kledingOntrafeld 2012 - Schone Kleren

schonekleren.be

kledingOntrafeld 2012 - Schone Kleren

2.5. Kleding van

biologische vezel

(maar met conventionele textielprocessen)

Dit is kleding die gemaakt is van een biologisch geteelde vezel, bijv. katoen, hennep, vlas, zijde. Het

spinnen, weven en de bijbehorende ‘natte processen’ zijn conventioneel, met de in de textielindustrie

gebruikelijke chemische stoffen. Het etiket kan dan vermelden: uit X% (95%, min. 70%) biologisch

(organic) katoen. Die vermelding is in Europa voldoende aangezien de term ‘biologisch’ wettelijk

beschermd is. Het kledingstuk kan het Europese of een nationaal keurmerk voor biologische

landbouwproducten dragen dat geen bijkomende normen voor kleding bevat, en dus alleen op

het biologisch karakter van de vezel betrekking heeft.

Zoals bijv. het EKO-keurmerk, het Nederlands keurmerk voor biologische landbouwproducten (controle

door SKAL). Dit garandeert enkel de teeltwijze van de vezel en niet de textielverwerkingsprocessen.

Zulke kleding wordt aangeboden door merken die lid zijn van MADE-BY.

Initiatiefnemer Deze keurmerken zijn gebaseerd op de Europese Verordening

voor biologisch geteelde producten.

Productiefase Deze keurmerken op kleding :slaan alleen op de grondstof:

teelt of productie van de vezel

Criteria Milieu

Geen gebruik van chemische pesticiden en meststoffen tijdens

de teelt; alleen ingrediënten en hulpstoffen die op een positieve

lijst staan, mogen worden aangewend;

Sociale

geen

Controle Per land worden instellingen door de overheid erkend die cont

roleorganisaties(certificeringorganisaties) accrediteren en evalueren.

De certificeringorganisaties controleren op hun beurt producenten

en verwerkers op de naleving van de wettelijke normen.

In België zijn 2 organisaties erkend: Ecocert en Blik.

Commentaar ■ De consument moet zich bewust zijn van het onderscheid

tussen ecologisch duurzame kleding en kleding uit biologisch

geteelde vezel..

■ Kleding uit biologisch geteelde vezel is vooral voor katoenkleding

met een belangrijke milieumeerwaarde, omdat de

conventionele katoenvezelproductie erg milieubelastend is.

Vergelijkbaar met de Europese biokeurmerken: Organic Exchange 100 (Textile Exchange, internationaal,

van Amerikaanse oorsprong)

20

More magazines by this user
Similar magazines