kledingOntrafeld 2012 - Schone Kleren

schonekleren.be

kledingOntrafeld 2012 - Schone Kleren

2.3. Ecologisch

duurzame kleding

Biogarantie

Initiatiefnemer Vzw Bioforum, waarin beroepsorganisaties van landbouwers, verwerkers en verdelers van

biologische landbouwproducten zijn vertegenwoordigd. Gedeponeerd logo

Productiefase Bij kleding slaat het keurmerk op heel de productieketen: teelt of productie van de vezel, spinnen,

weven of breien, en alle ‘natte processen’ (wassen, sterken, ontsterken, kleuren, …), confectie.

De ruwe vezel is (min. 95 ofwel tussen 70-95%) biologisch geteeld volgens de wettelijk Europese

norm.

Criteria Milieu

■ Bestaat uit min 95% ofwel 70-95% biologisch geteelde vezel, volgens striktere normen dan

de Europese: geen kunstmest, chemische pesticiden of GGO’s; beperkt energieverbruik

■ Verwerking tot garen en textiel voldoet aan een aantal beperkingen i.v.m. het gebruik van

chemische stoffen. Water wordt gezuiverd. (Zie het Biogarantie Lastenboek). Deze normen

zijn vrijwillige initiatieven ontwikkeld door Biogarantie zelf. Internationaal wordt wel over

deze normen overlegd binnen het GOTS (zie supra)

■ Verwerker moet streven naar toepassing van minimum sociale normen. Dat moet hij bewijzen

door actieplan voor te leggen voor de verwerkingsstappen waarvoor hij verantwoordelijk

is. Rapporten van sociale labels (fairtrade, Fair Wear Foundation,…) worden aanvaard.

Sociaal:

■ Grondstoffen uit bepaalde landen moeten fairtrade gecertificeerd zijn (zie Lastenboek voor

opsomming van landen). Voor de verdere productiefases en confectie stelt Biogarantie zelf

geen normen meer op, maar de producent moet de toepassing ervan bewijzen met lidmaatschap

van een erkend label met sociale criteria: Öko-tex 1000, Naturtextil IVN of IVN

BEST, Global Organic Textile Standard (GOTS), Naturland, Fairtrade Max Havelaar of Ecocert.

Bioforum erkent ook labels op basis van buitenlandse lastenboeken en certificeringorganismen:

■ GOTS: Global Organic Textile Standard

■ KRAV Standard for Organic Production of Textiles

■ Demeter Standards for the Certification of Demeter Textile Fibres

Controle Biogarantie erkent certificeringorganisaties die de jaarlijkse controles verrichten. De erkenning

gebeurt op basis van de normen van de Europese wetgeving op biologische landbouwproducten.

In België zijn twee organisaties erkend: Certisys, TÜV Nord Integra, Quality

Partner. De certificeringorganismen moeten een accreditatiecertificaat behalen op

basis van de Europese wetgeving terzake.

Commentaar Biogarantie is een van de keurmerken die zowel de hele productiefase van textiel/kleding, als

ecologische én sociale normen omvat. De ecologische normen lijken echter het uitgangspunt

en de voornaamste normen te zijn. Door het feit dat Biogarantie de toepassing van de sociale

normen niet direct controleert, maar dat laat doen door andere labels (met hun eigen criteria)

en door de erkenning van andere lastenboeken voor ecologisch duurzame kledinglabels, is het

voor de consument onduidelijk welke al of niet strikte sociale normen juist gegarandeerd zijn.

Meer info www.bioforumvlaanderen.be - www.labelinfo.be

16

More magazines by this user
Similar magazines