Van Oud naar Nieuw - CombiCare

mediqcombicare.nl

Van Oud naar Nieuw - CombiCare

ERAS IS EEn

RICHTLIjn,

GEEn HARnAS

MAAK DE

ouDERS

STERK

STRoopwAfELS

In DE LIfT

.CCnieuws

van CombiCare/december 2009

Van Oud

naar Nieuw


Het meest fl exibele en

huidvriendelijke 2-delige systeem!

NIEUW!

Colo Ileo Uro

Antwoordummer 332 www.marleneurope.eu

4000 VB Tiel info@marleneurope.eu

Telefoon 0344 - 65 14 22

Aanvraag gratis Gemini proefpakket:

Dhr./mevr.:

Adres: Postcode:

Plaats: Tel.:

Colo/Ileo/Urostoma: Vlak/Convex:

• De unieke

“AquaTack foamplak”

is bijzonder

soepel, heeft een

uitstekende hechtkracht

en is zeer

huidvriendelijk.

• Het “EZ-Guide

systeem” helpt

u het zakje

gemakkelijk

aan te brengen

op de plak (zie

afbeeldingen).

• Het praktische

kijkvenster op het

zakje biedt u

de mogelijkheid

om nog eens extra

te controleren.

• De combinatie

van deze unieke

eigenschappen

zorgt voor een

ongekend hoog

draagcomfort.

Ervaar de kwaliteit!


InHouD

vRAAG! 4

KIjK – STRooPWAfELS iN DE LifT

(EN BiJ DE KoffiE) 6

pRoDuCT 8

@ – WWW.KANKERLoS.NL 11

LIjf – “ERAS iS EEN RicHTLiJN,

GEEN HARNAS” 12

InfoRMATIE – ZoRGPLAN BASiS

VooR GoEDE ZoRG 14

vRIjETIjD – HoUT, LiJM EN

HEEL VEEL PAPiER 16

SCHIjnwERpER – iNEKE cLAESSENS 19

DoEn – SNEEUWPRET

oP HoLLANDSE HELLiNGEN 20

vEREnIGInG – “MAAK DE

oUDERS STERK” 23

THuIS – “iK KAN MET DE SToMA LEVEN,

MAAR HAD HEM LiEVER NiET” 24

jonG – GA DE STRiJD AAN MET

DE NiEUWSTE GAMES 27

pRoEvEn – SPicE UP YoUR STAMPPoT! 28

puzzEL 31

AGEnDA 33

GELEzEn 33

CoLofon 39

CoLuMn 39

Eric Geurts

directeur

GEACHTE LEzER vAn .CC,

Vooraf

Voor u ligt de laatste uitgave van .cc van dit jaar.

U treft in dit blad naast de vaste rubrieken weer veel

informatie aan over stomahulpmiddelen die de diverse

fabrikanten produceren. Het is vaak niet gemakkelijk om

het meest geschikte hulpmiddel te vinden. de gespecialiseerde

verpleegkundigen bij combicare zijn als geen

ander in staat om u op basis van door u aangegeven

klachten te helpen bij het zoeken naar het voor u meest

geschikte product. maak dus gebruik van hun kennis

en bel onze klantenservice gerust op. Zij verbinden u

meteen door met één van onze verpleegkundigen.

Het einde van het jaar betekent ook nieuwe afspraken

maken met de zorgverzekeraars. Zoals u wellicht weet,

worden stomahulpmiddelen vergoed vanuit de basisverzekering.

Hierin komt ook voor 2010 geen verandering.

Wel besteden zorgverzekeraars steeds meer aandacht

aan de kosten die met de verstrekking van deze hulpmiddelen

gemoeid zijn. richtlijnen ten aanzien van het

gebruik van deze hulpmiddelen behoren tot de standaard

afspraken die worden gemaakt met leveranciers. Wanneer

u meer gebruikt dan de richtlijn, dient de leverancier in

overleg met de gebruiker te kijken naar mogelijke andere

oplossingen. Wanneer geen andere oplossing mogelijk is,

dient aan de zorgverzekeraar een aanvullende verklaring

te worden gegeven voor dit meerverbruik waarna de

zorgverzekeraar in de meeste gevallen akkoord zal gaan.

combicare verzorgt dit voor u en voorkomt daarmee

nare verrassingen.

Namens alle medewerkers wens ik u een goede

december maand en een zo gezond mogelijk 2010.

eric Geurts

directeur

.cc - december 2009 3


Vraag!

wILT u REAGEREn op EEn BRIEf of HEEfT u

zELf EEn vRAAG? SCHRIjf DAn EEn BRIEf

nAAR DE REDACTIE vAn .CC nIEuwS onDER

vERMELDInG vAn HET BRIEfnuMMER. DE

REDACTIE zAL uw BRIEf DAn DooRSTuREn

of pLAATSEn In EEn voLGEnDE uITGAvE.

GEACHTE REDACTIE, (091201)

Ik heb last van mijn gevoelige buik bij het aanbrengen

van het stomamateriaal. Het doet vooral pijn als het

stomazakje op de huidplaat wordt gedrukt. bestaat

daar iets anders voor?

Mevrouw A. te B.

Geachte mevrouw A.,

Wat vervelend dat uw buik zo pijnlijk is. dit komt vaak

kort na de operatie voor. er zijn systemen met het zogenaamde

‘tupperware-systeem’, daar moet de ring van

het zakje over de ring van de huidplaat worden gedrukt,

zoals bij tupperware bakjes. de druk die gezet moet

worden, kan soms pijn geven. Het kan helpen om de

buik op te blazen tijdens het aandrukken van het zakje.

mocht dit niet helpen of mocht u hiertoe niet in staat

zijn, dan kunt u de ring van tevoren licht insmeren met

vloeibare handzeep.

Indien u huidplakken gebruikt van convaTec (de Natura

lijn) dan kunt u ook een Natura Low Pressure Adaptor

gebruiken. dit is een flexibele ring die u kunt plaatsen

op de Natura huidplak om flens te verhogen, zodat er

geen druk op buik ontstaat. er is ruimte voor vingers

tussen huidplaat en zakje (zie foto).

Het is ook mogelijk om een ander systeem te gebruiken.

Voor 2-delige stomamaterialen bestaan ook huidplaten

met een zwevende ring, zodat je niet op de buik hoeft

te drukken. er zijn ook huidplaten waar je het zakje op

kunt plakken in plaats van drukken. een andere mogelijkheid

is een 1-delig systeem.

Zoals u leest, is er veel mogelijk. Het is belangrijk dat het

materiaal goed op uw situatie wordt afgestemd. Voor een

persoonlijk advies verwijzen wij u naar uw eigen stomaverpleegkundige

of naar één van de stomaverpleegkundigen

van combicare.

Rian Ligthart

Specialistisch verpleegkundige

4 .cc - december 2009

REACTIES op BRIEvEn uIT .CC nIEuwS

SEpTEMBER 2009

Aanvullende reactie op brief 090904 uit .cc nieuws

september 2009

In het vorige .cc nieuws stond een vraag over wat je

aan het vacuümtrekken van een stomazakje kunt doen.

Het antwoord bij deze vraag was niet geheel volledig,

daarom hierbij een aanvulling op het artikel.

een oplossing is Osto eZ-Vent, een ventiel dat op het

stomazakje wordt geplaatst om overtollige lucht te

laten ontsnappen en om vacuümtrekken te voorkomen.

Het ventiel is gemakkelijk te openen en te sluiten. Het is

gemaakt van duurzaam polymeer. door het gebruik van

het ventiel kan over tollige lucht ontsnappen uit het

stomazakje en vacuümtrekken worden voorkomen.

Het ventiel kan worden geplaatst op colo-, ileo- en

urozakjes. Het ventiel behoudt zijn werking gedurende

de draagtijd van het stomazakje.

Andere mogelijkheden om het vacuümtrekken te

voorkomen zijn:

• wat lucht in het zakje blazen alvorens het stomazakje

aan te brengen en het filter af te plakken

• voldoende drinken

• ‘Adaptgel’, een product van Hollister, tegen de

binnenkant van het stomazakje aanbrengen (sommige

stomadragers gebruiken hiervoor vloeibare zeep,

dat kan ook)

Claudia Kattevilder

Specialistisch verpleegkundige

Aanvullende reactie op brief nr. 090903

GEACHTE REDACTIE, (091202)

Na een bezoek aan de dermatoloog in verband met

ernstige huiduitslag kreeg ik een emulsie voor onder

de plak van mijn stoma. Het betrof een contactallergie,

dus moest er worden gezocht naar de oorzaak van mijn


overgevoeligheid van de huid. door verschillende producten

te gebruiken, heb ik ontdekt dat ik allergisch

ben voor de elastomeren die in de plakken van de

meeste zakjes zitten.

Nadat ik colomate zakjes van euroTec ben gaan

gebruiken (de plakken bevatten geen elastomeren)

is mijn ernstige huiduitslag helemaal verdwenen en is

mijn huid goed genezen.

Soms ontstaat er aan de randen van de plak wat uitslag

en dat verhelp ik door een kleine rand van de buitenkant

van de huidplak af te knippen. de huidplak wordt daardoor

iets kleiner, zodat mijn huid rust krijgt, net zolang

tot de roodheid is verdwenen.

Ik hoop dat mevrouw m. wat aan deze tip heeft, want

uit ervaring weet ik dat je radeloos kan zijn met deze

huidproblemen.

E. de w.

SToMAvERpLEEGKunDIGE

vAn HET jAAR

AnGELIQuE vAn CAMpEn, SToMAvERpLEEG­

KunDIGE In HET BREDASE AMpHIA zIEKEnHuIS,

IS GEKozEn ToT SToMAvERpLEEGKunDIGE vAn

HET jAAR. zIj KREEG DE AwARD vooR SToMAvERpLEEGKunDIGE

vAn HET jAAR uITGEREIKT

DooR THIjS fonvILLE, vooRzITTER vAn DE

nEDERLAnDSE SToMAvEREnIGInG.

Angelique kreeg de prijs onder meer voor haar

tomeloze inzet voor de Stomavereniging en haar

initiatieven ter verbetering van de stomazorg. Ze is

al jaren nauw betrokken bij allerlei activiteiten die

de Nederlandse Stomavereniging op landelijk en

regionaal niveau organiseert. door haar uitgebreide

ervaring en deskundigheid op het gebied van stomazorg

heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan

publicaties over stoma en sport.

SoCIAAL, pRETTIG En fIjn MEnS

collega’s en leden van de Stomavereniging geven

aan dat Angelique zeer betrokken is bij haar patiënten.

Zij heeft niet alleen oog voor de medische aspecten

van stomazorg maar begeleidt hen ook bij psycho-

Noot van de redactie:

Vraag!

Sommige fabrikanten hebben een ‘Patch-test’. dit is

een test waarbij verschillende stofjes uit de huidplak in

de huid worden gespoten. de dermatoloog kan aflezen

voor welk stofje u overgevoelig bent. mocht u huidproblemen

hebben en is sprake van een overgevoeligheid,

dan is het zinvol om met uw eigen stomaverpleegkundige

te kijken of zij een Patch-test bij de fabrikant kan opvragen.

Let wel: niet alle huidproblemen komen door overgevoeligheid

of allergische reacties, dus moeten wel

eerst (andere oorzaken) worden uitgesloten.

Claudia Kattevilder

Specialistisch verpleegkundige

Angelique van campen en Thijs de Fonville temidden

van een aantal patiënten van Angelique.

Foto Amphia Ziekenhuis breda/Oosterhout

sociale problemen. “Angelique wordt ervaren als een

sociaal, prettig en fijn mens. een technisch zeer goede

stomaverpleegkundige die problemen niet uit de weg

gaat en blijft zoeken naar oplossingen,” zo sprak

Thijs Fonville, voorzitter van de Nederlandse Stomavereniging.

In 1999 werd de Award voor Stomaverpleegkundige

van het Jaar voor het eerst uitgereikt. de prijs wordt

toegekend aan een stomaverpleegkundige die opvalt

door deskundigheid op het gebied van stomazorg,

de inzet voor patiënten en daarnaast op andere wijze

een positieve bijdrage levert aan het leven van stomadragers.

bron: Amphia.nl

.cc - december 2009 5


Kijk

Stroopwafels in de lift

(en bij de koffie)

STRoopwAfELS En GouDA zIjn onLoSMAKELIjK MET ELKAAR vER­

BonDEn. ALS vAn ooRSpRonG GouDS BEDRIjf KAn CoMBICARE HET

DAn ooK nIET nALATEn oM REGELMATIG EEn pAKjE MET DEzE KoS­

TELIjKE LEKKERnIjEn AAn uw BESTELLInG ToE TE voEGEn. vooR

DIT nuMMER GInG DE REDACTIE op BEzoEK BIj EEn AMBACHTELIjKE

STRoopwAfELBAKKER, Én BIj DE GRooTSTE STRoopwAfELfABRIEK

vAn nEDERLAnD. “HET IS GEEn HoGERE wISKunDE, MAAR jE MoET

wEL DE juISTE DInGEn DoEn”, LuIDDE DE BooDSCHAp.

martin markus behoort tot de

tweede generatie ambachtelijke

stroopwafelbakkers. Zijn vader en

oom begonnen in 1978 met een

kleinschalige bakkerij in Waddinxveen.

In 2007 nam martin het roer

van markus & markus over, al zijn de

oprichters nog steeds werkzaam

voor het bedrijf. Het is een echt

familiebedrijf, waar ieder gezinslid

de handen uit de mouwen steekt. de

nieuwe directeur zet de traditie van

het ambachtelijke stroopwafels

bakken onverminderd voort.

“Ondanks de groeiende populariteit

van dit oer-Hollandse product,

kiezen we er bewust voor om klein

te blijven”, aldus martin markus.

eén van de productielijnen

bij Van der breggen

“We beschikken over 700 vierkante

meter bedrijfsruimte en bakken circa

7.000 stroopwafels per uur. Hiermee

kunnen we een goede service,

kwaliteit en versheid aan onze

klanten garanderen. We bakken

voor marktkoopmannen, brood- en

banketbakkers, bedrijven, scholen,

verenigingen en individuele

supermarkten. Onze kracht: Vandaag

gebakken, morgen bij de klant.”

STRoopwAfELKAR

Ook Van der breggen, naar eigen

zeggen het grootste koekbedrijf

van Nederland, is klein begonnen.

Veertig jaar geleden reed oprichter

Herman van der breggen met zijn

kar naar de markt in Tilburg om er

pal voor de V&d stroopwafels te

bakken. de heerlijke geur verspreidde

zich tot in het pand, waarna al

snel de vraag kwam of Van der

breggen zijn stroopwafels ook via

de V&d wilde verkopen. Het toenmalige

zusterbedrijf edah kreeg er

eveneens lucht van, met als gevolg

dat de avonden en nachten door

Van der breggen werden benut om

in een enorme vraag naar stroopwafels

te voorzien. Al snel concentreerde

hij zich volledig op de supers.

Inmiddels werken er 120 mensen en

belevert het bedrijf alle supermarktketens

in Nederland. daarnaast

worden de wafels geëxporteerd naar

bijvoorbeeld duitsland en Frankrijk,

6 .cc - december 2009

maar ook naar het midden-Oosten.

Inmiddels bakt het bedrijf met

acht productielijnen, verdeeld

over vestigingen in Tilburg en

moordrecht, meer dan 300 miljoen

stroopwafels per jaar.

de productie van deze enorme

aantallen vraagt om een aangepaste

aanpak van het oeroude

ambacht. “de supermarktstroopwafelmarkt

wordt gedomineerd

door de huismerken”, vertelt general

salesmanager Koen christiaans

van Van der breggen. “85 Procent

van wat wij maken is huismerk in

alle maten en varianten, verdeeld

over margarine- en roomboterproducten.

Het overige wordt inge-

“ ieder concern

wil zijn eigen

unieke receptuur,

waardoor wij circa

500 verschillende

producten maken”

vuld door ons merk Kanjers.

Ieder concern wil zijn eigen unieke

receptuur, waardoor wij circa 500

verschillende producten maken”,

legt hij uit. “Wat wij daarbij belangrijk

vinden? Kijk, iedereen kan

stroopwafels bakken. maar wij

willen een constant product, een

wafel met niet teveel uitloop van

de stroop. Onafhankelijke testen

wijzen uit dat de mensen een


stroopwafel willen die krokant is

van buiten en zacht van binnen.

dat bereiken we door een optimale

verdeling van wafel en stroop.

Verder streven we een zo kort

mogelijke doorlooptijd na, in

verband met de versheid.

We hebben zelf geen voorraad,

maar produceren op order.

ALTIjD vERSER

“Hoe korter de doorlooptijd hoe

beter”, beaamt ook martin markus.

“Voor ons is dit zelfs nog belangrijker,

aangezien we geen conserveringsmiddelen

gebruiken, net zo

min als kleur- geur- en smaakstoffen.

Wij adviseren dan ook om ze in

de koelkast te bewaren. Al bederft

een stroopwafel niet, als hij lang ligt

wordt hij minder lekker. daarom

zorgt onze dagservice ervoor dat

onze stroopwafel altijd verser is dan

die van de concurrentie, omdat hij

gewoonweg eerder in het schap

ligt.” In de uitspraak van zijn collega

dat iedereen stroopwafels kan

bakken, kan hij zich niet vinden.

“Het lijkt misschien gemakkelijk,

maar stroopwafels bakken is een

vak. Het is een dun product, het

moet goede stroop zijn, je werkt

met dagverse producten en wilt

toch een bepaalde houdbaarheid

verkrijgen. dat vereist kennis van

zaken”, aldus de directeur, die vijf

jaar lang zelf chef bakkerij was van

het familiebedrijf.

Zowel Koen christiaans als martin

markus blijken trotse vertegenwoordigers

van de stroopwafels en van

hun eigen bedrijf. Tot slot stellen wij

de hamvraag: welke stroopwafel is

nu de beste? een vraag waar het

tweetal niet lang over na hoeft te

denken. markus: “Onze stroopwafel

is de lekkerste omdat hij puur natuur

is en vanwege de uitstekende,

eersteklas grondstoffen die we

gebruiken. Wij produceren niet op

prijs, maar op kwaliteit. Als er

morgen een grondstof op de markt

komt die duurder is maar de kwaliteit

verbetert, zouden we het doen!”

de general salesmanager van Van

der breggen spreekt over een

optimale inzet van ingrediënten

MARTIn MARKuS

martin markus is 29 jaar oud, geboren en getogen

en woonachtig in Waddinxveen. Hij is getrouwd

met Suzanne en samen hebben zij twee

dochters van 2 en 5 jaar oud. Het hebben van

een klein bedrijf vraagt om een grote flexibiliteit

en doordeweeks staat het leven tot in de late

uurtjes in het teken van de zaak. In het weekend

probeert hij zoveel mogelijk tijd met het gezin

door te brengen, waarin op zondag het kerkbezoek

centraal staat.

martin markus nam in 2007 het roer over

en weet zich gesterkt door een

onafhankelijk testbureau. “Wij staan

garant voor onze kwaliteit, zowel

in het product als de leveringen.

We groeien door scherpe prijzen

te hanteren en door vernieuwend

te zijn in de markt. dit kunnen we

bereiken omdat we de juiste mensen

op de juiste plekken hebben.

Onze stroopwafel is bewezen de

lekkerste, bewijzen onafhankelijke

tests. de lancering van nieuwe

stroopwafels komt dan ook alleen

tot stand na een uitgebreid marktonderzoek.”

Kijk

KoEn CHRISTIAAnS

Koen christiaans is 30 jaar oud

en woonachtig in beuningen,

onder de rook van Nijmegen.

Samen met zijn verloofde ellen

heeft hij een dochter van bijna

één jaar oud. Zijn vrije tijd

besteedt Koen aan tennis, hardlopen

en zoveel mogelijk reizen.

Hij en ellen zijn fervente

Aziëgangers en houden van

duiken. Na zijn recentelijk

afgeronde mbA-studie heeft

Koen iets meer vrije tijd, waarin

hij zoveel mogelijk met familie

en vrienden probeert te genieten

van het leven.

.cc - december 2009 7


Stop lekkage!

Nu.

Rode, pijnlijke en een jeukerige huid kunnen tot het

verleden horen, dankzij een innovatief nieuw product

van Salts Healthcare.

Dermacol ® is een unieke stoma kraag, die zorgt voor

een lekkage vrije barrière rond de basis van uw stoma.

Huidvriendeljik

hydrocolloïd

De “British Skin Foundation”

heeft officieel erkend, dat

het hydrocolloïde materiaal

dat voor Dermacol ® gebruikt

wordt zo zacht en flexibel is,

dat het de huid niet irriteert.

Gemakkelijk aan te

brengen

Dermacol zorgt dat de ontlasting niet in aanraking

kan komen met de huid.

Er is een eenvoudige meetkaart met kleurcodering

die u helpt bij het vinden van uw perfecte stoma

bescherming.

Zachte en flexibele

kraag

Ideale maat en hoogte

Doordat we de laatste jaren

intensief met eindgebruikers

hebben samengewerkt,

zijn we in staat de perfecte

hoogte en maat van de

kraag te bepalen. Echter,

mocht de kraag toch iets

te hoog zijn, dan kan deze

eenvoudig worden ingekort.

Excellence in stoma care

Om een brochure of een Dermacol meetkaart aan te vragen, kunt u contact opnemen met de gratis informatielijn van Medeco

0800 022 82 82 of bezoek onze website www.medeco.nl. Distributeur: Medeco B.V., Postbus 1555, 3260 BB Oud-Beijerland.


DERMACoL

medeco introduceert een nieuw

product op de Nederlandse markt:

dermacol®.

dermacol® is een unieke stoma

kraag, die zorgt voor een lekkage

vrije barrière rond de basis van de

stoma. dermacol® zorgt ervoor dat

ontlasting niet in aanraking komt

met de huid.

rode, pijnlijke en een jeukerige

huid kunnen nu tot het verleden

horen, dankzij dit innovatieve nieuwe

product.

CoLopLAST

coloplast past de kleur van al haar

verpakkingen en gebruiksaanwijzingen

van stoma-, wond- en

incontinentiematerialen aan van

blauw naar wit. Het label op de doos

met artikelnummer, omschrijving

en inhoud blijft zoals het was.

belangrijk om te weten is dat alleen

het uiterlijk van de verpakking wordt

aangepast.

SEnSuRA

SenSura wordt uitgebreid met

een assortiment 1-delige gesloten

zakjes met kijkvenster. Het beige

non-woven zakje heeft een transparant

kijkvenster, wat inspectie

van de stoma mogelijk maakt. de

zakjes zijn voorzien van duofilter

en in diverse maten verkrijgbaar

met een vlakke huidplaat en een

convex Light huidplaat.

Het resultaat? Voor u een verbetering

van kwaliteit van leven!

belangrijke eigenschappen:

• Gemakkelijk aan te brengen

• Zachte en flexibele kraag

• Huidvriendelijk hydrocolloïd

• Optimale maat en hoogte

de juiste maatvoering is cruciaal

bij het gebruik van dermacol.

er is een eenvoudige meetkaart

met kleurcodering beschikbaar,

die u helpt bij het vinden van de

juiste maat.

wELLAnD

Welland Nederland bV introduceert

een nieuw 1-delig ileostomiezakje:

flair Active!

een 1-delig ileostomiezakje, dat de

stomadrager een grote mate van

zekerheid en comfort zal geven:

• Zekerheid, dankzij de huidvriendelijke,

flexibele huidplaat.

• Comfort, dankzij een vernieuwd

filter voor langdurig en intensief

gebruik.

• Gevoel, dankzij de ritselarme

zijdezachte tissue, die snel opdroogt

na het zwemmen en/of

douchen.

• Gemak, dankzij het gecontroleerd

legen met het lipje, waardoor

het openen en schoonmaken een

stuk eenvoudiger is.

Product

Voor meer informatie en meetkaarten

kunt u contact opnemen met

de gratis informatielijn van medeco

0800 022 82 82 of bezoek de

website www.medeco.nl.

dermacol® wordt vergoed en is

verkrijgbaar bij combicare.

de Flair Active is verkrijgbaar in

een midi (beige) en een maxi

(beige en transparant) uitvoering,

zowel in uitknipbare als diverse

voorgestanste maten.

Voor bepaalde producten kunnen extra machtigingen nodig zijn. Informeer bij uw eigen stomaverpleegkundige of dit product voor u geschikt is.

.cc - december 2009 9


NIEUW

Softima ® Key

De sleutel die altijd past

compleet assortiment 2-delig stoma opvangsysteem

NIEUW

Gebruiksgemak door een juiste combinatie van huidvriendelijkheid, flexibiliteit en zekerheid.

Huidplaten: volledig hydrocolloïd, vlak of convex.

Ileostoma: keuze uit 3 geïntegreerde sluitsystemen:

Softima® Key Flow Control geïntegreerde dubbele sluiting mét controle;

Softima® Key Roll-Up geïntegreerde sluiting;

Softima® Key Maxi grotere opvangzak met dopsluiting.

Alle Softima® Key ileozakjes zijn voorzien van het lekvrije B. Braun filter.

Colostoma: Softima® Key Colo opvangzakjes.

Urinestoma: Softima® Key Uro urine opvangzakje met antidruppelsysteem.

Urine stelt specifieke eisen aan een kleefkoppeling.

Het Softima® Key Uro zakje is dan ook voorzien van een specifieke

en innovatieve lijmlaag, die bestand is tegen urine.

Hiermee is dé lekvrije kleefkoppeling voor urine opvangzakjes een feit.

Interesse?

Informeer vrijblijvend via 0412-67 25 04 naar de mogelijkheden

die wij voor u hebben in ons complete assortiment.

B. Braun Medical B.V. · Postbus 659 · NL-5340 AR OSS · info.bbmnl@bbraun.com · www.bbraun.nl


Website:

www.kankerlos.nl

SITE: www.KAnKERLoS.nL

onderwerp: Jacob Vlieland heeft een prachtig

boek geschreven over zijn reisverhalen per boot door

Frankrijk en zijn gevecht tegen kanker. (K)Anker Los!

is de titel van het boek, dat eind november in eigen

beheer is uitgekomen. de weblog heeft dezelfde naam

gekregen.

opvallend: Op www.kankerlos.nl vindt u fraaie foto’s

van de bootreis die Jacob Vlieland samen met familie

en vrienden maakte door een groot deel van Frankrijk.

bovendien heeft Jacob een aantal fragmenten uit het

boek op de website gezet en kunt u (K)Anker Los!

bestellen.

voor wie: Patiënten en familieleden die met de

diagnose kanker zijn geconfronteerd en zoeken naar

een stimulerend verhaal van wat er met en na kanker

mogelijk is. Liefhebbers van Frankrijk en varen zullen

genieten van de sfeervolle beschrijvingen en talrijke

foto’s van dit prachtige land.

over jacob vlieland

‘Welkom op mijn website over mijn boek, (K)Anker Los!

Sinds 2001 had de kanker ons vast. In 2005 gooiden

we het anker los. de tocht per boot door Frankrijk was

voor mij een uitdaging om het vertrouwen in mijn

lichaam terug te winnen. Na drie weken lagen we weer

voor anker; tumor in de lever. Anker werd weer kanker.

Sinds 2006 hebben we het tij weer mee.’ met deze

woorden verwelkomt Jacob Vlieland (61) uit Katwijk

de bezoekers van zijn weblog www.kankerlos.nl, die hij

heeft gemaakt ter ondersteuning van zijn boek

(K)Anker Los!

Tussen 2001 en 2005 stonden de levens van Jacob en

zijn vrouw corrie in het teken van kanker, die bij Jacob

werd geconstateerd. eerst darmkanker en later nog een

uitzaaiing in de lever. de strijd om deze ziekte te overwinnen

was zwaar. eén gedachte hield Jacob Vlieland

op de been.

“In de vele weken die ik tussen 2001 en 2005

doorbracht in ziekenhuizen, groeide de wens om - als ik

er levend uit zou komen - een tocht per boot te maken

vanuit Nederland over de kanalen van Frankrijk tot

bordeaux,” vertelt Jacob Vlieland. Tussen 2005 en

2008 ging zijn wens in vervulling. Jacob, corrie, familie

en vrienden maakten tochten vanuit Nederland, via

Parijs, een rondje in midden-Frankrijk in bourgondië.

@

Vervolgens via de Saône, rhône naar het canal du

midi voorbij Toulouse en terug naar de winterhaven in

roanne.

Tijdens de reizen hield Jacob Vlieland een dagboek bij,

dat hij samen met zijn ervaringen in het kankerproces

heeft verwerkt tot een mooi boek.

“Het is een boek van ongeveer 130 pagina ’s geworden,

met reisverhalen, foto’s en de geschiedenis van de

kanalen, met daar tussendoor mijn ervaringen met het

hele kankerproces. Het is mijn bedoeling om mensen

met kanker een hart onder de riem te steken. er is echt

nog veel mogelijk. Ook als je, zoals ik, een stoma hebt

gekregen,” zegt Jacob Vlieland.

Vlieland heeft het boek in eigen beheer uitgegeven.

de verkoopopbrengsten gaan naar drie goede doelen:

KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Stomavereniging

en de maag Lever darm Stichting. Het boek is te

bestellen via www.kankerlos.nl voor € 14,50 (inclusief

verzenden en verpakken).

Jacob Vlieland op zijn boot

.cc - december 2009 11


Lijf

“ERAS is een richtlijn,

geen harnas”

nIEuwE InzICHTEn HEBBEn HET

MoGELIjK GEMAAKT oM DE

opnAMETIjD BIj EEn DARMopERATIE

MET DE HELfT TE vER­

KoRTEn. SoMMIGE zIEKEnHuIzEn

noEMEn DIT ‘fAST TRACK’,

BIj HET HAGAzIEKEnHuIS In

DEn HAAG HEET DIT KwALITEITSpRoGRAMMA

ERAS.

“EEn SnELLER HERSTEL IS vEEL

BETER vooR DE pATIënT”, LEGGEn

SToMAvERpLEEGKunDIGEn

AnnETTE KoRTEKAAS En BARBARA

vAn DEn BERG uIT. “MAAR HET

BREnGT EEn HEEL AnDERE MAnIER

vAn wERKEn MET zICH MEE.”

In het HagaZiekenhuis zijn Annette

en barbara verantwoordelijk voor

de zorg rondom darmchirurgie, op

de locaties Leyweg, Sportlaan en

Juliana Kinderziekenhuis. In mei

2006 werd het kwaliteitsprogramma

erAS ingevoerd, dat staat voor

‘enhanced recovery After Surgery’:

versneld herstel na een operatie.

mensen die een darmoperatie ondergaan

kunnen hiermee in kortere

tijd herstellen. Waar je vroeger tien

dagen moest uittrekken voor een

opname, kan het nu in vijf dagen.

Annette en barbara zijn ervan

overtuigd dat deze methode in zijn

algemeenheid vooral grote voordelen

voor de patiënt oplevert,

naast een kostenverlaging in de

zorgverlening.

SnEL opKnAppEn

“de kern van de aanpak is dat de

patiënt niet nuchter hoeft te zijn

voor de operatie”, vertelt Annette

Kortekaas. “Uit onderzoek is gebleken

dat opereren aan een lege,

schone darm evenveel kans geeft op

complicaties naderhand. Het grote

voordeel wanneer de darm niet

heeft stilgelegen door het ontbreken

van voedsel, is dat de darm sneller

op gang komt en dat je mensen

sneller ziet opknappen. Zij voelen

zich gauw beter. Voeding is enorm

belangrijk in de herstelprocedure.

er is minder terugval van conditie

en kracht. daarbij stimuleer je de

patiënt om zo snel mogelijk weer uit

bed te komen en te bewegen. dat

heeft ook een gunstige uitwerking

op de activiteit van de dikke darm.

de chirurg zal de operatiewond ook

zo klein mogelijk proberen te houden

om het herstel te bespoedigen.”

“een goede pijnbestrijding is bij

erAS erg belangrijk”, vult barbara

van den berg aan. “We geven een

hoge dosis pijnstilling, waardoor de

12 .cc - december 2009

Annette Kortekaas en barbara van den berg

“ Het belangrijkste

is dat je mensen

sneller ziet

opknappen”

patiënt veel gemakkelijker uit bed

kan om te bewegen. Het geeft wel

een beetje een vertekend beeld,

want je verdoezelt de pijnklachten,

maar dit is zeker de moeite waard

om sneller het oude niveau te

kunnen bereiken.” Op de vraag of

deze maatregel onder druk van de

verzekeraars is opgelegd, enkel en

alleen om de kosten van zorgverlening

te verlagen, schudden beide

stoma verpleegkundigen ontkennend

het hoofd. Annette Kortekaas:

“Het programma is er écht op

gericht om patiënten zich snel weer

prettiger te laten voelen. Toen het

drie en een half jaar geleden bij ons

werd ingevoerd was de druk van de

verzekeraars, om zorg zo snel en

goedkoop mogelijk uit te voeren,

nog veel minder groot. dat erAS

de opnameduur flink verkort is een

gunstige bijkomstigheid gebleken,

het was zeker niet het hoofddoel.”

wARME MAALTIjD

Voorheen schreven de artsen van

HagaZiekenhuis bedrust voor bij

patiënten bij wie een stoma was aangelegd.

Na de operatie duurde het in


totaal vijf dagen voordat de stomadrager

weer in zijn of haar gebruikelijke

eetpatroon zat. Ter vergelijking:

Nu mogen de mensen op de dag

van de operatie ’s avonds gewoon

een boterham eten of een warme

maaltijd nuttigen, als zij daar trek in

hebben. Sinds 1 januari 2009 hebben

in de HagaZiekenhuis-locaties circa

190 patiënten het erAS programma

gevolgd, waarvan bij 75 een stoma

werd aangelegd. Het betekende voor

hen dat zij in een korte periode veel

informatie en instructie kregen. een

verkorte opname heeft immers ook

tot gevolg dat de stomaverpleegkundigen

minder tijd hebben om

iemand vertrouwd te maken met

het gebruik van stomamateriaal.

GEEn HARnAS

bovengenoemde werkwijze werkt

volgens Annette Kortekaas overigens

niet bij alle patiënten. “Je kunt

mensen adviseren om na de operatie

snel weer te gaan eten, mits zij

dit verdragen uiteraard. Kijk, zo’n

schema is een algemene richtlijn,

maar per individu bekijk je wat

haalbaar is. er moet ruimte zijn om

af te wijken van de gebruikelijke

procedure en bijvoorbeeld pas de

volgende dag met eten en bewegen

te beginnen. We laten patiënten wel

merken dat er iets van hen wordt

verwacht, om passiviteit te voorkomen.

Want niemand voelt zich

natuurlijk helemaal lekker na een

operatie. maar als je de argumenten

weet waarom het beter voor je is,

ben je gemotiveerder om dit ook te

doen. Instrueren is een belangrijk

deel van onze taken.”

met de invoering van het kwaliteitsprogramma

heeft ook een

verschuiving in de werkzaamheden

van de stomaverpleegkundigen

plaatsgevonden. Naast de intensieve

begeleiding na het aanleggen

van de stoma is een veel breder

aandachtsveld ontstaan. barbara

van den berg: “We hebben het over

diëten, over het omgaan met pijn en

over het omgaan met kanker, wat in

de meeste gevallen de reden is van

de operatie. Het is zelfs lastig om

exact af te bakenen waar onze

zorgverlening ophoudt, het is

constant zoeken naar een balans.

Voor wat betreft de stomahulpmiddelen

melden we de mensen bij

ontslag het liefst aan bij combicare.

daar zijn we heel tevreden over,

vanwege de goede service en

klantvriendelijkheid. Ook hebben

zij de gang bare producten van alle

fabrikanten op voorraad. Wat de

Lijf

stomadrager vandaag bestelt wordt in

de regel de volgende dag afgeleverd.”

zoRGELIjKE onTwIKKELInG

barbara en Annette verwachten niet

dat verdere nieuwe inzichten en

ontwikkelingen op operatief gebied

in de toekomst, leiden tot grote

veranderingen in de stomazorg.

Wel spreken zij tot slot nog even

hun bezorgdheid uit over een

andere ontwikkeling: “Je ziet dat

verzekeraars in combinatie met de

industrie meer grip krijgen op welke

materialen een stomadrager krijgt

voorgeschreven. Onder de noemer

bezuinigingen. de in onze ogen

beste oplossing wordt niet altijd

meer vergoed en dat verontrust ons.

Op die momenten weegt het kostenaspect

zwaarder dan wat goed is

voor de patiënt. de keuzemogelijkheid

wordt beperkt en je bent als

stomaverpleegkundige min of meer

verplicht om één bepaalde leverancier

of zelfs één bepaald merk voor

te schrijven. deze ontwikkeling is

beslist geen verbetering en boezemt

ons angst in. Niet alleen ons, maar

ook stomaverpleegkundigen in

andere ziekenhuizen”, aldus het duo.

“Hopelijk blijft de kwaliteit van de

zorg voor de stomadragers eerste

prioriteit.”

pERSoonLIjK:

barbara van den berg - Weterings is 37 jaar, getrouwd met barry en

woonachtig in het Westland. Haar man heeft een eigen tuinbouwbedrijf

waar zij, naast het werk in het ziekenhuis, parttime in meewerkt.

Zij houdt van uitgaan, verre reizen en bezoekt graag concerten.

Annette Kortekaas is 44 jaar en woont in Wassenaar. Zij is getrouwd met

ron en heeft twee zoons van 17 jaar. In haar vrije tijd houdt zij zich bezig

met sporten, lezen en de strijd met haar puberende tweeling. Zij noemt

zichzelf honkvast en vindt het plezierig om thuis tijd door te brengen.

.cc - december 2009 13


informatie

Zorgplan

basis voor

goede zorg

In EEn TIjD vAn EConoMISCHE TERuGGAnG zIjn KoSTEnBESpARInGEn

op ALLERLEI GEBIED STEEDS vAKER onDERwERp vAn GESpREK. zo

ooK In DE GEzonDHEIDSzoRG. DoELMATIGHEID En EffECTIvITEIT zIjn

TERMEn DIE vAAK TERuGKoMEn. DE KwALITEIT/pRIjSvERHouDInG

SpEELT STEEDS MEER EEn RoL En DAT GELDT ooK vooR HuLpMIDDE­

LEn. CoMBICARE LEvERT HuLpMIDDELEn AAn KLAnTEn, wAARBIj

GEKEKEn woRDT nAAR DE BEHoEfTE En (on)MoGELIjKHEDEn vAn DE

KLAnT. uITERAARD woRDT ooK REKEnInG GEHouDEn MET KwALITEIT,

pRIjS En DoELMATIGE InzET vAn HuLpMIDDELEn.

een wijze waarop combicare samen

met klanten, zorgverzekeraars,

voorschrijvers en fabrikanten tot de

meest efficiënte samenwerking

komt, is onder meer met het invoeren

en onderhouden van een zorgplan.

In dit artikel informeren specialistisch

verpleegkundige Loes van

der Ham en Teamleider Patricia Kuil

u over wat een zorgplan is en waarvoor

het nodig is.

“Zorgverzekeraars hebben combicare

gemachtigd om volgens een

vastgesteld behandelplan materialen

te leveren aan klanten”, legt

Loes van der Ham uit. “dat behandelplan

is afkomstig van artsen of

verpleegkundigen, die door ons

‘voorschrijvers’ worden genoemd.

Zij geven bijvoorbeeld door dat

mevrouw Jansen een stoma heeft

gekregen en daarvoor bepaald

materiaal nodig heeft. Of dat meneer

de Vries een wond heeft, die

met specialistische wondverbanden

moet worden verzorgd. dankzij een

eenmalige machtiging van de verzekeraar

mogen wij die materialen leveren,

van het begin tot het einde

van het behandelplan. er zijn dus

geen herhalingsrecepten meer

nodig. dat is prettig voor de klant

en voor de voorschrijvers van het

materiaal. de klanten bestellen immers

voor langere tijd en soms voor

de rest van hun leven materialen.

Ook mag de voorschrijver, zonder

vooraf toestemming te vragen aan

de zorgverzekeraar, kiezen voor

andere materialen waarvan zij

denken dat die goed passen bij

de situatie van de klant.”

zoRGpLAn En vERBRuIKSHISToRIE

dat is goed geregeld, maar er staat

wel wat tegenover. combicare stelt

van alle klanten een zorgplan op

en houdt dit bij. bovendien wordt

hierin ook de verbruikshistorie

geregistreerd. Wanneer de zorgverzekeraars

deze informatie

zouden opvragen, en dat gebeurt

steekproefs gewijs, biedt hen dat

14 .cc - december 2009

inzicht in het verbruik en de kosten.

Loes vervolgt: “Wij zijn een aantal

jaren geleden al gestart met het

aanmaken van zorgplannen voor

alle stomadragers die klant bij ons

zijn. Het is een computerprogramma

waarin de medewerkers van de

klantenservice en de verpleegkundigen

volgens een vast stramien en

zo eenduidig mogelijk informatie

kunnen opslaan.” Wat staat er zoal

in het zorgplan? Als alles goed gaat

en er geen klachten zijn over de stoma

of het materiaal, dan wordt dit

standaard geregistreerd in het zorgplan.

de bestellingen van de hulpmiddelen

worden geregistreerd.

doet zich een probleem voor en

is het advies een ander product te

kiezen, dan wordt dit genoteerd

met de onderbouwing waarom voor

deze aanpassing is gekozen. bij een

volgend tele fonisch contact wordt dit

gebruik geëvalueerd en genoteerd

in het zorgplan.

“In het zorgplan proberen we zoveel

mogelijk samen te brengen,” vult


medewerkers klantenservice aan de telefoon.

Teamleider Patricia Kuil haar collega

aan. “We hebben bij combicare van

alle merken materialen op de plank

liggen. Om goed advies te kunnen

geven aan de klant is het belangrijk

om de situatie inzichtelijk te krijgen.

daarom stellen we onze klanten of

de verwijzers aanvullende vragen.

Zo kan het probleem of de zorgvraag

duidelijk worden en kunnen

we het juiste hulpmiddel inzetten.

Of beoordelen of bestaande hulpmiddelen

voldoen aan de gewenste

situatie van de klant.”

GoEDE zoRG vooR DE KLAnT

“een goed afstemming tussen alle

partijen leidt ertoe dat de klant

uiteindelijk goede en gerichte zorg

krijgt,“ vervolgt Patricia Kuil. “Om de

zorgvraag goed in kaart te brengen,

hebben wij weer achtergrondinformatie

nodig die de voorschrijver ons

kan geven. Vervolgens kunnen wij

de zorgverzekeraar weer informeren

over het verbruik en de kosten.”

de klantenservice van combicare

kan ook mogelijke problemen

signaleren aan de hand van de

verbruikshistorie van een klant. Als

een klant bovengemiddeld bestelt,

is de kans groot dat er iets gaande

is.

“de medewerker van de klantenservice

of de verpleegkundigen

van combicare kunnen bij de klant

navragen waarom er meer plakken

of stomazakjes worden besteld.

meer dan eens blijkt dat er problemen

zijn, bijvoorbeeld met lekkages

of loslatende plakken. Wie niet aan

de bel trekt bij een stomaverpleegkundige

of bij ons, probeert zelf

een oplossing te zoeken door

bijvoorbeeld veel vaker het materiaal

te vervangen. Terwijl er negen

van de tien keer een prima oplossing

voor te vinden is. Ook zo’n

situatie melden wij in het zorgplan

met daarbij de ondernomen actie

en de onderbouwing waarom we

voortaan een ander product leveren.

Is het meerverbruik echt noodzaak,

dan vragen wij de voorschrijver een

informatie

‘machtiging meerverbruik’ te schrijven

met een goede onderbouwing.”

voLGEnDE DAG

Het komt ook voor dat klanten meer

bestellen om een eigen voorraad

aan te leggen. dat is echter niet

nodig. Wie bij combicare bestelt,

heeft het materiaal in principe de

volgende werkdag al in huis en

anders de dag erna.

bij combicare staat de kwaliteit van

zorg voor onze klanten hoog in het

vaandel. dit betekent soms dat je

voor een duurder product kiest of

een goedkoper product vaker

vervangt, omdat het probleem hierom

vraagt. Juist dan zijn de onderbouwing

en evaluatie in een zorgplan

enorm belangrijk. de zorgverzekeraar

zal zich op basis van deze onderbouwing

dan ook laten overtuigen

van het belang van inzet van

hulpmiddelen, rondt Loes van der

Ham het gesprek af.

.cc - december 2009 15


Vrije Tijd

Hout, lijm en

heel veel papier

In DE wInKELS STRuIKELT u BIjKAnS ovER DE STApELS

DozEn voL wEnSKAARTEn En KERSTBALLEn,

MAAR MISSCHIEn KIEST u ER DIT jAAR wEL vooR

oM zELf AAn DE SLAG TE GAAn. wAnT EEn zELf­

GEMAAKTE KAART IS vooR DE onTvAnGER noG

pERSoonLIjKER DAn EEn GEDRuKTE vARIAnT uIT

DE wInKEL. ooK zIET DE BooM ER InEEnS HEEL

AnDERS uIT wAnnEER HIj IS BEHAnGEn MET

HouTEn fIGuuRTjES of pApIEREn EnGELTjES. GAAT

u MET onS AAn DE SLAG MET pApIER En HouT?

Zelf kerstkaarten maken is absoluut niet moeilijk, omdat

er zoveel materialen zijn waarmee u kunt werken,

dat u nooit zonder ideeën zult zitten. Wat tegenwoordig

veel wordt gedaan is een foto verwerken op de

kaart. een foto die u mooi vindt, bijvoorbeeld van uw

gezin, de hond met een kerstmuts op of gewoon een

winters plaatje. U zet er een mooie tekst bij met een

goudschrijvende pen en de kaarten kunnen op de

post. U kunt zich ook helemaal uitleven met glitters,

stickers, zelfgeknipte bomen, sterren, klokken en strikken.

de trend in doe-het-zelf kaartenland is echter nog

steeds de 3d-kaart.

16 .cc - december 2009

3D­KAARTEn MAKEn

Vrij eenvoudig, en u kunt het zo gek maken als u zelf

wilt. Wat u standaard nodig heeft, is:

• een dubbele of enkele kaart

• dubbelzijdige plakband

• 3D-plaatjes

• fijn, klein schaartje met een scherpe punt

• lijm(stift)

eerst knipt u het 3d-plaatje uit waarmee u wilt werken

en plakt u het met een lijmstift op de dubbele of enkele

kaart.

Vervolgens knipt u dat gedeelte van het 3d-plaatje uit

dat u wilt accentueren.

Knip een klein stukje dubbelzijdige plakband af en plak

dit op het plaatje dat al op de kaart zit, daar waar u het

plaatje wilt verhogen.

Hierna plakt u het uitgeknipte deel van het 3d-plaatje

op het plakband en over het gedeelte dat moet worden

geaccentueerd. deze stappen kunt u blijven herhalen,

de kaart komt dan steeds verder naar voren.

Wanneer het ontwerp daarom vraagt, kunt u de kaart

extra versieren met bijvoorbeeld gouden tekststickers

of plaatjes. Nu nog een persoonlijke boodschap voor de

ontvanger van de kaart en u bent klaar.


HouTEn fIGuuRTjES

de heren en jongens onder ons, die niet zo

van papier en lijm houden, kunnen ook

figuurzagen. Typisch zo’n handvaardigheid

waarmee we allemaal in onze vroege jeugd

op school hebben kennisgemaakt. Figuurzagen

vraagt om goed materiaal, want er is

niets zo vervelend als een zaagje dat steeds

uit de beugel glipt. Het vraagt ook om een

vaste hand. en enig geduld, want het zagen

gaat langzaam.

Naast de papieren engeltjes van de dames en

meisjes, is er nog meer dan genoeg ruimte

over in de boom voor houten figuurtjes. Haal

een stuk triplex in huis, teken hierop met

potlood de figuren die u wilt creëren en

zagen maar. Of knip een figuur uit een

stripboek, plak dat op het triplex en zaag

dan voorzichtig om de randen heen. Schuur

de randen van het hout na het zagen wat

glad en versier het houten figuurtje met

glitter of verf en lak. boor een gaatje door

het triplex en trek daardoor een stukje wol

of lint en hang het in de boom. maar pas op:

hang de jongetjesengeltjes niet te dicht bij

de meisjesengeltjes, hè!

Nu u dan toch bezig bent met hout en

zagen, is het wellicht ook leuk een houten

puzzel te maken.

Vrije Tijd

HouTEn LEGpuzzEL MAKEn

bedenk eerst voor wie u de puzzel gaat maken. Hoe

ouder het kind, hoe moeilijker de puzzel mag zijn en

hoe kleiner de puzzelstukken… bedenk vervolgens

wat een leuke afbeelding zou zijn voor de puzzel.

Het kunnen dieren zijn, of tekenfilmfiguren, een huis

of een auto. Afijn, laat uw fantasie de vrije loop.

In dit geval maken we een legpuzzel, maar u kunt

nog veel meer kanten op: staande puzzels, open

legpuzzels, enkelzijdig of tweezijdig, legpuzzels in

een lijst of losse stukjes in een uitsparing.

Ga aan de slag met de afbeelding. maak meerdere

ontwerpen en kies dan de beste uit, die u op ware

grote overneemt op een plaatje triplex. dit kan bijvoorbeeld

met carbonpapier. Of lijm uw ontwerp

op het hout met een paar stipjes lijmstift. Kies ook

de kleuren voor de tekening, die u na het zagen

met verf op de puzzelstukken aanbrengt.

dan tekent u de lijnen van de puzzelstukken,

zaagt de afbeeldingen uit en schuurt de randen

wat bij tegen splinters. Kleine puzzelstukken kunt

u bijvoorbeeld voorzien van een knopje, zodat

kinderen ze gemakkelijk kunnen oppakken.

dan de afwerking: verf de puzzelstukken met

gifvrije verf op waterbasis en vernis ze na het

drogen. Puzzelen maar!

EnGELTjES

met dik papier of karton kunt u ook engeltjes maken voor

in de boom, elk ontwerp is goed. maar, er zijn natuurlijk

wel wat basisregels. een engeltje is over het algemeen

toch een meisje met fijn, golvend haar en prachtige

vleugeltjes die uitlopen in een punt. Ze draagt altijd een

mooie jurk met fijne schoentjes aan haar voeten. en op

het hoofd prijkt meer dan eens een kroontje. Ach, kijkt

u zelf maar wat u doet. Versieren kunt u haar met glitter

of gouden verf. maak een gaatje in haar hoofd en hang

haar met een mooie strik in de boom.

Wilt u nog meer kerstboomversieringen maken? dan kan

dat ook met vilt, brooddeeg, raffia, stof en nog veel meer

materialen.

.cc - december 2009 17


Beleef het met SenSura!

Hij vertrouwt op de

twee zekerheden van

de dubbellaagse huidplak:

• optimale bescherming tegen lekkages

• optimale bescherming van de huid

Meer informatie of een proefpakket aanvragen?

Bel gratis Coloplast Care: 0800 022 98 98

of e-mail naar nlcare@coloplast.com

www.sensura.nl


1wIE BEnT u?

“Ik ben Ineke claessens. In het professionele leven

stomaverpleegkundige, al meer dan 25 jaar. Patiënten

en mensen in de privésfeer vragen mij weleens hoe ik

tot deze keuze ben gekomen. Wat mij betreft is het een

mooie specialisatie en een uitdagend vak, waarin nog

steeds veel te ontwikkelen is. Voor het behoud van de

stomazorg is de V&VN afdeling stomaverpleegkundigen

belangrijk. Vandaar dat ik een deel van mijn vrije tijd

aan deze vereniging wil besteden. Privé ben ik echtgenote,

moeder (heel leuk), buurvouw, sportmaatje en

vrijwilligster. maar ook vriendin en familielid, compleet

met alle mooie en verdrietige zaken. mijn huis en tuin

vormen een rustpuntje. Alleen van echt luieren komt

het niet zo vaak.”

2

wAT vInDT u HET ALLERLEuKSTE onDERDEEL

vAn uw wERK?

“Hoe blasé het misschien ook klinkt: dat is de uitdaging

en later de voldoening dat je iemand met grote veranderingen

in het leven weer op weg helpt. daarbij hoort

de mogelijkheid hulp te kunnen bieden bij eventuele

problemen. dit levert natuurlijk ook frustraties op, maar

die moet je als een uitdaging zien.”

3

4

wIE IS uw vooRBEELD En wAARoM?

“Ik heb geen specifiek voorbeeld waarnaar ik leef of

door wie ik word geïnspireerd. Mensen, ontmoetingen

en gebeurtenissen, maar ook goede boeken leveren mij

inspiratie en stof tot nadenken.”

wAAR HouDT u zICH BuITEn HET wERK

HET LIEfST MEE BEzIG?

“Naast mijn werk vind ik veel dingen leuk, hoewel

sommige huisgenoten weleens denken dat ik vooral

werk. Ik heb geen voorkeur voor één speciaal iets.

Ik probeer te sporten, bezoek concerten, maar als het

kan ben ik graag buiten. In de tuin of zomers varen

op de Vecht, dat is pas echt relaxen in het zonnetje!

Verder lees ik graag en zijn mijn gezin, familie en

vrienden erg belangrijk.”

5

wAAR DRooMT u vAn?

“Ik heb geen droom. Wel wensen.”

Ineke claessens

Schijnwerper

6

7wELKE vRAAG zou u wILLEn DAT wIj STELLEn

En wAT IS DAARop uw AnTwooRD?

“een logisch vervolg op het voorgaande, namelijk:

‘Hoe zit dat toch met de V&VN afdeling stomaverpleegkundigen?

Wat is dat voor club, is deze wel nodig en

is er bestaansrecht?’ dan zou ik antwoorden dat er,

in deze tijd van veranderingen, een punt moet zijn waar

de zaken met betrekking tot stomazorg samenkomen.

Waar we de kwaliteit en vooral de continuïteit van de

zorg kunnen bewaren voor de toekomst.”

wELKE vRAAG HoopTE u nIET vAn onS TE HoREn?

“de vraag ‘Vertel eens wat over jezelf’. Ik heb niet zo’n

behoefte mijn persoonlijke leven te etaleren, maar wel de

meer professionele zaken voor het voetlicht te brengen.”

.cc - december 2009 19


Doen

SnEEuwpRET: DAT IS SKIën, SnowBoARDEn of GEwoon op EEn BAnD of SLEE

vAn DE HELLInG Af. LAnGE TIjD wAS DAT vooRBEHouDEn AAn DE BEwonERS

vAn SnEEuwGEBIEDEn, zoALS DE zwITSERS En ooSTEnRIjKERS. of AAn DE wInTER­

SpoRTERS DIE GEwApEnD MET SnEEuwKETTInGEn DE LAnGE REIS nAAR DE ALpEn

MAAKTEn vooR EEn wEEKjE SKIën of LAnGLAufEn. vooR wIE op ELK GEwEnST

MoMEnT DE LAnGE LATTEn wIL onDERBInDEn, zIjn ER TEGEnwooRDIG InDooR­

SKIHALLEn. voLop SnEEuwpLEzIER vooR jonG Én ouD.

Sneeuwpret

op Hollandse hellingen

de meeste indoor-skihallen bieden

meerdere mogelijkheden: vrij skiën

of snowboarden, lessen voor beginners

of gevorderden, voor kinderen,

jeugd en ouderen. Speciale cursussen

voor 50 plussers en ski- of

snowboardvakantiekampen voor

jongeren. echter, er zijn ook indoorsneeuwhallen

waar niet kan worden

geskied. die zijn uitsluitend bedoeld

voor fun, zoals rivièra Snow Village

in biddinghuizen. de piste van 40

meter is uitermate geschikt voor

bandenglijden: met snowtubes

alleen of met zijn tweeën van de

helling af!

SKIDÔME In RuCpHEn

In het brabantse rucphen, dat

tussen breda en roosendaal ligt,

vindt u de Skidôme. Het ‘overdekte

sneeuwattractiepark’ heeft sinds

1995 al vele duizenden wintersporters

uit Nederland en belgië

verwelkomd. U kunt zich hier niet

alleen gezond en sportief uitleven

op de 160 meter lange en 25 meter

brede piste met echte sneeuw,

maar na afloop is het ook nagenieten

in de Stube, het café of

in het restaurant. Skidôme biedt

goede kwaliteit en deskundige

begeleiding. dagelijks wordt ‘verse

kraaksneeuw’ gemaakt. de skihal

in rucphen is er voor beginners en

gevorderden. er is namelijk een

aparte oefenhelling voor beginners

en de gevorderden kunnen heerlijk

naar beneden suizen of gebruik

maken van de diverse rails en

schansen die op de piste aanwezig

zijn. bovendien biedt Skidôme ook

activiteiten voor 50-plussers aan.

bijvoorbeeld een cursus skiën of

snowboarden waarmee u het wintersportgevoel

snel te pakken

krijgt. de instructeurs passen zich

geheel aan uw tempo aan.

20 .cc - december 2009

Foto’s Skidome/Snowworld

SnowwoRLD In zoETERMEER

En LAnDGRAAf

een grote naam is SnowWorld. er zijn

twee locaties, één in Zoetermeer en

één in Landgraaf. SnowWorld Zoetermeer

beschikt over drie pistes (een

vierde in aanbouw). de gevorderde

piste: de langste piste van maar liefst

210 meter met een dalingspercentage

van 20%. deze piste is geschikt

voor de geoefende wintersporter

en beschikt over twee sleepliften.

de beginnerpiste: voor startende

wintersporters om de beginselen

van het skiën of snowboarden onder

de knie te krijgen. en de kinderpiste

met twee veilige kinderbandliften.

In het Funpark kunnen freestyle

snow boarders en skiërs terecht.

Voor een perfecte sneeuwconditie

wordt de temperatuur in de hal

constant op minus 5 graden celsius

gehouden. Vergeet dus niet om

warme kleding mee te nemen.

bovendien is het dragen van

handschoenen verplicht.


In Landgraaf, in het zuiden van

Limburg, ligt ‘s werelds grootste

indoor wintersportresort. met vijf

pistes en acht liften zijn er ontelbare

afdalingen mogelijk. de pistes

op een rij:

• FIS-Rennstrecke. SnowWorld

Landgraaf beschikt als enige

indoor wintersportgebied over

een officiële FIS-rennstrecke en

mag hierop officiële FIS World

cup wedstrijden organiseren. Op

deze rode piste kunnen afdalingen

tot 500 meter worden gemaakt.

• De langste piste. Deze blauwe

piste maakt het mogelijk om

af dalingen tot 520 meter te

maken en is ideaal voor de

gevorderde wintersporter.

• Funpark. ’s Werelds grootste

indoor funpark. met diverse

kickers, grinds en rails zijn talloze

afdalingen mogelijk.

TIpS

• Informeer voordat u naar een

indoor skibaan gaat of u moet

reserveren. bij de meeste banen

is dat wel noodzakelijk.

• • bij veel skibanen kunt u gebruikmaken

van arrangementen of

krijgt u korting op de toegangsprijzen,

bijvoorbeeld tijdens

vakanties. Het is aan te raden

vooraf even de site te checken.

• • Ga voordat u op wintersport gaat,

een keer de helling af in een indoor

skihal. dan heeft u meteen

dat gevoel voor de sneeuw en

de ski’s weer terug.

• • Ook als u nog nooit op op ski’s of een

snowboard heeft gestaan, kunt u

• Twee oefenhellingen voor beginners.

Voor de startende wintersporters.

Ook wanneer u nog

nooit op ski’s of een snowboard

heeft gestaan.

• Kinderland. In het Maoam kinderland

kunnen de allerkleinsten

hun eerste wintersportervaringen

opdoen.

SnowpLAnET

vELSEn­zuID

Tot slot noemen we nog

SnowPlanet in Velsen-Zuid

bij Amsterdam. SnowPlanet

beschikt over twee indoor

pistes met echte sneeuw,

waaronder een beginnerspiste

van 100 meter en een steile

piste van 230 meter voor

gevorderden. bij SnowPlanet kunt

u recreatief skiën en snowboarden.

deskundige instructeurs geven

EnKELE ADRESSEn vooR GEGARAnDEERDE SnEEuwpRET

• Skidôme in Rucphen, www.skidome.nl

• Snowworld in Zoetermeer en Landgraaf, www.snowworld.nl

• Rivièra Snow Village in Bidding huizen, www.snowvillage.nl

• Snowplanet in Velsen-Zuid, www.snowplanet.nl

• Skipiste Nieuwegein (outdoor) in Nieuwegein,

www.skipiste-nieuwegein.nl

Kijk op internet voor nog veel meer adressen.

Doen

zich goed vermaken op de beginnerhellingen

of op de funbanen.

meer leren? Informeer dan naar

het cursusaanbod.

• Neem warme kleding mee, de

temperaturen in de skihallen

liggen immers onder nul.

• Over het algemeen is het dragen

van handschoenen verplicht.

• Neem ook extra kleding mee.

dan kunt u na afloop de natte

kleren uittrekken.

• Let op uw veiligheid en dat van

uw mede skigenoten. Waag -

hal zerij wordt niet gewaardeerd.

• Informeer bij combicare naar

eventuele bescherming van de

stoma: de stomacap en/of

stomasteunbandage.

lessen en cursussen op elk niveau.

In de SnowPlanet Store kunt u

terecht voor al uw wintersportmateriaal.

Alle toonaangevende

ski- en snowboardmerken zijn

vertegenwoordigd.

Heeft het ski-virus u al te pakken?

Wacht niet langer en organiseer

een dagje naar de Hollandse

sneeuw!

.cc - december 2009 21


Product niet op ware grootte. De kleur van de huidplaat is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.

Introductie van Vitala ®

CONTINENCE CONTROL DEVICE (CCD)

Uitsluitend voor gebruik met Natura ® huidplaten.*

* Niet geschikt voor gebruik met de ConvaTec Kneedbare

Technologie huidplaten of convexe producten.

** Niet geschikt voor chronisch vloeibare ontlasting en urostoma.

*** Per 24-uurs periode.

® / Natura, Vitala, ConvaTec Kneedbare Technologie en

Realize the possibilities zijn handelsmerken van ConvaTec Inc.

©2009 ConvaTec Inc. AP-008603-NL Oktober 2009

DISCOVER

DISC

THE

Ontdek Gemak

Ontdek Discretie

Ontdek de Eenvoudige Keuze

Voor mensen met een colostoma**

Tot maximaal acht uur

tijdelijke fecale continentie

zonder opvangzakje, gordel

of irrigatiesysteem***

Vereenvoudig uw leven en bel vandaag.

Voor meer informatie over Vitala ® CCD bel

0800-0224444 of bezoek www.convatec.nl

voor meer informatie.

Zie de bijsluiter in de verpakking voor de volledige gebruiksaanwijzing

met hierin de contra-indicaties van Vitala ® CCD.

NIEUW

Controle van binnen

Zelfvertrouwen naar buiten


13 MAART 1952: DE BonD vAn ouDERS vAn SpASTISCHE KInDEREn

IS EEn fEIT. DE opRICHTERS wAREn ouDERS DIE TEvERGEEfS

InfoRMATIE zoCHTEn ovER DE AAnDoEnInG vAn Hun KInDEREn

En MERKTEn DAT zE vEEL STEun vonDEn BIj ELKAAR. DE vEREnI­

GInG GRoEIDE En DIEnDE ALS pARApLu vooR vEEL MEER AAn­

DoEnInGEn, zoALS SCHISIS (LIp­/GEHEMELTE SpLEET) En SpInA

BIfIDA (opEn RuG). TEGEnwooRDIG HEET DE vEREnIGInG DE BoSK,

vEREnIGInG vAn MoToRISCH GEHAnDICApTEn En Hun ouDERS En

TELT 4.500 LEDEn.

de bOSK is uitgegroeid tot hét

aanspreekpunt voor ouders van

en mensen met een aangeboren

motorische handicap, een spraak/

taalstoornis of een schisis.

“de bOSK vertegenwoordigt tien

aandachtsgebieden,” zegt Johannes

Verheijden beleidsmedewerker Zorg,

“waarvan cerebrale Parese (hersenverlamming),

Spina bifida en

meervoudig complex gehandicapt

de ‘grootste’ zijn. Onder deze

patiënten komen ook veel stomadragers

voor.”

HuISKAMERGESpREKKEn

Johannes Verheijden: “We werken

met 23 afdelingen (regionaal) en acht

werkgroepen (landelijk). de afdelingen

organiseren met name activiteiten

voor de leden, zoals sportdagen,

discoavonden en bijzondere

evenementen zoals een motortoertocht

met trikes. maar ook ‘huiskamergesprekken’,

waar de leden met allerlei

vragen terecht kunnen. Landelijk

houden we ons bezig met het realiseren

van lotgenotencontacten en

volgen we ontwikkelingen op het

medische vlak. We richten ons niet

uitsluitend op de ouders, maar ook op

de mensen met een beperking zelf.”

Verheijden bevestigt dat er, met

zoveel aandachtsgebieden, veel tijd

en energie zit in het bijhouden van

ontwikkelingen, het aanhouden van

contacten en het informeren van de

leden.

“Nu zijn niet alle aandachtsgebieden

even groot. ‘Verkorting van het

been’ heeft bijvoorbeeld 85 leden

en dat is vergeleken met de circa

900 van Spina bifida zeer gering.

maar daarom niet mindere belangrijk.”

de organisatie wordt ondersteund

door 150 actieve vrijwilligers en

verscheidene professionals die

belangeloos meewerken.

EMoTIES

“Waar nog veel winst te behalen valt,

is bij het informeren en de opvang

van ouders met een gehandicapt

kind,” noemt Johannes Verheijden

een actuele ontwikkeling. “Neem

bijvoorbeeld de discussie rondom

het afbreken van een zwangerschap,

als bij een echo blijkt dat het kind

Spina bifida heeft. er wordt vaak

gekozen voor abortus. maar, je kunt

als ouders ook onderzoeken wat de

kwaliteit van leven is voor een kind

met Sb. de bOSK werkt nu aan een

informatief boekje waarin de aandoening

wordt toegelicht, geïllustreerd

met ervaringsverhalen van volwassenen

en ouders met een kind dat

Sb heeft. We willen alle opties laten

zien, van de ernstig aangedane

kinderen tot de minder ernstig

aangedane kinderen, jongeren en

volwassenen.”

Vereniging

DE BoSK AL MEER DAn 50 jAAR ACTIEf

“Maak de ouders sterk”

“Goede opvang bieden en het

zo reëel mogelijk informeren van

ouders is bijzonder belangrijk.

Onderschat niet de druk waaronder

zij komen te staan. Allereerst zijn er

al die emoties bij het krijgen van de

diagnose dat je kindje gehandicapt

zal zijn, zoals bij Sb. Hoe ga je met

dat nieuws om? Als je dan voor je

kindje kiest, moet je heel sterk in je

schoenen staan. en weerbaar zijn.

Tegenover alle mogelijke medische

behandelaars, maar ook tegenover je

gezin, je familie en de buiten wereld.

Je moet opboksen tegen de beeldvorming

die er over Sb bestaat.

Het is van groot belang dat de ouders

sterk worden gemaakt. en daarin

kunnen wij nog veel betekenen,”

besluit Johannes Verheijden.

de bOSK richt zich op de

volgende aandachtsgebieden:

• Cerebrale Parese

(hersenverlamming)

• Hydrocephalus (waterhoofd)

• Joubert (aangeboren

aandoening van de hersenen)

• Meervoudig complex

gehandicapt

• Pierre Robin (aangeboren

aandoening, combinatie van

te kleine kaak, lage inplant -

van de tong en gespleten

gehemelte)

• Schisis (lip-/gehemelte spleet)

• Spina Bifida (open rug)

• Spraak- en taalstoornissen

• Stickler Syndroom (erfelijke

aandoening van het

bindweefsel)

• Verkorting van been

.cc - december 2009 23


Thuis

HEnRIëTTE noRDER:

“ ik kan met de

stoma leven, maar

had hem liever niet”

In oKToBER 2007 vERAnDERT HET LEvEn vAn

HEnRIëTTE noRDER, ALS zE HooRT DAT zE DARM­

KAnKER HEEfT. EEn onzEKERE TIjD BREEKT AAn,

wAARIn vERSCHILLEnDE onDERzoEKEn DE ERnST

vAn DE zIEKTE MoETEn vASTSTELLEn. GELuKKIG

woRDEn GEEn uITzAAIInGEn GEvonDEn En START

HEnRIëTTE MET BESTRALInG, GEvoLGD DooR EEn

opERATIE wAARBIj DE TuMoR SuCCESvoL woRDT

vERwIjDERD. ALS zE wAKKER woRDT, IS HAAR

GRooTSTE AnGST wAARHEID GEwoRDEn: zE

HEEfT EEn DEfInITIEvE CoLoSToMA.

In HET BoEK ‘IK TIL DE woLKEn op!’ BESCHRIjfT

HEnRIëTTE DE vERwERKInG vAn HAAR zIEKTE En

DE uITEInDELIjKE ACCEpTATIE vAn HAAR SToMA.

“Voor sommige mensen is het krijgen van een stoma een

ware uitkomst,” zegt Henriëtte Norder (53 jaar) in de

zonnige keuken van haar huis in Zwolle. Only Sunshine,

de zwarte Flatcoated retriever, die een ware steun is

geweest voor Henriëtte tijdens haar ziekte en herstel,

24 .cc - december 2009

komt er gezellig bij liggen. “Ze zijn eindelijk verlost

van veel pijn en zien de kwaliteit van hun leven sterk

verbeteren. Terwijl ik het alleen maar als meer slecht

nieuws zag. Ik had al kanker en dan kreeg ik ook nog

een stoma!”

Ze bezocht netjes de informatiebijeenkomst in het

ziekenhuis, zoals van haar werd verwacht. en nam het

informatiepakket, met onder meer stomamaterialen

mee naar huis, waar ze het ongeopend in een kast

weglegde. “Ik kende niemand met een stoma, had er

nog nooit iets van gezien. en dan ga je op internet

zoeken naar foto’s. Nou, daar schrok ik echt van. Ik

wilde het niet weten. Ik drukte het weg en hield me

vast aan de één procent kans dat tijdens de operatie

zou blijken dat een stoma toch niet nodig was, of dat

het anders een tijdelijke stoma zou worden.”

Toen ze bijkwam na de operatie was haar eerste reactie

‘Heb ik een stoma? Ja, ik heb een stoma. Links of rechts?’

“Links dus. een definitieve stoma, waar ik absoluut niets

mee te maken wilde hebben. Verpleegkundigen moe-

“ in een situatie als deze kan

je niet zonder je vrienden”

digden me aan te kijken hoe zij de stoma verzorgden,

maar dat weigerde ik. mijn doel was zo snel mogelijk

naar huis te kunnen en dan mocht de thuiszorg langskomen

om mijn stoma te verzorgen.”

DE EERSTE KEER

Al snel na thuiskomst merkte Henriëtte dat ze toch wel

heel afhankelijk was van anderen. moest ze nu echt met

een vol stomazakje blijven wachten op de thuiszorg?

Na drie dagen was Henriette deze afhankelijkheid zat

en begreep dat zij zelf het initiatief moest nemen.

“Zo ben ik er toch naartoe gegroeid,” beschrijft Henriëtte

het proces. “Terugkijkend ben ik maar wat blij dat ik deze

tijd heb genomen. Ik zou het andere nieuwe stoma-


fragment uit ‘Ik til de wolken op!’

‘Hij ziet er mooi uit’, zei de verpleegkundige in het

ziekenhuis. ‘Hoezo mooi’, dacht ik, ‘hoe kan een

stoma nu mooi zijn’. Naarmate ik de stoma meer

ga accepteren, zie ik dat ze gelijk heeft. Ik ga mijn

stoma vergelijken met de plaatjes die ervan te

vinden zijn en realiseer me hoe het ook had gekund.

de chirurg heeft ‘mijn roosje’ mooi gemaakt.

de eerstvolgende keer dat ik weer naar hem toe

moet, ga ik hem dat vertellen!

hebt. Uiteindelijk ga je toch echt wel voor jezelf zorgen,

maar laat je niet dwingen dingen te doen waar je nog

niet aan toe bent.”

Het jaar na de operatie was het jaar van ‘de eerste

keer’. de eerste keer de stad in, zouden mensen het

zien dat ze een stoma heeft? Op vakantie met de stoma,

de eerste keer naar het strand, het eerste saunabezoek,

terug naar de sportclub, weer aan het werk.

“Na een jaar kan ik zeggen dat ik met een stoma kan

leven. maar, ik had hem liever niet gehad,” bekent

Henriëtte. Wel benadrukt ze, dat ze het zeer heeft

getroffen met haar stomaverpleegkundige. Ook met

de service van combicare, waarbij ze al vanaf dag één

haar stomamaterialen bestelt, is ze tevreden.

“Ik bel nog wel eens over een nieuw product dat ik

heb gezien in het blad en wordt daar goed over geïnformeerd.

Het is ook fijn te weten dat er specialistisch

verpleegkundigen werken die zelfs bij je thuis komen,

als dat nodig is.”

Tijdens haar behandeling en herstel wandelde Henriëtte

elke dag samen met Only Sunshine en een vriend of

vriendin in het prachtige natuurgebied de Wythmenerplas.

“In een situatie als deze kan je niet zonder je

vrienden. Je hoeft echt niet altijd de juiste dingen te

zeggen tegen iemand die ziek is. Ik wilde vooral wandelen

en praten over van alles en nog wat.”

Om iedereen goed geïnformeerd te houden over het

verloop van de ziekte begon ze een weblog. dat was

later de aanzet om een boekje te schrijven over haar

ervaringen met kanker, dat ze in eerste instantie aan

ik til de

wolken op!

darmkanker,

en dan...

Henriëtte Norder

ik til de wolken op! darmkanker, en dan... Henriëtte Norder dragers ook willen adviseren: neem de tijd die je nodig

fragment uit ‘Ik til de wolken op!’

‘Je hoeft geen dokter te zijn om dat te kunnen zien,’

denk ik, terwijl ik op de monitor naar een donkere

vlek in mijn endeldarm kijk. darmkanker…kwaadaardig…

Als die woorden tijdens het gesprek met de

oncoloog vallen, verdwijnt alle hoop. Het is of mijn

hoofd zich afsluit voor alles wat van buiten komt.

(…) bijgekomen van de ergste schrik beginnen de

tranen te lopen. Waarom ik…

haar vrienden en familie wilde geven, als dank voor hun

steun. Het is uitgegroeid tot een fraai vormgegeven

boek, waarin Henriëtte’s verhaal is aangevuld met

natuurfoto’s van rob elfrink en gedichten van marlijn

Nijboer. er is zelfs een beeld gemaakt door Sibrich

Veenland, dat nu een mooie plek heeft gekregen in de

huiskamer van Henriëtte en op de voorkant van het

boek staat. Het boek, dat voor kanker patiënten en

hun familie of vrienden een steun kan zijn, is op

5 september gepresenteerd. behandelend arts, dr. Gijs

Patijn van de Isala klinieken in Zwolle nam het eerste

exemplaar in ontvangst.

jEzELf zIjn

“Als ik het boek nu lees, is het haast vreemd dat ik het

zelf heb meegemaakt. Je lichaam en je geest passen zich

aan en maken je herinneringen minder pijnlijk. Zelf heb ik

ook geen behoefte aan lotgenotencontact. Waarom zou

ik naar de sauna gaan met stomadragers? Waarom

schilderen met kankerpatiënten? Ik ben nog steeds de

Henriëtte van voor de kanker. Ik wil schilderen met wie

er zin in heeft en naar de sauna met reguliere andere

bezoekers. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn.”

Van het wandelen langs de Wythmenerplas is de

laatste paar weken niet zoveel meer terechtgekomen,

nu Only Sunshine last heeft van haar kniegewricht in

haar achterpoot. “Nee, we mogen van de dierenarts

niet verder dan het einde van de straat,” zegt Henriëtte,

terwijl ze de hond over haar kop aait. “Ze heeft er echt

pijn aan. eigenlijk zijn de rollen nu omgedraaid en ben ik

extra lief voor haar.”

Ik til de wolken op! (darmkanker, en dan…)

door Henriëtte Norder

Uitgeverij Zinnenkunst

€ 12,95

ISbN nummer 978-94-90102-02-9

Thuis

.cc - december 2009 25


NIEUW! De SoftSafe sluiting

Ileostomiezakjes met klittenbandsluiting zijn er in

veel varianten en zijn niet meer weg te denken.

Voortbouwend op de ervaringen van eindgebruikers

heeft EuroTec een nieuwe generatie van ileostomiezakjes

met klittenbandsluiting ontwikkeld.

Ze zijn verkrijgbaar als 1-delige ILEOMATE zakjes

en 2-delige COMBIMATE zakjes.

SoftSafe sluiting

Een nieuw ontwikkeld ultradun klittenband zonder haakjes

combineert comfort met optimale zekerheid en daarom

noemen wij het de ‘SOFTSAFE’-sluiting.

‘Fingerpocket’

Met de unieke ‘Fingerpocket’, een hoesje waarin één of twee

vingers gestoken kunnen wo rden, kan het zakje uiterst gemakkelijk

en hygiënisch worden geleegd en schoongemaakt.

Gore-tex staaf lter

Ieder ‘SOFTSAFE’ zakje is standaard uitgevoerd met een

lang werkend staaf lter, dat gemiddeld 24 uur werkt en

voorzien is van een Gore-tex ltermembraan om doorlekken

of afgeven van het lter te voorkomen.

Groot assortiment

Alle zakjes zijn leverbaar in X-Large, Large, Medium en

Small, met of zonder handig zichtvenster. De 1-delige

ILEOMATE SoftSafe zakjes zijn verkrijgbaar met kant en klare

stomaopeningen van 13, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 45 en 52 mm

die nog verder uitknipbaar zijn. De 2-delige COMBIMATE

SoftSafe zakjes zijn leverbaar met flensmaten 38, 45, 57 en

70 mm. Met de uiterst flexibele en rekbare Combimate

SuperSoft en SoftFlex plakken vormen ze een perfecte combinatie.

Ze passen trouwens ook uitstekend op de Natura

plakken van ConvaTec en de Tandem plakken van Hollister.

Antwoordcoupon (zonder postzegel opsturen naar EuroTec, Antwoordnummer 960, 4700 VB Roosendaal. Bellen mag ook.)

Dhr. Mevr. .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................ Tel.: .........................................................................................................................

Postcode: .................................................. Plaats: ..................................................................................................................................................................................................................

Colostoma Ileostoma Urostoma Stomadiameter*: .............................. mm.

Openen en sluiten van het zakje gaat heel gemakkelijk.

Men sluit het zakje door de onderzijde

vijf maal op te rollen. Aan het einde zit een zeer

zachte en soepele ‘klittenband’ sluiting.

Door de ‘Finger Pocket’ kan het zakje gemakkelijk

en hygiënisch worden geleegd.

Natura en ConvaTec zijn gereg. handelsmerken van E.R. Squibb & Sons inc., Tandem en Hollister zijn geregistreerd handelsmerken van Hollister inc.

* De echte maat van de stoma, niet de ensmaat en niet de opening in de klee aag.

1-delig systeem 2-delig systeem, ensmaat: ................... mm Merk: ...............................................................................................................................

EuroTec BV.

vlakke klee aag bolle klee aag

Postbus 1597

4700BN Roosendaal

Stuur mij uw gratis stoma zakboekje

Telefoon : 0165-551226

Fax : 0165-541656

Stuur mij vrijblijvend monsters toe

Internet : www.eurotec.nl

Email : info@eurotec.nl

CCN 10-9


Ga de strijd aan met

de nieuwste games

GAMEn IS LEuK! wEER of GEEn wEER, ER zIjn vELE MAnIEREn oM jE SKILLS op DE

pRoEf TE STELLEn. HEB jE EEn pLAySTATIon, xBox, wII of EEn pC? of MISSCHIEn

EEn pSp of DS? HIER vInD jE EEn AAnTAL vAn DE nIEuwSTE GAMES.

pLAySTATIon 3

GuITAR HERo 5 (vAnAf 12 jAAR)

In Guitar Hero 5 kun je een eigen band vormen,

waarbij je zelf de bezetting met onder andere gitaristen,

zangers en drummers bepaalt. Guitar Hero 5

bevat 85 nummers van bekende artiesten.

nInTEnDo DS

pRofESSoR LAyTon

En DE DooS vAn pAnDoRA (7 jAAR)

Goed nadenken is de sleutel tot succes. en niemand

weet dat beter dan professor Layton, die zijn leerling

Luke daarvan bewust probeert te maken tijdens

avontuurlijke tripjes. Layton en Luke pakken in dit

spel de molentary express-trein. Zij ontvingen een

brief van een juist op mysterieuze wijze overleden

vriend van Layton. In de brief, waar ook een sleutel bij

zit, licht de overleden professor zijn onderzoek toe

naar de mythische doos van Pandora. Puzzelen maar!

nInTEnDo wII

fAMILy TRAInER: ExTREME CHALLEnGE

(vAnAf 3 jAAR)

deze game zet je echt in beweging en laat je met

alle familieleden en vrienden zweten. Het wordt

gespeeld met een meegeleverde Wii-mat en de

Wii-afstandsbediening, waarmee je de personages

kunt besturen. Je speelt dus niet alleen met je armen

maar ook met je benen.

Het spel bestaat uit meer dan een dozijn minigames

voor één of twee personen.

Family Trainer

Jong

pC

AIon: TowER of ETERnITy (vAnAf 12 jAAR)

Aion is een online game, waarin je de mogelijkheid hebt

om relaties op te bouwen met engelen, demonen en draken

om het voortbestaan van de wereld te beïnvloeden.

de verhaallijn van Aion ontwikkelt zich volgens de makers

via sociale, economische en culturele ervaringen. Hoe

bedoelt u? Ha ha, nou speel het maar gewoon.

Fifa

x Box 360

fIfA 10 (vAnAf 3 jAAR)

deze game is de editie van seizoen 2009/2010 in de

FIFA-reeks. Honderden teams, tientallen competities en

talloze bekende voetballers maken deel uit van het spel.

de game gaat verder waar FIFA 09 was gebleven, met

enkele subtiele aanpassingen om het echte voetbal nog

dichter te benaderen. Je kunt de online modus spelen,

maar bijvoorbeeld ook de managermodus of de be A

Pro-modus.

pSp

GRAn TuRISMo (vAnAf 3 jAAR)

racen! Gran Turismo is een klassieker. Je kunt in het spel

achter het stuur van meer dan achthonderd verschillende

auto’s stappen en je rijkunsten vertonen op meer dan

dertig verschillende circuits. de Arcade mode geeft

spelers de mogelijkheid op alle vrijgespeelde circuits te

oefenen met de vrijgespeelde auto’s, waarna in de online

modus tegen drie andere coureurs kan worden geracet,

om zo te bepalen wie de echte racekoning is.

.cc - december 2009 27


Proeven

Spice up your stamppot!

Krijgt u met dat koude weer

ook steeds vaker zin in een echte

Hollandse stamppot? Natuurlijk

kunnen we ons houden aan de

traditionele recepten, maar die

zijn soms een beetje gedateerd

en dat is helemaal niet nodig.

Het aanbod van groenten en fruit

in de winkel is allang niet meer

seizoensgebonden! dus laten

we eens gaan experimenteren

met een paar basisrecepten als

uitgangspunt. We hebben voor

u twee klassiekers onder de

stamppotten in een nieuw

jasje gestoken.

eet smakelijk!

BASISRECEpT “HETE BLIKSEM”

AAnTAL pERSonEn: 4

InGREDIënTEn:

• 2 kg. aardappelen

• 750 gram zoete appels

• 1 kg. zure appels

• Water

• Zout

• Peper

• 50-80 gram boter of vet

28 .cc - december 2009

BEREIDInG

• Breng de geschilde, gewassen aardappelen en de geschilde, gewassen en

in vieren gesneden appels met weinig water aan de kook, zet het vuur

laag en kook alles in de gesloten pan in ± 25 minuten gaar

• Giet het kookvocht af, maar bewaar het

• Stamp de aardappelen en de appels door elkaar en roer er de boter of

het vet en zo nodig wat van het kookvocht door

• Breng op smaak met wat versgemalen peper

• Serveer er gebakken bloedworst bij


MAAR nu: HETE BLIKSEM MET

oRIënTAALSE GEHAKTSAuS

AAnTAL pERSonEn: 4

InGREDIënTEn:

• 115 gram boter

• 1 kg. aardappelen

• 5 zure appels, waarvan 4 in dunne plakjes en

1 geraspt

• 400 gram rundergehakt

• 2 dl. melk

• Zout (of een verkruimeld bouillonblokje)

• Versgemalen zwarte peper

• 1 theelepel korianderpoeder

• 1 theelepel gemberpoeder

• 1 handjevol rozijnen

• Paneermeel

• 1 handjevol grof gehakte walnoten of cashewnoten

(naar keus)

• 1 ovenschaal

BEREIDInG

• Stamp de geschilde, gewassen en gekookte aardappelen

met wat boter en melk door elkaar

• Voeg aan de puree naar smaak zout en peper toe

• Bak het gehakt rul en kruid het met het bouillonblokje,

peper, koriander en gemberpoeder

• Bak de plakjes appel apart in 3 minuten

heel zachtjes in 50 gram boter

• Verwarm de oven voor op 200°C

• Meng de gebakken appelschijfjes, de geraspte appel

en de rozijnen door de aardappelpuree

• Schep de helft van de stamppot in de

ingevette ovenschaal

• Verdeel het gehaktmengsel erover en dek af

met de rest van de stamppot

• Strooi er paneermeel over en verdeel er

15 gram boter in vlokjes over

• Laat de stamppot in het midden van de oven in

10 minuten goudbruin worden

• Rooster de gehakte noten op een laag vuur even

kort in de koekenpan

• Strooi ze net voor het serveren over de ovenschotel

Proeven

EEn AnDERE popuLAIRE STAMppoT IS MET EEn

vETTE KnIpooG nAAR DE zoMER oMGETovERD

nAAR EEn wEL HEEL BIjzonDERE vARIAnT.

EERST vooR DE LIEfHEBBERS HET BASISRECEpT:

AnDIjvIESTAMppoT MET uITGEBAKKEn SpEKjES

AAnTAL pERSonEn: 4

InGREDIënTEn:

• 1.5 kg. aardappelen

• 400 gram magere

spekblokjes

• 20 gram boter

• 600 gram fijngesneden

rauwe andijvie

• 2 dl. melk

• Zout

• Peper

En DAn: RADICCHIoSTAMppoT

MET GEITEnKAAS En MAnGo

AAnTAL pERSonEn: 4

InGREDIënTEn:

• 1 kg. aardappelen

• Zout

• 2 kropjes radicchio (rode sla)

• 1 kleine mango

• 250 gram Franse geitenkaas

• 200 gram gepelde hazelnoten

• 25 gram boter

• 1 dl. melk

• 2 theelepels majoraan

• Versgemalen zwarte peper

BEREIDInG

• Kook de aardappelen

in weinig water met

zout gaar

• Bak de spekjes in

de boter in enkele

minuten krokant

• Giet de aardappelen

af en maak er met de

melk puree van

• Meng de andijvie en

de uitgebakken spekjes

erdoor en breng op

smaak met zout en

peper

BEREIDInG

• Schil en was de aardappelen, snijd ze in stukken

en kook ze in water met wat zout gaar

• Was de kropjes radicchio en snijd ze in dunne reepjes

• Schil de mango, snijd de plakken van de pit en snijd

de plakken in stukjes

• Snijd de plakken geitenkaas in stukjes

• Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan op

laag vuur goudbruin

• Giet de aardappelen af en stamp ze fijn

• Roer er de boter en zoveel melk door dat een

smeuïge puree ontstaat

• Voeg de majoraan en peper toe

• Schep de radicchio en de mango erdoor en warm

de stamppot op zacht vuur nog enkele minuten door;

de radicchio moet wel knapperig blijven

• Schep op het laatst de helft van de kaas en de

hazelnoten door de stamppot en garneer de rest

eroverheen

.cc - december 2009 29


Maakt de draagtijd voor u hét verschil?

Maak dan nu kennis met Moderma Flex uro met exibele plakrand. Deze nieuwe

uitvoering is speciaal ontwikkeld ontwikkeld voor mensen die de standaard huidplak meer meer dan

drie of vier keer per dag moeten vervangen. Moderma Flex uro met exibele plakrand

kan dé oplossing zijn, als u een normale draagtijd wenst. De aangepaste huidplak

met exibele plakrand is huidvriendelijk en buigt mee tijdens het sporten en bij een

gebogen werkhouding. Ervaar zelf het verschil …

Wilt u het verschil ervaren? Vraag dan een proefpakket aan met de antwoordkaart

elders in dit magazine. U kunt ook gratis bellen naar de klantenservice van

Hollister, 0800 52 303 52, of een kijkje nemen op onze website: www.hollister.nl.

Er is een andere huidplak...

Hollister bv

Postbus 2662

3800 VB Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000

klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl


van links naar rechts: 1 ballen, sterren, takken etc. -

13 dopingstof - 14 wereldrecord - 15 plaats in duitsland

- 16 zeer oud - 17 dier dat de slee van de kerstman

trekt - 19 onderwerp - 21 Italiaanse rivier - 22

ruimteschild - 23 veerkracht - 25 dat doen we tijdens

de jaarwisseling - 28 hemelgeesten - 30 buitenlandse

Zaken - 31 sierdek - 33 deel van het oor - 36 olieproduct

- 40 een zekere - 41 viering van de jaarwisseling

- 47 Nederduits - 48 Spaanse ex-koningin - 49

noot - 50 type influenza (10/5) - 56 wilde haver - 57

takje - 58 eerste man - 59 soort onderwijs - 60 snelheidswedstrijd

- 62 familielid (engels) - 63 huid - 64

klasse - 65 voegwoord - 67 liefdegod - 69 neon - 70

grafisch bedrijf - 72 voertuig van de kerstman.

van boven naar beneden: 1 verkoopplaats - 2 plaats

in Gelderland - 3 muziekstuk - 4 ruzie - 5 kerstgedachte

- 6 deel van een mast - 7 beroep - 8 een weinig

- 9 geestkracht, vitaliteit - 10 in oprichting - 11 bedrog

- 12 voedsel - 18 friszuur - 20 ook - 24 kind - 26 windrichting

- 27 noot - 29 landtong - 32 proces-verbaal -

34 europese rivier - 35 roem - 37 wetering - 38 vogel

eigenschap - 39 dweepziek - 42 droombeeld - 43 spijkerbroek

- 44 voorzetsel - 45 smidse - 46 kapper in

opera van mozart - 51 hallucinerend middel - 52 cerium

- 53 bosgod - 54 regia majestas - 55 europees land

- 61 voordat - 66 thans - 68 Franse N.V.

Puzzel

Hartelijk dank voor alle kaarten en berichten met het

antwoord van de kruiswoordpuzzel in .cc nieuws van

combicare – september 2009. “Herfstboeket” was de

juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel.

Hier volgen de prijswinnaars.

1e prijs, een cadeaubon t.w.v. € 25,00: G. Ashton

uit d. 2e en 3e prijs, een cadeaubon t.w.v. € 10,00:

c. Krumm uit O. en J.c. Pel uit b.

Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!

de oplossing van de nieuwe kruiswoordpuzzel kunt u

sturen naar de redactie van .cc nieuws van combicare,

o.v.v. oplossing kruiswoordpuzzel, Postbus 468, 2800 AL

GOUdA.

De sluitingsdatum is 29 januari 2010.

In bijgaand diagram is een aantal cijfers geplaatst. Aan

u de taak om in alle andere vakjes een cijfer in te vullen,

zodanig, dat op elke horizontale regel, op elke verticale

regel en in elk van de negen blokjes van 9 cijfers waaruit

het diagram is opgebouwd alle cijfers van 1 tot en met 9

éénmaal voorkomen.

.cc - december 2009 31


Zin in een leerzaam

en leuk dagje uit?

Bent u benieuwd hoe uw stomahupmiddelen worden gemaakt? Kom dan eens een

kijkje nemen op een van de open dagen bij EuroTec, de enige fabrikant van stomahulpmiddelen

in Nederland. Wij maken in Roosendaal honderden stomaproducten,

allerlei stomaplakken, 1- en 2-delige stomazakjes en stoma-accessoires.

Wat is er allemaal te doen op de Open Dagen van EuroTec?

U en uw eventuele partner krijgen een volledig verzorgde dag aangeboden met een uitgebreid warm

buffet op ons overdekte marktplein. U kunt zich opgeven door onderstaande coupon ingevuld op te

sturen voor één van onze open dagen. Aanmelden via E-mail kan ook. Als u tevens uw type stoma en

hulpmiddel aankruist, dan doen wij ons best om u in een groep met gelijkgestemden te plaatsen.

Het programma: (10.30 u - 15.00 u)

Kennismaking met de mensen achter

EuroTec.

Een rondleiding door het bedrijf.

De lm ‘EuroTec in Beweging’.

Een workshop met simpele oplossingen,

die het leven met een stoma gemakke

lijker kunnen maken.

Antwoordcoupon

(zonder postzegel opsturen naar EuroTec BV, Antwoordnummer 960, 4700 VB Roosendaal)

Hr. Mevr. Voorletter(s): .................................................................. Naam: ......................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................. Tel: ........................................................................................

Postcode: .............................................. Plaats: ..........................................................................................................................................

Colostoma Ileostoma Urostoma Stomadiameter*: .............................. mm.

1-delig systeem 2-delig systeem, ensmaat: ................... mm Merk: ..............................................................................................................................

vlakke klee aag bolle klee aag

Ik wens graag uitgenodigd te worden voor een volledig verzorgde Open Dag bij EuroTec.

Ik zal reizen per trein / auto / anders (doorhalen wat niet gewenst is).

* De echte maat van de stoma, niet de ensmaat en niet de opening in de klee aag.

CCN 10-9


BEuRSAGEnDA

REGIoBIjEEnKoMST

nEDERLAnDSE SToMAvEREnIGInG

Datum Woensdag 20 januari 2010

Tijd 13.30 uur – 16.00 uur

plaats VU in Amsterdam

REGIoBIjEEnKoMST nEDERLAnDSE

SToMAvEREnIGInG

Datum Vrijdag 5 februari 2010

Tijd 13.30 uur - 17.00 uur

plaats diaconessenhuis Leiden

Gelezen

RInuS fAASSE KAn wAnDELSCHoEnEn nIET LATEn STAAn

EvEn LEEK HET ERop DAT RInuS fAASSE DE

oMLoop, EEn jAARLIjKS TERuGKEREnDE

wAnDELToCHT vAn 110 KILoMETER In zEELAnD,

nooIT MEER zou LopEn. DRIE jAAR GELEDEn

wAS DE LAATSTE KEER. HET jAAR wAARIn HIj

HooRDE DAT HIj BLAASKAnKER HAD. DE fInISH

HAALDE HIj ToEn MAAR nET En HET DoEK LEEK

GEvALLEn. zIE HIER, In 2009 vERSCHEEn DE

75­jARIGE wAnDELAAR wEER AAn DE START vAn

zIjn GELIEfDE oMLoop. “IK HEB MIjn ARTS En

vRouw MoETEn BELovEn DAT IK zou SToppEn

ALS HET nIET MEER zou GAAn.”

de Omloop is een bijzonder wandelevenement dat

jaarlijks op Goeree Overflakkee wordt gehouden.

een tocht van 110 kilometer die binnen 24 uur moet

worden afgelegd.

“Noem het gerust een ware uitputtingsslag, een

monstertocht,” zegt rinus Faasse, die hem elf keer

heeft uitgelopen. “Het is ook zo’n bijzonder evenement.

de tocht gaat over grasbegroeide dijken, strand en

slikken en is iedere keer weer een hele belevenis.”

bij de krasse Zeeuw werd drie jaar geleden blaaskanker

geconstateerd. Het begin van een gevecht

om te overleven. er volgden vijf zware operaties

waarbij de blaas en de postraat zijn verwijderd en een

urostoma werd aangelegd. Verder onderging Faasse

diverse kuren, kreeg complicaties zoals hartritmestoornissen

en een longontsteking. Hij achtte zich

Agenda

LAnDELIjK BIjEEnKoMST

nEDERLAnDSE SToMAvEREnIGInG

Datum Zaterdag 6 maart 2010

Tijd Aanvang 10.15 uur (zaal open)

plaats delft

LAnDELIjKE BIjEEnKoMST

nEDERLAnDSE SToMAvEREnIGInG

Datum Zaterdag 5 juni 2010

Tijd Aanvang 10.15 uur (zaal open)

plaats Assen

lange tijd niet meer in staat ooit nog mee te doen aan

de Omloop.

“en toch bleef het kriebelen,” vertelt Faasse. “een keer

lag ik in het ziekenhuis toen de tocht werd gelopen.

Ik heb echt geen oog dichtgedaan. In gedachte liep ik

mee. Om zo laat zou ik hier zien, twee uur later al weer

daar. ’s Ochtends was ik helemaal op. Ik had de tocht

meegelopen, zonder mijn bed uit te komen.”

Toen het conditioneel langzaamaan weer beter ging,

startte Faasse weer met trainen. “dankzij mijn positieve

levensinstelling en doorzettingsvermogen.” Het begon

tegeltje voor tegeltje, maar al gauw wandelde rinus

Faasse weer kilometer na kilometer.

“Natuurlijk wel in goed overleg met mijn behandeld

arts, die me groen licht heeft geven. Ik dank mijn bewegingsvrijheid

ook aan mijn urostoma, die ik ‘mijn grote

vriend’ noem. Ik voel me absoluut niet gehinderd en

kan doen wat ik wil.”

en zo kon het gebeuren dat Faasse na drie jaar afwezigheid

weer aan de start stond van de twintigste editie van

de Omloop.

“Het gaat op dit moment erg goed met me. Ik heb heel

veel steun aan mijn lieve vrouw, mijn familie en vrienden.

maar dat ik de tocht dit jaar weer mocht meemaken, kan

ik vooral toerekenen aan mijn eigen vechtlust,” zegt

Faasse. “dat ben ik verschuldigd aan mijn zoon. Hij is

op zijn achttiende na zeven jaar keihard vechten tegen

kanker overleden; nu al 23 jaar geleden. Hij is mijn grote

voorbeeld. Ook ik zal vechten zolang het kan.”

.cc - december 2009 33


Vrijheid!

Vrijheid:

Weggooien of doorspoelen!

Het buitenzakje is gemakkelijk te scheiden

van het binnenzakje.

Voor meer informatie:

of bel gratis 0800 - 9 355 263

Mogelijkheid tot doorspoelen

van het binnenzakje.

www.welland.nl

Ja, graag ontvang ik proefmateriaal van

de Colostomie 1-delig Flair Active Xtra.

Naam Dhr/Mevr

Adres

PC•Plaats•Provincie

Telefoon

E-mail

XTRA

CC1209

U wordt geheel vrijblijvend gebeld voor een persoonlijke instructie van het

materiaal. Vergeet daarom a.u.b. niet uw telefoonnummer te noteren.

Stuur dit antwoordformulier gratis op in een envelop naar:

Welland Nederland BV Antwoordnummer 4553 6920 ZX Duiven

(Postzegel niet nodig.)

Uw gegevens zullen door ons uiterst zorgvuldig (en enkel) worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te houden van

onze nieuwe ontwikkelingen. Desbetreffende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aangewezen personeel

van Welland. Het spreekt voor zich dat uw data zeer vertrouwelijk worden behandeld en onder geen enkele voorwaarde

verstrekt worden aan derden. U hebt altijd het recht op toegang tot, verificatie van en/of opzeggen van uw persoonlijke

gegevens welke wij verzamelen en in ons bestand opslaan. Indien u daartoe aanleiding ziet, verwijderen wij uw gegevens uit

onze databank, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Voor dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens

kantooruren contact opnemen met Welland Nederland B.V.: 026-3190170 of (gratis) een brief sturen naar Antwoordnummer

4553, 6920 ZX te Duiven.

buitenzakje

binnenzakje

XTRA


Dansac

Welland Nederland

Ik wil graag een proefpakket ontvangen

Ik ontvang graag gratis:

n colostoma n ileostoma n urostoma

n 1-delig n 2-delig

n Novalife 2-delig doorspoelbaar (colostoma)

n De Sprong nieuwsbulletin

n Monster(s) flair Active Xtra, doorspoelbaar colostomiezakje

n Monster(s) Welland Adhesive Remover

(om stomamateriaal snel te verwijderen)

Mijn stomamaat is: ________ mm

U wordt geheel vrijblijvend gebeld voor een persoonlijke instructie van het materiaal.

Vergeet daarom a.u.b. niet om uw telefoonnummer te noteren.

Stuur deze bon naar:

Dansac

T.a.v. Klantenservice

Antwoordnummer 423

3800 vB AMERSfooRT

NAAM VooRLETTERS M/V

NAAM VooRLETTERS M/V

ADRES

ADRES

PoSTcoDE WooNPLAATS

Stuur deze bon naar:

welland nederland Bv

Afd. Klantenservice

Antwoordnummer 4553

6920 zx DuIvEn

PoSTcoDE WooNPLAATS

TELEfooNNUMMER

TELEfooNNUMMER

Uw gegevens worden door Dansac

conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt.

E-MAiL

Uw gegevens worden door Welland

conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt.

E-MAiL

Hollister

Eakin Healthcare

Stuur mij meer informatie over:

ontdek huidbescherming.

vraag het proefpakket aan en ontvang een leuke attentie.

Moderma flex (1-delig) n colostoma n ileostoma n urostoma

conform 2 (2-delig) n colostomie n ileostomie n urostoma

Huidplak n standaard n met flexibele plakrand

n Moderma flex ovaal n Af300℗ filter

n 48 mm doorsnede

n 98 mm doorsnede

Zo ontdekt u wat huidbescherming voor u kan betekenen!

ik gebruik nu: ________ Mijn stomamaat is: ________ mm

Stuur deze bon naar:

Hollister bv

Antwoordnummer 397

3800 vB AMERSfooRT

NAAM VooRLETTERS M/V

ADRES

PoSTcoDE WooNPLAATS

Stuur deze bon naar:

Eakin Healthcare bv

Afdeling klantenservice

Antwoordnummer 309

4000 vB TIEL

NAAM VooRLETTERS M/V

ADRES

PoSTcoDE WooNPLAATS

TELEfooNNUMMER

TELEfooNNUMMER

Uw gegevens worden door Hollister bv

conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt.

E-MAiL

Uw gegevens worden door Eakin

Healthcare conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt.

E-MAiL

CCStomanieuws – HoL 362 ­ 09/09


In 1492 ontdekte Columbus Amerika per toeval.

In de 20e eeuw ontdekten wij de pastaring met

Eakin Healthcare bv

Lingewei 9, 4004 LK Tiel

[ t ] 0344-652351

[ f ] 0344-652317

www.eakin.nl

info@eakin.nl

stoma & wond

opzet.

Ontdek in de 21e eeuw wat huidbescherming

De pastaschijf vormt een

beschermende ‘jas’ rondom

uw stoma en vermindert zo

aanzienlijk de kans op lekkage.

voor u kan betekenen.

Pastaschijven van Eakin:

• optimale huidbescherming; vormt een ‘jas’

rondom uw stoma

• vermindert de kans op lekkage aanzienlijk

• te gebruiken onder uw stomazakje

• kneedbaar; neemt de vorm van uw lichaam aan

• flexibel

• volledig vergoed

• verkrijgbaar in groot en klein formaat

Proefmateriaal aanvragen?

Vul de antwoordstrook in en

stuur deze gratis naar ons op.

U ontvangt dan tevens een

leuke attentie!

Eakin Healthcare bv,

Antwoordnummer 309,

4000 VB Tiel

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Email:

Kruis uw gewenste

maat van de

Geheel naar individuele

wensen te vormen, te kneden

of te rollen.

ontdek eakin ® CC309

pastaschijf aan

Dhr.

48 mm doorsnede 98 mm doorsnede

Mevr.


pRIjS vooR SToMAATjE

de stichting Stomaatje heeft in Zeist de Niek de

Jongprijs gekregen. met deze prijs is een bedrag

gemoeid van € 10.000,-.

Stomaatje kreeg de prijs voor het taboedoorbrekende

werk dat de stichting verricht voor

stomadragers in Nederland. Woordvoerster Lidy

van Ankeren gaf aan dat het geld onder meer

wordt gebruikt voor het drukken van boekjes

over het dragen van een stoma. Het eerste

boekje uit de reeks heeft als onderwerp ‘Stoma

en seksualiteit’. Verder wil Stomaatje met het

geld lesmaterialen voor scholen maken.

www.stomaatje.nl

convaTec

Nigella verandert van naam!

ja, ik ontvang graag GRATIS:

n De convatec Nieuwsbrief

n informatie over producten

n 1-delig n 2-delig n Vitala

ik heb een colostoma / ileostoma / urostoma*

*doorhalen wat niet van toepassing is

Stuur deze bon naar:

ConvaTec

T.a.v. Customer Service

Antwoordnummer 10060

3440 TB woERDEn

Nigella levert hulpmiddelen op gebied van stoma-, continentie & retentie- en wondzorg, in combinatie met

het bijbehorende advies en de noodzakelijke begeleiding. Nigella is een onderdeel van combicare en zal per

12 januari 2010 van naam veranderen in combicare Heerhugowaard.

Klanten van combicare Heerhugowaard kunnen de hulpmiddelen op dezelfde wijze blijven bestellen. de vertrouwde

klantenservice-medewerkers blijven voor de klant klaar staan op het gratis telefoonnummer 0800-6443552.

In de komende periode zullen de klanten van combicare Heerhugowaard stap voor stap kennis maken met alle

extra service mogelijkheden die combicare heeft.

.cc - december 2009 37

NAAM VooRLETTERS M/V

ADRES

PoSTcoDE WooNPLAATS

TELEfooNNUMMER

Uw gegevens worden door convaTec

conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt.

E-MAiL


- Advertorial -

Nieuws van ConvaTec

Denkt u ook wel eens ‘waarom is dit niet al veel eerder bedacht’? U zult dit zeker kunnen gaan denken wanneer u kennismaakt

met Vitala ® Continence Control Device, een innovatief systeem voor colostomadragers a .

Sinds 14 september is in Nederland, als 1e land ter wereld, Vitala ® beschikbaar. Vitala ® biedt colostomadragers met (half)vaste

ontlasting, tot 8 uur per dag fecale continentie. Tijdens het gebruik van Vitala ® hoeft de stomadrager geen opvangzakje te dragen,

maar kan wel zelf bepalen waar en wanneer de stoma wordtleeggemaakt. Het innovatieve ontwerp voorkomt gênante geurtjes of

geluiden. Door het discrete profiel weet de gebruiker waar hij/zij aan toe is en heeft dus geen last van een opbollend zakje.

Een aantal reacties welke we sinds onze productintroductie in september hebben gekregen:

“Ik ga zeker mijn stomaverpleegkundige bellen, want ik wil op stomagebied alles uitproberen”. Een stomadrager.

“Het ziet er goed uit en ik ben erg benieuwd hoe patiënten dit zullen vinden, ik laat het aan de stomaverpleegkundige over om

patiënten te begeleiden”. Een gastro-enterologisch chirurg.

“De patiënt is weer tijdelijk continent en heeft weer controle. Ze kan weer zonder gêne naar het theater of de bioscoop”.

Een stomaverpleegkundige.

“Dit is zo’n innovatief systeem! Naast continentie zorgt Vitala® CCD er ook voor dat er geen of nauwelijks geur meer geroken

wordt”. Een stomaverpleegkundige.

Vitala ® biedt u tot 8 uur fecale continentie, zonder opvangzakje, gordel of irrigatiesysteem b . Ontdek controle, gemak, privacy

en de eenvoudige keuze.

Vitala ® is alleen bedoeld voor gebruik in combinatie met ConvaTec Natura ® huidplaten (geen convex of kneedbaar).

Door heel Nederland worden stomaverpleegkundigen op dit moment getraind tot “Vitala ® Certified Fitter”. Een

Vitala ® Certified Fitter is volledig op de hoogte van alle achtergrondinformatie, weet precies voor wie Vitala ® geschikt is en

kan de gebruiker uitstekend begeleiden in het gebruik van Vitala ® .

Wilt u meer weten over Vitala ® kijkt u dan eens op www.convatec.nl.

Wilt u weten wie in uw omgeving al een Vitala ® Certified Fitter is, bel dan ConvaTec 0800-0224444.

Als u alvast kennis wilt maken met de Natura ® huidplaten, kunt u alvast een gratis proefpakket aanvragen.

Het product wordt niet getoond op ware grootte

Bent u nieuwsgierig geworden? Belt u dan naar onze Customer Service 0800-0224444 om te horen of Vitala ® CCD

geschikt is voor u. Onze collega’s kunnen u er alles over vertellen en u doorverwijzen naar een “Vitala ® Certified Fitter”,

een stomaverpleegkundige die volledig getraind is over Vitala ® .

U kunt natuurlijk ook terecht bij de verpleegkundigen van CombiCare. Ook zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden

van Vitala voor uw persoonlijke situatie.

a Niet geschikt voor chronisch vloeibare ontlasting of urostoma. Niet geschikt voor gebruik met ConvaTec Kneedbare Technologie huidplaten of convexe

producten. Zie de bijsluiter in de verpakking voor de volledige gebruiksaanwijzing, inclusief contra-indicaties voor het Vitala® CCD.

b Per 24-uurs periode.


.CC

.colofon

.cc is een uitgave van medisch

speciaalzaak combicare bV

en verschijnt 3x per jaar.

.cc, uitgave Stoma wordt verspreid in

een oplage van 27.500 en wordt gratis

toege zonden aan onder andere: klanten

van combicare, stomaverpleeg kundigen,

zieken huizen, chirurgen, continentieverpleegkundigen,

abonnees en zorgverzekeraars

Redactie .CC

c. Kattevilder

L. Kok

m. Koster

P. Kuil

S. v. Tiggelen

N. Zaeyen (eindredactie)

Redactieadres

.cc

Postbus 468

2800 AL Gouda

info@combicare.nl

Ingezonden brieven worden

geplaatst buiten verantwoordelijkheid

van de redactie.

Externe redactie

beentjes Teksten, Alphen aan den rijn

Abonnementen administratie

Postbus 468

2800 AL Gouda

Advertentie exploitatie

combicare bV

Postbus 468

2800 AL Gouda

Tel. 0182 – 62 24 44

Plaatsing van advertenties ter

be oordeling van de redactie.

Advertenties kunnen zonder opgaaf

van reden geweigerd worden.

vormgeving en druk

Verheulcommunicatie.com,

Alphen aan den rijn

VOOR INFORMATIE, BESTELLEN OF

VOOR VRAGEN OVER UW BESTELLING

KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN ONDER-

STAANDE TELEFOONNUMMERS:

Stomazorg

0800 – 8009 (gratis)

Continentie- en retentiezorg

0800 – 023 78 35 (gratis)

Klantenservice algemeen

0182 – 611 777

Kantoortijden

08.30 uur – 17.15 uur

CombiCare B.V.

Postbus 468

2800 AL GOUdA

Antwoordnummer 10056

2800 Vb GOUdA

Internet voor informatie en bestellen

www.combicare.nl

InnovATIE

column

‘Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.’ Albert

einstein sloeg met deze uitspraak de spijker op zijn kop. Om vooruit te

komen, om dingen te veranderen, zul je het anders moeten aanpakken

dan voorheen. moeten innoveren, met een duur woord. In feite is dit

principe overal toepasbaar. bij uzelf, om de omstandigheden waarin

u leeft te verbeteren. In groepsverband, om er samen sterker van te

worden. In zaken, om het bedrijf te laten floreren met nieuwe producten

en diensten.

Het klinkt erg bijzonder, maar grote en kleine innovaties zijn aan de orde

van de dag. een grote innovatie was natuurlijk het thuis kunnen laten

bezorgen van medische hulpmiddelen, zoals combicare jaren geleden

introduceerde. een andere is de recente introductie van de Led lamp in

de huiskamer, een idee dat miljoenen huishoudens vele euro’s per jaar

kan besparen. en wat dacht u van de waterstofmotor, waarmee de

uitlaatgassen van al die auto’s ineens milieuvriendelijk kunnen worden?

maar zo hoogdravend hoeft het niet te zijn. Innovatie is ook het handigheidje

dat u zelf als stomadrager bedenkt om het gebruik van de materialen

te vergemakkelijken. Zodat u bijvoorbeeld minder afhankelijk door

het leven kunt.

een innovatie is niets anders dan de uitwerking van een goed idee.

en het goede nieuws is: een idee kost niets. Niet voor niets krijg je

ideeën. door even lekker te brainstormen in een hutje op de hei, zoals

het bij snelle reclamemannen met hippe brillen nog wel eens gaat.

bij stervelingen zoals u en ik komen ideeën meestal ’s nachts. In beide

gevallen geldt hetzelfde principe. Wanneer je gedachten zich niet laten

indammen door praktische belemmeringen en ongegeneerd kunnen

afdwalen, zonder de afleiding van alledag, ziet een idee sneller kans

om te ontspruiten aan je grijze massa. de ministeries van economische

Zaken en Onderwijs gaven eerder dit jaar te kennen 280 miljoen euro

beschikbaar te stellen voor innovatie. dus leg een pen en een blocnote

naast uw bed en schroom niet om een uitvinding te doen die de wereld

verandert. Of - iets kleinschaliger maar nét zo belangrijk - bedenk iets

handigs waarmee u uw leven als stomadrager gemakkelijker maakt.

en maak het wereldkundig via combicare, want wellicht kunt u er

andere stomadragers ook mee helpen.

Ik wens u een Gelukkig Nieuwjaar toe, boordevol goede ideeën!

marco beentjes

externe redacteur van .cc

.cc - december 2009 39


Dansac Accessories

Extra Zorg

Dansac Accessoires - soms heeft de huid

extra hulp of bescherming nodig

Bij Dansac zijn we erop gericht unieke opvangzakjes en

huidplaten te ontwikkelen met optimale eigenschappen om

uw kwaliteit van leven te bevorderen.

Individuele verschillen kunnen er echter toe leiden dat er

behoefte bestaat aan speciale verzorgende producten. In deze

Dansac heeft een uitgebreid aanbod van accessoires

voor extra verzorging.

Skin Crème Een vochtinbrengende crème voor onder het stoma-

opvangmateriaal.

Skin Lotion Om de huid rondom de stoma schoon en zacht te maken.

Pasta Om de huid te egaliseren bij huidplooien en littekens.

GX-tra ringen Voor extra zekerheid en tegen lekkage.

Nodor geurneutralisator Om geurtjes te voorkomen.

Mijn stomamaat is: mm. Naam m/v:

Ik heb een:

Colostoma Ileostoma Urostoma

Ik wil graag geïnformeerd worden over nieuwe producten.

(Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt)

Stuur deze antwoordcoupon in een ongefrankeerde

enveloppe naar:

Dansac – Antwoordnummer 423 – 3800 VB Amersfoort

www.dansac.nl

speciale situaties bieden we naast de stoma opvangsystemen

speciale verzorgende producten, de Dansac Accessoires,

welke het dagelijkse leven comfortabeler en veiliger maken,

en hulp bieden in problemen als lekkage, geïrriteerde huid,

droge huid, onaangename geurtjes etc.

Ja, ik wil graag meer informatie ontvangen over de Dansac Accessoires! Neem contact met mij op.

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

E-mailen kan ook: info@dansac.nl.

Bellen kan ook: 0800-3824111 (gratis)

Dedicated to Stoma Care

P12b-60-700 05/09 © Dansac www.lindegaard.dk

More magazines by this user
Similar magazines