller en vollediger dan

op niet behandelde grond en wortelt

dieper. Hierdoor zal het een sterke,

dichte en vitale zode vormen.

Grasmat zonder Greenmaker

Doelgebied behandeld met Greenmaker. Aan de grasbezetting is goed te zien waar

Greenmaker is ingefreesd.

Terranem doodt

engerlingen, laat

bodemleven intact

In de zomer en nazomer staat

het bestrijden van engerlingen op

de agenda. Chemische middelen

doden naast engerlingen vaak ook

andere insecten(larven) en schaden

het microbiële bodemleven. Het

biologische preparaat Terranem

bestrijdt engerlingen en laat het

overige bodemleven intact.

Een actief en evenwichtig bodemleven

zorgt voor een poreuze, goed doorlatende

grond die snel opwarmt. Dit is gunstig

voor micro-organismen die organisch

materiaal composteren en voedingsstoffen

zoals fosfaat opneembaar maken voor

planten. Wanneer organisch materiaal niet

composteert zal de bodem vervetten en

dichtslibben en zal de grasmat vervilten.

Zonder florerend bodemleven wordt

bovendien slechts zeer weinig fosfaat

benut. Fosfaat is onder andere nodig voor

een gezonde ontwikkeling van graswortels.

Betongaas

Een diepe doorworteling werkt als

betongaas voor de grasmat. Het

maakt de mat beter bestand tegen

speelschade, ziekten, droogte en zeer natte

omstandigheden.

Parasitair bodemaaltje

Terranem is een preparaat van

de insectenparasitaire nematode

Heterorhabditis bacteriophora. Dit zeer

kleine bodemaaltje draagt van nature

een specifieke, insectendodende bacterie

bij zich. De aaltjes gaan actief op zoek

naar engerlingen en dringen deze

vervolgens binnen. In de engerlingen

ontwikkelen zich de bacteriën, die zich

snel vermenigvuldigen. Hierdoor gaat de

engerling binnen 24-48 uur dood.

Heigo Green 3


Heigo Nederland B.V.

Industrieweg Oost 28

Postbus 69

6660 AB Elst

Telefoon: 0481 36 41 11

Fax: 0481 36 41 00

E-mail: info@heigo.nl

www.heigo.nl

4

Heigo Green

De groenprofessional

kiest natuurlijk voor Heigo.

Themadag donderdag 7 oktober

Bezuinigen en duurzaam

inkopen gaan prima samen

Bezuinigen en duurzaamheid lijken tegengestelde

begrippen als het gaat om aanleg en onderhoud van

grasvelden en golfbanen. Toch gaan zij prima samen.

Dat bleek donderdag 7 oktober op de themadag

‘Bezuinig door duurzaam in te kopen met behoud van

kwaliteit’, die Heigo organiseerde op de proefvelden van

Euro Grass in Noord Limburg.

Enkele tientallen groenbeheerders, fieldmanagers en

greenkeepers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging

voor de themadag op 7 oktober. Het ochtendprogramma was

gereserveerd voor (overwegend) theoretische beschouwingen

en een paneldiscussie met bekende fieldmanagers.

Na een korte openingstoespraak van Peter Goossens vertelde

directeur Jaap Nieuwenhuis van B.A.S. Begeleiding en Advies

Sportterreinen op grond van zijn brede praktijkervaring

hoe duurzaam beheer kan bijdragen aan integrale

kostenbeheersing.

Namens meststoffenproducent Haifa Chemicals ging

productmanager Dorien Geentjes in op de mogelijkheden van

duurzame meststoffen en de resultaten die daarmee in de

praktijk zijn geboekt.

Aansluitend leidde Hein van Iersel een paneldiscussie met

bekende fieldmanagers. Daarin werd duidelijk dat duurzaam

terreinbeheer en budgetbeheersing in de golfwereld even

actueel zijn als in het openbaar groen en sportveldbeheer.

Proefveldjes

Na de lunch namen de bezoekers een kijkje bij de veldproeven

van Euro Grass, waar diverse grasmengsels voor sport en golf

aan uiteenlopende bemestingsregimes waren onderworpen.

Uit de toelichting van Dorien Geentjes bleek dat er in de

praktijk nog veel valt te winnen. Afgaande op de reacties was

het een leerzame en gezellige dag, die beslist voor herhaling

vatbaar is.

Een ijzersterke grasmat

met Haifa Multigreen Ferro

De juiste meststoffen in het najaar zijn cruciaal om

in het vroege voorjaar een kwalitatief hoogwaardige

grasmat te hebben. Om die reden heeft Haifa extra

ijzer toegevoegd aan de Multigreen meststoffenlijn.

Hun uitgebalanceerde samenstelling en formulering

staat garant voor een werkingsduur van 4-5 maanden.

Hierdoor gaat de grasmat ijzersterk de winter in en

komt hij in het voorjaar perfect uit de startblokken.

IJzer (en magnesium) geeft een diepe groenkleuring aan

de grasmat en verhoogt de weerstand tegen mos, ziekten

en schimmels. In combinatie met het hoge percentage

kaliumnitraat zorgt dit voor een sterke, goed afgeharde

grasmat, die beter bestand is tegen stressfactoren zoals

droogte, koude, vorst en betreding.

Multigreen Classic Ferro 15-0-25+3MgO+4Fe is ontwikkeld

voor alle soorten grasvelden. Door het hogere gehalte aan

ongecoate nutriënten resulteert de Multigreen Classic

Ferro in een snellere startwerking. Alleen de stikstof (N) is

gedeeltelijk gecoat.

Multigreen Magic Ferro 13-0-30+2MgO+4Fe is ontwikkeld

voor grasvelden die een hoog niveau van onderhoud en

kwaliteit vragen. De gecoate stikstof en kalium zorgen ervoor

dat deze voedingselementen de hele winter beschikbaar zijn

voor de grasmat.

Heigo Groen is gedrukt op FSC-papier

More magazines by this user
Similar magazines